Merge remote branch 'origin/pootle-import' into experimental
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-05-03 13:22+0200\n"
12 "Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Ändra uppgraderingskällas adress."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Online update of your Dreambox software."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Press OK on your remote control to continue."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox settings."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your Dreambox with a new firmware."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Restore your backups by date."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Återskapa med datum på backup."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Scan for local extensions and install them."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
109
110 #
111 msgid ""
112 "\n"
113 "Select your backup device.\n"
114 "Current device: "
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Välj din backupenhet.\n"
118 "Nuvarande enhet: "
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "System will restart after the restore!"
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
127
128 #
129 msgid ""
130 "\n"
131 "View, install and remove available or installed packages."
132 msgstr ""
133 "\n"
134 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
135
136 #
137 msgid " "
138 msgstr " "
139
140 #
141 msgid " Results"
142 msgstr " Resultat"
143
144 #
145 msgid " extensions."
146 msgstr " utökningar."
147
148 msgid " ms"
149 msgstr " ms"
150
151 #
152 msgid " packages selected."
153 msgstr " valda paket."
154
155 msgid " updates available."
156 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
157
158 #
159 msgid " wireless networks found!"
160 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
161
162 #
163 msgid "#000000"
164 msgstr "#000000"
165
166 msgid "#0064c7"
167 msgstr "#0064c7"
168
169 #
170 msgid "#25062748"
171 msgstr "#25062748"
172
173 #
174 msgid "#389416"
175 msgstr "#389416"
176
177 #
178 msgid "#80000000"
179 msgstr "#80000000"
180
181 msgid "#80ffffff"
182 msgstr "#80ffffff"
183
184 msgid "#bab329"
185 msgstr "#bab329"
186
187 msgid "#f23d21"
188 msgstr "#f23d21"
189
190 msgid "#ffffff"
191 msgstr "#ffffff"
192
193 msgid "#ffffffff"
194 msgstr "#ffffffff"
195
196 #
197 msgid "%H:%M"
198 msgstr "%H:%M"
199
200 #, python-format
201 msgid ""
202 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
203 "%s"
204 msgstr ""
205 "%d konflikter uppstod vid uppläggning av nya timers:\n"
206 "%s"
207
208 #
209 #, python-format
210 msgid "%d jobs are running in the background!"
211 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
212
213 #, python-format
214 msgid "%d min"
215 msgstr "%d min"
216
217 #
218 #, python-format
219 msgid "%d services found!"
220 msgstr "%d kanaler hittades!"
221
222 msgid "%d.%B %Y"
223 msgstr "%d.%B %Y"
224
225 #, python-format
226 msgid "%i ms"
227 msgstr "%i ms"
228
229 #
230 #, python-format
231 msgid ""
232 "%s\n"
233 "(%s, %d MB free)"
234 msgstr ""
235 "%s\n"
236 "(%s, %d MB ledigt)"
237
238 #, python-format
239 msgid "%s (%s)\n"
240 msgstr "%s (%s)\n"
241
242 #, python-format
243 msgid "%s: %s at %s"
244 msgstr "%s: %s at %s"
245
246 #
247 msgid "(ZAP)"
248 msgstr "(ZAP)"
249
250 #
251 msgid "(empty)"
252 msgstr "(tom)"
253
254 #
255 msgid "(show optional DVD audio menu)"
256 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
257
258 #
259 msgid "* Only available if more than one interface is active."
260 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
261
262 #
263 msgid "0"
264 msgstr "0"
265
266 #
267 msgid "1"
268 msgstr "1"
269
270 #
271 msgid "1 wireless network found!"
272 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
273
274 #
275 msgid "1.0"
276 msgstr "1.0"
277
278 #
279 msgid "1.1"
280 msgstr "1.1"
281
282 #
283 msgid "1.2"
284 msgstr "1.2"
285
286 #
287 msgid "12V output"
288 msgstr "12V utgång"
289
290 #
291 msgid "13 V"
292 msgstr "13 V"
293
294 #
295 msgid "16:10"
296 msgstr "16:10"
297
298 msgid "16:10 Letterbox"
299 msgstr "16:10 Letterbox"
300
301 msgid "16:10 PanScan"
302 msgstr "16:10 PanScan"
303
304 #
305 msgid "16:9"
306 msgstr "16:9"
307
308 msgid "16:9 Letterbox"
309 msgstr "16:9 Letterbox"
310
311 #
312 msgid "16:9 always"
313 msgstr "16:9 alltid"
314
315 #
316 msgid "18 V"
317 msgstr "18 V"
318
319 #
320 msgid "2"
321 msgstr "2"
322
323 #
324 msgid "3"
325 msgstr "3"
326
327 #
328 msgid "30 minutes"
329 msgstr "30 minuter"
330
331 #
332 msgid "4"
333 msgstr "4"
334
335 #
336 msgid "4:3"
337 msgstr "4:3"
338
339 #
340 msgid "4:3 Letterbox"
341 msgstr "4:3 Letterbox"
342
343 #
344 msgid "4:3 PanScan"
345 msgstr "4:3 PanScan"
346
347 #
348 msgid "5"
349 msgstr "5"
350
351 #
352 msgid "5 minutes"
353 msgstr "5 minuter"
354
355 #
356 msgid "6"
357 msgstr "6"
358
359 #
360 msgid "60 minutes"
361 msgstr "60 minuter"
362
363 #
364 msgid "7"
365 msgstr "7"
366
367 #
368 msgid "8"
369 msgstr "8"
370
371 #
372 msgid "9"
373 msgstr "9"
374
375 #
376 msgid "<Current movielist location>"
377 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
378
379 #
380 msgid "<Default movie location>"
381 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
382
383 #
384 msgid "<Last timer location>"
385 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
386
387 #
388 msgid "<unknown>"
389 msgstr "<okänd>"
390
391 #
392 msgid "??"
393 msgstr "??"
394
395 #
396 msgid "A"
397 msgstr "A"
398
399 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
400 msgstr "Ett TillbakaTillGrunden-Skin .. men med Warp-8 fart."
401
402 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
403 msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
404
405 msgid "A basic ftp client"
406 msgstr "En enkel ftp klient"
407
408 msgid "A client for www.dyndns.org"
409 msgstr "En klient för www.dyndns.org"
410
411 #
412 #, python-format
413 msgid ""
414 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
415 "Do you want to keep your version?"
416 msgstr ""
417 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
418 "Vill du behålla din version?"
419
420 msgid "A demo plugin for TPM usage."
421 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
422
423 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
424 msgstr "En dreambox simulering av SG-Atlantis skärmar."
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to set your\n"
429 "Dreambox to standby. Do that now?"
430 msgstr ""
431 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
432 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
433
434 #
435 msgid ""
436 "A finished record timer wants to shut down\n"
437 "your Dreambox. Shutdown now?"
438 msgstr ""
439 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
440 "din Dreambox. Stänga av nu?"
441
442 #
443 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
444 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
445
446 msgid "A graphical EPG interface"
447 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
448
449 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
450 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt och EPG verktygshanterare"
451
452 msgid "A graphical EPG interface."
453 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
454
455 #
456 msgid ""
457 "A mount entry with this name already exists!\n"
458 "Update existing entry and continue?\n"
459 msgstr ""
460 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
461 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
462
463 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
464 msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
465
466 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
467 msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
468
469 msgid "A nice looking skin from Kerni"
470 msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
471
472 #
473 #, python-format
474 msgid ""
475 "A record has been started:\n"
476 "%s"
477 msgstr ""
478 "En inspelning har påbörjats:\n"
479 "%s"
480
481 #
482 msgid ""
483 "A recording is currently running.\n"
484 "What do you want to do?"
485 msgstr ""
486 "En inspelning pågår redan.\n"
487 "Vad vill du göra?"
488
489 #
490 msgid ""
491 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
492 "configure the positioner."
493 msgstr ""
494 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
495 "motorn."
496
497 #
498 msgid ""
499 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
500 "start the satfinder."
501 msgstr ""
502 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
503
504 #
505 #, python-format
506 msgid "A required tool (%s) was not found."
507 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
508
509 #
510 msgid "A search for available updates is currently in progress."
511 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
512
513 #
514 msgid ""
515 "A second configured interface has been found.\n"
516 "\n"
517 "Do you want to disable the second network interface?"
518 msgstr ""
519 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
520 "\n"
521 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
522
523 msgid "A simple downloading application for other plugins"
524 msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
525
526 #
527 msgid ""
528 "A sleep timer wants to set your\n"
529 "Dreambox to standby. Do that now?"
530 msgstr ""
531 "En sovtimer vill försätta din\n"
532 "Dreambox i standby. Utföra det?"
533
534 #
535 msgid ""
536 "A sleep timer wants to shut down\n"
537 "your Dreambox. Shutdown now?"
538 msgstr ""
539 "En sovtimer vill stänga av\n"
540 "din Dreambox. Stänga av nu?"
541
542 #
543 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
544 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
545
546 #
547 msgid ""
548 "A timer failed to record!\n"
549 "Disable TV and try again?\n"
550 msgstr ""
551 "En timerinspelning misslyckades!\n"
552 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
553
554 #
555 msgid "A/V Settings"
556 msgstr "A/V Inställningar"
557
558 #
559 msgid "AA"
560 msgstr "AA"
561
562 #
563 msgid "AB"
564 msgstr "AB"
565
566 #
567 msgid "AC3 default"
568 msgstr "AC3 standard"
569
570 #
571 msgid "AC3 downmix"
572 msgstr "AC3 nedmixning"
573
574 #
575 msgid "Abort"
576 msgstr "Avbryt"
577
578 #
579 msgid "Abort this Wizard."
580 msgstr "Avbryt den här guiden."
581
582 #
583 msgid "About"
584 msgstr "Om"
585
586 #
587 msgid "About..."
588 msgstr "Om..."
589
590 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
591 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
592
593 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
594 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
595
596 #
597 msgid "Accesspoint:"
598 msgstr "Accespunkt:"
599
600 #
601 msgid "Action on long powerbutton press"
602 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
603
604 msgid "Action on short powerbutton press"
605 msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
606
607 #
608 msgid "Action:"
609 msgstr "Action:"
610
611 #
612 msgid "Activate Picture in Picture"
613 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
614
615 #
616 msgid "Activate network settings"
617 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
618
619 #
620 msgid "Active"
621 msgstr "Aktiv"
622
623 #
624 msgid ""
625 "Active/\n"
626 "Inactive"
627 msgstr ""
628 "Aktiv/\n"
629 "Inaktiv"
630
631 #
632 msgid "Adapter settings"
633 msgstr "Adapter inställning"
634
635 #
636 msgid "Add"
637 msgstr "Lägg till"
638
639 #
640 msgid "Add Bookmark"
641 msgstr "Lägg till bokmärke"
642
643 #
644 msgid "Add WLAN configuration?"
645 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
646
647 #
648 msgid "Add a mark"
649 msgstr "Lägg till markör"
650
651 #
652 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
653 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
654
655 #
656 msgid "Add a new title"
657 msgstr "Lägg till ny titel"
658
659 #
660 msgid "Add network configuration?"
661 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
662
663 #
664 msgid "Add new AutoTimer"
665 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
666
667 #
668 msgid "Add new network mount point"
669 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
670
671 #
672 msgid "Add timer"
673 msgstr "Lägg till timer"
674
675 #
676 msgid "Add timer as disabled on conflict"
677 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
678
679 #
680 msgid "Add title"
681 msgstr "Lägg till titel"
682
683 #
684 msgid "Add to bouquet"
685 msgstr "Lägg till i favoritlista"
686
687 #
688 msgid "Add to favourites"
689 msgstr "Lägg till i favoriter"
690
691 #
692 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
693 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
694
695 #
696 msgid "Added: "
697 msgstr "Tillagd: "
698
699 msgid ""
700 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
701 "enabled."
702 msgstr ""
703 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
704 "rev... om aktiverad."
705
706 #
707 msgid "Adds network configuration if enabled."
708 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
709
710 #
711 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
712 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
713
714 #
715 msgid ""
716 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
717 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
718 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
719 "test screens."
720 msgstr ""
721 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
722 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
723 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
724 "välja annan testbild."
725
726 msgid "Adult streaming plugin"
727 msgstr "Vuxenstreaming klient"
728
729 msgid "Adult streaming plugin."
730 msgstr "Vuxenstreaming klient."
731
732 #
733 msgid "Advanced Options"
734 msgstr "Avancerade Inställningar"
735
736 #
737 msgid "Advanced Software"
738 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
739
740 #
741 msgid "Advanced Software Plugin"
742 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
743
744 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
745 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
746
747 #
748 msgid "Advanced Video Setup"
749 msgstr "Avancerad videoinställning"
750
751 #
752 msgid "Advanced restore"
753 msgstr "Avancerad återskapning"
754
755 msgid ""
756 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
757 "standby-mode."
758 msgstr ""
759 "Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
760 "Dreambox i standbyläge."
761
762 #
763 msgid "After event"
764 msgstr "Efter program"
765
766 #
767 msgid ""
768 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
769 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
770 msgstr ""
771 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
772 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
773
774 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
775 msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
776
777 #
778 msgid "Album"
779 msgstr "Album"
780
781 #
782 msgid "All"
783 msgstr "Alla"
784
785 #
786 msgid "All Satellites"
787 msgstr "Alla Satelliter"
788
789 #
790 msgid "All Time"
791 msgstr "All Time"
792
793 #
794 msgid "All non-repeating timers"
795 msgstr "Alla icke upprepande timers"
796
797 #
798 msgid "Allow zapping via Webinterface"
799 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
800
801 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
802 msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
803
804 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
805 msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
806
807 #
808 msgid "Alpha"
809 msgstr "Alpha"
810
811 #
812 msgid "Alternative radio mode"
813 msgstr "Alternativt radioläge"
814
815 #
816 msgid "Alternative services tuner priority"
817 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
818
819 msgid "Always ask"
820 msgstr "Fråga alltid"
821
822 #
823 msgid "Always ask before sending"
824 msgstr "Fråga alltid före skickning"
825
826 #
827 msgid "Ammount of recordings left"
828 msgstr "Mängd inspelning kvar"
829
830 #
831 msgid "An empty filename is illegal."
832 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
833
834 #
835 msgid "An error occured."
836 msgstr "Ett fel uppstod."
837
838 #
839 msgid "An unknown error occured!"
840 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
841
842 #
843 msgid "Anonymize crashlog?"
844 msgstr "Anonymisera crashlog?"
845
846 #
847 msgid "Arabic"
848 msgstr "Arabiska"
849
850 #
851 msgid ""
852 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
853 "\n"
854 msgstr ""
855 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
856 "\n"
857
858 #
859 msgid ""
860 "Are you sure you want to delete\n"
861 "following backup:\n"
862 msgstr ""
863 "Är du säker att du vill ta bort\n"
864 "följande backup:\n"
865
866 #
867 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
868 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
869
870 #
871 msgid ""
872 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
873 "\n"
874 msgstr ""
875 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
876 "\n"
877
878 #
879 msgid ""
880 "Are you sure you want to restore\n"
881 "following backup:\n"
882 msgstr ""
883 "Är du säker att du vill återskapa\n"
884 "följande backup:\n"
885
886 #
887 msgid ""
888 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
889 "Enigma2 will restart after the restore"
890 msgstr ""
891 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
892 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
893
894 #
895 msgid ""
896 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
897 "\n"
898 msgstr ""
899 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
900 "\n"
901
902 #
903 msgid "Artist"
904 msgstr "Artist"
905
906 #
907 msgid "Ascending"
908 msgstr "Stigande"
909
910 #
911 msgid "Ask before shutdown:"
912 msgstr "Fråga före avstängning:"
913
914 #
915 msgid "Ask user"
916 msgstr "Fråga"
917
918 #
919 msgid "Aspect Ratio"
920 msgstr "Bildformat"
921
922 msgid "Aspect ratio"
923 msgstr "Bildförhållande"
924
925 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
926 msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
927
928 msgid "Atheros"
929 msgstr "Atheros"
930
931 #
932 msgid "Audio"
933 msgstr "Ljud"
934
935 #
936 msgid "Audio Options..."
937 msgstr "Ljudval..."
938
939 msgid "Audio PID"
940 msgstr "Ljud PID"
941
942 #
943 msgid "Audio Sync"
944 msgstr "Ljudsynk"
945
946 #
947 msgid "Audio Sync Setup"
948 msgstr "Ljudsynk Installation"
949
950 msgid ""
951 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
952 "synchronous to the picture."
953 msgstr ""
954 "AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
955 "synkroniserar med bilden."
956
957 #
958 msgid "Australia"
959 msgstr "Australien"
960
961 #
962 msgid "Author: "
963 msgstr "Författare: "
964
965 #
966 msgid "Authoring mode"
967 msgstr "Authoring läge"
968
969 #
970 msgid "Auto"
971 msgstr "Auto"
972
973 #
974 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
975 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
976
977 #
978 msgid "Auto flesh"
979 msgstr "Auto hudfärg"
980
981 #
982 msgid "Auto scart switching"
983 msgstr "Auto scart byte"
984
985 #
986 msgid "AutoTimer Editor"
987 msgstr "AutoTimer Editor"
988
989 #
990 msgid "AutoTimer Filters"
991 msgstr "AutoTimer Filter"
992
993 #
994 msgid "AutoTimer Services"
995 msgstr "AutoTimer Kanaler"
996
997 #
998 msgid "AutoTimer Settings"
999 msgstr "AutoTimer Inställningar"
1000
1001 #
1002 msgid "AutoTimer overview"
1003 msgstr "AutoTimer överblick"
1004
1005 msgid ""
1006 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1007 "criteria."
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "AutoTimer was added successfully"
1011 msgstr "AutoTimer lades till utan problem"
1012
1013 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1014 msgstr "AutoTimer ändrades utan problem"
1015
1016 msgid "AutoTimer was removed"
1017 msgstr "AutoTimer togs bort"
1018
1019 #
1020 msgid "Automatic"
1021 msgstr "Automatisk"
1022
1023 #
1024 msgid "Automatic Scan"
1025 msgstr "Automatisk sökning"
1026
1027 msgid "Automatic volume adjustment"
1028 msgstr "Automatisk volymjustering"
1029
1030 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1031 msgstr "Automatisk volymjustering för ac3/dts kanaler."
1032
1033 msgid "Automatically change video resolution"
1034 msgstr "Automatiskt byte av videoupplösning"
1035
1036 msgid ""
1037 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1038 "resolution you are watching."
1039 msgstr "Automatisk byte av upplösning beroende av källans upplösning."
1040
1041 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1042 msgstr "Automatiskt skapa timerhändelser baserat på nyckelord"
1043
1044 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1045 msgstr "Automatiskt informera dig om lite ledigt internt minne"
1046
1047 msgid "Automatically refresh EPG"
1048 msgstr "Automatiskt uppdatera EPG"
1049
1050 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1051 msgstr "Automatiskt skicka crashlog till Dream Multimedia"
1052
1053 #, python-format
1054 msgid ""
1055 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1056 "Is %s ok?"
1057 msgstr ""
1058 "Autoupplösning Plugin Testläge:\n"
1059 "Är %s ok?"
1060
1061 msgid "Autoresolution Switch"
1062 msgstr "Autoupplösning Byte"
1063
1064 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1065 msgstr "Autoupplösning fungerar inte i Scart/DVI-PV Läge"
1066
1067 msgid "Autoresolution settings"
1068 msgstr "Autoupplösning inställningar"
1069
1070 msgid "Autoresolution videomode setup"
1071 msgstr "Autoupplösning videoläge installation"
1072
1073 #
1074 msgid "Autos & Vehicles"
1075 msgstr "Motor & Fordon"
1076
1077 #
1078 msgid "Autowrite timer"
1079 msgstr "Automatskapa timer"
1080
1081 #
1082 msgid "Available format variables"
1083 msgstr "Tillgängliga format variabler"
1084
1085 #
1086 msgid "B"
1087 msgstr "B"
1088
1089 #
1090 msgid "BA"
1091 msgstr "BA"
1092
1093 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1094 msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
1095
1096 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1097 msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
1098
1099 #
1100 msgid "BB"
1101 msgstr "BB"
1102
1103 #
1104 msgid "BER"
1105 msgstr "BER"
1106
1107 #
1108 msgid "BER:"
1109 msgstr "BER:"
1110
1111 #
1112 msgid "Back"
1113 msgstr "Tillbaka"
1114
1115 msgid "Back, lower USB Slot"
1116 msgstr "Bak, nedre USB kontakt"
1117
1118 msgid "Back, upper USB Slot"
1119 msgstr "Bak, övre USB kontakt"
1120
1121 #
1122 msgid "Background"
1123 msgstr "Bakgrund"
1124
1125 #
1126 msgid "Backup done."
1127 msgstr "Backup klar."
1128
1129 #
1130 msgid "Backup failed."
1131 msgstr "Backup misslyckades."
1132
1133 #
1134 msgid "Backup is running..."
1135 msgstr "Backup pågår..."
1136
1137 #
1138 msgid "Backup system settings"
1139 msgstr "Backup av systeminställningar"
1140
1141 #
1142 msgid "Band"
1143 msgstr "Band"
1144
1145 #
1146 msgid "Bandwidth"
1147 msgstr "Bandbredd"
1148
1149 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1150 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
1151
1152 msgid "Begin of timespan"
1153 msgstr "Början på tidsintervall"
1154
1155 #
1156 msgid "Begin time"
1157 msgstr "Starttid"
1158
1159 #
1160 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1161 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1162
1163 #
1164 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1165 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1166
1167 #
1168 msgid "Behavior when a movie is started"
1169 msgstr "Beteende när en film startas"
1170
1171 #
1172 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1173 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1174
1175 #
1176 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1177 msgstr "Beteende när en film slutar"
1178
1179 #
1180 msgid "Bitrate:"
1181 msgstr "Bitrate:"
1182
1183 #
1184 msgid "Block noise reduction"
1185 msgstr "Block brus minskning"
1186
1187 #
1188 msgid "Blue boost"
1189 msgstr "Blå förstärkning"
1190
1191 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1192 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
1193
1194 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1195 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
1196
1197 #
1198 msgid "Bookmarks"
1199 msgstr "Bokmärken"
1200
1201 #
1202 msgid "Bouquets"
1203 msgstr "Favoriter"
1204
1205 #
1206 msgid "Brazil"
1207 msgstr "Brasilien"
1208
1209 #
1210 msgid "Brightness"
1211 msgstr "Ljusstyrka"
1212
1213 msgid ""
1214 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1215 "conection."
1216 msgstr ""
1217 "Bläddra på ORF och SAT1 Teletext oberoende av kanal. Detta kräver I-net "
1218 "anslutning."
1219
1220 msgid "Browse for and connect to network shares"
1221 msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
1222
1223 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1224 msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
1225
1226 #
1227 msgid "Browse network neighbourhood"
1228 msgstr "Bläddra i nätverket"
1229
1230 msgid "Burn DVD"
1231 msgstr "Bränn DVD"
1232
1233 #
1234 msgid "Burn existing image to DVD"
1235 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1236
1237 msgid "Burn to DVD"
1238 msgstr "Bränn till DVD"
1239
1240 msgid "Burn your recordings to DVD"
1241 msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
1242
1243 #
1244 msgid "Bus: "
1245 msgstr "Bus: "
1246
1247 msgid ""
1248 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1249 "dates."
1250 msgstr ""
1251 "Vid aktivering kommer händelser inte bli matchade om de inte inträffar på "
1252 "vissa datum."
1253
1254 msgid ""
1255 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1256 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1257 "about the same conflict over and over."
1258 msgstr ""
1259 "Vid aktiveringkommer du upplysas om timerkonflikter vid automatisk pollning. "
1260 "Det finns ingen intelligens inblandad, du bör undersöka om du får konflikter."
1261
1262 #
1263 msgid ""
1264 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1265 "displayed."
1266 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1267
1268 #
1269 msgid "C"
1270 msgstr "C"
1271
1272 #
1273 msgid "C-Band"
1274 msgstr "C-Band"
1275
1276 msgid "CDInfo"
1277 msgstr "CD Info"
1278
1279 msgid ""
1280 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1281 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1282 msgstr ""
1283 "CDInfo aktiverar  insamling av album moch spår information från CDDB och CD-"
1284 "Text vid uppspelning av Audop CDs i Mediaspelaren."
1285
1286 #
1287 msgid "CI assignment"
1288 msgstr "CI tilldelning"
1289
1290 #
1291 msgid "CIFS share"
1292 msgstr "CIFS delning"
1293
1294 #
1295 msgid "CVBS"
1296 msgstr "CVBS"
1297
1298 #
1299 msgid "Cable"
1300 msgstr "Kabel"
1301
1302 #
1303 msgid "Cache Thumbnails"
1304 msgstr "Buffra miniatyrer"
1305
1306 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1307 msgstr "Callmonitor för NCID-baserad call notifiering"
1308
1309 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1310 msgstr "Callmonitor för Fritz!Box routers"
1311
1312 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1313 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1314
1315 #
1316 msgid "Canada"
1317 msgstr "Kanada"
1318
1319 #
1320 msgid "Cancel"
1321 msgstr "Avbryt"
1322
1323 #
1324 msgid "Capacity: "
1325 msgstr "Kapacitet: "
1326
1327 #
1328 msgid "Card"
1329 msgstr "Kort"
1330
1331 #
1332 msgid "Catalan"
1333 msgstr "Katalanska"
1334
1335 #
1336 msgid "Center screen at the lower border"
1337 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1338
1339 #
1340 msgid "Center screen at the upper border"
1341 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1342
1343 #
1344 msgid "Change active delay"
1345 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1346
1347 #
1348 msgid "Change bouquets in quickzap"
1349 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1350
1351 msgid "Change default recording offset?"
1352 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1353
1354 #
1355 msgid "Change hostname"
1356 msgstr "Byt hostnamn"
1357
1358 msgid "Change pin code"
1359 msgstr "Ändra pin kod"
1360
1361 msgid "Change service PIN"
1362 msgstr "Ändra kanal PIN"
1363
1364 msgid "Change service PINs"
1365 msgstr "Ändra kanal PINs"
1366
1367 msgid "Change setup PIN"
1368 msgstr "Ändra installations PIN"
1369
1370 #
1371 msgid "Change step size"
1372 msgstr "Ändra stegstorlek"
1373
1374 #
1375 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1376 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1377
1378 msgid "Changelog"
1379 msgstr "Ändringslog"
1380
1381 #
1382 msgid "Channel"
1383 msgstr "Kanal"
1384
1385 #
1386 msgid "Channel Selection"
1387 msgstr "Kanallista"
1388
1389 #
1390 msgid "Channel audio:"
1391 msgstr "Ljudkanal:"
1392
1393 #
1394 msgid "Channel not in services list"
1395 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1396
1397 #
1398 msgid "Channel:"
1399 msgstr "Kanal:"
1400
1401 #
1402 msgid "Channellist menu"
1403 msgstr "Kanallista meny"
1404
1405 #
1406 msgid "Channels"
1407 msgstr "Kanaler"
1408
1409 #
1410 msgid "Chap."
1411 msgstr "Kap."
1412
1413 #
1414 msgid "Chapter"
1415 msgstr "Kapitel"
1416
1417 #
1418 msgid "Chapter:"
1419 msgstr "Kapitel:"
1420
1421 #
1422 msgid "Check"
1423 msgstr "Kontrollera"
1424
1425 #
1426 msgid "Checking Filesystem..."
1427 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1428
1429 #
1430 msgid "Choose Tuner"
1431 msgstr "Välj tuner"
1432
1433 #
1434 msgid "Choose a wireless network"
1435 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1436
1437 #
1438 msgid "Choose backup files"
1439 msgstr "Välj backupfil"
1440
1441 #
1442 msgid "Choose backup location"
1443 msgstr "Välj backupdestination"
1444
1445 #
1446 msgid "Choose bouquet"
1447 msgstr "Välj favoritlista"
1448
1449 msgid "Choose image to download"
1450 msgstr "Välj image för nedladdning"
1451
1452 #
1453 msgid "Choose target folder"
1454 msgstr "Välj målkatalog"
1455
1456 #
1457 msgid "Choose upgrade source"
1458 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1459
1460 #
1461 msgid "Choose your Skin"
1462 msgstr "Välj utseende"
1463
1464 #
1465 msgid "Circular left"
1466 msgstr "Cirkulär vänster"
1467
1468 #
1469 msgid "Circular right"
1470 msgstr "Cirkulär höger"
1471
1472 #
1473 msgid "Classic"
1474 msgstr "Klassisk"
1475
1476 #
1477 msgid "Cleanup"
1478 msgstr "Rensa"
1479
1480 #
1481 msgid "Cleanup Wizard"
1482 msgstr "Upprensningsguide"
1483
1484 #
1485 msgid "Cleanup Wizard settings"
1486 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1487
1488 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1489 msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
1490
1491 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1492 msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
1493
1494 #
1495 msgid "CleanupWizard"
1496 msgstr "Upprensningsguide"
1497
1498 #
1499 msgid "Clear before scan"
1500 msgstr "Rensa före sökning"
1501
1502 #
1503 msgid "Clear history on Exit:"
1504 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1505
1506 #
1507 msgid "Clear log"
1508 msgstr "Rensa logg"
1509
1510 #
1511 msgid "Close"
1512 msgstr "Stäng"
1513
1514 #
1515 msgid "Close and forget changes"
1516 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1517
1518 #
1519 msgid "Close and save changes"
1520 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1521
1522 #
1523 msgid "Close title selection"
1524 msgstr "Stäng titelval"
1525
1526 msgid "Code rate HP"
1527 msgstr "Kodhastighet HP"
1528
1529 msgid "Code rate LP"
1530 msgstr "Kodhastighet LP"
1531
1532 #
1533 msgid "Collection name"
1534 msgstr "Samlingsnamn"
1535
1536 #
1537 msgid "Collection settings"
1538 msgstr "Samlingsinställning"
1539
1540 #
1541 msgid "Color Format"
1542 msgstr "Färgformat"
1543
1544 #
1545 msgid "Comedy"
1546 msgstr "Komedi"
1547
1548 #
1549 msgid "Command execution..."
1550 msgstr "Kommando exekvering..."
1551
1552 #
1553 msgid "Command order"
1554 msgstr "Kommandoordning"
1555
1556 #
1557 msgid "Committed DiSEqC command"
1558 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1559
1560 #
1561 msgid "Common Interface"
1562 msgstr "Common Interface"
1563
1564 #
1565 msgid "Common Interface Assignment"
1566 msgstr "Common Interface tilldelning"
1567
1568 #
1569 msgid "CommonInterface"
1570 msgstr "CommonInterface"
1571
1572 #
1573 msgid "Communication"
1574 msgstr "Kommunikation"
1575
1576 #
1577 msgid "Compact Flash"
1578 msgstr "Compact Flash"
1579
1580 #
1581 msgid "Complete"
1582 msgstr "Komplett"
1583
1584 #
1585 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1586 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1587
1588 msgid "Composition of the recording filenames"
1589 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1590
1591 #
1592 msgid "Configuration Mode"
1593 msgstr "Konfigurationsläge"
1594
1595 #
1596 msgid "Configuration for the Webinterface"
1597 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1598
1599 #
1600 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1601 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1602
1603 #
1604 msgid "Configure interface"
1605 msgstr "Konfigurera kort"
1606
1607 #
1608 msgid "Configure nameservers"
1609 msgstr "Konfigurera namnservers"
1610
1611 msgid "Configure your WLAN network interface"
1612 msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
1613
1614 #
1615 msgid "Configure your internal LAN"
1616 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1617
1618 #
1619 msgid "Configure your network again"
1620 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1621
1622 #
1623 msgid "Configure your wireless LAN again"
1624 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1625
1626 #
1627 msgid "Configuring"
1628 msgstr "Konfigurering"
1629
1630 #
1631 msgid "Conflicting timer"
1632 msgstr "Timerkonflikt"
1633
1634 #
1635 msgid "Connect"
1636 msgstr "Anslut"
1637
1638 #
1639 msgid "Connect to a Wireless Network"
1640 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1641
1642 #
1643 msgid "Connected to"
1644 msgstr "Ansluten till"
1645
1646 #
1647 msgid "Connected!"
1648 msgstr "Ansluten!"
1649
1650 #
1651 msgid "Constellation"
1652 msgstr "Konstellation"
1653
1654 #
1655 msgid "Content does not fit on DVD!"
1656 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1657
1658 msgid "Continue"
1659 msgstr "Forsätt"
1660
1661 #
1662 msgid "Continue in background"
1663 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1664
1665 #
1666 msgid "Continue playing"
1667 msgstr "Fortsätt spela"
1668
1669 #
1670 msgid "Contrast"
1671 msgstr "Kontrast"
1672
1673 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1674 msgstr "Kontrollera din Dreambox med din Webläsare."
1675
1676 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1677 msgstr "Kontrollera din Dreambox med din webläsare"
1678
1679 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1680 msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen"
1681
1682 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1683 msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen."
1684
1685 msgid "Control your internal system fan."
1686 msgstr "Kontrollera inbyggd systemfläkt."
1687
1688 msgid "Control your kids's tv usage"
1689 msgstr "Kontrollera dina barns tv användade"
1690
1691 msgid "Control your system fan"
1692 msgstr "Kontrollera din systemfläkt"
1693
1694 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1695 msgstr "Kopiera, döp om, ta bort, flytta lokala filer på din Dreambox."
1696
1697 #
1698 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1699 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1700
1701 #
1702 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1703 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1704
1705 #
1706 msgid "Could not open Picture in Picture"
1707 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1708
1709 #
1710 #, python-format
1711 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1712 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1713
1714 #, python-format
1715 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1716 msgstr "Kunde inte spela in på grund av ogiltig kanal %s"
1717
1718 #
1719 msgid "Crashlog settings"
1720 msgstr "Crashlog inställningar"
1721
1722 #
1723 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1724 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1725
1726 #
1727 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1728 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1729
1730 #
1731 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1732 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1733
1734 #
1735 msgid ""
1736 "Crashlogs found!\n"
1737 "Send them to Dream Multimedia?"
1738 msgstr ""
1739 "Crashlog hittad!\n"
1740 "Skicka till Dream Multimedia?"
1741
1742 #
1743 msgid "Create DVD-ISO"
1744 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1745
1746 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1747 msgstr "Skapa en backup av din Video DVD på din Dreamboxs hårddisk."
1748
1749 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1750 msgstr "Skapa en backup av din Video-DVD"
1751
1752 msgid "Create a new AutoTimer."
1753 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1754
1755 #
1756 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1757 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1758
1759 msgid "Create a new timer using the wizard"
1760 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1761
1762 #
1763 msgid "Create movie folder failed"
1764 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1765
1766 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1767 msgstr "Skapa förhandsbilder av dina Filmer"
1768
1769 msgid "Create remote timers"
1770 msgstr "Skapa fjärrtimers"
1771
1772 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1773 msgstr "Skapa timers på andra Dreamboxar."
1774
1775 #
1776 #, python-format
1777 msgid "Creating directory %s failed."
1778 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1779
1780 #
1781 msgid "Creating partition failed"
1782 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1783
1784 #
1785 msgid "Croatian"
1786 msgstr "Kroatiska"
1787
1788 #
1789 msgid "Current Transponder"
1790 msgstr "Nuvarande transponder"
1791
1792 msgid "Current device: "
1793 msgstr "Nuvarande enhet: "
1794
1795 #
1796 msgid "Current settings:"
1797 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1798
1799 #
1800 msgid "Current value: "
1801 msgstr "Nuvarande värde: "
1802
1803 #
1804 msgid "Current version:"
1805 msgstr "Nuvarande version:"
1806
1807 msgid "Currently installed image"
1808 msgstr "Nuvarande installerad image"
1809
1810 #
1811 #, python-format
1812 msgid "Custom (%s)"
1813 msgstr "Egen (%s)"
1814
1815 #
1816 msgid "Custom location"
1817 msgstr "Egen placering"
1818
1819 #
1820 msgid "Custom offset"
1821 msgstr "Egen kompensation"
1822
1823 #
1824 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1825 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1826
1827 #
1828 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1829 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1830
1831 #
1832 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1833 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1834
1835 #
1836 msgid "Customize"
1837 msgstr "Anpassningar"
1838
1839 msgid "Customize Vali-XD skins"
1840 msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
1841
1842 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1843 msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
1844
1845 #
1846 msgid "Cut"
1847 msgstr "Klipp"
1848
1849 msgid "Cut your movies"
1850 msgstr "Klipp dina filmer"
1851
1852 msgid "Cut your movies."
1853 msgstr "Klipp dina filmer."
1854
1855 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1856 msgstr "CutListEditor tillåter dig editera dina filmer"
1857
1858 msgid ""
1859 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1860 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1861 "cut'.\n"
1862 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1863 msgstr ""
1864
1865 #
1866 msgid "Cutlist editor..."
1867 msgstr "Klipplist editor..."
1868
1869 #
1870 msgid "Czech"
1871 msgstr "Tjeckiska"
1872
1873 #
1874 msgid "Czech Republic"
1875 msgstr "Tjeckien"
1876
1877 #
1878 msgid "D"
1879 msgstr "D"
1880
1881 #
1882 msgid "DHCP"
1883 msgstr "DHCP"
1884
1885 #
1886 msgid "DUAL LAYER DVD"
1887 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1888
1889 #
1890 msgid "DVB-S"
1891 msgstr "DVB-S"
1892
1893 #
1894 msgid "DVB-S2"
1895 msgstr "DVB-S2"
1896
1897 msgid "DVD Drive"
1898 msgstr "DVD Läsare"
1899
1900 #
1901 msgid "DVD File Browser"
1902 msgstr "DVD Filutforskare"
1903
1904 #
1905 msgid "DVD Player"
1906 msgstr "DVD Spelare"
1907
1908 msgid "DVD Titlelist"
1909 msgstr "DVD Titellista"
1910
1911 #
1912 msgid "DVD media toolbox"
1913 msgstr "DVD media verktyg"
1914
1915 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1916 msgstr "DVDPlayer spelar upp dina DVDs på din Dreambox"
1917
1918 msgid ""
1919 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1920 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1921 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1922 msgstr ""
1923
1924 #
1925 msgid "Danish"
1926 msgstr "Danska"
1927
1928 #
1929 msgid "Date"
1930 msgstr "Datum"
1931
1932 #
1933 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1934 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1935
1936 #
1937 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1938 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1939
1940 #
1941 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1942 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
1943
1944 #
1945 msgid "Decrease delay"
1946 msgstr "Minska fördröjning"
1947
1948 #, python-format
1949 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1950 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1951
1952 #
1953 msgid "Deep Standby"
1954 msgstr "Stäng av"
1955
1956 #
1957 msgid "Default"
1958 msgstr "Grund"
1959
1960 #
1961 msgid "Default Settings"
1962 msgstr "Grundinställningar"
1963
1964 #
1965 msgid "Default movie location"
1966 msgstr "Normal filmplats"
1967
1968 #
1969 msgid "Default services lists"
1970 msgstr "Grundservicelista"
1971
1972 #
1973 msgid "Defaults"
1974 msgstr "Grund"
1975
1976 msgid "Define a startup service"
1977 msgstr "Definera en startkanal"
1978
1979 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1980 msgstr "Definera en startkanal för din Dreambox."
1981
1982 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1983 msgstr "Deinterlaced lägen för interlaced innehåll"
1984
1985 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1986 msgstr "Deinterlaced läge för progressivt innehåll"
1987
1988 #
1989 msgid "Delay"
1990 msgstr "Fördröjning"
1991
1992 msgid "Delay x seconds after service started"
1993 msgstr "Fördröj x sekunder efter kanalstart"
1994
1995 #
1996 msgid "Delete"
1997 msgstr "Ta bort"
1998
1999 #
2000 msgid "Delete crashlogs"
2001 msgstr "Ta bort crashlogs"
2002
2003 #
2004 msgid "Delete entry"
2005 msgstr "Ta bort post"
2006
2007 #
2008 msgid "Delete failed!"
2009 msgstr "Borttagning misslyckades!"
2010
2011 #
2012 msgid "Delete mount"
2013 msgstr "Ta bort montering"
2014
2015 #
2016 #, python-format
2017 msgid ""
2018 "Delete no more configured satellite\n"
2019 "%s?"
2020 msgstr ""
2021 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
2022 "%s?"
2023
2024 #
2025 msgid "Descending"
2026 msgstr "Fallande"
2027
2028 #
2029 msgid "Description"
2030 msgstr "Beskrivning"
2031
2032 #
2033 msgid "Deselect"
2034 msgstr "Avmarkera"
2035
2036 msgid "Details for plugin: "
2037 msgstr "Detaljer för plugin: "
2038
2039 msgid "Detected HDD:"
2040 msgstr "Hittad HDD:"
2041
2042 #
2043 msgid "Detected NIMs:"
2044 msgstr "Hittade tuners:"
2045
2046 #
2047 msgid "DiSEqC"
2048 msgstr "DiSEqC"
2049
2050 #
2051 msgid "DiSEqC A/B"
2052 msgstr "DiSEqC A/B"
2053
2054 #
2055 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2056 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2057
2058 #
2059 msgid "DiSEqC mode"
2060 msgstr "DiSEqC läge"
2061
2062 #
2063 msgid "DiSEqC repeats"
2064 msgstr "DiSEqC repetetioner"
2065
2066 #
2067 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2068 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
2069
2070 #
2071 msgid "Dialing:"
2072 msgstr "Ringer upp:"
2073
2074 #
2075 msgid "Digital contour removal"
2076 msgstr "Digital contour borttagning"
2077
2078 #
2079 msgid "Dir:"
2080 msgstr "Dir:"
2081
2082 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2083 msgstr "Direkt playback av Youtube videos"
2084
2085 #
2086 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2087 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
2088
2089 #
2090 #, python-format
2091 msgid "Directory %s nonexistent."
2092 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
2093
2094 #
2095 msgid "Directory browser"
2096 msgstr "Biblioteksbläddrare"
2097
2098 #
2099 msgid "Disable"
2100 msgstr "Avaktivera"
2101
2102 #
2103 msgid "Disable Picture in Picture"
2104 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
2105
2106 #
2107 msgid "Disable crashlog reporting"
2108 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
2109
2110 #
2111 msgid "Disable timer"
2112 msgstr "Avaktivera timer"
2113
2114 #
2115 msgid "Disabled"
2116 msgstr "Avaktivera"
2117
2118 #
2119 msgid "Discard changes and close plugin"
2120 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
2121
2122 #
2123 msgid "Discard changes and close screen"
2124 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
2125
2126 #
2127 msgid "Disconnect"
2128 msgstr "Bryt anslutning"
2129
2130 #
2131 msgid "Dish"
2132 msgstr "Parabol"
2133
2134 #
2135 msgid "Display 16:9 content as"
2136 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
2137
2138 #
2139 msgid "Display 4:3 content as"
2140 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
2141
2142 #
2143 msgid "Display >16:9 content as"
2144 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
2145
2146 #
2147 msgid "Display Setup"
2148 msgstr "Display installation"
2149
2150 #
2151 msgid "Display and Userinterface"
2152 msgstr "Display och Användargränssnitt"
2153
2154 #
2155 msgid "Display search results by:"
2156 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
2157
2158 msgid "Display your photos on the TV"
2159 msgstr "Visa dina foton på TVn"
2160
2161 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2162 msgstr "Visa filminformation från InternetMovieDatabase"
2163
2164 #, python-format
2165 msgid ""
2166 "Do you really want to REMOVE\n"
2167 "the plugin \"%s\"?"
2168 msgstr ""
2169 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2170 "plugin \"%s\"?"
2171
2172 #
2173 msgid ""
2174 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2175 "This could take lots of time!"
2176 msgstr ""
2177 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2178 "Detta kan ta lång tid!"
2179
2180 #, python-format
2181 msgid ""
2182 "Do you really want to delete %s\n"
2183 "%s?"
2184 msgstr ""
2185 "Vill du verkligen ta bort %s\n"
2186 "%s?"
2187
2188 #
2189 #, python-format
2190 msgid "Do you really want to delete %s?"
2191 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2192
2193 #
2194 #, python-format
2195 msgid ""
2196 "Do you really want to download\n"
2197 "the plugin \"%s\"?"
2198 msgstr ""
2199 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2200 "pluginet \"%s\"?"
2201
2202 #
2203 msgid "Do you really want to exit?"
2204 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2205
2206 #
2207 msgid ""
2208 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2209 "All data on the disk will be lost!"
2210 msgstr ""
2211 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2212 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2213
2214 #
2215 #, python-format
2216 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2217 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2218
2219 #
2220 #, python-format
2221 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2222 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
2223
2224 #
2225 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2226 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2227
2228 #
2229 msgid "Do you want to do a service scan?"
2230 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2231
2232 #
2233 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2234 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2235
2236 #, python-format
2237 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2238 msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
2239
2240 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2241 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
2242
2243 #
2244 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2245 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2246
2247 #
2248 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2249 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2250
2251 #
2252 msgid "Do you want to install the package:\n"
2253 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2254
2255 #
2256 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2257 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2258
2259 #
2260 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2261 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2262
2263 #
2264 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2265 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2266
2267 #
2268 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2269 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2270
2271 #
2272 msgid "Do you want to restore your settings?"
2273 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2274
2275 #
2276 msgid "Do you want to resume this playback?"
2277 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2278
2279 #
2280 msgid "Do you want to see more entries?"
2281 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2282
2283 #
2284 msgid ""
2285 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2286 "if needed?"
2287 msgstr ""
2288 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2289
2290 #
2291 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2292 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2293
2294 #
2295 msgid ""
2296 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2297 "After pressing OK, please wait!"
2298 msgstr ""
2299 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2300 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2301
2302 #
2303 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2304 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2305
2306 #
2307 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2308 msgstr "Vill du se en guide?"
2309
2310 #
2311 msgid "Don't ask, just send"
2312 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2313
2314 #
2315 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2316 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2317
2318 #
2319 #, python-format
2320 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2321 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2322
2323 #
2324 #, python-format
2325 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2326 msgstr ""
2327 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2328
2329 #
2330 msgid "Download"
2331 msgstr "Nedladdning"
2332
2333 #, python-format
2334 msgid "Download %s from Server"
2335 msgstr "Ladda %s från Server"
2336
2337 #
2338 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2339 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2340
2341 #
2342 msgid "Download Plugins"
2343 msgstr "Ladda ner Plugins"
2344
2345 #
2346 msgid "Download Video"
2347 msgstr "Ladda ner Video"
2348
2349 msgid "Download files from Rapidshare"
2350 msgstr "Ladda ner från Rapidshare"
2351
2352 #
2353 msgid "Download location"
2354 msgstr "Nedladdningsplats"
2355
2356 #
2357 msgid "Downloadable new plugins"
2358 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2359
2360 #
2361 msgid "Downloadable plugins"
2362 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2363
2364 #
2365 msgid "Downloading"
2366 msgstr "Laddar ner"
2367
2368 #
2369 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2370 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2371
2372 #
2373 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2374 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2375
2376 #
2377 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2378 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2379
2380 #
2381 msgid "Dreambox software because updates are available."
2382 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2383
2384 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2385 msgstr "Drivrutin för Ralink RT8070/RT3070/RT3370 baserad trådlösa-n USB kort."
2386
2387 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2388 msgstr "Drivrutin för Realtek r8712u baserad trådlösa-n USB kort."
2389
2390 #
2391 msgid "Duration: "
2392 msgstr "Längd: "
2393
2394 #
2395 msgid "Dutch"
2396 msgstr "Holländska"
2397
2398 #
2399 msgid "Dynamic contrast"
2400 msgstr "Dynamisk kontrast"
2401
2402 #
2403 msgid "E"
2404 msgstr "Ö"
2405
2406 #
2407 msgid "EPG Selection"
2408 msgstr "EPG val"
2409
2410 #
2411 msgid "EPG encoding"
2412 msgstr "EPG kodning"
2413
2414 msgid ""
2415 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2416 "is idleing\n"
2417 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2418 "epg information on these channels."
2419 msgstr ""
2420
2421 #, python-format
2422 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2423 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2424
2425 #
2426 msgid "East"
2427 msgstr "Öst"
2428
2429 #
2430 msgid "Edit"
2431 msgstr "Ändra"
2432
2433 #
2434 msgid "Edit AutoTimer"
2435 msgstr "Ändra AutoTimer"
2436
2437 #
2438 msgid "Edit AutoTimer filters"
2439 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2440
2441 msgid "Edit AutoTimer services"
2442 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2443
2444 #
2445 msgid "Edit DNS"
2446 msgstr "Ändra DNS"
2447
2448 #
2449 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2450 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2451
2452 #
2453 msgid "Edit Title"
2454 msgstr "Ändra titel"
2455
2456 #
2457 msgid "Edit bouquets list"
2458 msgstr "Ändra favoritlistor"
2459
2460 #
2461 msgid "Edit chapters of current title"
2462 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2463
2464 #
2465 msgid "Edit new timer defaults"
2466 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2467
2468 #
2469 msgid "Edit selected AutoTimer"
2470 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2471
2472 #
2473 msgid "Edit services list"
2474 msgstr "Ändra kanallista"
2475
2476 #
2477 msgid "Edit settings"
2478 msgstr "Ändra inställningar"
2479
2480 msgid "Edit tags of recorded movies"
2481 msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer"
2482
2483 msgid "Edit tags of recorded movies."
2484 msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer."
2485
2486 #
2487 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2488 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2489
2490 #
2491 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2492 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2493
2494 #
2495 msgid "Edit title"
2496 msgstr "Ändra titel"
2497
2498 msgid "Edit upgrade source url."
2499 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2500
2501 #
2502 msgid "Editing"
2503 msgstr "Redigering"
2504
2505 #
2506 msgid "Editor for new AutoTimers"
2507 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2508
2509 #
2510 msgid "Education"
2511 msgstr "Utbildning"
2512
2513 #
2514 msgid "Electronic Program Guide"
2515 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2516
2517 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2518 msgstr "Epostklient är en IMAP4 e-postvisare för Dreambox."
2519
2520 #
2521 msgid "Enable"
2522 msgstr "Aktivera"
2523
2524 #
2525 msgid "Enable /media"
2526 msgstr "Aktivera /media"
2527
2528 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2529 msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
2530
2531 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2532 msgstr "Aktivera 1080p25 läge"
2533
2534 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2535 msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
2536
2537 #
2538 msgid "Enable 5V for active antenna"
2539 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2540
2541 msgid "Enable 720p24 Mode"
2542 msgstr "Aktivera 720p24 läge"
2543
2544 msgid "Enable Autoresolution"
2545 msgstr "Aktivera Autoupplösning"
2546
2547 #
2548 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2549 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2550
2551 #
2552 msgid "Enable Filtering"
2553 msgstr "Aktivera Filtrering"
2554
2555 #
2556 msgid "Enable HTTP Access"
2557 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2558
2559 #
2560 msgid "Enable HTTP Authentication"
2561 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2562
2563 #
2564 msgid "Enable HTTPS Access"
2565 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2566
2567 #
2568 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2569 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2570
2571 #
2572 msgid "Enable Service Restriction"
2573 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2574
2575 #
2576 msgid "Enable Streaming Authentication"
2577 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2578
2579 #
2580 msgid "Enable multiple bouquets"
2581 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2582
2583 #
2584 msgid "Enable parental control"
2585 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2586
2587 #
2588 msgid ""
2589 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2590 "extension menu."
2591 msgstr ""
2592 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2593 "utökningsmenyn."
2594
2595 #
2596 msgid "Enable timer"
2597 msgstr "Aktivera timer"
2598
2599 #
2600 msgid "Enabled"
2601 msgstr "Aktiverad"
2602
2603 #
2604 msgid ""
2605 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2606 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2607 msgstr ""
2608 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2609 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2610
2611 #
2612 msgid "Encrypted: "
2613 msgstr "Krypterad: "
2614
2615 #
2616 msgid "Encryption"
2617 msgstr "Kryptering"
2618
2619 #
2620 msgid "Encryption Key"
2621 msgstr "Krypteringsnyckel"
2622
2623 #
2624 msgid "Encryption Keytype"
2625 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2626
2627 #
2628 msgid "Encryption Type"
2629 msgstr "Krypteringstyp"
2630
2631 #
2632 msgid "Encryption:"
2633 msgstr "Kryptering:"
2634
2635 msgid "End of \"after event\" timespan"
2636 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2637
2638 msgid "End of timespan"
2639 msgstr "Slut för tidsintervall"
2640
2641 #
2642 msgid "End time"
2643 msgstr "Sluttid"
2644
2645 #
2646 msgid "EndTime"
2647 msgstr "Sluttid"
2648
2649 #
2650 msgid "English"
2651 msgstr "Engelska"
2652
2653 msgid ""
2654 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2655 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2656 msgstr ""
2657
2658 #
2659 msgid ""
2660 "Enigma2 Skinselector\n"
2661 "\n"
2662 "If you experience any problems please contact\n"
2663 "stephan@reichholf.net\n"
2664 "\n"
2665 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2666 msgstr ""
2667 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2668 "\n"
2669 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2670 "stephan@reichholf.net\n"
2671 "\n"
2672 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2673
2674 #
2675 msgid "Enter IP to scan..."
2676 msgstr "Ange IP för sökning..."
2677
2678 #
2679 msgid "Enter main menu..."
2680 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2681
2682 #
2683 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2684 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2685
2686 #
2687 msgid "Enter options:"
2688 msgstr "Ange optioner:"
2689
2690 #
2691 msgid "Enter password:"
2692 msgstr "Ange lösenord:"
2693
2694 #
2695 msgid "Enter pin code"
2696 msgstr "Ange pin kod"
2697
2698 #
2699 msgid "Enter share directory:"
2700 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2701
2702 #
2703 msgid "Enter share name:"
2704 msgstr "Ange delningsnamn:"
2705
2706 msgid "Enter the service pin"
2707 msgstr "Ange kanal pin"
2708
2709 #
2710 msgid "Enter user and password for host: "
2711 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2712
2713 #
2714 msgid "Enter username:"
2715 msgstr "Ange användarnamn:"
2716
2717 #
2718 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2719 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2720
2721 msgid "Enter your search term(s)"
2722 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2723
2724 #
2725 msgid "Entertainment"
2726 msgstr "Underhållning"
2727
2728 #
2729 msgid "Error"
2730 msgstr "Fel"
2731
2732 #
2733 msgid "Error executing plugin"
2734 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2735
2736 #
2737 #, python-format
2738 msgid ""
2739 "Error: %s\n"
2740 "Retry?"
2741 msgstr ""
2742 "Fel: %s\n"
2743 "Försöka igen?"
2744
2745 #
2746 msgid "Estonian"
2747 msgstr "Estniska"
2748
2749 msgid "Ethernet network interface"
2750 msgstr "Ethernet nätverkskort"
2751
2752 #
2753 msgid "Eventview"
2754 msgstr "Programöversikt"
2755
2756 msgid "Everything is fine"
2757 msgstr "Allt är bra"
2758
2759 #
2760 msgid "Exact match"
2761 msgstr "Exakt match"
2762
2763 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2764 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2765
2766 #
2767 msgid "Exclude"
2768 msgstr "Exkludera"
2769
2770 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2771 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2772
2773 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2774 msgstr "Kör TuxboxPlugins"
2775
2776 msgid "Execution Progress:"
2777 msgstr "Exekvering pågår:"
2778
2779 msgid "Execution finished!!"
2780 msgstr "Exekvering färdig!!"
2781
2782 #
2783 msgid "Exif"
2784 msgstr "Exif"
2785
2786 #
2787 msgid "Exit"
2788 msgstr "Avsluta"
2789
2790 #
2791 msgid "Exit editor"
2792 msgstr "Avsluta editor"
2793
2794 msgid "Exit input device selection."
2795 msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
2796
2797 #
2798 msgid "Exit network wizard"
2799 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2800
2801 #
2802 msgid "Exit the cleanup wizard"
2803 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2804
2805 #
2806 msgid "Exit the wizard"
2807 msgstr "Avsluta guiden"
2808
2809 #
2810 msgid "Exit wizard"
2811 msgstr "Avsluta guide"
2812
2813 #
2814 msgid "Expert"
2815 msgstr "Expert"
2816
2817 #
2818 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2819 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2820
2821 #
2822 msgid "Extended Setup..."
2823 msgstr "Utökad installation..."
2824
2825 #
2826 msgid "Extended Software"
2827 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2828
2829 #
2830 msgid "Extended Software Plugin"
2831 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2832
2833 #
2834 msgid "Extensions"
2835 msgstr "Utökningar"
2836
2837 #
2838 msgid "Extensions management"
2839 msgstr "Utökningshanterare"
2840
2841 #
2842 msgid "FEC"
2843 msgstr "FEC"
2844
2845 msgid ""
2846 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2847 "a server using the file transfer protocol."
2848 msgstr ""
2849
2850 #
2851 msgid "Factory reset"
2852 msgstr "Fabriksåterställning"
2853
2854 #
2855 msgid "Failed"
2856 msgstr "Misslyckades"
2857
2858 #
2859 #, python-format
2860 msgid "Fan %d"
2861 msgstr "Fläkt %d"
2862
2863 #
2864 #, python-format
2865 msgid "Fan %d PWM"
2866 msgstr "Fläkt %d PWM"
2867
2868 #
2869 #, python-format
2870 msgid "Fan %d Voltage"
2871 msgstr "Fläkt %d Volt"
2872
2873 #
2874 msgid "Fast"
2875 msgstr "Snabb"
2876
2877 #
2878 msgid "Fast DiSEqC"
2879 msgstr "Snabb DiSEqC"
2880
2881 #
2882 msgid "Fast Forward speeds"
2883 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2884
2885 #
2886 msgid "Fast epoch"
2887 msgstr "Snabb epoch"
2888
2889 #
2890 msgid "Favourites"
2891 msgstr "Favoriter"
2892
2893 #
2894 msgid "Fetching feed entries"
2895 msgstr "Hämtar feed poster"
2896
2897 #
2898 msgid "Fetching search entries"
2899 msgstr "Hämtar sökning poster"
2900
2901 #
2902 msgid "Filesystem Check"
2903 msgstr "Filsystemskontroll"
2904
2905 #
2906 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2907 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2908
2909 #
2910 msgid "Film & Animation"
2911 msgstr "Film & Animerat"
2912
2913 #
2914 msgid "Filter"
2915 msgstr "Filter"
2916
2917 msgid ""
2918 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2919 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2920 "it's Description.\n"
2921 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2922 msgstr ""
2923 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2924 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2925 "exempelvis Beskrivning.\n"
2926 "Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
2927 "begränsning."
2928
2929 msgid "Finetune"
2930 msgstr "Fininställning"
2931
2932 #
2933 msgid "Finished"
2934 msgstr "Klart"
2935
2936 #
2937 msgid "Finished configuring your network"
2938 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2939
2940 #
2941 msgid "Finished restarting your network"
2942 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2943
2944 #
2945 msgid "Finnish"
2946 msgstr "Finska"
2947
2948 msgid ""
2949 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2950 "matched."
2951 msgstr ""
2952 "Först dag att matcha händelser. Ingen händelse innan denna dag kommer "
2953 "matchas."
2954
2955 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2956 msgstr "Generera först din skinstil med Ai.HD-Control plugin."
2957
2958 #
2959 msgid "Flash"
2960 msgstr "Flash"
2961
2962 #
2963 msgid "Flashing failed"
2964 msgstr "Flashning misslyckades"
2965
2966 #
2967 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2968 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2969
2970 #
2971 msgid "Format"
2972 msgstr "Format"
2973
2974 #, python-format
2975 msgid ""
2976 "Found a total of %d matching Events.\n"
2977 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2978 msgstr ""
2979
2980 #
2981 #, python-format
2982 msgid ""
2983 "Found a total of %d matching Events.\n"
2984 "%d Timer were added and %d modified."
2985 msgstr ""
2986 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2987 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2988
2989 #
2990 msgid "Frame size in full view"
2991 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2992
2993 #
2994 msgid "France"
2995 msgstr "Frankrike"
2996
2997 #
2998 msgid "French"
2999 msgstr "Franska"
3000
3001 #
3002 msgid "Frequency"
3003 msgstr "Frekvens"
3004
3005 #
3006 msgid "Frequency bands"
3007 msgstr "Frekvensband"
3008
3009 #
3010 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3011 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
3012
3013 #
3014 msgid "Frequency steps"
3015 msgstr "Frekvenssteg"
3016
3017 #
3018 msgid "Fri"
3019 msgstr "Fre"
3020
3021 #
3022 msgid "Friday"
3023 msgstr "Fredag"
3024
3025 #
3026 msgid "Frisian"
3027 msgstr "Frisiska"
3028
3029 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3030 msgstr "Fritz!Call visar inkommande samtal till din Fritz!Box på din Dreambox"
3031
3032 msgid "Front USB Slot"
3033 msgstr "Fram USB kontakt"
3034
3035 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3036 msgstr "Frontend för /tmp/mmi.socket"
3037
3038 #
3039 #, python-format
3040 msgid "Frontprocessor version: %d"
3041 msgstr "Frontprocessor version: %d"
3042
3043 #
3044 msgid "Fsck failed"
3045 msgstr "Fsck misslyckades"
3046
3047 #
3048 msgid ""
3049 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3050 "Do you want to Restart the GUI now?"
3051 msgstr ""
3052 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
3053 "Vill du starta om GUI nu?"
3054
3055 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3056 msgstr "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet lösenord."
3057
3058 msgid ""
3059 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3060 msgstr ""
3061 "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet-lösenord på Dreambox."
3062
3063 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3064 msgstr "GUI för att ändra ftp- / telnet-lösenord"
3065
3066 #
3067 msgid "Gaming"
3068 msgstr "Spel"
3069
3070 #
3071 msgid "Gateway"
3072 msgstr "Gateway"
3073
3074 #
3075 msgid "General AC3 Delay"
3076 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
3077
3078 #
3079 msgid "General AC3 delay (ms)"
3080 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
3081
3082 #
3083 msgid "General PCM Delay"
3084 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
3085
3086 #
3087 msgid "General PCM delay (ms)"
3088 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
3089
3090 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3091 msgstr ""
3092
3093 #
3094 msgid "Genre"
3095 msgstr "Genre"
3096
3097 #
3098 msgid "Genuine Dreambox"
3099 msgstr "Äkta Dreambox"
3100
3101 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3102 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
3103
3104 msgid "Genuine Dreambox verification"
3105 msgstr "Äkta Dreambox verifiering"
3106
3107 #
3108 msgid "German"
3109 msgstr "Tyska"
3110
3111 msgid "German storm information"
3112 msgstr ""
3113
3114 msgid "German traffic information"
3115 msgstr ""
3116
3117 #
3118 msgid "Germany"
3119 msgstr "Tyskland"
3120
3121 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3122 msgstr ""
3123
3124 msgid "Get latest experimental image"
3125 msgstr "Tag senaste experimentella image"
3126
3127 msgid "Get latest release image"
3128 msgstr "Tag senaste release image"
3129
3130 #
3131 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3132 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
3133
3134 #
3135 msgid "Global delay"
3136 msgstr "Global fördröjning"
3137
3138 #
3139 msgid "Goto 0"
3140 msgstr "Gå till 0"
3141
3142 #
3143 msgid "Goto position"
3144 msgstr "Gå till position"
3145
3146 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3147 msgstr ""
3148
3149 msgid ""
3150 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3151 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3152 msgstr ""
3153
3154 #
3155 msgid "Graphical Multi EPG"
3156 msgstr "Grafisk Multi EPG"
3157
3158 #
3159 msgid "Great Britain"
3160 msgstr "Storbritannien"
3161
3162 #
3163 msgid "Greek"
3164 msgstr "Grekiska"
3165
3166 #
3167 msgid "Green boost"
3168 msgstr "Grön förstärkning"
3169
3170 msgid ""
3171 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3172 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3173 "iPhone using prowl."
3174 msgstr ""
3175
3176 msgid "Guard interval"
3177 msgstr ""
3178
3179 #
3180 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3181 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
3182
3183 msgid "HD Interlace Mode"
3184 msgstr "HD Interlace läge"
3185
3186 msgid "HD Progressive Mode"
3187 msgstr "HD Progressive läge"
3188
3189 #
3190 msgid "HD videos"
3191 msgstr "HD video"
3192
3193 #
3194 msgid "HTTP Port"
3195 msgstr "HTTP Port"
3196
3197 #
3198 msgid "HTTPS Port"
3199 msgstr "HTTPS Port"
3200
3201 #
3202 msgid "Harddisk"
3203 msgstr "Hårddisk"
3204
3205 #
3206 msgid "Harddisk setup"
3207 msgstr "Hårddisk installation"
3208
3209 #
3210 msgid "Harddisk standby after"
3211 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
3212
3213 #
3214 msgid "Help"
3215 msgstr "Hjälp"
3216
3217 msgid "Hidden network"
3218 msgstr ""
3219
3220 #
3221 msgid "Hidden network SSID"
3222 msgstr "Dold nätverks SSID"
3223
3224 #
3225 msgid "Hidden networkname"
3226 msgstr "Dolt nätverksnamn"
3227
3228 msgid "Hierarchy info"
3229 msgstr "Hierarkis info"
3230
3231 #
3232 msgid "High bitrate support"
3233 msgstr "Hög bitrate stöd"
3234
3235 #
3236 msgid "History"
3237 msgstr "Historia"
3238
3239 #
3240 msgid "Holland"
3241 msgstr "Holland"
3242
3243 #
3244 msgid "Hong Kong"
3245 msgstr "Hong Kong"
3246
3247 msgid "Horizontal"
3248 msgstr "Horisontal"
3249
3250 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3251 msgstr ""
3252
3253 #
3254 msgid "How many minutes do you want to record?"
3255 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3256
3257 #
3258 msgid "How to handle found crashlogs?"
3259 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3260
3261 #
3262 msgid "Howto & Style"
3263 msgstr "Howto & Design"
3264
3265 #
3266 msgid "Hue"
3267 msgstr "Färgton"
3268
3269 #
3270 msgid "Hungarian"
3271 msgstr "Ungerska"
3272
3273 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3274 msgstr ""
3275
3276 #
3277 msgid "IP Address"
3278 msgstr "IP adress"
3279
3280 #
3281 msgid "IP:"
3282 msgstr "IP:"
3283
3284 msgid "IRC Client for Enigma2"
3285 msgstr ""
3286
3287 #
3288 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3289 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3290
3291 #
3292 msgid "ISO path"
3293 msgstr "ISO sökväg"
3294
3295 #
3296 msgid "Icelandic"
3297 msgstr "Isländska"
3298
3299 #, python-format
3300 msgid ""
3301 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3302 "event if it records at least 80%% of the it."
3303 msgstr ""
3304
3305 #
3306 msgid ""
3307 "If you see this, something is wrong with\n"
3308 "your scart connection. Press OK to return."
3309 msgstr ""
3310 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3311 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3312
3313 msgid ""
3314 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3315 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3316 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3317 "possible.\n"
3318 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3319 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3320 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3321 "step.\n"
3322 "If you are happy with the result, press OK."
3323 msgstr ""
3324 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
3325 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
3326 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3327 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3328 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3329 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3330 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3331
3332 #
3333 msgid "Import AutoTimer"
3334 msgstr "Importera AutoTimer"
3335
3336 #
3337 msgid "Import existing Timer"
3338 msgstr "Importera befintliga Timer"
3339
3340 #
3341 msgid "Import from EPG"
3342 msgstr "Importera från EPG"
3343
3344 #
3345 msgid "In Progress"
3346 msgstr "I utförande"
3347
3348 #
3349 msgid ""
3350 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3351 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3352
3353 #
3354 msgid "Include"
3355 msgstr "Inkludera"
3356
3357 #
3358 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3359 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3360
3361 #
3362 msgid "Increase delay"
3363 msgstr "Öka fördröjning"
3364
3365 #
3366 #, python-format
3367 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3368 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
3369
3370 #
3371 msgid "Increased voltage"
3372 msgstr "Ökad spänning"
3373
3374 #
3375 msgid "Index"
3376 msgstr "Index"
3377
3378 #
3379 msgid "India"
3380 msgstr "India"
3381
3382 #
3383 msgid "Info"
3384 msgstr "Info"
3385
3386 #
3387 msgid "InfoBar"
3388 msgstr "Infobalk"
3389
3390 #
3391 msgid "Infobar timeout"
3392 msgstr "Infobalk timeout"
3393
3394 #
3395 msgid "Information"
3396 msgstr "Information"
3397
3398 #
3399 msgid "Init"
3400 msgstr "Initiera"
3401
3402 msgid "Initial Fast Forward speed"
3403 msgstr ""
3404
3405 msgid "Initial Rewind speed"
3406 msgstr ""
3407
3408 #
3409 msgid "Initial location in new timers"
3410 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3411
3412 #
3413 msgid "Initialization"
3414 msgstr "Initieringen"
3415
3416 #
3417 msgid "Initialize"
3418 msgstr "Initiera"
3419
3420 #
3421 msgid "Initializing Harddisk..."
3422 msgstr "Initierar hårddisk..."
3423
3424 #
3425 msgid "Input"
3426 msgstr "Ingång"
3427
3428 msgid "Input device setup"
3429 msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
3430
3431 msgid "Input devices"
3432 msgstr "Inmatningsenheter"
3433
3434 #
3435 msgid "Install"
3436 msgstr "Installera"
3437
3438 #
3439 msgid "Install a new image with a USB stick"
3440 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3441
3442 #
3443 msgid "Install a new image with your web browser"
3444 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3445
3446 #
3447 msgid "Install extensions."
3448 msgstr "Installera utökningar."
3449
3450 #
3451 msgid "Install local extension"
3452 msgstr "Installera lokala utökningar"
3453
3454 #
3455 msgid "Install or remove finished."
3456 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3457
3458 #
3459 msgid "Install settings, skins, software..."
3460 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3461
3462 #
3463 msgid "Installation finished."
3464 msgstr "Installation klar."
3465
3466 #
3467 msgid "Installing"
3468 msgstr "Installera"
3469
3470 #
3471 msgid "Installing Software..."
3472 msgstr "Installera mjukvara..."
3473
3474 #
3475 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3476 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3477
3478 #
3479 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3480 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3481
3482 #
3483 msgid "Installing package content... Please wait..."
3484 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3485
3486 #
3487 msgid "Instant Record..."
3488 msgstr "Direktinspelning..."
3489
3490 #
3491 msgid "Instant record location"
3492 msgstr "Direktinspelningars plats"
3493
3494 #
3495 msgid "Interface: "
3496 msgstr "Gränssnitt: "
3497
3498 #
3499 msgid "Intermediate"
3500 msgstr "Normal"
3501
3502 #
3503 msgid "Internal Flash"
3504 msgstr "Intern Flash"
3505
3506 msgid "Internal LAN adapter."
3507 msgstr "Intern LAN adapter."
3508
3509 msgid "Internal USB Slot"
3510 msgstr ""
3511
3512 msgid "Internal firmware updater"
3513 msgstr ""
3514
3515 #
3516 msgid "Invalid Location"
3517 msgstr "Ogiltig sökväg"
3518
3519 #
3520 #, python-format
3521 msgid "Invalid directory selected: %s"
3522 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3523
3524 #
3525 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3526 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3527 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3528
3529 #
3530 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3531 msgid "Invalid response from server."
3532 msgstr "Ogiltig respons från server."
3533
3534 #
3535 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3536 #, python-format
3537 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3538 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3539
3540 #
3541 msgid "Invalid selection"
3542 msgstr "Ogiltigt val"
3543
3544 #
3545 msgid "Inversion"
3546 msgstr "Inversion"
3547
3548 #
3549 msgid "Ipkg"
3550 msgstr "Ipkg"
3551
3552 #
3553 msgid "Ireland"
3554 msgstr "Irland"
3555
3556 #
3557 msgid "Is this videomode ok?"
3558 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3559
3560 #
3561 msgid "Israel"
3562 msgstr "Israel"
3563
3564 msgid ""
3565 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3566 "deny specific ones.\n"
3567 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3568 "Service (inside a Bouquet).\n"
3569 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3570 msgstr ""
3571 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
3572 "Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3573 "En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3574 "specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
3575 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
3576 "markerade."
3577
3578 #
3579 msgid "Italian"
3580 msgstr "Italienska"
3581
3582 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3583 msgstr ""
3584
3585 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3586 msgstr ""
3587
3588 #
3589 msgid "Italy"
3590 msgstr "Italien"
3591
3592 #
3593 msgid "Japan"
3594 msgstr "Japan"
3595
3596 #
3597 msgid "Job View"
3598 msgstr "Arbets Vy"
3599
3600 #
3601 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3602 msgid "Just Scale"
3603 msgstr "Bara skala"
3604
3605 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3606 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3607
3608 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3609 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3610
3611 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3612 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3613
3614 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3615 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3616
3617 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3618 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3619
3620 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3621 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3622
3623 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3624 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3625
3626 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3627 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3628
3629 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3630 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3631
3632 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3633 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3634
3635 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3636 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3637
3638 msgid "Kerni's simple skin"
3639 msgstr "Kerni's simple skin"
3640
3641 msgid "Kerni-HD1 skin"
3642 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3643
3644 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3645 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3646
3647 msgid "Kernis HD1 skin"
3648 msgstr "Kernis HD1 skin"
3649
3650 #
3651 #, python-format
3652 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3653 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3654
3655 #
3656 #, python-format
3657 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3658 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3659
3660 #
3661 msgid "Keyboard"
3662 msgstr "Tangentbord"
3663
3664 #
3665 msgid "Keyboard Map"
3666 msgstr "Tangentbordslayout"
3667
3668 #
3669 msgid "Keyboard Setup"
3670 msgstr "Tangentbords inställning"
3671
3672 #
3673 msgid "Keymap"
3674 msgstr "Tangentlayout"
3675
3676 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3677 msgstr ""
3678
3679 #
3680 msgid "LAN Adapter"
3681 msgstr "LAN Adapter"
3682
3683 msgid "LAN connection"
3684 msgstr "LAN anslutning"
3685
3686 #
3687 msgid "LNB"
3688 msgstr "LNB"
3689
3690 #
3691 msgid "LOF"
3692 msgstr "LOF"
3693
3694 #
3695 msgid "LOF/H"
3696 msgstr "LOF/H"
3697
3698 #
3699 msgid "LOF/L"
3700 msgstr "LOF/L"
3701
3702 #
3703 msgid "Language"
3704 msgstr "Språk"
3705
3706 #
3707 msgid "Language selection"
3708 msgstr "Välj språk"
3709
3710 #
3711 msgid "Last config"
3712 msgstr "Senaste konfiguration"
3713
3714 msgid ""
3715 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3716 "matched."
3717 msgstr ""
3718
3719 #
3720 msgid "Last speed"
3721 msgstr "Föregående hastighet"
3722
3723 #
3724 msgid "Latitude"
3725 msgstr "Latitud"
3726
3727 #
3728 msgid "Latvian"
3729 msgstr "Lettiska"
3730
3731 #
3732 msgid "Leave DVD Player?"
3733 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3734
3735 #
3736 msgid "Left"
3737 msgstr "Vänster"
3738
3739 #
3740 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3741 msgid "Letterbox"
3742 msgstr "Letterbox"
3743
3744 #
3745 msgid "Limit east"
3746 msgstr "Östlig gräns"
3747
3748 #
3749 msgid "Limit west"
3750 msgstr "Västlig gräns"
3751
3752 #
3753 msgid "Limited character set for recording filenames"
3754 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3755
3756 #
3757 msgid "Limits off"
3758 msgstr "Gränser av"
3759
3760 #
3761 msgid "Limits on"
3762 msgstr "Gränser på"
3763
3764 #
3765 msgid "Link Quality:"
3766 msgstr "Länkkvalitet:"
3767
3768 #
3769 msgid "Link:"
3770 msgstr "Länk:"
3771
3772 #
3773 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3774 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3775
3776 msgid "List available networks"
3777 msgstr ""
3778
3779 #
3780 msgid "List of Storage Devices"
3781 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3782
3783 msgid "Listen and record internet radio"
3784 msgstr ""
3785
3786 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3787 msgstr ""
3788
3789 #
3790 msgid "Lithuanian"
3791 msgstr "Litauiska"
3792
3793 #
3794 msgid "Load"
3795 msgstr "Ladda"
3796
3797 #
3798 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3799 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3800
3801 #
3802 msgid "Load feed on startup:"
3803 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3804
3805 #
3806 msgid "Load movie-length"
3807 msgstr "Ladda filmlängd"
3808
3809 #
3810 msgid "Local Network"
3811 msgstr "Lokalt Nätverk"
3812
3813 #
3814 msgid "Local share name"
3815 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3816
3817 #
3818 msgid "Location"
3819 msgstr "Sökväg"
3820
3821 #
3822 msgid "Location for instant recordings"
3823 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3824
3825 #
3826 msgid "Lock:"
3827 msgstr "Lås:"
3828
3829 #
3830 msgid "Log results to harddisk"
3831 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3832
3833 #
3834 msgid "Long Keypress"
3835 msgstr "Lång knapptryckning"
3836
3837 msgid "Long filenames"
3838 msgstr "Långa filnamn"
3839
3840 #
3841 msgid "Longitude"
3842 msgstr "Longitud"
3843
3844 msgid "Lower bound of timespan."
3845 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3846
3847 msgid ""
3848 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3849 "are not taken into account!"
3850 msgstr ""
3851 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3852 "Offset är inte med i beräkningen!"
3853
3854 #
3855 msgid "MMC Card"
3856 msgstr "MMC kort"
3857
3858 msgid "MORE"
3859 msgstr "MER"
3860
3861 #
3862 msgid "Main menu"
3863 msgstr "Huvudmeny"
3864
3865 #
3866 msgid "Mainmenu"
3867 msgstr "Huvudmeny"
3868
3869 msgid "Make this mark an 'in' point"
3870 msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
3871
3872 msgid "Make this mark an 'out' point"
3873 msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
3874
3875 #
3876 msgid "Make this mark just a mark"
3877 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3878
3879 #
3880 msgid "Manage extensions"
3881 msgstr "Hantera utökningar"
3882
3883 msgid "Manage local files"
3884 msgstr ""
3885
3886 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3887 msgstr ""
3888
3889 msgid "Manage logos to display at boottime"
3890 msgstr ""
3891
3892 #
3893 msgid "Manage network shares"
3894 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3895
3896 msgid ""
3897 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3898 msgstr ""
3899
3900 #
3901 msgid "Manage your network shares..."
3902 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3903
3904 #
3905 msgid "Manage your receiver's software"
3906 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3907
3908 #
3909 msgid "Manual Scan"
3910 msgstr "Manuell sökning"
3911
3912 msgid "Manual configuration"
3913 msgstr ""
3914
3915 #
3916 msgid "Manual transponder"
3917 msgstr "Manuell transponder"
3918
3919 #
3920 msgid "Manufacturer"
3921 msgstr "Tillverkare"
3922
3923 msgid "Margin after record"
3924 msgstr "Marginal efter inspelning"
3925
3926 #
3927 msgid "Margin before record (minutes)"
3928 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3929
3930 #, python-format
3931 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3932 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3933
3934 #
3935 msgid "Match title"
3936 msgstr "Matcha titel"
3937
3938 #
3939 #, python-format
3940 msgid "Match title: %s"
3941 msgstr "Matcha titel: %s"
3942
3943 #
3944 msgid "Max. Bitrate: "
3945 msgstr "Max. Bitrate: "
3946
3947 msgid "Maximum duration (in m)"
3948 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
3949
3950 msgid ""
3951 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3952 "time (without offset) it won't be matched."
3953 msgstr ""
3954 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3955 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3956
3957 #
3958 msgid "Media player"
3959 msgstr "Mediaspelare"
3960
3961 #
3962 msgid "MediaPlayer"
3963 msgstr "Mediaspelare"
3964
3965 msgid ""
3966 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3967 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3968 msgstr ""
3969
3970 msgid ""
3971 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3972 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3973 "view cover and album information."
3974 msgstr ""
3975
3976 #
3977 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3978 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3979
3980 #
3981 msgid "Medium is not empty!"
3982 msgstr "Media är inte tomt!"
3983
3984 #
3985 msgid "Menu"
3986 msgstr "Meny"
3987
3988 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3989 msgstr ""
3990
3991 #
3992 msgid "Message"
3993 msgstr "Meddelande"
3994
3995 #
3996 msgid "Message..."
3997 msgstr "Meddelande..."
3998
3999 #
4000 msgid "Mexico"
4001 msgstr "Mexiko"
4002
4003 #
4004 msgid "Mkfs failed"
4005 msgstr "Mkfs misslyckades"
4006
4007 #
4008 msgid "Mode"
4009 msgstr "Läge"
4010
4011 #
4012 msgid "Model: "
4013 msgstr "Modell: "
4014
4015 #
4016 msgid "Modify existing timers"
4017 msgstr "Ändra befintliga timers"
4018
4019 #
4020 msgid "Modulation"
4021 msgstr "Modulering"
4022
4023 #
4024 msgid "Modulator"
4025 msgstr "Modulator"
4026
4027 #
4028 msgid "Mon"
4029 msgstr "Mån"
4030
4031 #
4032 msgid "Mon-Fri"
4033 msgstr "Mån-Fre"
4034
4035 #
4036 msgid "Monday"
4037 msgstr "Måndag"
4038
4039 #
4040 msgid "Monthly"
4041 msgstr "Månadsvis"
4042
4043 #
4044 msgid "More video entries."
4045 msgstr "Fler video poster."
4046
4047 #
4048 msgid "Mosquito noise reduction"
4049 msgstr "Mosquito brus minskning"
4050
4051 #
4052 msgid "Most discussed"
4053 msgstr "Mest diskuterad"
4054
4055 #
4056 msgid "Most linked"
4057 msgstr "Mest länkad"
4058
4059 #
4060 msgid "Most popular"
4061 msgstr "Mest populär"
4062
4063 #
4064 msgid "Most recent"
4065 msgstr "Mest nyast"
4066
4067 #
4068 msgid "Most responded"
4069 msgstr "Mest svarade"
4070
4071 #
4072 msgid "Most viewed"
4073 msgstr "Mest visad"
4074
4075 #
4076 msgid "Mount failed"
4077 msgstr "Montering misslyckades"
4078
4079 #
4080 msgid "Mount informations"
4081 msgstr "Monteringsinformation"
4082
4083 #
4084 msgid "Mount options"
4085 msgstr "Monteringsoptioner"
4086
4087 #
4088 msgid "Mount type"
4089 msgstr "Monteringstyp"
4090
4091 #
4092 msgid "MountManager"
4093 msgstr "MonteringsHanterare"
4094
4095 #
4096 msgid ""
4097 "Mounted/\n"
4098 "Unmounted"
4099 msgstr ""
4100 "Monterad/\n"
4101 "Omonterad"
4102
4103 #
4104 msgid "Mountpoints management"
4105 msgstr "Monteringspunkts hantering"
4106
4107 #
4108 msgid "Mounts editor"
4109 msgstr "Monteringseditor"
4110
4111 #
4112 msgid "Mounts management"
4113 msgstr "Monteringshantering"
4114
4115 #
4116 msgid "Move Picture in Picture"
4117 msgstr "Flytta Bild i Bild"
4118
4119 #
4120 msgid "Move east"
4121 msgstr "Flytta öst"
4122
4123 #
4124 msgid "Move plugin screen"
4125 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
4126
4127 #
4128 msgid "Move screen down"
4129 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
4130
4131 #
4132 msgid "Move screen to the center of your TV"
4133 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
4134
4135 #
4136 msgid "Move screen to the left"
4137 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
4138
4139 #
4140 msgid "Move screen to the lower left corner"
4141 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
4142
4143 #
4144 msgid "Move screen to the lower right corner"
4145 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
4146
4147 #
4148 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4149 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
4150
4151 #
4152 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4153 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
4154
4155 #
4156 msgid "Move screen to the right"
4157 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
4158
4159 msgid "Move screen to the upper left corner"
4160 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
4161
4162 #
4163 msgid "Move screen to the upper right corner"
4164 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
4165
4166 #
4167 msgid "Move screen up"
4168 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
4169
4170 #
4171 msgid "Move west"
4172 msgstr "Flytta väst"
4173
4174 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4175 msgstr ""
4176
4177 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4178 msgstr ""
4179
4180 #
4181 msgid "Movie location"
4182 msgstr "Filmplats"
4183
4184 msgid ""
4185 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4186 msgstr ""
4187
4188 msgid ""
4189 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4190 "the movielist."
4191 msgstr ""
4192
4193 #
4194 msgid "Movielist menu"
4195 msgstr "Filmlista meny"
4196
4197 #
4198 msgid "Multi EPG"
4199 msgstr "Multi EPG"
4200
4201 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4202 msgstr ""
4203
4204 #
4205 msgid "Multimedia"
4206 msgstr "Multimedia"
4207
4208 #
4209 msgid "Multiple service support"
4210 msgstr "Multipla kanaler stöds"
4211
4212 msgid "Multiplex"
4213 msgstr ""
4214
4215 #
4216 msgid "Multisat"
4217 msgstr "Multisat"
4218
4219 #
4220 msgid "Music"
4221 msgstr "Musik"
4222
4223 #
4224 msgid "Mute"
4225 msgstr "Ljud av"
4226
4227 #
4228 msgid "My TubePlayer"
4229 msgstr "My TubePlayer"
4230
4231 #
4232 msgid "MyTube Settings"
4233 msgstr "MyTube Inställningar"
4234
4235 #
4236 msgid "MyTubePlayer"
4237 msgstr "MyTubePlayer"
4238
4239 #
4240 msgid "MyTubePlayer Help"
4241 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
4242
4243 #
4244 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4245 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
4246
4247 #
4248 msgid "MyTubePlayer settings"
4249 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
4250
4251 #
4252 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4253 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
4254
4255 #
4256 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4257 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
4258
4259 msgid "N/A"
4260 msgstr "N/A"
4261
4262 msgid ""
4263 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4264 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4265 msgstr ""
4266
4267 msgid "NEXT"
4268 msgstr "NÄSTA"
4269
4270 #
4271 msgid "NFI Image Flashing"
4272 msgstr "NFI image Flashning"
4273
4274 #
4275 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4276 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
4277
4278 #
4279 msgid "NFS share"
4280 msgstr "NFS delning"
4281
4282 msgid "NIM"
4283 msgstr "NIM"
4284
4285 msgid "NOW"
4286 msgstr "NU"
4287
4288 #
4289 msgid "NTSC"
4290 msgstr "NTSC"
4291
4292 #
4293 msgid "Name"
4294 msgstr "Namn"
4295
4296 #
4297 msgid "Nameserver"
4298 msgstr "Namnserver"
4299
4300 #
4301 #, python-format
4302 msgid "Nameserver %d"
4303 msgstr "Namnserver %d"
4304
4305 #
4306 msgid "Nameserver Setup"
4307 msgstr "Namnserver installation"
4308
4309 #
4310 msgid "Nameserver settings"
4311 msgstr "Namnserver inställningar"
4312
4313 msgid "Namespace"
4314 msgstr ""
4315
4316 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4317 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4318
4319 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4320 msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
4321
4322 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4323 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4324
4325 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4326 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
4327
4328 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4329 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4330
4331 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4332 msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
4333
4334 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4335 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4336
4337 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4338 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
4339
4340 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4341 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4342
4343 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4344 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
4345
4346 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4347 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4348
4349 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4350 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
4351
4352 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4353 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4354
4355 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4356 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
4357
4358 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4359 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4360
4361 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4362 msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
4363
4364 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4365 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4366
4367 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4368 msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
4369
4370 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4371 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4372
4373 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4374 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
4375
4376 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4377 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4378
4379 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4380 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
4381
4382 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4383 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4384
4385 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4386 msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
4387
4388 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4389 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4390
4391 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4392 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
4393
4394 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4395 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4396
4397 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4398 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
4399
4400 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4401 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4402
4403 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4404 msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
4405
4406 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4407 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4408
4409 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4410 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
4411
4412 #
4413 msgid "Netmask"
4414 msgstr "Nätmask"
4415
4416 #
4417 msgid "Network"
4418 msgstr "Nätverk"
4419
4420 #
4421 msgid "Network Configuration..."
4422 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
4423
4424 #
4425 msgid "Network Mount"
4426 msgstr "Nätverksmonteringar"
4427
4428 #
4429 msgid "Network SSID"
4430 msgstr "Nätverk SSID"
4431
4432 #
4433 msgid "Network Setup"
4434 msgstr "Nätverksinställningar"
4435
4436 #
4437 msgid "Network Wizard"
4438 msgstr "Nätverksguide"
4439
4440 #
4441 msgid "Network scan"
4442 msgstr "Sök nätverk"
4443
4444 #
4445 msgid "Network setup"
4446 msgstr "Nätverksinställningar"
4447
4448 #
4449 msgid "Network test"
4450 msgstr "Nätverktest"
4451
4452 #
4453 msgid "Network test..."
4454 msgstr "Nätverktest..."
4455
4456 msgid "Network test: "
4457 msgstr "Nätverkstest: "
4458
4459 #
4460 msgid "Network:"
4461 msgstr "Nätverk:"
4462
4463 #
4464 msgid "NetworkBrowser"
4465 msgstr "Nätverksbläddring"
4466
4467 #
4468 msgid "NetworkWizard"
4469 msgstr "Nätverksguide"
4470
4471 msgid "Networkname (SSID)"
4472 msgstr ""
4473
4474 #
4475 msgid "Never"
4476 msgstr "Aldrig"
4477
4478 #
4479 msgid "New"
4480 msgstr "Ny"
4481
4482 msgid "New PIN"
4483 msgstr "Ny PIN"
4484
4485 #
4486 msgid "New Zealand"
4487 msgstr "Nya Zeeland"
4488
4489 #
4490 msgid "New version:"
4491 msgstr "Ny version:"
4492
4493 #
4494 msgid "News & Politics"
4495 msgstr "Nyheter & Politik"
4496
4497 #
4498 msgid "Next"
4499 msgstr "Nästa"
4500
4501 #
4502 msgid "No"
4503 msgstr "Nej"
4504
4505 #
4506 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4507 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4508
4509 #
4510 msgid "No Connection"
4511 msgstr "Ingen anslutning"
4512
4513 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4514 msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
4515
4516 #
4517 msgid "No Networks found"
4518 msgstr "Inget nätverk funnet"
4519
4520 #
4521 msgid "No backup needed"
4522 msgstr "Ingen backup behövs"
4523
4524 #
4525 msgid ""
4526 "No data on transponder!\n"
4527 "(Timeout reading PAT)"
4528 msgstr ""
4529 "Ingen data på transponder!\n"
4530 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4531
4532 #
4533 msgid "No description available."
4534 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4535
4536 #
4537 msgid "No details for this image file"
4538 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4539
4540 #
4541 msgid "No displayable files on this medium found!"
4542 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4543
4544 #
4545 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4546 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4547
4548 msgid ""
4549 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4550 "forward/backward!"
4551 msgstr ""
4552 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4553 "att hoppa framåt/bakåt!"
4554
4555 #
4556 msgid "No free tuner!"
4557 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4558
4559 #
4560 msgid "No network connection available."
4561 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4562
4563 #
4564 msgid "No network devices found!"
4565 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4566
4567 #
4568 msgid "No networks found"
4569 msgstr "Inget nätverk hittat"
4570
4571 #
4572 msgid ""
4573 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4574 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4575
4576 #
4577 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4578 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4579
4580 #
4581 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4582 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4583
4584 #
4585 msgid "No positioner capable frontend found."
4586 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4587
4588 #
4589 msgid "No satellite frontend found!!"
4590 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4591
4592 #
4593 msgid "No tags are set on these movies."
4594 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4595
4596 #
4597 msgid "No to all"
4598 msgstr "Nej till alla"
4599
4600 #
4601 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4602 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4603
4604 #
4605 msgid ""
4606 "No tuner is enabled!\n"
4607 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4608 msgstr ""
4609 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4610 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4611
4612 #
4613 msgid ""
4614 "No valid service PIN found!\n"
4615 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4616 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4617 msgstr ""
4618 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4619 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4620 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4621
4622 #
4623 msgid ""
4624 "No valid setup PIN found!\n"
4625 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4626 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4627 msgstr ""
4628 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4629 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4630 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4631
4632 #
4633 msgid "No videos to display"
4634 msgstr "Ingen video att visa"
4635
4636 #
4637 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4638 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4639
4640 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4641 msgstr ""
4642
4643 #
4644 msgid ""
4645 "No working local network adapter found.\n"
4646 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4647 "configured correctly."
4648 msgstr ""
4649 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4650 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4651 "är korrekt konfigurerat."
4652
4653 #
4654 msgid ""
4655 "No working wireless network adapter found.\n"
4656 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4657 "network is configured correctly."
4658 msgstr ""
4659 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4660 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4661 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4662
4663 #
4664 msgid ""
4665 "No working wireless network interface found.\n"
4666 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4667 "your local network interface."
4668 msgstr ""
4669 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4670 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4671 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4672
4673 #
4674 msgid "No, but play video again"
4675 msgstr "Nej, men spela video igen"
4676
4677 #
4678 msgid "No, but restart from begin"
4679 msgstr "Nej, men starta om från början"
4680
4681 #
4682 msgid "No, but switch to video entries."
4683 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4684
4685 #
4686 msgid "No, but switch to video search."
4687 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4688
4689 #
4690 msgid "No, do nothing."
4691 msgstr "Nej, gör inget."
4692
4693 #
4694 msgid "No, just start my dreambox"
4695 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4696
4697 msgid "No, never"
4698 msgstr "Nej, aldrig"
4699
4700 #
4701 msgid "No, not now"
4702 msgstr "Nej, inte nu"
4703
4704 #
4705 msgid "No, remove them."
4706 msgstr "Nej, ta bort dem."
4707
4708 #
4709 msgid "No, scan later manually"
4710 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4711
4712 #
4713 msgid "No, send them never"
4714 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4715
4716 #
4717 msgid "None"
4718 msgstr "Inga"
4719
4720 #
4721 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4722 msgid "Nonlinear"
4723 msgstr "Ej linjär"
4724
4725 #
4726 msgid "Nonprofits & Activism"
4727 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4728
4729 #
4730 msgid "North"
4731 msgstr "Nord"
4732
4733 #
4734 msgid "Norwegian"
4735 msgstr "Norska"
4736
4737 msgid "Not after"
4738 msgstr "Inte efter"
4739
4740 msgid "Not before"
4741 msgstr "Inte före"
4742
4743 #
4744 #, python-format
4745 msgid ""
4746 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4747 "required, %d MB available)"
4748 msgstr ""
4749 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4750 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4751
4752 #
4753 msgid "Not fetching feed entries"
4754 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4755
4756 msgid "Not-Associated"
4757 msgstr ""
4758
4759 #
4760 msgid ""
4761 "Nothing to scan!\n"
4762 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4763 msgstr ""
4764 "Inget att scanna!\n"
4765 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4766
4767 #
4768 msgid "Now Playing"
4769 msgstr "Spelas nu"
4770
4771 msgid ""
4772 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4773 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4774 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4775 msgstr ""
4776 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4777 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4778 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
4779 "vänligen tryck OK för att fortsätta."
4780
4781 #
4782 msgid "Number of scheduled recordings left."
4783 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4784
4785 #
4786 msgid "OK"
4787 msgstr "OK"
4788
4789 #
4790 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4791 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4792
4793 #
4794 msgid "OK, remove another extensions"
4795 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4796
4797 #
4798 msgid "OK, remove some extensions"
4799 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4800
4801 msgid "ONID"
4802 msgstr "ONID"
4803
4804 #
4805 msgid "OSD Settings"
4806 msgstr "OSD inställning"
4807
4808 #
4809 msgid "OSD visibility"
4810 msgstr "OSD synlighet"
4811
4812 #
4813 msgid "Off"
4814 msgstr "Av"
4815
4816 #
4817 msgid "Offset after recording (in m)"
4818 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4819
4820 #
4821 msgid "Offset before recording (in m)"
4822 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4823
4824 #
4825 msgid "On"
4826 msgstr "På"
4827
4828 #
4829 msgid "On any service"
4830 msgstr "På alla kanaler"
4831
4832 #
4833 msgid "On same service"
4834 msgstr "På samma kanal"
4835
4836 #
4837 msgid "One"
4838 msgstr "En"
4839
4840 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4841 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4842
4843 #
4844 msgid "Only Free scan"
4845 msgstr "Bara Fri sökning"
4846
4847 #
4848 msgid "Only extensions."
4849 msgstr "Endast utökningar."
4850
4851 msgid "Only match during timespan"
4852 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4853
4854 #
4855 #, python-format
4856 msgid "Only on Service: %s"
4857 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4858
4859 #
4860 msgid "Open Context Menu"
4861 msgstr "Öppna Context Meny"
4862
4863 #
4864 msgid "Open plugin menu"
4865 msgstr "Öppna plugin meny"
4866
4867 #
4868 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4869 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4870
4871 msgid "Orbital position"
4872 msgstr ""
4873
4874 #
4875 msgid "Outer Bound (+/-)"
4876 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4877
4878 msgid "Overlay for scrolling bars"
4879 msgstr ""
4880
4881 #
4882 msgid "Override found with alternative service"
4883 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4884
4885 msgid "Overwrite configuration files ?"
4886 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4887
4888 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4889 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4890
4891 #
4892 msgid "PAL"
4893 msgstr "PAL"
4894
4895 msgid "PCR PID"
4896 msgstr "PCR PID"
4897
4898 #
4899 msgid "PIDs"
4900 msgstr "PIDs"
4901
4902 msgid "PMT PID"
4903 msgstr "PMT PID"
4904
4905 #
4906 msgid "Package list update"
4907 msgstr "Paketlista uppdatering"
4908
4909 #
4910 msgid "Package removal failed.\n"
4911 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4912
4913 msgid "Package removed successfully.\n"
4914 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4915
4916 #
4917 msgid "Packet management"
4918 msgstr "Pakethantering"
4919
4920 #
4921 msgid "Packet manager"
4922 msgstr "Pakethanterare"
4923
4924 #
4925 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4926 msgid "Pan&Scan"
4927 msgstr "Pan&Scan"
4928
4929 #
4930 msgid "Parent Directory"
4931 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4932
4933 #
4934 msgid "Parental control"
4935 msgstr "Föräldrakontroll"
4936
4937 #
4938 msgid "Parental control services Editor"
4939 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4940
4941 #
4942 msgid "Parental control setup"
4943 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4944
4945 #
4946 msgid "Parental control type"
4947 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4948
4949 msgid ""
4950 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4951 "TV  program."
4952 msgstr ""
4953
4954 #
4955 msgid "Password"
4956 msgstr "Lösenord"
4957
4958 #
4959 msgid "Pause movie at end"
4960 msgstr "Pausa filmen"
4961
4962 #
4963 msgid "People & Blogs"
4964 msgstr "Folk & Bloggar"
4965
4966 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4967 msgstr ""
4968
4969 msgid "Persian"
4970 msgstr ""
4971
4972 #
4973 msgid "Pets & Animals"
4974 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4975
4976 #
4977 msgid "Phone number"
4978 msgstr "Telefonnummer"
4979
4980 #
4981 msgid "PiPSetup"
4982 msgstr "BiB konfiguration"
4983
4984 #
4985 msgid "PicturePlayer"
4986 msgstr "Bildspelare"
4987
4988 #
4989 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4990 msgid "Pillarbox"
4991 msgstr "Svarta kanter"
4992
4993 #
4994 msgid "Pilot"
4995 msgstr "Pilot"
4996
4997 msgid "Pin code needed"
4998 msgstr "Pin kod behövs"
4999
5000 #
5001 msgid "Play"
5002 msgstr "Spela upp"
5003
5004 #
5005 msgid "Play Audio-CD..."
5006 msgstr "Spela Audio-CD..."
5007
5008 #
5009 msgid "Play DVD"
5010 msgstr "Spela DVD"
5011
5012 #
5013 msgid "Play Music..."
5014 msgstr "Spela Musik..."
5015
5016 #
5017 msgid "Play YouTube movies"
5018 msgstr "Spela YouTube filmer"
5019
5020 msgid "Play music from Last.fm"
5021 msgstr ""
5022
5023 msgid "Play music from Last.fm."
5024 msgstr ""
5025
5026 #
5027 msgid "Play next video"
5028 msgstr "Spela nästa video"
5029
5030 #
5031 msgid "Play recorded movies..."
5032 msgstr "Spela inspelade filmer..."
5033
5034 msgid "Play video again"
5035 msgstr "Spela video igen"
5036
5037 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5038 msgstr ""
5039
5040 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5041 msgstr ""
5042
5043 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5044 msgstr ""
5045
5046 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5047 msgstr ""
5048
5049 msgid "Plays your favorite music and videos"
5050 msgstr ""
5051
5052 #
5053 msgid "Please Reboot"
5054 msgstr "Vänligen starta om"
5055
5056 #
5057 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5058 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
5059
5060 #
5061 msgid "Please add titles to the compilation."
5062 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
5063
5064 msgid ""
5065 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5066 "not set a PIN."
5067 msgstr ""
5068
5069 #
5070 msgid "Please change recording endtime"
5071 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
5072
5073 #
5074 msgid "Please check your network settings!"
5075 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
5076
5077 #
5078 msgid "Please choose an extension..."
5079 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
5080
5081 msgid "Please choose he package..."
5082 msgstr "Vänligen välj paket..."
5083
5084 #
5085 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5086 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
5087
5088 msgid ""
5089 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5090 "values.\n"
5091 "When you are ready press OK to continue."
5092 msgstr ""
5093 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
5094 "begärda fälten.\n"
5095 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
5096
5097 #
5098 msgid ""
5099 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5100 "values.\n"
5101 "When you are ready press OK to continue."
5102 msgstr ""
5103 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
5104 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
5105
5106 #
5107 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5108 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
5109
5110 #
5111 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5112 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
5113
5114 #
5115 msgid "Please enter a name for the new marker"
5116 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
5117
5118 #
5119 msgid "Please enter a new filename"
5120 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
5121
5122 #
5123 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5124 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
5125
5126 #
5127 msgid "Please enter name of the new directory"
5128 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
5129
5130 msgid "Please enter the correct pin code"
5131 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
5132
5133 msgid "Please enter the old PIN code"
5134 msgstr ""
5135
5136 #
5137 msgid "Please enter your email address here:"
5138 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
5139
5140 #
5141 msgid "Please enter your name here (optional):"
5142 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
5143
5144 #
5145 msgid "Please enter your search term."
5146 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
5147
5148 #
5149 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5150 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
5151
5152 #
5153 msgid ""
5154 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5155 "therefore the default directory is being used instead."
5156 msgstr ""
5157 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
5158 "är nu default bibliotek valt."
5159
5160 #
5161 msgid "Please press OK to continue."
5162 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
5163
5164 #
5165 msgid "Please press OK!"
5166 msgstr "Vänligen tryck OK!"
5167
5168 #
5169 msgid "Please provide a Text to match"
5170 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
5171
5172 #
5173 msgid "Please select a playlist to delete..."
5174 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
5175
5176 #
5177 msgid "Please select a playlist..."
5178 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
5179
5180 #
5181 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5182 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
5183
5184 #
5185 msgid "Please select a subservice to record..."
5186 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
5187
5188 #
5189 msgid "Please select a subservice..."
5190 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
5191
5192 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5193 msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
5194
5195 #
5196 msgid "Please select an extension to remove."
5197 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
5198
5199 #
5200 msgid "Please select an option below."
5201 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
5202
5203 #
5204 msgid "Please select medium to use as backup location"
5205 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
5206
5207 #
5208 msgid "Please select tag to filter..."
5209 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
5210
5211 #
5212 msgid "Please select the movie path..."
5213 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
5214
5215 msgid ""
5216 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5217 "connection.\n"
5218 "\n"
5219 "Please press OK to continue."
5220 msgstr ""
5221 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
5222 "Internet.\n"
5223 "\n"
5224 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
5225
5226 #
5227 msgid ""
5228 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5229 "\n"
5230 "Please press OK to continue."
5231 msgstr ""
5232 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
5233 "\n"
5234 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5235
5236 #
5237 msgid "Please set up tuner B"
5238 msgstr "Vänligen installera tuner B"
5239
5240 #
5241 msgid "Please set up tuner C"
5242 msgstr "Vänligen installera tuner C"
5243
5244 #
5245 msgid "Please set up tuner D"
5246 msgstr "Vänligen installera tuner D"
5247
5248 #
5249 msgid ""
5250 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5251 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5252 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5253 msgstr ""
5254 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
5255 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
5256 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
5257 "flyttning."
5258
5259 msgid ""
5260 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5261 "the OK button."
5262 msgstr ""
5263 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
5264 "knappen."
5265
5266 #
5267 msgid "Please wait (Step 2)"
5268 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
5269
5270 #
5271 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5272 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
5273
5274 #
5275 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5276 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
5277
5278 #
5279 msgid "Please wait while removing selected package..."
5280 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
5281
5282 #
5283 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5284 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
5285
5286 #
5287 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5288 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
5289
5290 #
5291 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5292 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
5293
5294 #
5295 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5296 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
5297
5298 #
5299 msgid "Please wait while we configure your network..."
5300 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
5301
5302 #
5303 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5304 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
5305
5306 #
5307 msgid "Please wait while we test your network..."
5308 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
5309
5310 #
5311 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5312 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
5313
5314 #
5315 msgid "Please wait..."
5316 msgstr "Vänligen vänta..."
5317
5318 #
5319 msgid "Please wait... Loading list..."
5320 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
5321
5322 #
5323 msgid "Plugin browser"
5324 msgstr "Plugin hanterare"
5325
5326 #
5327 msgid "Plugin manager activity information"
5328 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
5329
5330 #
5331 msgid "Plugin manager help"
5332 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
5333
5334 #
5335 #, python-format
5336 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5337 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5338
5339 #
5340 msgid "Plugins"
5341 msgstr "Plugins"
5342
5343 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5344 msgstr ""
5345
5346 #
5347 msgid "Poland"
5348 msgstr "Polen"
5349
5350 #
5351 msgid "Polarization"
5352 msgstr "Polarisation"
5353
5354 #
5355 msgid "Polish"
5356 msgstr "Polska"
5357
5358 #
5359 msgid "Poll Interval (in h)"