translations
[vuplus_dvbapp] / po / Makefile
2005-11-22 Stefan Plueckentranslations
2005-11-22 Stefan Plueckentranslations
2005-11-22 Stefan Plueckenadd cable support to e2
2005-11-18 Stefan Plueckentranslation
2005-11-18 Stefan Plueckenmenu.xml and setup.xml are now translatable
2005-11-18 Stefan Plueckenfixed xml2po.py for duplicate entries
2005-11-18 Stefan Plueckenadd setup.xml to the translation-files
2005-11-18 Stefan Plueckenxml2po.py for adding strings from the xml-files
2005-11-17 Stefan Plueckentranslations
2005-11-17 Stefan Plueckentranslations
2005-11-17 Stefan Plueckentranslations
2005-11-17 Stefan Plueckenuse system's tools
2005-11-17 Stefan Plueckenextended Makefile
2005-11-17 Stefan Plueckeninitial .mo file generation