Vu+ Duo4K - OI 3.0

vuplus-image-vuduo4k-20191218154219_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20191125154259_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20191015154557_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20191002155213_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20191001165125_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190930162124_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190808065918_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190429161738_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190424164230_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190416055626_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190218014610_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190215161922_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190212154218_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190130154204_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190124162427_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190107154144_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190104162422_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20190103161639_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20181227161330_usb.zip
vuplus-image-vuduo4k-20181220154147_usb.zip