Merge remote branch 'origin/acid-burn/bug_629_show_autofs_volumes_as_backuplocation...
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-11-17 08:06+0200\n"
12 "Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
13 "Language: sv\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
19 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
21 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Avancerade val och inställningar."
30
31 msgid ""
32 "\n"
33 "After pressing OK, please wait!"
34 msgstr ""
35 "\n"
36 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
37
38 #
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Backup your Dreambox settings."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
45
46 #
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Edit the upgrade source address."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Ändra uppgraderingskällas adress."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
60
61 #
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Återskapa med datum på backup."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Välj din backupenhet.\n"
117 "Nuvarande enhet: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
126
127 #
128 msgid ""
129 "\n"
130 "View, install and remove available or installed packages."
131 msgstr ""
132 "\n"
133 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
134
135 #
136 msgid " "
137 msgstr " "
138
139 #
140 msgid " Results"
141 msgstr " Resultat"
142
143 #
144 msgid " extensions."
145 msgstr " utökningar."
146
147 msgid " ms"
148 msgstr " ms"
149
150 #
151 msgid " packages selected."
152 msgstr " valda paket."
153
154 msgid " updates available."
155 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
156
157 #
158 msgid " wireless networks found!"
159 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
160
161 #
162 msgid "#000000"
163 msgstr "#000000"
164
165 msgid "#0064c7"
166 msgstr "#0064c7"
167
168 #
169 msgid "#25062748"
170 msgstr "#25062748"
171
172 #
173 msgid "#389416"
174 msgstr "#389416"
175
176 #
177 msgid "#80000000"
178 msgstr "#80000000"
179
180 msgid "#80ffffff"
181 msgstr "#80ffffff"
182
183 msgid "#bab329"
184 msgstr "#bab329"
185
186 msgid "#f23d21"
187 msgstr "#f23d21"
188
189 msgid "#ffffff"
190 msgstr "#ffffff"
191
192 msgid "#ffffffff"
193 msgstr "#ffffffff"
194
195 #
196 msgid "%H:%M"
197 msgstr "%H:%M"
198
199 #
200 #, python-format
201 msgid "%d jobs are running in the background!"
202 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
203
204 #, python-format
205 msgid "%d min"
206 msgstr "%d min"
207
208 #
209 #, python-format
210 msgid "%d services found!"
211 msgstr "%d kanaler hittades!"
212
213 msgid "%d.%B %Y"
214 msgstr "%d.%B %Y"
215
216 #, python-format
217 msgid "%i ms"
218 msgstr "%i ms"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid ""
223 "%s\n"
224 "(%s, %d MB free)"
225 msgstr ""
226 "%s\n"
227 "(%s, %d MB ledigt)"
228
229 #, python-format
230 msgid "%s (%s)\n"
231 msgstr "%s (%s)\n"
232
233 #
234 msgid "(ZAP)"
235 msgstr "(ZAP)"
236
237 #
238 msgid "(empty)"
239 msgstr "(tom)"
240
241 #
242 msgid "(show optional DVD audio menu)"
243 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
244
245 #
246 msgid "* Only available if more than one interface is active."
247 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
248
249 #
250 msgid "0"
251 msgstr "0"
252
253 #
254 msgid "1"
255 msgstr "1"
256
257 #
258 msgid "1 wireless network found!"
259 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
260
261 #
262 msgid "1.0"
263 msgstr "1.0"
264
265 #
266 msgid "1.1"
267 msgstr "1.1"
268
269 #
270 msgid "1.2"
271 msgstr "1.2"
272
273 #
274 msgid "12V output"
275 msgstr "12V utgång"
276
277 #
278 msgid "13 V"
279 msgstr "13 V"
280
281 #
282 msgid "16:10"
283 msgstr "16:10"
284
285 msgid "16:10 Letterbox"
286 msgstr "16:10 Letterbox"
287
288 msgid "16:10 PanScan"
289 msgstr "16:10 PanScan"
290
291 #
292 msgid "16:9"
293 msgstr "16:9"
294
295 msgid "16:9 Letterbox"
296 msgstr "16:9 Letterbox"
297
298 #
299 msgid "16:9 always"
300 msgstr "16:9 alltid"
301
302 #
303 msgid "18 V"
304 msgstr "18 V"
305
306 #
307 msgid "2"
308 msgstr "2"
309
310 #
311 msgid "3"
312 msgstr "3"
313
314 #
315 msgid "30 minutes"
316 msgstr "30 minuter"
317
318 #
319 msgid "4"
320 msgstr "4"
321
322 #
323 msgid "4:3"
324 msgstr "4:3"
325
326 #
327 msgid "4:3 Letterbox"
328 msgstr "4:3 Letterbox"
329
330 #
331 msgid "4:3 PanScan"
332 msgstr "4:3 PanScan"
333
334 #
335 msgid "5"
336 msgstr "5"
337
338 #
339 msgid "5 minutes"
340 msgstr "5 minuter"
341
342 #
343 msgid "6"
344 msgstr "6"
345
346 #
347 msgid "60 minutes"
348 msgstr "60 minuter"
349
350 #
351 msgid "7"
352 msgstr "7"
353
354 #
355 msgid "8"
356 msgstr "8"
357
358 #
359 msgid "9"
360 msgstr "9"
361
362 #
363 msgid "<Current movielist location>"
364 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
365
366 #
367 msgid "<Default movie location>"
368 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
369
370 #
371 msgid "<Last timer location>"
372 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
373
374 #
375 msgid "<unknown>"
376 msgstr "<okänd>"
377
378 #
379 msgid "??"
380 msgstr "??"
381
382 #
383 msgid "A"
384 msgstr "A"
385
386 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
387 msgstr ""
388
389 msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
390 msgstr ""
391
392 msgid "A basic ftp client"
393 msgstr ""
394
395 msgid "A client for www.dyndns.org"
396 msgstr ""
397
398 #
399 #, python-format
400 msgid ""
401 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
402 "Do you want to keep your version?"
403 msgstr ""
404 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
405 "Vill du behålla din version?"
406
407 msgid "A demo plugin for TPM usage."
408 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
409
410 #
411 msgid ""
412 "A finished record timer wants to set your\n"
413 "Dreambox to standby. Do that now?"
414 msgstr ""
415 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
416 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to shut down\n"
421 "your Dreambox. Shutdown now?"
422 msgstr ""
423 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
424 "din Dreambox. Stänga av nu?"
425
426 #
427 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
428 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
429
430 msgid "A graphical EPG interface"
431 msgstr ""
432
433 msgid "A graphical EPG interface."
434 msgstr ""
435
436 #
437 msgid ""
438 "A mount entry with this name already exists!\n"
439 "Update existing entry and continue?\n"
440 msgstr ""
441 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
442 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
443
444 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
445 msgstr ""
446
447 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
448 msgstr ""
449
450 msgid "A nice looking skin from Kerni"
451 msgstr ""
452
453 #
454 #, python-format
455 msgid ""
456 "A record has been started:\n"
457 "%s"
458 msgstr ""
459 "En inspelning har påbörjats:\n"
460 "%s"
461
462 #
463 msgid ""
464 "A recording is currently running.\n"
465 "What do you want to do?"
466 msgstr ""
467 "En inspelning pågår redan.\n"
468 "Vad vill du göra?"
469
470 #
471 msgid ""
472 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
473 "configure the positioner."
474 msgstr ""
475 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
476 "motorn."
477
478 #
479 msgid ""
480 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
481 "start the satfinder."
482 msgstr ""
483 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
484
485 #
486 #, python-format
487 msgid "A required tool (%s) was not found."
488 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
489
490 #
491 msgid "A search for available updates is currently in progress."
492 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
493
494 #
495 msgid ""
496 "A second configured interface has been found.\n"
497 "\n"
498 "Do you want to disable the second network interface?"
499 msgstr ""
500 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
501 "\n"
502 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
503
504 msgid "A simple downloading application for other plugins"
505 msgstr ""
506
507 #
508 msgid ""
509 "A sleep timer wants to set your\n"
510 "Dreambox to standby. Do that now?"
511 msgstr ""
512 "En sovtimer vill försätta din\n"
513 "Dreambox i standby. Utföra det?"
514
515 #
516 msgid ""
517 "A sleep timer wants to shut down\n"
518 "your Dreambox. Shutdown now?"
519 msgstr ""
520 "En sovtimer vill stänga av\n"
521 "din Dreambox. Stänga av nu?"
522
523 #
524 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
525 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
526
527 #
528 msgid ""
529 "A timer failed to record!\n"
530 "Disable TV and try again?\n"
531 msgstr ""
532 "En timerinspelning misslyckades!\n"
533 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
534
535 #
536 msgid "A/V Settings"
537 msgstr "A/V Inställningar"
538
539 #
540 msgid "AA"
541 msgstr "AA"
542
543 #
544 msgid "AB"
545 msgstr "AB"
546
547 #
548 msgid "AC3 default"
549 msgstr "AC3 standard"
550
551 #
552 msgid "AC3 downmix"
553 msgstr "AC3 nedmixning"
554
555 #
556 msgid "Abort"
557 msgstr "Avbryt"
558
559 #
560 msgid "Abort this Wizard."
561 msgstr "Avbryt den här guiden."
562
563 #
564 msgid "About"
565 msgstr "Om"
566
567 #
568 msgid "About..."
569 msgstr "Om..."
570
571 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
572 msgstr ""
573
574 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
575 msgstr ""
576
577 #
578 msgid "Accesspoint:"
579 msgstr "Accespunkt:"
580
581 #
582 msgid "Action on long powerbutton press"
583 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
584
585 msgid "Action on short powerbutton press"
586 msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
587
588 #
589 msgid "Action:"
590 msgstr "Action:"
591
592 #
593 msgid "Activate Picture in Picture"
594 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
595
596 #
597 msgid "Activate network settings"
598 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
599
600 #
601 msgid "Active"
602 msgstr "Aktiv"
603
604 #
605 msgid ""
606 "Active/\n"
607 "Inactive"
608 msgstr ""
609 "Aktiv/\n"
610 "Inaktiv"
611
612 #
613 msgid "Adapter settings"
614 msgstr "Adapter inställning"
615
616 #
617 msgid "Add"
618 msgstr "Lägg till"
619
620 #
621 msgid "Add Bookmark"
622 msgstr "Lägg till bokmärke"
623
624 #
625 msgid "Add WLAN configuration?"
626 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
627
628 #
629 msgid "Add a mark"
630 msgstr "Lägg till markör"
631
632 #
633 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
634 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
635
636 #
637 msgid "Add a new title"
638 msgstr "Lägg till ny titel"
639
640 #
641 msgid "Add network configuration?"
642 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
643
644 #
645 msgid "Add new AutoTimer"
646 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
647
648 #
649 msgid "Add new network mount point"
650 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
651
652 #
653 msgid "Add timer"
654 msgstr "Lägg till timer"
655
656 #
657 msgid "Add timer as disabled on conflict"
658 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
659
660 #
661 msgid "Add title"
662 msgstr "Lägg till titel"
663
664 #
665 msgid "Add to bouquet"
666 msgstr "Lägg till i favoritlista"
667
668 #
669 msgid "Add to favourites"
670 msgstr "Lägg till i favoriter"
671
672 #
673 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
674 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
675
676 #
677 msgid "Added: "
678 msgstr "Tillagd: "
679
680 msgid ""
681 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
682 "enabled."
683 msgstr ""
684 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
685 "rev... om aktiverad."
686
687 #
688 msgid "Adds network configuration if enabled."
689 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
690
691 #
692 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
693 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
694
695 #
696 msgid ""
697 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
698 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
699 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
700 "test screens."
701 msgstr ""
702 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
703 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
704 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
705 "välja annan testbild."
706
707 msgid "Adult streaming plugin"
708 msgstr ""
709
710 msgid "Adult streaming plugin."
711 msgstr ""
712
713 #
714 msgid "Advanced Options"
715 msgstr "Avancerade Inställningar"
716
717 #
718 msgid "Advanced Software"
719 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
720
721 #
722 msgid "Advanced Software Plugin"
723 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
724
725 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
726 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
727
728 #
729 msgid "Advanced Video Setup"
730 msgstr "Avancerad videoinställning"
731
732 #
733 msgid "Advanced restore"
734 msgstr "Avancerad återskapning"
735
736 msgid ""
737 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
738 "standby-mode."
739 msgstr ""
740
741 #
742 msgid "After event"
743 msgstr "Efter program"
744
745 #
746 msgid ""
747 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
748 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
749 msgstr ""
750 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
751 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
752
753 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
754 msgstr ""
755
756 #
757 msgid "Album"
758 msgstr "Album"
759
760 #
761 msgid "All"
762 msgstr "Alla"
763
764 #
765 msgid "All Satellites"
766 msgstr "Alla Satelliter"
767
768 #
769 msgid "All Time"
770 msgstr "All Time"
771
772 #
773 msgid "All non-repeating timers"
774 msgstr "Alla icke upprepande timers"
775
776 #
777 msgid "Allow zapping via Webinterface"
778 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
779
780 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
781 msgstr ""
782
783 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
784 msgstr ""
785
786 #
787 msgid "Alpha"
788 msgstr "Alpha"
789
790 #
791 msgid "Alternative radio mode"
792 msgstr "Alternativt radioläge"
793
794 #
795 msgid "Alternative services tuner priority"
796 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
797
798 msgid "Always ask"
799 msgstr "Fråga alltid"
800
801 #
802 msgid "Always ask before sending"
803 msgstr "Fråga alltid före skickning"
804
805 #
806 msgid "Ammount of recordings left"
807 msgstr "Mängd inspelning kvar"
808
809 #
810 msgid "An empty filename is illegal."
811 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
812
813 #
814 msgid "An error occured."
815 msgstr "Ett fel uppstod."
816
817 #
818 msgid "An unknown error occured!"
819 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
820
821 #
822 msgid "Anonymize crashlog?"
823 msgstr "Anonymisera crashlog?"
824
825 #
826 msgid "Arabic"
827 msgstr "Arabiska"
828
829 #
830 msgid ""
831 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
832 "\n"
833 msgstr ""
834 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
835 "\n"
836
837 #
838 msgid ""
839 "Are you sure you want to delete\n"
840 "following backup:\n"
841 msgstr ""
842 "Är du säker att du vill ta bort\n"
843 "följande backup:\n"
844
845 #
846 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
847 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
848
849 #
850 msgid ""
851 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
852 "\n"
853 msgstr ""
854 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
855 "\n"
856
857 #
858 msgid ""
859 "Are you sure you want to restore\n"
860 "following backup:\n"
861 msgstr ""
862 "Är du säker att du vill återskapa\n"
863 "följande backup:\n"
864
865 #
866 msgid ""
867 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
868 "Enigma2 will restart after the restore"
869 msgstr ""
870 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
871 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
872
873 #
874 msgid ""
875 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
876 "\n"
877 msgstr ""
878 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
879 "\n"
880
881 #
882 msgid "Artist"
883 msgstr "Artist"
884
885 #
886 msgid "Ascending"
887 msgstr "Stigande"
888
889 #
890 msgid "Ask before shutdown:"
891 msgstr "Fråga före avstängning:"
892
893 #
894 msgid "Ask user"
895 msgstr "Fråga"
896
897 #
898 msgid "Aspect Ratio"
899 msgstr "Bildformat"
900
901 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
902 msgstr ""
903
904 msgid "Atheros"
905 msgstr "Atheros"
906
907 #
908 msgid "Audio"
909 msgstr "Ljud"
910
911 #
912 msgid "Audio Options..."
913 msgstr "Ljudval..."
914
915 #
916 msgid "Audio Sync"
917 msgstr "Ljudsynk"
918
919 #
920 msgid "Audio Sync Setup"
921 msgstr "Ljudsynk Installation"
922
923 msgid ""
924 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
925 "synchronous to the picture."
926 msgstr ""
927
928 #
929 msgid "Australia"
930 msgstr "Australien"
931
932 #
933 msgid "Author: "
934 msgstr "Författare: "
935
936 #
937 msgid "Authoring mode"
938 msgstr "Authoring läge"
939
940 #
941 msgid "Auto"
942 msgstr "Auto"
943
944 #
945 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
946 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
947
948 #
949 msgid "Auto flesh"
950 msgstr "Auto hudfärg"
951
952 #
953 msgid "Auto scart switching"
954 msgstr "Auto scart byte"
955
956 #
957 msgid "AutoTimer Editor"
958 msgstr "AutoTimer Editor"
959
960 #
961 msgid "AutoTimer Filters"
962 msgstr "AutoTimer Filter"
963
964 #
965 msgid "AutoTimer Services"
966 msgstr "AutoTimer Kanaler"
967
968 #
969 msgid "AutoTimer Settings"
970 msgstr "AutoTimer Inställningar"
971
972 #
973 msgid "AutoTimer overview"
974 msgstr "AutoTimer överblick"
975
976 msgid ""
977 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
978 "criteria."
979 msgstr ""
980
981 #
982 msgid "Automatic"
983 msgstr "Automatisk"
984
985 #
986 msgid "Automatic Scan"
987 msgstr "Automatisk sökning"
988
989 msgid "Automatic volume adjustment"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
993 msgstr ""
994
995 msgid "Automatically change video resolution"
996 msgstr ""
997
998 msgid ""
999 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1000 "resolution you are watching."
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1004 msgstr ""
1005
1006 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "Automatically refresh EPG"
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1013 msgstr ""
1014
1015 #
1016 msgid "Autos & Vehicles"
1017 msgstr "Motor & Fordon"
1018
1019 #
1020 msgid "Autowrite timer"
1021 msgstr "Automatskapa timer"
1022
1023 #
1024 msgid "Available format variables"
1025 msgstr "Tillgängliga format variabler"
1026
1027 #
1028 msgid "B"
1029 msgstr "B"
1030
1031 #
1032 msgid "BA"
1033 msgstr "BA"
1034
1035 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1039 msgstr ""
1040
1041 #
1042 msgid "BB"
1043 msgstr "BB"
1044
1045 #
1046 msgid "BER"
1047 msgstr "BER"
1048
1049 #
1050 msgid "BER:"
1051 msgstr "BER:"
1052
1053 #
1054 msgid "Back"
1055 msgstr "Tillbaka"
1056
1057 #
1058 msgid "Background"
1059 msgstr "Bakgrund"
1060
1061 #
1062 msgid "Backup done."
1063 msgstr "Backup klar."
1064
1065 #
1066 msgid "Backup failed."
1067 msgstr "Backup misslyckades."
1068
1069 #
1070 msgid "Backup is running..."
1071 msgstr "Backup pågår..."
1072
1073 #
1074 msgid "Backup system settings"
1075 msgstr "Backup av systeminställningar"
1076
1077 #
1078 msgid "Band"
1079 msgstr "Band"
1080
1081 #
1082 msgid "Bandwidth"
1083 msgstr "Bandbredd"
1084
1085 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1086 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
1087
1088 msgid "Begin of timespan"
1089 msgstr "Början på tidsintervall"
1090
1091 #
1092 msgid "Begin time"
1093 msgstr "Starttid"
1094
1095 #
1096 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1097 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1098
1099 #
1100 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1101 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1102
1103 #
1104 msgid "Behavior when a movie is started"
1105 msgstr "Beteende när en film startas"
1106
1107 #
1108 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1109 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1110
1111 #
1112 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1113 msgstr "Beteende när en film slutar"
1114
1115 #
1116 msgid "Bitrate:"
1117 msgstr "Bitrate:"
1118
1119 #
1120 msgid "Block noise reduction"
1121 msgstr "Block brus minskning"
1122
1123 #
1124 msgid "Blue boost"
1125 msgstr "Blå förstärkning"
1126
1127 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1128 msgstr ""
1129
1130 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1131 msgstr ""
1132
1133 #
1134 msgid "Bookmarks"
1135 msgstr "Bokmärken"
1136
1137 #
1138 msgid "Bouquets"
1139 msgstr "Favoriter"
1140
1141 #
1142 msgid "Brazil"
1143 msgstr "Brasilien"
1144
1145 #
1146 msgid "Brightness"
1147 msgstr "Ljusstyrka"
1148
1149 msgid "Browse for and connect to network shares"
1150 msgstr ""
1151
1152 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1153 msgstr ""
1154
1155 #
1156 msgid "Browse network neighbourhood"
1157 msgstr "Bläddra i nätverket"
1158
1159 #
1160 msgid "Burn DVD"
1161 msgstr "Skapa DVD"
1162
1163 #
1164 msgid "Burn existing image to DVD"
1165 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1166
1167 msgid "Burn to DVD"
1168 msgstr "Bränn till DVD"
1169
1170 msgid "Burn your recordings to DVD"
1171 msgstr ""
1172
1173 #
1174 msgid "Bus: "
1175 msgstr "Bus: "
1176
1177 #
1178 msgid ""
1179 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1180 "displayed."
1181 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1182
1183 #
1184 msgid "C"
1185 msgstr "C"
1186
1187 #
1188 msgid "C-Band"
1189 msgstr "C-Band"
1190
1191 msgid "CDInfo"
1192 msgstr "CD Info"
1193
1194 msgid ""
1195 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1196 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1197 msgstr ""
1198
1199 #
1200 msgid "CI assignment"
1201 msgstr "CI tilldelning"
1202
1203 #
1204 msgid "CIFS share"
1205 msgstr "CIFS delning"
1206
1207 #
1208 msgid "CVBS"
1209 msgstr "CVBS"
1210
1211 #
1212 msgid "Cable"
1213 msgstr "Kabel"
1214
1215 #
1216 msgid "Cache Thumbnails"
1217 msgstr "Buffra miniatyrer"
1218
1219 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1220 msgstr ""
1221
1222 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1223 msgstr ""
1224
1225 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1226 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1227
1228 #
1229 msgid "Canada"
1230 msgstr "Kanada"
1231
1232 #
1233 msgid "Cancel"
1234 msgstr "Avbryt"
1235
1236 #
1237 msgid "Capacity: "
1238 msgstr "Kapacitet: "
1239
1240 #
1241 msgid "Card"
1242 msgstr "Kort"
1243
1244 #
1245 msgid "Catalan"
1246 msgstr "Katalanska"
1247
1248 #
1249 msgid "Center screen at the lower border"
1250 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1251
1252 #
1253 msgid "Center screen at the upper border"
1254 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1255
1256 #
1257 msgid "Change active delay"
1258 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1259
1260 #
1261 msgid "Change bouquets in quickzap"
1262 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1263
1264 msgid "Change default recording offset?"
1265 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1266
1267 #
1268 msgid "Change hostname"
1269 msgstr "Byt hostnamn"
1270
1271 msgid "Change pin code"
1272 msgstr "Ändra pin kod"
1273
1274 msgid "Change service PIN"
1275 msgstr ""
1276
1277 msgid "Change service PINs"
1278 msgstr ""
1279
1280 msgid "Change setup PIN"
1281 msgstr ""
1282
1283 #
1284 msgid "Change step size"
1285 msgstr "Ändra stegstorlek"
1286
1287 #
1288 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1289 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1290
1291 msgid "Changelog"
1292 msgstr "Ändringslog"
1293
1294 #
1295 msgid "Channel"
1296 msgstr "Kanal"
1297
1298 #
1299 msgid "Channel Selection"
1300 msgstr "Kanallista"
1301
1302 #
1303 msgid "Channel audio:"
1304 msgstr "Ljudkanal:"
1305
1306 #
1307 msgid "Channel not in services list"
1308 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1309
1310 #
1311 msgid "Channel:"
1312 msgstr "Kanal:"
1313
1314 #
1315 msgid "Channellist menu"
1316 msgstr "Kanallista meny"
1317
1318 #
1319 msgid "Channels"
1320 msgstr "Kanaler"
1321
1322 #
1323 msgid "Chap."
1324 msgstr "Kap."
1325
1326 #
1327 msgid "Chapter"
1328 msgstr "Kapitel"
1329
1330 #
1331 msgid "Chapter:"
1332 msgstr "Kapitel:"
1333
1334 #
1335 msgid "Check"
1336 msgstr "Kontrollera"
1337
1338 #
1339 msgid "Checking Filesystem..."
1340 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1341
1342 #
1343 msgid "Choose Tuner"
1344 msgstr "Välj tuner"
1345
1346 #
1347 msgid "Choose a wireless network"
1348 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1349
1350 #
1351 msgid "Choose backup files"
1352 msgstr "Välj backupfil"
1353
1354 #
1355 msgid "Choose backup location"
1356 msgstr "Välj backupdestination"
1357
1358 #
1359 msgid "Choose bouquet"
1360 msgstr "Välj favoritlista"
1361
1362 msgid "Choose image to download"
1363 msgstr "Välj image för nedladdning"
1364
1365 #
1366 msgid "Choose target folder"
1367 msgstr "Välj målkatalog"
1368
1369 #
1370 msgid "Choose upgrade source"
1371 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1372
1373 #
1374 msgid "Choose your Skin"
1375 msgstr "Välj utseende"
1376
1377 #
1378 msgid "Circular left"
1379 msgstr "Cirkulär vänster"
1380
1381 #
1382 msgid "Circular right"
1383 msgstr "Cirkulär höger"
1384
1385 #
1386 msgid "Classic"
1387 msgstr "Klassisk"
1388
1389 #
1390 msgid "Cleanup"
1391 msgstr "Rensa"
1392
1393 #
1394 msgid "Cleanup Wizard"
1395 msgstr "Upprensningsguide"
1396
1397 #
1398 msgid "Cleanup Wizard settings"
1399 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1400
1401 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1402 msgstr ""
1403
1404 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1405 msgstr ""
1406
1407 #
1408 msgid "CleanupWizard"
1409 msgstr "Upprensningsguide"
1410
1411 #
1412 msgid "Clear before scan"
1413 msgstr "Rensa före sökning"
1414
1415 #
1416 msgid "Clear history on Exit:"
1417 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1418
1419 #
1420 msgid "Clear log"
1421 msgstr "Rensa logg"
1422
1423 #
1424 msgid "Close"
1425 msgstr "Stäng"
1426
1427 #
1428 msgid "Close and forget changes"
1429 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1430
1431 #
1432 msgid "Close and save changes"
1433 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1434
1435 #
1436 msgid "Close title selection"
1437 msgstr "Stäng titelval"
1438
1439 #
1440 msgid "Code rate high"
1441 msgstr "Code rate hög"
1442
1443 #
1444 msgid "Code rate low"
1445 msgstr "Code rate låg"
1446
1447 #
1448 msgid "Coderate HP"
1449 msgstr "Coderate HP"
1450
1451 #
1452 msgid "Coderate LP"
1453 msgstr "Coderate LP"
1454
1455 #
1456 msgid "Collection name"
1457 msgstr "Samlingsnamn"
1458
1459 #
1460 msgid "Collection settings"
1461 msgstr "Samlingsinställning"
1462
1463 #
1464 msgid "Color Format"
1465 msgstr "Färgformat"
1466
1467 #
1468 msgid "Comedy"
1469 msgstr "Komedi"
1470
1471 #
1472 msgid "Command execution..."
1473 msgstr "Kommando exekvering..."
1474
1475 #
1476 msgid "Command order"
1477 msgstr "Kommandoordning"
1478
1479 #
1480 msgid "Committed DiSEqC command"
1481 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1482
1483 #
1484 msgid "Common Interface"
1485 msgstr "Common Interface"
1486
1487 #
1488 msgid "Common Interface Assignment"
1489 msgstr "Common Interface tilldelning"
1490
1491 #
1492 msgid "CommonInterface"
1493 msgstr "CommonInterface"
1494
1495 #
1496 msgid "Communication"
1497 msgstr "Kommunikation"
1498
1499 #
1500 msgid "Compact Flash"
1501 msgstr "Compact Flash"
1502
1503 #
1504 msgid "Complete"
1505 msgstr "Komplett"
1506
1507 #
1508 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1509 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1510
1511 msgid "Composition of the recording filenames"
1512 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1513
1514 #
1515 msgid "Configuration Mode"
1516 msgstr "Konfigurationsläge"
1517
1518 #
1519 msgid "Configuration for the Webinterface"
1520 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1521
1522 #
1523 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1524 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1525
1526 #
1527 msgid "Configure interface"
1528 msgstr "Konfigurera kort"
1529
1530 #
1531 msgid "Configure nameservers"
1532 msgstr "Konfigurera namnservers"
1533
1534 msgid "Configure your WLAN network interface"
1535 msgstr ""
1536
1537 #
1538 msgid "Configure your internal LAN"
1539 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1540
1541 #
1542 msgid "Configure your network again"
1543 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1544
1545 #
1546 msgid "Configure your wireless LAN again"
1547 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1548
1549 #
1550 msgid "Configuring"
1551 msgstr "Konfigurering"
1552
1553 #
1554 msgid "Conflicting timer"
1555 msgstr "Timerkonflikt"
1556
1557 #
1558 msgid "Connect"
1559 msgstr "Anslut"
1560
1561 #
1562 msgid "Connect to a Wireless Network"
1563 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1564
1565 #
1566 msgid "Connected to"
1567 msgstr "Ansluten till"
1568
1569 #
1570 msgid "Connected!"
1571 msgstr "Ansluten!"
1572
1573 #
1574 msgid "Constellation"
1575 msgstr "Konstellation"
1576
1577 #
1578 msgid "Content does not fit on DVD!"
1579 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1580
1581 msgid "Continue"
1582 msgstr ""
1583
1584 #
1585 msgid "Continue in background"
1586 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1587
1588 #
1589 msgid "Continue playing"
1590 msgstr "Fortsätt spela"
1591
1592 #
1593 msgid "Contrast"
1594 msgstr "Kontrast"
1595
1596 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1597 msgstr ""
1598
1599 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1600 msgstr ""
1601
1602 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1603 msgstr ""
1604
1605 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1606 msgstr ""
1607
1608 msgid "Control your internal system fan."
1609 msgstr ""
1610
1611 msgid "Control your kids's tv usage"
1612 msgstr ""
1613
1614 msgid "Control your system fan"
1615 msgstr ""
1616
1617 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1618 msgstr ""
1619
1620 #
1621 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1622 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1623
1624 #
1625 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1626 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1627
1628 #
1629 msgid "Could not open Picture in Picture"
1630 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1631
1632 #
1633 #, python-format
1634 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1635 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1636
1637 #
1638 msgid "Crashlog settings"
1639 msgstr "Crashlog inställningar"
1640
1641 #
1642 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1643 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1644
1645 #
1646 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1647 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1648
1649 #
1650 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1651 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1652
1653 #
1654 msgid ""
1655 "Crashlogs found!\n"
1656 "Send them to Dream Multimedia?"
1657 msgstr ""
1658 "Crashlog hittad!\n"
1659 "Skicka till Dream Multimedia?"
1660
1661 #
1662 msgid "Create DVD-ISO"
1663 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1664
1665 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1669 msgstr ""
1670
1671 msgid "Create a new AutoTimer."
1672 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1673
1674 #
1675 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1676 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1677
1678 msgid "Create a new timer using the wizard"
1679 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1680
1681 #
1682 msgid "Create movie folder failed"
1683 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1684
1685 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1686 msgstr ""
1687
1688 msgid "Create remote timers"
1689 msgstr ""
1690
1691 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1692 msgstr ""
1693
1694 #
1695 #, python-format
1696 msgid "Creating directory %s failed."
1697 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1698
1699 #
1700 msgid "Creating partition failed"
1701 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1702
1703 #
1704 msgid "Croatian"
1705 msgstr "Kroatiska"
1706
1707 #
1708 msgid "Current Transponder"
1709 msgstr "Nuvarande transponder"
1710
1711 msgid "Current device: "
1712 msgstr "Nuvarande enhet: "
1713
1714 #
1715 msgid "Current settings:"
1716 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1717
1718 #
1719 msgid "Current value: "
1720 msgstr "Nuvarande värde: "
1721
1722 #
1723 msgid "Current version:"
1724 msgstr "Nuvarande version:"
1725
1726 msgid "Currently installed image"
1727 msgstr "Nuvarande installerad image"
1728
1729 #
1730 #, python-format
1731 msgid "Custom (%s)"
1732 msgstr "Egen (%s)"
1733
1734 #
1735 msgid "Custom location"
1736 msgstr "Egen placering"
1737
1738 #
1739 msgid "Custom offset"
1740 msgstr "Egen kompensation"
1741
1742 #
1743 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1744 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1745
1746 #
1747 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1748 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1749
1750 #
1751 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1752 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1753
1754 #
1755 msgid "Customize"
1756 msgstr "Anpassningar"
1757
1758 msgid "Customize Vali-XD skins"
1759 msgstr ""
1760
1761 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1762 msgstr ""
1763
1764 #
1765 msgid "Cut"
1766 msgstr "Klipp"
1767
1768 msgid "Cut your movies"
1769 msgstr ""
1770
1771 msgid "Cut your movies."
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid ""
1778 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1779 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1780 "cut'.\n"
1781 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1782 msgstr ""
1783
1784 #
1785 msgid "Cutlist editor..."
1786 msgstr "Klipplist editor..."
1787
1788 #
1789 msgid "Czech"
1790 msgstr "Tjeckiska"
1791
1792 #
1793 msgid "Czech Republic"
1794 msgstr "Tjeckien"
1795
1796 #
1797 msgid "D"
1798 msgstr "D"
1799
1800 #
1801 msgid "DHCP"
1802 msgstr "DHCP"
1803
1804 #
1805 msgid "DUAL LAYER DVD"
1806 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1807
1808 #
1809 msgid "DVB-S"
1810 msgstr "DVB-S"
1811
1812 #
1813 msgid "DVB-S2"
1814 msgstr "DVB-S2"
1815
1816 #
1817 msgid "DVD File Browser"
1818 msgstr "DVD Filutforskare"
1819
1820 #
1821 msgid "DVD Player"
1822 msgstr "DVD Spelare"
1823
1824 msgid "DVD Titlelist"
1825 msgstr "DVD Titellista"
1826
1827 #
1828 msgid "DVD media toolbox"
1829 msgstr "DVD media verktyg"
1830
1831 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid ""
1835 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1836 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1837 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1838 msgstr ""
1839
1840 #
1841 msgid "Danish"
1842 msgstr "Danska"
1843
1844 #
1845 msgid "Date"
1846 msgstr "Datum"
1847
1848 #
1849 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1850 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1851
1852 #
1853 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1854 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1855
1856 #
1857 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1858 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
1859
1860 #
1861 msgid "Decrease delay"
1862 msgstr "Minska fördröjning"
1863
1864 #, python-format
1865 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1866 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1867
1868 #
1869 msgid "Deep Standby"
1870 msgstr "Stäng av"
1871
1872 #
1873 msgid "Default"
1874 msgstr "Grund"
1875
1876 #
1877 msgid "Default Settings"
1878 msgstr "Grundinställningar"
1879
1880 #
1881 msgid "Default movie location"
1882 msgstr "Normal filmplats"
1883
1884 #
1885 msgid "Default services lists"
1886 msgstr "Grundservicelista"
1887
1888 #
1889 msgid "Defaults"
1890 msgstr "Grund"
1891
1892 msgid "Define a startup service"
1893 msgstr ""
1894
1895 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1896 msgstr ""
1897
1898 #
1899 msgid "Delay"
1900 msgstr "Fördröjning"
1901
1902 #
1903 msgid "Delete"
1904 msgstr "Ta bort"
1905
1906 #
1907 msgid "Delete crashlogs"
1908 msgstr "Ta bort crashlogs"
1909
1910 #
1911 msgid "Delete entry"
1912 msgstr "Ta bort post"
1913
1914 #
1915 msgid "Delete failed!"
1916 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1917
1918 #
1919 msgid "Delete mount"
1920 msgstr "Ta bort montering"
1921
1922 #
1923 #, python-format
1924 msgid ""
1925 "Delete no more configured satellite\n"
1926 "%s?"
1927 msgstr ""
1928 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1929 "%s?"
1930
1931 #
1932 msgid "Descending"
1933 msgstr "Fallande"
1934
1935 #
1936 msgid "Description"
1937 msgstr "Beskrivning"
1938
1939 #
1940 msgid "Deselect"
1941 msgstr "Avmarkera"
1942
1943 msgid "Details for plugin: "
1944 msgstr ""
1945
1946 msgid "Detected HDD:"
1947 msgstr "Hittad HDD:"
1948
1949 #
1950 msgid "Detected NIMs:"
1951 msgstr "Hittade tuners:"
1952
1953 #
1954 msgid "DiSEqC"
1955 msgstr "DiSEqC"
1956
1957 #
1958 msgid "DiSEqC A/B"
1959 msgstr "DiSEqC A/B"
1960
1961 #
1962 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1963 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1964
1965 #
1966 msgid "DiSEqC mode"
1967 msgstr "DiSEqC läge"
1968
1969 #
1970 msgid "DiSEqC repeats"
1971 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1972
1973 #
1974 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1975 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1976
1977 #
1978 msgid "Dialing:"
1979 msgstr "Ringer upp:"
1980
1981 #
1982 msgid "Digital contour removal"
1983 msgstr "Digital contour borttagning"
1984
1985 #
1986 msgid "Dir:"
1987 msgstr "Dir:"
1988
1989 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1990 msgstr ""
1991
1992 #
1993 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1994 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1995
1996 #
1997 #, python-format
1998 msgid "Directory %s nonexistent."
1999 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
2000
2001 #
2002 msgid "Directory browser"
2003 msgstr "Biblioteksbläddrare"
2004
2005 #
2006 msgid "Disable"
2007 msgstr "Avaktivera"
2008
2009 #
2010 msgid "Disable Picture in Picture"
2011 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
2012
2013 #
2014 msgid "Disable crashlog reporting"
2015 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
2016
2017 #
2018 msgid "Disable timer"
2019 msgstr "Avaktivera timer"
2020
2021 #
2022 msgid "Disabled"
2023 msgstr "Avaktivera"
2024
2025 #
2026 msgid "Discard changes and close plugin"
2027 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
2028
2029 #
2030 msgid "Discard changes and close screen"
2031 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
2032
2033 #
2034 msgid "Disconnect"
2035 msgstr "Bryt anslutning"
2036
2037 #
2038 msgid "Dish"
2039 msgstr "Parabol"
2040
2041 #
2042 msgid "Display 16:9 content as"
2043 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
2044
2045 #
2046 msgid "Display 4:3 content as"
2047 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
2048
2049 #
2050 msgid "Display >16:9 content as"
2051 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
2052
2053 #
2054 msgid "Display Setup"
2055 msgstr "Display installation"
2056
2057 #
2058 msgid "Display and Userinterface"
2059 msgstr "Display och Användargränssnitt"
2060
2061 #
2062 msgid "Display search results by:"
2063 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
2064
2065 msgid "Display your photos on the TV"
2066 msgstr ""
2067
2068 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2069 msgstr ""
2070
2071 #, python-format
2072 msgid ""
2073 "Do you really want to REMOVE\n"
2074 "the plugin \"%s\"?"
2075 msgstr ""
2076 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2077 "plugin \"%s\"?"
2078
2079 #
2080 msgid ""
2081 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2082 "This could take lots of time!"
2083 msgstr ""
2084 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2085 "Detta kan ta lång tid!"
2086
2087 #
2088 #, python-format
2089 msgid "Do you really want to delete %s?"
2090 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2091
2092 #
2093 #, python-format
2094 msgid ""
2095 "Do you really want to download\n"
2096 "the plugin \"%s\"?"
2097 msgstr ""
2098 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2099 "pluginet \"%s\"?"
2100
2101 #
2102 msgid "Do you really want to exit?"
2103 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2104
2105 #
2106 msgid ""
2107 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2108 "All data on the disk will be lost!"
2109 msgstr ""
2110 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2111 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2112
2113 #
2114 #, python-format
2115 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2116 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2117
2118 #
2119 #, python-format
2120 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2121 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
2122
2123 #
2124 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2125 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2126
2127 #
2128 msgid "Do you want to do a service scan?"
2129 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2130
2131 #
2132 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2133 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2134
2135 #, python-format
2136 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2137 msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
2138
2139 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2140 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
2141
2142 #
2143 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2144 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2145
2146 #
2147 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2148 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2149
2150 #
2151 msgid "Do you want to install the package:\n"
2152 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2153
2154 #
2155 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2156 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2157
2158 #
2159 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2160 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2161
2162 #
2163 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2164 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2165
2166 #
2167 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2168 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2169
2170 #
2171 msgid "Do you want to restore your settings?"
2172 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2173
2174 #
2175 msgid "Do you want to resume this playback?"
2176 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2177
2178 #
2179 msgid "Do you want to see more entries?"
2180 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2181
2182 #
2183 msgid ""
2184 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2185 "if needed?"
2186 msgstr ""
2187 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2188
2189 #
2190 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2191 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2192
2193 #
2194 msgid ""
2195 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2196 "After pressing OK, please wait!"
2197 msgstr ""
2198 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2199 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2200
2201 #
2202 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2203 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2204
2205 #
2206 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2207 msgstr "Vill du se en guide?"
2208
2209 #
2210 msgid "Don't ask, just send"
2211 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2212
2213 #
2214 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2215 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2216
2217 #
2218 #, python-format
2219 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2220 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2221
2222 #
2223 #, python-format
2224 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2225 msgstr ""
2226 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2227
2228 #
2229 msgid "Download"
2230 msgstr "Nedladdning"
2231
2232 #, python-format
2233 msgid "Download %s from Server"
2234 msgstr "Ladda %s från Server"
2235
2236 #
2237 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2238 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2239
2240 #
2241 msgid "Download Plugins"
2242 msgstr "Ladda ner Plugins"
2243
2244 #
2245 msgid "Download Video"
2246 msgstr "Ladda ner Video"
2247
2248 msgid "Download files from Rapidshare"
2249 msgstr ""
2250
2251 #
2252 msgid "Download location"
2253 msgstr "Nedladdningsplats"
2254
2255 #
2256 msgid "Downloadable new plugins"
2257 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2258
2259 #
2260 msgid "Downloadable plugins"
2261 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2262
2263 #
2264 msgid "Downloading"
2265 msgstr "Laddar ner"
2266
2267 #
2268 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2269 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2270
2271 #
2272 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2273 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2274
2275 #
2276 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2277 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2278
2279 #
2280 msgid "Dreambox software because updates are available."
2281 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2282
2283 #
2284 msgid "Duration: "
2285 msgstr "Längd: "
2286
2287 #
2288 msgid "Dutch"
2289 msgstr "Holländska"
2290
2291 #
2292 msgid "Dynamic contrast"
2293 msgstr "Dynamisk kontrast"
2294
2295 #
2296 msgid "E"
2297 msgstr "Ö"
2298
2299 #
2300 msgid "EPG Selection"
2301 msgstr "EPG val"
2302
2303 #
2304 msgid "EPG encoding"
2305 msgstr "EPG kodning"
2306
2307 msgid ""
2308 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2309 "is idleing\n"
2310 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2311 "epg information on these channels."
2312 msgstr ""
2313
2314 #, python-format
2315 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2316 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2317
2318 #
2319 msgid "East"
2320 msgstr "Öst"
2321
2322 #
2323 msgid "Edit"
2324 msgstr "Ändra"
2325
2326 #
2327 msgid "Edit AutoTimer"
2328 msgstr "Ändra AutoTimer"
2329
2330 #
2331 msgid "Edit AutoTimer filters"
2332 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2333
2334 msgid "Edit AutoTimer services"
2335 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2336
2337 #
2338 msgid "Edit DNS"
2339 msgstr "Ändra DNS"
2340
2341 #
2342 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2343 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2344
2345 #
2346 msgid "Edit Title"
2347 msgstr "Ändra titel"
2348
2349 #
2350 msgid "Edit bouquets list"
2351 msgstr "Ändra favoritlistor"
2352
2353 #
2354 msgid "Edit chapters of current title"
2355 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2356
2357 #
2358 msgid "Edit new timer defaults"
2359 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2360
2361 #
2362 msgid "Edit selected AutoTimer"
2363 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2364
2365 #
2366 msgid "Edit services list"
2367 msgstr "Ändra kanallista"
2368
2369 #
2370 msgid "Edit settings"
2371 msgstr "Ändra inställningar"
2372
2373 msgid "Edit tags of recorded movies"
2374 msgstr ""
2375
2376 msgid "Edit tags of recorded movies."
2377 msgstr ""
2378
2379 #
2380 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2381 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2382
2383 #
2384 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2385 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2386
2387 #
2388 msgid "Edit title"
2389 msgstr "Ändra titel"
2390
2391 msgid "Edit upgrade source url."
2392 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2393
2394 #
2395 msgid "Editing"
2396 msgstr "Redigering"
2397
2398 #
2399 msgid "Editor for new AutoTimers"
2400 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2401
2402 #
2403 msgid "Education"
2404 msgstr "Utbildning"
2405
2406 #
2407 msgid "Electronic Program Guide"
2408 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2409
2410 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2411 msgstr ""
2412
2413 #
2414 msgid "Enable"
2415 msgstr "Aktivera"
2416
2417 #
2418 msgid "Enable /media"
2419 msgstr "Aktivera /media"
2420
2421 #
2422 msgid "Enable 5V for active antenna"
2423 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2424
2425 #
2426 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2427 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2428
2429 #
2430 msgid "Enable Filtering"
2431 msgstr "Aktivera Filtrering"
2432
2433 #
2434 msgid "Enable HTTP Access"
2435 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2436
2437 #
2438 msgid "Enable HTTP Authentication"
2439 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2440
2441 #
2442 msgid "Enable HTTPS Access"
2443 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2444
2445 #
2446 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2447 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2448
2449 #
2450 msgid "Enable Service Restriction"
2451 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2452
2453 #
2454 msgid "Enable Streaming Authentication"
2455 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2456
2457 #
2458 msgid "Enable multiple bouquets"
2459 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2460
2461 #
2462 msgid "Enable parental control"
2463 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2464
2465 #
2466 msgid ""
2467 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2468 "extension menu."
2469 msgstr ""
2470 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2471 "utökningsmenyn."
2472
2473 #
2474 msgid "Enable timer"
2475 msgstr "Aktivera timer"
2476
2477 #
2478 msgid "Enabled"
2479 msgstr "Aktiverad"
2480
2481 #
2482 msgid ""
2483 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2484 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2485 msgstr ""
2486 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2487 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2488
2489 #
2490 msgid "Encrypted: "
2491 msgstr "Krypterad: "
2492
2493 #
2494 msgid "Encryption"
2495 msgstr "Kryptering"
2496
2497 #
2498 msgid "Encryption Key"
2499 msgstr "Krypteringsnyckel"
2500
2501 #
2502 msgid "Encryption Keytype"
2503 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2504
2505 #
2506 msgid "Encryption Type"
2507 msgstr "Krypteringstyp"
2508
2509 #
2510 msgid "Encryption:"
2511 msgstr "Kryptering:"
2512
2513 msgid "End of \"after event\" timespan"
2514 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2515
2516 msgid "End of timespan"
2517 msgstr "Slut för tidsintervall"
2518
2519 #
2520 msgid "End time"
2521 msgstr "Sluttid"
2522
2523 #
2524 msgid "EndTime"
2525 msgstr "Sluttid"
2526
2527 #
2528 msgid "English"
2529 msgstr "Engelska"
2530
2531 msgid ""
2532 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2533 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2534 msgstr ""
2535
2536 #
2537 msgid ""
2538 "Enigma2 Skinselector\n"
2539 "\n"
2540 "If you experience any problems please contact\n"
2541 "stephan@reichholf.net\n"
2542 "\n"
2543 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2544 msgstr ""
2545 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2546 "\n"
2547 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2548 "stephan@reichholf.net\n"
2549 "\n"
2550 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2551
2552 #
2553 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2554 msgstr "Initial hastighet för snabbspolning framåt"
2555
2556 #
2557 msgid "Enter IP to scan..."
2558 msgstr "Ange IP för sökning..."
2559
2560 #
2561 msgid "Enter Rewind at speed"
2562 msgstr "Initial hastighet för snabbspolning bakåt"
2563
2564 #
2565 msgid "Enter main menu..."
2566 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2567
2568 #
2569 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2570 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2571
2572 #
2573 msgid "Enter options:"
2574 msgstr "Ange optioner:"
2575
2576 #
2577 msgid "Enter password:"
2578 msgstr "Ange lösenord:"
2579
2580 #
2581 msgid "Enter pin code"
2582 msgstr "Ange pin kod"
2583
2584 #
2585 msgid "Enter share directory:"
2586 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2587
2588 #
2589 msgid "Enter share name:"
2590 msgstr "Ange delningsnamn:"
2591
2592 msgid "Enter the service pin"
2593 msgstr "Ange kanal pin"
2594
2595 #
2596 msgid "Enter user and password for host: "
2597 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2598
2599 #
2600 msgid "Enter username:"
2601 msgstr "Ange användarnamn:"
2602
2603 #
2604 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2605 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2606
2607 msgid "Enter your search term(s)"
2608 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2609
2610 #
2611 msgid "Entertainment"
2612 msgstr "Underhållning"
2613
2614 #
2615 msgid "Error"
2616 msgstr "Fel"
2617
2618 #
2619 msgid "Error executing plugin"
2620 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2621
2622 #
2623 #, python-format
2624 msgid ""
2625 "Error: %s\n"
2626 "Retry?"
2627 msgstr ""
2628 "Fel: %s\n"
2629 "Försöka igen?"
2630
2631 #
2632 msgid "Estonian"
2633 msgstr "Estniska"
2634
2635 #
2636 msgid "Eventview"
2637 msgstr "Programöversikt"
2638
2639 msgid "Everything is fine"
2640 msgstr "Allt är bra"
2641
2642 #
2643 msgid "Exact match"
2644 msgstr "Exakt match"
2645
2646 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2647 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2648
2649 #
2650 msgid "Exclude"
2651 msgstr "Exkludera"
2652
2653 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2654 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2655
2656 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2657 msgstr ""
2658
2659 msgid "Execution Progress:"
2660 msgstr "Exekvering pågår:"
2661
2662 msgid "Execution finished!!"
2663 msgstr "Exekvering färdig!!"
2664
2665 #
2666 msgid "Exif"
2667 msgstr "Exif"
2668
2669 #
2670 msgid "Exit"
2671 msgstr "Avsluta"
2672
2673 #
2674 msgid "Exit editor"
2675 msgstr "Avsluta editor"
2676
2677 msgid "Exit input device selection."
2678 msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
2679
2680 #
2681 msgid "Exit network wizard"
2682 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2683
2684 #
2685 msgid "Exit the cleanup wizard"
2686 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2687
2688 #
2689 msgid "Exit the wizard"
2690 msgstr "Avsluta guiden"
2691
2692 #
2693 msgid "Exit wizard"
2694 msgstr "Avsluta guide"
2695
2696 #
2697 msgid "Expert"
2698 msgstr "Expert"
2699
2700 #
2701 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2702 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2703
2704 #
2705 msgid "Extended Setup..."
2706 msgstr "Utökad installation..."
2707
2708 #
2709 msgid "Extended Software"
2710 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2711
2712 #
2713 msgid "Extended Software Plugin"
2714 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2715
2716 #
2717 msgid "Extensions"
2718 msgstr "Utökningar"
2719
2720 #
2721 msgid "Extensions management"
2722 msgstr "Utökningshanterare"
2723
2724 #
2725 msgid "FEC"
2726 msgstr "FEC"
2727
2728 msgid ""
2729 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2730 "a server using the file transfer protocol."
2731 msgstr ""
2732
2733 #
2734 msgid "Factory reset"
2735 msgstr "Fabriksåterställning"
2736
2737 #
2738 msgid "Failed"
2739 msgstr "Misslyckades"
2740
2741 #
2742 #, python-format
2743 msgid "Fan %d"
2744 msgstr "Fläkt %d"
2745
2746 #
2747 #, python-format
2748 msgid "Fan %d PWM"
2749 msgstr "Fläkt %d PWM"
2750
2751 #
2752 #, python-format
2753 msgid "Fan %d Voltage"
2754 msgstr "Fläkt %d Volt"
2755
2756 #
2757 msgid "Fast"
2758 msgstr "Snabb"
2759
2760 #
2761 msgid "Fast DiSEqC"
2762 msgstr "Snabb DiSEqC"
2763
2764 #
2765 msgid "Fast Forward speeds"
2766 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2767
2768 #
2769 msgid "Fast epoch"
2770 msgstr "Snabb epoch"
2771
2772 #
2773 msgid "Favourites"
2774 msgstr "Favoriter"
2775
2776 #
2777 msgid "Fetching feed entries"
2778 msgstr "Hämtar feed poster"
2779
2780 #
2781 msgid "Fetching search entries"
2782 msgstr "Hämtar sökning poster"
2783
2784 #
2785 msgid "Filesystem Check"
2786 msgstr "Filsystemskontroll"
2787
2788 #
2789 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2790 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2791
2792 #
2793 msgid "Film & Animation"
2794 msgstr "Film & Animerat"
2795
2796 #
2797 msgid "Filter"
2798 msgstr "Filter"
2799
2800 msgid ""
2801 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2802 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2803 "it's Description.\n"
2804 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2805 msgstr ""
2806 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2807 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2808 "exempelvis Beskrivning.\n"
2809 "Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
2810 "begränsning."
2811
2812 msgid "Finetune"
2813 msgstr "Fininställning"
2814
2815 #
2816 msgid "Finished"
2817 msgstr "Klart"
2818
2819 #
2820 msgid "Finished configuring your network"
2821 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2822
2823 #
2824 msgid "Finished restarting your network"
2825 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2826
2827 #
2828 msgid "Finnish"
2829 msgstr "Finska"
2830
2831 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2832 msgstr ""
2833
2834 #
2835 msgid "Flash"
2836 msgstr "Flash"
2837
2838 #
2839 msgid "Flashing failed"
2840 msgstr "Flashning misslyckades"
2841
2842 #
2843 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2844 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2845
2846 #
2847 msgid "Format"
2848 msgstr "Format"
2849
2850 #
2851 #, python-format
2852 msgid ""
2853 "Found a total of %d matching Events.\n"
2854 "%d Timer were added and %d modified."
2855 msgstr ""
2856 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2857 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2858
2859 #
2860 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2861 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2862
2863 #
2864 msgid "Frame size in full view"
2865 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2866
2867 #
2868 msgid "France"
2869 msgstr "Frankrike"
2870
2871 #
2872 msgid "French"
2873 msgstr "Franska"
2874
2875 #
2876 msgid "Frequency"
2877 msgstr "Frekvens"
2878
2879 #
2880 msgid "Frequency bands"
2881 msgstr "Frekvensband"
2882
2883 #
2884 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2885 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2886
2887 #
2888 msgid "Frequency steps"
2889 msgstr "Frekvenssteg"
2890
2891 #
2892 msgid "Fri"
2893 msgstr "Fre"
2894
2895 #
2896 msgid "Friday"
2897 msgstr "Fredag"
2898
2899 #
2900 msgid "Frisian"
2901 msgstr "Frisiska"
2902
2903 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2904 msgstr ""
2905
2906 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2907 msgstr ""
2908
2909 #
2910 #, python-format
2911 msgid "Frontprocessor version: %d"
2912 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2913
2914 #
2915 msgid "Fsck failed"
2916 msgstr "Fsck misslyckades"
2917
2918 #
2919 msgid ""
2920 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2921 "Do you want to Restart the GUI now?"
2922 msgstr ""
2923 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2924 "Vill du starta om GUI nu?"
2925
2926 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2927 msgstr ""
2928
2929 msgid ""
2930 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2931 msgstr ""
2932
2933 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2934 msgstr ""
2935
2936 #
2937 msgid "Gaming"
2938 msgstr "Spel"
2939
2940 #
2941 msgid "Gateway"
2942 msgstr "Gateway"
2943
2944 #
2945 msgid "General AC3 Delay"
2946 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2947
2948 #
2949 msgid "General AC3 delay (ms)"
2950 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2951
2952 #
2953 msgid "General PCM Delay"
2954 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2955
2956 #
2957 msgid "General PCM delay (ms)"
2958 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2959
2960 #
2961 msgid "Genre"
2962 msgstr "Genre"
2963
2964 #
2965 msgid "Genuine Dreambox"
2966 msgstr "Äkta Dreambox"
2967
2968 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2969 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
2970
2971 msgid "Genuine Dreambox verification"
2972 msgstr ""
2973
2974 #
2975 msgid "German"
2976 msgstr "Tyska"
2977
2978 msgid "German storm information"
2979 msgstr ""
2980
2981 msgid "German traffic information"
2982 msgstr ""
2983
2984 #
2985 msgid "Germany"
2986 msgstr "Tyskland"
2987
2988 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2989 msgstr ""
2990
2991 msgid "Get latest experimental image"
2992 msgstr "Tag senaste experimentella image"
2993
2994 msgid "Get latest release image"
2995 msgstr "Tag senaste release image"
2996
2997 #
2998 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2999 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
3000
3001 #
3002 msgid "Global delay"
3003 msgstr "Global fördröjning"
3004
3005 #
3006 msgid "Goto 0"
3007 msgstr "Gå till 0"
3008
3009 #
3010 msgid "Goto position"
3011 msgstr "Gå till position"
3012
3013 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3014 msgstr ""
3015
3016 msgid ""
3017 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3018 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3019 msgstr ""
3020
3021 #
3022 msgid "Graphical Multi EPG"
3023 msgstr "Grafisk Multi EPG"
3024
3025 #
3026 msgid "Great Britain"
3027 msgstr "Storbritannien"
3028
3029 #
3030 msgid "Greek"
3031 msgstr "Grekiska"
3032
3033 #
3034 msgid "Green boost"
3035 msgstr "Grön förstärkning"
3036
3037 msgid ""
3038 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
3039 "protocol\n"
3040 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
3041 msgstr ""
3042
3043 #
3044 msgid "Guard Interval"
3045 msgstr "Guard intervall"
3046
3047 #
3048 msgid "Guard interval mode"
3049 msgstr "Guard intervalläge"
3050
3051 #
3052 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3053 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
3054
3055 #
3056 msgid "HD videos"
3057 msgstr "HD video"
3058
3059 #
3060 msgid "HTTP Port"
3061 msgstr "HTTP Port"
3062
3063 #
3064 msgid "HTTPS Port"
3065 msgstr "HTTPS Port"
3066
3067 #
3068 msgid "Harddisk"
3069 msgstr "Hårddisk"
3070
3071 #
3072 msgid "Harddisk setup"
3073 msgstr "Hårddisk installation"
3074
3075 #
3076 msgid "Harddisk standby after"
3077 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
3078
3079 #
3080 msgid "Help"
3081 msgstr "Hjälp"
3082
3083 #
3084 msgid "Hidden network SSID"
3085 msgstr "Dold nätverks SSID"
3086
3087 #
3088 msgid "Hidden networkname"
3089 msgstr "Dolt nätverksnamn"
3090
3091 msgid "Hierarchy Information"
3092 msgstr "Hierarkisk information"
3093
3094 #
3095 msgid "Hierarchy mode"
3096 msgstr "Hierarkiskt läge"
3097
3098 #
3099 msgid "High bitrate support"
3100 msgstr "Hög bitrate stöd"
3101
3102 #
3103 msgid "History"
3104 msgstr "Historia"
3105
3106 #
3107 msgid "Holland"
3108 msgstr "Holland"
3109
3110 #
3111 msgid "Hong Kong"
3112 msgstr "Hong Kong"
3113
3114 msgid "Horizontal"
3115 msgstr "Horisontal"
3116
3117 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3118 msgstr ""
3119
3120 #
3121 msgid "How many minutes do you want to record?"
3122 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3123
3124 #
3125 msgid "How to handle found crashlogs?"
3126 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3127
3128 #
3129 msgid "Howto & Style"
3130 msgstr "Howto & Design"
3131
3132 #
3133 msgid "Hue"
3134 msgstr "Färgton"
3135
3136 #
3137 msgid "Hungarian"
3138 msgstr "Ungerska"
3139
3140 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3141 msgstr ""
3142
3143 #
3144 msgid "IP Address"
3145 msgstr "IP adress"
3146
3147 #
3148 msgid "IP:"
3149 msgstr "IP:"
3150
3151 msgid "IRC Client for Enigma2"
3152 msgstr ""
3153
3154 #
3155 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3156 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3157
3158 #
3159 msgid "ISO path"
3160 msgstr "ISO sökväg"
3161
3162 #
3163 msgid "Icelandic"
3164 msgstr "Isländska"
3165
3166 #, python-format
3167 msgid ""
3168 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3169 "event if it records at least 80% of the it."
3170 msgstr ""
3171
3172 #
3173 msgid ""
3174 "If you see this, something is wrong with\n"
3175 "your scart connection. Press OK to return."
3176 msgstr ""
3177 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3178 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3179
3180 msgid ""
3181 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3182 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3183 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3184 "possible.\n"
3185 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3186 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3187 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3188 "step.\n"
3189 "If you are happy with the result, press OK."
3190 msgstr ""
3191 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
3192 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
3193 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3194 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3195 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3196 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3197 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3198
3199 #
3200 msgid "Import AutoTimer"
3201 msgstr "Importera AutoTimer"
3202
3203 #
3204 msgid "Import existing Timer"
3205 msgstr "Importera befintliga Timer"
3206
3207 #
3208 msgid "Import from EPG"
3209 msgstr "Importera från EPG"
3210
3211 #
3212 msgid "In Progress"
3213 msgstr "I utförande"
3214
3215 #
3216 msgid ""
3217 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3218 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3219
3220 #
3221 msgid "Include"
3222 msgstr "Inkludera"
3223
3224 #
3225 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3226 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3227
3228 #
3229 msgid "Increase delay"
3230 msgstr "Öka fördröjning"
3231
3232 #
3233 #, python-format
3234 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3235 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
3236
3237 #
3238 msgid "Increased voltage"
3239 msgstr "Ökad spänning"
3240
3241 #
3242 msgid "Index"
3243 msgstr "Index"
3244
3245 #
3246 msgid "India"
3247 msgstr "India"
3248
3249 #
3250 msgid "Info"
3251 msgstr "Info"
3252
3253 #
3254 msgid "InfoBar"
3255 msgstr "Infobalk"
3256
3257 #
3258 msgid "Infobar timeout"
3259 msgstr "Infobalk timeout"
3260
3261 #
3262 msgid "Information"
3263 msgstr "Information"
3264
3265 #
3266 msgid "Init"
3267 msgstr "Initiera"
3268
3269 #
3270 msgid "Initial location in new timers"
3271 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3272
3273 #
3274 msgid "Initialization"
3275 msgstr "Initieringen"
3276
3277 #
3278 msgid "Initialize"
3279 msgstr "Initiera"
3280
3281 #
3282 msgid "Initializing Harddisk..."
3283 msgstr "Initierar hårddisk..."
3284
3285 #
3286 msgid "Input"
3287 msgstr "Ingång"
3288
3289 msgid "Input device setup"
3290 msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
3291
3292 msgid "Input devices"
3293 msgstr "Inmatningsenheter"
3294
3295 #
3296 msgid "Install"
3297 msgstr "Installera"
3298
3299 #
3300 msgid "Install a new image with a USB stick"
3301 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3302
3303 #
3304 msgid "Install a new image with your web browser"
3305 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3306
3307 #
3308 msgid "Install extensions."
3309 msgstr "Installera utökningar."
3310
3311 #
3312 msgid "Install local extension"
3313 msgstr "Installera lokala utökningar"
3314
3315 #
3316 msgid "Install or remove finished."
3317 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3318
3319 #
3320 msgid "Install settings, skins, software..."
3321 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3322
3323 #
3324 msgid "Installation finished."
3325 msgstr "Installation klar."
3326
3327 #
3328 msgid "Installing"
3329 msgstr "Installera"
3330
3331 #
3332 msgid "Installing Software..."
3333 msgstr "Installera mjukvara..."
3334
3335 #
3336 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3337 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3338
3339 #
3340 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3341 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3342
3343 #
3344 msgid "Installing package content... Please wait..."
3345 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3346
3347 #
3348 msgid "Instant Record..."
3349 msgstr "Direktinspelning..."
3350
3351 #
3352 msgid "Instant record location"
3353 msgstr "Direktinspelningars plats"
3354
3355 #
3356 msgid "Interface: "
3357 msgstr "Gränssnitt: "
3358
3359 #
3360 msgid "Intermediate"
3361 msgstr "Normal"
3362
3363 #
3364 msgid "Internal Flash"
3365 msgstr "Intern Flash"
3366
3367 msgid "Internal LAN adapter."
3368 msgstr "Intern LAN adapter."
3369
3370 msgid "Internal firmware updater"
3371 msgstr ""
3372
3373 #
3374 msgid "Invalid Location"
3375 msgstr "Ogiltig sökväg"
3376
3377 #
3378 #, python-format
3379 msgid "Invalid directory selected: %s"
3380 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3381
3382 #
3383 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3384 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3385 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3386
3387 #
3388 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3389 msgid "Invalid response from server."
3390 msgstr "Ogiltig respons från server."
3391
3392 #
3393 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3394 #, python-format
3395 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3396 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3397
3398 #
3399 msgid "Invalid selection"
3400 msgstr "Ogiltigt val"
3401
3402 #
3403 msgid "Inversion"
3404 msgstr "Inversion"
3405
3406 #
3407 msgid "Ipkg"
3408 msgstr "Ipkg"
3409
3410 #
3411 msgid "Ireland"
3412 msgstr "Irland"
3413
3414 #
3415 msgid "Is this videomode ok?"
3416 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3417
3418 #
3419 msgid "Israel"
3420 msgstr "Israel"
3421
3422 msgid ""
3423 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3424 "deny specific ones.\n"
3425 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3426 "Service (inside a Bouquet).\n"
3427 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3428 msgstr ""
3429 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
3430 "Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3431 "En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3432 "specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
3433 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
3434 "markerade."
3435
3436 #
3437 msgid "Italian"
3438 msgstr "Italienska"
3439
3440 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3441 msgstr ""
3442
3443 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3444 msgstr ""
3445
3446 #
3447 msgid "Italy"
3448 msgstr "Italien"
3449
3450 #
3451 msgid "Japan"
3452 msgstr "Japan"
3453
3454 #
3455 msgid "Job View"
3456 msgstr "Arbets Vy"
3457
3458 #
3459 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3460 msgid "Just Scale"
3461 msgstr "Bara skala"
3462
3463 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3464 msgstr ""
3465
3466 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3467 msgstr ""
3468
3469 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3470 msgstr ""
3471
3472 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3473 msgstr ""
3474
3475 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3476 msgstr ""
3477
3478 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3479 msgstr ""
3480
3481 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3482 msgstr ""
3483
3484 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3485 msgstr ""
3486
3487 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3488 msgstr ""
3489
3490 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3491 msgstr ""
3492
3493 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3494 msgstr ""
3495
3496 msgid "Kerni's simple skin"
3497 msgstr ""
3498
3499 msgid "Kerni-HD1 skin"
3500 msgstr ""
3501
3502 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3503 msgstr ""
3504
3505 msgid "Kernis HD1 skin"
3506 msgstr ""
3507
3508 #
3509 #, python-format
3510 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3511 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3512
3513 #
3514 #, python-format
3515 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3516 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3517
3518 #
3519 msgid "Keyboard"
3520 msgstr "Tangentbord"
3521
3522 #
3523 msgid "Keyboard Map"
3524 msgstr "Tangentbordslayout"
3525
3526 #
3527 msgid "Keyboard Setup"
3528 msgstr "Tangentbords inställning"
3529
3530 #
3531 msgid "Keymap"
3532 msgstr "Tangentlayout"
3533
3534 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3535 msgstr ""
3536
3537 #
3538 msgid "LAN Adapter"
3539 msgstr "LAN Adapter"
3540
3541 msgid "LAN connection"
3542 msgstr "LAN anslutning"
3543
3544 #
3545 msgid "LNB"
3546 msgstr "LNB"
3547
3548 #
3549 msgid "LOF"
3550 msgstr "LOF"
3551
3552 #
3553 msgid "LOF/H"
3554 msgstr "LOF/H"
3555
3556 #
3557 msgid "LOF/L"
3558 msgstr "LOF/L"
3559
3560 #
3561 msgid "Language"
3562 msgstr "Språk"
3563
3564 #
3565 msgid "Language selection"
3566 msgstr "Välj språk"
3567
3568 #
3569 msgid "Last config"
3570 msgstr "Senaste konfiguration"
3571
3572 #
3573 msgid "Last speed"
3574 msgstr "Föregående hastighet"
3575
3576 #
3577 msgid "Latitude"
3578 msgstr "Latitud"
3579
3580 #
3581 msgid "Latvian"
3582 msgstr "Lettiska"
3583
3584 #
3585 msgid "Leave DVD Player?"
3586 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3587
3588 #
3589 msgid "Left"
3590 msgstr "Vänster"
3591
3592 #
3593 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3594 msgid "Letterbox"
3595 msgstr "Letterbox"
3596
3597 #
3598 msgid "Limit east"
3599 msgstr "Östlig gräns"
3600
3601 #
3602 msgid "Limit west"
3603 msgstr "Västlig gräns"
3604
3605 #
3606 msgid "Limited character set for recording filenames"
3607 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3608
3609 #
3610 msgid "Limits off"
3611 msgstr "Gränser av"
3612
3613 #
3614 msgid "Limits on"
3615 msgstr "Gränser på"
3616
3617 #
3618 msgid "Link Quality:"
3619 msgstr "Länkkvalitet:"
3620
3621 #
3622 msgid "Link:"
3623 msgstr "Länk:"
3624
3625 #
3626 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3627 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3628
3629 #
3630 msgid "List of Storage Devices"
3631 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3632
3633 msgid "Listen and record internet radio"
3634 msgstr ""
3635
3636 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3637 msgstr ""
3638
3639 #
3640 msgid "Lithuanian"
3641 msgstr "Litauiska"
3642
3643 #
3644 msgid "Load"
3645 msgstr "Ladda"
3646
3647 #
3648 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3649 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3650
3651 #
3652 msgid "Load feed on startup:"
3653 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3654
3655 #
3656 msgid "Load movie-length"
3657 msgstr "Ladda filmlängd"
3658
3659 #
3660 msgid "Local Network"
3661 msgstr "Lokalt Nätverk"
3662
3663 #
3664 msgid "Local share name"
3665 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3666
3667 #
3668 msgid "Location"
3669 msgstr "Sökväg"
3670
3671 #
3672 msgid "Location for instant recordings"
3673 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3674
3675 #
3676 msgid "Lock:"
3677 msgstr "Lås:"
3678
3679 #
3680 msgid "Log results to harddisk"
3681 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3682
3683 #
3684 msgid "Long Keypress"
3685 msgstr "Lång knapptryckning"
3686
3687 msgid "Long filenames"
3688 msgstr "Långa filnamn"
3689
3690 #
3691 msgid "Longitude"
3692 msgstr "Longitud"
3693
3694 msgid "Lower bound of timespan."
3695 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3696
3697 msgid ""
3698 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3699 "are not taken into account!"
3700 msgstr ""
3701 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3702 "Offset är inte med i beräkningen!"
3703
3704 #
3705 msgid "MMC Card"
3706 msgstr "MMC kort"
3707
3708 msgid "MORE"
3709 msgstr "MER"
3710
3711 #
3712 msgid "Main menu"
3713 msgstr "Huvudmeny"
3714
3715 #
3716 msgid "Mainmenu"
3717 msgstr "Huvudmeny"
3718
3719 msgid "Make this mark an 'in' point"
3720 msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
3721
3722 msgid "Make this mark an 'out' point"
3723 msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
3724
3725 #
3726 msgid "Make this mark just a mark"
3727 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3728
3729 #
3730 msgid "Manage extensions"
3731 msgstr "Hantera utökningar"
3732
3733 msgid "Manage local files"
3734 msgstr ""
3735
3736 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3737 msgstr ""
3738
3739 msgid "Manage logos to display at boottime"
3740 msgstr ""
3741
3742 #
3743 msgid "Manage network shares"
3744 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3745
3746 msgid ""
3747 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3748 msgstr ""
3749
3750 #
3751 msgid "Manage your network shares..."
3752 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3753
3754 #
3755 msgid "Manage your receiver's software"
3756 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3757
3758 #
3759 msgid "Manual Scan"
3760 msgstr "Manuell sökning"
3761
3762 #
3763 msgid "Manual transponder"
3764 msgstr "Manuell transponder"
3765
3766 #
3767 msgid "Manufacturer"
3768 msgstr "Tillverkare"
3769
3770 msgid "Margin after record"
3771 msgstr "Marginal efter inspelning"
3772
3773 #
3774 msgid "Margin before record (minutes)"
3775 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3776
3777 #, python-format
3778 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3779 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3780
3781 #
3782 msgid "Match title"
3783 msgstr "Matcha titel"
3784
3785 #
3786 #, python-format
3787 msgid "Match title: %s"
3788 msgstr "Matcha titel: %s"
3789
3790 #
3791 msgid "Max. Bitrate: "
3792 msgstr "Max. Bitrate: "
3793
3794 msgid "Maximum duration (in m)"
3795 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
3796
3797 msgid ""
3798 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3799 "time (without offset) it won't be matched."
3800 msgstr ""
3801 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3802 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3803
3804 #
3805 msgid "Media player"
3806 msgstr "Mediaspelare"
3807
3808 #
3809 msgid "MediaPlayer"
3810 msgstr "Mediaspelare"
3811
3812 msgid ""
3813 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3814 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3815 msgstr ""
3816
3817 msgid ""
3818 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3819 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3820 "view cover and album information."
3821 msgstr ""
3822
3823 #
3824 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3825 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3826
3827 #
3828 msgid "Medium is not empty!"
3829 msgstr "Media är inte tomt!"
3830
3831 #
3832 msgid "Menu"
3833 msgstr "Meny"
3834
3835 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3836 msgstr ""
3837
3838 #
3839 msgid "Message"
3840 msgstr "Meddelande"
3841
3842 #
3843 msgid "Message..."
3844 msgstr "Meddelande..."
3845
3846 #
3847 msgid "Mexico"
3848 msgstr "Mexiko"
3849
3850 #
3851 msgid "Mkfs failed"
3852 msgstr "Mkfs misslyckades"
3853
3854 #
3855 msgid "Mode"
3856 msgstr "Läge"
3857
3858 #
3859 msgid "Model: "
3860 msgstr "Modell: "
3861
3862 #
3863 msgid "Modify existing timers"
3864 msgstr "Ändra befintliga timers"
3865
3866 #
3867 msgid "Modulation"
3868 msgstr "Modulering"
3869
3870 #
3871 msgid "Modulator"
3872 msgstr "Modulator"
3873
3874 #
3875 msgid "Mon"
3876 msgstr "Mån"
3877
3878 #
3879 msgid "Mon-Fri"
3880 msgstr "Mån-Fre"
3881
3882 #
3883 msgid "Monday"
3884 msgstr "Måndag"
3885
3886 #
3887 msgid "Monthly"
3888 msgstr "Månadsvis"
3889
3890 #
3891 msgid "More video entries."
3892 msgstr "Fler video poster."
3893
3894 #
3895 msgid "Mosquito noise reduction"
3896 msgstr "Mosquito brus minskning"
3897
3898 #
3899 msgid "Most discussed"
3900 msgstr "Mest diskuterad"
3901
3902 #
3903 msgid "Most linked"
3904 msgstr "Mest länkad"
3905
3906 #
3907 msgid "Most popular"
3908 msgstr "Mest populär"
3909
3910 #
3911 msgid "Most recent"
3912 msgstr "Mest nyast"
3913
3914 #
3915 msgid "Most responded"
3916 msgstr "Mest svarade"
3917
3918 #
3919 msgid "Most viewed"
3920 msgstr "Mest visad"
3921
3922 #
3923 msgid "Mount failed"
3924 msgstr "Montering misslyckades"
3925
3926 #
3927 msgid "Mount informations"
3928 msgstr "Monteringsinformation"
3929
3930 #
3931 msgid "Mount options"
3932 msgstr "Monteringsoptioner"
3933
3934 #
3935 msgid "Mount type"
3936 msgstr "Monteringstyp"
3937
3938 #
3939 msgid "MountManager"
3940 msgstr "MonteringsHanterare"
3941
3942 #
3943 msgid ""
3944 "Mounted/\n"
3945 "Unmounted"
3946 msgstr ""
3947 "Monterad/\n"
3948 "Omonterad"
3949
3950 #
3951 msgid "Mountpoints management"
3952 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3953
3954 #
3955 msgid "Mounts editor"
3956 msgstr "Monteringseditor"
3957
3958 #
3959 msgid "Mounts management"
3960 msgstr "Monteringshantering"
3961
3962 #
3963 msgid "Move Picture in Picture"
3964 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3965
3966 #
3967 msgid "Move east"
3968 msgstr "Flytta öst"
3969
3970 #
3971 msgid "Move plugin screen"
3972 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
3973
3974 #
3975 msgid "Move screen down"
3976 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
3977
3978 #
3979 msgid "Move screen to the center of your TV"
3980 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
3981
3982 #
3983 msgid "Move screen to the left"
3984 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
3985
3986 #
3987 msgid "Move screen to the lower left corner"
3988 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
3989
3990 #
3991 msgid "Move screen to the lower right corner"
3992 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
3993
3994 #
3995 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3996 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
3997
3998 #
3999 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4000 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
4001
4002 #
4003 msgid "Move screen to the right"
4004 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
4005
4006 msgid "Move screen to the upper left corner"
4007 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
4008
4009 #
4010 msgid "Move screen to the upper right corner"
4011 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
4012
4013 #
4014 msgid "Move screen up"
4015 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
4016
4017 #
4018 msgid "Move west"
4019 msgstr "Flytta väst"
4020
4021 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4022 msgstr ""
4023
4024 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4025 msgstr ""
4026
4027 #
4028 msgid "Movie location"
4029 msgstr "Filmplats"
4030
4031 msgid ""
4032 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4033 msgstr ""
4034
4035 msgid ""
4036 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4037 "the movielist."
4038 msgstr ""
4039
4040 #
4041 msgid "Movielist menu"
4042 msgstr "Filmlista meny"
4043
4044 #
4045 msgid "Multi EPG"
4046 msgstr "Multi EPG"
4047
4048 #
4049 msgid "Multimedia"
4050 msgstr "Multimedia"
4051
4052 #
4053 msgid "Multiple service support"
4054 msgstr "Multipla kanaler stöds"
4055
4056 #
4057 msgid "Multisat"
4058 msgstr "Multisat"
4059
4060 #
4061 msgid "Music"
4062 msgstr "Musik"
4063
4064 #
4065 msgid "Mute"
4066 msgstr "Ljud av"
4067
4068 #
4069 msgid "My TubePlayer"
4070 msgstr "My TubePlayer"
4071
4072 #
4073 msgid "MyTube Settings"
4074 msgstr "MyTube Inställningar"
4075
4076 #
4077 msgid "MyTubePlayer"
4078 msgstr "MyTubePlayer"
4079
4080 #
4081 msgid "MyTubePlayer Help"
4082 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
4083
4084 #
4085 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4086 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
4087
4088 #
4089 msgid "MyTubePlayer settings"
4090 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
4091
4092 #
4093 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4094 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
4095
4096 #
4097 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4098 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
4099
4100 msgid "N/A"
4101 msgstr "N/A"
4102
4103 msgid ""
4104 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4105 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4106 msgstr ""
4107
4108 msgid "NEXT"
4109 msgstr "NÄSTA"
4110
4111 #
4112 msgid "NFI Image Flashing"
4113 msgstr "NFI image Flashning"
4114
4115 #
4116 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4117 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
4118
4119 #
4120 msgid "NFS share"
4121 msgstr "NFS delning"
4122
4123 msgid "NOW"
4124 msgstr "NU"
4125
4126 #
4127 msgid "NTSC"
4128 msgstr "NTSC"
4129
4130 #
4131 msgid "Name"
4132 msgstr "Namn"
4133
4134 #
4135 msgid "Nameserver"
4136 msgstr "Namnserver"
4137
4138 #
4139 #, python-format
4140 msgid "Nameserver %d"
4141 msgstr "Namnserver %d"
4142
4143 #
4144 msgid "Nameserver Setup"
4145 msgstr "Namnserver installation"
4146
4147 #
4148 msgid "Nameserver settings"
4149 msgstr "Namnserver inställningar"
4150
4151 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4152 msgstr ""
4153
4154 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4155 msgstr ""
4156
4157 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4158 msgstr ""
4159
4160 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4161 msgstr ""
4162
4163 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4164 msgstr ""
4165
4166 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4167 msgstr ""
4168
4169 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4170 msgstr ""
4171
4172 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4173 msgstr ""
4174
4175 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4176 msgstr ""
4177
4178 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4179 msgstr ""
4180
4181 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4182 msgstr ""
4183
4184 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4185 msgstr ""
4186
4187 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4188 msgstr ""
4189
4190 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4191 msgstr ""
4192
4193 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4194 msgstr ""
4195
4196 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4197 msgstr ""
4198
4199 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4200 msgstr ""
4201
4202 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4203 msgstr ""
4204
4205 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4206 msgstr ""
4207
4208 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4209 msgstr ""
4210
4211 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4212 msgstr ""
4213
4214 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4215 msgstr ""
4216
4217 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4218 msgstr ""
4219
4220 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4221 msgstr ""
4222
4223 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4224 msgstr ""
4225
4226 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4227 msgstr ""
4228
4229 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4230 msgstr ""
4231
4232 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4233 msgstr ""
4234
4235 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4236 msgstr ""
4237
4238 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4239 msgstr ""
4240
4241 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4242 msgstr ""
4243
4244 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4245 msgstr ""
4246
4247 #
4248 msgid "Netmask"
4249 msgstr "Nätmask"
4250
4251 #
4252 msgid "Network"
4253 msgstr "Nätverk"
4254
4255 #
4256 msgid "Network Configuration..."
4257 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
4258
4259 #
4260 msgid "Network Mount"
4261 msgstr "Nätverksmonteringar"
4262
4263 #
4264 msgid "Network SSID"
4265 msgstr "Nätverk SSID"
4266
4267 #
4268 msgid "Network Setup"
4269 msgstr "Nätverksinställningar"
4270
4271 #
4272 msgid "Network Wizard"
4273 msgstr "Nätverksguide"
4274
4275 #
4276 msgid "Network scan"
4277 msgstr "Sök nätverk"
4278
4279 #
4280 msgid "Network setup"
4281 msgstr "Nätverksinställningar"
4282
4283 #
4284 msgid "Network test"
4285 msgstr "Nätverktest"
4286
4287 #
4288 msgid "Network test..."
4289 msgstr "Nätverktest..."
4290
4291 msgid "Network test: "
4292 msgstr "Nätverkstest: "
4293
4294 #
4295 msgid "Network:"
4296 msgstr "Nätverk:"
4297
4298 #
4299 msgid "NetworkBrowser"
4300 msgstr "Nätverksbläddring"
4301
4302 #
4303 msgid "NetworkWizard"
4304 msgstr "Nätverksguide"
4305
4306 #
4307 msgid "Never"
4308 msgstr "Aldrig"
4309
4310 #
4311 msgid "New"
4312 msgstr "Ny"
4313
4314 msgid "New PIN"
4315 msgstr ""
4316
4317 #
4318 msgid "New Zealand"
4319 msgstr "Nya Zeeland"
4320
4321 #
4322 msgid "New version:"
4323 msgstr "Ny version:"
4324
4325 #
4326 msgid "News & Politics"
4327 msgstr "Nyheter & Politik"
4328
4329 #
4330 msgid "Next"
4331 msgstr "Nästa"
4332
4333 #
4334 msgid "No"
4335 msgstr "Nej"
4336
4337 #
4338 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4339 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4340
4341 #
4342 msgid "No Connection"
4343 msgstr "Ingen anslutning"
4344
4345 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4346 msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
4347
4348 #
4349 msgid "No Networks found"
4350 msgstr "Inget nätverk funnet"
4351
4352 #
4353 msgid "No backup needed"
4354 msgstr "Ingen backup behövs"
4355
4356 #
4357 msgid ""
4358 "No data on transponder!\n"
4359 "(Timeout reading PAT)"
4360 msgstr ""
4361 "Ingen data på transponder!\n"
4362 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4363
4364 #
4365 msgid "No description available."
4366 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4367
4368 #
4369 msgid "No details for this image file"
4370 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4371
4372 #
4373 msgid "No displayable files on this medium found!"
4374 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4375
4376 #
4377 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4378 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4379
4380 msgid ""
4381 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4382 "forward/backward!"
4383 msgstr ""
4384 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4385 "att hoppa framåt/bakåt!"
4386
4387 #
4388 msgid "No free tuner!"
4389 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4390
4391 #
4392 msgid "No network connection available."
4393 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4394
4395 #
4396 msgid "No network devices found!"
4397 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4398
4399 #
4400 msgid "No networks found"
4401 msgstr "Inget nätverk hittat"
4402
4403 #
4404 msgid ""
4405 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4406 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4407
4408 #
4409 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4410 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4411
4412 #
4413 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4414 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4415
4416 #
4417 msgid "No positioner capable frontend found."
4418 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4419
4420 #
4421 msgid "No satellite frontend found!!"
4422 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4423
4424 #
4425 msgid "No tags are set on these movies."
4426 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4427
4428 #
4429 msgid "No to all"
4430 msgstr "Nej till alla"
4431
4432 #
4433 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4434 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4435
4436 #
4437 msgid ""
4438 "No tuner is enabled!\n"
4439 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4440 msgstr ""
4441 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4442 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4443
4444 #
4445 msgid ""
4446 "No valid service PIN found!\n"
4447 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4448 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4449 msgstr ""
4450 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4451 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4452 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4453
4454 #
4455 msgid ""
4456 "No valid setup PIN found!\n"
4457 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4458 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4459 msgstr ""
4460 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4461 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4462 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4463
4464 #
4465 msgid "No videos to display"
4466 msgstr "Ingen video att visa"
4467
4468 #
4469 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4470 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4471
4472 #
4473 msgid ""
4474 "No working local network adapter found.\n"
4475 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4476 "configured correctly."
4477 msgstr ""
4478 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4479 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4480 "är korrekt konfigurerat."
4481
4482 #
4483 msgid ""
4484 "No working wireless network adapter found.\n"
4485 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4486 "network is configured correctly."
4487 msgstr ""
4488 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4489 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4490 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4491
4492 #
4493 msgid ""
4494 "No working wireless network interface found.\n"
4495 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4496 "your local network interface."
4497 msgstr ""
4498 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4499 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4500 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4501
4502 #
4503 msgid "No, but play video again"
4504 msgstr "Nej, men spela video igen"
4505
4506 #
4507 msgid "No, but restart from begin"
4508 msgstr "Nej, men starta om från början"
4509
4510 #
4511 msgid "No, but switch to video entries."
4512 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4513
4514 #
4515 msgid "No, but switch to video search."
4516 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4517
4518 #
4519 msgid "No, do nothing."
4520 msgstr "Nej, gör inget."
4521
4522 #
4523 msgid "No, just start my dreambox"
4524 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4525
4526 msgid "No, never"
4527 msgstr "Nej, aldrig"
4528
4529 #
4530 msgid "No, not now"
4531 msgstr "Nej, inte nu"
4532
4533 #
4534 msgid "No, remove them."
4535 msgstr "Nej, ta bort dem."
4536
4537 #
4538 msgid "No, scan later manually"
4539 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4540
4541 #
4542 msgid "No, send them never"
4543 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4544
4545 #
4546 msgid "None"
4547 msgstr "Inga"
4548
4549 #
4550 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4551 msgid "Nonlinear"
4552 msgstr "Ej linjär"
4553
4554 #
4555 msgid "Nonprofits & Activism"
4556 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4557
4558 #
4559 msgid "North"
4560 msgstr "Nord"
4561
4562 #
4563 msgid "Norwegian"
4564 msgstr "Norska"
4565
4566 #
4567 #, python-format
4568 msgid ""
4569 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4570 "required, %d MB available)"
4571 msgstr ""
4572 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4573 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4574
4575 #
4576 msgid "Not fetching feed entries"
4577 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4578
4579 #
4580 msgid ""
4581 "Nothing to scan!\n"
4582 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4583 msgstr ""
4584 "Inget att scanna!\n"
4585 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4586
4587 #
4588 msgid "Now Playing"
4589 msgstr "Spelas nu"
4590
4591 msgid ""
4592 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4593 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4594 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4595 msgstr ""
4596 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4597 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4598 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
4599 "vänligen tryck OK för att fortsätta."
4600
4601 #
4602 msgid "Number of scheduled recordings left."
4603 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4604
4605 #
4606 msgid "OK"
4607 msgstr "OK"
4608
4609 #
4610 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4611 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4612
4613 #
4614 msgid "OK, remove another extensions"
4615 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4616
4617 #
4618 msgid "OK, remove some extensions"
4619 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4620
4621 #
4622 msgid "OSD Settings"
4623 msgstr "OSD inställning"
4624
4625 #
4626 msgid "OSD visibility"
4627 msgstr "OSD synlighet"
4628
4629 #
4630 msgid "Off"
4631 msgstr "Av"
4632
4633 #
4634 msgid "Offset after recording (in m)"
4635 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4636
4637 #
4638 msgid "Offset before recording (in m)"
4639 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4640
4641 #
4642 msgid "On"
4643 msgstr "På"
4644
4645 #
4646 msgid "On any service"
4647 msgstr "På alla kanaler"
4648
4649 #
4650 msgid "On same service"
4651 msgstr "På samma kanal"
4652
4653 #
4654 msgid "One"
4655 msgstr "En"
4656
4657 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4658 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4659
4660 #
4661 msgid "Only Free scan"
4662 msgstr "Bara Fri sökning"
4663
4664 #
4665 msgid "Only extensions."
4666 msgstr "Endast utökningar."
4667
4668 msgid "Only match during timespan"
4669 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4670
4671 #
4672 #, python-format
4673 msgid "Only on Service: %s"
4674 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4675
4676 #
4677 msgid "Open Context Menu"
4678 msgstr "Öppna Context Meny"
4679
4680 #
4681 msgid "Open plugin menu"
4682 msgstr "Öppna plugin meny"
4683
4684 #
4685 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4686 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4687
4688 #
4689 msgid "Orbital Position"
4690 msgstr "Orbital position"
4691
4692 #
4693 msgid "Outer Bound (+/-)"
4694 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4695
4696 msgid "Overlay for scrolling bars"
4697 msgstr ""
4698
4699 #
4700 msgid "Override found with alternative service"
4701 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4702
4703 msgid "Overwrite configuration files ?"
4704 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4705
4706 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4707 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4708
4709 #
4710 msgid "PAL"
4711 msgstr "PAL"
4712
4713 #
4714 msgid "PIDs"
4715 msgstr "PIDs"
4716
4717 #
4718 msgid "Package list update"
4719 msgstr "Paketlista uppdatering"
4720
4721 #
4722 msgid "Package removal failed.\n"
4723 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4724
4725 msgid "Package removed successfully.\n"
4726 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4727
4728 #
4729 msgid "Packet management"
4730 msgstr "Pakethantering"
4731
4732 #
4733 msgid "Packet manager"
4734 msgstr "Pakethanterare"
4735
4736 #
4737 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4738 msgid "Pan&Scan"
4739 msgstr "Pan&Scan"
4740
4741 #
4742 msgid "Parent Directory"
4743 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4744
4745 #
4746 msgid "Parental control"
4747 msgstr "Föräldrakontroll"
4748
4749 #
4750 msgid "Parental control services Editor"
4751 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4752
4753 #
4754 msgid "Parental control setup"
4755 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4756
4757 #
4758 msgid "Parental control type"
4759 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4760
4761 msgid ""
4762 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4763 "TV  program."
4764 msgstr ""
4765
4766 #
4767 msgid "Password"
4768 msgstr "Lösenord"
4769
4770 #
4771 msgid "Pause movie at end"
4772 msgstr "Pausa filmen"
4773
4774 #
4775 msgid "People & Blogs"
4776 msgstr "Folk & Bloggar"
4777
4778 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4779 msgstr ""
4780
4781 #
4782 msgid "Pets & Animals"
4783 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4784
4785 #
4786 msgid "Phone number"
4787 msgstr "Telefonnummer"
4788
4789 #
4790 msgid "PiPSetup"
4791 msgstr "BiB konfiguration"
4792
4793 #
4794 msgid "PicturePlayer"
4795 msgstr "Bildspelare"
4796
4797 #
4798 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4799 msgid "Pillarbox"
4800 msgstr "Svarta kanter"
4801
4802 #
4803 msgid "Pilot"
4804 msgstr "Pilot"
4805
4806 msgid "Pin code needed"
4807 msgstr "Pin kod behövs"
4808
4809 #
4810 msgid "Play"
4811 msgstr "Spela upp"
4812
4813 #
4814 msgid "Play Audio-CD..."
4815 msgstr "Spela Audio-CD..."
4816
4817 #
4818 msgid "Play DVD"
4819 msgstr "Spela DVD"
4820
4821 #
4822 msgid "Play Music..."
4823 msgstr "Spela Musik..."
4824
4825 #
4826 msgid "Play YouTube movies"
4827 msgstr "Spela YouTube filmer"
4828
4829 msgid "Play music from Last.fm"
4830 msgstr ""
4831
4832 msgid "Play music from Last.fm."
4833 msgstr ""
4834
4835 #
4836 msgid "Play next video"
4837 msgstr "Spela nästa video"
4838
4839 #
4840 msgid "Play recorded movies..."
4841 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4842
4843 msgid "Play video again"
4844 msgstr "Spela video igen"
4845
4846 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4847 msgstr ""
4848
4849 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4850 msgstr ""
4851
4852 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4853 msgstr ""
4854
4855 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4856 msgstr ""
4857
4858 msgid "Plays your favorite music and videos"
4859 msgstr ""
4860
4861 #
4862 msgid "Please Reboot"
4863 msgstr "Vänligen starta om"
4864
4865 #
4866 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4867 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4868
4869 #
4870 msgid "Please add titles to the compilation."
4871 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
4872
4873 msgid ""
4874 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4875 "not set a PIN."
4876 msgstr ""
4877
4878 #
4879 msgid "Please change recording endtime"
4880 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4881
4882 #
4883 msgid "Please check your network settings!"
4884 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4885
4886 #
4887 msgid "Please choose an extension..."
4888 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4889
4890 msgid "Please choose he package..."
4891 msgstr "Vänligen välj paket..."
4892
4893 #
4894 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4895 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4896
4897 msgid ""
4898 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4899 "values.\n"
4900 "When you are ready press OK to continue."
4901 msgstr ""
4902 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4903 "begärda fälten.\n"
4904 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
4905
4906 #
4907 msgid ""
4908 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4909 "values.\n"
4910 "When you are ready press OK to continue."
4911 msgstr ""
4912 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4913 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4914
4915 #
4916 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4917 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4918
4919 #
4920 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4921 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4922
4923 #
4924 msgid "Please enter a name for the new marker"
4925 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4926
4927 #
4928 msgid "Please enter a new filename"
4929 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4930
4931 #
4932 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4933 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4934
4935 #
4936 msgid "Please enter name of the new directory"
4937 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4938
4939 msgid "Please enter the correct pin code"
4940 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
4941
4942 msgid "Please enter the old PIN code"
4943 msgstr ""
4944
4945 #
4946 msgid "Please enter your email address here:"
4947 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4948
4949 #
4950 msgid "Please enter your name here (optional):"
4951 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
4952
4953 #
4954 msgid "Please enter your search term."
4955 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
4956
4957 #
4958 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4959 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
4960
4961 #
4962 msgid ""
4963 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4964 "therefore the default directory is being used instead."
4965 msgstr ""
4966 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
4967 "är nu default bibliotek valt."
4968
4969 #
4970 msgid "Please press OK to continue."
4971 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
4972
4973 #
4974 msgid "Please press OK!"
4975 msgstr "Vänligen tryck OK!"
4976
4977 #
4978 msgid "Please provide a Text to match"
4979 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
4980
4981 #
4982 msgid "Please select a playlist to delete..."
4983 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
4984
4985 #
4986 msgid "Please select a playlist..."
4987 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
4988
4989 #
4990 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4991 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
4992
4993 #
4994 msgid "Please select a subservice to record..."
4995 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
4996
4997 #
4998 msgid "Please select a subservice..."
4999 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
5000
5001 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5002 msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
5003
5004 #
5005 msgid "Please select an extension to remove."
5006 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
5007
5008 #
5009 msgid "Please select an option below."
5010 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
5011
5012 #
5013 msgid "Please select medium to use as backup location"
5014 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
5015
5016 #
5017 msgid "Please select tag to filter..."
5018 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
5019
5020 #
5021 msgid "Please select the movie path..."
5022 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
5023
5024 msgid ""
5025 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5026 "connection.\n"
5027 "\n"
5028 "Please press OK to continue."
5029 msgstr ""
5030 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
5031 "Internet.\n"
5032 "\n"
5033 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
5034
5035 #
5036 msgid ""
5037 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5038 "\n"
5039 "Please press OK to continue."
5040 msgstr ""
5041 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
5042 "\n"
5043 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5044
5045 #
5046 msgid "Please set up tuner B"
5047 msgstr "Vänligen installera tuner B"
5048
5049 #
5050 msgid "Please set up tuner C"
5051 msgstr "Vänligen installera tuner C"
5052
5053 #
5054 msgid "Please set up tuner D"
5055 msgstr "Vänligen installera tuner D"
5056
5057 #
5058 msgid ""
5059 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5060 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5061 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5062 msgstr ""
5063 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
5064 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
5065 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
5066 "flyttning."
5067
5068 msgid ""
5069 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5070 "the OK button."
5071 msgstr ""
5072 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
5073 "knappen."
5074
5075 #
5076 msgid "Please wait (Step 2)"
5077 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
5078
5079 #
5080 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5081 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
5082
5083 #
5084 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5085 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
5086
5087 #
5088 msgid "Please wait while removing selected package..."
5089 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
5090
5091 #
5092 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5093 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
5094
5095 #
5096 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5097 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
5098
5099 #
5100 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5101 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
5102
5103 #
5104 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5105 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
5106
5107 #
5108 msgid "Please wait while we configure your network..."
5109 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
5110
5111 #
5112 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5113 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
5114
5115 #
5116 msgid "Please wait while we test your network..."
5117 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
5118
5119 #
5120 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5121 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
5122
5123 #
5124 msgid "Please wait..."
5125 msgstr "Vänligen vänta..."
5126
5127 #
5128 msgid "Please wait... Loading list..."
5129 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
5130
5131 #
5132 msgid "Plugin browser"
5133 msgstr "Plugin hanterare"
5134
5135 #
5136 msgid "Plugin manager activity information"
5137 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
5138
5139 #
5140 msgid "Plugin manager help"
5141 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
5142
5143 #
5144 #, python-format
5145 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5146 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5147
5148 #
5149 msgid "Plugins"
5150 msgstr "Plugins"
5151
5152 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5153 msgstr ""
5154
5155 #
5156 msgid "Poland"
5157 msgstr "Polen"
5158
5159 #
5160 msgid "Polarity"
5161 msgstr "Polaritet"
5162
5163 #
5164 msgid "Polarization"
5165 msgstr "Polarisation"
5166
5167 #
5168 msgid "Polish"
5169 msgstr "Polska"
5170
5171 #
5172 msgid "Poll Interval (in h)"
5173 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
5174
5175 #
5176 msgid "Poll automatically"
5177 msgstr "Sök automatiskt"
5178
5179 #
5180 msgid "Port A"
5181 msgstr "Port A"
5182
5183 #
5184 msgid "Port B"
5185 msgstr "Port B"
5186
5187 #
5188 msgid "Port C"
5189 msgstr "Port C"
5190
5191 #
5192 msgid "Port D"
5193 msgstr "Port D"
5194
5195 #
5196 msgid "Portuguese"
5197 msgstr "Portugisiska"
5198
5199 #
5200 msgid "Positioner"
5201 msgstr "Motor"
5202
5203 #
5204 msgid "Positioner fine movement"
5205 msgstr "Motor finstegning"
5206
5207 #
5208 msgid "Positioner movement"
5209 msgstr "Motor rörelse"
5210
5211 #
5212 msgid "Positioner setup"
5213 msgstr "Motor installation"
5214
5215 #
5216 msgid "Positioner storage"
5217 msgstr "Motor lagring"
5218
5219 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5220 msgstr ""
5221
5222 #
5223 msgid ""
5224 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5225 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5226 msgstr ""
5227 "Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
5228 "Enigma2 eller värde ändrat av dig."
5229
5230 #
5231 msgid "Power threshold in mA"
5232 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
5233
5234 #
5235 msgid "Predefined transponder"
5236 msgstr "Fördefinerad transponder"
5237
5238 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5239 msgstr "Förbered ytterligare en USB-sticka för image flashning"
5240
5241 #
5242 msgid "Preparing... Please wait"
5243 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
5244
5245 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5246 msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
5247
5248 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5249 msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
5250
5251 #
5252 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5253 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
5254
5255 #
5256 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5257 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
5258
5259 #
5260 msgid "Press OK to activate the settings."
5261 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
5262
5263 #
5264 msgid "Press OK to collapse this host"
5265 msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
5266
5267 #
5268 msgid "Press OK to edit selected settings."
5269 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
5270
5271 #
5272 msgid "Press OK to edit the settings."
5273 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
5274
5275 #
5276 msgid "Press OK to expand this host"
5277 msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
5278
5279 #
5280 #, python-format
5281 msgid "Press OK to get further details for %s"
5282 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
5283
5284 #
5285 msgid "Press OK to mount this share!"
5286 msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
5287
5288 #
5289 msgid "Press OK to mount!"
5290 msgstr "Tryck OK för att montera!"
5291
5292 #
5293 msgid "Press OK to save settings."
5294 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
5295
5296 #
5297 msgid "Press OK to scan"
5298 msgstr "Tryck OK för sökning"
5299
5300 #
5301 msgid "Press OK to select a Provider."
5302 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
5303
5304 #
5305 msgid "Press OK to select."
5306 msgstr "Tryck OK för att välja."
5307
5308 #
5309 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5310 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
5311
5312 #
5313 msgid "Press OK to start the scan"
5314 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
5315
5316 #
5317 msgid "Press OK to toggle the selection."
5318 msgstr "Tryck OK för att växla val."
5319
5320 #
5321 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5322 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
5323
5324 #
5325 msgid "Prev"
5326 msgstr "Föregående"
5327
5328 #
5329 msgid "Preview"
5330 msgstr "Förhandsgranskning"
5331
5332 #
5333 msgid "Preview AutoTimer"
5334 msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
5335
5336 #
5337 msgid "Preview menu"
5338 msgstr "Förvisningsmeny"
5339
5340 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5341 msgstr ""
5342
5343 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5344 msgstr ""
5345
5346 #
5347 msgid "Primary DNS"
5348 msgstr "Primär DNS"
5349
5350 #
5351 msgid "Priority"
5352 msgstr "Prioritet"
5353
5354 #
5355 msgid "Process"
5356 msgstr "Process"
5357
5358 #
5359 msgid "Properties of current title"
5360 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
5361
5362 #
5363 msgid "Protect services"
5364 msgstr "Skydda kanaler"
5365
5366 #
5367 msgid "Protect setup"
5368 msgstr "Skydda inställningar"
5369
5370 #
5371 msgid "Provider"
5372 msgstr "Leverantör"
5373
5374 #
5375 msgid "Provider to scan"
5376 msgstr "Leverantör att scanna"
5377
5378 #
5379 msgid "Providers"
5380 msgstr "Leverantörer"
5381
5382 #
5383 msgid "Published"
5384 msgstr "Publiserad"
5385
5386 #
5387 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5388 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
5389
5390 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5391 msgstr ""
5392
5393 #
5394 msgid "Quick"
5395 msgstr "Snabb"
5396
5397 #
5398 msgid "Quickzap"
5399 msgstr "Snabbzap"
5400
5401 msgid "RC Menu"
5402 msgstr "Fjärrkontroll Meny"
5403
5404 #
5405 msgid "RF output"
5406 msgstr "RF ut