Merge remote branch 'origin/acid-burn/virtualkeyboard' into experimental
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-01 08:09+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-12-08 08:01+0200\n"
12 "Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: sv\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
19 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
21 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Avancerade val och inställningar."
30
31 msgid ""
32 "\n"
33 "After pressing OK, please wait!"
34 msgstr ""
35 "\n"
36 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
37
38 #
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Backup your Dreambox settings."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
45
46 #
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Edit the upgrade source address."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Ändra uppgraderingskällas adress."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
60
61 #
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Återskapa med datum på backup."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Välj din backupenhet.\n"
117 "Nuvarande enhet: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
126
127 #
128 msgid ""
129 "\n"
130 "View, install and remove available or installed packages."
131 msgstr ""
132 "\n"
133 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
134
135 #
136 msgid " "
137 msgstr " "
138
139 #
140 msgid " Results"
141 msgstr " Resultat"
142
143 #
144 msgid " extensions."
145 msgstr " utökningar."
146
147 msgid " ms"
148 msgstr " ms"
149
150 #
151 msgid " packages selected."
152 msgstr " valda paket."
153
154 msgid " updates available."
155 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
156
157 #
158 msgid " wireless networks found!"
159 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
160
161 #
162 msgid "#000000"
163 msgstr "#000000"
164
165 msgid "#0064c7"
166 msgstr "#0064c7"
167
168 #
169 msgid "#25062748"
170 msgstr "#25062748"
171
172 #
173 msgid "#389416"
174 msgstr "#389416"
175
176 #
177 msgid "#80000000"
178 msgstr "#80000000"
179
180 msgid "#80ffffff"
181 msgstr "#80ffffff"
182
183 msgid "#bab329"
184 msgstr "#bab329"
185
186 msgid "#f23d21"
187 msgstr "#f23d21"
188
189 msgid "#ffffff"
190 msgstr "#ffffff"
191
192 msgid "#ffffffff"
193 msgstr "#ffffffff"
194
195 #
196 msgid "%H:%M"
197 msgstr "%H:%M"
198
199 #, python-format
200 msgid ""
201 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
202 "%s"
203 msgstr ""
204
205 #
206 #, python-format
207 msgid "%d jobs are running in the background!"
208 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
209
210 #, python-format
211 msgid "%d min"
212 msgstr "%d min"
213
214 #
215 #, python-format
216 msgid "%d services found!"
217 msgstr "%d kanaler hittades!"
218
219 msgid "%d.%B %Y"
220 msgstr "%d.%B %Y"
221
222 #, python-format
223 msgid "%i ms"
224 msgstr "%i ms"
225
226 #
227 #, python-format
228 msgid ""
229 "%s\n"
230 "(%s, %d MB free)"
231 msgstr ""
232 "%s\n"
233 "(%s, %d MB ledigt)"
234
235 #, python-format
236 msgid "%s (%s)\n"
237 msgstr "%s (%s)\n"
238
239 #, python-format
240 msgid "%s: %s at %s"
241 msgstr ""
242
243 #
244 msgid "(ZAP)"
245 msgstr "(ZAP)"
246
247 #
248 msgid "(empty)"
249 msgstr "(tom)"
250
251 #
252 msgid "(show optional DVD audio menu)"
253 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
254
255 #
256 msgid "* Only available if more than one interface is active."
257 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
258
259 #
260 msgid "0"
261 msgstr "0"
262
263 #
264 msgid "1"
265 msgstr "1"
266
267 #
268 msgid "1 wireless network found!"
269 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
270
271 #
272 msgid "1.0"
273 msgstr "1.0"
274
275 #
276 msgid "1.1"
277 msgstr "1.1"
278
279 #
280 msgid "1.2"
281 msgstr "1.2"
282
283 #
284 msgid "12V output"
285 msgstr "12V utgång"
286
287 #
288 msgid "13 V"
289 msgstr "13 V"
290
291 #
292 msgid "16:10"
293 msgstr "16:10"
294
295 msgid "16:10 Letterbox"
296 msgstr "16:10 Letterbox"
297
298 msgid "16:10 PanScan"
299 msgstr "16:10 PanScan"
300
301 #
302 msgid "16:9"
303 msgstr "16:9"
304
305 msgid "16:9 Letterbox"
306 msgstr "16:9 Letterbox"
307
308 #
309 msgid "16:9 always"
310 msgstr "16:9 alltid"
311
312 #
313 msgid "18 V"
314 msgstr "18 V"
315
316 #
317 msgid "2"
318 msgstr "2"
319
320 #
321 msgid "3"
322 msgstr "3"
323
324 #
325 msgid "30 minutes"
326 msgstr "30 minuter"
327
328 #
329 msgid "4"
330 msgstr "4"
331
332 #
333 msgid "4:3"
334 msgstr "4:3"
335
336 #
337 msgid "4:3 Letterbox"
338 msgstr "4:3 Letterbox"
339
340 #
341 msgid "4:3 PanScan"
342 msgstr "4:3 PanScan"
343
344 #
345 msgid "5"
346 msgstr "5"
347
348 #
349 msgid "5 minutes"
350 msgstr "5 minuter"
351
352 #
353 msgid "6"
354 msgstr "6"
355
356 #
357 msgid "60 minutes"
358 msgstr "60 minuter"
359
360 #
361 msgid "7"
362 msgstr "7"
363
364 #
365 msgid "8"
366 msgstr "8"
367
368 #
369 msgid "9"
370 msgstr "9"
371
372 #
373 msgid "<Current movielist location>"
374 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
375
376 #
377 msgid "<Default movie location>"
378 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
379
380 #
381 msgid "<Last timer location>"
382 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
383
384 #
385 msgid "<unknown>"
386 msgstr "<okänd>"
387
388 #
389 msgid "??"
390 msgstr "??"
391
392 #
393 msgid "A"
394 msgstr "A"
395
396 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
397 msgstr ""
398
399 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
400 msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
401
402 msgid "A basic ftp client"
403 msgstr "En enkel ftp klient"
404
405 msgid "A client for www.dyndns.org"
406 msgstr "En klient för www.dyndns.org"
407
408 #
409 #, python-format
410 msgid ""
411 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
412 "Do you want to keep your version?"
413 msgstr ""
414 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
415 "Vill du behålla din version?"
416
417 msgid "A demo plugin for TPM usage."
418 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
419
420 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
421 msgstr ""
422
423 #
424 msgid ""
425 "A finished record timer wants to set your\n"
426 "Dreambox to standby. Do that now?"
427 msgstr ""
428 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
429 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
430
431 #
432 msgid ""
433 "A finished record timer wants to shut down\n"
434 "your Dreambox. Shutdown now?"
435 msgstr ""
436 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
437 "din Dreambox. Stänga av nu?"
438
439 #
440 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
441 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
442
443 msgid "A graphical EPG interface"
444 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
445
446 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
447 msgstr ""
448
449 msgid "A graphical EPG interface."
450 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
451
452 #
453 msgid ""
454 "A mount entry with this name already exists!\n"
455 "Update existing entry and continue?\n"
456 msgstr ""
457 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
458 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
459
460 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
461 msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
462
463 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
464 msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
465
466 msgid "A nice looking skin from Kerni"
467 msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
468
469 #
470 #, python-format
471 msgid ""
472 "A record has been started:\n"
473 "%s"
474 msgstr ""
475 "En inspelning har påbörjats:\n"
476 "%s"
477
478 #
479 msgid ""
480 "A recording is currently running.\n"
481 "What do you want to do?"
482 msgstr ""
483 "En inspelning pågår redan.\n"
484 "Vad vill du göra?"
485
486 #
487 msgid ""
488 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
489 "configure the positioner."
490 msgstr ""
491 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
492 "motorn."
493
494 #
495 msgid ""
496 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
497 "start the satfinder."
498 msgstr ""
499 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
500
501 #
502 #, python-format
503 msgid "A required tool (%s) was not found."
504 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
505
506 #
507 msgid "A search for available updates is currently in progress."
508 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
509
510 #
511 msgid ""
512 "A second configured interface has been found.\n"
513 "\n"
514 "Do you want to disable the second network interface?"
515 msgstr ""
516 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
517 "\n"
518 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
519
520 msgid "A simple downloading application for other plugins"
521 msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
522
523 #
524 msgid ""
525 "A sleep timer wants to set your\n"
526 "Dreambox to standby. Do that now?"
527 msgstr ""
528 "En sovtimer vill försätta din\n"
529 "Dreambox i standby. Utföra det?"
530
531 #
532 msgid ""
533 "A sleep timer wants to shut down\n"
534 "your Dreambox. Shutdown now?"
535 msgstr ""
536 "En sovtimer vill stänga av\n"
537 "din Dreambox. Stänga av nu?"
538
539 #
540 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
541 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
542
543 #
544 msgid ""
545 "A timer failed to record!\n"
546 "Disable TV and try again?\n"
547 msgstr ""
548 "En timerinspelning misslyckades!\n"
549 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
550
551 #
552 msgid "A/V Settings"
553 msgstr "A/V Inställningar"
554
555 #
556 msgid "AA"
557 msgstr "AA"
558
559 #
560 msgid "AB"
561 msgstr "AB"
562
563 #
564 msgid "AC3 default"
565 msgstr "AC3 standard"
566
567 #
568 msgid "AC3 downmix"
569 msgstr "AC3 nedmixning"
570
571 #
572 msgid "Abort"
573 msgstr "Avbryt"
574
575 #
576 msgid "Abort this Wizard."
577 msgstr "Avbryt den här guiden."
578
579 #
580 msgid "About"
581 msgstr "Om"
582
583 #
584 msgid "About..."
585 msgstr "Om..."
586
587 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
588 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
589
590 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
591 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
592
593 #
594 msgid "Accesspoint:"
595 msgstr "Accespunkt:"
596
597 #
598 msgid "Action on long powerbutton press"
599 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
600
601 msgid "Action on short powerbutton press"
602 msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
603
604 #
605 msgid "Action:"
606 msgstr "Action:"
607
608 #
609 msgid "Activate Picture in Picture"
610 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
611
612 #
613 msgid "Activate network settings"
614 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
615
616 #
617 msgid "Active"
618 msgstr "Aktiv"
619
620 #
621 msgid ""
622 "Active/\n"
623 "Inactive"
624 msgstr ""
625 "Aktiv/\n"
626 "Inaktiv"
627
628 #
629 msgid "Adapter settings"
630 msgstr "Adapter inställning"
631
632 #
633 msgid "Add"
634 msgstr "Lägg till"
635
636 #
637 msgid "Add Bookmark"
638 msgstr "Lägg till bokmärke"
639
640 #
641 msgid "Add WLAN configuration?"
642 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
643
644 #
645 msgid "Add a mark"
646 msgstr "Lägg till markör"
647
648 #
649 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
650 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
651
652 #
653 msgid "Add a new title"
654 msgstr "Lägg till ny titel"
655
656 #
657 msgid "Add network configuration?"
658 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
659
660 #
661 msgid "Add new AutoTimer"
662 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
663
664 #
665 msgid "Add new network mount point"
666 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
667
668 #
669 msgid "Add timer"
670 msgstr "Lägg till timer"
671
672 #
673 msgid "Add timer as disabled on conflict"
674 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
675
676 #
677 msgid "Add title"
678 msgstr "Lägg till titel"
679
680 #
681 msgid "Add to bouquet"
682 msgstr "Lägg till i favoritlista"
683
684 #
685 msgid "Add to favourites"
686 msgstr "Lägg till i favoriter"
687
688 #
689 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
690 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
691
692 #
693 msgid "Added: "
694 msgstr "Tillagd: "
695
696 msgid ""
697 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
698 "enabled."
699 msgstr ""
700 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
701 "rev... om aktiverad."
702
703 #
704 msgid "Adds network configuration if enabled."
705 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
706
707 #
708 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
709 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
710
711 #
712 msgid ""
713 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
714 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
715 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
716 "test screens."
717 msgstr ""
718 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
719 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
720 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
721 "välja annan testbild."
722
723 msgid "Adult streaming plugin"
724 msgstr "Vuxenstreaming klient"
725
726 msgid "Adult streaming plugin."
727 msgstr "Vuxenstreaming klient."
728
729 #
730 msgid "Advanced Options"
731 msgstr "Avancerade Inställningar"
732
733 #
734 msgid "Advanced Software"
735 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
736
737 #
738 msgid "Advanced Software Plugin"
739 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
740
741 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
742 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
743
744 #
745 msgid "Advanced Video Setup"
746 msgstr "Avancerad videoinställning"
747
748 #
749 msgid "Advanced restore"
750 msgstr "Avancerad återskapning"
751
752 msgid ""
753 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
754 "standby-mode."
755 msgstr ""
756 "Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
757 "Dreambox i standbyläge."
758
759 #
760 msgid "After event"
761 msgstr "Efter program"
762
763 #
764 msgid ""
765 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
766 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
767 msgstr ""
768 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
769 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
770
771 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
772 msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
773
774 #
775 msgid "Album"
776 msgstr "Album"
777
778 #
779 msgid "All"
780 msgstr "Alla"
781
782 #
783 msgid "All Satellites"
784 msgstr "Alla Satelliter"
785
786 #
787 msgid "All Time"
788 msgstr "All Time"
789
790 #
791 msgid "All non-repeating timers"
792 msgstr "Alla icke upprepande timers"
793
794 #
795 msgid "Allow zapping via Webinterface"
796 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
797
798 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
799 msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
800
801 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
802 msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
803
804 #
805 msgid "Alpha"
806 msgstr "Alpha"
807
808 #
809 msgid "Alternative radio mode"
810 msgstr "Alternativt radioläge"
811
812 #
813 msgid "Alternative services tuner priority"
814 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
815
816 msgid "Always ask"
817 msgstr "Fråga alltid"
818
819 #
820 msgid "Always ask before sending"
821 msgstr "Fråga alltid före skickning"
822
823 #
824 msgid "Ammount of recordings left"
825 msgstr "Mängd inspelning kvar"
826
827 #
828 msgid "An empty filename is illegal."
829 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
830
831 #
832 msgid "An error occured."
833 msgstr "Ett fel uppstod."
834
835 #
836 msgid "An unknown error occured!"
837 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
838
839 #
840 msgid "Anonymize crashlog?"
841 msgstr "Anonymisera crashlog?"
842
843 #
844 msgid "Arabic"
845 msgstr "Arabiska"
846
847 #
848 msgid ""
849 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
850 "\n"
851 msgstr ""
852 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
853 "\n"
854
855 #
856 msgid ""
857 "Are you sure you want to delete\n"
858 "following backup:\n"
859 msgstr ""
860 "Är du säker att du vill ta bort\n"
861 "följande backup:\n"
862
863 #
864 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
865 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
866
867 #
868 msgid ""
869 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
870 "\n"
871 msgstr ""
872 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
873 "\n"
874
875 #
876 msgid ""
877 "Are you sure you want to restore\n"
878 "following backup:\n"
879 msgstr ""
880 "Är du säker att du vill återskapa\n"
881 "följande backup:\n"
882
883 #
884 msgid ""
885 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
886 "Enigma2 will restart after the restore"
887 msgstr ""
888 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
889 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
890
891 #
892 msgid ""
893 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
894 "\n"
895 msgstr ""
896 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
897 "\n"
898
899 #
900 msgid "Artist"
901 msgstr "Artist"
902
903 #
904 msgid "Ascending"
905 msgstr "Stigande"
906
907 #
908 msgid "Ask before shutdown:"
909 msgstr "Fråga före avstängning:"
910
911 #
912 msgid "Ask user"
913 msgstr "Fråga"
914
915 #
916 msgid "Aspect Ratio"
917 msgstr "Bildformat"
918
919 msgid "Aspect ratio"
920 msgstr ""
921
922 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
923 msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
924
925 msgid "Atheros"
926 msgstr "Atheros"
927
928 #
929 msgid "Audio"
930 msgstr "Ljud"
931
932 #
933 msgid "Audio Options..."
934 msgstr "Ljudval..."
935
936 msgid "Audio PID"
937 msgstr ""
938
939 #
940 msgid "Audio Sync"
941 msgstr "Ljudsynk"
942
943 #
944 msgid "Audio Sync Setup"
945 msgstr "Ljudsynk Installation"
946
947 msgid ""
948 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
949 "synchronous to the picture."
950 msgstr ""
951 "AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
952 "synkroniserar med bilden."
953
954 #
955 msgid "Australia"
956 msgstr "Australien"
957
958 #
959 msgid "Author: "
960 msgstr "Författare: "
961
962 #
963 msgid "Authoring mode"
964 msgstr "Authoring läge"
965
966 #
967 msgid "Auto"
968 msgstr "Auto"
969
970 #
971 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
972 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
973
974 #
975 msgid "Auto flesh"
976 msgstr "Auto hudfärg"
977
978 #
979 msgid "Auto scart switching"
980 msgstr "Auto scart byte"
981
982 #
983 msgid "AutoTimer Editor"
984 msgstr "AutoTimer Editor"
985
986 #
987 msgid "AutoTimer Filters"
988 msgstr "AutoTimer Filter"
989
990 #
991 msgid "AutoTimer Services"
992 msgstr "AutoTimer Kanaler"
993
994 #
995 msgid "AutoTimer Settings"
996 msgstr "AutoTimer Inställningar"
997
998 #
999 msgid "AutoTimer overview"
1000 msgstr "AutoTimer överblick"
1001
1002 msgid ""
1003 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1004 "criteria."
1005 msgstr ""
1006
1007 msgid "AutoTimer was added successfully"
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "AutoTimer was removed"
1014 msgstr ""
1015
1016 #
1017 msgid "Automatic"
1018 msgstr "Automatisk"
1019
1020 #
1021 msgid "Automatic Scan"
1022 msgstr "Automatisk sökning"
1023
1024 msgid "Automatic volume adjustment"
1025 msgstr ""
1026
1027 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Automatically change video resolution"
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid ""
1034 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1035 "resolution you are watching."
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1039 msgstr ""
1040
1041 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1042 msgstr ""
1043
1044 msgid "Automatically refresh EPG"
1045 msgstr ""
1046
1047 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1048 msgstr ""
1049
1050 #, python-format
1051 msgid ""
1052 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1053 "Is %s ok?"
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid "Autoresolution Switch"
1057 msgstr ""
1058
1059 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "Autoresolution settings"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "Autoresolution videomode setup"
1066 msgstr ""
1067
1068 #
1069 msgid "Autos & Vehicles"
1070 msgstr "Motor & Fordon"
1071
1072 #
1073 msgid "Autowrite timer"
1074 msgstr "Automatskapa timer"
1075
1076 #
1077 msgid "Available format variables"
1078 msgstr "Tillgängliga format variabler"
1079
1080 #
1081 msgid "B"
1082 msgstr "B"
1083
1084 #
1085 msgid "BA"
1086 msgstr "BA"
1087
1088 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1089 msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
1090
1091 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1092 msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
1093
1094 #
1095 msgid "BB"
1096 msgstr "BB"
1097
1098 #
1099 msgid "BER"
1100 msgstr "BER"
1101
1102 #
1103 msgid "BER:"
1104 msgstr "BER:"
1105
1106 #
1107 msgid "Back"
1108 msgstr "Tillbaka"
1109
1110 msgid "Back, lower USB Slot"
1111 msgstr ""
1112
1113 msgid "Back, upper USB Slot"
1114 msgstr ""
1115
1116 #
1117 msgid "Background"
1118 msgstr "Bakgrund"
1119
1120 #
1121 msgid "Backup done."
1122 msgstr "Backup klar."
1123
1124 #
1125 msgid "Backup failed."
1126 msgstr "Backup misslyckades."
1127
1128 #
1129 msgid "Backup is running..."
1130 msgstr "Backup pågår..."
1131
1132 #
1133 msgid "Backup system settings"
1134 msgstr "Backup av systeminställningar"
1135
1136 #
1137 msgid "Band"
1138 msgstr "Band"
1139
1140 #
1141 msgid "Bandwidth"
1142 msgstr "Bandbredd"
1143
1144 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1145 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
1146
1147 msgid "Begin of timespan"
1148 msgstr "Början på tidsintervall"
1149
1150 #
1151 msgid "Begin time"
1152 msgstr "Starttid"
1153
1154 #
1155 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1156 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1157
1158 #
1159 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1160 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1161
1162 #
1163 msgid "Behavior when a movie is started"
1164 msgstr "Beteende när en film startas"
1165
1166 #
1167 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1168 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1169
1170 #
1171 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1172 msgstr "Beteende när en film slutar"
1173
1174 #
1175 msgid "Bitrate:"
1176 msgstr "Bitrate:"
1177
1178 #
1179 msgid "Block noise reduction"
1180 msgstr "Block brus minskning"
1181
1182 #
1183 msgid "Blue boost"
1184 msgstr "Blå förstärkning"
1185
1186 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1187 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
1188
1189 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1190 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
1191
1192 #
1193 msgid "Bookmarks"
1194 msgstr "Bokmärken"
1195
1196 #
1197 msgid "Bouquets"
1198 msgstr "Favoriter"
1199
1200 #
1201 msgid "Brazil"
1202 msgstr "Brasilien"
1203
1204 #
1205 msgid "Brightness"
1206 msgstr "Ljusstyrka"
1207
1208 msgid ""
1209 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1210 "conection."
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "Browse for and connect to network shares"
1214 msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
1215
1216 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1217 msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
1218
1219 #
1220 msgid "Browse network neighbourhood"
1221 msgstr "Bläddra i nätverket"
1222
1223 #
1224 msgid "Burn DVD"
1225 msgstr "Skapa DVD"
1226
1227 #
1228 msgid "Burn existing image to DVD"
1229 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1230
1231 msgid "Burn to DVD"
1232 msgstr "Bränn till DVD"
1233
1234 msgid "Burn your recordings to DVD"
1235 msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
1236
1237 #
1238 msgid "Bus: "
1239 msgstr "Bus: "
1240
1241 msgid ""
1242 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1243 "dates."
1244 msgstr ""
1245
1246 msgid ""
1247 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1248 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1249 "about the same conflict over and over."
1250 msgstr ""
1251
1252 #
1253 msgid ""
1254 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1255 "displayed."
1256 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1257
1258 #
1259 msgid "C"
1260 msgstr "C"
1261
1262 #
1263 msgid "C-Band"
1264 msgstr "C-Band"
1265
1266 msgid "CDInfo"
1267 msgstr "CD Info"
1268
1269 msgid ""
1270 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1271 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1272 msgstr ""
1273
1274 #
1275 msgid "CI assignment"
1276 msgstr "CI tilldelning"
1277
1278 #
1279 msgid "CIFS share"
1280 msgstr "CIFS delning"
1281
1282 #
1283 msgid "CVBS"
1284 msgstr "CVBS"
1285
1286 #
1287 msgid "Cable"
1288 msgstr "Kabel"
1289
1290 #
1291 msgid "Cache Thumbnails"
1292 msgstr "Buffra miniatyrer"
1293
1294 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1301 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1302
1303 #
1304 msgid "Canada"
1305 msgstr "Kanada"
1306
1307 #
1308 msgid "Cancel"
1309 msgstr "Avbryt"
1310
1311 #
1312 msgid "Capacity: "
1313 msgstr "Kapacitet: "
1314
1315 #
1316 msgid "Card"
1317 msgstr "Kort"
1318
1319 #
1320 msgid "Catalan"
1321 msgstr "Katalanska"
1322
1323 #
1324 msgid "Center screen at the lower border"
1325 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1326
1327 #
1328 msgid "Center screen at the upper border"
1329 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1330
1331 #
1332 msgid "Change active delay"
1333 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1334
1335 #
1336 msgid "Change bouquets in quickzap"
1337 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1338
1339 msgid "Change default recording offset?"
1340 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1341
1342 #
1343 msgid "Change hostname"
1344 msgstr "Byt hostnamn"
1345
1346 msgid "Change pin code"
1347 msgstr "Ändra pin kod"
1348
1349 msgid "Change service PIN"
1350 msgstr "Ändra kanal PIN"
1351
1352 msgid "Change service PINs"
1353 msgstr "Ändra kanal PINs"
1354
1355 msgid "Change setup PIN"
1356 msgstr "Ändra installations PIN"
1357
1358 #
1359 msgid "Change step size"
1360 msgstr "Ändra stegstorlek"
1361
1362 #
1363 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1364 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1365
1366 msgid "Changelog"
1367 msgstr "Ändringslog"
1368
1369 #
1370 msgid "Channel"
1371 msgstr "Kanal"
1372
1373 #
1374 msgid "Channel Selection"
1375 msgstr "Kanallista"
1376
1377 #
1378 msgid "Channel audio:"
1379 msgstr "Ljudkanal:"
1380
1381 #
1382 msgid "Channel not in services list"
1383 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1384
1385 #
1386 msgid "Channel:"
1387 msgstr "Kanal:"
1388
1389 #
1390 msgid "Channellist menu"
1391 msgstr "Kanallista meny"
1392
1393 #
1394 msgid "Channels"
1395 msgstr "Kanaler"
1396
1397 #
1398 msgid "Chap."
1399 msgstr "Kap."
1400
1401 #
1402 msgid "Chapter"
1403 msgstr "Kapitel"
1404
1405 #
1406 msgid "Chapter:"
1407 msgstr "Kapitel:"
1408
1409 #
1410 msgid "Check"
1411 msgstr "Kontrollera"
1412
1413 #
1414 msgid "Checking Filesystem..."
1415 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1416
1417 #
1418 msgid "Choose Tuner"
1419 msgstr "Välj tuner"
1420
1421 #
1422 msgid "Choose a wireless network"
1423 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1424
1425 #
1426 msgid "Choose backup files"
1427 msgstr "Välj backupfil"
1428
1429 #
1430 msgid "Choose backup location"
1431 msgstr "Välj backupdestination"
1432
1433 #
1434 msgid "Choose bouquet"
1435 msgstr "Välj favoritlista"
1436
1437 msgid "Choose image to download"
1438 msgstr "Välj image för nedladdning"
1439
1440 #
1441 msgid "Choose target folder"
1442 msgstr "Välj målkatalog"
1443
1444 #
1445 msgid "Choose upgrade source"
1446 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1447
1448 #
1449 msgid "Choose your Skin"
1450 msgstr "Välj utseende"
1451
1452 #
1453 msgid "Circular left"
1454 msgstr "Cirkulär vänster"
1455
1456 #
1457 msgid "Circular right"
1458 msgstr "Cirkulär höger"
1459
1460 #
1461 msgid "Classic"
1462 msgstr "Klassisk"
1463
1464 #
1465 msgid "Cleanup"
1466 msgstr "Rensa"
1467
1468 #
1469 msgid "Cleanup Wizard"
1470 msgstr "Upprensningsguide"
1471
1472 #
1473 msgid "Cleanup Wizard settings"
1474 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1475
1476 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1477 msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
1478
1479 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1480 msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
1481
1482 #
1483 msgid "CleanupWizard"
1484 msgstr "Upprensningsguide"
1485
1486 #
1487 msgid "Clear before scan"
1488 msgstr "Rensa före sökning"
1489
1490 #
1491 msgid "Clear history on Exit:"
1492 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1493
1494 #
1495 msgid "Clear log"
1496 msgstr "Rensa logg"
1497
1498 #
1499 msgid "Close"
1500 msgstr "Stäng"
1501
1502 #
1503 msgid "Close and forget changes"
1504 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1505
1506 #
1507 msgid "Close and save changes"
1508 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1509
1510 #
1511 msgid "Close title selection"
1512 msgstr "Stäng titelval"
1513
1514 msgid "Code rate HP"
1515 msgstr ""
1516
1517 msgid "Code rate LP"
1518 msgstr ""
1519
1520 #
1521 msgid "Code rate high"
1522 msgstr "Code rate hög"
1523
1524 #
1525 msgid "Code rate low"
1526 msgstr "Code rate låg"
1527
1528 #
1529 msgid "Coderate HP"
1530 msgstr "Coderate HP"
1531
1532 #
1533 msgid "Coderate LP"
1534 msgstr "Coderate LP"
1535
1536 #
1537 msgid "Collection name"
1538 msgstr "Samlingsnamn"
1539
1540 #
1541 msgid "Collection settings"
1542 msgstr "Samlingsinställning"
1543
1544 #
1545 msgid "Color Format"
1546 msgstr "Färgformat"
1547
1548 #
1549 msgid "Comedy"
1550 msgstr "Komedi"
1551
1552 #
1553 msgid "Command execution..."
1554 msgstr "Kommando exekvering..."
1555
1556 #
1557 msgid "Command order"
1558 msgstr "Kommandoordning"
1559
1560 #
1561 msgid "Committed DiSEqC command"
1562 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1563
1564 #
1565 msgid "Common Interface"
1566 msgstr "Common Interface"
1567
1568 #
1569 msgid "Common Interface Assignment"
1570 msgstr "Common Interface tilldelning"
1571
1572 #
1573 msgid "CommonInterface"
1574 msgstr "CommonInterface"
1575
1576 #
1577 msgid "Communication"
1578 msgstr "Kommunikation"
1579
1580 #
1581 msgid "Compact Flash"
1582 msgstr "Compact Flash"
1583
1584 #
1585 msgid "Complete"
1586 msgstr "Komplett"
1587
1588 #
1589 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1590 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1591
1592 msgid "Composition of the recording filenames"
1593 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1594
1595 #
1596 msgid "Configuration Mode"
1597 msgstr "Konfigurationsläge"
1598
1599 #
1600 msgid "Configuration for the Webinterface"
1601 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1602
1603 #
1604 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1605 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1606
1607 #
1608 msgid "Configure interface"
1609 msgstr "Konfigurera kort"
1610
1611 #
1612 msgid "Configure nameservers"
1613 msgstr "Konfigurera namnservers"
1614
1615 msgid "Configure your WLAN network interface"
1616 msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
1617
1618 #
1619 msgid "Configure your internal LAN"
1620 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1621
1622 #
1623 msgid "Configure your network again"
1624 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1625
1626 #
1627 msgid "Configure your wireless LAN again"
1628 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1629
1630 #
1631 msgid "Configuring"
1632 msgstr "Konfigurering"
1633
1634 #
1635 msgid "Conflicting timer"
1636 msgstr "Timerkonflikt"
1637
1638 #
1639 msgid "Connect"
1640 msgstr "Anslut"
1641
1642 #
1643 msgid "Connect to a Wireless Network"
1644 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1645
1646 #
1647 msgid "Connected to"
1648 msgstr "Ansluten till"
1649
1650 #
1651 msgid "Connected!"
1652 msgstr "Ansluten!"
1653
1654 #
1655 msgid "Constellation"
1656 msgstr "Konstellation"
1657
1658 #
1659 msgid "Content does not fit on DVD!"
1660 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1661
1662 msgid "Continue"
1663 msgstr "Forsätt"
1664
1665 #
1666 msgid "Continue in background"
1667 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1668
1669 #
1670 msgid "Continue playing"
1671 msgstr "Fortsätt spela"
1672
1673 #
1674 msgid "Contrast"
1675 msgstr "Kontrast"
1676
1677 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1678 msgstr ""
1679
1680 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1681 msgstr ""
1682
1683 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1684 msgstr ""
1685
1686 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1687 msgstr ""
1688
1689 msgid "Control your internal system fan."
1690 msgstr ""
1691
1692 msgid "Control your kids's tv usage"
1693 msgstr ""
1694
1695 msgid "Control your system fan"
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1699 msgstr ""
1700
1701 #
1702 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1703 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1704
1705 #
1706 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1707 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1708
1709 #
1710 msgid "Could not open Picture in Picture"
1711 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1712
1713 #
1714 #, python-format
1715 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1716 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1717
1718 #, python-format
1719 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1720 msgstr ""
1721
1722 #
1723 msgid "Crashlog settings"
1724 msgstr "Crashlog inställningar"
1725
1726 #
1727 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1728 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1729
1730 #
1731 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1732 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1733
1734 #
1735 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1736 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1737
1738 #
1739 msgid ""
1740 "Crashlogs found!\n"
1741 "Send them to Dream Multimedia?"
1742 msgstr ""
1743 "Crashlog hittad!\n"
1744 "Skicka till Dream Multimedia?"
1745
1746 #
1747 msgid "Create DVD-ISO"
1748 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1749
1750 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1751 msgstr ""
1752
1753 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1754 msgstr ""
1755
1756 msgid "Create a new AutoTimer."
1757 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1758
1759 #
1760 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1761 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1762
1763 msgid "Create a new timer using the wizard"
1764 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1765
1766 #
1767 msgid "Create movie folder failed"
1768 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1769
1770 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1771 msgstr ""
1772
1773 msgid "Create remote timers"
1774 msgstr ""
1775
1776 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1777 msgstr ""
1778
1779 #
1780 #, python-format
1781 msgid "Creating directory %s failed."
1782 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1783
1784 #
1785 msgid "Creating partition failed"
1786 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1787
1788 #
1789 msgid "Croatian"
1790 msgstr "Kroatiska"
1791
1792 #
1793 msgid "Current Transponder"
1794 msgstr "Nuvarande transponder"
1795
1796 msgid "Current device: "
1797 msgstr "Nuvarande enhet: "
1798
1799 #
1800 msgid "Current settings:"
1801 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1802
1803 #
1804 msgid "Current value: "
1805 msgstr "Nuvarande värde: "
1806
1807 #
1808 msgid "Current version:"
1809 msgstr "Nuvarande version:"
1810
1811 msgid "Currently installed image"
1812 msgstr "Nuvarande installerad image"
1813
1814 #
1815 #, python-format
1816 msgid "Custom (%s)"
1817 msgstr "Egen (%s)"
1818
1819 #
1820 msgid "Custom location"
1821 msgstr "Egen placering"
1822
1823 #
1824 msgid "Custom offset"
1825 msgstr "Egen kompensation"
1826
1827 #
1828 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1829 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1830
1831 #
1832 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1833 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1834
1835 #
1836 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1837 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1838
1839 #
1840 msgid "Customize"
1841 msgstr "Anpassningar"
1842
1843 msgid "Customize Vali-XD skins"
1844 msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
1845
1846 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1847 msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
1848
1849 #
1850 msgid "Cut"
1851 msgstr "Klipp"
1852
1853 msgid "Cut your movies"
1854 msgstr "Klipp dina filmer"
1855
1856 msgid "Cut your movies."
1857 msgstr "Klipp dina filmer."
1858
1859 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1860 msgstr ""
1861
1862 msgid ""
1863 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1864 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1865 "cut'.\n"
1866 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1867 msgstr ""
1868
1869 #
1870 msgid "Cutlist editor..."
1871 msgstr "Klipplist editor..."
1872
1873 #
1874 msgid "Czech"
1875 msgstr "Tjeckiska"
1876
1877 #
1878 msgid "Czech Republic"
1879 msgstr "Tjeckien"
1880
1881 #
1882 msgid "D"
1883 msgstr "D"
1884
1885 #
1886 msgid "DHCP"
1887 msgstr "DHCP"
1888
1889 #
1890 msgid "DUAL LAYER DVD"
1891 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1892
1893 #
1894 msgid "DVB-S"
1895 msgstr "DVB-S"
1896
1897 #
1898 msgid "DVB-S2"
1899 msgstr "DVB-S2"
1900
1901 msgid "DVD Drive"
1902 msgstr ""
1903
1904 #
1905 msgid "DVD File Browser"
1906 msgstr "DVD Filutforskare"
1907
1908 #
1909 msgid "DVD Player"
1910 msgstr "DVD Spelare"
1911
1912 msgid "DVD Titlelist"
1913 msgstr "DVD Titellista"
1914
1915 #
1916 msgid "DVD media toolbox"
1917 msgstr "DVD media verktyg"
1918
1919 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1920 msgstr ""
1921
1922 msgid ""
1923 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1924 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1925 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1926 msgstr ""
1927
1928 #
1929 msgid "Danish"
1930 msgstr "Danska"
1931
1932 #
1933 msgid "Date"
1934 msgstr "Datum"
1935
1936 #
1937 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1938 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1939
1940 #
1941 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1942 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1943
1944 #
1945 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1946 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
1947
1948 #
1949 msgid "Decrease delay"
1950 msgstr "Minska fördröjning"
1951
1952 #, python-format
1953 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1954 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1955
1956 #
1957 msgid "Deep Standby"
1958 msgstr "Stäng av"
1959
1960 #
1961 msgid "Default"
1962 msgstr "Grund"
1963
1964 #
1965 msgid "Default Settings"
1966 msgstr "Grundinställningar"
1967
1968 #
1969 msgid "Default movie location"
1970 msgstr "Normal filmplats"
1971
1972 #
1973 msgid "Default services lists"
1974 msgstr "Grundservicelista"
1975
1976 #
1977 msgid "Defaults"
1978 msgstr "Grund"
1979
1980 msgid "Define a startup service"
1981 msgstr ""
1982
1983 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1984 msgstr ""
1985
1986 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1987 msgstr ""
1988
1989 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1990 msgstr ""
1991
1992 #
1993 msgid "Delay"
1994 msgstr "Fördröjning"
1995
1996 msgid "Delay x seconds after service started"
1997 msgstr ""
1998
1999 #
2000 msgid "Delete"
2001 msgstr "Ta bort"
2002
2003 #
2004 msgid "Delete crashlogs"
2005 msgstr "Ta bort crashlogs"
2006
2007 #
2008 msgid "Delete entry"
2009 msgstr "Ta bort post"
2010
2011 #
2012 msgid "Delete failed!"
2013 msgstr "Borttagning misslyckades!"
2014
2015 #
2016 msgid "Delete mount"
2017 msgstr "Ta bort montering"
2018
2019 #
2020 #, python-format
2021 msgid ""
2022 "Delete no more configured satellite\n"
2023 "%s?"
2024 msgstr ""
2025 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
2026 "%s?"
2027
2028 #
2029 msgid "Descending"
2030 msgstr "Fallande"
2031
2032 #
2033 msgid "Description"
2034 msgstr "Beskrivning"
2035
2036 #
2037 msgid "Deselect"
2038 msgstr "Avmarkera"
2039
2040 msgid "Details for plugin: "
2041 msgstr "Detaljer för plugin: "
2042
2043 msgid "Detected HDD:"
2044 msgstr "Hittad HDD:"
2045
2046 #
2047 msgid "Detected NIMs:"
2048 msgstr "Hittade tuners:"
2049
2050 #
2051 msgid "DiSEqC"
2052 msgstr "DiSEqC"
2053
2054 #
2055 msgid "DiSEqC A/B"
2056 msgstr "DiSEqC A/B"
2057
2058 #
2059 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2060 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2061
2062 #
2063 msgid "DiSEqC mode"
2064 msgstr "DiSEqC läge"
2065
2066 #
2067 msgid "DiSEqC repeats"
2068 msgstr "DiSEqC repetetioner"
2069
2070 #
2071 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2072 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
2073
2074 #
2075 msgid "Dialing:"
2076 msgstr "Ringer upp:"
2077
2078 #
2079 msgid "Digital contour removal"
2080 msgstr "Digital contour borttagning"
2081
2082 #
2083 msgid "Dir:"
2084 msgstr "Dir:"
2085
2086 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2087 msgstr ""
2088
2089 #
2090 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2091 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
2092
2093 #
2094 #, python-format
2095 msgid "Directory %s nonexistent."
2096 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
2097
2098 #
2099 msgid "Directory browser"
2100 msgstr "Biblioteksbläddrare"
2101
2102 #
2103 msgid "Disable"
2104 msgstr "Avaktivera"
2105
2106 #
2107 msgid "Disable Picture in Picture"
2108 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
2109
2110 #
2111 msgid "Disable crashlog reporting"
2112 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
2113
2114 #
2115 msgid "Disable timer"
2116 msgstr "Avaktivera timer"
2117
2118 #
2119 msgid "Disabled"
2120 msgstr "Avaktivera"
2121
2122 #
2123 msgid "Discard changes and close plugin"
2124 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
2125
2126 #
2127 msgid "Discard changes and close screen"
2128 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
2129
2130 #
2131 msgid "Disconnect"
2132 msgstr "Bryt anslutning"
2133
2134 #
2135 msgid "Dish"
2136 msgstr "Parabol"
2137
2138 #
2139 msgid "Display 16:9 content as"
2140 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
2141
2142 #
2143 msgid "Display 4:3 content as"
2144 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
2145
2146 #
2147 msgid "Display >16:9 content as"
2148 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
2149
2150 #
2151 msgid "Display Setup"
2152 msgstr "Display installation"
2153
2154 #
2155 msgid "Display and Userinterface"
2156 msgstr "Display och Användargränssnitt"
2157
2158 #
2159 msgid "Display search results by:"
2160 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
2161
2162 msgid "Display your photos on the TV"
2163 msgstr ""
2164
2165 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2166 msgstr ""
2167
2168 #, python-format
2169 msgid ""
2170 "Do you really want to REMOVE\n"
2171 "the plugin \"%s\"?"
2172 msgstr ""
2173 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2174 "plugin \"%s\"?"
2175
2176 #
2177 msgid ""
2178 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2179 "This could take lots of time!"
2180 msgstr ""
2181 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2182 "Detta kan ta lång tid!"
2183
2184 #, python-format
2185 msgid ""
2186 "Do you really want to delete %s\n"
2187 "%s?"
2188 msgstr ""
2189
2190 #
2191 #, python-format
2192 msgid "Do you really want to delete %s?"
2193 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2194
2195 #
2196 #, python-format
2197 msgid ""
2198 "Do you really want to download\n"
2199 "the plugin \"%s\"?"
2200 msgstr ""
2201 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2202 "pluginet \"%s\"?"
2203
2204 #
2205 msgid "Do you really want to exit?"
2206 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2207
2208 #
2209 msgid ""
2210 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2211 "All data on the disk will be lost!"
2212 msgstr ""
2213 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2214 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2215
2216 #
2217 #, python-format
2218 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2219 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2220
2221 #
2222 #, python-format
2223 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2224 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
2225
2226 #
2227 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2228 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2229
2230 #
2231 msgid "Do you want to do a service scan?"
2232 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2233
2234 #
2235 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2236 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2237
2238 #, python-format
2239 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2240 msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
2241
2242 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2243 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
2244
2245 #
2246 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2247 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2248
2249 #
2250 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2251 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2252
2253 #
2254 msgid "Do you want to install the package:\n"
2255 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2256
2257 #
2258 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2259 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2260
2261 #
2262 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2263 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2264
2265 #
2266 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2267 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2268
2269 #
2270 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2271 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2272
2273 #
2274 msgid "Do you want to restore your settings?"
2275 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2276
2277 #
2278 msgid "Do you want to resume this playback?"
2279 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2280
2281 #
2282 msgid "Do you want to see more entries?"
2283 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2284
2285 #
2286 msgid ""
2287 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2288 "if needed?"
2289 msgstr ""
2290 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2291
2292 #
2293 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2294 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2295
2296 #
2297 msgid ""
2298 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2299 "After pressing OK, please wait!"
2300 msgstr ""
2301 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2302 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2303
2304 #
2305 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2306 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2307
2308 #
2309 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2310 msgstr "Vill du se en guide?"
2311
2312 #
2313 msgid "Don't ask, just send"
2314 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2315
2316 #
2317 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2318 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2319
2320 #
2321 #, python-format
2322 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2323 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2324
2325 #
2326 #, python-format
2327 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2328 msgstr ""
2329 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2330
2331 #
2332 msgid "Download"
2333 msgstr "Nedladdning"
2334
2335 #, python-format
2336 msgid "Download %s from Server"
2337 msgstr "Ladda %s från Server"
2338
2339 #
2340 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2341 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2342
2343 #
2344 msgid "Download Plugins"
2345 msgstr "Ladda ner Plugins"
2346
2347 #
2348 msgid "Download Video"
2349 msgstr "Ladda ner Video"
2350
2351 msgid "Download files from Rapidshare"
2352 msgstr ""
2353
2354 #
2355 msgid "Download location"
2356 msgstr "Nedladdningsplats"
2357
2358 #
2359 msgid "Downloadable new plugins"
2360 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2361
2362 #
2363 msgid "Downloadable plugins"
2364 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2365
2366 #
2367 msgid "Downloading"
2368 msgstr "Laddar ner"
2369
2370 #
2371 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2372 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2373
2374 #
2375 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2376 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2377
2378 #
2379 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2380 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2381
2382 #
2383 msgid "Dreambox software because updates are available."
2384 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2385
2386 #
2387 msgid "Duration: "
2388 msgstr "Längd: "
2389
2390 #
2391 msgid "Dutch"
2392 msgstr "Holländska"
2393
2394 #
2395 msgid "Dynamic contrast"
2396 msgstr "Dynamisk kontrast"
2397
2398 #
2399 msgid "E"
2400 msgstr "Ö"
2401
2402 #
2403 msgid "EPG Selection"
2404 msgstr "EPG val"
2405
2406 #
2407 msgid "EPG encoding"
2408 msgstr "EPG kodning"
2409
2410 msgid ""
2411 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2412 "is idleing\n"
2413 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2414 "epg information on these channels."
2415 msgstr ""
2416
2417 #, python-format
2418 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2419 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2420
2421 #
2422 msgid "East"
2423 msgstr "Öst"
2424
2425 #
2426 msgid "Edit"
2427 msgstr "Ändra"
2428
2429 #
2430 msgid "Edit AutoTimer"
2431 msgstr "Ändra AutoTimer"
2432
2433 #
2434 msgid "Edit AutoTimer filters"
2435 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2436
2437 msgid "Edit AutoTimer services"
2438 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2439
2440 #
2441 msgid "Edit DNS"
2442 msgstr "Ändra DNS"
2443
2444 #
2445 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2446 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2447
2448 #
2449 msgid "Edit Title"
2450 msgstr "Ändra titel"
2451
2452 #
2453 msgid "Edit bouquets list"
2454 msgstr "Ändra favoritlistor"
2455
2456 #
2457 msgid "Edit chapters of current title"
2458 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2459
2460 #
2461 msgid "Edit new timer defaults"
2462 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2463
2464 #
2465 msgid "Edit selected AutoTimer"
2466 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2467
2468 #
2469 msgid "Edit services list"
2470 msgstr "Ändra kanallista"
2471
2472 #
2473 msgid "Edit settings"
2474 msgstr "Ändra inställningar"
2475
2476 msgid "Edit tags of recorded movies"
2477 msgstr ""
2478
2479 msgid "Edit tags of recorded movies."
2480 msgstr ""
2481
2482 #
2483 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2484 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2485
2486 #
2487 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2488 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2489
2490 #
2491 msgid "Edit title"
2492 msgstr "Ändra titel"
2493
2494 msgid "Edit upgrade source url."
2495 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2496
2497 #
2498 msgid "Editing"
2499 msgstr "Redigering"
2500
2501 #
2502 msgid "Editor for new AutoTimers"
2503 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2504
2505 #
2506 msgid "Education"
2507 msgstr "Utbildning"
2508
2509 #
2510 msgid "Electronic Program Guide"
2511 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2512
2513 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2514 msgstr ""
2515
2516 #
2517 msgid "Enable"
2518 msgstr "Aktivera"
2519
2520 #
2521 msgid "Enable /media"
2522 msgstr "Aktivera /media"
2523
2524 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2525 msgstr ""
2526
2527 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2528 msgstr ""
2529
2530 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2531 msgstr ""
2532
2533 #
2534 msgid "Enable 5V for active antenna"
2535 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2536
2537 msgid "Enable 720p24 Mode"
2538 msgstr ""
2539
2540 msgid "Enable Autoresolution"
2541 msgstr ""
2542
2543 #
2544 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2545 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2546
2547 #
2548 msgid "Enable Filtering"
2549 msgstr "Aktivera Filtrering"
2550
2551 #
2552 msgid "Enable HTTP Access"
2553 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2554
2555 #
2556 msgid "Enable HTTP Authentication"
2557 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2558
2559 #
2560 msgid "Enable HTTPS Access"
2561 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2562
2563 #
2564 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2565 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2566
2567 #
2568 msgid "Enable Service Restriction"
2569 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2570
2571 #
2572 msgid "Enable Streaming Authentication"
2573 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2574
2575 #
2576 msgid "Enable multiple bouquets"
2577 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2578
2579 #
2580 msgid "Enable parental control"
2581 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2582
2583 #
2584 msgid ""
2585 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2586 "extension menu."
2587 msgstr ""
2588 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2589 "utökningsmenyn."
2590
2591 #
2592 msgid "Enable timer"
2593 msgstr "Aktivera timer"
2594
2595 #
2596 msgid "Enabled"
2597 msgstr "Aktiverad"
2598
2599 #
2600 msgid ""
2601 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2602 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2603 msgstr ""
2604 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2605 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2606
2607 #
2608 msgid "Encrypted: "
2609 msgstr "Krypterad: "
2610
2611 #
2612 msgid "Encryption"
2613 msgstr "Kryptering"
2614
2615 #
2616 msgid "Encryption Key"
2617 msgstr "Krypteringsnyckel"
2618
2619 #
2620 msgid "Encryption Keytype"
2621 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2622
2623 #
2624 msgid "Encryption Type"
2625 msgstr "Krypteringstyp"
2626
2627 #
2628 msgid "Encryption:"
2629 msgstr "Kryptering:"
2630
2631 msgid "End of \"after event\" timespan"
2632 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2633
2634 msgid "End of timespan"
2635 msgstr "Slut för tidsintervall"
2636
2637 #
2638 msgid "End time"
2639 msgstr "Sluttid"
2640
2641 #
2642 msgid "EndTime"
2643 msgstr "Sluttid"
2644
2645 #
2646 msgid "English"
2647 msgstr "Engelska"
2648
2649 msgid ""
2650 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2651 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2652 msgstr ""
2653
2654 #
2655 msgid ""
2656 "Enigma2 Skinselector\n"
2657 "\n"
2658 "If you experience any problems please contact\n"
2659 "stephan@reichholf.net\n"
2660 "\n"
2661 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2662 msgstr ""
2663 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2664 "\n"
2665 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2666 "stephan@reichholf.net\n"
2667 "\n"
2668 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2669
2670 #
2671 msgid "Enter IP to scan..."
2672 msgstr "Ange IP för sökning..."
2673
2674 #
2675 msgid "Enter main menu..."
2676 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2677
2678 #
2679 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2680 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2681
2682 #
2683 msgid "Enter options:"
2684 msgstr "Ange optioner:"
2685
2686 #
2687 msgid "Enter password:"
2688 msgstr "Ange lösenord:"
2689
2690 #
2691 msgid "Enter pin code"
2692 msgstr "Ange pin kod"
2693
2694 #
2695 msgid "Enter share directory:"
2696 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2697
2698 #
2699 msgid "Enter share name:"
2700 msgstr "Ange delningsnamn:"
2701
2702 msgid "Enter the service pin"
2703 msgstr "Ange kanal pin"
2704
2705 #
2706 msgid "Enter user and password for host: "
2707 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2708
2709 #
2710 msgid "Enter username:"
2711 msgstr "Ange användarnamn:"
2712
2713 #
2714 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2715 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2716
2717 msgid "Enter your search term(s)"
2718 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2719
2720 #
2721 msgid "Entertainment"
2722 msgstr "Underhållning"
2723
2724 #
2725 msgid "Error"
2726 msgstr "Fel"
2727
2728 #
2729 msgid "Error executing plugin"
2730 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2731
2732 #
2733 #, python-format
2734 msgid ""
2735 "Error: %s\n"
2736 "Retry?"
2737 msgstr ""
2738 "Fel: %s\n"
2739 "Försöka igen?"
2740
2741 #
2742 msgid "Estonian"
2743 msgstr "Estniska"
2744
2745 #
2746 msgid "Eventview"
2747 msgstr "Programöversikt"
2748
2749 msgid "Everything is fine"
2750 msgstr "Allt är bra"
2751
2752 #
2753 msgid "Exact match"
2754 msgstr "Exakt match"
2755
2756 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2757 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2758
2759 #
2760 msgid "Exclude"
2761 msgstr "Exkludera"
2762
2763 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2764 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2765
2766 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2767 msgstr "Kör TuxboxPlugins"
2768
2769 msgid "Execution Progress:"
2770 msgstr "Exekvering pågår:"
2771
2772 msgid "Execution finished!!"
2773 msgstr "Exekvering färdig!!"
2774
2775 #
2776 msgid "Exif"
2777 msgstr "Exif"
2778
2779 #
2780 msgid "Exit"
2781 msgstr "Avsluta"
2782
2783 #
2784 msgid "Exit editor"
2785 msgstr "Avsluta editor"
2786
2787 msgid "Exit input device selection."
2788 msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
2789
2790 #
2791 msgid "Exit network wizard"
2792 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2793
2794 #
2795 msgid "Exit the cleanup wizard"
2796 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2797
2798 #
2799 msgid "Exit the wizard"
2800 msgstr "Avsluta guiden"
2801
2802 #
2803 msgid "Exit wizard"
2804 msgstr "Avsluta guide"
2805
2806 #
2807 msgid "Expert"
2808 msgstr "Expert"
2809
2810 #
2811 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2812 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2813
2814 #
2815 msgid "Extended Setup..."
2816 msgstr "Utökad installation..."
2817
2818 #
2819 msgid "Extended Software"
2820 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2821
2822 #
2823 msgid "Extended Software Plugin"
2824 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2825
2826 #
2827 msgid "Extensions"
2828 msgstr "Utökningar"
2829
2830 #
2831 msgid "Extensions management"
2832 msgstr "Utökningshanterare"
2833
2834 #
2835 msgid "FEC"
2836 msgstr "FEC"
2837
2838 msgid ""
2839 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2840 "a server using the file transfer protocol."
2841 msgstr ""
2842
2843 #
2844 msgid "Factory reset"
2845 msgstr "Fabriksåterställning"
2846
2847 #
2848 msgid "Failed"
2849 msgstr "Misslyckades"
2850
2851 #
2852 #, python-format
2853 msgid "Fan %d"
2854 msgstr "Fläkt %d"
2855
2856 #
2857 #, python-format
2858 msgid "Fan %d PWM"
2859 msgstr "Fläkt %d PWM"
2860
2861 #
2862 #, python-format
2863 msgid "Fan %d Voltage"
2864 msgstr "Fläkt %d Volt"
2865
2866 #
2867 msgid "Fast"
2868 msgstr "Snabb"
2869
2870 #
2871 msgid "Fast DiSEqC"
2872 msgstr "Snabb DiSEqC"
2873
2874 #
2875 msgid "Fast Forward speeds"
2876 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2877
2878 #
2879 msgid "Fast epoch"
2880 msgstr "Snabb epoch"
2881
2882 #
2883 msgid "Favourites"
2884 msgstr "Favoriter"
2885
2886 #
2887 msgid "Fetching feed entries"
2888 msgstr "Hämtar feed poster"
2889
2890 #
2891 msgid "Fetching search entries"
2892 msgstr "Hämtar sökning poster"
2893
2894 #
2895 msgid "Filesystem Check"
2896 msgstr "Filsystemskontroll"
2897
2898 #
2899 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2900 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2901
2902 #
2903 msgid "Film & Animation"
2904 msgstr "Film & Animerat"
2905
2906 #
2907 msgid "Filter"
2908 msgstr "Filter"
2909
2910 msgid ""
2911 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2912 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2913 "it's Description.\n"
2914 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2915 msgstr ""
2916 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2917 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2918 "exempelvis Beskrivning.\n"
2919 "Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
2920 "begränsning."
2921
2922 msgid "Finetune"
2923 msgstr "Fininställning"
2924
2925 #
2926 msgid "Finished"
2927 msgstr "Klart"
2928
2929 #
2930 msgid "Finished configuring your network"
2931 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2932
2933 #
2934 msgid "Finished restarting your network"
2935 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2936
2937 #
2938 msgid "Finnish"
2939 msgstr "Finska"
2940
2941 msgid ""
2942 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2943 "matched."
2944 msgstr ""
2945
2946 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2947 msgstr ""
2948
2949 #
2950 msgid "Flash"
2951 msgstr "Flash"
2952
2953 #
2954 msgid "Flashing failed"
2955 msgstr "Flashning misslyckades"
2956
2957 #
2958 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2959 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2960
2961 #
2962 msgid "Format"
2963 msgstr "Format"
2964
2965 #, python-format
2966 msgid ""
2967 "Found a total of %d matching Events.\n"
2968 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2969 msgstr ""
2970
2971 #
2972 #, python-format
2973 msgid ""
2974 "Found a total of %d matching Events.\n"
2975 "%d Timer were added and %d modified."
2976 msgstr ""
2977 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2978 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2979
2980 #
2981 msgid "Frame size in full view"
2982 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2983
2984 #
2985 msgid "France"
2986 msgstr "Frankrike"
2987
2988 #
2989 msgid "French"
2990 msgstr "Franska"
2991
2992 #
2993 msgid "Frequency"
2994 msgstr "Frekvens"
2995
2996 #
2997 msgid "Frequency bands"
2998 msgstr "Frekvensband"
2999
3000 #
3001 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3002 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
3003
3004 #
3005 msgid "Frequency steps"
3006 msgstr "Frekvenssteg"
3007
3008 #
3009 msgid "Fri"
3010 msgstr "Fre"
3011
3012 #
3013 msgid "Friday"
3014 msgstr "Fredag"
3015
3016 #
3017 msgid "Frisian"
3018 msgstr "Frisiska"
3019
3020 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3021 msgstr ""
3022
3023 msgid "Front USB Slot"
3024 msgstr ""
3025
3026 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3027 msgstr ""
3028
3029 #
3030 #, python-format
3031 msgid "Frontprocessor version: %d"
3032 msgstr "Frontprocessor version: %d"
3033
3034 #
3035 msgid "Fsck failed"
3036 msgstr "Fsck misslyckades"
3037
3038 #
3039 msgid ""
3040 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3041 "Do you want to Restart the GUI now?"
3042 msgstr ""
3043 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
3044 "Vill du starta om GUI nu?"
3045
3046 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3047 msgstr ""
3048
3049 msgid ""
3050 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3051 msgstr ""
3052
3053 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3054 msgstr ""
3055
3056 #
3057 msgid "Gaming"
3058 msgstr "Spel"
3059
3060 #
3061 msgid "Gateway"
3062 msgstr "Gateway"
3063
3064 #
3065 msgid "General AC3 Delay"
3066 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
3067
3068 #
3069 msgid "General AC3 delay (ms)"
3070 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
3071
3072 #
3073 msgid "General PCM Delay"
3074 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
3075
3076 #
3077 msgid "General PCM delay (ms)"
3078 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
3079
3080 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3081 msgstr ""
3082
3083 #
3084 msgid "Genre"
3085 msgstr "Genre"
3086
3087 #
3088 msgid "Genuine Dreambox"
3089 msgstr "Äkta Dreambox"
3090
3091 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3092 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
3093
3094 msgid "Genuine Dreambox verification"
3095 msgstr ""
3096
3097 #
3098 msgid "German"
3099 msgstr "Tyska"
3100
3101 msgid "German storm information"
3102 msgstr ""
3103
3104 msgid "German traffic information"
3105 msgstr ""
3106
3107 #
3108 msgid "Germany"
3109 msgstr "Tyskland"
3110
3111 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3112 msgstr ""
3113
3114 msgid "Get latest experimental image"
3115 msgstr "Tag senaste experimentella image"
3116
3117 msgid "Get latest release image"
3118 msgstr "Tag senaste release image"
3119
3120 #
3121 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3122 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
3123
3124 #
3125 msgid "Global delay"
3126 msgstr "Global fördröjning"
3127
3128 #
3129 msgid "Goto 0"
3130 msgstr "Gå till 0"
3131
3132 #
3133 msgid "Goto position"
3134 msgstr "Gå till position"
3135
3136 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3137 msgstr ""
3138
3139 msgid ""
3140 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3141 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3142 msgstr ""
3143
3144 #
3145 msgid "Graphical Multi EPG"
3146 msgstr "Grafisk Multi EPG"
3147
3148 #
3149 msgid "Great Britain"
3150 msgstr "Storbritannien"
3151
3152 #
3153 msgid "Greek"
3154 msgstr "Grekiska"
3155
3156 #
3157 msgid "Green boost"
3158 msgstr "Grön förstärkning"
3159
3160 msgid ""
3161 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3162 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3163 "iPhone using prowl."
3164 msgstr ""
3165
3166 #
3167 msgid "Guard Interval"
3168 msgstr "Guard intervall"
3169
3170 msgid "Guard interval"
3171 msgstr ""
3172
3173 #
3174 msgid "Guard interval mode"
3175 msgstr "Guard intervalläge"
3176
3177 #
3178 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3179 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
3180
3181 msgid "HD Interlace Mode"
3182 msgstr ""
3183
3184 msgid "HD Progressive Mode"
3185 msgstr ""
3186
3187 #
3188 msgid "HD videos"
3189 msgstr "HD video"
3190
3191 #
3192 msgid "HTTP Port"
3193 msgstr "HTTP Port"
3194
3195 #
3196 msgid "HTTPS Port"
3197 msgstr "HTTPS Port"
3198
3199 #
3200 msgid "Harddisk"
3201 msgstr "Hårddisk"
3202
3203 #
3204 msgid "Harddisk setup"
3205 msgstr "Hårddisk installation"
3206
3207 #
3208 msgid "Harddisk standby after"
3209 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
3210
3211 #
3212 msgid "Help"
3213 msgstr "Hjälp"
3214
3215 #
3216 msgid "Hidden network SSID"
3217 msgstr "Dold nätverks SSID"
3218
3219 #
3220 msgid "Hidden networkname"
3221 msgstr "Dolt nätverksnamn"
3222
3223 msgid "Hierarchy Information"
3224 msgstr "Hierarkisk information"
3225
3226 msgid "Hierarchy info"
3227 msgstr ""
3228
3229 #
3230 msgid "Hierarchy mode"
3231 msgstr "Hierarkiskt läge"
3232
3233 #
3234 msgid "High bitrate support"
3235 msgstr "Hög bitrate stöd"
3236
3237 #
3238 msgid "History"
3239 msgstr "Historia"
3240
3241 #
3242 msgid "Holland"
3243 msgstr "Holland"
3244
3245 #
3246 msgid "Hong Kong"
3247 msgstr "Hong Kong"
3248
3249 msgid "Horizontal"
3250 msgstr "Horisontal"
3251
3252 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3253 msgstr ""
3254
3255 #
3256 msgid "How many minutes do you want to record?"
3257 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3258
3259 #
3260 msgid "How to handle found crashlogs?"
3261 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3262
3263 #
3264 msgid "Howto & Style"
3265 msgstr "Howto & Design"
3266
3267 #
3268 msgid "Hue"
3269 msgstr "Färgton"
3270
3271 #
3272 msgid "Hungarian"
3273 msgstr "Ungerska"
3274
3275 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3276 msgstr ""
3277
3278 #
3279 msgid "IP Address"
3280 msgstr "IP adress"
3281
3282 #
3283 msgid "IP:"
3284 msgstr "IP:"
3285
3286 msgid "IRC Client for Enigma2"
3287 msgstr ""
3288
3289 #
3290 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3291 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3292
3293 #
3294 msgid "ISO path"
3295 msgstr "ISO sökväg"
3296
3297 #
3298 msgid "Icelandic"
3299 msgstr "Isländska"
3300
3301 #, python-format
3302 msgid ""
3303 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3304 "event if it records at least 80% of the it."
3305 msgstr ""
3306
3307 #
3308 msgid ""
3309 "If you see this, something is wrong with\n"
3310 "your scart connection. Press OK to return."
3311 msgstr ""
3312 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3313 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3314
3315 msgid ""
3316 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3317 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3318 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3319 "possible.\n"
3320 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3321 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3322 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3323 "step.\n"
3324 "If you are happy with the result, press OK."
3325 msgstr ""
3326 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
3327 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
3328 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3329 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3330 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3331 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3332 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3333
3334 #
3335 msgid "Import AutoTimer"
3336 msgstr "Importera AutoTimer"
3337
3338 #
3339 msgid "Import existing Timer"
3340 msgstr "Importera befintliga Timer"
3341
3342 #
3343 msgid "Import from EPG"
3344 msgstr "Importera från EPG"
3345
3346 #
3347 msgid "In Progress"
3348 msgstr "I utförande"
3349
3350 #
3351 msgid ""
3352 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3353 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3354
3355 #
3356 msgid "Include"
3357 msgstr "Inkludera"
3358
3359 #
3360 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3361 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3362
3363 #
3364 msgid "Increase delay"
3365 msgstr "Öka fördröjning"
3366
3367 #
3368 #, python-format
3369 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3370 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
3371
3372 #
3373 msgid "Increased voltage"
3374 msgstr "Ökad spänning"
3375
3376 #
3377 msgid "Index"
3378 msgstr "Index"
3379
3380 #
3381 msgid "India"
3382 msgstr "India"
3383
3384 #
3385 msgid "Info"
3386 msgstr "Info"
3387
3388 #
3389 msgid "InfoBar"
3390 msgstr "Infobalk"
3391
3392 #
3393 msgid "Infobar timeout"
3394 msgstr "Infobalk timeout"
3395
3396 #
3397 msgid "Information"
3398 msgstr "Information"
3399
3400 #
3401 msgid "Init"
3402 msgstr "Initiera"
3403
3404 msgid "Initial Fast Forward speed"
3405 msgstr ""
3406
3407 msgid "Initial Rewind speed"
3408 msgstr ""
3409
3410 #
3411 msgid "Initial location in new timers"
3412 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3413
3414 #
3415 msgid "Initialization"
3416 msgstr "Initieringen"
3417
3418 #
3419 msgid "Initialize"
3420 msgstr "Initiera"
3421
3422 #
3423 msgid "Initializing Harddisk..."
3424 msgstr "Initierar hårddisk..."
3425
3426 #
3427 msgid "Input"
3428 msgstr "Ingång"
3429
3430 msgid "Input device setup"
3431 msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
3432
3433 msgid "Input devices"
3434 msgstr "Inmatningsenheter"
3435
3436 #
3437 msgid "Install"
3438 msgstr "Installera"
3439
3440 #
3441 msgid "Install a new image with a USB stick"
3442 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3443
3444 #
3445 msgid "Install a new image with your web browser"
3446 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3447
3448 #
3449 msgid "Install extensions."
3450 msgstr "Installera utökningar."
3451
3452 #
3453 msgid "Install local extension"
3454 msgstr "Installera lokala utökningar"
3455
3456 #
3457 msgid "Install or remove finished."
3458 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3459
3460 #
3461 msgid "Install settings, skins, software..."
3462 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3463
3464 #
3465 msgid "Installation finished."
3466 msgstr "Installation klar."
3467
3468 #
3469 msgid "Installing"
3470 msgstr "Installera"
3471
3472 #
3473 msgid "Installing Software..."
3474 msgstr "Installera mjukvara..."
3475
3476 #
3477 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3478 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3479
3480 #
3481 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3482 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3483
3484 #
3485 msgid "Installing package content... Please wait..."
3486 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3487
3488 #
3489 msgid "Instant Record..."
3490 msgstr "Direktinspelning..."
3491
3492 #
3493 msgid "Instant record location"
3494 msgstr "Direktinspelningars plats"
3495
3496 #
3497 msgid "Interface: "
3498 msgstr "Gränssnitt: "
3499
3500 #
3501 msgid "Intermediate"
3502 msgstr "Normal"
3503
3504 #
3505 msgid "Internal Flash"
3506 msgstr "Intern Flash"
3507
3508 msgid "Internal LAN adapter."
3509 msgstr "Intern LAN adapter."
3510
3511 msgid "Internal USB Slot"
3512 msgstr ""
3513
3514 msgid "Internal firmware updater"
3515 msgstr ""
3516
3517 #
3518 msgid "Invalid Location"
3519 msgstr "Ogiltig sökväg"
3520
3521 #
3522 #, python-format
3523 msgid "Invalid directory selected: %s"
3524 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3525
3526 #
3527 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3528 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3529 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3530
3531 #
3532 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3533 msgid "Invalid response from server."
3534 msgstr "Ogiltig respons från server."
3535
3536 #
3537 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3538 #, python-format
3539 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3540 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3541
3542 #
3543 msgid "Invalid selection"
3544 msgstr "Ogiltigt val"
3545
3546 #
3547 msgid "Inversion"
3548 msgstr "Inversion"
3549
3550 #
3551 msgid "Ipkg"
3552 msgstr "Ipkg"
3553
3554 #
3555 msgid "Ireland"
3556 msgstr "Irland"
3557
3558 #
3559 msgid "Is this videomode ok?"
3560 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3561
3562 #
3563 msgid "Israel"
3564 msgstr "Israel"
3565
3566 msgid ""
3567 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3568 "deny specific ones.\n"
3569 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3570 "Service (inside a Bouquet).\n"
3571 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3572 msgstr ""
3573 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
3574 "Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3575 "En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3576 "specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
3577 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
3578 "markerade."
3579
3580 #
3581 msgid "Italian"
3582 msgstr "Italienska"
3583
3584 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3585 msgstr ""
3586
3587 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3588 msgstr ""
3589
3590 #
3591 msgid "Italy"
3592 msgstr "Italien"
3593
3594 #
3595 msgid "Japan"
3596 msgstr "Japan"
3597
3598 #
3599 msgid "Job View"
3600 msgstr "Arbets Vy"
3601
3602 #
3603 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3604 msgid "Just Scale"
3605 msgstr "Bara skala"
3606
3607 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3608 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3609
3610 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3611 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3612
3613 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3614 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3615
3616 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3617 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3618
3619 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3620 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3621
3622 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3623 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3624
3625 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3626 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3627
3628 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3629 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3630
3631 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3632 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3633
3634 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3635 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3636
3637 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3638 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3639
3640 msgid "Kerni's simple skin"
3641 msgstr "Kerni's simple skin"
3642
3643 msgid "Kerni-HD1 skin"
3644 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3645
3646 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3647 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3648
3649 msgid "Kernis HD1 skin"
3650 msgstr "Kernis HD1 skin"
3651
3652 #
3653 #, python-format
3654 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3655 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3656
3657 #
3658 #, python-format
3659 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3660 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3661
3662 #
3663 msgid "Keyboard"
3664 msgstr "Tangentbord"
3665
3666 #
3667 msgid "Keyboard Map"
3668 msgstr "Tangentbordslayout"
3669
3670 #
3671 msgid "Keyboard Setup"
3672 msgstr "Tangentbords inställning"
3673
3674 #
3675 msgid "Keymap"
3676 msgstr "Tangentlayout"
3677
3678 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3679 msgstr ""
3680
3681 #
3682 msgid "LAN Adapter"
3683 msgstr "LAN Adapter"
3684
3685 msgid "LAN connection"
3686 msgstr "LAN anslutning"
3687
3688 #
3689 msgid "LNB"
3690 msgstr "LNB"
3691
3692 #
3693 msgid "LOF"
3694 msgstr "LOF"
3695
3696 #
3697 msgid "LOF/H"
3698 msgstr "LOF/H"
3699
3700 #
3701 msgid "LOF/L"
3702 msgstr "LOF/L"
3703
3704 #
3705 msgid "Language"
3706 msgstr "Språk"
3707
3708 #
3709 msgid "Language selection"
3710 msgstr "Välj språk"
3711
3712 #
3713 msgid "Last config"
3714 msgstr "Senaste konfiguration"
3715
3716 msgid ""
3717 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3718 "matched."
3719 msgstr ""
3720
3721 #
3722 msgid "Last speed"
3723 msgstr "Föregående hastighet"
3724
3725 #
3726 msgid "Latitude"
3727 msgstr "Latitud"
3728
3729 #
3730 msgid "Latvian"
3731 msgstr "Lettiska"
3732
3733 #
3734 msgid "Leave DVD Player?"
3735 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3736
3737 #
3738 msgid "Left"
3739 msgstr "Vänster"
3740
3741 #
3742 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3743 msgid "Letterbox"
3744 msgstr "Letterbox"
3745
3746 #
3747 msgid "Limit east"
3748 msgstr "Östlig gräns"
3749
3750 #
3751 msgid "Limit west"
3752 msgstr "Västlig gräns"
3753
3754 #
3755 msgid "Limited character set for recording filenames"
3756 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3757
3758 #
3759 msgid "Limits off"
3760 msgstr "Gränser av"
3761
3762 #
3763 msgid "Limits on"
3764 msgstr "Gränser på"
3765
3766 #
3767 msgid "Link Quality:"
3768 msgstr "Länkkvalitet:"
3769
3770 #
3771 msgid "Link:"
3772 msgstr "Länk:"
3773
3774 #
3775 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3776 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3777
3778 #
3779 msgid "List of Storage Devices"
3780 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3781
3782 msgid "Listen and record internet radio"
3783 msgstr ""
3784
3785 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3786 msgstr ""
3787
3788 #
3789 msgid "Lithuanian"
3790 msgstr "Litauiska"
3791
3792 #
3793 msgid "Load"
3794 msgstr "Ladda"
3795
3796 #
3797 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3798 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3799
3800 #
3801 msgid "Load feed on startup:"
3802 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3803
3804 #
3805 msgid "Load movie-length"
3806 msgstr "Ladda filmlängd"
3807
3808 #
3809 msgid "Local Network"
3810 msgstr "Lokalt Nätverk"
3811
3812 #
3813 msgid "Local share name"
3814 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3815
3816 #
3817 msgid "Location"
3818 msgstr "Sökväg"
3819
3820 #
3821 msgid "Location for instant recordings"
3822 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3823
3824 #
3825 msgid "Lock:"
3826 msgstr "Lås:"
3827
3828 #
3829 msgid "Log results to harddisk"
3830 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3831
3832 #
3833 msgid "Long Keypress"
3834 msgstr "Lång knapptryckning"
3835
3836 msgid "Long filenames"
3837 msgstr "Långa filnamn"
3838
3839 #
3840 msgid "Longitude"
3841 msgstr "Longitud"
3842
3843 msgid "Lower bound of timespan."
3844 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3845
3846 msgid ""
3847 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3848 "are not taken into account!"
3849 msgstr ""
3850 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3851 "Offset är inte med i beräkningen!"
3852
3853 #
3854 msgid "MMC Card"
3855 msgstr "MMC kort"
3856
3857 msgid "MORE"
3858 msgstr "MER"
3859
3860 #
3861 msgid "Main menu"
3862 msgstr "Huvudmeny"
3863
3864 #
3865 msgid "Mainmenu"
3866 msgstr "Huvudmeny"
3867
3868 msgid "Make this mark an 'in' point"
3869 msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
3870
3871 msgid "Make this mark an 'out' point"
3872 msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
3873
3874 #
3875 msgid "Make this mark just a mark"
3876 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3877
3878 #
3879 msgid "Manage extensions"
3880 msgstr "Hantera utökningar"
3881
3882 msgid "Manage local files"
3883 msgstr ""
3884
3885 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3886 msgstr ""
3887
3888 msgid "Manage logos to display at boottime"
3889 msgstr ""
3890
3891 #
3892 msgid "Manage network shares"
3893 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3894
3895 msgid ""
3896 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3897 msgstr ""
3898
3899 #
3900 msgid "Manage your network shares..."
3901 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3902
3903 #
3904 msgid "Manage your receiver's software"
3905 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3906
3907 #
3908 msgid "Manual Scan"
3909 msgstr "Manuell sökning"
3910
3911 #
3912 msgid "Manual transponder"
3913 msgstr "Manuell transponder"
3914
3915 #
3916 msgid "Manufacturer"
3917 msgstr "Tillverkare"
3918
3919 msgid "Margin after record"
3920 msgstr "Marginal efter inspelning"
3921
3922 #
3923 msgid "Margin before record (minutes)"
3924 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3925
3926 #, python-format
3927 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3928 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3929
3930 #
3931 msgid "Match title"
3932 msgstr "Matcha titel"
3933
3934 #
3935 #, python-format
3936 msgid "Match title: %s"
3937 msgstr "Matcha titel: %s"
3938
3939 #
3940 msgid "Max. Bitrate: "
3941 msgstr "Max. Bitrate: "
3942
3943 msgid "Maximum duration (in m)"
3944 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
3945
3946 msgid ""
3947 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3948 "time (without offset) it won't be matched."
3949 msgstr ""
3950 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3951 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3952
3953 #
3954 msgid "Media player"
3955 msgstr "Mediaspelare"
3956
3957 #
3958 msgid "MediaPlayer"
3959 msgstr "Mediaspelare"
3960
3961 msgid ""
3962 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3963 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3964 msgstr ""
3965
3966 msgid ""
3967 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3968 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3969 "view cover and album information."
3970 msgstr ""
3971
3972 #
3973 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3974 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3975
3976 #
3977 msgid "Medium is not empty!"
3978 msgstr "Media är inte tomt!"
3979
3980 #
3981 msgid "Menu"
3982 msgstr "Meny"
3983
3984 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3985 msgstr ""
3986
3987 #
3988 msgid "Message"
3989 msgstr "Meddelande"
3990
3991 #
3992 msgid "Message..."
3993 msgstr "Meddelande..."
3994
3995 #
3996 msgid "Mexico"
3997 msgstr "Mexiko"
3998
3999 #
4000 msgid "Mkfs failed"
4001 msgstr "Mkfs misslyckades"
4002
4003 #
4004 msgid "Mode"
4005 msgstr "Läge"
4006
4007 #
4008 msgid "Model: "
4009 msgstr "Modell: "
4010
4011 #
4012 msgid "Modify existing timers"
4013 msgstr "Ändra befintliga timers"
4014
4015 #
4016 msgid "Modulation"
4017 msgstr "Modulering"
4018
4019 #
4020 msgid "Modulator"
4021 msgstr "Modulator"
4022
4023 #
4024 msgid "Mon"
4025 msgstr "Mån"
4026
4027 #
4028 msgid "Mon-Fri"
4029 msgstr "Mån-Fre"
4030
4031 #
4032 msgid "Monday"
4033 msgstr "Måndag"
4034
4035 #
4036 msgid "Monthly"
4037 msgstr "Månadsvis"
4038
4039 #
4040 msgid "More video entries."
4041 msgstr "Fler video poster."
4042
4043 #
4044 msgid "Mosquito noise reduction"
4045 msgstr "Mosquito brus minskning"
4046
4047 #
4048 msgid "Most discussed"
4049 msgstr "Mest diskuterad"
4050
4051 #
4052 msgid "Most linked"
4053 msgstr "Mest länkad"
4054
4055 #
4056 msgid "Most popular"
4057 msgstr "Mest populär"
4058
4059 #
4060 msgid "Most recent"
4061 msgstr "Mest nyast"
4062
4063 #
4064 msgid "Most responded"
4065 msgstr "Mest svarade"
4066
4067 #
4068 msgid "Most viewed"
4069 msgstr "Mest visad"
4070
4071 #
4072 msgid "Mount failed"
4073 msgstr "Montering misslyckades"
4074
4075 #
4076 msgid "Mount informations"
4077 msgstr "Monteringsinformation"
4078
4079 #
4080 msgid "Mount options"
4081 msgstr "Monteringsoptioner"
4082
4083 #
4084 msgid "Mount type"
4085 msgstr "Monteringstyp"
4086
4087 #
4088 msgid "MountManager"
4089 msgstr "MonteringsHanterare"
4090
4091 #
4092 msgid ""
4093 "Mounted/\n"
4094 "Unmounted"
4095 msgstr ""
4096 "Monterad/\n"
4097 "Omonterad"
4098
4099 #
4100 msgid "Mountpoints management"
4101 msgstr "Monteringspunkts hantering"
4102
4103 #
4104 msgid "Mounts editor"
4105 msgstr "Monteringseditor"
4106
4107 #
4108 msgid "Mounts management"
4109 msgstr "Monteringshantering"
4110
4111 #
4112 msgid "Move Picture in Picture"
4113 msgstr "Flytta Bild i Bild"
4114
4115 #
4116 msgid "Move east"
4117 msgstr "Flytta öst"
4118
4119 #
4120 msgid "Move plugin screen"
4121 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
4122
4123 #
4124 msgid "Move screen down"
4125 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
4126
4127 #
4128 msgid "Move screen to the center of your TV"
4129 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
4130
4131 #
4132 msgid "Move screen to the left"
4133 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
4134
4135 #
4136 msgid "Move screen to the lower left corner"
4137 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
4138
4139 #
4140 msgid "Move screen to the lower right corner"
4141 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
4142
4143 #
4144 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4145 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
4146
4147 #
4148 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4149 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
4150
4151 #
4152 msgid "Move screen to the right"
4153 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
4154
4155 msgid "Move screen to the upper left corner"
4156 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
4157
4158 #
4159 msgid "Move screen to the upper right corner"
4160 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
4161
4162 #
4163 msgid "Move screen up"
4164 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
4165
4166 #
4167 msgid "Move west"
4168 msgstr "Flytta väst"
4169
4170 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4171 msgstr ""
4172
4173 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4174 msgstr ""
4175
4176 #
4177 msgid "Movie location"
4178 msgstr "Filmplats"
4179
4180 msgid ""
4181 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4182 msgstr ""
4183
4184 msgid ""
4185 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4186 "the movielist."
4187 msgstr ""
4188
4189 #
4190 msgid "Movielist menu"
4191 msgstr "Filmlista meny"
4192
4193 #
4194 msgid "Multi EPG"
4195 msgstr "Multi EPG"
4196
4197 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4198 msgstr ""
4199
4200 #
4201 msgid "Multimedia"
4202 msgstr "Multimedia"
4203
4204 #
4205 msgid "Multiple service support"
4206 msgstr "Multipla kanaler stöds"
4207
4208 msgid "Multiplex"
4209 msgstr ""
4210
4211 #
4212 msgid "Multisat"
4213 msgstr "Multisat"
4214
4215 #
4216 msgid "Music"
4217 msgstr "Musik"
4218
4219 #
4220 msgid "Mute"
4221 msgstr "Ljud av"
4222
4223 #
4224 msgid "My TubePlayer"
4225 msgstr "My TubePlayer"
4226
4227 #
4228 msgid "MyTube Settings"
4229 msgstr "MyTube Inställningar"
4230
4231 #
4232 msgid "MyTubePlayer"
4233 msgstr "MyTubePlayer"
4234
4235 #
4236 msgid "MyTubePlayer Help"
4237 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
4238
4239 #
4240 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4241 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
4242
4243 #
4244 msgid "MyTubePlayer settings"
4245 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
4246
4247 #
4248 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4249 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
4250
4251 #
4252 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4253 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
4254
4255 msgid "N/A"
4256 msgstr "N/A"
4257
4258 msgid ""
4259 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4260 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4261 msgstr ""
4262
4263 msgid "NEXT"
4264 msgstr "NÄSTA"
4265
4266 #
4267 msgid "NFI Image Flashing"
4268 msgstr "NFI image Flashning"
4269
4270 #
4271 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4272 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
4273
4274 #
4275 msgid "NFS share"
4276 msgstr "NFS delning"
4277
4278 msgid "NIM"
4279 msgstr ""
4280
4281 msgid "NOW"
4282 msgstr "NU"
4283
4284 #
4285 msgid "NTSC"
4286 msgstr "NTSC"
4287
4288 #
4289 msgid "Name"
4290 msgstr "Namn"
4291
4292 #
4293 msgid "Nameserver"
4294 msgstr "Namnserver"
4295
4296 #
4297 #, python-format
4298 msgid "Nameserver %d"
4299 msgstr "Namnserver %d"
4300
4301 #
4302 msgid "Nameserver Setup"
4303 msgstr "Namnserver installation"
4304
4305 #
4306 msgid "Nameserver settings"
4307 msgstr "Namnserver inställningar"
4308
4309 msgid "Namespace"
4310 msgstr ""
4311
4312 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4313 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4314
4315 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4316 msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
4317
4318 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4319 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4320
4321 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4322 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
4323
4324 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4325 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4326
4327 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4328 msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
4329
4330 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4331 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4332
4333 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4334 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
4335
4336 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4337 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4338
4339 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4340 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
4341
4342 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4343 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4344
4345 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4346 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
4347
4348 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4349 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4350
4351 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4352 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
4353
4354 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4355 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4356
4357 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4358 msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
4359
4360 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4361 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4362
4363 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4364 msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
4365
4366 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4367 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4368
4369 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4370 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
4371
4372 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4373 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4374
4375 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4376 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
4377
4378 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4379 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4380
4381 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4382 msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
4383
4384 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4385 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4386
4387 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4388 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
4389
4390 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4391 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4392
4393 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4394 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
4395
4396 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4397 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4398
4399 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4400 msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
4401
4402 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4403 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4404
4405 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4406 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
4407
4408 #
4409 msgid "Netmask"
4410 msgstr "Nätmask"
4411
4412 #
4413 msgid "Network"
4414 msgstr "Nätverk"
4415
4416 #
4417 msgid "Network Configuration..."
4418 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
4419
4420 #
4421 msgid "Network Mount"
4422 msgstr "Nätverksmonteringar"
4423
4424 #
4425 msgid "Network SSID"
4426 msgstr "Nätverk SSID"
4427
4428 #
4429 msgid "Network Setup"
4430 msgstr "Nätverksinställningar"
4431
4432 #
4433 msgid "Network Wizard"
4434 msgstr "Nätverksguide"
4435
4436 #
4437 msgid "Network scan"
4438 msgstr "Sök nätverk"
4439
4440 #
4441 msgid "Network setup"
4442 msgstr "Nätverksinställningar"
4443
4444 #
4445 msgid "Network test"
4446 msgstr "Nätverktest"
4447
4448 #
4449 msgid "Network test..."
4450 msgstr "Nätverktest..."
4451
4452 msgid "Network test: "
4453 msgstr "Nätverkstest: "
4454
4455 #
4456 msgid "Network:"
4457 msgstr "Nätverk:"
4458
4459 #
4460 msgid "NetworkBrowser"
4461 msgstr "Nätverksbläddring"
4462
4463 #
4464 msgid "NetworkWizard"
4465 msgstr "Nätverksguide"
4466
4467 #
4468 msgid "Never"
4469 msgstr "Aldrig"
4470
4471 #
4472 msgid "New"
4473 msgstr "Ny"
4474
4475 msgid "New PIN"
4476 msgstr "Ny PIN"
4477
4478 #
4479 msgid "New Zealand"
4480 msgstr "Nya Zeeland"
4481
4482 #
4483 msgid "New version:"
4484 msgstr "Ny version:"
4485
4486 #
4487 msgid "News & Politics"
4488 msgstr "Nyheter & Politik"
4489
4490 #
4491 msgid "Next"
4492 msgstr "Nästa"
4493
4494 #
4495 msgid "No"
4496 msgstr "Nej"
4497
4498 #
4499 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4500 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4501
4502 #
4503 msgid "No Connection"
4504 msgstr "Ingen anslutning"
4505
4506 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4507 msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
4508
4509 #
4510 msgid "No Networks found"
4511 msgstr "Inget nätverk funnet"
4512
4513 #
4514 msgid "No backup needed"
4515 msgstr "Ingen backup behövs"
4516
4517 #
4518 msgid ""
4519 "No data on transponder!\n"
4520 "(Timeout reading PAT)"
4521 msgstr ""
4522 "Ingen data på transponder!\n"
4523 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4524
4525 #
4526 msgid "No description available."
4527 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4528
4529 #
4530 msgid "No details for this image file"
4531 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4532
4533 #
4534 msgid "No displayable files on this medium found!"
4535 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4536
4537 #
4538 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4539 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4540
4541 msgid ""
4542 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4543 "forward/backward!"
4544 msgstr ""
4545 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4546 "att hoppa framåt/bakåt!"
4547
4548 #
4549 msgid "No free tuner!"
4550 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4551
4552 #
4553 msgid "No network connection available."
4554 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4555
4556 #
4557 msgid "No network devices found!"
4558 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4559
4560 #
4561 msgid "No networks found"
4562 msgstr "Inget nätverk hittat"
4563
4564 #
4565 msgid ""
4566 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4567 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4568
4569 #
4570 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4571 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4572
4573 #
4574 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4575 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4576
4577 #
4578 msgid "No positioner capable frontend found."
4579 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4580
4581 #
4582 msgid "No satellite frontend found!!"
4583 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4584
4585 #
4586 msgid "No tags are set on these movies."
4587 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4588
4589 #
4590 msgid "No to all"
4591 msgstr "Nej till alla"
4592
4593 #
4594 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4595 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4596
4597 #
4598 msgid ""
4599 "No tuner is enabled!\n"
4600 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4601 msgstr ""
4602 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4603 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4604
4605 #
4606 msgid ""
4607 "No valid service PIN found!\n"
4608 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4609 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4610 msgstr ""
4611 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4612 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4613 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4614
4615 #
4616 msgid ""
4617 "No valid setup PIN found!\n"
4618 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4619 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4620 msgstr ""
4621 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4622 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4623 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4624
4625 #
4626 msgid "No videos to display"
4627 msgstr "Ingen video att visa"
4628
4629 #
4630 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4631 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4632
4633 #
4634 msgid ""
4635 "No working local network adapter found.\n"
4636 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4637 "configured correctly."
4638 msgstr ""
4639 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4640 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4641 "är korrekt konfigurerat."
4642
4643 #
4644 msgid ""
4645 "No working wireless network adapter found.\n"
4646 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4647 "network is configured correctly."
4648 msgstr ""
4649 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4650 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4651 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4652
4653 #
4654 msgid ""
4655 "No working wireless network interface found.\n"
4656 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4657 "your local network interface."
4658 msgstr ""
4659 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4660 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4661 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4662
4663 #
4664 msgid "No, but play video again"
4665 msgstr "Nej, men spela video igen"
4666
4667 #
4668 msgid "No, but restart from begin"
4669 msgstr "Nej, men starta om från början"
4670
4671 #
4672 msgid "No, but switch to video entries."
4673 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4674
4675 #
4676 msgid "No, but switch to video search."
4677 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4678
4679 #
4680 msgid "No, do nothing."
4681 msgstr "Nej, gör inget."
4682
4683 #
4684 msgid "No, just start my dreambox"
4685 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4686
4687 msgid "No, never"
4688 msgstr "Nej, aldrig"
4689
4690 #
4691 msgid "No, not now"
4692 msgstr "Nej, inte nu"
4693
4694 #
4695 msgid "No, remove them."
4696 msgstr "Nej, ta bort dem."
4697
4698 #
4699 msgid "No, scan later manually"
4700 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4701
4702 #
4703 msgid "No, send them never"
4704 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4705
4706 #
4707 msgid "None"
4708 msgstr "Inga"
4709
4710 #
4711 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4712 msgid "Nonlinear"
4713 msgstr "Ej linjär"
4714
4715 #
4716 msgid "Nonprofits & Activism"
4717 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4718
4719 #
4720 msgid "North"
4721 msgstr "Nord"
4722
4723 #
4724 msgid "Norwegian"
4725 msgstr "Norska"
4726
4727 msgid "Not after"
4728 msgstr ""
4729
4730 msgid "Not before"
4731 msgstr ""
4732
4733 #
4734 #, python-format
4735 msgid ""
4736 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4737 "required, %d MB available)"
4738 msgstr ""
4739 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4740 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4741
4742 #
4743 msgid "Not fetching feed entries"
4744 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4745
4746 #
4747 msgid ""
4748 "Nothing to scan!\n"
4749 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4750 msgstr ""
4751 "Inget att scanna!\n"
4752 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4753
4754 #
4755 msgid "Now Playing"
4756 msgstr "Spelas nu"
4757
4758 msgid ""
4759 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4760 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4761 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4762 msgstr ""
4763 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4764 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4765 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
4766 "vänligen tryck OK för att fortsätta."
4767
4768 #
4769 msgid "Number of scheduled recordings left."
4770 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4771
4772 #
4773 msgid "OK"
4774 msgstr "OK"
4775
4776 #
4777 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4778 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4779
4780 #
4781 msgid "OK, remove another extensions"
4782 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4783
4784 #
4785 msgid "OK, remove some extensions"
4786 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4787
4788 msgid "ONID"
4789 msgstr ""
4790
4791 #
4792 msgid "OSD Settings"
4793 msgstr "OSD inställning"
4794
4795 #
4796 msgid "OSD visibility"
4797 msgstr "OSD synlighet"
4798
4799 #
4800 msgid "Off"
4801 msgstr "Av"
4802
4803 #
4804 msgid "Offset after recording (in m)"
4805 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4806
4807 #
4808 msgid "Offset before recording (in m)"
4809 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4810
4811 #
4812 msgid "On"
4813 msgstr "På"
4814
4815 #
4816 msgid "On any service"
4817 msgstr "På alla kanaler"
4818
4819 #
4820 msgid "On same service"
4821 msgstr "På samma kanal"
4822
4823 #
4824 msgid "One"
4825 msgstr "En"
4826
4827 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4828 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4829
4830 #
4831 msgid "Only Free scan"
4832 msgstr "Bara Fri sökning"
4833
4834 #
4835 msgid "Only extensions."
4836 msgstr "Endast utökningar."
4837
4838 msgid "Only match during timespan"
4839 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4840
4841 #
4842 #, python-format
4843 msgid "Only on Service: %s"
4844 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4845
4846 #
4847 msgid "Open Context Menu"
4848 msgstr "Öppna Context Meny"
4849
4850 #
4851 msgid "Open plugin menu"
4852 msgstr "Öppna plugin meny"
4853
4854 #
4855 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4856 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4857
4858 #
4859 msgid "Orbital Position"
4860 msgstr "Orbital position"
4861
4862 msgid "Orbital position"
4863 msgstr ""
4864
4865 #
4866 msgid "Outer Bound (+/-)"
4867 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4868
4869 msgid "Overlay for scrolling bars"
4870 msgstr ""
4871
4872 #
4873 msgid "Override found with alternative service"
4874 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4875
4876 msgid "Overwrite configuration files ?"
4877 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4878
4879 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4880 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4881
4882 #
4883 msgid "PAL"
4884 msgstr "PAL"
4885
4886 msgid "PCR PID"
4887 msgstr ""
4888
4889 #
4890 msgid "PIDs"
4891 msgstr "PIDs"
4892
4893 msgid "PMT PID"
4894 msgstr ""
4895
4896 #
4897 msgid "Package list update"
4898 msgstr "Paketlista uppdatering"
4899
4900 #
4901 msgid "Package removal failed.\n"
4902 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4903
4904 msgid "Package removed successfully.\n"
4905 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4906
4907 #
4908 msgid "Packet management"
4909 msgstr "Pakethantering"
4910
4911 #
4912 msgid "Packet manager"
4913 msgstr "Pakethanterare"
4914
4915 #
4916 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4917 msgid "Pan&Scan"
4918 msgstr "Pan&Scan"
4919
4920 #
4921 msgid "Parent Directory"
4922 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4923
4924 #
4925 msgid "Parental control"
4926 msgstr "Föräldrakontroll"
4927
4928 #
4929 msgid "Parental control services Editor"
4930 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4931
4932 #
4933 msgid "Parental control setup"
4934 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4935
4936 #
4937 msgid "Parental control type"
4938 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4939
4940 msgid ""
4941 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4942 "TV  program."
4943 msgstr ""
4944
4945 #
4946 msgid "Password"
4947 msgstr "Lösenord"
4948
4949 #
4950 msgid "Pause movie at end"
4951 msgstr "Pausa filmen"
4952
4953 #
4954 msgid "People & Blogs"
4955 msgstr "Folk & Bloggar"
4956
4957 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4958 msgstr ""
4959
4960 msgid "Persian"
4961 msgstr ""
4962
4963 #
4964 msgid "Pets & Animals"
4965 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4966
4967 #
4968 msgid "Phone number"
4969 msgstr "Telefonnummer"
4970
4971 #
4972 msgid "PiPSetup"
4973 msgstr "BiB konfiguration"
4974
4975 #
4976 msgid "PicturePlayer"
4977 msgstr "Bildspelare"
4978
4979 #
4980 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4981 msgid "Pillarbox"
4982 msgstr "Svarta kanter"
4983
4984 #
4985 msgid "Pilot"
4986 msgstr "Pilot"
4987
4988 msgid "Pin code needed"
4989 msgstr "Pin kod behövs"
4990
4991 #
4992 msgid "Play"
4993 msgstr "Spela upp"
4994
4995 #
4996 msgid "Play Audio-CD..."
4997 msgstr "Spela Audio-CD..."
4998
4999 #
5000 msgid "Play DVD"
5001 msgstr "Spela DVD"
5002
5003 #
5004 msgid "Play Music..."
5005 msgstr "Spela Musik..."
5006
5007 #
5008 msgid "Play YouTube movies"
5009 msgstr "Spela YouTube filmer"
5010
5011 msgid "Play music from Last.fm"
5012 msgstr ""
5013
5014 msgid "Play music from Last.fm."
5015 msgstr ""
5016
5017 #
5018 msgid "Play next video"
5019 msgstr "Spela nästa video"
5020
5021 #
5022 msgid "Play recorded movies..."
5023 msgstr "Spela inspelade filmer..."
5024
5025 msgid "Play video again"
5026 msgstr "Spela video igen"
5027
5028 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5029 msgstr ""
5030
5031 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5032 msgstr ""
5033
5034 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5035 msgstr ""
5036
5037 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5038 msgstr ""
5039
5040 msgid "Plays your favorite music and videos"
5041 msgstr ""
5042
5043 #
5044 msgid "Please Reboot"
5045 msgstr "Vänligen starta om"
5046
5047 #
5048 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5049 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
5050
5051 #
5052 msgid "Please add titles to the compilation."
5053 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
5054
5055 msgid ""
5056 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5057 "not set a PIN."
5058 msgstr ""
5059
5060 #
5061 msgid "Please change recording endtime"
5062 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
5063
5064 #
5065 msgid "Please check your network settings!"
5066 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
5067
5068 #
5069 msgid "Please choose an extension..."
5070 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
5071
5072 msgid "Please choose he package..."
5073 msgstr "Vänligen välj paket..."
5074
5075 #
5076 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5077 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
5078
5079 msgid ""
5080 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5081 "values.\n"
5082 "When you are ready press OK to continue."
5083 msgstr ""
5084 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
5085 "begärda fälten.\n"
5086 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
5087
5088 #
5089 msgid ""
5090 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5091 "values.\n"
5092 "When you are ready press OK to continue."
5093 msgstr ""
5094 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
5095 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
5096
5097 #
5098 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5099 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
5100
5101 #
5102 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5103 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
5104
5105 #
5106 msgid "Please enter a name for the new marker"
5107 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
5108
5109 #
5110 msgid "Please enter a new filename"
5111 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
5112
5113 #
5114 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5115 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
5116
5117 #
5118 msgid "Please enter name of the new directory"
5119 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
5120
5121 msgid "Please enter the correct pin code"
5122 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
5123
5124 msgid "Please enter the old PIN code"
5125 msgstr ""
5126
5127 #
5128 msgid "Please enter your email address here:"
5129 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
5130
5131 #
5132 msgid "Please enter your name here (optional):"
5133 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
5134
5135 #
5136 msgid "Please enter your search term."
5137 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
5138
5139 #
5140 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5141 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
5142
5143 #
5144 msgid ""
5145 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5146 "therefore the default directory is being used instead."
5147 msgstr ""
5148 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
5149 "är nu default bibliotek valt."
5150
5151 #
5152 msgid "Please press OK to continue."
5153 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
5154
5155 #
5156 msgid "Please press OK!"
5157 msgstr "Vänligen tryck OK!"
5158
5159 #
5160 msgid "Please provide a Text to match"
5161 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
5162
5163 #
5164 msgid "Please select a playlist to delete..."
5165 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
5166
5167 #
5168 msgid "Please select a playlist..."
5169 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
5170
5171 #
5172 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5173 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
5174
5175 #
5176 msgid "Please select a subservice to record..."
5177 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
5178
5179 #
5180 msgid "Please select a subservice..."
5181 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
5182
5183 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5184 msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
5185
5186 #
5187 msgid "Please select an extension to remove."
5188 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
5189
5190 #
5191 msgid "Please select an option below."
5192 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
5193
5194 #
5195 msgid "Please select medium to use as backup location"
5196 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
5197
5198 #
5199 msgid "Please select tag to filter..."
5200 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
5201
5202 #
5203 msgid "Please select the movie path..."
5204 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
5205
5206 msgid ""
5207 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5208 "connection.\n"
5209 "\n"
5210 "Please press OK to continue."
5211 msgstr ""
5212 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
5213 "Internet.\n"
5214 "\n"
5215 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
5216
5217 #
5218 msgid ""
5219 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5220 "\n"
5221 "Please press OK to continue."
5222 msgstr ""
5223 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
5224 "\n"
5225 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5226
5227 #
5228 msgid "Please set up tuner B"
5229 msgstr "Vänligen installera tuner B"
5230
5231 #
5232 msgid "Please set up tuner C"
5233 msgstr "Vänligen installera tuner C"
5234
5235 #
5236 msgid "Please set up tuner D"
5237 msgstr "Vänligen installera tuner D"
5238
5239 #
5240 msgid ""
5241 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5242 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5243 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5244 msgstr ""
5245 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
5246 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
5247 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
5248 "flyttning."
5249
5250 msgid ""
5251 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5252 "the OK button."
5253 msgstr ""
5254 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
5255 "knappen."
5256
5257 #
5258 msgid "Please wait (Step 2)"
5259 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
5260
5261 #
5262 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5263 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
5264
5265 #
5266 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5267 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
5268
5269 #
5270 msgid "Please wait while removing selected package..."
5271 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
5272
5273 #
5274 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5275 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
5276
5277 #
5278 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5279 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
5280
5281 #
5282 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5283 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
5284
5285 #
5286 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5287 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
5288
5289 #
5290 msgid "Please wait while we configure your network..."
5291 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
5292
5293 #
5294 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5295 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
5296
5297 #
5298 msgid "Please wait while we test your network..."
5299 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
5300
5301 #
5302 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5303 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
5304
5305 #
5306 msgid "Please wait..."
5307 msgstr "Vänligen vänta..."
5308
5309 #
5310 msgid "Please wait... Loading list..."
5311 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
5312
5313 #
5314 msgid "Plugin browser"
5315 msgstr "Plugin hanterare"
5316
5317 #
5318 msgid "Plugin manager activity information"
5319 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
5320
5321 #
5322 msgid "Plugin manager help"
5323 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
5324
5325 #
5326 #, python-format
5327 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5328 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5329
5330 #
5331 msgid "Plugins"
5332 msgstr "Plugins"
5333
5334 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5335 msgstr ""
5336
5337 #
5338 msgid "Poland"
5339 msgstr "Polen"
5340
5341 #
5342 msgid "Polarity"
5343 msgstr "Polaritet"
5344
5345 #
5346 msgid "Polarization"
5347 msgstr "Polarisation"
5348
5349 #
5350 msgid "Polish"
5351 msgstr "Polska"
5352
5353 #
5354 msgid "Poll Interval (in h)"
5355 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
5356
5357 #
5358 msgid "Poll automatically"
5359 msgstr "Sök automatiskt"
5360
5361 #
5362 msgid "Port A"
5363 msgstr "Port A"
5364
5365 #
5366 msgid "Port B"
5367 msgstr "Port B"
5368
5369 #
5370 msgid "Port C"
5371 msgstr "Port C"
5372
5373 #
5374 msgid "Port D"
5375 msgstr "Port D"
5376
5377 #
5378 msgid "Portuguese"
5379 msgstr "Portugisiska"
5380
5381 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5382 msgstr ""
5383
5384 #
5385 msgid "Positioner"
5386 msgstr "Motor"
5387
5388 #
5389 msgid "Positioner fine movement"