Merge remote branch 'origin/pootle-import'
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-04-09 16:35+0100\n"
12 "Last-Translator: \n"
13 "Language-Team: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sv\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Ändra uppgraderingskällas adress."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Online update of your Dreambox software."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Press OK on your remote control to continue."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox settings."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your Dreambox with a new firmware."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Restore your backups by date."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Återskapa med datum på backup."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Scan for local extensions and install them."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
109
110 #
111 msgid ""
112 "\n"
113 "Select your backup device.\n"
114 "Current device: "
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Välj din backupenhet.\n"
118 "Nuvarande enhet: "
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "System will restart after the restore!"
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
127
128 #
129 msgid ""
130 "\n"
131 "View, install and remove available or installed packages."
132 msgstr ""
133 "\n"
134 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
135
136 #
137 msgid " "
138 msgstr " "
139
140 #
141 msgid " Results"
142 msgstr " Resultat"
143
144 #
145 msgid " extensions."
146 msgstr " utökningar."
147
148 msgid " ms"
149 msgstr " ms"
150
151 #
152 msgid " packages selected."
153 msgstr " valda paket."
154
155 msgid " updates available."
156 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
157
158 #
159 msgid " wireless networks found!"
160 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
161
162 #
163 msgid "#000000"
164 msgstr "#000000"
165
166 msgid "#0064c7"
167 msgstr "#0064c7"
168
169 #
170 msgid "#25062748"
171 msgstr "#25062748"
172
173 #
174 msgid "#389416"
175 msgstr "#389416"
176
177 #
178 msgid "#80000000"
179 msgstr "#80000000"
180
181 msgid "#80ffffff"
182 msgstr "#80ffffff"
183
184 msgid "#bab329"
185 msgstr "#bab329"
186
187 msgid "#f23d21"
188 msgstr "#f23d21"
189
190 msgid "#ffffff"
191 msgstr "#ffffff"
192
193 msgid "#ffffffff"
194 msgstr "#ffffffff"
195
196 #
197 msgid "%H:%M"
198 msgstr "%H:%M"
199
200 #, python-format
201 msgid ""
202 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
203 "%s"
204 msgstr ""
205 "%d konflikter uppstod vid uppläggning av nya timers:\n"
206 "%s"
207
208 #
209 #, python-format
210 msgid "%d jobs are running in the background!"
211 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
212
213 #, python-format
214 msgid "%d min"
215 msgstr "%d min"
216
217 #
218 #, python-format
219 msgid "%d services found!"
220 msgstr "%d kanaler hittades!"
221
222 msgid "%d.%B %Y"
223 msgstr "%d.%B %Y"
224
225 #, python-format
226 msgid "%i ms"
227 msgstr "%i ms"
228
229 #
230 #, python-format
231 msgid ""
232 "%s\n"
233 "(%s, %d MB free)"
234 msgstr ""
235 "%s\n"
236 "(%s, %d MB ledigt)"
237
238 #, python-format
239 msgid "%s (%s)\n"
240 msgstr "%s (%s)\n"
241
242 #, python-format
243 msgid "%s: %s at %s"
244 msgstr "%s: %s at %s"
245
246 #
247 msgid "(ZAP)"
248 msgstr "(ZAP)"
249
250 #
251 msgid "(empty)"
252 msgstr "(tom)"
253
254 #
255 msgid "(show optional DVD audio menu)"
256 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
257
258 #
259 msgid "* Only available if more than one interface is active."
260 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
261
262 #
263 msgid "0"
264 msgstr "0"
265
266 #
267 msgid "1"
268 msgstr "1"
269
270 #
271 msgid "1 wireless network found!"
272 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
273
274 #
275 msgid "1.0"
276 msgstr "1.0"
277
278 #
279 msgid "1.1"
280 msgstr "1.1"
281
282 #
283 msgid "1.2"
284 msgstr "1.2"
285
286 #
287 msgid "12V output"
288 msgstr "12V utgång"
289
290 #
291 msgid "13 V"
292 msgstr "13 V"
293
294 #
295 msgid "16:10"
296 msgstr "16:10"
297
298 msgid "16:10 Letterbox"
299 msgstr "16:10 Letterbox"
300
301 msgid "16:10 PanScan"
302 msgstr "16:10 PanScan"
303
304 #
305 msgid "16:9"
306 msgstr "16:9"
307
308 msgid "16:9 Letterbox"
309 msgstr "16:9 Letterbox"
310
311 #
312 msgid "16:9 always"
313 msgstr "16:9 alltid"
314
315 #
316 msgid "18 V"
317 msgstr "18 V"
318
319 #
320 msgid "2"
321 msgstr "2"
322
323 #
324 msgid "3"
325 msgstr "3"
326
327 #
328 msgid "30 minutes"
329 msgstr "30 minuter"
330
331 #
332 msgid "4"
333 msgstr "4"
334
335 #
336 msgid "4:3"
337 msgstr "4:3"
338
339 #
340 msgid "4:3 Letterbox"
341 msgstr "4:3 Letterbox"
342
343 #
344 msgid "4:3 PanScan"
345 msgstr "4:3 PanScan"
346
347 #
348 msgid "5"
349 msgstr "5"
350
351 #
352 msgid "5 minutes"
353 msgstr "5 minuter"
354
355 #
356 msgid "6"
357 msgstr "6"
358
359 #
360 msgid "60 minutes"
361 msgstr "60 minuter"
362
363 #
364 msgid "7"
365 msgstr "7"
366
367 #
368 msgid "8"
369 msgstr "8"
370
371 #
372 msgid "9"
373 msgstr "9"
374
375 #
376 msgid "<Current movielist location>"
377 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
378
379 #
380 msgid "<Default movie location>"
381 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
382
383 #
384 msgid "<Last timer location>"
385 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
386
387 #
388 msgid "<unknown>"
389 msgstr "<okänd>"
390
391 #
392 msgid "??"
393 msgstr "??"
394
395 #
396 msgid "A"
397 msgstr "A"
398
399 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
400 msgstr ""
401
402 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
403 msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
404
405 msgid "A basic ftp client"
406 msgstr "En enkel ftp klient"
407
408 msgid "A client for www.dyndns.org"
409 msgstr "En klient för www.dyndns.org"
410
411 #
412 #, python-format
413 msgid ""
414 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
415 "Do you want to keep your version?"
416 msgstr ""
417 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
418 "Vill du behålla din version?"
419
420 msgid "A demo plugin for TPM usage."
421 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
422
423 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
424 msgstr ""
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to set your\n"
429 "Dreambox to standby. Do that now?"
430 msgstr ""
431 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
432 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
433
434 #
435 msgid ""
436 "A finished record timer wants to shut down\n"
437 "your Dreambox. Shutdown now?"
438 msgstr ""
439 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
440 "din Dreambox. Stänga av nu?"
441
442 #
443 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
444 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
445
446 msgid "A graphical EPG interface"
447 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
448
449 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
450 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt och EPG verktygshanterare"
451
452 msgid "A graphical EPG interface."
453 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
454
455 #
456 msgid ""
457 "A mount entry with this name already exists!\n"
458 "Update existing entry and continue?\n"
459 msgstr ""
460 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
461 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
462
463 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
464 msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
465
466 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
467 msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
468
469 msgid "A nice looking skin from Kerni"
470 msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
471
472 #
473 #, python-format
474 msgid ""
475 "A record has been started:\n"
476 "%s"
477 msgstr ""
478 "En inspelning har påbörjats:\n"
479 "%s"
480
481 #
482 msgid ""
483 "A recording is currently running.\n"
484 "What do you want to do?"
485 msgstr ""
486 "En inspelning pågår redan.\n"
487 "Vad vill du göra?"
488
489 #
490 msgid ""
491 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
492 "configure the positioner."
493 msgstr ""
494 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
495 "motorn."
496
497 #
498 msgid ""
499 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
500 "start the satfinder."
501 msgstr ""
502 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
503
504 #
505 #, python-format
506 msgid "A required tool (%s) was not found."
507 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
508
509 #
510 msgid "A search for available updates is currently in progress."
511 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
512
513 #
514 msgid ""
515 "A second configured interface has been found.\n"
516 "\n"
517 "Do you want to disable the second network interface?"
518 msgstr ""
519 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
520 "\n"
521 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
522
523 msgid "A simple downloading application for other plugins"
524 msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
525
526 #
527 msgid ""
528 "A sleep timer wants to set your\n"
529 "Dreambox to standby. Do that now?"
530 msgstr ""
531 "En sovtimer vill försätta din\n"
532 "Dreambox i standby. Utföra det?"
533
534 #
535 msgid ""
536 "A sleep timer wants to shut down\n"
537 "your Dreambox. Shutdown now?"
538 msgstr ""
539 "En sovtimer vill stänga av\n"
540 "din Dreambox. Stänga av nu?"
541
542 #
543 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
544 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
545
546 #
547 msgid ""
548 "A timer failed to record!\n"
549 "Disable TV and try again?\n"
550 msgstr ""
551 "En timerinspelning misslyckades!\n"
552 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
553
554 #
555 msgid "A/V Settings"
556 msgstr "A/V Inställningar"
557
558 #
559 msgid "AA"
560 msgstr "AA"
561
562 #
563 msgid "AB"
564 msgstr "AB"
565
566 #
567 msgid "AC3 default"
568 msgstr "AC3 standard"
569
570 #
571 msgid "AC3 downmix"
572 msgstr "AC3 nedmixning"
573
574 #
575 msgid "Abort"
576 msgstr "Avbryt"
577
578 #
579 msgid "Abort this Wizard."
580 msgstr "Avbryt den här guiden."
581
582 #
583 msgid "About"
584 msgstr "Om"
585
586 #
587 msgid "About..."
588 msgstr "Om..."
589
590 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
591 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
592
593 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
594 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
595
596 #
597 msgid "Accesspoint:"
598 msgstr "Accespunkt:"
599
600 #
601 msgid "Action on long powerbutton press"
602 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
603
604 msgid "Action on short powerbutton press"
605 msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
606
607 #
608 msgid "Action:"
609 msgstr "Action:"
610
611 #
612 msgid "Activate Picture in Picture"
613 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
614
615 #
616 msgid "Activate network settings"
617 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
618
619 #
620 msgid "Active"
621 msgstr "Aktiv"
622
623 #
624 msgid ""
625 "Active/\n"
626 "Inactive"
627 msgstr ""
628 "Aktiv/\n"
629 "Inaktiv"
630
631 #
632 msgid "Adapter settings"
633 msgstr "Adapter inställning"
634
635 #
636 msgid "Add"
637 msgstr "Lägg till"
638
639 #
640 msgid "Add Bookmark"
641 msgstr "Lägg till bokmärke"
642
643 #
644 msgid "Add WLAN configuration?"
645 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
646
647 #
648 msgid "Add a mark"
649 msgstr "Lägg till markör"
650
651 #
652 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
653 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
654
655 #
656 msgid "Add a new title"
657 msgstr "Lägg till ny titel"
658
659 #
660 msgid "Add network configuration?"
661 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
662
663 #
664 msgid "Add new AutoTimer"
665 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
666
667 #
668 msgid "Add new network mount point"
669 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
670
671 #
672 msgid "Add timer"
673 msgstr "Lägg till timer"
674
675 #
676 msgid "Add timer as disabled on conflict"
677 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
678
679 #
680 msgid "Add title"
681 msgstr "Lägg till titel"
682
683 #
684 msgid "Add to bouquet"
685 msgstr "Lägg till i favoritlista"
686
687 #
688 msgid "Add to favourites"
689 msgstr "Lägg till i favoriter"
690
691 #
692 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
693 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
694
695 #
696 msgid "Added: "
697 msgstr "Tillagd: "
698
699 msgid ""
700 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
701 "enabled."
702 msgstr ""
703 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
704 "rev... om aktiverad."
705
706 #
707 msgid "Adds network configuration if enabled."
708 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
709
710 #
711 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
712 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
713
714 #
715 msgid ""
716 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
717 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
718 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
719 "test screens."
720 msgstr ""
721 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
722 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
723 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
724 "välja annan testbild."
725
726 msgid "Adult streaming plugin"
727 msgstr "Vuxenstreaming klient"
728
729 msgid "Adult streaming plugin."
730 msgstr "Vuxenstreaming klient."
731
732 #
733 msgid "Advanced Options"
734 msgstr "Avancerade Inställningar"
735
736 #
737 msgid "Advanced Software"
738 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
739
740 #
741 msgid "Advanced Software Plugin"
742 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
743
744 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
745 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
746
747 #
748 msgid "Advanced Video Setup"
749 msgstr "Avancerad videoinställning"
750
751 #
752 msgid "Advanced restore"
753 msgstr "Avancerad återskapning"
754
755 msgid ""
756 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
757 "standby-mode."
758 msgstr ""
759 "Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
760 "Dreambox i standbyläge."
761
762 #
763 msgid "After event"
764 msgstr "Efter program"
765
766 #
767 msgid ""
768 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
769 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
770 msgstr ""
771 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
772 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
773
774 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
775 msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
776
777 #
778 msgid "Album"
779 msgstr "Album"
780
781 #
782 msgid "All"
783 msgstr "Alla"
784
785 #
786 msgid "All Satellites"
787 msgstr "Alla Satelliter"
788
789 #
790 msgid "All Time"
791 msgstr "All Time"
792
793 #
794 msgid "All non-repeating timers"
795 msgstr "Alla icke upprepande timers"
796
797 #
798 msgid "Allow zapping via Webinterface"
799 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
800
801 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
802 msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
803
804 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
805 msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
806
807 #
808 msgid "Alpha"
809 msgstr "Alpha"
810
811 #
812 msgid "Alternative radio mode"
813 msgstr "Alternativt radioläge"
814
815 #
816 msgid "Alternative services tuner priority"
817 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
818
819 msgid "Always ask"
820 msgstr "Fråga alltid"
821
822 #
823 msgid "Always ask before sending"
824 msgstr "Fråga alltid före skickning"
825
826 #
827 msgid "Ammount of recordings left"
828 msgstr "Mängd inspelning kvar"
829
830 #
831 msgid "An empty filename is illegal."
832 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
833
834 #
835 msgid "An error occured."
836 msgstr "Ett fel uppstod."
837
838 #
839 msgid "An unknown error occured!"
840 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
841
842 #
843 msgid "Anonymize crashlog?"
844 msgstr "Anonymisera crashlog?"
845
846 #
847 msgid "Arabic"
848 msgstr "Arabiska"
849
850 #
851 msgid ""
852 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
853 "\n"
854 msgstr ""
855 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
856 "\n"
857
858 #
859 msgid ""
860 "Are you sure you want to delete\n"
861 "following backup:\n"
862 msgstr ""
863 "Är du säker att du vill ta bort\n"
864 "följande backup:\n"
865
866 #
867 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
868 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
869
870 #
871 msgid ""
872 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
873 "\n"
874 msgstr ""
875 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
876 "\n"
877
878 #
879 msgid ""
880 "Are you sure you want to restore\n"
881 "following backup:\n"
882 msgstr ""
883 "Är du säker att du vill återskapa\n"
884 "följande backup:\n"
885
886 #
887 msgid ""
888 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
889 "Enigma2 will restart after the restore"
890 msgstr ""
891 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
892 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
893
894 #
895 msgid ""
896 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
897 "\n"
898 msgstr ""
899 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
900 "\n"
901
902 #
903 msgid "Artist"
904 msgstr "Artist"
905
906 #
907 msgid "Ascending"
908 msgstr "Stigande"
909
910 #
911 msgid "Ask before shutdown:"
912 msgstr "Fråga före avstängning:"
913
914 #
915 msgid "Ask user"
916 msgstr "Fråga"
917
918 #
919 msgid "Aspect Ratio"
920 msgstr "Bildformat"
921
922 msgid "Aspect ratio"
923 msgstr "Bildförhållande"
924
925 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
926 msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
927
928 msgid "Atheros"
929 msgstr "Atheros"
930
931 #
932 msgid "Audio"
933 msgstr "Ljud"
934
935 #
936 msgid "Audio Options..."
937 msgstr "Ljudval..."
938
939 msgid "Audio PID"
940 msgstr "Ljud PID"
941
942 #
943 msgid "Audio Sync"
944 msgstr "Ljudsynk"
945
946 #
947 msgid "Audio Sync Setup"
948 msgstr "Ljudsynk Installation"
949
950 msgid ""
951 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
952 "synchronous to the picture."
953 msgstr ""
954 "AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
955 "synkroniserar med bilden."
956
957 #
958 msgid "Australia"
959 msgstr "Australien"
960
961 #
962 msgid "Author: "
963 msgstr "Författare: "
964
965 #
966 msgid "Authoring mode"
967 msgstr "Authoring läge"
968
969 #
970 msgid "Auto"
971 msgstr "Auto"
972
973 #
974 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
975 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
976
977 #
978 msgid "Auto flesh"
979 msgstr "Auto hudfärg"
980
981 #
982 msgid "Auto scart switching"
983 msgstr "Auto scart byte"
984
985 #
986 msgid "AutoTimer Editor"
987 msgstr "AutoTimer Editor"
988
989 #
990 msgid "AutoTimer Filters"
991 msgstr "AutoTimer Filter"
992
993 #
994 msgid "AutoTimer Services"
995 msgstr "AutoTimer Kanaler"
996
997 #
998 msgid "AutoTimer Settings"
999 msgstr "AutoTimer Inställningar"
1000
1001 #
1002 msgid "AutoTimer overview"
1003 msgstr "AutoTimer överblick"
1004
1005 msgid ""
1006 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1007 "criteria."
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "AutoTimer was added successfully"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1014 msgstr ""
1015
1016 msgid "AutoTimer was removed"
1017 msgstr ""
1018
1019 #
1020 msgid "Automatic"
1021 msgstr "Automatisk"
1022
1023 #
1024 msgid "Automatic Scan"
1025 msgstr "Automatisk sökning"
1026
1027 msgid "Automatic volume adjustment"
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid "Automatically change video resolution"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid ""
1037 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1038 "resolution you are watching."
1039 msgstr ""
1040
1041 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1042 msgstr ""
1043
1044 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1045 msgstr ""
1046
1047 msgid "Automatically refresh EPG"
1048 msgstr ""
1049
1050 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1051 msgstr ""
1052
1053 #, python-format
1054 msgid ""
1055 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1056 "Is %s ok?"
1057 msgstr ""
1058
1059 msgid "Autoresolution Switch"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "Autoresolution settings"
1066 msgstr ""
1067
1068 msgid "Autoresolution videomode setup"
1069 msgstr ""
1070
1071 #
1072 msgid "Autos & Vehicles"
1073 msgstr "Motor & Fordon"
1074
1075 #
1076 msgid "Autowrite timer"
1077 msgstr "Automatskapa timer"
1078
1079 #
1080 msgid "Available format variables"
1081 msgstr "Tillgängliga format variabler"
1082
1083 #
1084 msgid "B"
1085 msgstr "B"
1086
1087 #
1088 msgid "BA"
1089 msgstr "BA"
1090
1091 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1092 msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
1093
1094 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1095 msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
1096
1097 #
1098 msgid "BB"
1099 msgstr "BB"
1100
1101 #
1102 msgid "BER"
1103 msgstr "BER"
1104
1105 #
1106 msgid "BER:"
1107 msgstr "BER:"
1108
1109 #
1110 msgid "Back"
1111 msgstr "Tillbaka"
1112
1113 msgid "Back, lower USB Slot"
1114 msgstr "Bak, nedre USB kontakt"
1115
1116 msgid "Back, upper USB Slot"
1117 msgstr "Bak, övre USB kontakt"
1118
1119 #
1120 msgid "Background"
1121 msgstr "Bakgrund"
1122
1123 #
1124 msgid "Backup done."
1125 msgstr "Backup klar."
1126
1127 #
1128 msgid "Backup failed."
1129 msgstr "Backup misslyckades."
1130
1131 #
1132 msgid "Backup is running..."
1133 msgstr "Backup pågår..."
1134
1135 #
1136 msgid "Backup system settings"
1137 msgstr "Backup av systeminställningar"
1138
1139 #
1140 msgid "Band"
1141 msgstr "Band"
1142
1143 #
1144 msgid "Bandwidth"
1145 msgstr "Bandbredd"
1146
1147 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1148 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
1149
1150 msgid "Begin of timespan"
1151 msgstr "Början på tidsintervall"
1152
1153 #
1154 msgid "Begin time"
1155 msgstr "Starttid"
1156
1157 #
1158 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1159 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1160
1161 #
1162 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1163 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1164
1165 #
1166 msgid "Behavior when a movie is started"
1167 msgstr "Beteende när en film startas"
1168
1169 #
1170 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1171 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1172
1173 #
1174 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1175 msgstr "Beteende när en film slutar"
1176
1177 #
1178 msgid "Bitrate:"
1179 msgstr "Bitrate:"
1180
1181 #
1182 msgid "Block noise reduction"
1183 msgstr "Block brus minskning"
1184
1185 #
1186 msgid "Blue boost"
1187 msgstr "Blå förstärkning"
1188
1189 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1190 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
1191
1192 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1193 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
1194
1195 #
1196 msgid "Bookmarks"
1197 msgstr "Bokmärken"
1198
1199 #
1200 msgid "Bouquets"
1201 msgstr "Favoriter"
1202
1203 #
1204 msgid "Brazil"
1205 msgstr "Brasilien"
1206
1207 #
1208 msgid "Brightness"
1209 msgstr "Ljusstyrka"
1210
1211 msgid ""
1212 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1213 "conection."
1214 msgstr ""
1215
1216 msgid "Browse for and connect to network shares"
1217 msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
1218
1219 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1220 msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
1221
1222 #
1223 msgid "Browse network neighbourhood"
1224 msgstr "Bläddra i nätverket"
1225
1226 #
1227 msgid "Burn DVD"
1228 msgstr "Skapa DVD"
1229
1230 #
1231 msgid "Burn existing image to DVD"
1232 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1233
1234 msgid "Burn to DVD"
1235 msgstr "Bränn till DVD"
1236
1237 msgid "Burn your recordings to DVD"
1238 msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
1239
1240 #
1241 msgid "Bus: "
1242 msgstr "Bus: "
1243
1244 msgid ""
1245 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1246 "dates."
1247 msgstr ""
1248
1249 msgid ""
1250 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1251 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1252 "about the same conflict over and over."
1253 msgstr ""
1254
1255 #
1256 msgid ""
1257 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1258 "displayed."
1259 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1260
1261 #
1262 msgid "C"
1263 msgstr "C"
1264
1265 #
1266 msgid "C-Band"
1267 msgstr "C-Band"
1268
1269 msgid "CDInfo"
1270 msgstr "CD Info"
1271
1272 msgid ""
1273 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1274 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1275 msgstr ""
1276
1277 #
1278 msgid "CI assignment"
1279 msgstr "CI tilldelning"
1280
1281 #
1282 msgid "CIFS share"
1283 msgstr "CIFS delning"
1284
1285 #
1286 msgid "CVBS"
1287 msgstr "CVBS"
1288
1289 #
1290 msgid "Cable"
1291 msgstr "Kabel"
1292
1293 #
1294 msgid "Cache Thumbnails"
1295 msgstr "Buffra miniatyrer"
1296
1297 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1301 msgstr ""
1302
1303 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1304 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1305
1306 #
1307 msgid "Canada"
1308 msgstr "Kanada"
1309
1310 #
1311 msgid "Cancel"
1312 msgstr "Avbryt"
1313
1314 #
1315 msgid "Capacity: "
1316 msgstr "Kapacitet: "
1317
1318 #
1319 msgid "Card"
1320 msgstr "Kort"
1321
1322 #
1323 msgid "Catalan"
1324 msgstr "Katalanska"
1325
1326 #
1327 msgid "Center screen at the lower border"
1328 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1329
1330 #
1331 msgid "Center screen at the upper border"
1332 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1333
1334 #
1335 msgid "Change active delay"
1336 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1337
1338 #
1339 msgid "Change bouquets in quickzap"
1340 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1341
1342 msgid "Change default recording offset?"
1343 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1344
1345 #
1346 msgid "Change hostname"
1347 msgstr "Byt hostnamn"
1348
1349 msgid "Change pin code"
1350 msgstr "Ändra pin kod"
1351
1352 msgid "Change service PIN"
1353 msgstr "Ändra kanal PIN"
1354
1355 msgid "Change service PINs"
1356 msgstr "Ändra kanal PINs"
1357
1358 msgid "Change setup PIN"
1359 msgstr "Ändra installations PIN"
1360
1361 #
1362 msgid "Change step size"
1363 msgstr "Ändra stegstorlek"
1364
1365 #
1366 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1367 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1368
1369 msgid "Changelog"
1370 msgstr "Ändringslog"
1371
1372 #
1373 msgid "Channel"
1374 msgstr "Kanal"
1375
1376 #
1377 msgid "Channel Selection"
1378 msgstr "Kanallista"
1379
1380 #
1381 msgid "Channel audio:"
1382 msgstr "Ljudkanal:"
1383
1384 #
1385 msgid "Channel not in services list"
1386 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1387
1388 #
1389 msgid "Channel:"
1390 msgstr "Kanal:"
1391
1392 #
1393 msgid "Channellist menu"
1394 msgstr "Kanallista meny"
1395
1396 #
1397 msgid "Channels"
1398 msgstr "Kanaler"
1399
1400 #
1401 msgid "Chap."
1402 msgstr "Kap."
1403
1404 #
1405 msgid "Chapter"
1406 msgstr "Kapitel"
1407
1408 #
1409 msgid "Chapter:"
1410 msgstr "Kapitel:"
1411
1412 #
1413 msgid "Check"
1414 msgstr "Kontrollera"
1415
1416 #
1417 msgid "Checking Filesystem..."
1418 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1419
1420 #
1421 msgid "Choose Tuner"
1422 msgstr "Välj tuner"
1423
1424 #
1425 msgid "Choose a wireless network"
1426 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1427
1428 #
1429 msgid "Choose backup files"
1430 msgstr "Välj backupfil"
1431
1432 #
1433 msgid "Choose backup location"
1434 msgstr "Välj backupdestination"
1435
1436 #
1437 msgid "Choose bouquet"
1438 msgstr "Välj favoritlista"
1439
1440 msgid "Choose image to download"
1441 msgstr "Välj image för nedladdning"
1442
1443 #
1444 msgid "Choose target folder"
1445 msgstr "Välj målkatalog"
1446
1447 #
1448 msgid "Choose upgrade source"
1449 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1450
1451 #
1452 msgid "Choose your Skin"
1453 msgstr "Välj utseende"
1454
1455 #
1456 msgid "Circular left"
1457 msgstr "Cirkulär vänster"
1458
1459 #
1460 msgid "Circular right"
1461 msgstr "Cirkulär höger"
1462
1463 #
1464 msgid "Classic"
1465 msgstr "Klassisk"
1466
1467 #
1468 msgid "Cleanup"
1469 msgstr "Rensa"
1470
1471 #
1472 msgid "Cleanup Wizard"
1473 msgstr "Upprensningsguide"
1474
1475 #
1476 msgid "Cleanup Wizard settings"
1477 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1478
1479 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1480 msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
1481
1482 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1483 msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
1484
1485 #
1486 msgid "CleanupWizard"
1487 msgstr "Upprensningsguide"
1488
1489 #
1490 msgid "Clear before scan"
1491 msgstr "Rensa före sökning"
1492
1493 #
1494 msgid "Clear history on Exit:"
1495 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1496
1497 #
1498 msgid "Clear log"
1499 msgstr "Rensa logg"
1500
1501 #
1502 msgid "Close"
1503 msgstr "Stäng"
1504
1505 #
1506 msgid "Close and forget changes"
1507 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1508
1509 #
1510 msgid "Close and save changes"
1511 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1512
1513 #
1514 msgid "Close title selection"
1515 msgstr "Stäng titelval"
1516
1517 msgid "Code rate HP"
1518 msgstr "Kodhastighet HP"
1519
1520 msgid "Code rate LP"
1521 msgstr "Kodhastighet LP"
1522
1523 #
1524 msgid "Collection name"
1525 msgstr "Samlingsnamn"
1526
1527 #
1528 msgid "Collection settings"
1529 msgstr "Samlingsinställning"
1530
1531 #
1532 msgid "Color Format"
1533 msgstr "Färgformat"
1534
1535 #
1536 msgid "Comedy"
1537 msgstr "Komedi"
1538
1539 #
1540 msgid "Command execution..."
1541 msgstr "Kommando exekvering..."
1542
1543 #
1544 msgid "Command order"
1545 msgstr "Kommandoordning"
1546
1547 #
1548 msgid "Committed DiSEqC command"
1549 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1550
1551 #
1552 msgid "Common Interface"
1553 msgstr "Common Interface"
1554
1555 #
1556 msgid "Common Interface Assignment"
1557 msgstr "Common Interface tilldelning"
1558
1559 #
1560 msgid "CommonInterface"
1561 msgstr "CommonInterface"
1562
1563 #
1564 msgid "Communication"
1565 msgstr "Kommunikation"
1566
1567 #
1568 msgid "Compact Flash"
1569 msgstr "Compact Flash"
1570
1571 #
1572 msgid "Complete"
1573 msgstr "Komplett"
1574
1575 #
1576 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1577 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1578
1579 msgid "Composition of the recording filenames"
1580 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1581
1582 #
1583 msgid "Configuration Mode"
1584 msgstr "Konfigurationsläge"
1585
1586 #
1587 msgid "Configuration for the Webinterface"
1588 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1589
1590 #
1591 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1592 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1593
1594 #
1595 msgid "Configure interface"
1596 msgstr "Konfigurera kort"
1597
1598 #
1599 msgid "Configure nameservers"
1600 msgstr "Konfigurera namnservers"
1601
1602 msgid "Configure your WLAN network interface"
1603 msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
1604
1605 #
1606 msgid "Configure your internal LAN"
1607 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1608
1609 #
1610 msgid "Configure your network again"
1611 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1612
1613 #
1614 msgid "Configure your wireless LAN again"
1615 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1616
1617 #
1618 msgid "Configuring"
1619 msgstr "Konfigurering"
1620
1621 #
1622 msgid "Conflicting timer"
1623 msgstr "Timerkonflikt"
1624
1625 #
1626 msgid "Connect"
1627 msgstr "Anslut"
1628
1629 #
1630 msgid "Connect to a Wireless Network"
1631 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1632
1633 #
1634 msgid "Connected to"
1635 msgstr "Ansluten till"
1636
1637 #
1638 msgid "Connected!"
1639 msgstr "Ansluten!"
1640
1641 #
1642 msgid "Constellation"
1643 msgstr "Konstellation"
1644
1645 #
1646 msgid "Content does not fit on DVD!"
1647 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1648
1649 msgid "Continue"
1650 msgstr "Forsätt"
1651
1652 #
1653 msgid "Continue in background"
1654 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1655
1656 #
1657 msgid "Continue playing"
1658 msgstr "Fortsätt spela"
1659
1660 #
1661 msgid "Contrast"
1662 msgstr "Kontrast"
1663
1664 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1668 msgstr ""
1669
1670 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1671 msgstr ""
1672
1673 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "Control your internal system fan."
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "Control your kids's tv usage"
1680 msgstr ""
1681
1682 msgid "Control your system fan"
1683 msgstr ""
1684
1685 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1686 msgstr ""
1687
1688 #
1689 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1690 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1691
1692 #
1693 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1694 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1695
1696 #
1697 msgid "Could not open Picture in Picture"
1698 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1699
1700 #
1701 #, python-format
1702 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1703 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1704
1705 #, python-format
1706 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1707 msgstr ""
1708
1709 #
1710 msgid "Crashlog settings"
1711 msgstr "Crashlog inställningar"
1712
1713 #
1714 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1715 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1716
1717 #
1718 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1719 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1720
1721 #
1722 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1723 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1724
1725 #
1726 msgid ""
1727 "Crashlogs found!\n"
1728 "Send them to Dream Multimedia?"
1729 msgstr ""
1730 "Crashlog hittad!\n"
1731 "Skicka till Dream Multimedia?"
1732
1733 #
1734 msgid "Create DVD-ISO"
1735 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1736
1737 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1738 msgstr ""
1739
1740 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1741 msgstr ""
1742
1743 msgid "Create a new AutoTimer."
1744 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1745
1746 #
1747 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1748 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1749
1750 msgid "Create a new timer using the wizard"
1751 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1752
1753 #
1754 msgid "Create movie folder failed"
1755 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1756
1757 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1758 msgstr ""
1759
1760 msgid "Create remote timers"
1761 msgstr ""
1762
1763 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1764 msgstr ""
1765
1766 #
1767 #, python-format
1768 msgid "Creating directory %s failed."
1769 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1770
1771 #
1772 msgid "Creating partition failed"
1773 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1774
1775 #
1776 msgid "Croatian"
1777 msgstr "Kroatiska"
1778
1779 #
1780 msgid "Current Transponder"
1781 msgstr "Nuvarande transponder"
1782
1783 msgid "Current device: "
1784 msgstr "Nuvarande enhet: "
1785
1786 #
1787 msgid "Current settings:"
1788 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1789
1790 #
1791 msgid "Current value: "
1792 msgstr "Nuvarande värde: "
1793
1794 #
1795 msgid "Current version:"
1796 msgstr "Nuvarande version:"
1797
1798 msgid "Currently installed image"
1799 msgstr "Nuvarande installerad image"
1800
1801 #
1802 #, python-format
1803 msgid "Custom (%s)"
1804 msgstr "Egen (%s)"
1805
1806 #
1807 msgid "Custom location"
1808 msgstr "Egen placering"
1809
1810 #
1811 msgid "Custom offset"
1812 msgstr "Egen kompensation"
1813
1814 #
1815 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1816 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1817
1818 #
1819 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1820 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1821
1822 #
1823 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1824 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1825
1826 #
1827 msgid "Customize"
1828 msgstr "Anpassningar"
1829
1830 msgid "Customize Vali-XD skins"
1831 msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
1832
1833 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1834 msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
1835
1836 #
1837 msgid "Cut"
1838 msgstr "Klipp"
1839
1840 msgid "Cut your movies"
1841 msgstr "Klipp dina filmer"
1842
1843 msgid "Cut your movies."
1844 msgstr "Klipp dina filmer."
1845
1846 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid ""
1850 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1851 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1852 "cut'.\n"
1853 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1854 msgstr ""
1855
1856 #
1857 msgid "Cutlist editor..."
1858 msgstr "Klipplist editor..."
1859
1860 #
1861 msgid "Czech"
1862 msgstr "Tjeckiska"
1863
1864 #
1865 msgid "Czech Republic"
1866 msgstr "Tjeckien"
1867
1868 #
1869 msgid "D"
1870 msgstr "D"
1871
1872 #
1873 msgid "DHCP"
1874 msgstr "DHCP"
1875
1876 #
1877 msgid "DUAL LAYER DVD"
1878 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1879
1880 #
1881 msgid "DVB-S"
1882 msgstr "DVB-S"
1883
1884 #
1885 msgid "DVB-S2"
1886 msgstr "DVB-S2"
1887
1888 msgid "DVD Drive"
1889 msgstr ""
1890
1891 #
1892 msgid "DVD File Browser"
1893 msgstr "DVD Filutforskare"
1894
1895 #
1896 msgid "DVD Player"
1897 msgstr "DVD Spelare"
1898
1899 msgid "DVD Titlelist"
1900 msgstr "DVD Titellista"
1901
1902 #
1903 msgid "DVD media toolbox"
1904 msgstr "DVD media verktyg"
1905
1906 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid ""
1910 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1911 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1912 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1913 msgstr ""
1914
1915 #
1916 msgid "Danish"
1917 msgstr "Danska"
1918
1919 #
1920 msgid "Date"
1921 msgstr "Datum"
1922
1923 #
1924 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1925 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1926
1927 #
1928 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1929 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1930
1931 #
1932 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1933 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
1934
1935 #
1936 msgid "Decrease delay"
1937 msgstr "Minska fördröjning"
1938
1939 #, python-format
1940 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1941 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1942
1943 #
1944 msgid "Deep Standby"
1945 msgstr "Stäng av"
1946
1947 #
1948 msgid "Default"
1949 msgstr "Grund"
1950
1951 #
1952 msgid "Default Settings"
1953 msgstr "Grundinställningar"
1954
1955 #
1956 msgid "Default movie location"
1957 msgstr "Normal filmplats"
1958
1959 #
1960 msgid "Default services lists"
1961 msgstr "Grundservicelista"
1962
1963 #
1964 msgid "Defaults"
1965 msgstr "Grund"
1966
1967 msgid "Define a startup service"
1968 msgstr ""
1969
1970 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1971 msgstr ""
1972
1973 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1974 msgstr ""
1975
1976 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1977 msgstr ""
1978
1979 #
1980 msgid "Delay"
1981 msgstr "Fördröjning"
1982
1983 msgid "Delay x seconds after service started"
1984 msgstr ""
1985
1986 #
1987 msgid "Delete"
1988 msgstr "Ta bort"
1989
1990 #
1991 msgid "Delete crashlogs"
1992 msgstr "Ta bort crashlogs"
1993
1994 #
1995 msgid "Delete entry"
1996 msgstr "Ta bort post"
1997
1998 #
1999 msgid "Delete failed!"
2000 msgstr "Borttagning misslyckades!"
2001
2002 #
2003 msgid "Delete mount"
2004 msgstr "Ta bort montering"
2005
2006 #
2007 #, python-format
2008 msgid ""
2009 "Delete no more configured satellite\n"
2010 "%s?"
2011 msgstr ""
2012 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
2013 "%s?"
2014
2015 #
2016 msgid "Descending"
2017 msgstr "Fallande"
2018
2019 #
2020 msgid "Description"
2021 msgstr "Beskrivning"
2022
2023 #
2024 msgid "Deselect"
2025 msgstr "Avmarkera"
2026
2027 msgid "Details for plugin: "
2028 msgstr "Detaljer för plugin: "
2029
2030 msgid "Detected HDD:"
2031 msgstr "Hittad HDD:"
2032
2033 #
2034 msgid "Detected NIMs:"
2035 msgstr "Hittade tuners:"
2036
2037 #
2038 msgid "DiSEqC"
2039 msgstr "DiSEqC"
2040
2041 #
2042 msgid "DiSEqC A/B"
2043 msgstr "DiSEqC A/B"
2044
2045 #
2046 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2047 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2048
2049 #
2050 msgid "DiSEqC mode"
2051 msgstr "DiSEqC läge"
2052
2053 #
2054 msgid "DiSEqC repeats"
2055 msgstr "DiSEqC repetetioner"
2056
2057 #
2058 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2059 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
2060
2061 #
2062 msgid "Dialing:"
2063 msgstr "Ringer upp:"
2064
2065 #
2066 msgid "Digital contour removal"
2067 msgstr "Digital contour borttagning"
2068
2069 #
2070 msgid "Dir:"
2071 msgstr "Dir:"
2072
2073 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2074 msgstr ""
2075
2076 #
2077 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2078 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
2079
2080 #
2081 #, python-format
2082 msgid "Directory %s nonexistent."
2083 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
2084
2085 #
2086 msgid "Directory browser"
2087 msgstr "Biblioteksbläddrare"
2088
2089 #
2090 msgid "Disable"
2091 msgstr "Avaktivera"
2092
2093 #
2094 msgid "Disable Picture in Picture"
2095 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
2096
2097 #
2098 msgid "Disable crashlog reporting"
2099 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
2100
2101 #
2102 msgid "Disable timer"
2103 msgstr "Avaktivera timer"
2104
2105 #
2106 msgid "Disabled"
2107 msgstr "Avaktivera"
2108
2109 #
2110 msgid "Discard changes and close plugin"
2111 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
2112
2113 #
2114 msgid "Discard changes and close screen"
2115 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
2116
2117 #
2118 msgid "Disconnect"
2119 msgstr "Bryt anslutning"
2120
2121 #
2122 msgid "Dish"
2123 msgstr "Parabol"
2124
2125 #
2126 msgid "Display 16:9 content as"
2127 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
2128
2129 #
2130 msgid "Display 4:3 content as"
2131 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
2132
2133 #
2134 msgid "Display >16:9 content as"
2135 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
2136
2137 #
2138 msgid "Display Setup"
2139 msgstr "Display installation"
2140
2141 #
2142 msgid "Display and Userinterface"
2143 msgstr "Display och Användargränssnitt"
2144
2145 #
2146 msgid "Display search results by:"
2147 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
2148
2149 msgid "Display your photos on the TV"
2150 msgstr ""
2151
2152 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2153 msgstr ""
2154
2155 #, python-format
2156 msgid ""
2157 "Do you really want to REMOVE\n"
2158 "the plugin \"%s\"?"
2159 msgstr ""
2160 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2161 "plugin \"%s\"?"
2162
2163 #
2164 msgid ""
2165 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2166 "This could take lots of time!"
2167 msgstr ""
2168 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2169 "Detta kan ta lång tid!"
2170
2171 #, python-format
2172 msgid ""
2173 "Do you really want to delete %s\n"
2174 "%s?"
2175 msgstr ""
2176
2177 #
2178 #, python-format
2179 msgid "Do you really want to delete %s?"
2180 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2181
2182 #
2183 #, python-format
2184 msgid ""
2185 "Do you really want to download\n"
2186 "the plugin \"%s\"?"
2187 msgstr ""
2188 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2189 "pluginet \"%s\"?"
2190
2191 #
2192 msgid "Do you really want to exit?"
2193 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2194
2195 #
2196 msgid ""
2197 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2198 "All data on the disk will be lost!"
2199 msgstr ""
2200 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2201 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2202
2203 #
2204 #, python-format
2205 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2206 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2207
2208 #
2209 #, python-format
2210 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2211 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
2212
2213 #
2214 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2215 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2216
2217 #
2218 msgid "Do you want to do a service scan?"
2219 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2220
2221 #
2222 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2223 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2224
2225 #, python-format
2226 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2227 msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
2228
2229 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2230 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
2231
2232 #
2233 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2234 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2235
2236 #
2237 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2238 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2239
2240 #
2241 msgid "Do you want to install the package:\n"
2242 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2243
2244 #
2245 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2246 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2247
2248 #
2249 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2250 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2251
2252 #
2253 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2254 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2255
2256 #
2257 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2258 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2259
2260 #
2261 msgid "Do you want to restore your settings?"
2262 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2263
2264 #
2265 msgid "Do you want to resume this playback?"
2266 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2267
2268 #
2269 msgid "Do you want to see more entries?"
2270 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2271
2272 #
2273 msgid ""
2274 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2275 "if needed?"
2276 msgstr ""
2277 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2278
2279 #
2280 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2281 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2282
2283 #
2284 msgid ""
2285 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2286 "After pressing OK, please wait!"
2287 msgstr ""
2288 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2289 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2290
2291 #
2292 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2293 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2294
2295 #
2296 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2297 msgstr "Vill du se en guide?"
2298
2299 #
2300 msgid "Don't ask, just send"
2301 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2302
2303 #
2304 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2305 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2306
2307 #
2308 #, python-format
2309 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2310 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2311
2312 #
2313 #, python-format
2314 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2315 msgstr ""
2316 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2317
2318 #
2319 msgid "Download"
2320 msgstr "Nedladdning"
2321
2322 #, python-format
2323 msgid "Download %s from Server"
2324 msgstr "Ladda %s från Server"
2325
2326 #
2327 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2328 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2329
2330 #
2331 msgid "Download Plugins"
2332 msgstr "Ladda ner Plugins"
2333
2334 #
2335 msgid "Download Video"
2336 msgstr "Ladda ner Video"
2337
2338 msgid "Download files from Rapidshare"
2339 msgstr ""
2340
2341 #
2342 msgid "Download location"
2343 msgstr "Nedladdningsplats"
2344
2345 #
2346 msgid "Downloadable new plugins"
2347 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2348
2349 #
2350 msgid "Downloadable plugins"
2351 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2352
2353 #
2354 msgid "Downloading"
2355 msgstr "Laddar ner"
2356
2357 #
2358 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2359 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2360
2361 #
2362 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2363 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2364
2365 #
2366 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2367 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2368
2369 #
2370 msgid "Dreambox software because updates are available."
2371 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2372
2373 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2374 msgstr ""
2375
2376 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2377 msgstr ""
2378
2379 #
2380 msgid "Duration: "
2381 msgstr "Längd: "
2382
2383 #
2384 msgid "Dutch"
2385 msgstr "Holländska"
2386
2387 #
2388 msgid "Dynamic contrast"
2389 msgstr "Dynamisk kontrast"
2390
2391 #
2392 msgid "E"
2393 msgstr "Ö"
2394
2395 #
2396 msgid "EPG Selection"
2397 msgstr "EPG val"
2398
2399 #
2400 msgid "EPG encoding"
2401 msgstr "EPG kodning"
2402
2403 msgid ""
2404 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2405 "is idleing\n"
2406 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2407 "epg information on these channels."
2408 msgstr ""
2409
2410 #, python-format
2411 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2412 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2413
2414 #
2415 msgid "East"
2416 msgstr "Öst"
2417
2418 #
2419 msgid "Edit"
2420 msgstr "Ändra"
2421
2422 #
2423 msgid "Edit AutoTimer"
2424 msgstr "Ändra AutoTimer"
2425
2426 #
2427 msgid "Edit AutoTimer filters"
2428 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2429
2430 msgid "Edit AutoTimer services"
2431 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2432
2433 #
2434 msgid "Edit DNS"
2435 msgstr "Ändra DNS"
2436
2437 #
2438 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2439 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2440
2441 #
2442 msgid "Edit Title"
2443 msgstr "Ändra titel"
2444
2445 #
2446 msgid "Edit bouquets list"
2447 msgstr "Ändra favoritlistor"
2448
2449 #
2450 msgid "Edit chapters of current title"
2451 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2452
2453 #
2454 msgid "Edit new timer defaults"
2455 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2456
2457 #
2458 msgid "Edit selected AutoTimer"
2459 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2460
2461 #
2462 msgid "Edit services list"
2463 msgstr "Ändra kanallista"
2464
2465 #
2466 msgid "Edit settings"
2467 msgstr "Ändra inställningar"
2468
2469 msgid "Edit tags of recorded movies"
2470 msgstr ""
2471
2472 msgid "Edit tags of recorded movies."
2473 msgstr ""
2474
2475 #
2476 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2477 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2478
2479 #
2480 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2481 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2482
2483 #
2484 msgid "Edit title"
2485 msgstr "Ändra titel"
2486
2487 msgid "Edit upgrade source url."
2488 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2489
2490 #
2491 msgid "Editing"
2492 msgstr "Redigering"
2493
2494 #
2495 msgid "Editor for new AutoTimers"
2496 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2497
2498 #
2499 msgid "Education"
2500 msgstr "Utbildning"
2501
2502 #
2503 msgid "Electronic Program Guide"
2504 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2505
2506 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2507 msgstr ""
2508
2509 #
2510 msgid "Enable"
2511 msgstr "Aktivera"
2512
2513 #
2514 msgid "Enable /media"
2515 msgstr "Aktivera /media"
2516
2517 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2518 msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
2519
2520 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2521 msgstr "Aktiver 1080p25 läge"
2522
2523 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2524 msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
2525
2526 #
2527 msgid "Enable 5V for active antenna"
2528 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2529
2530 msgid "Enable 720p24 Mode"
2531 msgstr "Aktiver 720p24 läge"
2532
2533 msgid "Enable Autoresolution"
2534 msgstr "Aktiver Autoupplösning"
2535
2536 #
2537 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2538 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2539
2540 #
2541 msgid "Enable Filtering"
2542 msgstr "Aktivera Filtrering"
2543
2544 #
2545 msgid "Enable HTTP Access"
2546 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2547
2548 #
2549 msgid "Enable HTTP Authentication"
2550 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2551
2552 #
2553 msgid "Enable HTTPS Access"
2554 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2555
2556 #
2557 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2558 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2559
2560 #
2561 msgid "Enable Service Restriction"
2562 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2563
2564 #
2565 msgid "Enable Streaming Authentication"
2566 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2567
2568 #
2569 msgid "Enable multiple bouquets"
2570 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2571
2572 #
2573 msgid "Enable parental control"
2574 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2575
2576 #
2577 msgid ""
2578 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2579 "extension menu."
2580 msgstr ""
2581 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2582 "utökningsmenyn."
2583
2584 #
2585 msgid "Enable timer"
2586 msgstr "Aktivera timer"
2587
2588 #
2589 msgid "Enabled"
2590 msgstr "Aktiverad"
2591
2592 #
2593 msgid ""
2594 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2595 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2596 msgstr ""
2597 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2598 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2599
2600 #
2601 msgid "Encrypted: "
2602 msgstr "Krypterad: "
2603
2604 #
2605 msgid "Encryption"
2606 msgstr "Kryptering"
2607
2608 #
2609 msgid "Encryption Key"
2610 msgstr "Krypteringsnyckel"
2611
2612 #
2613 msgid "Encryption Keytype"
2614 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2615
2616 #
2617 msgid "Encryption Type"
2618 msgstr "Krypteringstyp"
2619
2620 #
2621 msgid "Encryption:"
2622 msgstr "Kryptering:"
2623
2624 msgid "End of \"after event\" timespan"
2625 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2626
2627 msgid "End of timespan"
2628 msgstr "Slut för tidsintervall"
2629
2630 #
2631 msgid "End time"
2632 msgstr "Sluttid"
2633
2634 #
2635 msgid "EndTime"
2636 msgstr "Sluttid"
2637
2638 #
2639 msgid "English"
2640 msgstr "Engelska"
2641
2642 msgid ""
2643 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2644 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2645 msgstr ""
2646
2647 #
2648 msgid ""
2649 "Enigma2 Skinselector\n"
2650 "\n"
2651 "If you experience any problems please contact\n"
2652 "stephan@reichholf.net\n"
2653 "\n"
2654 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2655 msgstr ""
2656 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2657 "\n"
2658 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2659 "stephan@reichholf.net\n"
2660 "\n"
2661 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2662
2663 #
2664 msgid "Enter IP to scan..."
2665 msgstr "Ange IP för sökning..."
2666
2667 #
2668 msgid "Enter main menu..."
2669 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2670
2671 #
2672 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2673 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2674
2675 #
2676 msgid "Enter options:"
2677 msgstr "Ange optioner:"
2678
2679 #
2680 msgid "Enter password:"
2681 msgstr "Ange lösenord:"
2682
2683 #
2684 msgid "Enter pin code"
2685 msgstr "Ange pin kod"
2686
2687 #
2688 msgid "Enter share directory:"
2689 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2690
2691 #
2692 msgid "Enter share name:"
2693 msgstr "Ange delningsnamn:"
2694
2695 msgid "Enter the service pin"
2696 msgstr "Ange kanal pin"
2697
2698 #
2699 msgid "Enter user and password for host: "
2700 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2701
2702 #
2703 msgid "Enter username:"
2704 msgstr "Ange användarnamn:"
2705
2706 #
2707 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2708 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2709
2710 msgid "Enter your search term(s)"
2711 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2712
2713 #
2714 msgid "Entertainment"
2715 msgstr "Underhållning"
2716
2717 #
2718 msgid "Error"
2719 msgstr "Fel"
2720
2721 #
2722 msgid "Error executing plugin"
2723 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2724
2725 #
2726 #, python-format
2727 msgid ""
2728 "Error: %s\n"
2729 "Retry?"
2730 msgstr ""
2731 "Fel: %s\n"
2732 "Försöka igen?"
2733
2734 #
2735 msgid "Estonian"
2736 msgstr "Estniska"
2737
2738 msgid "Ethernet network interface"
2739 msgstr ""
2740
2741 #
2742 msgid "Eventview"
2743 msgstr "Programöversikt"
2744
2745 msgid "Everything is fine"
2746 msgstr "Allt är bra"
2747
2748 #
2749 msgid "Exact match"
2750 msgstr "Exakt match"
2751
2752 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2753 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2754
2755 #
2756 msgid "Exclude"
2757 msgstr "Exkludera"
2758
2759 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2760 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2761
2762 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2763 msgstr "Kör TuxboxPlugins"
2764
2765 msgid "Execution Progress:"
2766 msgstr "Exekvering pågår:"
2767
2768 msgid "Execution finished!!"
2769 msgstr "Exekvering färdig!!"
2770
2771 #
2772 msgid "Exif"
2773 msgstr "Exif"
2774
2775 #
2776 msgid "Exit"
2777 msgstr "Avsluta"
2778
2779 #
2780 msgid "Exit editor"
2781 msgstr "Avsluta editor"
2782
2783 msgid "Exit input device selection."
2784 msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
2785
2786 #
2787 msgid "Exit network wizard"
2788 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2789
2790 #
2791 msgid "Exit the cleanup wizard"
2792 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2793
2794 #
2795 msgid "Exit the wizard"
2796 msgstr "Avsluta guiden"
2797
2798 #
2799 msgid "Exit wizard"
2800 msgstr "Avsluta guide"
2801
2802 #
2803 msgid "Expert"
2804 msgstr "Expert"
2805
2806 #
2807 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2808 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2809
2810 #
2811 msgid "Extended Setup..."
2812 msgstr "Utökad installation..."
2813
2814 #
2815 msgid "Extended Software"
2816 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2817
2818 #
2819 msgid "Extended Software Plugin"
2820 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2821
2822 #
2823 msgid "Extensions"
2824 msgstr "Utökningar"
2825
2826 #
2827 msgid "Extensions management"
2828 msgstr "Utökningshanterare"
2829
2830 #
2831 msgid "FEC"
2832 msgstr "FEC"
2833
2834 msgid ""
2835 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2836 "a server using the file transfer protocol."
2837 msgstr ""
2838
2839 #
2840 msgid "Factory reset"
2841 msgstr "Fabriksåterställning"
2842
2843 #
2844 msgid "Failed"
2845 msgstr "Misslyckades"
2846
2847 #
2848 #, python-format
2849 msgid "Fan %d"
2850 msgstr "Fläkt %d"
2851
2852 #
2853 #, python-format
2854 msgid "Fan %d PWM"
2855 msgstr "Fläkt %d PWM"
2856
2857 #
2858 #, python-format
2859 msgid "Fan %d Voltage"
2860 msgstr "Fläkt %d Volt"
2861
2862 #
2863 msgid "Fast"
2864 msgstr "Snabb"
2865
2866 #
2867 msgid "Fast DiSEqC"
2868 msgstr "Snabb DiSEqC"
2869
2870 #
2871 msgid "Fast Forward speeds"
2872 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2873
2874 #
2875 msgid "Fast epoch"
2876 msgstr "Snabb epoch"
2877
2878 #
2879 msgid "Favourites"
2880 msgstr "Favoriter"
2881
2882 #
2883 msgid "Fetching feed entries"
2884 msgstr "Hämtar feed poster"
2885
2886 #
2887 msgid "Fetching search entries"
2888 msgstr "Hämtar sökning poster"
2889
2890 #
2891 msgid "Filesystem Check"
2892 msgstr "Filsystemskontroll"
2893
2894 #
2895 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2896 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2897
2898 #
2899 msgid "Film & Animation"
2900 msgstr "Film & Animerat"
2901
2902 #
2903 msgid "Filter"
2904 msgstr "Filter"
2905
2906 msgid ""
2907 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2908 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2909 "it's Description.\n"
2910 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2911 msgstr ""
2912 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2913 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2914 "exempelvis Beskrivning.\n"
2915 "Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
2916 "begränsning."
2917
2918 msgid "Finetune"
2919 msgstr "Fininställning"
2920
2921 #
2922 msgid "Finished"
2923 msgstr "Klart"
2924
2925 #
2926 msgid "Finished configuring your network"
2927 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2928
2929 #
2930 msgid "Finished restarting your network"
2931 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2932
2933 #
2934 msgid "Finnish"
2935 msgstr "Finska"
2936
2937 msgid ""
2938 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2939 "matched."
2940 msgstr ""
2941
2942 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2943 msgstr ""
2944
2945 #
2946 msgid "Flash"
2947 msgstr "Flash"
2948
2949 #
2950 msgid "Flashing failed"
2951 msgstr "Flashning misslyckades"
2952
2953 #
2954 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2955 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2956
2957 #
2958 msgid "Format"
2959 msgstr "Format"
2960
2961 #, python-format
2962 msgid ""
2963 "Found a total of %d matching Events.\n"
2964 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2965 msgstr ""
2966
2967 #
2968 #, python-format
2969 msgid ""
2970 "Found a total of %d matching Events.\n"
2971 "%d Timer were added and %d modified."
2972 msgstr ""
2973 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2974 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2975
2976 #
2977 msgid "Frame size in full view"
2978 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2979
2980 #
2981 msgid "France"
2982 msgstr "Frankrike"
2983
2984 #
2985 msgid "French"
2986 msgstr "Franska"
2987
2988 #
2989 msgid "Frequency"
2990 msgstr "Frekvens"
2991
2992 #
2993 msgid "Frequency bands"
2994 msgstr "Frekvensband"
2995
2996 #
2997 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2998 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2999
3000 #
3001 msgid "Frequency steps"
3002 msgstr "Frekvenssteg"
3003
3004 #
3005 msgid "Fri"
3006 msgstr "Fre"
3007
3008 #
3009 msgid "Friday"
3010 msgstr "Fredag"
3011
3012 #
3013 msgid "Frisian"
3014 msgstr "Frisiska"
3015
3016 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3017 msgstr ""
3018
3019 msgid "Front USB Slot"
3020 msgstr "Fram USB kontakt"
3021
3022 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3023 msgstr ""
3024
3025 #
3026 #, python-format
3027 msgid "Frontprocessor version: %d"
3028 msgstr "Frontprocessor version: %d"
3029
3030 #
3031 msgid "Fsck failed"
3032 msgstr "Fsck misslyckades"
3033
3034 #
3035 msgid ""
3036 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3037 "Do you want to Restart the GUI now?"
3038 msgstr ""
3039 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
3040 "Vill du starta om GUI nu?"
3041
3042 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3043 msgstr ""
3044
3045 msgid ""
3046 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3047 msgstr ""
3048
3049 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3050 msgstr ""
3051
3052 #
3053 msgid "Gaming"
3054 msgstr "Spel"
3055
3056 #
3057 msgid "Gateway"
3058 msgstr "Gateway"
3059
3060 #
3061 msgid "General AC3 Delay"
3062 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
3063
3064 #
3065 msgid "General AC3 delay (ms)"
3066 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
3067
3068 #
3069 msgid "General PCM Delay"
3070 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
3071
3072 #
3073 msgid "General PCM delay (ms)"
3074 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
3075
3076 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3077 msgstr ""
3078
3079 #
3080 msgid "Genre"
3081 msgstr "Genre"
3082
3083 #
3084 msgid "Genuine Dreambox"
3085 msgstr "Äkta Dreambox"
3086
3087 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3088 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
3089
3090 msgid "Genuine Dreambox verification"
3091 msgstr "Äkta Dreambox verifiering"
3092
3093 #
3094 msgid "German"
3095 msgstr "Tyska"
3096
3097 msgid "German storm information"
3098 msgstr ""
3099
3100 msgid "German traffic information"
3101 msgstr ""
3102
3103 #
3104 msgid "Germany"
3105 msgstr "Tyskland"
3106
3107 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3108 msgstr ""
3109
3110 msgid "Get latest experimental image"
3111 msgstr "Tag senaste experimentella image"
3112
3113 msgid "Get latest release image"
3114 msgstr "Tag senaste release image"
3115
3116 #
3117 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3118 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
3119
3120 #
3121 msgid "Global delay"
3122 msgstr "Global fördröjning"
3123
3124 #
3125 msgid "Goto 0"
3126 msgstr "Gå till 0"
3127
3128 #
3129 msgid "Goto position"
3130 msgstr "Gå till position"
3131
3132 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3133 msgstr ""
3134
3135 msgid ""
3136 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3137 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3138 msgstr ""
3139
3140 #
3141 msgid "Graphical Multi EPG"
3142 msgstr "Grafisk Multi EPG"
3143
3144 #
3145 msgid "Great Britain"
3146 msgstr "Storbritannien"
3147
3148 #
3149 msgid "Greek"
3150 msgstr "Grekiska"
3151
3152 #
3153 msgid "Green boost"
3154 msgstr "Grön förstärkning"
3155
3156 msgid ""
3157 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3158 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3159 "iPhone using prowl."
3160 msgstr ""
3161
3162 msgid "Guard interval"
3163 msgstr ""
3164
3165 #
3166 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3167 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
3168
3169 msgid "HD Interlace Mode"
3170 msgstr "HD Interlace läge"
3171
3172 msgid "HD Progressive Mode"
3173 msgstr "HD Progressive läge"
3174
3175 #
3176 msgid "HD videos"
3177 msgstr "HD video"
3178
3179 #
3180 msgid "HTTP Port"
3181 msgstr "HTTP Port"
3182
3183 #
3184 msgid "HTTPS Port"
3185 msgstr "HTTPS Port"
3186
3187 #
3188 msgid "Harddisk"
3189 msgstr "Hårddisk"
3190
3191 #
3192 msgid "Harddisk setup"
3193 msgstr "Hårddisk installation"
3194
3195 #
3196 msgid "Harddisk standby after"
3197 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
3198
3199 #
3200 msgid "Help"
3201 msgstr "Hjälp"
3202
3203 msgid "Hidden network"
3204 msgstr ""
3205
3206 #
3207 msgid "Hidden network SSID"
3208 msgstr "Dold nätverks SSID"
3209
3210 #
3211 msgid "Hidden networkname"
3212 msgstr "Dolt nätverksnamn"
3213
3214 msgid "Hierarchy info"
3215 msgstr "Hierarkis info"
3216
3217 #
3218 msgid "High bitrate support"
3219 msgstr "Hög bitrate stöd"
3220
3221 #
3222 msgid "History"
3223 msgstr "Historia"
3224
3225 #
3226 msgid "Holland"
3227 msgstr "Holland"
3228
3229 #
3230 msgid "Hong Kong"
3231 msgstr "Hong Kong"
3232
3233 msgid "Horizontal"
3234 msgstr "Horisontal"
3235
3236 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3237 msgstr ""
3238
3239 #
3240 msgid "How many minutes do you want to record?"
3241 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3242
3243 #
3244 msgid "How to handle found crashlogs?"
3245 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3246
3247 #
3248 msgid "Howto & Style"
3249 msgstr "Howto & Design"
3250
3251 #
3252 msgid "Hue"
3253 msgstr "Färgton"
3254
3255 #
3256 msgid "Hungarian"
3257 msgstr "Ungerska"
3258
3259 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3260 msgstr ""
3261
3262 #
3263 msgid "IP Address"
3264 msgstr "IP adress"
3265
3266 #
3267 msgid "IP:"
3268 msgstr "IP:"
3269
3270 msgid "IRC Client for Enigma2"
3271 msgstr ""
3272
3273 #
3274 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3275 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3276
3277 #
3278 msgid "ISO path"
3279 msgstr "ISO sökväg"
3280
3281 #
3282 msgid "Icelandic"
3283 msgstr "Isländska"
3284
3285 #, python-format
3286 msgid ""
3287 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3288 "event if it records at least 80%% of the it."
3289 msgstr ""
3290
3291 #
3292 msgid ""
3293 "If you see this, something is wrong with\n"
3294 "your scart connection. Press OK to return."
3295 msgstr ""
3296 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3297 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3298
3299 msgid ""
3300 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3301 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3302 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3303 "possible.\n"
3304 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3305 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3306 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3307 "step.\n"
3308 "If you are happy with the result, press OK."
3309 msgstr ""
3310 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
3311 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
3312 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3313 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3314 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3315 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3316 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3317
3318 #
3319 msgid "Import AutoTimer"
3320 msgstr "Importera AutoTimer"
3321
3322 #
3323 msgid "Import existing Timer"
3324 msgstr "Importera befintliga Timer"
3325
3326 #
3327 msgid "Import from EPG"
3328 msgstr "Importera från EPG"
3329
3330 #
3331 msgid "In Progress"
3332 msgstr "I utförande"
3333
3334 #
3335 msgid ""
3336 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3337 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3338
3339 #
3340 msgid "Include"
3341 msgstr "Inkludera"
3342
3343 #
3344 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3345 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3346
3347 #
3348 msgid "Increase delay"
3349 msgstr "Öka fördröjning"
3350
3351 #
3352 #, python-format
3353 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3354 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
3355
3356 #
3357 msgid "Increased voltage"
3358 msgstr "Ökad spänning"
3359
3360 #
3361 msgid "Index"
3362 msgstr "Index"
3363
3364 #
3365 msgid "India"
3366 msgstr "India"
3367
3368 #
3369 msgid "Info"
3370 msgstr "Info"
3371
3372 #
3373 msgid "InfoBar"
3374 msgstr "Infobalk"
3375
3376 #
3377 msgid "Infobar timeout"
3378 msgstr "Infobalk timeout"
3379
3380 #
3381 msgid "Information"
3382 msgstr "Information"
3383
3384 #
3385 msgid "Init"
3386 msgstr "Initiera"
3387
3388 msgid "Initial Fast Forward speed"
3389 msgstr ""
3390
3391 msgid "Initial Rewind speed"
3392 msgstr ""
3393
3394 #
3395 msgid "Initial location in new timers"
3396 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3397
3398 #
3399 msgid "Initialization"
3400 msgstr "Initieringen"
3401
3402 #
3403 msgid "Initialize"
3404 msgstr "Initiera"
3405
3406 #
3407 msgid "Initializing Harddisk..."
3408 msgstr "Initierar hårddisk..."
3409
3410 #
3411 msgid "Input"
3412 msgstr "Ingång"
3413
3414 msgid "Input device setup"
3415 msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
3416
3417 msgid "Input devices"
3418 msgstr "Inmatningsenheter"
3419
3420 #
3421 msgid "Install"
3422 msgstr "Installera"
3423
3424 #
3425 msgid "Install a new image with a USB stick"
3426 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3427
3428 #
3429 msgid "Install a new image with your web browser"
3430 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3431
3432 #
3433 msgid "Install extensions."
3434 msgstr "Installera utökningar."
3435
3436 #
3437 msgid "Install local extension"
3438 msgstr "Installera lokala utökningar"
3439
3440 #
3441 msgid "Install or remove finished."
3442 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3443
3444 #
3445 msgid "Install settings, skins, software..."
3446 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3447
3448 #
3449 msgid "Installation finished."
3450 msgstr "Installation klar."
3451
3452 #
3453 msgid "Installing"
3454 msgstr "Installera"
3455
3456 #
3457 msgid "Installing Software..."
3458 msgstr "Installera mjukvara..."
3459
3460 #
3461 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3462 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3463
3464 #
3465 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3466 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3467
3468 #
3469 msgid "Installing package content... Please wait..."
3470 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3471
3472 #
3473 msgid "Instant Record..."
3474 msgstr "Direktinspelning..."
3475
3476 #
3477 msgid "Instant record location"
3478 msgstr "Direktinspelningars plats"
3479
3480 #
3481 msgid "Interface: "
3482 msgstr "Gränssnitt: "
3483
3484 #
3485 msgid "Intermediate"
3486 msgstr "Normal"
3487
3488 #
3489 msgid "Internal Flash"
3490 msgstr "Intern Flash"
3491
3492 msgid "Internal LAN adapter."
3493 msgstr "Intern LAN adapter."
3494
3495 msgid "Internal USB Slot"
3496 msgstr ""
3497
3498 msgid "Internal firmware updater"
3499 msgstr ""
3500
3501 #
3502 msgid "Invalid Location"
3503 msgstr "Ogiltig sökväg"
3504
3505 #
3506 #, python-format
3507 msgid "Invalid directory selected: %s"
3508 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3509
3510 #
3511 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3512 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3513 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3514
3515 #
3516 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3517 msgid "Invalid response from server."
3518 msgstr "Ogiltig respons från server."
3519
3520 #
3521 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3522 #, python-format
3523 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3524 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3525
3526 #
3527 msgid "Invalid selection"
3528 msgstr "Ogiltigt val"
3529
3530 #
3531 msgid "Inversion"
3532 msgstr "Inversion"
3533
3534 #
3535 msgid "Ipkg"
3536 msgstr "Ipkg"
3537
3538 #
3539 msgid "Ireland"
3540 msgstr "Irland"
3541
3542 #
3543 msgid "Is this videomode ok?"
3544 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3545
3546 #
3547 msgid "Israel"
3548 msgstr "Israel"
3549
3550 msgid ""
3551 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3552 "deny specific ones.\n"
3553 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3554 "Service (inside a Bouquet).\n"
3555 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3556 msgstr ""
3557 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
3558 "Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3559 "En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3560 "specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
3561 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
3562 "markerade."
3563
3564 #
3565 msgid "Italian"
3566 msgstr "Italienska"
3567
3568 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3569 msgstr ""
3570
3571 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3572 msgstr ""
3573
3574 #
3575 msgid "Italy"
3576 msgstr "Italien"
3577
3578 #
3579 msgid "Japan"
3580 msgstr "Japan"
3581
3582 #
3583 msgid "Job View"
3584 msgstr "Arbets Vy"
3585
3586 #
3587 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3588 msgid "Just Scale"
3589 msgstr "Bara skala"
3590
3591 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3592 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3593
3594 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3595 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3596
3597 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3598 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3599
3600 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3601 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3602
3603 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3604 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3605
3606 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3607 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3608
3609 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3610 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3611
3612 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3613 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3614
3615 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3616 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3617
3618 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3619 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3620
3621 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3622 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3623
3624 msgid "Kerni's simple skin"
3625 msgstr "Kerni's simple skin"
3626
3627 msgid "Kerni-HD1 skin"
3628 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3629
3630 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3631 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3632
3633 msgid "Kernis HD1 skin"
3634 msgstr "Kernis HD1 skin"
3635
3636 #
3637 #, python-format
3638 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3639 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3640
3641 #
3642 #, python-format
3643 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3644 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3645
3646 #
3647 msgid "Keyboard"
3648 msgstr "Tangentbord"
3649
3650 #
3651 msgid "Keyboard Map"
3652 msgstr "Tangentbordslayout"
3653
3654 #
3655 msgid "Keyboard Setup"
3656 msgstr "Tangentbords inställning"
3657
3658 #
3659 msgid "Keymap"
3660 msgstr "Tangentlayout"
3661
3662 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3663 msgstr ""
3664
3665 #
3666 msgid "LAN Adapter"
3667 msgstr "LAN Adapter"
3668
3669 msgid "LAN connection"
3670 msgstr "LAN anslutning"
3671
3672 #
3673 msgid "LNB"
3674 msgstr "LNB"
3675
3676 #
3677 msgid "LOF"
3678 msgstr "LOF"
3679
3680 #
3681 msgid "LOF/H"
3682 msgstr "LOF/H"
3683
3684 #
3685 msgid "LOF/L"
3686 msgstr "LOF/L"
3687
3688 #
3689 msgid "Language"
3690 msgstr "Språk"
3691
3692 #
3693 msgid "Language selection"
3694 msgstr "Välj språk"
3695
3696 #
3697 msgid "Last config"
3698 msgstr "Senaste konfiguration"
3699
3700 msgid ""
3701 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3702 "matched."
3703 msgstr ""
3704
3705 #
3706 msgid "Last speed"
3707 msgstr "Föregående hastighet"
3708
3709 #
3710 msgid "Latitude"
3711 msgstr "Latitud"
3712
3713 #
3714 msgid "Latvian"
3715 msgstr "Lettiska"
3716
3717 #
3718 msgid "Leave DVD Player?"
3719 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3720
3721 #
3722 msgid "Left"
3723 msgstr "Vänster"
3724
3725 #
3726 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3727 msgid "Letterbox"
3728 msgstr "Letterbox"
3729
3730 #
3731 msgid "Limit east"
3732 msgstr "Östlig gräns"
3733
3734 #
3735 msgid "Limit west"
3736 msgstr "Västlig gräns"
3737
3738 #
3739 msgid "Limited character set for recording filenames"
3740 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3741
3742 #
3743 msgid "Limits off"
3744 msgstr "Gränser av"
3745
3746 #
3747 msgid "Limits on"
3748 msgstr "Gränser på"
3749
3750 #
3751 msgid "Link Quality:"
3752 msgstr "Länkkvalitet:"
3753
3754 #
3755 msgid "Link:"
3756 msgstr "Länk:"
3757
3758 #
3759 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3760 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3761
3762 msgid "List available networks"
3763 msgstr ""
3764
3765 #
3766 msgid "List of Storage Devices"
3767 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3768
3769 msgid "Listen and record internet radio"
3770 msgstr ""
3771
3772 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3773 msgstr ""
3774
3775 #
3776 msgid "Lithuanian"
3777 msgstr "Litauiska"
3778
3779 #
3780 msgid "Load"
3781 msgstr "Ladda"
3782
3783 #
3784 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3785 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3786
3787 #
3788 msgid "Load feed on startup:"
3789 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3790
3791 #
3792 msgid "Load movie-length"
3793 msgstr "Ladda filmlängd"
3794
3795 #
3796 msgid "Local Network"
3797 msgstr "Lokalt Nätverk"
3798
3799 #
3800 msgid "Local share name"
3801 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3802
3803 #
3804 msgid "Location"
3805 msgstr "Sökväg"
3806
3807 #
3808 msgid "Location for instant recordings"
3809 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3810
3811 #
3812 msgid "Lock:"
3813 msgstr "Lås:"
3814
3815 #
3816 msgid "Log results to harddisk"
3817 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3818
3819 #
3820 msgid "Long Keypress"
3821 msgstr "Lång knapptryckning"
3822
3823 msgid "Long filenames"
3824 msgstr "Långa filnamn"
3825
3826 #
3827 msgid "Longitude"
3828 msgstr "Longitud"
3829
3830 msgid "Lower bound of timespan."
3831 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3832
3833 msgid ""
3834 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3835 "are not taken into account!"
3836 msgstr ""
3837 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3838 "Offset är inte med i beräkningen!"
3839
3840 #
3841 msgid "MMC Card"
3842 msgstr "MMC kort"
3843
3844 msgid "MORE"
3845 msgstr "MER"
3846
3847 #
3848 msgid "Main menu"
3849 msgstr "Huvudmeny"
3850
3851 #
3852 msgid "Mainmenu"
3853 msgstr "Huvudmeny"
3854
3855 msgid "Make this mark an 'in' point"
3856 msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
3857
3858 msgid "Make this mark an 'out' point"
3859 msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
3860
3861 #
3862 msgid "Make this mark just a mark"
3863 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3864
3865 #
3866 msgid "Manage extensions"
3867 msgstr "Hantera utökningar"
3868
3869 msgid "Manage local files"
3870 msgstr ""
3871
3872 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3873 msgstr ""
3874
3875 msgid "Manage logos to display at boottime"
3876 msgstr ""
3877
3878 #
3879 msgid "Manage network shares"
3880 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3881
3882 msgid ""
3883 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3884 msgstr ""
3885
3886 #
3887 msgid "Manage your network shares..."
3888 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3889
3890 #
3891 msgid "Manage your receiver's software"
3892 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3893
3894 #
3895 msgid "Manual Scan"
3896 msgstr "Manuell sökning"
3897
3898 msgid "Manual configuration"
3899 msgstr ""
3900
3901 #
3902 msgid "Manual transponder"
3903 msgstr "Manuell transponder"
3904
3905 #
3906 msgid "Manufacturer"
3907 msgstr "Tillverkare"
3908
3909 msgid "Margin after record"
3910 msgstr "Marginal efter inspelning"
3911
3912 #
3913 msgid "Margin before record (minutes)"
3914 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3915
3916 #, python-format
3917 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3918 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3919
3920 #
3921 msgid "Match title"
3922 msgstr "Matcha titel"
3923
3924 #
3925 #, python-format
3926 msgid "Match title: %s"
3927 msgstr "Matcha titel: %s"
3928
3929 #
3930 msgid "Max. Bitrate: "
3931 msgstr "Max. Bitrate: "
3932
3933 msgid "Maximum duration (in m)"
3934 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
3935
3936 msgid ""
3937 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3938 "time (without offset) it won't be matched."
3939 msgstr ""
3940 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3941 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3942
3943 #
3944 msgid "Media player"
3945 msgstr "Mediaspelare"
3946
3947 #
3948 msgid "MediaPlayer"
3949 msgstr "Mediaspelare"
3950
3951 msgid ""
3952 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3953 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3954 msgstr ""
3955
3956 msgid ""
3957 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3958 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3959 "view cover and album information."
3960 msgstr ""
3961
3962 #
3963 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3964 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3965
3966 #
3967 msgid "Medium is not empty!"
3968 msgstr "Media är inte tomt!"
3969
3970 #
3971 msgid "Menu"
3972 msgstr "Meny"
3973
3974 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3975 msgstr ""
3976
3977 #
3978 msgid "Message"
3979 msgstr "Meddelande"
3980
3981 #
3982 msgid "Message..."
3983 msgstr "Meddelande..."
3984
3985 #
3986 msgid "Mexico"
3987 msgstr "Mexiko"
3988
3989 #
3990 msgid "Mkfs failed"
3991 msgstr "Mkfs misslyckades"
3992
3993 #
3994 msgid "Mode"
3995 msgstr "Läge"
3996
3997 #
3998 msgid "Model: "
3999 msgstr "Modell: "
4000
4001 #
4002 msgid "Modify existing timers"
4003 msgstr "Ändra befintliga timers"
4004
4005 #
4006 msgid "Modulation"
4007 msgstr "Modulering"
4008
4009 #
4010 msgid "Modulator"
4011 msgstr "Modulator"
4012
4013 #
4014 msgid "Mon"
4015 msgstr "Mån"
4016
4017 #
4018 msgid "Mon-Fri"
4019 msgstr "Mån-Fre"
4020
4021 #
4022 msgid "Monday"
4023 msgstr "Måndag"
4024
4025 #
4026 msgid "Monthly"
4027 msgstr "Månadsvis"
4028
4029 #
4030 msgid "More video entries."
4031 msgstr "Fler video poster."
4032
4033 #
4034 msgid "Mosquito noise reduction"
4035 msgstr "Mosquito brus minskning"
4036
4037 #
4038 msgid "Most discussed"
4039 msgstr "Mest diskuterad"
4040
4041 #
4042 msgid "Most linked"
4043 msgstr "Mest länkad"
4044
4045 #
4046 msgid "Most popular"
4047 msgstr "Mest populär"
4048
4049 #
4050 msgid "Most recent"
4051 msgstr "Mest nyast"
4052
4053 #
4054 msgid "Most responded"
4055 msgstr "Mest svarade"
4056
4057 #
4058 msgid "Most viewed"
4059 msgstr "Mest visad"
4060
4061 #
4062 msgid "Mount failed"
4063 msgstr "Montering misslyckades"
4064
4065 #
4066 msgid "Mount informations"
4067 msgstr "Monteringsinformation"
4068
4069 #
4070 msgid "Mount options"
4071 msgstr "Monteringsoptioner"
4072
4073 #
4074 msgid "Mount type"
4075 msgstr "Monteringstyp"
4076
4077 #
4078 msgid "MountManager"
4079 msgstr "MonteringsHanterare"
4080
4081 #
4082 msgid ""
4083 "Mounted/\n"
4084 "Unmounted"
4085 msgstr ""
4086 "Monterad/\n"
4087 "Omonterad"
4088
4089 #
4090 msgid "Mountpoints management"
4091 msgstr "Monteringspunkts hantering"
4092
4093 #
4094 msgid "Mounts editor"
4095 msgstr "Monteringseditor"
4096
4097 #
4098 msgid "Mounts management"
4099 msgstr "Monteringshantering"
4100
4101 #
4102 msgid "Move Picture in Picture"
4103 msgstr "Flytta Bild i Bild"
4104
4105 #
4106 msgid "Move east"
4107 msgstr "Flytta öst"
4108
4109 #
4110 msgid "Move plugin screen"
4111 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
4112
4113 #
4114 msgid "Move screen down"
4115 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
4116
4117 #
4118 msgid "Move screen to the center of your TV"
4119 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
4120
4121 #
4122 msgid "Move screen to the left"
4123 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
4124
4125 #
4126 msgid "Move screen to the lower left corner"
4127 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
4128
4129 #
4130 msgid "Move screen to the lower right corner"
4131 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
4132
4133 #
4134 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4135 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
4136
4137 #
4138 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4139 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
4140
4141 #
4142 msgid "Move screen to the right"
4143 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
4144
4145 msgid "Move screen to the upper left corner"
4146 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
4147
4148 #
4149 msgid "Move screen to the upper right corner"
4150 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
4151
4152 #
4153 msgid "Move screen up"
4154 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
4155
4156 #
4157 msgid "Move west"
4158 msgstr "Flytta väst"
4159
4160 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4161 msgstr ""
4162
4163 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4164 msgstr ""
4165
4166 #
4167 msgid "Movie location"
4168 msgstr "Filmplats"
4169
4170 msgid ""
4171 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4172 msgstr ""
4173
4174 msgid ""
4175 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4176 "the movielist."
4177 msgstr ""
4178
4179 #
4180 msgid "Movielist menu"
4181 msgstr "Filmlista meny"
4182
4183 #
4184 msgid "Multi EPG"
4185 msgstr "Multi EPG"
4186
4187 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4188 msgstr ""
4189
4190 #
4191 msgid "Multimedia"
4192 msgstr "Multimedia"
4193
4194 #
4195 msgid "Multiple service support"
4196 msgstr "Multipla kanaler stöds"
4197
4198 msgid "Multiplex"
4199 msgstr ""
4200
4201 #
4202 msgid "Multisat"
4203 msgstr "Multisat"
4204
4205 #
4206 msgid "Music"
4207 msgstr "Musik"
4208
4209 #
4210 msgid "Mute"
4211 msgstr "Ljud av"
4212
4213 #
4214 msgid "My TubePlayer"
4215 msgstr "My TubePlayer"
4216
4217 #
4218 msgid "MyTube Settings"
4219 msgstr "MyTube Inställningar"
4220
4221 #
4222 msgid "MyTubePlayer"
4223 msgstr "MyTubePlayer"
4224
4225 #
4226 msgid "MyTubePlayer Help"
4227 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
4228
4229 #
4230 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4231 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
4232
4233 #
4234 msgid "MyTubePlayer settings"
4235 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
4236
4237 #
4238 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4239 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
4240
4241 #
4242 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4243 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
4244
4245 msgid "N/A"
4246 msgstr "N/A"
4247
4248 msgid ""
4249 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4250 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4251 msgstr ""
4252
4253 msgid "NEXT"
4254 msgstr "NÄSTA"
4255
4256 #
4257 msgid "NFI Image Flashing"
4258 msgstr "NFI image Flashning"
4259
4260 #
4261 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4262 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
4263
4264 #
4265 msgid "NFS share"
4266 msgstr "NFS delning"
4267
4268 msgid "NIM"
4269 msgstr "NIM"
4270
4271 msgid "NOW"
4272 msgstr "NU"
4273
4274 #
4275 msgid "NTSC"
4276 msgstr "NTSC"
4277
4278 #
4279 msgid "Name"
4280 msgstr "Namn"
4281
4282 #
4283 msgid "Nameserver"
4284 msgstr "Namnserver"
4285
4286 #
4287 #, python-format
4288 msgid "Nameserver %d"
4289 msgstr "Namnserver %d"
4290
4291 #
4292 msgid "Nameserver Setup"
4293 msgstr "Namnserver installation"
4294
4295 #
4296 msgid "Nameserver settings"
4297 msgstr "Namnserver inställningar"
4298
4299 msgid "Namespace"
4300 msgstr ""
4301
4302 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4303 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4304
4305 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4306 msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
4307
4308 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4309 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4310
4311 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4312 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
4313
4314 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4315 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4316
4317 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4318 msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
4319
4320 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4321 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4322
4323 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4324 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
4325
4326 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4327 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4328
4329 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4330 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
4331
4332 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4333 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4334
4335 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4336 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
4337
4338 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4339 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4340
4341 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4342 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
4343
4344 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4345 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4346
4347 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4348 msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
4349
4350 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4351 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4352
4353 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4354 msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
4355
4356 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4357 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4358
4359 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4360 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
4361
4362 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4363 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4364
4365 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4366 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
4367
4368 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4369 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4370
4371 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4372 msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
4373
4374 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4375 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4376
4377 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4378 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
4379
4380 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4381 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4382
4383 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4384 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
4385
4386 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4387 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4388
4389 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4390 msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
4391
4392 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4393 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4394
4395 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4396 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
4397
4398 #
4399 msgid "Netmask"
4400 msgstr "Nätmask"
4401
4402 #
4403 msgid "Network"
4404 msgstr "Nätverk"
4405
4406 #
4407 msgid "Network Configuration..."
4408 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
4409
4410 #
4411 msgid "Network Mount"
4412 msgstr "Nätverksmonteringar"
4413
4414 #
4415 msgid "Network SSID"
4416 msgstr "Nätverk SSID"
4417
4418 #
4419 msgid "Network Setup"
4420 msgstr "Nätverksinställningar"
4421
4422 #
4423 msgid "Network Wizard"
4424 msgstr "Nätverksguide"
4425
4426 #
4427 msgid "Network scan"
4428 msgstr "Sök nätverk"
4429
4430 #
4431 msgid "Network setup"
4432 msgstr "Nätverksinställningar"
4433
4434 #
4435 msgid "Network test"
4436 msgstr "Nätverktest"
4437
4438 #
4439 msgid "Network test..."
4440 msgstr "Nätverktest..."
4441
4442 msgid "Network test: "
4443 msgstr "Nätverkstest: "
4444
4445 #
4446 msgid "Network:"
4447 msgstr "Nätverk:"
4448
4449 #
4450 msgid "NetworkBrowser"
4451 msgstr "Nätverksbläddring"
4452
4453 #
4454 msgid "NetworkWizard"
4455 msgstr "Nätverksguide"
4456
4457 msgid "Networkname (SSID)"
4458 msgstr ""
4459
4460 #
4461 msgid "Never"
4462 msgstr "Aldrig"
4463
4464 #
4465 msgid "New"
4466 msgstr "Ny"
4467
4468 msgid "New PIN"
4469 msgstr "Ny PIN"
4470
4471 #
4472 msgid "New Zealand"
4473 msgstr "Nya Zeeland"
4474
4475 #
4476 msgid "New version:"
4477 msgstr "Ny version:"
4478
4479 #
4480 msgid "News & Politics"
4481 msgstr "Nyheter & Politik"
4482
4483 #
4484 msgid "Next"
4485 msgstr "Nästa"
4486
4487 #
4488 msgid "No"
4489 msgstr "Nej"
4490
4491 #
4492 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4493 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4494
4495 #
4496 msgid "No Connection"
4497 msgstr "Ingen anslutning"
4498
4499 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4500 msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
4501
4502 #
4503 msgid "No Networks found"
4504 msgstr "Inget nätverk funnet"
4505
4506 #
4507 msgid "No backup needed"
4508 msgstr "Ingen backup behövs"
4509
4510 #
4511 msgid ""
4512 "No data on transponder!\n"
4513 "(Timeout reading PAT)"
4514 msgstr ""
4515 "Ingen data på transponder!\n"
4516 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4517
4518 #
4519 msgid "No description available."
4520 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4521
4522 #
4523 msgid "No details for this image file"
4524 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4525
4526 #
4527 msgid "No displayable files on this medium found!"
4528 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4529
4530 #
4531 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4532 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4533
4534 msgid ""
4535 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4536 "forward/backward!"
4537 msgstr ""
4538 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4539 "att hoppa framåt/bakåt!"
4540
4541 #
4542 msgid "No free tuner!"
4543 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4544
4545 #
4546 msgid "No network connection available."
4547 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4548
4549 #
4550 msgid "No network devices found!"
4551 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4552
4553 #
4554 msgid "No networks found"
4555 msgstr "Inget nätverk hittat"
4556
4557 #
4558 msgid ""
4559 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4560 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4561
4562 #
4563 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4564 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4565
4566 #
4567 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4568 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4569
4570 #
4571 msgid "No positioner capable frontend found."
4572 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4573
4574 #
4575 msgid "No satellite frontend found!!"
4576 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4577
4578 #
4579 msgid "No tags are set on these movies."
4580 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4581
4582 #
4583 msgid "No to all"
4584 msgstr "Nej till alla"
4585
4586 #
4587 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4588 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4589
4590 #
4591 msgid ""
4592 "No tuner is enabled!\n"
4593 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4594 msgstr ""
4595 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4596 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4597
4598 #
4599 msgid ""
4600 "No valid service PIN found!\n"
4601 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4602 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4603 msgstr ""
4604 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4605 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4606 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4607
4608 #
4609 msgid ""
4610 "No valid setup PIN found!\n"
4611 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4612 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4613 msgstr ""
4614 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4615 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4616 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4617
4618 #
4619 msgid "No videos to display"
4620 msgstr "Ingen video att visa"
4621
4622 #
4623 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4624 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4625
4626 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4627 msgstr ""
4628
4629 #
4630 msgid ""
4631 "No working local network adapter found.\n"
4632 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4633 "configured correctly."
4634 msgstr ""
4635 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4636 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4637 "är korrekt konfigurerat."
4638
4639 #
4640 msgid ""
4641 "No working wireless network adapter found.\n"
4642 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4643 "network is configured correctly."
4644 msgstr ""
4645 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4646 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4647 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4648
4649 #
4650 msgid ""
4651 "No working wireless network interface found.\n"
4652 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4653 "your local network interface."
4654 msgstr ""
4655 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4656 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4657 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4658
4659 #
4660 msgid "No, but play video again"
4661 msgstr "Nej, men spela video igen"
4662
4663 #
4664 msgid "No, but restart from begin"
4665 msgstr "Nej, men starta om från början"
4666
4667 #
4668 msgid "No, but switch to video entries."
4669 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4670
4671 #
4672 msgid "No, but switch to video search."
4673 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4674
4675 #
4676 msgid "No, do nothing."
4677 msgstr "Nej, gör inget."
4678
4679 #
4680 msgid "No, just start my dreambox"
4681 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4682
4683 msgid "No, never"
4684 msgstr "Nej, aldrig"
4685
4686 #
4687 msgid "No, not now"
4688 msgstr "Nej, inte nu"
4689
4690 #
4691 msgid "No, remove them."
4692 msgstr "Nej, ta bort dem."
4693
4694 #
4695 msgid "No, scan later manually"
4696 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4697
4698 #
4699 msgid "No, send them never"
4700 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4701
4702 #
4703 msgid "None"
4704 msgstr "Inga"
4705
4706 #
4707 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4708 msgid "Nonlinear"
4709 msgstr "Ej linjär"
4710
4711 #
4712 msgid "Nonprofits & Activism"
4713 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4714
4715 #
4716 msgid "North"
4717 msgstr "Nord"
4718
4719 #
4720 msgid "Norwegian"
4721 msgstr "Norska"
4722
4723 msgid "Not after"
4724 msgstr "Inte efter"
4725
4726 msgid "Not before"
4727 msgstr "Inte före"
4728
4729 #
4730 #, python-format
4731 msgid ""
4732 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4733 "required, %d MB available)"
4734 msgstr ""
4735 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4736 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4737
4738 #
4739 msgid "Not fetching feed entries"
4740 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4741
4742 msgid "Not-Associated"
4743 msgstr ""
4744
4745 #
4746 msgid ""
4747 "Nothing to scan!\n"
4748 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4749 msgstr ""
4750 "Inget att scanna!\n"
4751 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4752
4753 #
4754 msgid "Now Playing"
4755 msgstr "Spelas nu"
4756
4757 msgid ""
4758 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4759 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4760 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4761 msgstr ""
4762 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4763 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4764 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
4765 "vänligen tryck OK för att fortsätta."
4766
4767 #
4768 msgid "Number of scheduled recordings left."
4769 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4770
4771 #
4772 msgid "OK"
4773 msgstr "OK"
4774
4775 #
4776 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4777 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4778
4779 #
4780 msgid "OK, remove another extensions"
4781 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4782
4783 #
4784 msgid "OK, remove some extensions"
4785 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4786
4787 msgid "ONID"
4788 msgstr "ONID"
4789
4790 #
4791 msgid "OSD Settings"
4792 msgstr "OSD inställning"
4793
4794 #
4795 msgid "OSD visibility"
4796 msgstr "OSD synlighet"
4797
4798 #
4799 msgid "Off"
4800 msgstr "Av"
4801
4802 #
4803 msgid "Offset after recording (in m)"
4804 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4805
4806 #
4807 msgid "Offset before recording (in m)"
4808 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4809
4810 #
4811 msgid "On"
4812 msgstr "På"
4813
4814 #
4815 msgid "On any service"
4816 msgstr "På alla kanaler"
4817
4818 #
4819 msgid "On same service"
4820 msgstr "På samma kanal"
4821
4822 #
4823 msgid "One"
4824 msgstr "En"
4825
4826 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4827 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4828
4829 #
4830 msgid "Only Free scan"
4831 msgstr "Bara Fri sökning"
4832
4833 #
4834 msgid "Only extensions."
4835 msgstr "Endast utökningar."
4836
4837 msgid "Only match during timespan"
4838 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4839
4840 #
4841 #, python-format
4842 msgid "Only on Service: %s"
4843 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4844
4845 #
4846 msgid "Open Context Menu"
4847 msgstr "Öppna Context Meny"
4848
4849 #
4850 msgid "Open plugin menu"
4851 msgstr "Öppna plugin meny"
4852
4853 #
4854 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4855 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4856
4857 msgid "Orbital position"
4858 msgstr ""
4859
4860 #
4861 msgid "Outer Bound (+/-)"
4862 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4863
4864 msgid "Overlay for scrolling bars"
4865 msgstr ""
4866
4867 #
4868 msgid "Override found with alternative service"
4869 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4870
4871 msgid "Overwrite configuration files ?"
4872 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4873
4874 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4875 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4876
4877 #
4878 msgid "PAL"
4879 msgstr "PAL"
4880
4881 msgid "PCR PID"
4882 msgstr "PCR PID"
4883
4884 #
4885 msgid "PIDs"
4886 msgstr "PIDs"
4887
4888 msgid "PMT PID"
4889 msgstr "PMT PID"
4890
4891 #
4892 msgid "Package list update"
4893 msgstr "Paketlista uppdatering"
4894
4895 #
4896 msgid "Package removal failed.\n"
4897 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4898
4899 msgid "Package removed successfully.\n"
4900 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4901
4902 #
4903 msgid "Packet management"
4904 msgstr "Pakethantering"
4905
4906 #
4907 msgid "Packet manager"
4908 msgstr "Pakethanterare"
4909
4910 #
4911 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4912 msgid "Pan&Scan"
4913 msgstr "Pan&Scan"
4914
4915 #
4916 msgid "Parent Directory"
4917 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4918
4919 #
4920 msgid "Parental control"
4921 msgstr "Föräldrakontroll"
4922
4923 #
4924 msgid "Parental control services Editor"
4925 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4926
4927 #
4928 msgid "Parental control setup"
4929 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4930
4931 #
4932 msgid "Parental control type"
4933 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4934
4935 msgid ""
4936 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4937 "TV  program."
4938 msgstr ""
4939
4940 #
4941 msgid "Password"
4942 msgstr "Lösenord"
4943
4944 #
4945 msgid "Pause movie at end"
4946 msgstr "Pausa filmen"
4947
4948 #
4949 msgid "People & Blogs"
4950 msgstr "Folk & Bloggar"
4951
4952 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4953 msgstr ""
4954
4955 msgid "Persian"
4956 msgstr ""
4957
4958 #
4959 msgid "Pets & Animals"
4960 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4961
4962 #
4963 msgid "Phone number"
4964 msgstr "Telefonnummer"
4965
4966 #
4967 msgid "PiPSetup"
4968 msgstr "BiB konfiguration"
4969
4970 #
4971 msgid "PicturePlayer"
4972 msgstr "Bildspelare"
4973
4974 #
4975 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4976 msgid "Pillarbox"
4977 msgstr "Svarta kanter"
4978
4979 #
4980 msgid "Pilot"
4981 msgstr "Pilot"
4982
4983 msgid "Pin code needed"
4984 msgstr "Pin kod behövs"
4985
4986 #
4987 msgid "Play"
4988 msgstr "Spela upp"
4989
4990 #
4991 msgid "Play Audio-CD..."
4992 msgstr "Spela Audio-CD..."
4993
4994 #
4995 msgid "Play DVD"
4996 msgstr "Spela DVD"
4997
4998 #
4999 msgid "Play Music..."
5000 msgstr "Spela Musik..."
5001
5002 #
5003 msgid "Play YouTube movies"
5004 msgstr "Spela YouTube filmer"
5005
5006 msgid "Play music from Last.fm"
5007 msgstr ""
5008
5009 msgid "Play music from Last.fm."
5010 msgstr ""
5011
5012 #
5013 msgid "Play next video"
5014 msgstr "Spela nästa video"
5015
5016 #
5017 msgid "Play recorded movies..."
5018 msgstr "Spela inspelade filmer..."
5019
5020 msgid "Play video again"
5021 msgstr "Spela video igen"
5022
5023 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5024 msgstr ""
5025
5026 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5027 msgstr ""
5028
5029 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5030 msgstr ""
5031
5032 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5033 msgstr ""
5034
5035 msgid "Plays your favorite music and videos"
5036 msgstr ""
5037
5038 #
5039 msgid "Please Reboot"
5040 msgstr "Vänligen starta om"
5041
5042 #
5043 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5044 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
5045
5046 #
5047 msgid "Please add titles to the compilation."
5048 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
5049
5050 msgid ""
5051 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5052 "not set a PIN."
5053 msgstr ""
5054
5055 #
5056 msgid "Please change recording endtime"
5057 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
5058
5059 #
5060 msgid "Please check your network settings!"
5061 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
5062
5063 #
5064 msgid "Please choose an extension..."
5065 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
5066
5067 msgid "Please choose he package..."
5068 msgstr "Vänligen välj paket..."
5069
5070 #
5071 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5072 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
5073
5074 msgid ""
5075 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5076 "values.\n"
5077 "When you are ready press OK to continue."
5078 msgstr ""
5079 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
5080 "begärda fälten.\n"
5081 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
5082
5083 #
5084 msgid ""
5085 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5086 "values.\n"
5087 "When you are ready press OK to continue."
5088 msgstr ""
5089 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
5090 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
5091
5092 #
5093 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5094 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
5095
5096 #
5097 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5098 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
5099
5100 #
5101 msgid "Please enter a name for the new marker"
5102 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
5103
5104 #
5105 msgid "Please enter a new filename"
5106 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
5107
5108 #
5109 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5110 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
5111
5112 #
5113 msgid "Please enter name of the new directory"
5114 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
5115
5116 msgid "Please enter the correct pin code"
5117 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
5118
5119 msgid "Please enter the old PIN code"
5120 msgstr ""
5121
5122 #
5123 msgid "Please enter your email address here:"
5124 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
5125
5126 #
5127 msgid "Please enter your name here (optional):"
5128 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
5129
5130 #
5131 msgid "Please enter your search term."
5132 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
5133
5134 #
5135 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5136 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
5137
5138 #
5139 msgid ""
5140 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5141 "therefore the default directory is being used instead."
5142 msgstr ""
5143 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
5144 "är nu default bibliotek valt."
5145
5146 #
5147 msgid "Please press OK to continue."
5148 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
5149
5150 #
5151 msgid "Please press OK!"
5152 msgstr "Vänligen tryck OK!"
5153
5154 #
5155 msgid "Please provide a Text to match"
5156 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
5157
5158 #
5159 msgid "Please select a playlist to delete..."
5160 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
5161
5162 #
5163 msgid "Please select a playlist..."
5164 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
5165
5166 #
5167 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5168 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
5169
5170 #
5171 msgid "Please select a subservice to record..."
5172 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
5173
5174 #
5175 msgid "Please select a subservice..."
5176 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
5177
5178 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5179 msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
5180
5181 #
5182 msgid "Please select an extension to remove."
5183 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
5184
5185 #
5186 msgid "Please select an option below."
5187 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
5188
5189 #
5190 msgid "Please select medium to use as backup location"
5191 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
5192
5193 #
5194 msgid "Please select tag to filter..."
5195 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
5196
5197 #
5198 msgid "Please select the movie path..."
5199 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
5200
5201 msgid ""
5202 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5203 "connection.\n"
5204 "\n"
5205 "Please press OK to continue."
5206 msgstr ""
5207 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
5208 "Internet.\n"
5209 "\n"
5210 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
5211
5212 #
5213 msgid ""
5214 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5215 "\n"
5216 "Please press OK to continue."
5217 msgstr ""
5218 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
5219 "\n"
5220 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5221
5222 #
5223 msgid "Please set up tuner B"
5224 msgstr "Vänligen installera tuner B"
5225
5226 #
5227 msgid "Please set up tuner C"
5228 msgstr "Vänligen installera tuner C"
5229
5230 #
5231 msgid "Please set up tuner D"
5232 msgstr "Vänligen installera tuner D"
5233
5234 #
5235 msgid ""
5236 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5237 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5238 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5239 msgstr ""
5240 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
5241 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
5242 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
5243 "flyttning."
5244
5245 msgid ""
5246 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5247 "the OK button."
5248 msgstr ""
5249 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
5250 "knappen."
5251
5252 #
5253 msgid "Please wait (Step 2)"
5254 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
5255
5256 #
5257 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5258 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
5259
5260 #
5261 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5262 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
5263
5264 #
5265 msgid "Please wait while removing selected package..."
5266 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
5267
5268 #
5269 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5270 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
5271
5272 #
5273 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5274 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
5275
5276 #
5277 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5278 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
5279
5280 #
5281 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5282 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
5283
5284 #
5285 msgid "Please wait while we configure your network..."
5286 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
5287
5288 #
5289 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5290 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
5291
5292 #
5293 msgid "Please wait while we test your network..."
5294 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
5295
5296 #
5297 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5298 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
5299
5300 #
5301 msgid "Please wait..."
5302 msgstr "Vänligen vänta..."
5303
5304 #
5305 msgid "Please wait... Loading list..."
5306 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
5307
5308 #
5309 msgid "Plugin browser"
5310 msgstr "Plugin hanterare"
5311
5312 #
5313 msgid "Plugin manager activity information"
5314 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
5315
5316 #
5317 msgid "Plugin manager help"
5318 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
5319
5320 #
5321 #, python-format
5322 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5323 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5324
5325 #
5326 msgid "Plugins"
5327 msgstr "Plugins"
5328
5329 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5330 msgstr ""
5331
5332 #
5333 msgid "Poland"
5334 msgstr "Polen"
5335
5336 #
5337 msgid "Polarization"
5338 msgstr "Polarisation"
5339
5340 #
5341 msgid "Polish"
5342 msgstr "Polska"
5343
5344 #
5345 msgid "Poll Interval (in h)"
5346 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
5347
5348 #
5349 msgid "Poll automatically"
5350 msgstr "Sök automatiskt"
5351
5352 #
5353 msgid "Port A"
5354 msgstr "Port A"
5355
5356 #
5357 msgid "Port B"
5358 msgstr "Port B"
5359
5360 #
5361 msgid "Port C"
5362 msgstr "Port C"
5363
5364 #
5365 msgid "Port D"
5366 msgstr "Port D"
5367
5368 #
5369 msgid "Portuguese"
5370 msgstr "Portugisiska"
5371
5372 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5373 msgstr ""
5374
5375 #
5376 msgid "Positioner"
5377 msgstr "Motor"
5378
5379 #
5380 msgid "Positioner fine movement"
5381 msgstr "Motor finstegning"
5382
5383 #
5384 msgid "Positioner movement"