po/sv.po: Update swedish translation. Thx. WeeGull
authorMladen Horvat <acid-burn@opendreambox.org>
Fri, 11 Dec 2009 09:10:39 +0000 (10:10 +0100)
committerMladen Horvat <acid-burn@opendreambox.org>
Fri, 11 Dec 2009 09:10:39 +0000 (10:10 +0100)
po/sv.po

index a437a8e..8a143ba 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -125,7 +125,7 @@ msgid " updates available."
 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
 
 msgid " wireless networks found!"
-msgstr ""
+msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
 
 msgid "#000000"
 msgstr ""
@@ -205,10 +205,8 @@ msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
 msgid ".NFI Download failed:"
 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
 
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
+msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+msgstr ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
 
 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
@@ -223,7 +221,7 @@ msgid "1"
 msgstr ""
 
 msgid "1 wireless network found!"
-msgstr ""
+msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
 
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
@@ -355,19 +353,11 @@ msgstr ""
 "En inspelning pågår redan.\n"
 "Vad vill du göra?"
 
-msgid ""
-"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
-"configure the positioner."
-msgstr ""
-"En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
-"motorn."
+msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
+msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera motorn."
 
-msgid ""
-"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
-"start the satfinder."
-msgstr ""
-"En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
-"satfinder."
+msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
+msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta satfinder."
 
 #, python-format
 msgid "A required tool (%s) was not found."
@@ -469,12 +459,8 @@ msgstr "Lägg till i favoritlista"
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Lägg till i favoriter"
 
-msgid ""
-"Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
-"enabled."
-msgstr ""
-"Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
-"rev... om aktiverad."
+msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
+msgstr "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, rev... om aktiverad."
 
 msgid "Adds network configuration if enabled."
 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
@@ -482,16 +468,8 @@ msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
 
-msgid ""
-"Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
-"but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
-"OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
-"test screens."
-msgstr ""
-"Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
-"de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
-"OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
-"välja annan testbild."
+msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
+msgstr "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att välja annan testbild."
 
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
@@ -511,12 +489,8 @@ msgstr "Avancerad återskapning"
 msgid "After event"
 msgstr "Efter program"
 
-msgid ""
-"After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
-"Refer to your dreambox's manual on how to do that."
-msgstr ""
-"Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
-"manual för Dreambox om hur du utför det."
+msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
+msgstr "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din manual för Dreambox om hur du utför det."
 
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
@@ -730,9 +704,7 @@ msgstr "Bränn till DVD..."
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus: "
 
-msgid ""
-"By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
-"displayed."
+msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
 
 msgid "C"
@@ -829,7 +801,7 @@ msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Välj tuner"
 
 msgid "Choose a wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
 
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Välj backupfil"
@@ -1202,7 +1174,7 @@ msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "DiSEqC repetetioner"
 
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
 
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Ringer upp:"
@@ -1218,7 +1190,7 @@ msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
 
 msgid "Directory browser"
-msgstr ""
+msgstr "Biblioteksbläddrare"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Avaktivera"
@@ -1354,11 +1326,8 @@ msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
 
-msgid ""
-"Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
-"if needed?"
-msgstr ""
-"Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
+msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
+msgstr "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
 
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
@@ -1392,8 +1361,7 @@ msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
-msgstr ""
-"Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
+msgstr "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
 
 msgid "Download"
 msgstr "Nedladdning"
@@ -1515,7 +1483,7 @@ msgid "Encryption Type"
 msgstr "Krypteringstyp"
 
 msgid "Encryption:"
-msgstr ""
+msgstr "Kryptering:"
 
 msgid "End time"
 msgstr "Sluttid"
@@ -1684,8 +1652,7 @@ msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finska"
 
-msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
 
 msgid "Flash"
@@ -1857,22 +1824,13 @@ msgstr ""
 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
 
 msgid ""
-"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
-"something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
-"to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
-"possible.\n"
-"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
-"two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
-"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
-"step.\n"
+"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
+"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
+"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
-"stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
-"använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
-"bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
-"Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
-"nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
+"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
+"Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
 
@@ -1885,8 +1843,7 @@ msgstr "Image uppgradering"
 msgid "In Progress"
 msgstr "I utförande"
 
-msgid ""
-"In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
+msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
 
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
@@ -2008,7 +1965,8 @@ msgstr "Italienska"
 msgid "Job View"
 msgstr "Arbets Vy"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
+#. breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Bara skala"
 
@@ -2063,7 +2021,8 @@ msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
+#. english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
 
@@ -2337,7 +2296,7 @@ msgid "No 50 Hz, sorry. :("
 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
 
 msgid "No Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen anslutning"
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
@@ -2371,10 +2330,9 @@ msgid "No free tuner!"
 msgstr "Ingen ledig tuner!"
 
 msgid "No networks found"
-msgstr ""
+msgstr "Inget nätverk hittat"
 
-msgid ""
-"No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
+msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
 
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
@@ -2421,34 +2379,28 @@ msgstr ""
 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
 
 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr ""
+msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
 
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
-"configured correctly."
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
 msgstr ""
 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
-"Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
-"är korrekt konfigurerat."
+"Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk är korrekt konfigurerat."
 
 msgid ""
 "No working wireless network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
-"network is configured correctly."
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
 msgstr ""
 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
-"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
-"nätverkskonfiguration är korrekt."
+"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din nätverkskonfiguration är korrekt."
 
 msgid ""
 "No working wireless network interface found.\n"
-" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-"your local network interface."
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
 msgstr ""
 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
-"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
-"aktiverat ditt lokala nätverkskort."
+"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
 
 msgid "No, but restart from begin"
 msgstr "Nej, men starta om från början"
@@ -2466,12 +2418,13 @@ msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
 
 msgid "No, send them never"
-msgstr "Ne, skicka aldrig"
+msgstr "Nej, skicka aldrig"
 
 msgid "None"
 msgstr "Inga"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
+#. the left/right)
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Ej linjär"
 
@@ -2482,12 +2435,8 @@ msgid "Norwegian"
 msgstr "Norska"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
-"required, %d MB available)"
-msgstr ""
-"Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
-"igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
+msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
+msgstr "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
 
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
@@ -2499,14 +2448,8 @@ msgstr ""
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Spelas nu"
 
-msgid ""
-"Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
-"much as possible, but make sure that you can still see the difference "
-"between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
-msgstr ""
-"Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
-"mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
-"mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
+msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
+msgstr "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
 
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
@@ -2574,7 +2517,8 @@ msgstr "Pakethanterare"
 msgid "Page"
 msgstr "Sida"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
+#. keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
@@ -2608,7 +2552,8 @@ msgstr "BiB konfiguration"
 msgid "PicturePlayer"
 msgstr "Bildspelare"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
+#. english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Svarta kanter"
 
@@ -2658,26 +2603,21 @@ msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
 
 msgid ""
-"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
-"values.\n"
+"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
-"Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
-"begärda fälten.\n"
+"Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de begärda fälten.\n"
 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
 
 msgid ""
-"Please configure your internet connection by filling out the required "
-"values.\n"
+"Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
+"Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
+"När du är klar tryck OK för att forsätta."
 
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
-"mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
+msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+msgstr "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
 
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
@@ -2712,12 +2652,8 @@ msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
 
-msgid ""
-"Please note that the previously selected media could not be accessed and "
-"therefore the default directory is being used instead."
-msgstr ""
-"Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
-"är nu default bibliotek valt."
+msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
+msgstr "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför är nu default bibliotek valt."
 
 msgid "Please press OK to continue."
 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
@@ -2759,13 +2695,11 @@ msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
 
 msgid ""
-"Please select the network interface that you want to use for your internet "
-"connection.\n"
+"Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
-"Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
-"Internet.\n"
+"Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till Internet.\n"
 "\n"
 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
 
@@ -2774,6 +2708,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
+"\n"
+"Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Vänligen installera tuner B"
@@ -2791,15 +2728,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
-"Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
-"flyttning."
+"Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta flyttning."
 
-msgid ""
-"Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
-"the OK button."
-msgstr ""
-"Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
-"knappen."
+msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
+msgstr "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK knappen."
 
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
@@ -3167,12 +3099,8 @@ msgstr "Återskapning pågår"
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Återskapa systeminställningar"
 
-msgid ""
-"Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-"settings now."
-msgstr ""
-"Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
-"inställningar"
+msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
+msgstr "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade inställningar"
 
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Återuppspela från senaste position"
@@ -3337,22 +3265,13 @@ msgstr "Sök US MID band"
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Sök US SUPER band"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"WLAN USB Stick\n"
-msgstr ""
-"Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
-"Stick\n"
+msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
+msgstr "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB Stick\n"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"selected wireless device.\n"
-msgstr ""
-"Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
-"valda trådlösa enhet.\n"
+msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
+msgstr "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt valda trådlösa enhet.\n"
 
-msgid ""
-"Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
 
 msgid "Search east"
@@ -3803,7 +3722,8 @@ msgstr "Symbolrate"
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
+#. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
+#. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
@@ -3853,6 +3773,8 @@ msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Tack för att du använde guiden.\n"
+"Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
@@ -3861,21 +3783,11 @@ msgstr ""
 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
 
-msgid ""
-"The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
-"create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
-"players) instead?"
-msgstr ""
-"DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
-"Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
-"istället? "
+msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
+msgstr "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) istället? "
 
-msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
-msgstr ""
-"USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
-"och spara den på sticken?"
+msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
+msgstr "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server och spara den på sticken?"
 
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
@@ -3899,8 +3811,7 @@ msgstr "Följande filer hittades..."
 
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
-"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
-"want to do that now?"
+"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
 msgstr ""
 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
@@ -3908,27 +3819,14 @@ msgstr ""
 msgid "The installation of the default services lists is finished."
 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
 
-msgid ""
-"The installation of the default settings is finished. You can now continue "
-"configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
-msgstr ""
-"Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
-"konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
+msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
+msgstr "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
-"du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
+msgstr "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
-"är korrupt!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
+msgstr "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller är korrupt!"
 
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
@@ -3976,10 +3874,8 @@ msgstr ""
 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
 "Vänligen installera den."
 
-msgid ""
-"The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
-msgstr ""
-"Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
+msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
+msgstr "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
 
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Guiden är nu färdig."
@@ -4003,8 +3899,7 @@ msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
 msgstr ""
-"Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
-"partition.\n"
+"Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald partition.\n"
 "Vill du verkligen fortsätta?"
 
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
@@ -4017,26 +3912,14 @@ msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
 
-msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr ""
-"Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
-"fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
+msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+msgstr "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
 
-msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
-msgstr ""
-"Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
-"flashminnet?"
+msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
+msgstr "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till flashminnet?"
 
-msgid ""
-"This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
-"content on the disc."
-msgstr ""
-"Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
-"data på skivan."
+msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
+msgstr "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all data på skivan."
 
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
@@ -4068,14 +3951,12 @@ msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
-"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
-"the \"Nameserver\" Configuration"
+"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
 msgstr ""
 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
-"- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
-"inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
+"- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
 
 msgid ""
 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
@@ -4083,8 +3964,7 @@ msgid ""
 "- verify that a network cable is attached\n"
 "- verify that the cable is not broken"
 msgstr ""
-"Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
-"adapter.\n"
+"Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN adapter.\n"
 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
@@ -4101,24 +3981,19 @@ msgstr ""
 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
 
 msgid ""
-"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
-"configuration with DHCP.\n"
+"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
 "If you get a \"disabled\" message:\n"
 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
-"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
-"dialog.\n"
+"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
 msgstr ""
-"Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
-"adress tilldelning med DHCP.\n"
+"Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP adress tilldelning med DHCP.\n"
 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
-"- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
-"dialogen.\n"
+"- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation dialogen.\n"
 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
-"- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
-"nätverk."
+"- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt nätverk."
 
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
@@ -4201,17 +4076,13 @@ msgstr "Titelset läge"
 
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
-"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
-"for 10 seconds.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
-"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
-"stick.\n"
-"2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
-"sekunder.\n"
+"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB stick.\n"
+"2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 sekunder.\n"
 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
 
 msgid "Today"
@@ -4416,17 +4287,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Inställning Tuner A"
 
-msgid ""
-"Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
-"press OK."
-msgstr ""
-"Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
+msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
+msgstr "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
 
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
 
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr ""
+msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
 
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Använd USALS för denna sat"
@@ -4479,15 +4347,13 @@ msgstr "Videoförbättringsinstallation"
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
-"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
-"input port).\n"
+"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
 "\n"
 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
 msgstr ""
 "Video ingångsval\n"
 "\n"
-"Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
-"ingångsport).\n"
+"Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan ingångsport).\n"
 "\n"
 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
 
@@ -4519,8 +4385,7 @@ msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
 
 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
-msgstr ""
-"Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
+msgstr "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
 
 msgid "View list of available EPG extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
@@ -4589,12 +4454,10 @@ msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
 
 msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-"your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
+"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
 "Please press OK to begin."
 msgstr ""
-"Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
-"blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
+"Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
 "Vänlig tryck OK för att starta."
 
 msgid "Wed"
@@ -4609,8 +4472,7 @@ msgstr "Veckodag"
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
-"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
-"cut'.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
 "\n"
 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
 msgstr ""
@@ -4618,40 +4480,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
 "\n"
-"Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
-"cut'. Det var allt."
+"Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end cut'. Det var allt."
 
-msgid ""
-"Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
-"the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
-"current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
-msgstr ""
-"Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
-"av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
-"dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
-"mjukvaran."
+msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
+msgstr "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar mjukvaran."
 
 msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
-"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
-"cleaned up.\n"
+"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
 msgstr ""
+"Välkommen till upprensnings guiden.\n"
+"\n"
+"Det har upptäckts att tillgängligt utrymme på interna minnet understiger 2MB.\n"
+"För att uppnå en stabil Dreambox bör interna minnet rensas upp.\n"
+"Du kan använda den här guiden för att ta bort vissa utökningar.\n"
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
-"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
-"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
 "\n"
 "Press OK to start configuring your network"
 msgstr ""
 "Välkommen.\n"
 "\n"
-"Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden "
-"hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
+"Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
 "\n"
 "Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
 
@@ -4681,8 +4537,7 @@ msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
 msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
-"After completion of factory reset, your receiver will restart "
-"automatically!\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
@@ -4764,12 +4619,8 @@ msgstr "Du kan avbryta installationen."
 msgid "You can cancel the removal."
 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
 
-msgid ""
-"You can choose some default settings now. Please select the settings you "
-"want to be installed."
-msgstr ""
-"Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
-"inställningar du vill installera."
+msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
+msgstr "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de inställningar du vill installera."
 
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
@@ -4786,89 +4637,51 @@ msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
 
-msgid ""
-"You chose not to install any default settings. You can however install the "
-"default settings later in the settings menu."
-msgstr ""
-"Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
-"installera grundinställningarna via installations menyerna."
+msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
+msgstr "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare installera grundinställningarna via installations menyerna."
 
-msgid ""
-"You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
-msgstr ""
-"Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
-"installations guiden."
+msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
+msgstr "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta installations guiden."
 
-msgid ""
-"You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-"harddisk is not an option for you."
-msgstr ""
-"Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
-"hårddisk är därför inte möjligt."
+msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
+msgstr "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en hårddisk är därför inte möjligt."
 
 msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
-"slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
-"to the harddisk!\n"
+"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
-"Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
-"backup till hårddisk!\n"
+"Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta backup till hårddisk!\n"
 "Tryck OK för att starta backupen."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
-"HDD!\n"
+"Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till HDD!\n"
 "Tryck OK för att starta backup."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-"backup now."
-msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
-"backupen."
+msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
+msgstr "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar backupen."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
-"now."
-msgstr ""
-"Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
-"starta backup nu."
+msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
+msgstr "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att starta backup nu."
 
-msgid ""
-"You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
-"repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
-msgstr ""
-"Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
-"repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
+msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
+msgstr "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
 
-msgid ""
-"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
-"restore. Please press OK to start the restore now."
-msgstr ""
-"Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
-"återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
+msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
+msgstr "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
 
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Du måste vänta %s!"
 
 msgid ""
-"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
-"please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
-"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
-"instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
-"your settings."
+"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
+"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
 msgstr ""
-"Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
-"instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
-"Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
-"instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
-"vill återställa dina inställningar."
+"Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
+"Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
 
 msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
@@ -4886,6 +4699,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Din Dreambox är nu klar för användning.\n"
+"\n"
+"Din Internet anslutning fungerar nu.\n"
+"\n"
+"Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
@@ -4893,29 +4711,17 @@ msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
 
-msgid ""
-"Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
-"process."
-msgstr ""
-"Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
-"uppgraderingsprocessen."
+msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
+msgstr "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara uppgraderingsprocessen."
 
-msgid ""
-"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
-"blank dual layer DVD!"
-msgstr ""
-"Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
-"tom dual layer DVD!"
+msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
+msgstr "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en tom dual layer DVD!"
 
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
 
-msgid ""
-"Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
-"try again."
-msgstr ""
-"Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
-"försök igen."
+msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
+msgstr "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och försök igen."
 
 msgid "Your email address:"
 msgstr "Din epost adress:"
@@ -4931,6 +4737,8 @@ msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Din Internat anslutning fungerar inte!\n"
+"Vänligen välj vad du vill utföra."
 
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
@@ -4979,14 +4787,10 @@ msgid "[move mode]"
 msgstr "[flyttläge]"
 
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
-msgstr ""
-"ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
-"modul"
+msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface modul"
 
 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
-msgstr ""
-"ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
-"interface modul"
+msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common interface modul"
 
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "avbryt ändra alternativ"
@@ -5868,12 +5672,8 @@ msgstr "ja"
 msgid "yes (keep feeds)"
 msgstr "ja (behåll feeds)"
 
-msgid ""
-"your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
-"assistance before rebooting your dreambox."
-msgstr ""
-"din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
-"hjälp innan du startar om din dreambox."
+msgid "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further assistance before rebooting your dreambox."
+msgstr "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får hjälp innan du startar om din dreambox."
 
 msgid "zap"
 msgstr "zap"
@@ -6024,8 +5824,7 @@ msgstr "zapped"
 #~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
 
 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
+#~ msgstr "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
 
 #~ msgid "Downloading image description..."
 #~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
@@ -6106,48 +5905,38 @@ msgstr "zapped"
 
 #~ msgid ""
 #~ "No working local networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
-#~ "configured correctly."
+#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is configured correctly."
 #~ msgstr ""
 #~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
-#~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
+#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk är korrekt konfigurerat."
 
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
-#~ "enable your local network interface."
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable your local network interface."
 #~ msgstr ""
 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
-#~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
+#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
 
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-#~ "you local network interface."
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you local network interface."
 #~ msgstr ""
 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
-#~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
+#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller aktiverat lokalt nätverkskort."
 
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-#~ "your local network interface."
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
 #~ msgstr ""
 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
-#~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
+#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
 
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
-#~ "Network is configured correctly."
+#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your Network is configured correctly."
 #~ msgstr ""
 #~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
-#~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
+#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
 
 #~ msgid "No, let me choose default lists"
 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
@@ -6155,14 +5944,8 @@ msgstr "zapped"
 #~ msgid "No, send them never."
 #~ msgstr "Nej, skicka aldrig."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
-#~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
-#~ "back in."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
-#~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
-#~ "boxen. "
+#~ msgid "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick back in."
+#~ msgstr "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i boxen. "
 
 #~ msgid "Other..."
 #~ msgstr "Annat..."
@@ -6170,31 +5953,21 @@ msgstr "zapped"
 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
 #~ msgstr "Partitionera USB stick..."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
-#~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
-#~ "built in wireless network support"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
-#~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
-#~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
+#~ msgid "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built in wireless network support"
+#~ msgstr "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det inbyggda trådlösa nätverksstödet."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
+#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the needed values.\n"
 #~ "When you are ready please press OK to continue."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
-#~ "de behövda värdena.\n"
+#~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i de behövda värdena.\n"
 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
+#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the needed values.\n"
 #~ "When you are ready please press OK to continue."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
-#~ "behövda värdena.\n"
+#~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de behövda värdena.\n"
 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
 
 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
@@ -6214,38 +5987,26 @@ msgstr "zapped"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
-#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
-#~ "supported.\n"
+#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
-#~ "Dreambox.\n"
-#~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
-#~ "detta.\n"
+#~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din Dreambox.\n"
+#~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för detta.\n"
 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
 #~ "\n"
 
 #~ msgid "Really delete this timer?"
 #~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
-#~ "now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
+#~ msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot now?"
+#~ msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
-#~ "restart now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
+#~ msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart now?"
+#~ msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
-#~ "shutdown now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
+#~ msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown now?"
+#~ msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
 
 #~ msgid "Remounting stick partition..."
 #~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
@@ -6299,8 +6060,7 @@ msgstr "zapped"
 #~ "\n"
 #~ "Please press OK to continue."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
+#~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att användas.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
 #~ "\n"
@@ -6313,8 +6073,7 @@ msgstr "zapped"
 #~ "\n"
 #~ "Please press OK to continue."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
+#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
 #~ "\n"
@@ -6324,32 +6083,17 @@ msgstr "zapped"
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
+#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
 
-#~ msgid ""
-#~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
-#~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
-#~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
-#~ "the stick!"
-#~ msgstr ""
-#~ ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
-#~ "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det "
-#~ "starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI "
-#~ "flasher från stickan!"
+#~ msgid "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an .NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the stick!"
+#~ msgstr ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI flasher från stickan!"
 
 #~ msgid "Title:"
 #~ msgstr "Titel:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
-#~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
-#~ "stick out."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål "
-#~ "USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har "
-#~ "tagit ut stickan."
+#~ msgid "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
+#~ msgstr "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har tagit ut stickan."
 
 #~ msgid "Unicable"
 #~ msgstr "Unicable"
@@ -6372,15 +6116,13 @@ msgstr "zapped"
 #~ msgid ""
 #~ "Welcome.\n"
 #~ "\n"
-#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
-#~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
 #~ msgstr ""
 #~ "Välkommen.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
-#~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
+#~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."