Merge commit 'origin/bug_578_translateable_meta_descriptions'
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-29 09:15+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-13 09:57+0100\n"
12 "Last-Translator: Language-Team: \n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: sv\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
19 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
21 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Avancerade val och inställningar."
30
31 msgid ""
32 "\n"
33 "After pressing OK, please wait!"
34 msgstr ""
35 "\n"
36 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
37
38 #
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Backup your Dreambox settings."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
45
46 #
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Edit the upgrade source address."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Ändra uppgraderingskällas adress."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
60
61 #
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Återskapa med datum på backup."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Välj din backupenhet.\n"
117 "Nuvarande enhet: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
126
127 #
128 msgid ""
129 "\n"
130 "View, install and remove available or installed packages."
131 msgstr ""
132 "\n"
133 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
134
135 #
136 msgid " "
137 msgstr " "
138
139 #
140 msgid " Results"
141 msgstr " Resultat"
142
143 #
144 msgid " extensions."
145 msgstr " utökningar."
146
147 msgid " ms"
148 msgstr " ms"
149
150 #
151 msgid " packages selected."
152 msgstr " valda paket."
153
154 msgid " updates available."
155 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
156
157 #
158 msgid " wireless networks found!"
159 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
160
161 #
162 msgid "#000000"
163 msgstr "#000000"
164
165 msgid "#0064c7"
166 msgstr "#0064c7"
167
168 #
169 msgid "#25062748"
170 msgstr "#25062748"
171
172 #
173 msgid "#389416"
174 msgstr "#389416"
175
176 #
177 msgid "#80000000"
178 msgstr "#80000000"
179
180 msgid "#80ffffff"
181 msgstr "#80ffffff"
182
183 msgid "#bab329"
184 msgstr "#bab329"
185
186 msgid "#f23d21"
187 msgstr "#f23d21"
188
189 msgid "#ffffff"
190 msgstr "#ffffff"
191
192 msgid "#ffffffff"
193 msgstr "#ffffffff"
194
195 #
196 msgid "%H:%M"
197 msgstr "%H:%M"
198
199 #
200 #, python-format
201 msgid "%d jobs are running in the background!"
202 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
203
204 #, python-format
205 msgid "%d min"
206 msgstr "%d min"
207
208 #
209 #, python-format
210 msgid "%d services found!"
211 msgstr "%d kanaler hittades!"
212
213 msgid "%d.%B %Y"
214 msgstr "%d.%B %Y"
215
216 #, python-format
217 msgid "%i ms"
218 msgstr "%i ms"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid ""
223 "%s\n"
224 "(%s, %d MB free)"
225 msgstr ""
226 "%s\n"
227 "(%s, %d MB ledigt)"
228
229 #, python-format
230 msgid "%s (%s)\n"
231 msgstr "%s (%s)\n"
232
233 #
234 msgid "(ZAP)"
235 msgstr "(ZAP)"
236
237 #
238 msgid "(empty)"
239 msgstr "(tom)"
240
241 #
242 msgid "(show optional DVD audio menu)"
243 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
244
245 #
246 msgid "* Only available if more than one interface is active."
247 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
248
249 #
250 msgid ".NFI Download failed:"
251 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
252
253 #
254 msgid ""
255 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
256 msgstr ""
257 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
258
259 #
260 msgid "0"
261 msgstr "0"
262
263 #
264 msgid "1"
265 msgstr "1"
266
267 #
268 msgid "1 wireless network found!"
269 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
270
271 #
272 msgid "1.0"
273 msgstr "1.0"
274
275 #
276 msgid "1.1"
277 msgstr "1.1"
278
279 #
280 msgid "1.2"
281 msgstr "1.2"
282
283 #
284 msgid "12V output"
285 msgstr "12V utgång"
286
287 #
288 msgid "13 V"
289 msgstr "13 V"
290
291 #
292 msgid "16:10"
293 msgstr "16:10"
294
295 msgid "16:10 Letterbox"
296 msgstr "16:10 Letterbox"
297
298 msgid "16:10 PanScan"
299 msgstr "16:10 PanScan"
300
301 #
302 msgid "16:9"
303 msgstr "16:9"
304
305 msgid "16:9 Letterbox"
306 msgstr "16:9 Letterbox"
307
308 #
309 msgid "16:9 always"
310 msgstr "16:9 alltid"
311
312 #
313 msgid "18 V"
314 msgstr "18 V"
315
316 #
317 msgid "2"
318 msgstr "2"
319
320 #
321 msgid "3"
322 msgstr "3"
323
324 #
325 msgid "30 minutes"
326 msgstr "30 minuter"
327
328 #
329 msgid "4"
330 msgstr "4"
331
332 #
333 msgid "4:3"
334 msgstr "4:3"
335
336 #
337 msgid "4:3 Letterbox"
338 msgstr "4:3 Letterbox"
339
340 #
341 msgid "4:3 PanScan"
342 msgstr "4:3 PanScan"
343
344 #
345 msgid "5"
346 msgstr "5"
347
348 #
349 msgid "5 minutes"
350 msgstr "5 minuter"
351
352 #
353 msgid "6"
354 msgstr "6"
355
356 #
357 msgid "60 minutes"
358 msgstr "60 minuter"
359
360 #
361 msgid "7"
362 msgstr "7"
363
364 #
365 msgid "8"
366 msgstr "8"
367
368 #
369 msgid "9"
370 msgstr "9"
371
372 #
373 msgid "<Current movielist location>"
374 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
375
376 #
377 msgid "<Default movie location>"
378 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
379
380 #
381 msgid "<Last timer location>"
382 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
383
384 #
385 msgid "<unknown>"
386 msgstr "<okänd>"
387
388 #
389 msgid "??"
390 msgstr "??"
391
392 #
393 msgid "A"
394 msgstr "A"
395
396 msgid "A basic ftp client"
397 msgstr ""
398
399 msgid "A client for www.dyndns.org"
400 msgstr ""
401
402 #
403 #, python-format
404 msgid ""
405 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
406 "Do you want to keep your version?"
407 msgstr ""
408 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
409 "Vill du behålla din version?"
410
411 msgid "A demo plugin for TPM usage."
412 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
413
414 #
415 msgid ""
416 "A finished record timer wants to set your\n"
417 "Dreambox to standby. Do that now?"
418 msgstr ""
419 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
420 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
421
422 #
423 msgid ""
424 "A finished record timer wants to shut down\n"
425 "your Dreambox. Shutdown now?"
426 msgstr ""
427 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
428 "din Dreambox. Stänga av nu?"
429
430 #
431 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
432 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
433
434 msgid "A graphical EPG interface"
435 msgstr ""
436
437 msgid "A graphical EPG interface."
438 msgstr ""
439
440 #
441 msgid ""
442 "A mount entry with this name already exists!\n"
443 "Update existing entry and continue?\n"
444 msgstr ""
445 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
446 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
447
448 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
449 msgstr ""
450
451 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
452 msgstr ""
453
454 msgid "A nice looking skin from Kerni"
455 msgstr ""
456
457 #
458 #, python-format
459 msgid ""
460 "A record has been started:\n"
461 "%s"
462 msgstr ""
463 "En inspelning har påbörjats:\n"
464 "%s"
465
466 #
467 msgid ""
468 "A recording is currently running.\n"
469 "What do you want to do?"
470 msgstr ""
471 "En inspelning pågår redan.\n"
472 "Vad vill du göra?"
473
474 #
475 msgid ""
476 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
477 "configure the positioner."
478 msgstr ""
479 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
480 "motorn."
481
482 #
483 msgid ""
484 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
485 "start the satfinder."
486 msgstr ""
487 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
488
489 #
490 #, python-format
491 msgid "A required tool (%s) was not found."
492 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
493
494 #
495 msgid "A search for available updates is currently in progress."
496 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
497
498 #
499 msgid ""
500 "A second configured interface has been found.\n"
501 "\n"
502 "Do you want to disable the second network interface?"
503 msgstr ""
504 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
505 "\n"
506 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
507
508 msgid "A simple downloading application for other plugins"
509 msgstr ""
510
511 #
512 msgid ""
513 "A sleep timer wants to set your\n"
514 "Dreambox to standby. Do that now?"
515 msgstr ""
516 "En sovtimer vill försätta din\n"
517 "Dreambox i standby. Utföra det?"
518
519 #
520 msgid ""
521 "A sleep timer wants to shut down\n"
522 "your Dreambox. Shutdown now?"
523 msgstr ""
524 "En sovtimer vill stänga av\n"
525 "din Dreambox. Stänga av nu?"
526
527 #
528 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
529 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
530
531 #
532 msgid ""
533 "A timer failed to record!\n"
534 "Disable TV and try again?\n"
535 msgstr ""
536 "En timerinspelning misslyckades!\n"
537 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
538
539 #
540 msgid "A/V Settings"
541 msgstr "A/V Inställningar"
542
543 #
544 msgid "AA"
545 msgstr "AA"
546
547 #
548 msgid "AB"
549 msgstr "AB"
550
551 #
552 msgid "AC3 default"
553 msgstr "AC3 standard"
554
555 #
556 msgid "AC3 downmix"
557 msgstr "AC3 nedmixning"
558
559 #
560 msgid "Abort"
561 msgstr "Avbryt"
562
563 #
564 msgid "Abort this Wizard."
565 msgstr "Avbryt den här guiden."
566
567 #
568 msgid "About"
569 msgstr "Om"
570
571 #
572 msgid "About..."
573 msgstr "Om..."
574
575 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
576 msgstr ""
577
578 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
579 msgstr ""
580
581 #
582 msgid "Accesspoint:"
583 msgstr "Accespunkt:"
584
585 #
586 msgid "Action on long powerbutton press"
587 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
588
589 #
590 msgid "Action on short powerbutton press"
591 msgstr "Betende vid kort tryckning på strömknappen"
592
593 #
594 msgid "Action:"
595 msgstr "Action:"
596
597 #
598 msgid "Activate Picture in Picture"
599 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
600
601 #
602 msgid "Activate network settings"
603 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
604
605 #
606 msgid "Active"
607 msgstr "Aktiv"
608
609 #
610 msgid ""
611 "Active/\n"
612 "Inactive"
613 msgstr ""
614 "Aktiv/\n"
615 "Inaktiv"
616
617 #
618 msgid "Adapter settings"
619 msgstr "Adapter inställning"
620
621 #
622 msgid "Add"
623 msgstr "Lägg till"
624
625 #
626 msgid "Add Bookmark"
627 msgstr "Lägg till bokmärke"
628
629 #
630 msgid "Add WLAN configuration?"
631 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
632
633 #
634 msgid "Add a mark"
635 msgstr "Lägg till markör"
636
637 #
638 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
639 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
640
641 #
642 msgid "Add a new title"
643 msgstr "Lägg till ny titel"
644
645 #
646 msgid "Add network configuration?"
647 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
648
649 #
650 msgid "Add new AutoTimer"
651 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
652
653 #
654 msgid "Add new network mount point"
655 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
656
657 #
658 msgid "Add timer"
659 msgstr "Lägg till timer"
660
661 #
662 msgid "Add timer as disabled on conflict"
663 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
664
665 #
666 msgid "Add title"
667 msgstr "Lägg till titel"
668
669 #
670 msgid "Add to bouquet"
671 msgstr "Lägg till i favoritlista"
672
673 #
674 msgid "Add to favourites"
675 msgstr "Lägg till i favoriter"
676
677 #
678 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
679 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
680
681 #
682 msgid "Added: "
683 msgstr "Tillagd: "
684
685 msgid ""
686 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
687 "enabled."
688 msgstr ""
689 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
690 "rev... om aktiverad."
691
692 #
693 msgid "Adds network configuration if enabled."
694 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
695
696 #
697 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
698 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
699
700 #
701 msgid ""
702 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
703 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
704 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
705 "test screens."
706 msgstr ""
707 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
708 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
709 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
710 "välja annan testbild."
711
712 msgid "Adult streaming plugin"
713 msgstr ""
714
715 msgid "Adult streaming plugin."
716 msgstr ""
717
718 #
719 msgid "Advanced Options"
720 msgstr "Avancerade Inställningar"
721
722 #
723 msgid "Advanced Software"
724 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
725
726 #
727 msgid "Advanced Software Plugin"
728 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
729
730 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
731 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
732
733 #
734 msgid "Advanced Video Setup"
735 msgstr "Avancerad videoinställning"
736
737 #
738 msgid "Advanced restore"
739 msgstr "Avancerad återskapning"
740
741 msgid ""
742 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
743 "standby-mode."
744 msgstr ""
745
746 #
747 msgid "After event"
748 msgstr "Efter program"
749
750 #
751 msgid ""
752 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
753 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
754 msgstr ""
755 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
756 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
757
758 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
759 msgstr ""
760
761 #
762 msgid "Album"
763 msgstr "Album"
764
765 #
766 msgid "All"
767 msgstr "Alla"
768
769 #
770 msgid "All Satellites"
771 msgstr "Alla Satelliter"
772
773 #
774 msgid "All Time"
775 msgstr "All Time"
776
777 #
778 msgid "All non-repeating timers"
779 msgstr "Alla icke upprepande timers"
780
781 #
782 msgid "Allow zapping via Webinterface"
783 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
784
785 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
786 msgstr ""
787
788 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
789 msgstr ""
790
791 #
792 msgid "Alpha"
793 msgstr "Alpha"
794
795 #
796 msgid "Alternative radio mode"
797 msgstr "Alternativt radioläge"
798
799 #
800 msgid "Alternative services tuner priority"
801 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
802
803 msgid "Always ask"
804 msgstr "Fråga alltid"
805
806 #
807 msgid "Always ask before sending"
808 msgstr "Fråga alltid före skickning"
809
810 #
811 msgid "Ammount of recordings left"
812 msgstr "Mängd inspelning kvar"
813
814 #
815 msgid "An empty filename is illegal."
816 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
817
818 #
819 msgid "An error occured."
820 msgstr "Ett fel uppstod."
821
822 #
823 msgid "An unknown error occured!"
824 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
825
826 #
827 msgid "Anonymize crashlog?"
828 msgstr "Anonymisera crashlog?"
829
830 #
831 msgid "Arabic"
832 msgstr "Arabiska"
833
834 #
835 msgid ""
836 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
837 "\n"
838 msgstr ""
839 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
840 "\n"
841
842 #
843 msgid ""
844 "Are you sure you want to delete\n"
845 "following backup:\n"
846 msgstr ""
847 "Är du säker att du vill ta bort\n"
848 "följande backup:\n"
849
850 #
851 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
852 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
853
854 #
855 msgid ""
856 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
857 "\n"
858 msgstr ""
859 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
860 "\n"
861
862 #
863 msgid ""
864 "Are you sure you want to restore\n"
865 "following backup:\n"
866 msgstr ""
867 "Är du säker att du vill återskapa\n"
868 "följande backup:\n"
869
870 #
871 msgid ""
872 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
873 "Enigma2 will restart after the restore"
874 msgstr ""
875 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
876 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
877
878 #
879 msgid ""
880 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
881 "\n"
882 msgstr ""
883 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
884 "\n"
885
886 #
887 msgid "Artist"
888 msgstr "Artist"
889
890 #
891 msgid "Ascending"
892 msgstr "Stigande"
893
894 #
895 msgid "Ask before shutdown:"
896 msgstr "Fråga före avstängning:"
897
898 #
899 msgid "Ask user"
900 msgstr "Fråga"
901
902 #
903 msgid "Aspect Ratio"
904 msgstr "Bildformat"
905
906 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
907 msgstr ""
908
909 msgid "Atheros"
910 msgstr "Atheros"
911
912 #
913 msgid "Audio"
914 msgstr "Ljud"
915
916 #
917 msgid "Audio Options..."
918 msgstr "Ljudval..."
919
920 #
921 msgid "Audio Sync"
922 msgstr "Ljudsynk"
923
924 #
925 msgid "Audio Sync Setup"
926 msgstr "Ljudsynk Installation"
927
928 msgid ""
929 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
930 "synchronous to the picture."
931 msgstr ""
932
933 #
934 msgid "Australia"
935 msgstr "Australien"
936
937 #
938 msgid "Author: "
939 msgstr "Författare: "
940
941 #
942 msgid "Authoring mode"
943 msgstr "Authoring läge"
944
945 #
946 msgid "Auto"
947 msgstr "Auto"
948
949 #
950 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
951 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
952
953 #
954 msgid "Auto flesh"
955 msgstr "Auto hudfärg"
956
957 #
958 msgid "Auto scart switching"
959 msgstr "Auto scart byte"
960
961 #
962 msgid "AutoTimer Editor"
963 msgstr "AutoTimer Editor"
964
965 #
966 msgid "AutoTimer Filters"
967 msgstr "AutoTimer Filter"
968
969 #
970 msgid "AutoTimer Services"
971 msgstr "AutoTimer Kanaler"
972
973 #
974 msgid "AutoTimer Settings"
975 msgstr "AutoTimer Inställningar"
976
977 #
978 msgid "AutoTimer overview"
979 msgstr "AutoTimer överblick"
980
981 msgid ""
982 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
983 "criteria."
984 msgstr ""
985
986 #
987 msgid "Automatic"
988 msgstr "Automatisk"
989
990 #
991 msgid "Automatic Scan"
992 msgstr "Automatisk sökning"
993
994 msgid "Automatic volume adjustment"
995 msgstr ""
996
997 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
998 msgstr ""
999
1000 msgid "Automatically change video resolution"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid ""
1004 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1005 "resolution you are watching."
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Automatically refresh EPG"
1015 msgstr ""
1016
1017 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1018 msgstr ""
1019
1020 #
1021 msgid "Autos & Vehicles"
1022 msgstr "Motor & Fordon"
1023
1024 #
1025 msgid "Autowrite timer"
1026 msgstr "Automatskapa timer"
1027
1028 #
1029 msgid "Available format variables"
1030 msgstr "Tillgängliga format variabler"
1031
1032 #
1033 msgid "B"
1034 msgstr "B"
1035
1036 #
1037 msgid "BA"
1038 msgstr "BA"
1039
1040 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1044 msgstr ""
1045
1046 #
1047 msgid "BB"
1048 msgstr "BB"
1049
1050 #
1051 msgid "BER"
1052 msgstr "BER"
1053
1054 #
1055 msgid "BER:"
1056 msgstr "BER:"
1057
1058 #
1059 msgid "Back"
1060 msgstr "Tillbaka"
1061
1062 #
1063 msgid "Background"
1064 msgstr "Bakgrund"
1065
1066 #
1067 msgid "Backup done."
1068 msgstr "Backup klar."
1069
1070 #
1071 msgid "Backup failed."
1072 msgstr "Backup misslyckades."
1073
1074 #
1075 msgid "Backup is running..."
1076 msgstr "Backup pågår..."
1077
1078 #
1079 msgid "Backup system settings"
1080 msgstr "Backup av systeminställningar"
1081
1082 #
1083 msgid "Band"
1084 msgstr "Band"
1085
1086 #
1087 msgid "Bandwidth"
1088 msgstr "Bandbredd"
1089
1090 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1091 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
1092
1093 msgid "Begin of timespan"
1094 msgstr "Början på tidsintervall"
1095
1096 #
1097 msgid "Begin time"
1098 msgstr "Starttid"
1099
1100 #
1101 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1102 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1103
1104 #
1105 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1106 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1107
1108 #
1109 msgid "Behavior when a movie is started"
1110 msgstr "Beteende när en film startas"
1111
1112 #
1113 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1114 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1115
1116 #
1117 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1118 msgstr "Beteende när en film slutar"
1119
1120 #
1121 msgid "Bitrate:"
1122 msgstr "Bitrate:"
1123
1124 #
1125 msgid "Block noise reduction"
1126 msgstr "Block brus minskning"
1127
1128 #
1129 msgid "Blue boost"
1130 msgstr "Blå förstärkning"
1131
1132 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1133 msgstr ""
1134
1135 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1136 msgstr ""
1137
1138 #
1139 msgid "Bookmarks"
1140 msgstr "Bokmärken"
1141
1142 #
1143 msgid "Bouquets"
1144 msgstr "Favoriter"
1145
1146 #
1147 msgid "Brazil"
1148 msgstr "Brasilien"
1149
1150 #
1151 msgid "Brightness"
1152 msgstr "Ljusstyrka"
1153
1154 msgid "Browse for and connect to network shares"
1155 msgstr ""
1156
1157 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1158 msgstr ""
1159
1160 #
1161 msgid "Browse network neighbourhood"
1162 msgstr "Bläddra i nätverket"
1163
1164 #
1165 msgid "Burn DVD"
1166 msgstr "Skapa DVD"
1167
1168 #
1169 msgid "Burn existing image to DVD"
1170 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1171
1172 msgid "Burn to DVD"
1173 msgstr "Bränn till DVD"
1174
1175 msgid "Burn your recordings to DVD"
1176 msgstr ""
1177
1178 #
1179 msgid "Bus: "
1180 msgstr "Bus: "
1181
1182 #
1183 msgid ""
1184 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1185 "displayed."
1186 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1187
1188 #
1189 msgid "C"
1190 msgstr "C"
1191
1192 #
1193 msgid "C-Band"
1194 msgstr "C-Band"
1195
1196 msgid "CDInfo"
1197 msgstr "CD Info"
1198
1199 msgid ""
1200 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1201 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1202 msgstr ""
1203
1204 #
1205 msgid "CI assignment"
1206 msgstr "CI tilldelning"
1207
1208 #
1209 msgid "CIFS share"
1210 msgstr "CIFS delning"
1211
1212 #
1213 msgid "CVBS"
1214 msgstr "CVBS"
1215
1216 #
1217 msgid "Cable"
1218 msgstr "Kabel"
1219
1220 #
1221 msgid "Cache Thumbnails"
1222 msgstr "Buffra miniatyrer"
1223
1224 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1225 msgstr ""
1226
1227 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1228 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1229
1230 #
1231 msgid "Canada"
1232 msgstr "Kanada"
1233
1234 #
1235 msgid "Cancel"
1236 msgstr "Avbryt"
1237
1238 #
1239 msgid "Cannot parse feed directory"
1240 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1241
1242 #
1243 msgid "Capacity: "
1244 msgstr "Kapacitet: "
1245
1246 #
1247 msgid "Card"
1248 msgstr "Kort"
1249
1250 #
1251 msgid "Catalan"
1252 msgstr "Katalanska"
1253
1254 #
1255 msgid "Center screen at the lower border"
1256 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1257
1258 #
1259 msgid "Center screen at the upper border"
1260 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1261
1262 #
1263 msgid "Change active delay"
1264 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1265
1266 #
1267 msgid "Change bouquets in quickzap"
1268 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1269
1270 msgid "Change default recording offset?"
1271 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1272
1273 #
1274 msgid "Change dir."
1275 msgstr "Byt bibl."
1276
1277 #
1278 msgid "Change hostname"
1279 msgstr "Byt hostnamn"
1280
1281 msgid "Change pin code"
1282 msgstr "Ändra pin kod"
1283
1284 msgid "Change service pin"
1285 msgstr "Ändra program pin"
1286
1287 msgid "Change service pins"
1288 msgstr "Ändra program pin"
1289
1290 msgid "Change setup pin"
1291 msgstr "Ändra installations pin"
1292
1293 #
1294 msgid "Change step size"
1295 msgstr "Ändra stegstorlek"
1296
1297 #
1298 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1299 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1300
1301 msgid "Changelog"
1302 msgstr "Ändringslog"
1303
1304 #
1305 msgid "Channel"
1306 msgstr "Kanal"
1307
1308 #
1309 msgid "Channel Selection"
1310 msgstr "Kanallista"
1311
1312 #
1313 msgid "Channel audio:"
1314 msgstr "Ljudkanal:"
1315
1316 #
1317 msgid "Channel not in services list"
1318 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1319
1320 #
1321 msgid "Channel:"
1322 msgstr "Kanal:"
1323
1324 #
1325 msgid "Channellist menu"
1326 msgstr "Kanallista meny"
1327
1328 #
1329 msgid "Channels"
1330 msgstr "Kanaler"
1331
1332 #
1333 msgid "Chap."
1334 msgstr "Kap."
1335
1336 #
1337 msgid "Chapter"
1338 msgstr "Kapitel"
1339
1340 #
1341 msgid "Chapter:"
1342 msgstr "Kapitel:"
1343
1344 #
1345 msgid "Check"
1346 msgstr "Kontrollera"
1347
1348 #
1349 msgid "Checking Filesystem..."
1350 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1351
1352 #
1353 msgid "Choose Tuner"
1354 msgstr "Välj tuner"
1355
1356 #
1357 msgid "Choose a wireless network"
1358 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1359
1360 #
1361 msgid "Choose backup files"
1362 msgstr "Välj backupfil"
1363
1364 #
1365 msgid "Choose backup location"
1366 msgstr "Välj backupdestination"
1367
1368 #
1369 msgid "Choose bouquet"
1370 msgstr "Välj favoritlista"
1371
1372 msgid "Choose image to download"
1373 msgstr "Välj image för nedladdning"
1374
1375 #
1376 msgid "Choose target folder"
1377 msgstr "Välj målkatalog"
1378
1379 #
1380 msgid "Choose upgrade source"
1381 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1382
1383 #
1384 msgid "Choose your Skin"
1385 msgstr "Välj utseende"
1386
1387 #
1388 msgid "Circular left"
1389 msgstr "Cirkulär vänster"
1390
1391 #
1392 msgid "Circular right"
1393 msgstr "Cirkulär höger"
1394
1395 #
1396 msgid "Classic"
1397 msgstr "Klassisk"
1398
1399 #
1400 msgid "Cleanup"
1401 msgstr "Rensa"
1402
1403 #
1404 msgid "Cleanup Wizard"
1405 msgstr "Upprensningsguide"
1406
1407 #
1408 msgid "Cleanup Wizard settings"
1409 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1410
1411 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1412 msgstr ""
1413
1414 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1415 msgstr ""
1416
1417 #
1418 msgid "CleanupWizard"
1419 msgstr "Upprensningsguide"
1420
1421 #
1422 msgid "Clear before scan"
1423 msgstr "Rensa före sökning"
1424
1425 #
1426 msgid "Clear history on Exit:"
1427 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1428
1429 #
1430 msgid "Clear log"
1431 msgstr "Rensa logg"
1432
1433 #
1434 msgid "Close"
1435 msgstr "Stäng"
1436
1437 #
1438 msgid "Close and forget changes"
1439 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1440
1441 #
1442 msgid "Close and save changes"
1443 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1444
1445 #
1446 msgid "Close title selection"
1447 msgstr "Stäng titelval"
1448
1449 #
1450 msgid "Code rate high"
1451 msgstr "Code rate hög"
1452
1453 #
1454 msgid "Code rate low"
1455 msgstr "Code rate låg"
1456
1457 #
1458 msgid "Coderate HP"
1459 msgstr "Coderate HP"
1460
1461 #
1462 msgid "Coderate LP"
1463 msgstr "Coderate LP"
1464
1465 #
1466 msgid "Collection name"
1467 msgstr "Samlingsnamn"
1468
1469 #
1470 msgid "Collection settings"
1471 msgstr "Samlingsinställning"
1472
1473 #
1474 msgid "Color Format"
1475 msgstr "Färgformat"
1476
1477 #
1478 msgid "Comedy"
1479 msgstr "Komedi"
1480
1481 #
1482 msgid "Command execution..."
1483 msgstr "Kommando exekvering..."
1484
1485 #
1486 msgid "Command order"
1487 msgstr "Kommandoordning"
1488
1489 #
1490 msgid "Committed DiSEqC command"
1491 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1492
1493 #
1494 msgid "Common Interface"
1495 msgstr "Common Interface"
1496
1497 #
1498 msgid "Common Interface Assignment"
1499 msgstr "Common Interface tilldelning"
1500
1501 #
1502 msgid "CommonInterface"
1503 msgstr "CommonInterface"
1504
1505 #
1506 msgid "Communication"
1507 msgstr "Kommunikation"
1508
1509 #
1510 msgid "Compact Flash"
1511 msgstr "Compact Flash"
1512
1513 #
1514 msgid "Complete"
1515 msgstr "Komplett"
1516
1517 #
1518 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1519 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1520
1521 msgid "Composition of the recording filenames"
1522 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1523
1524 #
1525 msgid "Configuration Mode"
1526 msgstr "Konfigurationsläge"
1527
1528 #
1529 msgid "Configuration for the Webinterface"
1530 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1531
1532 #
1533 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1534 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1535
1536 #
1537 msgid "Configure interface"
1538 msgstr "Konfigurera kort"
1539
1540 #
1541 msgid "Configure nameservers"
1542 msgstr "Konfigurera namnservers"
1543
1544 msgid "Configure your WLAN network interface"
1545 msgstr ""
1546
1547 #
1548 msgid "Configure your internal LAN"
1549 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1550
1551 #
1552 msgid "Configure your network again"
1553 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1554
1555 #
1556 msgid "Configure your wireless LAN again"
1557 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1558
1559 #
1560 msgid "Configuring"
1561 msgstr "Konfigurering"
1562
1563 #
1564 msgid "Conflicting timer"
1565 msgstr "Timerkonflikt"
1566
1567 #
1568 msgid "Connect"
1569 msgstr "Anslut"
1570
1571 #
1572 msgid "Connect to a Wireless Network"
1573 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1574
1575 #
1576 msgid "Connected to"
1577 msgstr "Ansluten till"
1578
1579 #
1580 msgid "Connected!"
1581 msgstr "Ansluten!"
1582
1583 #
1584 msgid "Constellation"
1585 msgstr "Konstellation"
1586
1587 #
1588 msgid "Content does not fit on DVD!"
1589 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1590
1591 #
1592 msgid "Continue in background"
1593 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1594
1595 #
1596 msgid "Continue playing"
1597 msgstr "Fortsätt spela"
1598
1599 #
1600 msgid "Contrast"
1601 msgstr "Kontrast"
1602
1603 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1604 msgstr ""
1605
1606 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1607 msgstr ""
1608
1609 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1613 msgstr ""
1614
1615 msgid "Control your internal system fan."
1616 msgstr ""
1617
1618 msgid "Control your kids's tv usage"
1619 msgstr ""
1620
1621 msgid "Control your system fan"
1622 msgstr ""
1623
1624 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1625 msgstr ""
1626
1627 #
1628 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1629 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1630
1631 #
1632 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1633 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1634
1635 #
1636 msgid "Could not open Picture in Picture"
1637 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1638
1639 #
1640 #, python-format
1641 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1642 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1643
1644 #
1645 msgid "Crashlog settings"
1646 msgstr "Crashlog inställningar"
1647
1648 #
1649 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1650 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1651
1652 #
1653 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1654 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1655
1656 #
1657 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1658 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1659
1660 #
1661 msgid ""
1662 "Crashlogs found!\n"
1663 "Send them to Dream Multimedia?"
1664 msgstr ""
1665 "Crashlog hittad!\n"
1666 "Skicka till Dream Multimedia?"
1667
1668 #
1669 msgid "Create DVD-ISO"
1670 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1671
1672 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1673 msgstr ""
1674
1675 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "Create a new AutoTimer."
1679 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1680
1681 #
1682 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1683 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1684
1685 msgid "Create a new timer using the wizard"
1686 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1687
1688 #
1689 msgid "Create movie folder failed"
1690 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1691
1692 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1693 msgstr ""
1694
1695 msgid "Create remote timers"
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1699 msgstr ""
1700
1701 #
1702 #, python-format
1703 msgid "Creating directory %s failed."
1704 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1705
1706 #
1707 msgid "Creating partition failed"
1708 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1709
1710 #
1711 msgid "Croatian"
1712 msgstr "Kroatiska"
1713
1714 #
1715 msgid "Current Transponder"
1716 msgstr "Nuvarande transponder"
1717
1718 msgid "Current device: "
1719 msgstr "Nuvarande enhet: "
1720
1721 #
1722 msgid "Current settings:"
1723 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1724
1725 #
1726 msgid "Current value: "
1727 msgstr "Nuvarande värde: "
1728
1729 #
1730 msgid "Current version:"
1731 msgstr "Nuvarande version:"
1732
1733 msgid "Currently installed image"
1734 msgstr "Nuvarande installerad image"
1735
1736 #
1737 #, python-format
1738 msgid "Custom (%s)"
1739 msgstr "Egen (%s)"
1740
1741 #
1742 msgid "Custom location"
1743 msgstr "Egen placering"
1744
1745 #
1746 msgid "Custom offset"
1747 msgstr "Egen kompensation"
1748
1749 #
1750 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1751 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1752
1753 #
1754 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1755 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1756
1757 #
1758 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1759 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1760
1761 #
1762 msgid "Customize"
1763 msgstr "Anpassningar"
1764
1765 msgid "Customize Vali-XD skins"
1766 msgstr ""
1767
1768 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1769 msgstr ""
1770
1771 #
1772 msgid "Cut"
1773 msgstr "Klipp"
1774
1775 msgid "Cut your movies"
1776 msgstr ""
1777
1778 msgid "Cut your movies."
1779 msgstr ""
1780
1781 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1782 msgstr ""
1783
1784 msgid ""
1785 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1786 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1787 "cut'.\n"
1788 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1789 msgstr ""
1790
1791 #
1792 msgid "Cutlist editor..."
1793 msgstr "Klipplist editor..."
1794
1795 #
1796 msgid "Czech"
1797 msgstr "Tjeckiska"
1798
1799 #
1800 msgid "Czech Republic"
1801 msgstr "Tjeckien"
1802
1803 #
1804 msgid "D"
1805 msgstr "D"
1806
1807 #
1808 msgid "DHCP"
1809 msgstr "DHCP"
1810
1811 #
1812 msgid "DUAL LAYER DVD"
1813 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1814
1815 #
1816 msgid "DVB-S"
1817 msgstr "DVB-S"
1818
1819 #
1820 msgid "DVB-S2"
1821 msgstr "DVB-S2"
1822
1823 #
1824 msgid "DVD File Browser"
1825 msgstr "DVD Filutforskare"
1826
1827 #
1828 msgid "DVD Player"
1829 msgstr "DVD Spelare"
1830
1831 msgid "DVD Titlelist"
1832 msgstr "DVD Titellista"
1833
1834 #
1835 msgid "DVD media toolbox"
1836 msgstr "DVD media verktyg"
1837
1838 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1839 msgstr ""
1840
1841 msgid ""
1842 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1843 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1844 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1845 msgstr ""
1846
1847 #
1848 msgid "Danish"
1849 msgstr "Danska"
1850
1851 #
1852 msgid "Date"
1853 msgstr "Datum"
1854
1855 #
1856 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1857 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1858
1859 #
1860 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1861 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1862
1863 #
1864 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1865 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
1866
1867 #
1868 msgid "Decrease delay"
1869 msgstr "Minska fördröjning"
1870
1871 #, python-format
1872 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1873 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1874
1875 #
1876 msgid "Deep Standby"
1877 msgstr "Stäng av"
1878
1879 #
1880 msgid "Default"
1881 msgstr "Grund"
1882
1883 #
1884 msgid "Default Settings"
1885 msgstr "Grundinställningar"
1886
1887 #
1888 msgid "Default movie location"
1889 msgstr "Normal filmplats"
1890
1891 #
1892 msgid "Default services lists"
1893 msgstr "Grundservicelista"
1894
1895 #
1896 msgid "Defaults"
1897 msgstr "Grund"
1898
1899 msgid "Define a startup service"
1900 msgstr ""
1901
1902 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1903 msgstr ""
1904
1905 #
1906 msgid "Delay"
1907 msgstr "Fördröjning"
1908
1909 #
1910 msgid "Delete"
1911 msgstr "Ta bort"
1912
1913 #
1914 msgid "Delete crashlogs"
1915 msgstr "Ta bort crashlogs"
1916
1917 #
1918 msgid "Delete entry"
1919 msgstr "Ta bort post"
1920
1921 #
1922 msgid "Delete failed!"
1923 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1924
1925 #
1926 msgid "Delete mount"
1927 msgstr "Ta bort montering"
1928
1929 #
1930 #, python-format
1931 msgid ""
1932 "Delete no more configured satellite\n"
1933 "%s?"
1934 msgstr ""
1935 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1936 "%s?"
1937
1938 #
1939 msgid "Descending"
1940 msgstr "Fallande"
1941
1942 #
1943 msgid "Description"
1944 msgstr "Beskrivning"
1945
1946 #
1947 msgid "Deselect"
1948 msgstr "Avmarkera"
1949
1950 #
1951 msgid "Destination directory"
1952 msgstr "Målbibliotek"
1953
1954 #
1955 msgid "Details for extension: "
1956 msgstr "Detaljer för utökning: "
1957
1958 msgid "Details for plugin: "
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "Detected HDD:"
1962 msgstr "Hittad hårddisk:"
1963
1964 #
1965 msgid "Detected NIMs:"
1966 msgstr "Hittade tuners:"
1967
1968 #
1969 msgid "DiSEqC"
1970 msgstr "DiSEqC"
1971
1972 #
1973 msgid "DiSEqC A/B"
1974 msgstr "DiSEqC A/B"
1975
1976 #
1977 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1978 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1979
1980 #
1981 msgid "DiSEqC mode"
1982 msgstr "DiSEqC läge"
1983
1984 #
1985 msgid "DiSEqC repeats"
1986 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1987
1988 #
1989 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1990 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1991
1992 #
1993 msgid "Dialing:"
1994 msgstr "Ringer upp:"
1995
1996 #
1997 msgid "Digital contour removal"
1998 msgstr "Digital contour borttagning"
1999
2000 #
2001 msgid "Dir:"
2002 msgstr "Dir:"
2003
2004 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2005 msgstr ""
2006
2007 #
2008 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2009 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
2010
2011 #
2012 #, python-format
2013 msgid "Directory %s nonexistent."
2014 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
2015
2016 #
2017 msgid "Directory browser"
2018 msgstr "Biblioteksbläddrare"
2019
2020 #
2021 msgid "Disable"
2022 msgstr "Avaktivera"
2023
2024 #
2025 msgid "Disable Picture in Picture"
2026 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
2027
2028 #
2029 msgid "Disable Subtitles"
2030 msgstr "Avaktivera textning"
2031
2032 #
2033 msgid "Disable crashlog reporting"
2034 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
2035
2036 #
2037 msgid "Disable timer"
2038 msgstr "Avaktivera timer"
2039
2040 #
2041 msgid "Disabled"
2042 msgstr "Avaktivera"
2043
2044 #
2045 msgid "Discard changes and close plugin"
2046 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
2047
2048 #
2049 msgid "Discard changes and close screen"
2050 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
2051
2052 #
2053 msgid "Disconnect"
2054 msgstr "Bryt anslutning"
2055
2056 #
2057 msgid "Dish"
2058 msgstr "Parabol"
2059
2060 #
2061 msgid "Display 16:9 content as"
2062 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
2063
2064 #
2065 msgid "Display 4:3 content as"
2066 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
2067
2068 #
2069 msgid "Display >16:9 content as"
2070 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
2071
2072 #
2073 msgid "Display Setup"
2074 msgstr "Display installation"
2075
2076 #
2077 msgid "Display and Userinterface"
2078 msgstr "Display och Användargränssnitt"
2079
2080 #
2081 msgid "Display search results by:"
2082 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
2083
2084 msgid "Display your photos on the TV"
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2088 msgstr ""
2089
2090 #, python-format
2091 msgid ""
2092 "Do you really want to REMOVE\n"
2093 "the plugin \"%s\"?"
2094 msgstr ""
2095 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2096 "pluginet \"%s\"?"
2097
2098 #
2099 msgid ""
2100 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2101 "This could take lots of time!"
2102 msgstr ""
2103 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2104 "Detta kan ta lång tid!"
2105
2106 #
2107 #, python-format
2108 msgid "Do you really want to delete %s?"
2109 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2110
2111 #
2112 #, python-format
2113 msgid ""
2114 "Do you really want to download\n"
2115 "the plugin \"%s\"?"
2116 msgstr ""
2117 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2118 "pluginet \"%s\"?"
2119
2120 #
2121 msgid "Do you really want to exit?"
2122 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2123
2124 #
2125 msgid ""
2126 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2127 "All data on the disk will be lost!"
2128 msgstr ""
2129 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2130 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2131
2132 #
2133 #, python-format
2134 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2135 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2136
2137 #
2138 #, python-format
2139 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2140 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
2141
2142 #
2143 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2144 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2145
2146 #
2147 msgid "Do you want to do a service scan?"
2148 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2149
2150 #
2151 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2152 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2153
2154 #, python-format
2155 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2156 msgstr "Vill du ladda ner image to %s?"
2157
2158 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2159 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
2160
2161 #
2162 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2163 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2164
2165 #
2166 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2167 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2168
2169 #
2170 msgid "Do you want to install the package:\n"
2171 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2172
2173 #
2174 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2175 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2176
2177 #
2178 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2179 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2180
2181 #
2182 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2183 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2184
2185 #
2186 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2187 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2188
2189 #
2190 msgid "Do you want to restore your settings?"
2191 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2192
2193 #
2194 msgid "Do you want to resume this playback?"
2195 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2196
2197 #
2198 msgid "Do you want to see more entries?"
2199 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2200
2201 #
2202 msgid ""
2203 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2204 "if needed?"
2205 msgstr ""
2206 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2207
2208 #
2209 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2210 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2211
2212 #
2213 msgid ""
2214 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2215 "After pressing OK, please wait!"
2216 msgstr ""
2217 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2218 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2219
2220 #
2221 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2222 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2223
2224 #
2225 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2226 msgstr "Vill du se en guide?"
2227
2228 #
2229 msgid "Don't ask, just send"
2230 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2231
2232 #
2233 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2234 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2235
2236 #
2237 #, python-format
2238 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2239 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2240
2241 #
2242 #, python-format
2243 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2244 msgstr ""
2245 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2246
2247 #
2248 msgid "Download"
2249 msgstr "Nedladdning"
2250
2251 #, python-format
2252 msgid "Download %s from Server"
2253 msgstr "Ladda %s från Server"
2254
2255 #
2256 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2257 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2258
2259 #
2260 msgid "Download Plugins"
2261 msgstr "Ladda ner Plugins"
2262
2263 #
2264 msgid "Download Video"
2265 msgstr "Ladda ner Video"
2266
2267 msgid "Download files from Rapidshare"
2268 msgstr ""
2269
2270 #
2271 msgid "Download location"
2272 msgstr "Nedladdningsplats"
2273
2274 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2275 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades: "
2276
2277 #
2278 msgid "Downloadable new plugins"
2279 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2280
2281 #
2282 msgid "Downloadable plugins"
2283 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2284
2285 #
2286 msgid "Downloading"
2287 msgstr "Laddar ner"
2288
2289 #
2290 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2291 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2292
2293 #
2294 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2295 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2296
2297 #
2298 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2299 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2300
2301 #
2302 msgid "Dreambox software because updates are available."
2303 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2304
2305 #
2306 msgid "Duration: "
2307 msgstr "Längd: "
2308
2309 #
2310 msgid "Dutch"
2311 msgstr "Holländska"
2312
2313 #
2314 msgid "Dynamic contrast"
2315 msgstr "Dynamisk kontrast"
2316
2317 #
2318 msgid "E"
2319 msgstr "Ö"
2320
2321 #
2322 msgid "EPG Selection"
2323 msgstr "EPG val"
2324
2325 #
2326 msgid "EPG encoding"
2327 msgstr "EPG kodning"
2328
2329 msgid ""
2330 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2331 "is idleing\n"
2332 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2333 "epg information on these channels."
2334 msgstr ""
2335
2336 #, python-format
2337 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2338 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2339
2340 #
2341 msgid "East"
2342 msgstr "Öst"
2343
2344 #
2345 msgid "Edit"
2346 msgstr "Ändra"
2347
2348 #
2349 msgid "Edit AutoTimer"
2350 msgstr "Ändra AutoTimer"
2351
2352 #
2353 msgid "Edit AutoTimer filters"
2354 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2355
2356 msgid "Edit AutoTimer services"
2357 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2358
2359 #
2360 msgid "Edit DNS"
2361 msgstr "Ändra DNS"
2362
2363 #
2364 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2365 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2366
2367 #
2368 msgid "Edit Title"
2369 msgstr "Ändra titel"
2370
2371 #
2372 msgid "Edit bouquets list"
2373 msgstr "Ändra favoritlistor"
2374
2375 #
2376 msgid "Edit chapters of current title"
2377 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2378
2379 #
2380 msgid "Edit new timer defaults"
2381 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2382
2383 #
2384 msgid "Edit selected AutoTimer"
2385 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2386
2387 #
2388 msgid "Edit services list"
2389 msgstr "Ändra kanallista"
2390
2391 #
2392 msgid "Edit settings"
2393 msgstr "Ändra inställningar"
2394
2395 msgid "Edit tags of recorded movies"
2396 msgstr ""
2397
2398 msgid "Edit tags of recorded movies."
2399 msgstr ""
2400
2401 #
2402 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2403 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2404
2405 #
2406 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2407 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2408
2409 #
2410 msgid "Edit title"
2411 msgstr "Ändra titel"
2412
2413 msgid "Edit upgrade source url."
2414 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2415
2416 #
2417 msgid "Editing"
2418 msgstr "Redigering"
2419
2420 #
2421 msgid "Editor for new AutoTimers"
2422 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2423
2424 #
2425 msgid "Education"
2426 msgstr "Utbildning"
2427
2428 #
2429 msgid "Electronic Program Guide"
2430 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2431
2432 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2433 msgstr ""
2434
2435 #
2436 msgid "Enable"
2437 msgstr "Aktivera"
2438
2439 #
2440 msgid "Enable /media"
2441 msgstr "Aktivera /media"
2442
2443 #
2444 msgid "Enable 5V for active antenna"
2445 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2446
2447 #
2448 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2449 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2450
2451 #
2452 msgid "Enable Filtering"
2453 msgstr "Aktivera Filtrering"
2454
2455 #
2456 msgid "Enable HTTP Access"
2457 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2458
2459 #
2460 msgid "Enable HTTP Authentication"
2461 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2462
2463 #
2464 msgid "Enable HTTPS Access"
2465 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2466
2467 #
2468 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2469 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2470
2471 #
2472 msgid "Enable Service Restriction"
2473 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2474
2475 #
2476 msgid "Enable Streaming Authentication"
2477 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2478
2479 #
2480 msgid "Enable multiple bouquets"
2481 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2482
2483 #
2484 msgid "Enable parental control"
2485 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2486
2487 #
2488 msgid ""
2489 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2490 "extension menu."
2491 msgstr ""
2492 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2493 "utökningsmenyn."
2494
2495 #
2496 msgid "Enable timer"
2497 msgstr "Aktivera timer"
2498
2499 #
2500 msgid "Enabled"
2501 msgstr "Aktiverad"
2502
2503 #
2504 msgid ""
2505 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2506 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2507 msgstr ""
2508 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2509 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2510
2511 #
2512 msgid "Encrypted: "
2513 msgstr "Krypterad: "
2514
2515 #
2516 msgid "Encryption"
2517 msgstr "Kryptering"
2518
2519 #
2520 msgid "Encryption Key"
2521 msgstr "Krypteringsnyckel"
2522
2523 #
2524 msgid "Encryption Keytype"
2525 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2526
2527 #
2528 msgid "Encryption Type"
2529 msgstr "Krypteringstyp"
2530
2531 #
2532 msgid "Encryption:"
2533 msgstr "Kryptering:"
2534
2535 msgid "End of \"after event\" timespan"
2536 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2537
2538 msgid "End of timespan"
2539 msgstr "Slut för tidsintervall"
2540
2541 #
2542 msgid "End time"
2543 msgstr "Sluttid"
2544
2545 #
2546 msgid "EndTime"
2547 msgstr "Sluttid"
2548
2549 #
2550 msgid "English"
2551 msgstr "Engelska"
2552
2553 msgid ""
2554 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2555 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2556 msgstr ""
2557
2558 #
2559 msgid ""
2560 "Enigma2 Skinselector\n"
2561 "\n"
2562 "If you experience any problems please contact\n"
2563 "stephan@reichholf.net\n"
2564 "\n"
2565 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2566 msgstr ""
2567 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2568 "\n"
2569 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2570 "stephan@reichholf.net\n"
2571 "\n"
2572 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2573
2574 #
2575 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2576 msgstr "Initial hastighet för snabbspolning framåt"
2577
2578 #
2579 msgid "Enter IP to scan..."
2580 msgstr "Ange IP för sökning..."
2581
2582 #
2583 msgid "Enter Rewind at speed"
2584 msgstr "Initial hastighet för snabbspolning bakåt"
2585
2586 #
2587 msgid "Enter main menu..."
2588 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2589
2590 #
2591 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2592 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2593
2594 #
2595 msgid "Enter options:"
2596 msgstr "Ange optioner:"
2597
2598 #
2599 msgid "Enter password:"
2600 msgstr "Ange lösenord:"
2601
2602 #
2603 msgid "Enter pin code"
2604 msgstr "Ange pin kod"
2605
2606 #
2607 msgid "Enter share directory:"
2608 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2609
2610 #
2611 msgid "Enter share name:"
2612 msgstr "Ange delningsnamn:"
2613
2614 msgid "Enter the service pin"
2615 msgstr "Ange kanal pin"
2616
2617 #
2618 msgid "Enter user and password for host: "
2619 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2620
2621 #
2622 msgid "Enter username:"
2623 msgstr "Ange användarnamn:"
2624
2625 #
2626 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2627 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2628
2629 msgid "Enter your search term(s)"
2630 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2631
2632 #
2633 msgid "Entertainment"
2634 msgstr "Underhållning"
2635
2636 #
2637 msgid "Error"
2638 msgstr "Fel"
2639
2640 #
2641 msgid "Error executing plugin"
2642 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2643
2644 #
2645 #, python-format
2646 msgid ""
2647 "Error: %s\n"
2648 "Retry?"
2649 msgstr ""
2650 "Fel: %s\n"
2651 "Försöka igen?"
2652
2653 #
2654 msgid "Estonian"
2655 msgstr "Estniska"
2656
2657 #
2658 msgid "Eventview"
2659 msgstr "Programöversikt"
2660
2661 msgid "Everything is fine"
2662 msgstr "Allt är bra"
2663
2664 #
2665 msgid "Exact match"
2666 msgstr "Exakt match"
2667
2668 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2669 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2670
2671 #
2672 msgid "Exclude"
2673 msgstr "Exkludera"
2674
2675 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2676 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2677
2678 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2679 msgstr ""
2680
2681 msgid "Execution Progress:"
2682 msgstr "Exekvering pågår:"
2683
2684 msgid "Execution finished!!"
2685 msgstr "Exekvering färdig!!"
2686
2687 #
2688 msgid "Exif"
2689 msgstr "Exif"
2690
2691 #
2692 msgid "Exit"
2693 msgstr "Avsluta"
2694
2695 #
2696 msgid "Exit editor"
2697 msgstr "Avsluta editor"
2698
2699 msgid "Exit input device selection."
2700 msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
2701
2702 #
2703 msgid "Exit network wizard"
2704 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2705
2706 #
2707 msgid "Exit the cleanup wizard"
2708 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2709
2710 #
2711 msgid "Exit the wizard"
2712 msgstr "Avsluta guiden"
2713
2714 #
2715 msgid "Exit wizard"
2716 msgstr "Avsluta guide"
2717
2718 #
2719 msgid "Expert"
2720 msgstr "Expert"
2721
2722 #
2723 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2724 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2725
2726 #
2727 msgid "Extended Setup..."
2728 msgstr "Utökad installation..."
2729
2730 #
2731 msgid "Extended Software"
2732 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2733
2734 #
2735 msgid "Extended Software Plugin"
2736 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2737
2738 #
2739 msgid "Extensions"
2740 msgstr "Utökningar"
2741
2742 #
2743 msgid "Extensions management"
2744 msgstr "Utökningshanterare"
2745
2746 #
2747 msgid "FEC"
2748 msgstr "FEC"
2749
2750 msgid ""
2751 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2752 "a server using the file transfer protocol."
2753 msgstr ""
2754
2755 #
2756 msgid "Factory reset"
2757 msgstr "Fabriksåterställning"
2758
2759 #
2760 msgid "Failed"
2761 msgstr "Misslyckades"
2762
2763 #
2764 #, python-format
2765 msgid "Fan %d"
2766 msgstr "Fläkt %d"
2767
2768 #
2769 #, python-format
2770 msgid "Fan %d PWM"
2771 msgstr "Fläkt %d PWM"
2772
2773 #
2774 #, python-format
2775 msgid "Fan %d Voltage"
2776 msgstr "Fläkt %d Volt"
2777
2778 #
2779 msgid "Fast"
2780 msgstr "Snabb"
2781
2782 #
2783 msgid "Fast DiSEqC"
2784 msgstr "Snabb DiSEqC"
2785
2786 #
2787 msgid "Fast Forward speeds"
2788 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2789
2790 #
2791 msgid "Fast epoch"
2792 msgstr "Snabb epoch"
2793
2794 #
2795 msgid "Favourites"
2796 msgstr "Favoriter"
2797
2798 #
2799 msgid "Fetching feed entries"
2800 msgstr "Hämtar feed poster"
2801
2802 #
2803 msgid "Fetching search entries"
2804 msgstr "Hämtar sökning poster"
2805
2806 #
2807 msgid "Filesystem Check"
2808 msgstr "Filsystemskontroll"
2809
2810 #
2811 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2812 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2813
2814 #
2815 msgid "Film & Animation"
2816 msgstr "Film & Animerat"
2817
2818 #
2819 msgid "Filter"
2820 msgstr "Filter"
2821
2822 msgid ""
2823 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2824 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2825 "it's Description.\n"
2826 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2827 msgstr ""
2828 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2829 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2830 "exempelvis Beskrivning.\n"
2831 "Tryck Blå för att lägga till begränsning och Gul för att ta bort vald "
2832 "begränsning."
2833
2834 msgid "Finetune"
2835 msgstr "Fininställning"
2836
2837 #
2838 msgid "Finished"
2839 msgstr "Klart"
2840
2841 #
2842 msgid "Finished configuring your network"
2843 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2844
2845 #
2846 msgid "Finished restarting your network"
2847 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2848
2849 #
2850 msgid "Finnish"
2851 msgstr "Finska"
2852
2853 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2854 msgstr ""
2855
2856 #
2857 msgid ""
2858 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2859 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2860
2861 #
2862 msgid "Flash"
2863 msgstr "Flash"
2864
2865 #
2866 msgid "Flashing failed"
2867 msgstr "Flashning misslyckades"
2868
2869 #
2870 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2871 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2872
2873 #
2874 msgid "Format"
2875 msgstr "Format"
2876
2877 #
2878 #, python-format
2879 msgid ""
2880 "Found a total of %d matching Events.\n"
2881 "%d Timer were added and %d modified."
2882 msgstr ""
2883 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2884 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2885
2886 #
2887 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2888 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2889
2890 #
2891 msgid "Frame size in full view"
2892 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2893
2894 #
2895 msgid "France"
2896 msgstr "Frankrike"
2897
2898 #
2899 msgid "French"
2900 msgstr "Franska"
2901
2902 #
2903 msgid "Frequency"
2904 msgstr "Frekvens"
2905
2906 #
2907 msgid "Frequency bands"
2908 msgstr "Frekvensband"
2909
2910 #
2911 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2912 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2913
2914 #
2915 msgid "Frequency steps"
2916 msgstr "Frekvenssteg"
2917
2918 #
2919 msgid "Fri"
2920 msgstr "Fre"
2921
2922 #
2923 msgid "Friday"
2924 msgstr "Fredag"
2925
2926 #
2927 msgid "Frisian"
2928 msgstr "Frisiska"
2929
2930 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2931 msgstr ""
2932
2933 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2934 msgstr ""
2935
2936 #
2937 #, python-format
2938 msgid "Frontprocessor version: %d"
2939 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2940
2941 #
2942 msgid "Fsck failed"
2943 msgstr "Fsck misslyckades"
2944
2945 #
2946 msgid ""
2947 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2948 "Do you want to Restart the GUI now?"
2949 msgstr ""
2950 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2951 "Vill du starta om GUI nu?"
2952
2953 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2954 msgstr ""
2955
2956 msgid ""
2957 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2958 msgstr ""
2959
2960 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2961 msgstr ""
2962
2963 #
2964 msgid "Gaming"
2965 msgstr "Spel"
2966
2967 #
2968 msgid "Gateway"
2969 msgstr "Gateway"
2970
2971 #
2972 msgid "General AC3 Delay"
2973 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2974
2975 #
2976 msgid "General AC3 delay (ms)"
2977 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2978
2979 #
2980 msgid "General PCM Delay"
2981 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2982
2983 #
2984 msgid "General PCM delay (ms)"
2985 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2986
2987 #
2988 msgid "Genre"
2989 msgstr "Genre"
2990
2991 #
2992 msgid "Genuine Dreambox"
2993 msgstr "Äkta Dreambox"
2994
2995 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2996 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
2997
2998 msgid "Genuine Dreambox verification"
2999 msgstr ""
3000
3001 #
3002 msgid "German"
3003 msgstr "Tyska"
3004
3005 msgid "German storm information"
3006 msgstr ""
3007
3008 msgid "German traffic information"
3009 msgstr ""
3010
3011 #
3012 msgid "Germany"
3013 msgstr "Tyskland"
3014
3015 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3016 msgstr ""
3017
3018 msgid "Get latest experimental image"
3019 msgstr "Tag senaste experimentella image"
3020
3021 msgid "Get latest release image"
3022 msgstr "Tag senaste release image"
3023
3024 #
3025 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3026 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
3027
3028 #
3029 msgid "Global delay"
3030 msgstr "Global fördröjning"
3031
3032 #
3033 msgid "Goto 0"
3034 msgstr "Gå till 0"
3035
3036 #
3037 msgid "Goto position"
3038 msgstr "Gå till position"
3039
3040 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3041 msgstr ""
3042
3043 msgid ""
3044 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3045 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3046 msgstr ""
3047
3048 #
3049 msgid "Graphical Multi EPG"
3050 msgstr "Grafisk Multi EPG"
3051
3052 #
3053 msgid "Great Britain"
3054 msgstr "Storbritannien"
3055
3056 #
3057 msgid "Greek"
3058 msgstr "Grekiska"
3059
3060 #
3061 msgid "Green boost"
3062 msgstr "Grön förstärkning"
3063
3064 msgid ""
3065 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
3066 "protocol\n"
3067 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
3068 msgstr ""
3069
3070 #
3071 msgid "Guard Interval"
3072 msgstr "Guard intervall"
3073
3074 #
3075 msgid "Guard interval mode"
3076 msgstr "Guard intervalläge"
3077
3078 #
3079 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3080 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
3081
3082 #
3083 msgid "HD videos"
3084 msgstr "HD video"
3085
3086 #
3087 msgid "HTTP Port"
3088 msgstr "HTTP Port"
3089
3090 #
3091 msgid "HTTPS Port"
3092 msgstr "HTTPS Port"
3093
3094 #
3095 msgid "Harddisk"
3096 msgstr "Hårddisk"
3097
3098 #
3099 msgid "Harddisk setup"
3100 msgstr "Hårddisk installation"
3101
3102 #
3103 msgid "Harddisk standby after"
3104 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
3105
3106 #
3107 msgid "Help"
3108 msgstr "Hjälp"
3109
3110 #
3111 msgid "Hidden network SSID"
3112 msgstr "Dold nätverks SSID"
3113
3114 #
3115 msgid "Hidden networkname"
3116 msgstr "Dolt nätverksnamn"
3117
3118 msgid "Hierarchy Information"
3119 msgstr "Hierarkisk information"
3120
3121 #
3122 msgid "Hierarchy mode"
3123 msgstr "Hierarkiskt läge"
3124
3125 #
3126 msgid "High bitrate support"
3127 msgstr "Hög bitrate stöd"
3128
3129 #
3130 msgid "History"
3131 msgstr "Historia"
3132
3133 #
3134 msgid "Holland"
3135 msgstr "Holland"
3136
3137 #
3138 msgid "Hong Kong"
3139 msgstr "Hong Kong"
3140
3141 msgid "Horizontal"
3142 msgstr "Horisontal"
3143
3144 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3145 msgstr ""
3146
3147 #
3148 msgid "How many minutes do you want to record?"
3149 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3150
3151 #
3152 msgid "How to handle found crashlogs?"
3153 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3154
3155 #
3156 msgid "Howto & Style"
3157 msgstr "Howto & Design"
3158
3159 #
3160 msgid "Hue"
3161 msgstr "Färgton"
3162
3163 #
3164 msgid "Hungarian"
3165 msgstr "Ungerska"
3166
3167 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3168 msgstr ""
3169
3170 #
3171 msgid "IP Address"
3172 msgstr "IP adress"
3173
3174 #
3175 msgid "IP:"
3176 msgstr "IP:"
3177
3178 msgid "IRC Client for Enigma2"
3179 msgstr ""
3180
3181 #
3182 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3183 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3184
3185 #
3186 msgid "ISO path"
3187 msgstr "ISO sökväg"
3188
3189 #
3190 msgid "Icelandic"
3191 msgstr "Isländska"
3192
3193 #, python-format
3194 msgid ""
3195 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3196 "event if it records at least 80% of the it."
3197 msgstr ""
3198
3199 #
3200 msgid ""
3201 "If you see this, something is wrong with\n"
3202 "your scart connection. Press OK to return."
3203 msgstr ""
3204 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3205 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3206
3207 msgid ""
3208 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3209 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3210 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3211 "possible.\n"
3212 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3213 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3214 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3215 "step.\n"
3216 "If you are happy with the result, press OK."
3217 msgstr ""
3218 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
3219 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
3220 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3221 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3222 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3223 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3224 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3225
3226 #
3227 msgid "Image flash utility"
3228 msgstr "Image flash redskap"
3229
3230 #
3231 msgid "Import AutoTimer"
3232 msgstr "Importera AutoTimer"
3233
3234 #
3235 msgid "Import existing Timer"
3236 msgstr "Importera befintliga Timer"
3237
3238 #
3239 msgid "Import from EPG"
3240 msgstr "Importera från EPG"
3241
3242 #
3243 msgid "In Progress"
3244 msgstr "I utförande"
3245
3246 #
3247 msgid ""
3248 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3249 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3250
3251 #
3252 msgid "Include"
3253 msgstr "Inkludera"
3254
3255 #
3256 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3257 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3258
3259 #
3260 msgid "Increase delay"
3261 msgstr "Öka fördröjning"
3262
3263 #
3264 #, python-format
3265 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3266 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
3267
3268 #
3269 msgid "Increased voltage"
3270 msgstr "Ökad spänning"
3271
3272 #
3273 msgid "Index"
3274 msgstr "Index"
3275
3276 #
3277 msgid "India"
3278 msgstr "India"
3279
3280 #
3281 msgid "Info"
3282 msgstr "Info"
3283
3284 #
3285 msgid "InfoBar"
3286 msgstr "Infobalk"
3287
3288 #
3289 msgid "Infobar timeout"
3290 msgstr "Infobalk timeout"
3291
3292 #
3293 msgid "Information"
3294 msgstr "Information"
3295
3296 #
3297 msgid "Init"
3298 msgstr "Initiera"
3299
3300 #
3301 msgid "Initial location in new timers"
3302 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3303
3304 #
3305 msgid "Initialization"
3306 msgstr "Initieringen"
3307
3308 #
3309 msgid "Initialize"
3310 msgstr "Initiera"
3311
3312 #
3313 msgid "Initializing Harddisk..."
3314 msgstr "Initierar hårddisk..."
3315
3316 #
3317 msgid "Input"
3318 msgstr "Ingång"
3319
3320 msgid "Input device setup"
3321 msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
3322
3323 msgid "Input devices"
3324 msgstr "Inmatningsenheter"
3325
3326 #
3327 msgid "Install"
3328 msgstr "Installera"
3329
3330 #
3331 msgid "Install a new image with a USB stick"
3332 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3333
3334 #
3335 msgid "Install a new image with your web browser"
3336 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3337
3338 #
3339 msgid "Install extensions."
3340 msgstr "Installera utökningar."
3341
3342 #
3343 msgid "Install local extension"
3344 msgstr "Installera lokala utökningar"
3345
3346 #
3347 msgid "Install or remove finished."
3348 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3349
3350 #
3351 msgid "Install settings, skins, software..."
3352 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3353
3354 #
3355 msgid "Installation finished."
3356 msgstr "Installation klar."
3357
3358 #
3359 msgid "Installing"
3360 msgstr "Installera"
3361
3362 #
3363 msgid "Installing Software..."
3364 msgstr "Installera mjukvara..."
3365
3366 #
3367 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3368 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3369
3370 #
3371 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3372 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3373
3374 #
3375 msgid "Installing package content... Please wait..."
3376 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3377
3378 #
3379 msgid "Instant Record..."
3380 msgstr "Direktinspelning..."
3381
3382 #
3383 msgid "Instant record location"
3384 msgstr "Direktinspelningars plats"
3385
3386 #
3387 msgid "Integrated Ethernet"
3388 msgstr "Integrerat nätverk"
3389
3390 #
3391 msgid "Integrated Wireless"
3392 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3393
3394 #
3395 msgid "Interface: "
3396 msgstr "Gränssnitt: "
3397
3398 #
3399 msgid "Intermediate"
3400 msgstr "Normal"
3401
3402 #
3403 msgid "Internal Flash"
3404 msgstr "Intern Flash"
3405
3406 msgid "Internal LAN adapter."
3407 msgstr "Intern LAN adapter."
3408
3409 msgid "Internal firmware updater"
3410 msgstr ""
3411
3412 #
3413 msgid "Invalid Location"
3414 msgstr "Ogiltig sökväg"
3415
3416 #
3417 #, python-format
3418 msgid "Invalid directory selected: %s"
3419 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3420
3421 #
3422 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3423 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3424 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3425
3426 #
3427 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3428 msgid "Invalid response from server."
3429 msgstr "Ogiltig respons från server."
3430
3431 #
3432 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3433 #, python-format
3434 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3435 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3436
3437 #
3438 msgid "Invalid selection"
3439 msgstr "Ogiltigt val"
3440
3441 #
3442 msgid "Inversion"
3443 msgstr "Inversion"
3444
3445 #
3446 msgid "Ipkg"
3447 msgstr "Ipkg"
3448
3449 #
3450 msgid "Ireland"
3451 msgstr "Irland"
3452
3453 #
3454 msgid "Is this videomode ok?"
3455 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3456
3457 #
3458 msgid "Israel"
3459 msgstr "Israel"
3460
3461 msgid ""
3462 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3463 "deny specific ones.\n"
3464 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3465 "Service (inside a Bouquet).\n"
3466 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3467 msgstr ""
3468 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa kanaler eller "
3469 "favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3470 "En händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3471 "specifik och inte förnekas kanal (inuti en favoritlista)\n"
3472 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort de "
3473 "markerade en."
3474
3475 #
3476 msgid "Italian"
3477 msgstr "Italienska"
3478
3479 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3480 msgstr ""
3481
3482 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3483 msgstr ""
3484
3485 #
3486 msgid "Italy"
3487 msgstr "Italien"
3488
3489 #
3490 msgid "Japan"
3491 msgstr "Japan"
3492
3493 #
3494 msgid "Job View"
3495 msgstr "Arbets Vy"
3496
3497 #
3498 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3499 msgid "Just Scale"
3500 msgstr "Bara skala"
3501
3502 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3503 msgstr ""
3504
3505 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3506 msgstr ""
3507
3508 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3509 msgstr ""
3510
3511 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3512 msgstr ""
3513
3514 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3515 msgstr ""
3516
3517 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3518 msgstr ""
3519
3520 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3521 msgstr ""
3522
3523 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3524 msgstr ""
3525
3526 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3527 msgstr ""
3528
3529 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3530 msgstr ""
3531
3532 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3533 msgstr ""
3534
3535 msgid "Kerni's simple skin"
3536 msgstr ""
3537
3538 msgid "Kerni-HD1 skin"
3539 msgstr ""
3540
3541 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3542 msgstr ""
3543
3544 msgid "Kernis HD1 skin"
3545 msgstr ""
3546
3547 #
3548 #, python-format
3549 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3550 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3551
3552 #
3553 #, python-format
3554 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3555 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3556
3557 #
3558 msgid "Keyboard"
3559 msgstr "Tangentbord"
3560
3561 #
3562 msgid "Keyboard Map"
3563 msgstr "Tangentbordslayout"
3564
3565 #
3566 msgid "Keyboard Setup"
3567 msgstr "Tangentbords inställning"
3568
3569 #
3570 msgid "Keymap"
3571 msgstr "Tangentlayout"
3572
3573 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3574 msgstr ""
3575
3576 #
3577 msgid "LAN Adapter"
3578 msgstr "LAN Adapter"
3579
3580 msgid "LAN connection"
3581 msgstr "LAN anslutning"
3582
3583 #
3584 msgid "LNB"
3585 msgstr "LNB"
3586
3587 #
3588 msgid "LOF"
3589 msgstr "LOF"
3590
3591 #
3592 msgid "LOF/H"
3593 msgstr "LOF/H"
3594
3595 #
3596 msgid "LOF/L"
3597 msgstr "LOF/L"
3598
3599 #
3600 msgid "Language"
3601 msgstr "Språk"
3602
3603 #
3604 msgid "Language selection"
3605 msgstr "Välj språk"
3606
3607 #
3608 msgid "Last config"
3609 msgstr "Senaste konfiguration"
3610
3611 #
3612 msgid "Last speed"
3613 msgstr "Föregående hastighet"
3614
3615 #
3616 msgid "Latitude"
3617 msgstr "Latitud"
3618
3619 #
3620 msgid "Latvian"
3621 msgstr "Lettiska"
3622
3623 #
3624 msgid "Leave DVD Player?"
3625 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3626
3627 #
3628 msgid "Left"
3629 msgstr "Vänster"
3630
3631 #
3632 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3633 msgid "Letterbox"
3634 msgstr "Letterbox"
3635
3636 #
3637 msgid "Limit east"
3638 msgstr "Östlig gräns"
3639
3640 #
3641 msgid "Limit west"
3642 msgstr "Västlig gräns"
3643
3644 #
3645 msgid "Limited character set for recording filenames"
3646 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3647
3648 #
3649 msgid "Limits off"
3650 msgstr "Gränser av"
3651
3652 #
3653 msgid "Limits on"
3654 msgstr "Gränser på"
3655
3656 #
3657 msgid "Link Quality:"
3658 msgstr "Länkkvalitet:"
3659
3660 #
3661 msgid "Link:"
3662 msgstr "Länk:"
3663
3664 #
3665 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3666 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3667
3668 #
3669 msgid "List of Storage Devices"
3670 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3671
3672 msgid "Listen and record internet radio"
3673 msgstr ""
3674
3675 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3676 msgstr ""
3677
3678 #
3679 msgid "Lithuanian"
3680 msgstr "Litauiska"
3681
3682 #
3683 msgid "Load"
3684 msgstr "Ladda"
3685
3686 #
3687 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3688 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3689
3690 #
3691 msgid "Load feed on startup:"
3692 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3693
3694 #
3695 msgid "Load movie-length"
3696 msgstr "Ladda filmlängd"
3697
3698 #
3699 msgid "Local Network"
3700 msgstr "Lokalt Nätverk"
3701
3702 #
3703 msgid "Local share name"
3704 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3705
3706 #
3707 msgid "Location"
3708 msgstr "Sökväg"
3709
3710 #
3711 msgid "Location for instant recordings"
3712 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3713
3714 #
3715 msgid "Lock:"
3716 msgstr "Lås:"
3717
3718 #
3719 msgid "Log results to harddisk"
3720 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3721
3722 #
3723 msgid "Long Keypress"
3724 msgstr "Lång knapptryckning"
3725
3726 msgid "Long filenames"
3727 msgstr "Långa filnamn"
3728
3729 #
3730 msgid "Longitude"
3731 msgstr "Longitud"
3732
3733 msgid "Lower bound of timespan."
3734 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3735
3736 msgid ""
3737 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3738 "are not taken into account!"
3739 msgstr ""
3740 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3741 "Offset är inte med i beräkningen!"
3742
3743 #
3744 msgid "MMC Card"
3745 msgstr "MMC kort"
3746
3747 msgid "MORE"
3748 msgstr "MER"
3749
3750 #
3751 msgid "Main menu"
3752 msgstr "Huvudmeny"
3753
3754 #
3755 msgid "Mainmenu"
3756 msgstr "Huvudmeny"
3757
3758 #
3759 msgid "Make this mark an 'in' point"
3760 msgstr "Gör denna markör till 'in'-punkt"
3761
3762 #
3763 msgid "Make this mark an 'out' point"
3764 msgstr "Gör denna markör till 'ut'-punkt"
3765
3766 #
3767 msgid "Make this mark just a mark"
3768 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3769
3770 #
3771 msgid "Manage extensions"
3772 msgstr "Hantera utökningar"
3773
3774 msgid "Manage local files"
3775 msgstr ""
3776
3777 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3778 msgstr ""
3779
3780 msgid "Manage logos to display at boottime"
3781 msgstr ""
3782
3783 #
3784 msgid "Manage network shares"
3785 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3786
3787 msgid ""
3788 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3789 msgstr ""
3790
3791 #
3792 msgid "Manage your network shares..."
3793 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3794
3795 #
3796 msgid "Manage your receiver's software"
3797 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3798
3799 #
3800 msgid "Manual Scan"
3801 msgstr "Manuell sökning"
3802
3803 #
3804 msgid "Manual transponder"
3805 msgstr "Manuell transponder"
3806
3807 #
3808 msgid "Manufacturer"
3809 msgstr "Tillverkare"
3810
3811 msgid "Margin after record"
3812 msgstr "Marginal efter inspelning"
3813
3814 #
3815 msgid "Margin before record (minutes)"
3816 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3817
3818 #, python-format
3819 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3820 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3821
3822 #
3823 msgid "Match title"
3824 msgstr "Matcha titel"
3825
3826 #
3827 #, python-format
3828 msgid "Match title: %s"
3829 msgstr "Matcha titel: %s"
3830
3831 #
3832 msgid "Max. Bitrate: "
3833 msgstr "Max. Bitrate: "
3834
3835 msgid "Maximum duration (in m)"
3836 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
3837
3838 msgid ""
3839 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3840 "time (without offset) it won't be matched."
3841 msgstr ""
3842 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3843 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3844
3845 #
3846 msgid "Media player"
3847 msgstr "Mediaspelare"
3848
3849 #
3850 msgid "MediaPlayer"
3851 msgstr "Mediaspelare"
3852
3853 msgid ""
3854 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3855 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3856 msgstr ""
3857
3858 msgid ""
3859 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3860 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3861 "view cover and album information."
3862 msgstr ""
3863
3864 #
3865 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3866 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3867
3868 #
3869 msgid "Medium is not empty!"
3870 msgstr "Media är inte tomt!"
3871
3872 #
3873 msgid "Menu"
3874 msgstr "Meny"
3875
3876 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3877 msgstr ""
3878
3879 #
3880 msgid "Message"
3881 msgstr "Meddelande"
3882
3883 #
3884 msgid "Message..."
3885 msgstr "Meddelande..."
3886
3887 #
3888 msgid "Mexico"
3889 msgstr "Mexiko"
3890
3891 #
3892 msgid "Mkfs failed"
3893 msgstr "Mkfs misslyckades"
3894
3895 #
3896 msgid "Mode"
3897 msgstr "Läge"
3898
3899 #
3900 msgid "Model: "
3901 msgstr "Modell: "
3902
3903 #
3904 msgid "Modify existing timers"
3905 msgstr "Ändra befintliga timers"
3906
3907 #
3908 msgid "Modulation"
3909 msgstr "Modulering"
3910
3911 #
3912 msgid "Modulator"
3913 msgstr "Modulator"
3914
3915 #
3916 msgid "Mon"
3917 msgstr "Mån"
3918
3919 #
3920 msgid "Mon-Fri"
3921 msgstr "Mån-Fre"
3922
3923 #
3924 msgid "Monday"
3925 msgstr "Måndag"
3926
3927 #
3928 msgid "Monthly"
3929 msgstr "Månadsvis"
3930
3931 #
3932 msgid "More video entries."
3933 msgstr "Fler video poster."
3934
3935 #
3936 msgid "Mosquito noise reduction"
3937 msgstr "Mosquito brus minskning"
3938
3939 #
3940 msgid "Most discussed"
3941 msgstr "Mest diskuterad"
3942
3943 #
3944 msgid "Most linked"
3945 msgstr "Mest länkad"
3946
3947 #
3948 msgid "Most popular"
3949 msgstr "Mest populär"
3950
3951 #
3952 msgid "Most recent"
3953 msgstr "Mest nyast"
3954
3955 #
3956 msgid "Most responded"
3957 msgstr "Mest svarade"
3958
3959 #
3960 msgid "Most viewed"
3961 msgstr "Mest visad"
3962
3963 #
3964 msgid "Mount failed"
3965 msgstr "Montering misslyckades"
3966
3967 #
3968 msgid "Mount informations"
3969 msgstr "Monteringsinformation"
3970
3971 #
3972 msgid "Mount options"
3973 msgstr "Monteringsoptioner"
3974
3975 #
3976 msgid "Mount type"
3977 msgstr "Monteringstyp"
3978
3979 #
3980 msgid "MountManager"
3981 msgstr "MonteringsHanterare"
3982
3983 #
3984 msgid ""
3985 "Mounted/\n"
3986 "Unmounted"
3987 msgstr ""
3988 "Monterad/\n"
3989 "Omonterad"
3990
3991 #
3992 msgid "Mountpoints management"
3993 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3994
3995 #
3996 msgid "Mounts editor"
3997 msgstr "Monteringseditor"
3998
3999 #
4000 msgid "Mounts management"
4001 msgstr "Monteringshantering"
4002
4003 #
4004 msgid "Move Picture in Picture"
4005 msgstr "Flytta Bild i Bild"
4006
4007 #
4008 msgid "Move east"
4009 msgstr "Flytta öst"
4010
4011 #
4012 msgid "Move plugin screen"
4013 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
4014
4015 #
4016 msgid "Move screen down"
4017 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
4018
4019 #
4020 msgid "Move screen to the center of your TV"
4021 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
4022
4023 #
4024 msgid "Move screen to the left"
4025 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
4026
4027 #
4028 msgid "Move screen to the lower left corner"
4029 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
4030
4031 #
4032 msgid "Move screen to the lower right corner"
4033 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
4034
4035 #
4036 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4037 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
4038
4039 #
4040 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4041 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
4042
4043 #
4044 msgid "Move screen to the right"
4045 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
4046
4047 msgid "Move screen to the upper left corner"
4048 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
4049
4050 #
4051 msgid "Move screen to the upper right corner"
4052 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
4053
4054 #
4055 msgid "Move screen up"
4056 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
4057
4058 #
4059 msgid "Move west"
4060 msgstr "Flytta väst"
4061
4062 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4063 msgstr ""
4064
4065 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4066 msgstr ""
4067
4068 #
4069 msgid "Movie location"
4070 msgstr "Filmplats"
4071
4072 msgid ""
4073 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4074 msgstr ""
4075
4076 msgid ""
4077 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4078 "the movielist."
4079 msgstr ""
4080
4081 #
4082 msgid "Movielist menu"
4083 msgstr "Filmlista meny"
4084
4085 #
4086 msgid "Multi EPG"
4087 msgstr "Multi EPG"
4088
4089 #
4090 msgid "Multimedia"
4091 msgstr "Multimedia"
4092
4093 #
4094 msgid "Multiple service support"
4095 msgstr "Multipla kanaler stöds"
4096
4097 #
4098 msgid "Multisat"
4099 msgstr "Multisat"
4100
4101 #
4102 msgid "Music"
4103 msgstr "Musik"
4104
4105 #
4106 msgid "Mute"
4107 msgstr "Ljud av"
4108
4109 #
4110 msgid "My TubePlayer"
4111 msgstr "My TubePlayer"
4112
4113 #
4114 msgid "MyTube Settings"
4115 msgstr "MyTube Inställningar"
4116
4117 #
4118 msgid "MyTubePlayer"
4119 msgstr "MyTubePlayer"
4120
4121 #
4122 msgid "MyTubePlayer Help"
4123 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
4124
4125 #
4126 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4127 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
4128
4129 #
4130 msgid "MyTubePlayer settings"
4131 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
4132
4133 #
4134 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4135 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
4136
4137 #
4138 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4139 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
4140
4141 msgid "N/A"
4142 msgstr "N/A"
4143
4144 msgid "NEXT"
4145 msgstr "NÄSTA"
4146
4147 #
4148 msgid "NFI Image Flashing"
4149 msgstr "NFI image Flashning"
4150
4151 #
4152 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4153 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
4154
4155 #
4156 msgid "NFS share"
4157 msgstr "NFS delning"
4158
4159 msgid "NOW"
4160 msgstr "NU"
4161
4162 #
4163 msgid "NTSC"
4164 msgstr "NTSC"
4165
4166 #
4167 msgid "Name"
4168 msgstr "Namn"
4169
4170 #
4171 msgid "Nameserver"
4172 msgstr "Namnserver"
4173
4174 #
4175 #, python-format
4176 msgid "Nameserver %d"
4177 msgstr "Namnserver %d"
4178
4179 #
4180 msgid "Nameserver Setup"
4181 msgstr "Namnserver installation"
4182
4183 #
4184 msgid "Nameserver settings"
4185 msgstr "Namnserver inställningar"
4186
4187 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4188 msgstr ""
4189
4190 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4191 msgstr ""
4192
4193 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4194 msgstr ""
4195
4196 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4197 msgstr ""
4198
4199 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4200 msgstr ""
4201
4202 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4203 msgstr ""
4204
4205 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4206 msgstr ""
4207
4208 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4209 msgstr ""
4210
4211 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4212 msgstr ""
4213
4214 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4215 msgstr ""
4216
4217 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4218 msgstr ""
4219
4220 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4221 msgstr ""
4222
4223 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4224 msgstr ""
4225
4226 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4227 msgstr ""
4228
4229 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4230 msgstr ""
4231
4232 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4233 msgstr ""
4234
4235 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4236 msgstr ""
4237
4238 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4239 msgstr ""
4240
4241 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4242 msgstr ""
4243
4244 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4245 msgstr ""
4246
4247 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4248 msgstr ""
4249
4250 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4251 msgstr ""
4252
4253 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4254 msgstr ""
4255
4256 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4257 msgstr ""
4258
4259 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4260 msgstr ""
4261
4262 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4263 msgstr ""
4264
4265 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4266 msgstr ""
4267
4268 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4269 msgstr ""
4270
4271 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4272 msgstr ""
4273
4274 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4275 msgstr ""
4276
4277 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4278 msgstr ""
4279
4280 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4281 msgstr ""
4282
4283 #
4284 msgid "Netmask"
4285 msgstr "Nätmask"
4286
4287 #
4288 msgid "Network"
4289 msgstr "Nätverk"
4290
4291 #
4292 msgid "Network Configuration..."
4293 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
4294
4295 #
4296 msgid "Network Mount"
4297 msgstr "Nätverksmonteringar"
4298
4299 #
4300 msgid "Network SSID"
4301 msgstr "Nätverk SSID"
4302
4303 #
4304 msgid "Network Setup"
4305 msgstr "Nätverksinställningar"
4306
4307 #
4308 msgid "Network Wizard"
4309 msgstr "Nätverksguide"
4310
4311 #
4312 msgid "Network scan"
4313 msgstr "Sök nätverk"
4314
4315 #
4316 msgid "Network setup"
4317 msgstr "Nätverksinställningar"
4318
4319 #
4320 msgid "Network test"
4321 msgstr "Nätverktest"
4322
4323 #
4324 msgid "Network test..."
4325 msgstr "Nätverktest..."
4326
4327 msgid "Network test: "
4328 msgstr "Nätverkstest: "
4329
4330 #
4331 msgid "Network:"
4332 msgstr "Nätverk:"
4333
4334 #
4335 msgid "NetworkBrowser"
4336 msgstr "Nätverksbläddring"
4337
4338 #
4339 msgid "NetworkWizard"
4340 msgstr "Nätverksguide"
4341
4342 #
4343 msgid "Never"
4344 msgstr "Aldrig"
4345
4346 #
4347 msgid "New"
4348 msgstr "Ny"
4349
4350 #
4351 msgid "New Zealand"
4352 msgstr "Nya Zeeland"
4353
4354 msgid "New pin"
4355 msgstr "Ny pin"
4356
4357 #
4358 msgid "New version:"
4359 msgstr "Ny version:"
4360
4361 #
4362 msgid "News & Politics"
4363 msgstr "Nyheter & Politik"
4364
4365 #
4366 msgid "Next"
4367 msgstr "Nästa"
4368
4369 #
4370 msgid "No"
4371 msgstr "Nej"
4372
4373 #
4374 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4375 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4376
4377 #
4378 msgid "No Connection"
4379 msgstr "Ingen anslutning"
4380
4381 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4382 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
4383
4384 #
4385 msgid "No Networks found"
4386 msgstr "Inget nätverk funnet"
4387
4388 #
4389 msgid "No backup needed"
4390 msgstr "Ingen backup behövs"
4391
4392 #
4393 msgid ""
4394 "No data on transponder!\n"
4395 "(Timeout reading PAT)"
4396 msgstr ""
4397 "Ingen data på transponder!\n"
4398 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4399
4400 #
4401 msgid "No description available."
4402 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4403
4404 #
4405 msgid "No details for this image file"
4406 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4407
4408 #
4409 msgid "No displayable files on this medium found!"
4410 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4411
4412 #
4413 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4414 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4415
4416 msgid ""
4417 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4418 "forward/backward!"
4419 msgstr ""
4420 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4421 "att hoppa framåt/bakåt!"
4422
4423 #
4424 msgid "No free tuner!"
4425 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4426
4427 #
4428 msgid "No network connection available."
4429 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4430
4431 #
4432 msgid "No network devices found!"
4433 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4434
4435 #
4436 msgid "No networks found"
4437 msgstr "Inget nätverk hittat"
4438
4439 #
4440 msgid ""
4441 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4442 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4443
4444 #
4445 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4446 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4447
4448 #
4449 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4450 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4451
4452 #
4453 msgid "No positioner capable frontend found."
4454 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4455
4456 #
4457 msgid "No satellite frontend found!!"
4458 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4459
4460 #
4461 msgid "No tags are set on these movies."
4462 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4463
4464 #
4465 msgid "No to all"
4466 msgstr "Nej till alla"
4467
4468 #
4469 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4470 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4471
4472 #
4473 msgid ""
4474 "No tuner is enabled!\n"
4475 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4476 msgstr ""
4477 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4478 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4479
4480 #
4481 msgid "No useable USB stick found"
4482 msgstr "Ingen användbar USB-sticka hittad"
4483
4484 #
4485 msgid ""
4486 "No valid service PIN found!\n"
4487 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4488 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4489 msgstr ""
4490 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4491 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4492 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4493
4494 #
4495 msgid ""
4496 "No valid setup PIN found!\n"
4497 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4498 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4499 msgstr ""
4500 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4501 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4502 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4503
4504 #
4505 msgid "No videos to display"
4506 msgstr "Ingen video att visa"
4507
4508 #
4509 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4510 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4511
4512 #
4513 msgid ""
4514 "No working local network adapter found.\n"
4515 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4516 "configured correctly."
4517 msgstr ""
4518 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4519 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4520 "är korrekt konfigurerat."
4521
4522 #
4523 msgid ""
4524 "No working wireless network adapter found.\n"
4525 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4526 "network is configured correctly."
4527 msgstr ""
4528 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4529 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4530 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4531
4532 #
4533 msgid ""
4534 "No working wireless network interface found.\n"
4535 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4536 "your local network interface."
4537 msgstr ""
4538 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4539 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4540 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4541
4542 #
4543 msgid "No, but play video again"
4544 msgstr "Nej, men spela video igen"
4545
4546 #
4547 msgid "No, but restart from begin"
4548 msgstr "Nej, men starta om från början"
4549
4550 #
4551 msgid "No, but switch to video entries."
4552 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4553
4554 #
4555 msgid "No, but switch to video search."
4556 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4557
4558 #
4559 msgid "No, do nothing."
4560 msgstr "Nej, gör inget."
4561
4562 #
4563 msgid "No, just start my dreambox"
4564 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4565
4566 msgid "No, never"
4567 msgstr "Nej, aldrig"
4568
4569 #
4570 msgid "No, not now"
4571 msgstr "Nej, inte nu"
4572
4573 #
4574 msgid "No, remove them."
4575 msgstr "Nej, ta bort dem."
4576
4577 #
4578 msgid "No, scan later manually"
4579 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4580
4581 #
4582 msgid "No, send them never"
4583 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4584
4585 #
4586 msgid "None"
4587 msgstr "Inga"
4588
4589 #
4590 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4591 msgid "Nonlinear"
4592 msgstr "Ej linjär"
4593
4594 #
4595 msgid "Nonprofits & Activism"
4596 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4597
4598 #
4599 msgid "North"
4600 msgstr "Nord"
4601
4602 #
4603 msgid "Norwegian"
4604 msgstr "Norska"
4605
4606 #
4607 #, python-format
4608 msgid ""
4609 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4610 "required, %d MB available)"
4611 msgstr ""
4612 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4613 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4614
4615 #
4616 msgid "Not fetching feed entries"
4617 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4618
4619 #
4620 msgid ""
4621 "Nothing to scan!\n"
4622 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4623 msgstr ""
4624 "Inget att scanna!\n"
4625 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4626
4627 #
4628 msgid "Now Playing"
4629 msgstr "Spelas nu"
4630
4631 msgid ""
4632 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4633 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4634 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4635 msgstr ""
4636 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4637 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4638 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan. När du har gjort det, "
4639 "tryck OK."
4640
4641 #
4642 msgid "Number of scheduled recordings left."
4643 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4644
4645 #
4646 msgid "OK"
4647 msgstr "OK"
4648
4649 #
4650 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4651 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4652
4653 #
4654 msgid "OK, remove another extensions"
4655 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4656
4657 #
4658 msgid "OK, remove some extensions"
4659 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4660
4661 #
4662 msgid "OSD Settings"
4663 msgstr "OSD inställning"
4664
4665 #
4666 msgid "OSD visibility"
4667 msgstr "OSD synlighet"
4668
4669 #
4670 msgid "Off"
4671 msgstr "Av"
4672
4673 #
4674 msgid "Offset after recording (in m)"
4675 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4676
4677 #
4678 msgid "Offset before recording (in m)"
4679 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4680
4681 #
4682 msgid "On"
4683 msgstr "På"
4684
4685 #
4686 msgid "On any service"
4687 msgstr "På alla kanaler"
4688
4689 #
4690 msgid "On same service"
4691 msgstr "På samma kanal"
4692
4693 #
4694 msgid "One"
4695 msgstr "En"
4696
4697 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4698 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4699
4700 #
4701 msgid "Only Free scan"
4702 msgstr "Bara Fri sökning"
4703
4704 #
4705 msgid "Only extensions."
4706 msgstr "Endast utökningar."
4707
4708 msgid "Only match during timespan"
4709 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4710
4711 #
4712 #, python-format
4713 msgid "Only on Service: %s"
4714 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4715
4716 #
4717 msgid "Open Context Menu"
4718 msgstr "Öppna Context Meny"
4719
4720 #
4721 msgid "Open plugin menu"
4722 msgstr "Öppna plugin meny"
4723
4724 #
4725 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4726 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4727
4728 #
4729 msgid "Orbital Position"
4730 msgstr "Orbital position"
4731
4732 #
4733 msgid "Outer Bound (+/-)"
4734 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4735
4736 msgid "Overlay for scrolling bars"
4737 msgstr ""
4738
4739 #
4740 msgid "Override found with alternative service"
4741 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4742
4743 msgid "Overwrite configuration files ?"
4744 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4745
4746 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4747 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4748
4749 #
4750 msgid "PAL"
4751 msgstr "PAL"
4752
4753 #
4754 msgid "PIDs"
4755 msgstr "PIDs"
4756
4757 #
4758 msgid "Package list update"
4759 msgstr "Paketlista uppdatering"
4760
4761 #
4762 msgid "Package removal failed.\n"
4763 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4764
4765 msgid "Package removed successfully.\n"
4766 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4767
4768 #
4769 msgid "Packet management"
4770 msgstr "Pakethantering"
4771
4772 #
4773 msgid "Packet manager"
4774 msgstr "Pakethanterare"
4775
4776 #
4777 msgid "Page"
4778 msgstr "Sida"
4779
4780 #
4781 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4782 msgid "Pan&Scan"
4783 msgstr "Pan&Scan"
4784
4785 #
4786 msgid "Parent Directory"
4787 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4788
4789 #
4790 msgid "Parental control"
4791 msgstr "Föräldrakontroll"
4792
4793 #
4794 msgid "Parental control services Editor"
4795 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4796
4797 #
4798 msgid "Parental control setup"
4799 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4800
4801 #
4802 msgid "Parental control type"
4803 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4804
4805 msgid ""
4806 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4807 "TV  program."
4808 msgstr ""
4809
4810 #
4811 msgid "Password"
4812 msgstr "Lösenord"
4813
4814 #
4815 msgid "Pause movie at end"
4816 msgstr "Pausa filmen"
4817
4818 #
4819 msgid "People & Blogs"
4820 msgstr "Folk & Bloggar"
4821
4822 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4823 msgstr ""
4824
4825 #
4826 msgid "Pets & Animals"
4827 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4828
4829 #
4830 msgid "Phone number"
4831 msgstr "Telefonnummer"
4832
4833 #
4834 msgid "PiPSetup"
4835 msgstr "BiB konfiguration"
4836
4837 #
4838 msgid "PicturePlayer"
4839 msgstr "Bildspelare"
4840
4841 #
4842 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4843 msgid "Pillarbox"
4844 msgstr "Svarta kanter"
4845
4846 #
4847 msgid "Pilot"
4848 msgstr "Pilot"
4849
4850 msgid "Pin code needed"
4851 msgstr "Pin kod behövs"
4852
4853 #
4854 msgid "Play"
4855 msgstr "Spela upp"
4856
4857 #
4858 msgid "Play Audio-CD..."
4859 msgstr "Spela Audio-CD..."
4860
4861 #
4862 msgid "Play DVD"
4863 msgstr "Spela DVD"
4864
4865 #
4866 msgid "Play Music..."
4867 msgstr "Spela Musik..."
4868
4869 #
4870 msgid "Play YouTube movies"
4871 msgstr "Spela YouTube filmer"
4872
4873 msgid "Play music from Last.fm"
4874 msgstr ""
4875
4876 msgid "Play music from Last.fm."
4877 msgstr ""
4878
4879 #
4880 msgid "Play next video"
4881 msgstr "Spela nästa video"
4882
4883 #
4884 msgid "Play recorded movies..."
4885 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4886
4887 msgid "Play video again"
4888 msgstr "Spela video igen"
4889
4890 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4891 msgstr ""
4892
4893 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4894 msgstr ""
4895
4896 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4897 msgstr ""
4898
4899 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4900 msgstr ""
4901
4902 msgid "Plays your favorite music and videos"
4903 msgstr ""
4904
4905 #
4906 msgid "Please Reboot"
4907 msgstr "Vänligen starta om"
4908
4909 #
4910 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4911 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4912
4913 #
4914 msgid "Please add titles to the compilation."
4915 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
4916
4917 #
4918 msgid "Please change recording endtime"
4919 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4920
4921 #
4922 msgid "Please check your network settings!"
4923 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4924
4925 #
4926 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4927 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4928
4929 #
4930 msgid "Please choose an extension..."
4931 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4932
4933 msgid "Please choose he package..."
4934 msgstr "Vänligen välj paket..."
4935
4936 #
4937 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4938 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4939
4940 msgid ""
4941 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4942 "values.\n"
4943 "When you are ready press OK to continue."
4944 msgstr ""
4945 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4946 "begärda fälten.\n"
4947 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
4948
4949 #
4950 msgid ""
4951 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4952 "values.\n"
4953 "When you are ready press OK to continue."
4954 msgstr ""
4955 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4956 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4957
4958 #
4959 msgid ""
4960 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4961 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4962 msgstr ""
4963 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4964 "USB-stickan (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4965
4966 #
4967 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4968 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4969
4970 #
4971 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4972 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4973
4974 #
4975 msgid "Please enter a name for the new marker"
4976 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4977
4978 #
4979 msgid "Please enter a new filename"
4980 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4981
4982 #
4983 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4984 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4985
4986 #
4987 msgid "Please enter name of the new directory"
4988 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4989
4990 msgid "Please enter the correct pin code"
4991 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
4992
4993 msgid "Please enter the old pin code"
4994 msgstr "Vänligen ange den gamla pin koden"
4995
4996 #
4997 msgid "Please enter your email address here:"
4998 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4999
5000 #
5001 msgid "Please enter your name here (optional):"
5002 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
5003
5004 #
5005 msgid "Please enter your search term."
5006 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
5007
5008 #
5009 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5010 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
5011
5012 #
5013 msgid ""
5014 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5015 "therefore the default directory is being used instead."
5016 msgstr ""
5017 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
5018 "är nu default bibliotek valt."
5019
5020 #
5021 msgid "Please press OK to continue."
5022 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
5023
5024 #
5025 msgid "Please press OK!"
5026 msgstr "Vänligen tryck OK!"
5027
5028 #
5029 msgid "Please provide a Text to match"
5030 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
5031
5032 #
5033 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
5034 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
5035
5036 #
5037 msgid "Please select a playlist to delete..."
5038 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
5039
5040 #
5041 msgid "Please select a playlist..."
5042 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
5043
5044 #
5045 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5046 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
5047
5048 #
5049 msgid "Please select a subservice to record..."
5050 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
5051
5052 #
5053 msgid "Please select a subservice..."
5054 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
5055
5056 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5057 msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
5058
5059 #
5060 msgid "Please select an extension to remove."
5061 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
5062
5063 #
5064 msgid "Please select an option below."
5065 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
5066
5067 #
5068 msgid "Please select medium to use as backup location"
5069 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
5070
5071 #
5072 msgid "Please select tag to filter..."
5073 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
5074
5075 #
5076 msgid "Please select target directory or medium"
5077 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
5078
5079 #
5080 msgid "Please select the movie path..."
5081 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
5082
5083 msgid ""
5084 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5085 "connection.\n"
5086 "\n"
5087 "Please press OK to continue."
5088 msgstr ""
5089 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
5090 "Internet.\n"
5091 "\n"
5092 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
5093
5094 #
5095 msgid ""
5096 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5097 "\n"
5098 "Please press OK to continue."
5099 msgstr ""
5100 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
5101 "\n"
5102 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5103
5104 #
5105 msgid "Please set up tuner B"
5106 msgstr "Vänligen installera tuner B"
5107
5108 #
5109 msgid "Please set up tuner C"
5110 msgstr "Vänligen installera tuner C"
5111
5112 #
5113 msgid "Please set up tuner D"
5114 msgstr "Vänligen installera tuner D"
5115
5116 #
5117 msgid ""
5118 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5119 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5120 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5121 msgstr ""
5122 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
5123 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
5124 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
5125 "flyttning."
5126
5127 msgid ""
5128 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5129 "the OK button."
5130 msgstr ""
5131 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
5132 "knappen."
5133
5134 #
5135 msgid "Please wait (Step 2)"
5136 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
5137
5138 #
5139 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5140 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
5141
5142 #
5143 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5144 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
5145
5146 #
5147 msgid "Please wait while removing selected package..."
5148 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
5149
5150 #
5151 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5152 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
5153
5154 #
5155 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5156 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
5157
5158 #
5159 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5160 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
5161
5162 #
5163 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5164 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
5165
5166 #
5167 msgid "Please wait while we configure your network..."
5168 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
5169
5170 #
5171 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5172 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
5173
5174 #
5175 msgid "Please wait while we test your network..."
5176 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
5177
5178 #
5179 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5180 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
5181
5182 #
5183 msgid "Please wait..."
5184 msgstr "Vänligen vänta..."
5185
5186 #
5187 msgid "Please wait... Loading list..."
5188 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
5189
5190 #
5191 msgid "Plugin browser"
5192 msgstr "Plugin hanterare"
5193
5194 #
5195 msgid "Plugin manager activity information"
5196 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
5197
5198 #
5199 msgid "Plugin manager help"
5200 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
5201
5202 #
5203 #, python-format
5204 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5205 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5206
5207 #
5208 msgid "Plugins"
5209 msgstr "Plugins"
5210
5211 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5212 msgstr ""
5213
5214 #
5215 msgid "Poland"
5216 msgstr "Polen"
5217
5218 #
5219 msgid "Polarity"
5220 msgstr "Polaritet"
5221
5222 #
5223 msgid "Polarization"
5224 msgstr "Polarisation"
5225
5226 #
5227 msgid "Polish"
5228 msgstr "Polska"
5229
5230 #
5231 msgid "Poll Interval (in h)"
5232 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
5233
5234 #
5235 msgid "Poll automatically"
5236 msgstr "Sök automatiskt"
5237
5238 #
5239 msgid "Port A"
5240 msgstr "Port A"
5241
5242 #
5243 msgid "Port B"
5244 msgstr "Port B"
5245
5246 #
5247 msgid "Port C"
5248 msgstr "Port C"
5249
5250 #
5251 msgid "Port D"
5252 msgstr "Port D"
5253
5254 #
5255 msgid "Portuguese"
5256 msgstr "Portugisiska"
5257
5258 #
5259 msgid "Positioner"
5260 msgstr "Motor"
5261
5262 #
5263 msgid "Positioner fine movement"
5264 msgstr "Motor finstegning"
5265
5266 #
5267 msgid "Positioner movement"
5268 msgstr "Motor rörelse"
5269
5270 #
5271 msgid "Positioner setup"
5272 msgstr "Motor installation"
5273
5274 #
5275 msgid "Positioner storage"
5276 msgstr "Motor lagring"
5277
5278 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5279 msgstr ""
5280
5281 #
5282 msgid ""
5283 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5284 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5285 msgstr ""
5286 "Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
5287 "Enigma2 eller värde ändrat av dig."
5288
5289 #
5290 msgid "Power threshold in mA"
5291 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
5292
5293 #
5294 msgid "Predefined transponder"
5295 msgstr "Fördefinerad transponder"
5296
5297 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5298 msgstr "Förbered ytterligare en USB-sticka för image flashning"
5299
5300 #
5301 msgid "Preparing... Please wait"
5302 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
5303
5304 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5305 msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
5306
5307 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5308 msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
5309
5310 #
5311 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5312 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
5313
5314 #
5315 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5316 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
5317
5318 #
5319 msgid "Press OK to activate the settings."
5320 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
5321
5322 #
5323 msgid "Press OK to collapse this host"
5324 msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
5325
5326 #
5327 msgid "Press OK to edit selected settings."
5328 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
5329
5330 #
5331 msgid "Press OK to edit the settings."
5332 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
5333
5334 #
5335 msgid "Press OK to expand this host"
5336 msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
5337
5338 #
5339 #, python-format
5340 msgid "Press OK to get further details for %s"
5341 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
5342
5343 #
5344 msgid "Press OK to mount this share!"
5345 msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
5346
5347 #
5348 msgid "Press OK to mount!"
5349 msgstr "Tryck OK för att montera!"
5350
5351 #
5352 msgid "Press OK to save settings."
5353 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
5354
5355 #
5356 msgid "Press OK to scan"
5357 msgstr "Tryck OK för sökning"
5358
5359 #
5360 msgid "Press OK to select a Provider."
5361 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
5362
5363 #
5364 msgid "Press OK to select."
5365 msgstr "Tryck OK för att välja."
5366
5367 #
5368 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5369 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
5370
5371 #
5372 msgid "Press OK to start the scan"
5373 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
5374
5375 #
5376 msgid "Press OK to toggle the selection."
5377 msgstr "Tryck OK för att växla val."
5378
5379 #
5380 msgid "Press OK to view full changelog"
5381 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
5382
5383 #
5384 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5385 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
5386
5387 #
5388 msgid "Prev"
5389 msgstr "Föregående"
5390
5391 #
5392 msgid "Preview"
5393 msgstr "Förhandsgranskning"
5394
5395 #
5396 msgid "Preview AutoTimer"
5397 msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
5398
5399 #
5400 msgid "Preview menu"