Automatic message catalog update
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-11 10:44+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-28 13:08+0200\n"
12 "Last-Translator: Wee <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 #
33 msgid ""
34 "\n"
35 "After pressing OK, please wait!"
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Tryck OK och vänligen vänta!"
39
40 #
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Backup your Dreambox settings."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
47
48 #
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Edit the upgrade source address."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Ändra uppgraderingskällas adress."
55
56 #
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
63
64 #
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Online update of your Dreambox software."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
71
72 #
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Press OK on your remote control to continue."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
79
80 #
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your Dreambox settings."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
87
88 #
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Restore your Dreambox with a new firmware."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
95
96 #
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Restore your backups by date."
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Återskapa med datum på backup."
103
104 #
105 msgid ""
106 "\n"
107 "Scan for local extensions and install them."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "Select your backup device.\n"
116 "Current device: "
117 msgstr ""
118 "\n"
119 "Välj din backupenhet.\n"
120 "Nuvarande enhet: "
121
122 #
123 msgid ""
124 "\n"
125 "System will restart after the restore!"
126 msgstr ""
127 "\n"
128 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
129
130 #
131 msgid ""
132 "\n"
133 "View, install and remove available or installed packages."
134 msgstr ""
135 "\n"
136 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
137
138 #
139 msgid " "
140 msgstr " "
141
142 #
143 msgid " Results"
144 msgstr " Resultat"
145
146 #
147 msgid " extensions."
148 msgstr " utökningar."
149
150 #
151 msgid " packages selected."
152 msgstr " valda paket."
153
154 #
155 msgid " updates available."
156 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
157
158 #
159 msgid " wireless networks found!"
160 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
161
162 #
163 msgid "#000000"
164 msgstr "#000000"
165
166 #
167 msgid "#0064c7"
168 msgstr "#0064c7"
169
170 #
171 msgid "#25062748"
172 msgstr "#25062748"
173
174 #
175 msgid "#389416"
176 msgstr "#389416"
177
178 #
179 msgid "#80000000"
180 msgstr "#80000000"
181
182 #
183 msgid "#80ffffff"
184 msgstr "#80ffffff"
185
186 #
187 msgid "#bab329"
188 msgstr "#bab329"
189
190 #
191 msgid "#f23d21"
192 msgstr "#f23d21"
193
194 #
195 msgid "#ffffff"
196 msgstr "#ffffff"
197
198 #
199 msgid "#ffffffff"
200 msgstr "#ffffffff"
201
202 #
203 msgid "%H:%M"
204 msgstr "%H:%M"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%d jobs are running in the background!"
209 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d min"
214 msgstr "%d min"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid "%d services found!"
219 msgstr "%d kanaler hittades!"
220
221 #
222 msgid "%d.%B %Y"
223 msgstr "%d.%B %Y"
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid "%i ms"
228 msgstr "%i ms"
229
230 #
231 #, python-format
232 msgid ""
233 "%s\n"
234 "(%s, %d MB free)"
235 msgstr ""
236 "%s\n"
237 "(%s, %d MB ledigt)"
238
239 #
240 #, python-format
241 msgid "%s (%s)\n"
242 msgstr "%s (%s)\n"
243
244 #
245 msgid "(ZAP)"
246 msgstr "(ZAP)"
247
248 #
249 msgid "(empty)"
250 msgstr "(tom)"
251
252 #
253 msgid "(show optional DVD audio menu)"
254 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
255
256 #
257 msgid "* Only available if more than one interface is active."
258 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
259
260 #
261 msgid ".NFI Download failed:"
262 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
263
264 #
265 msgid ""
266 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
267 msgstr ""
268 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
269
270 #
271 msgid "0"
272 msgstr "0"
273
274 #
275 msgid "1"
276 msgstr "1"
277
278 #
279 msgid "1 wireless network found!"
280 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
281
282 #
283 msgid "1.0"
284 msgstr "1.0"
285
286 #
287 msgid "1.1"
288 msgstr "1.1"
289
290 #
291 msgid "1.2"
292 msgstr "1.2"
293
294 #
295 msgid "12V output"
296 msgstr "12V utgång"
297
298 #
299 msgid "13 V"
300 msgstr "13 V"
301
302 #
303 msgid "16:10"
304 msgstr "16:10"
305
306 #
307 msgid "16:10 Letterbox"
308 msgstr "16:10 Letterbox"
309
310 #
311 msgid "16:10 PanScan"
312 msgstr "16:10 PanScan"
313
314 #
315 msgid "16:9"
316 msgstr "16:9"
317
318 #
319 msgid "16:9 Letterbox"
320 msgstr "16:9 Letterbox"
321
322 #
323 msgid "16:9 always"
324 msgstr "16:9 alltid"
325
326 #
327 msgid "18 V"
328 msgstr "18 V"
329
330 #
331 msgid "2"
332 msgstr "2"
333
334 #
335 msgid "3"
336 msgstr "3"
337
338 #
339 msgid "30 minutes"
340 msgstr "30 minuter"
341
342 #
343 msgid "4"
344 msgstr "4"
345
346 #
347 msgid "4:3"
348 msgstr "4:3"
349
350 #
351 msgid "4:3 Letterbox"
352 msgstr "4:3 Letterbox"
353
354 #
355 msgid "4:3 PanScan"
356 msgstr "4:3 PanScan"
357
358 #
359 msgid "5"
360 msgstr "5"
361
362 #
363 msgid "5 minutes"
364 msgstr "5 minuter"
365
366 #
367 msgid "6"
368 msgstr "6"
369
370 #
371 msgid "60 minutes"
372 msgstr "60 minuter"
373
374 #
375 msgid "7"
376 msgstr "7"
377
378 #
379 msgid "8"
380 msgstr "8"
381
382 #
383 msgid "9"
384 msgstr "9"
385
386 #
387 msgid "<Current movielist location>"
388 msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
389
390 #
391 msgid "<Default movie location>"
392 msgstr "<Grund filmlistplats>"
393
394 #
395 msgid "<Last timer location>"
396 msgstr "<Senaste timerplats>"
397
398 #
399 msgid "<unknown>"
400 msgstr "<okänd>"
401
402 #
403 msgid "??"
404 msgstr "??"
405
406 #
407 msgid "A"
408 msgstr "A"
409
410 #
411 #, python-format
412 msgid ""
413 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
414 "Do you want to keep your version?"
415 msgstr ""
416 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
417 "Vill du behålla din version?"
418
419 msgid "A demo plugin for TPM usage."
420 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
421
422 #
423 msgid ""
424 "A finished record timer wants to set your\n"
425 "Dreambox to standby. Do that now?"
426 msgstr ""
427 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
428 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
429
430 #
431 msgid ""
432 "A finished record timer wants to shut down\n"
433 "your Dreambox. Shutdown now?"
434 msgstr ""
435 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
436 "din Dreambox. Stänga av nu?"
437
438 #
439 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
440 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
441
442 #
443 msgid ""
444 "A mount entry with this name already exists!\n"
445 "Update existing entry and continue?\n"
446 msgstr ""
447 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
448 "Uppdatera befintligt monteringspunkt och forsätta?\n"
449
450 #
451 #, python-format
452 msgid ""
453 "A record has been started:\n"
454 "%s"
455 msgstr ""
456 "En inspelning har påbörjats:\n"
457 "%s"
458
459 #
460 msgid ""
461 "A recording is currently running.\n"
462 "What do you want to do?"
463 msgstr ""
464 "En inspelning pågår redan.\n"
465 "Vad vill du göra?"
466
467 #
468 msgid ""
469 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
470 "configure the positioner."
471 msgstr ""
472 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
473 "motorn."
474
475 #
476 msgid ""
477 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
478 "start the satfinder."
479 msgstr ""
480 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
481 "satfinder."
482
483 #
484 #, python-format
485 msgid "A required tool (%s) was not found."
486 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
487
488 #
489 msgid "A search for available updates is currently in progress."
490 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
491
492 #
493 msgid ""
494 "A second configured interface has been found.\n"
495 "\n"
496 "Do you want to disable the second network interface?"
497 msgstr ""
498 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
499 "\n"
500 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
501
502 #
503 msgid ""
504 "A sleep timer wants to set your\n"
505 "Dreambox to standby. Do that now?"
506 msgstr ""
507 "En sovtimer vill försätta din\n"
508 "Dreambox i standby. Utföra det?"
509
510 #
511 msgid ""
512 "A sleep timer wants to shut down\n"
513 "your Dreambox. Shutdown now?"
514 msgstr ""
515 "En sovtimer vill stänga av\n"
516 "din Dreambox. Stänga av nu?"
517
518 #
519 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
520 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
521
522 #
523 msgid ""
524 "A timer failed to record!\n"
525 "Disable TV and try again?\n"
526 msgstr ""
527 "En timerinspelning misslyckades!\n"
528 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
529
530 #
531 msgid "A/V Settings"
532 msgstr "A/V Inställningar"
533
534 #
535 msgid "AA"
536 msgstr "AA"
537
538 #
539 msgid "AB"
540 msgstr "AB"
541
542 #
543 msgid "AC3 default"
544 msgstr "AC3 standard"
545
546 #
547 msgid "AC3 downmix"
548 msgstr "AC3 nedmixning"
549
550 #
551 msgid "Abort"
552 msgstr "Avbryt"
553
554 #
555 msgid "Abort this Wizard."
556 msgstr "Avbryt den här guiden."
557
558 #
559 msgid "About"
560 msgstr "Om"
561
562 #
563 msgid "About..."
564 msgstr "Om..."
565
566 #
567 msgid "Accesspoint:"
568 msgstr "Accespunkt:"
569
570 #
571 msgid "Action on long powerbutton press"
572 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
573
574 #
575 msgid "Action on short powerbutton press"
576 msgstr "Händelse vid kort tryckning på strömknappen"
577
578 #
579 msgid "Action:"
580 msgstr "Action:"
581
582 #
583 msgid "Activate Picture in Picture"
584 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
585
586 #
587 msgid "Activate network settings"
588 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
589
590 #
591 msgid "Active"
592 msgstr "Aktiv"
593
594 #
595 msgid ""
596 "Active/\n"
597 "Inactive"
598 msgstr ""
599 "Aktiv/\n"
600 "Inaktiv"
601
602 #
603 msgid "Adapter settings"
604 msgstr "Adapter inställning"
605
606 #
607 msgid "Add"
608 msgstr "Lägg till"
609
610 #
611 msgid "Add Bookmark"
612 msgstr "Lägg till bokmärke"
613
614 #
615 msgid "Add WLAN configuration?"
616 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
617
618 #
619 msgid "Add a mark"
620 msgstr "Lägg till markör"
621
622 #
623 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
624 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
625
626 #
627 msgid "Add a new title"
628 msgstr "Lägg till ny titel"
629
630 #
631 msgid "Add network configuration?"
632 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
633
634 #
635 msgid "Add new AutoTimer"
636 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
637
638 #
639 msgid "Add new network mount point"
640 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
641
642 #
643 msgid "Add timer"
644 msgstr "Lägg till timer"
645
646 #
647 msgid "Add timer as disabled on conflict"
648 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
649
650 #
651 msgid "Add title"
652 msgstr "Lägg till titel"
653
654 #
655 msgid "Add to bouquet"
656 msgstr "Lägg till i favoritlista"
657
658 #
659 msgid "Add to favourites"
660 msgstr "Lägg till i favoriter"
661
662 #
663 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
664 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
665
666 #
667 msgid "Added: "
668 msgstr "Tillagd: "
669
670 #
671 msgid ""
672 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
673 "enabled."
674 msgstr ""
675 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
676 "rev... om aktiverad."
677
678 #
679 msgid "Adds network configuration if enabled."
680 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
681
682 #
683 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
684 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
685
686 #
687 msgid ""
688 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
689 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
690 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
691 "test screens."
692 msgstr ""
693 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
694 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
695 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
696 "välja annan testbild."
697
698 #
699 msgid "Advanced Options"
700 msgstr "Avancerade Inställningar"
701
702 #
703 msgid "Advanced Software"
704 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
705
706 #
707 msgid "Advanced Software Plugin"
708 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
709
710 #
711 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
712 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
713
714 #
715 msgid "Advanced Video Setup"
716 msgstr "Avancerad videoinställning"
717
718 #
719 msgid "Advanced restore"
720 msgstr "Avancerad återskapning"
721
722 #
723 msgid "After event"
724 msgstr "Efter program"
725
726 #
727 msgid ""
728 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
729 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
730 msgstr ""
731 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
732 "manual för Dreambox om hur du utför det."
733
734 #
735 msgid "Album"
736 msgstr "Album"
737
738 #
739 msgid "All"
740 msgstr "Alla"
741
742 #
743 msgid "All Satellites"
744 msgstr "Alla Satelliter"
745
746 #
747 msgid "All Time"
748 msgstr "All Time"
749
750 #
751 msgid "All non-repeating timers"
752 msgstr "Alla icke upprepande timers"
753
754 #
755 msgid "Allow zapping via Webinterface"
756 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
757
758 #
759 msgid "Alpha"
760 msgstr "Alpha"
761
762 #
763 msgid "Alternative radio mode"
764 msgstr "Alternativt radioläge"
765
766 #
767 msgid "Alternative services tuner priority"
768 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
769
770 #
771 msgid "Always ask before sending"
772 msgstr "Fråga alltid före skickning"
773
774 #
775 msgid "Ammount of recordings left"
776 msgstr "Mängd inspelning kvar"
777
778 #
779 msgid "An empty filename is illegal."
780 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
781
782 #
783 msgid "An error occured."
784 msgstr "Ett fel uppstod."
785
786 #
787 msgid "An unknown error occured!"
788 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
789
790 #
791 msgid "Anonymize crashlog?"
792 msgstr "Anonymisera crashlog?"
793
794 #
795 msgid "Arabic"
796 msgstr "Arabiska"
797
798 #
799 msgid ""
800 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
801 "\n"
802 msgstr ""
803 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
804 "\n"
805
806 #
807 msgid ""
808 "Are you sure you want to delete\n"
809 "following backup:\n"
810 msgstr ""
811 "Är du säker att du vill ta bort\n"
812 "följande backup:\n"
813
814 #
815 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
816 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
817
818 #
819 msgid ""
820 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
821 "\n"
822 msgstr ""
823 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
824 "\n"
825
826 #
827 msgid ""
828 "Are you sure you want to restore\n"
829 "following backup:\n"
830 msgstr ""
831 "Är du säker att du vill återskapa\n"
832 "följande backup:\n"
833
834 #
835 msgid ""
836 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
837 "Enigma2 will restart after the restore"
838 msgstr ""
839 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
840 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
841
842 #
843 msgid ""
844 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
845 "\n"
846 msgstr ""
847 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
848 "\n"
849
850 #
851 msgid "Artist"
852 msgstr "Artist"
853
854 #
855 msgid "Ascending"
856 msgstr "Stigande"
857
858 #
859 msgid "Ask before shutdown:"
860 msgstr "Fråga före avstängning:"
861
862 #
863 msgid "Ask user"
864 msgstr "Fråga"
865
866 #
867 msgid "Aspect Ratio"
868 msgstr "Bildformat"
869
870 msgid "Atheros"
871 msgstr "Atheros"
872
873 #
874 msgid "Audio"
875 msgstr "Ljud"
876
877 #
878 msgid "Audio Options..."
879 msgstr "Ljudval..."
880
881 #
882 msgid "Audio Sync"
883 msgstr "Ljudsynk"
884
885 #
886 msgid "Audio Sync Setup"
887 msgstr "Ljudsynk Installation"
888
889 #
890 msgid "Australia"
891 msgstr "Australien"
892
893 #
894 msgid "Author: "
895 msgstr "Författare: "
896
897 #
898 msgid "Authoring mode"
899 msgstr "Authoring läge"
900
901 #
902 msgid "Auto"
903 msgstr "Auto"
904
905 #
906 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
907 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
908
909 #
910 msgid "Auto flesh"
911 msgstr "Auto hudfärg"
912
913 #
914 msgid "Auto scart switching"
915 msgstr "Auto scart byte"
916
917 #
918 msgid "AutoTimer Editor"
919 msgstr "AutoTimer Editor"
920
921 #
922 msgid "AutoTimer Filters"
923 msgstr "AutoTimer Filter"
924
925 #
926 msgid "AutoTimer Services"
927 msgstr "AutoTimer Kanaler"
928
929 #
930 msgid "AutoTimer Settings"
931 msgstr "AutoTimer Inställningar"
932
933 #
934 msgid "AutoTimer overview"
935 msgstr "AutoTimer överblick"
936
937 #
938 msgid "Automatic"
939 msgstr "Automatisk"
940
941 #
942 msgid "Automatic Scan"
943 msgstr "Automatisk sökning"
944
945 #
946 msgid "Autos & Vehicles"
947 msgstr "Motor & Fordon"
948
949 #
950 msgid "Autowrite timer"
951 msgstr "Automatskapa timer"
952
953 #
954 msgid "Available format variables"
955 msgstr "Tillgängliga format variabler"
956
957 #
958 msgid "B"
959 msgstr "B"
960
961 #
962 msgid "BA"
963 msgstr "BA"
964
965 #
966 msgid "BB"
967 msgstr "BB"
968
969 #
970 msgid "BER"
971 msgstr "BER"
972
973 #
974 msgid "BER:"
975 msgstr "BER:"
976
977 #
978 msgid "Back"
979 msgstr "Tillbaka"
980
981 #
982 msgid "Background"
983 msgstr "Bakgrund"
984
985 #
986 msgid "Backup done."
987 msgstr "Backup klar."
988
989 #
990 msgid "Backup failed."
991 msgstr "Backup misslyckades."
992
993 #
994 msgid "Backup is running..."
995 msgstr "Backup pågår..."
996
997 #
998 msgid "Backup system settings"
999 msgstr "Backup av systeminställningar"
1000
1001 #
1002 msgid "Band"
1003 msgstr "Band"
1004
1005 #
1006 msgid "Bandwidth"
1007 msgstr "Bandbredd"
1008
1009 #
1010 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1011 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsspann"
1012
1013 #
1014 msgid "Begin of timespan"
1015 msgstr "Början på tidsspann"
1016
1017 #
1018 msgid "Begin time"
1019 msgstr "Starttid"
1020
1021 #
1022 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1023 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1024
1025 #
1026 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1027 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1028
1029 #
1030 msgid "Behavior when a movie is started"
1031 msgstr "Beteende när en film startas"
1032
1033 #
1034 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1035 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1036
1037 #
1038 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1039 msgstr "Beteende när en film slutar"
1040
1041 #
1042 msgid "Bitrate:"
1043 msgstr "Bitrate:"
1044
1045 #
1046 msgid "Block noise reduction"
1047 msgstr "Block brus minskning"
1048
1049 #
1050 msgid "Blue boost"
1051 msgstr "Blå förstärkning"
1052
1053 #
1054 msgid "Bookmarks"
1055 msgstr "Bokmärken"
1056
1057 #
1058 msgid "Bouquets"
1059 msgstr "Favoriter"
1060
1061 #
1062 msgid "Brazil"
1063 msgstr "Brasilien"
1064
1065 #
1066 msgid "Brightness"
1067 msgstr "Ljusstyrka"
1068
1069 #
1070 msgid "Browse network neighbourhood"
1071 msgstr "Bläddra i nätverket"
1072
1073 #
1074 msgid "Burn DVD"
1075 msgstr "Skapa DVD"
1076
1077 #
1078 msgid "Burn existing image to DVD"
1079 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1080
1081 #
1082 msgid "Burn to DVD"
1083 msgstr "Bränn till DVD..."
1084
1085 #
1086 msgid "Bus: "
1087 msgstr "Bus: "
1088
1089 #
1090 msgid ""
1091 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1092 "displayed."
1093 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1094
1095 #
1096 msgid "C"
1097 msgstr "C"
1098
1099 #
1100 msgid "C-Band"
1101 msgstr "C-Band"
1102
1103 msgid "CDInfo"
1104 msgstr "CD Info"
1105
1106 #
1107 msgid "CI assignment"
1108 msgstr "CI tilldelning"
1109
1110 #
1111 msgid "CIFS share"
1112 msgstr "CIFS delning"
1113
1114 #
1115 msgid "CVBS"
1116 msgstr "CVBS"
1117
1118 #
1119 msgid "Cable"
1120 msgstr "Kabel"
1121
1122 #
1123 msgid "Cache Thumbnails"
1124 msgstr "Buffra miniatyrer"
1125
1126 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1127 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1128
1129 #
1130 msgid "Canada"
1131 msgstr "Kanada"
1132
1133 #
1134 msgid "Cancel"
1135 msgstr "Avbryt"
1136
1137 #
1138 msgid "Cannot parse feed directory"
1139 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1140
1141 #
1142 msgid "Capacity: "
1143 msgstr "Kapacitet: "
1144
1145 #
1146 msgid "Card"
1147 msgstr "Kort"
1148
1149 #
1150 msgid "Catalan"
1151 msgstr "Katalanska"
1152
1153 #
1154 msgid "Center screen at the lower border"
1155 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1156
1157 #
1158 msgid "Center screen at the upper border"
1159 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1160
1161 #
1162 msgid "Change active delay"
1163 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1164
1165 #
1166 msgid "Change bouquets in quickzap"
1167 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1168
1169 #
1170 msgid "Change default recording offset?"
1171 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation"
1172
1173 #
1174 msgid "Change dir."
1175 msgstr "Byt bibl."
1176
1177 #
1178 msgid "Change hostname"
1179 msgstr "Byt hostnamn"
1180
1181 #
1182 msgid "Change pin code"
1183 msgstr "Ändra PIN kod"
1184
1185 #
1186 msgid "Change service pin"
1187 msgstr "Ändra program PIN"
1188
1189 #
1190 msgid "Change service pins"
1191 msgstr "Ändra program PIN"
1192
1193 #
1194 msgid "Change setup pin"
1195 msgstr "Ändra installations PIN"
1196
1197 #
1198 msgid "Change step size"
1199 msgstr "Ändra stegstorlek"
1200
1201 #
1202 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1203 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1204
1205 #
1206 msgid "Channel"
1207 msgstr "Kanal"
1208
1209 #
1210 msgid "Channel Selection"
1211 msgstr "Kanallista"
1212
1213 #
1214 msgid "Channel audio:"
1215 msgstr "Ljudkanal:"
1216
1217 #
1218 msgid "Channel not in services list"
1219 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
1220
1221 #
1222 msgid "Channel:"
1223 msgstr "Kanal:"
1224
1225 #
1226 msgid "Channellist menu"
1227 msgstr "Kanallista meny"
1228
1229 #
1230 msgid "Channels"
1231 msgstr "Kanaler"
1232
1233 #
1234 msgid "Chap."
1235 msgstr "Kap."
1236
1237 #
1238 msgid "Chapter"
1239 msgstr "Kapitel"
1240
1241 #
1242 msgid "Chapter:"
1243 msgstr "Kapitel:"
1244
1245 #
1246 msgid "Check"
1247 msgstr "Kontrollera"
1248
1249 #
1250 msgid "Checking Filesystem..."
1251 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1252
1253 #
1254 msgid "Choose Tuner"
1255 msgstr "Välj tuner"
1256
1257 #
1258 msgid "Choose a wireless network"
1259 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1260
1261 #
1262 msgid "Choose backup files"
1263 msgstr "Välj backupfil"
1264
1265 #
1266 msgid "Choose backup location"
1267 msgstr "Välj backupdestination"
1268
1269 #
1270 msgid "Choose bouquet"
1271 msgstr "Välj favoritlista"
1272
1273 #
1274 msgid "Choose target folder"
1275 msgstr "Välj målkatalog"
1276
1277 #
1278 msgid "Choose upgrade source"
1279 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1280
1281 #
1282 msgid "Choose your Skin"
1283 msgstr "Välj utseende"
1284
1285 #
1286 msgid "Circular left"
1287 msgstr "Cirkulär vänster"
1288
1289 #
1290 msgid "Circular right"
1291 msgstr "Cirkulär höger"
1292
1293 #
1294 msgid "Classic"
1295 msgstr "Klassisk"
1296
1297 #
1298 msgid "Cleanup"
1299 msgstr "Rensa"
1300
1301 #
1302 msgid "Cleanup Wizard"
1303 msgstr "Upprensningsguide"
1304
1305 #
1306 msgid "Cleanup Wizard settings"
1307 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1308
1309 #
1310 msgid "CleanupWizard"
1311 msgstr "Upprensningsguide"
1312
1313 #
1314 msgid "Clear before scan"
1315 msgstr "Rensa före sökning"
1316
1317 #
1318 msgid "Clear history on Exit:"
1319 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1320
1321 #
1322 msgid "Clear log"
1323 msgstr "Rensa logg"
1324
1325 #
1326 msgid "Close"
1327 msgstr "Stäng"
1328
1329 #
1330 msgid "Close and forget changes"
1331 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1332
1333 #
1334 msgid "Close and save changes"
1335 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1336
1337 #
1338 msgid "Close title selection"
1339 msgstr "Stäng titel val"
1340
1341 #
1342 msgid "Code rate high"
1343 msgstr "Code rate hög"
1344
1345 #
1346 msgid "Code rate low"
1347 msgstr "Code rate låg"
1348
1349 #
1350 msgid "Coderate HP"
1351 msgstr "Coderate HP"
1352
1353 #
1354 msgid "Coderate LP"
1355 msgstr "Coderate LP"
1356
1357 #
1358 msgid "Collection name"
1359 msgstr "Samlingsnamn"
1360
1361 #
1362 msgid "Collection settings"
1363 msgstr "Samlingsinställning"
1364
1365 #
1366 msgid "Color Format"
1367 msgstr "Färgformat"
1368
1369 #
1370 msgid "Comedy"
1371 msgstr "Komedi"
1372
1373 #
1374 msgid "Command execution..."
1375 msgstr "Kommando exekvering..."
1376
1377 #
1378 msgid "Command order"
1379 msgstr "Kommandoordning"
1380
1381 #
1382 msgid "Committed DiSEqC command"
1383 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1384
1385 #
1386 msgid "Common Interface"
1387 msgstr "Common Interface"
1388
1389 #
1390 msgid "Common Interface Assignment"
1391 msgstr "Common Interface tilldelning"
1392
1393 #
1394 msgid "CommonInterface"
1395 msgstr "CommonInterface"
1396
1397 #
1398 msgid "Communication"
1399 msgstr "Kommunikation"
1400
1401 #
1402 msgid "Compact Flash"
1403 msgstr "Compact Flash"
1404
1405 #
1406 msgid "Complete"
1407 msgstr "Komplett"
1408
1409 #
1410 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1411 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1412
1413 #
1414 msgid "Configuration Mode"
1415 msgstr "Konfigurationsläge"
1416
1417 #
1418 msgid "Configuration for the Webinterface"
1419 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1420
1421 #
1422 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1423 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1424
1425 #
1426 msgid "Configure interface"
1427 msgstr "Konfigurera kort"
1428
1429 #
1430 msgid "Configure nameservers"
1431 msgstr "Konfigurera namnservers"
1432
1433 #
1434 msgid "Configure your internal LAN"
1435 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1436
1437 #
1438 msgid "Configure your network again"
1439 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1440
1441 #
1442 msgid "Configure your wireless LAN again"
1443 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1444
1445 #
1446 msgid "Configuring"
1447 msgstr "Konfigurering"
1448
1449 #
1450 msgid "Conflicting timer"
1451 msgstr "Timerkonflikt"
1452
1453 #
1454 msgid "Connect"
1455 msgstr "Anslut"
1456
1457 #
1458 msgid "Connect to a Wireless Network"
1459 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1460
1461 #
1462 msgid "Connected to"
1463 msgstr "Ansluten till"
1464
1465 #
1466 msgid "Connected!"
1467 msgstr "Ansluten!"
1468
1469 #
1470 msgid "Constellation"
1471 msgstr "Konstellation"
1472
1473 #
1474 msgid "Content does not fit on DVD!"
1475 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
1476
1477 #
1478 msgid "Continue in background"
1479 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1480
1481 #
1482 msgid "Continue playing"
1483 msgstr "Fortsätt spela"
1484
1485 #
1486 msgid "Contrast"
1487 msgstr "Kontrast"
1488
1489 #
1490 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1491 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1492
1493 #
1494 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1495 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1496
1497 #
1498 msgid "Could not open Picture in Picture"
1499 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1500
1501 #
1502 #, python-format
1503 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1504 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1505
1506 #
1507 msgid "Crashlog settings"
1508 msgstr "Crashlog inställningar"
1509
1510 #
1511 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1512 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1513
1514 #
1515 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1516 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1517
1518 #
1519 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1520 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1521
1522 #
1523 msgid ""
1524 "Crashlogs found!\n"
1525 "Send them to Dream Multimedia?"
1526 msgstr ""
1527 "Crashlog hittad!\n"
1528 "Skicka till Dream Multimedia?"
1529
1530 #
1531 msgid "Create DVD-ISO"
1532 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1533
1534 #
1535 msgid "Create a new AutoTimer."
1536 msgstr "Skapa en ny AutoTimer"
1537
1538 #
1539 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1540 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1541
1542 #
1543 msgid "Create a new timer using the wizard"
1544 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide."
1545
1546 #
1547 msgid "Create movie folder failed"
1548 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1549
1550 #
1551 #, python-format
1552 msgid "Creating directory %s failed."
1553 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1554
1555 #
1556 msgid "Creating partition failed"
1557 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1558
1559 #
1560 msgid "Croatian"
1561 msgstr "Kroatiska"
1562
1563 #
1564 msgid "Current Transponder"
1565 msgstr "Nuvarande transponder"
1566
1567 #
1568 msgid "Current settings:"
1569 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1570
1571 #
1572 msgid "Current value: "
1573 msgstr "Nuvarande värde: "
1574
1575 #
1576 msgid "Current version:"
1577 msgstr "Nuvarande version:"
1578
1579 #
1580 #, python-format
1581 msgid "Custom (%s)"
1582 msgstr "Egen (%s)"
1583
1584 #
1585 msgid "Custom location"
1586 msgstr "Egen placering"
1587
1588 #
1589 msgid "Custom offset"
1590 msgstr "Egen kompensation"
1591
1592 #
1593 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1594 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1595
1596 #
1597 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1598 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1599
1600 #
1601 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1602 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1603
1604 #
1605 msgid "Customize"
1606 msgstr "Anpassningar"
1607
1608 #
1609 msgid "Cut"
1610 msgstr "Klipp"
1611
1612 #
1613 msgid "Cutlist editor..."
1614 msgstr "Klipplist editor..."
1615
1616 #
1617 msgid "Czech"
1618 msgstr "Tjeckiska"
1619
1620 #
1621 msgid "Czech Republic"
1622 msgstr "Tjeckien"
1623
1624 #
1625 msgid "D"
1626 msgstr "D"
1627
1628 #
1629 msgid "DHCP"
1630 msgstr "DHCP"
1631
1632 #
1633 msgid "DUAL LAYER DVD"
1634 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1635
1636 #
1637 msgid "DVB-S"
1638 msgstr "DVB-S"
1639
1640 #
1641 msgid "DVB-S2"
1642 msgstr "DVB-S2"
1643
1644 #
1645 msgid "DVD File Browser"
1646 msgstr "DVD Filutforskare"
1647
1648 #
1649 msgid "DVD Player"
1650 msgstr "DVD Spelare"
1651
1652 #
1653 msgid "DVD Titlelist"
1654 msgstr "DVD Titellista\""
1655
1656 #
1657 msgid "DVD media toolbox"
1658 msgstr "DVD media verktyg"
1659
1660 #
1661 msgid "Danish"
1662 msgstr "Danska"
1663
1664 #
1665 msgid "Date"
1666 msgstr "Datum"
1667
1668 #
1669 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1670 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1671
1672 #
1673 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1674 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1675
1676 #
1677 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1678 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1679
1680 #
1681 msgid "Decrease delay"
1682 msgstr "Minska fördröjning"
1683
1684 #
1685 #, python-format
1686 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1687 msgstr "Minska fördröjning  med %i ms (kan ställas in)"
1688
1689 #
1690 msgid "Deep Standby"
1691 msgstr "Stäng av"
1692
1693 #
1694 msgid "Default"
1695 msgstr "Grund"
1696
1697 #
1698 msgid "Default Settings"
1699 msgstr "Grundinställningar"
1700
1701 #
1702 msgid "Default movie location"
1703 msgstr "Grund filmplats"
1704
1705 #
1706 msgid "Default services lists"
1707 msgstr "Grundservicelista"
1708
1709 #
1710 msgid "Defaults"
1711 msgstr "Grund"
1712
1713 #
1714 msgid "Delay"
1715 msgstr "Fördröjning"
1716
1717 #
1718 msgid "Delete"
1719 msgstr "Ta bort"
1720
1721 #
1722 msgid "Delete crashlogs"
1723 msgstr "Ta bort crashlogs"
1724
1725 #
1726 msgid "Delete entry"
1727 msgstr "Ta bort post"
1728
1729 #
1730 msgid "Delete failed!"
1731 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1732
1733 #
1734 msgid "Delete mount"
1735 msgstr "Ta bort montering"
1736
1737 #
1738 #, python-format
1739 msgid ""
1740 "Delete no more configured satellite\n"
1741 "%s?"
1742 msgstr ""
1743 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1744 "%s?"
1745
1746 #
1747 msgid "Descending"
1748 msgstr "Fallande"
1749
1750 #
1751 msgid "Description"
1752 msgstr "Beskrivning"
1753
1754 #
1755 msgid "Deselect"
1756 msgstr "Avmarkera"
1757
1758 #
1759 msgid "Destination directory"
1760 msgstr "Målbibliotek"
1761
1762 #
1763 msgid "Details for extension: "
1764 msgstr "Detaljer för utökning: "
1765
1766 #
1767 msgid "Detected HDD:"
1768 msgstr "Hittad hårddisk:"
1769
1770 #
1771 msgid "Detected NIMs:"
1772 msgstr "Hittade tuners:"
1773
1774 #
1775 msgid "DiSEqC"
1776 msgstr "DiSEqC"
1777
1778 #
1779 msgid "DiSEqC A/B"
1780 msgstr "DiSEqC A/B"
1781
1782 #
1783 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1784 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1785
1786 #
1787 msgid "DiSEqC mode"
1788 msgstr "DiSEqC läge"
1789
1790 #
1791 msgid "DiSEqC repeats"
1792 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1793
1794 #
1795 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1796 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1797
1798 #
1799 msgid "Dialing:"
1800 msgstr "Ringer upp:"
1801
1802 #
1803 msgid "Digital contour removal"
1804 msgstr "Digital contour borttagning"
1805
1806 #
1807 msgid "Dir:"
1808 msgstr "Dir:"
1809
1810 #
1811 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1812 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1813
1814 #
1815 #, python-format
1816 msgid "Directory %s nonexistent."
1817 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1818
1819 #
1820 msgid "Directory browser"
1821 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1822
1823 #
1824 msgid "Disable"
1825 msgstr "Avaktivera"
1826
1827 #
1828 msgid "Disable Picture in Picture"
1829 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1830
1831 #
1832 msgid "Disable Subtitles"
1833 msgstr "Avaktivera textning"
1834
1835 #
1836 msgid "Disable crashlog reporting"
1837 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1838
1839 #
1840 msgid "Disable timer"
1841 msgstr "Avaktivera timer"
1842
1843 #
1844 msgid "Disabled"
1845 msgstr "Avaktivera"
1846
1847 #
1848 msgid "Discard changes and close plugin"
1849 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
1850
1851 #
1852 msgid "Discard changes and close screen"
1853 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
1854
1855 #
1856 msgid "Disconnect"
1857 msgstr "Bryt anslutning"
1858
1859 #
1860 msgid "Dish"
1861 msgstr "Parabol"
1862
1863 #
1864 msgid "Display 16:9 content as"
1865 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1866
1867 #
1868 msgid "Display 4:3 content as"
1869 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1870
1871 #
1872 msgid "Display >16:9 content as"
1873 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1874
1875 #
1876 msgid "Display Setup"
1877 msgstr "Display installation"
1878
1879 #
1880 msgid "Display and Userinterface"
1881 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1882
1883 #
1884 msgid "Display search results by:"
1885 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
1886
1887 #
1888 #, python-format
1889 msgid ""
1890 "Do you really want to REMOVE\n"
1891 "the plugin \"%s\"?"
1892 msgstr ""
1893 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1894 "pluginet \"%s\"?"
1895
1896 #
1897 msgid ""
1898 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1899 "This could take lots of time!"
1900 msgstr ""
1901 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1902 "Detta kan ta lång tid!"
1903
1904 #
1905 #, python-format
1906 msgid "Do you really want to delete %s?"
1907 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1908
1909 #
1910 #, python-format
1911 msgid ""
1912 "Do you really want to download\n"
1913 "the plugin \"%s\"?"
1914 msgstr ""
1915 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1916 "pluginet \"%s\"?"
1917
1918 #
1919 msgid "Do you really want to exit?"
1920 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
1921
1922 #
1923 msgid ""
1924 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1925 "All data on the disk will be lost!"
1926 msgstr ""
1927 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1928 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1929
1930 #
1931 #, python-format
1932 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1933 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1934
1935 #
1936 #, python-format
1937 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1938 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1942 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to do a service scan?"
1946 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1950 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1951
1952 #
1953 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1954 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1955
1956 #
1957 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1958 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
1959
1960 #
1961 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1962 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1963
1964 #
1965 msgid "Do you want to install the package:\n"
1966 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1967
1968 #
1969 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1970 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1971
1972 #
1973 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1974 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1975
1976 #
1977 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1978 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1979
1980 #
1981 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1982 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1983
1984 #
1985 msgid "Do you want to restore your settings?"
1986 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1987
1988 #
1989 msgid "Do you want to resume this playback?"
1990 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1991
1992 #
1993 msgid "Do you want to see more entries?"
1994 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
1995
1996 #
1997 msgid ""
1998 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1999 "if needed?"
2000 msgstr ""
2001 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2002
2003 #
2004 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2005 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2006
2007 #
2008 msgid ""
2009 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2010 "After pressing OK, please wait!"
2011 msgstr ""
2012 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2013 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2014
2015 #
2016 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2017 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2018
2019 #
2020 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2021 msgstr "Vill du se en guide?"
2022
2023 #
2024 msgid "Don't ask, just send"
2025 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2026
2027 #
2028 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2029 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2030
2031 #
2032 #, python-format
2033 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2034 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2035
2036 #
2037 #, python-format
2038 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2039 msgstr ""
2040 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2041
2042 #
2043 msgid "Download"
2044 msgstr "Nedladdning"
2045
2046 #
2047 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2048 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2049
2050 #
2051 msgid "Download Plugins"
2052 msgstr "Ladda ner Plugins"
2053
2054 #
2055 msgid "Download Video"
2056 msgstr "Ladda ner Video"
2057
2058 #
2059 msgid "Download location"
2060 msgstr "Nedladdningsplats"
2061
2062 #
2063 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2064 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
2065
2066 #
2067 msgid "Downloadable new plugins"
2068 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2069
2070 #
2071 msgid "Downloadable plugins"
2072 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2073
2074 #
2075 msgid "Downloading"
2076 msgstr "Laddar ner"
2077
2078 #
2079 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2080 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2081
2082 #
2083 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2084 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2085
2086 #
2087 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2088 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2089
2090 #
2091 msgid "Dreambox software because updates are available."
2092 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2093
2094 #
2095 msgid "Duration: "
2096 msgstr "Längd: "
2097
2098 #
2099 msgid "Dutch"
2100 msgstr "Holländska"
2101
2102 #
2103 msgid "Dynamic contrast"
2104 msgstr "Dynamisk kontrast"
2105
2106 #
2107 msgid "E"
2108 msgstr "Ö"
2109
2110 #
2111 msgid "EPG Selection"
2112 msgstr "EPG val"
2113
2114 #
2115 msgid "EPG encoding"
2116 msgstr "EPG kodning"
2117
2118 #
2119 #, python-format
2120 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2121 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2122
2123 #
2124 msgid "East"
2125 msgstr "Öst"
2126
2127 #
2128 msgid "Edit"
2129 msgstr "Ändra"
2130
2131 #
2132 msgid "Edit AutoTimer"
2133 msgstr "Ändra AutoTimer"
2134
2135 #
2136 msgid "Edit AutoTimer filters"
2137 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2138
2139 #
2140 msgid "Edit AutoTimer services"
2141 msgstr "Ändra AutoTimer  kanaler"
2142
2143 #
2144 msgid "Edit DNS"
2145 msgstr "Ändra DNS"
2146
2147 #
2148 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2149 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2150
2151 #
2152 msgid "Edit Title"
2153 msgstr "Ändra titel"
2154
2155 #
2156 msgid "Edit bouquets list"
2157 msgstr "Ändra favoritlistor"
2158
2159 #
2160 msgid "Edit chapters of current title"
2161 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2162
2163 #
2164 msgid "Edit new timer defaults"
2165 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2166
2167 #
2168 msgid "Edit selected AutoTimer"
2169 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2170
2171 #
2172 msgid "Edit services list"
2173 msgstr "Ändra kanallista"
2174
2175 #
2176 msgid "Edit settings"
2177 msgstr "Ändra inställningar"
2178
2179 #
2180 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2181 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2182
2183 #
2184 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2185 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2186
2187 #
2188 msgid "Edit title"
2189 msgstr "Ändra titel"
2190
2191 #
2192 msgid "Edit upgrade source url."
2193 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
2194
2195 #
2196 msgid "Editing"
2197 msgstr "Redigering"
2198
2199 #
2200 msgid "Editor for new AutoTimers"
2201 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2202
2203 #
2204 msgid "Education"
2205 msgstr "Utbildning"
2206
2207 #
2208 msgid "Electronic Program Guide"
2209 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2210
2211 #
2212 msgid "Enable"
2213 msgstr "Aktivera"
2214
2215 #
2216 msgid "Enable /media"
2217 msgstr "Aktivera /media"
2218
2219 #
2220 msgid "Enable 5V for active antenna"
2221 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2222
2223 #
2224 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2225 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2226
2227 #
2228 msgid "Enable Filtering"
2229 msgstr "Aktivera Filtrering"
2230
2231 #
2232 msgid "Enable HTTP Access"
2233 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2234
2235 #
2236 msgid "Enable HTTP Authentication"
2237 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2238
2239 #
2240 msgid "Enable HTTPS Access"
2241 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2242
2243 #
2244 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2245 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2246
2247 #
2248 msgid "Enable Service Restriction"
2249 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2250
2251 #
2252 msgid "Enable Streaming Authentication"
2253 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2254
2255 #
2256 msgid "Enable multiple bouquets"
2257 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2258
2259 #
2260 msgid "Enable parental control"
2261 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2262
2263 #
2264 msgid ""
2265 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2266 "extension menu."
2267 msgstr ""
2268 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2269 "utökningsmenyn."
2270
2271 #
2272 msgid "Enable timer"
2273 msgstr "Aktivera timer"
2274
2275 #
2276 msgid "Enabled"
2277 msgstr "Aktiverad"
2278
2279 #
2280 msgid ""
2281 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2282 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2283 msgstr ""
2284 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2285 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2286
2287 #
2288 msgid "Encrypted: "
2289 msgstr "Krypterad: "
2290
2291 #
2292 msgid "Encryption"
2293 msgstr "Kryptering"
2294
2295 #
2296 msgid "Encryption Key"
2297 msgstr "Krypteringsnyckel"
2298
2299 #
2300 msgid "Encryption Keytype"
2301 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2302
2303 #
2304 msgid "Encryption Type"
2305 msgstr "Krypteringstyp"
2306
2307 #
2308 msgid "Encryption:"
2309 msgstr "Kryptering:"
2310
2311 #
2312 msgid "End of \"after event\" timespan"
2313 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsspann"
2314
2315 #
2316 msgid "End of timespan"
2317 msgstr "Slut för tidsspann"
2318
2319 #
2320 msgid "End time"
2321 msgstr "Sluttid"
2322
2323 #
2324 msgid "EndTime"
2325 msgstr "Sluttid"
2326
2327 #
2328 msgid "English"
2329 msgstr "Engelska"
2330
2331 #
2332 msgid ""
2333 "Enigma2 Skinselector\n"
2334 "\n"
2335 "If you experience any problems please contact\n"
2336 "stephan@reichholf.net\n"
2337 "\n"
2338 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2339 msgstr ""
2340 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2341 "\n"
2342 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2343 "stephan@reichholf.net\n"
2344 "\n"
2345 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2346
2347 #
2348 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2349 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
2350
2351 #
2352 msgid "Enter IP to scan..."
2353 msgstr "Ange IP för sökning..."
2354
2355 #
2356 msgid "Enter Rewind at speed"
2357 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
2358
2359 #
2360 msgid "Enter main menu..."
2361 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2362
2363 #
2364 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2365 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2366
2367 #
2368 msgid "Enter options:"
2369 msgstr "Ange optioner:"
2370
2371 #
2372 msgid "Enter password:"
2373 msgstr "Ange lösenord:"
2374
2375 #
2376 msgid "Enter pin code"
2377 msgstr "Ange pin kod"
2378
2379 #
2380 msgid "Enter share directory:"
2381 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2382
2383 #
2384 msgid "Enter share name:"
2385 msgstr "Ange delningsnamn:"
2386
2387 #
2388 msgid "Enter the service pin"
2389 msgstr "Ange kanal PIN"
2390
2391 #
2392 msgid "Enter user and password for host: "
2393 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2394
2395 #
2396 msgid "Enter username:"
2397 msgstr "Ange användarnamn:"
2398
2399 #
2400 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2401 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2402
2403 #
2404 msgid "Enter your search term(s)"
2405 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2406
2407 #
2408 msgid "Entertainment"
2409 msgstr "Underhållning"
2410
2411 #
2412 msgid "Error"
2413 msgstr "Fel"
2414
2415 #
2416 msgid "Error executing plugin"
2417 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2418
2419 #
2420 #, python-format
2421 msgid ""
2422 "Error: %s\n"
2423 "Retry?"
2424 msgstr ""
2425 "Fel: %s\n"
2426 "Försöka igen?"
2427
2428 #
2429 msgid "Estonian"
2430 msgstr "Estniska"
2431
2432 #
2433 msgid "Eventview"
2434 msgstr "Programöversikt"
2435
2436 #
2437 msgid "Everything is fine"
2438 msgstr "Allt är OK"
2439
2440 #
2441 msgid "Exact match"
2442 msgstr "Exakt match"
2443
2444 #
2445 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2446 msgstr "Överskrider dual layer media"
2447
2448 #
2449 msgid "Exclude"
2450 msgstr "Exkludera"
2451
2452 #
2453 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2454 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsspann"
2455
2456 msgid "Execution Progress:"
2457 msgstr "Exekvering pågår:"
2458
2459 #
2460 msgid "Execution finished!!"
2461 msgstr "Exekvering färdig!"
2462
2463 #
2464 msgid "Exif"
2465 msgstr "Exif"
2466
2467 #
2468 msgid "Exit"
2469 msgstr "Avsluta"
2470
2471 #
2472 msgid "Exit editor"
2473 msgstr "Avsluta editor"
2474
2475 #
2476 msgid "Exit network wizard"
2477 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2478
2479 #
2480 msgid "Exit the cleanup wizard"
2481 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2482
2483 #
2484 msgid "Exit the wizard"
2485 msgstr "Avsluta guiden"
2486
2487 #
2488 msgid "Exit wizard"
2489 msgstr "Avsluta guide"
2490
2491 #
2492 msgid "Expert"
2493 msgstr "Expert"
2494
2495 #
2496 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2497 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2498
2499 #
2500 msgid "Extended Setup..."
2501 msgstr "Utökad installation..."
2502
2503 #
2504 msgid "Extended Software"
2505 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2506
2507 #
2508 msgid "Extended Software Plugin"
2509 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2510
2511 #
2512 msgid "Extensions"
2513 msgstr "Utökningar"
2514
2515 #
2516 msgid "Extensions management"
2517 msgstr "Utökningshanterare"
2518
2519 #
2520 msgid "FEC"
2521 msgstr "FEC"
2522
2523 #
2524 msgid "Factory reset"
2525 msgstr "Fabriksåterställning"
2526
2527 #
2528 msgid "Failed"
2529 msgstr "Misslyckades"
2530
2531 #
2532 #, python-format
2533 msgid "Fan %d"
2534 msgstr "Fläkt %d"
2535
2536 #
2537 #, python-format
2538 msgid "Fan %d PWM"
2539 msgstr "Fläkt %d PWM"
2540
2541 #
2542 #, python-format
2543 msgid "Fan %d Voltage"
2544 msgstr "Fläkt %d Volt"
2545
2546 #
2547 msgid "Fast"
2548 msgstr "Snabb"
2549
2550 #
2551 msgid "Fast DiSEqC"
2552 msgstr "Snabb DiSEqC"
2553
2554 #
2555 msgid "Fast Forward speeds"
2556 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2557
2558 #
2559 msgid "Fast epoch"
2560 msgstr "Snabb epoch"
2561
2562 #
2563 msgid "Favourites"
2564 msgstr "Favoriter"
2565
2566 #
2567 msgid "Fetching feed entries"
2568 msgstr "Hämtar feed poster"
2569
2570 #
2571 msgid "Fetching search entries"
2572 msgstr "Hämtar sökning poster"
2573
2574 #
2575 msgid "Filesystem Check"
2576 msgstr "Filsystemskontroll"
2577
2578 #
2579 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2580 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2581
2582 #
2583 msgid "Film & Animation"
2584 msgstr "Film & Animerat"
2585
2586 #
2587 msgid "Filter"
2588 msgstr "Filter"
2589
2590 #
2591 msgid ""
2592 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2593 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2594 "it's Description.\n"
2595 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2596 msgstr ""
2597 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2598 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2599 "exempelvis Beskrivning.\n"
2600 "Tryck Blå för att lägga till begränsning och Gul för att ta bort vald "
2601 "begränsning."
2602
2603 #
2604 msgid "Finetune"
2605 msgstr "Fininställn."
2606
2607 #
2608 msgid "Finished"
2609 msgstr "Klart"
2610
2611 #
2612 msgid "Finished configuring your network"
2613 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2614
2615 #
2616 msgid "Finished restarting your network"
2617 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2618
2619 #
2620 msgid "Finnish"
2621 msgstr "Finska"
2622
2623 #
2624 msgid ""
2625 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2626 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2627
2628 #
2629 msgid "Flash"
2630 msgstr "Flash"
2631
2632 #
2633 msgid "Flashing failed"
2634 msgstr "Flashning misslyckades"
2635
2636 #
2637 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2638 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2639
2640 #
2641 msgid "Format"
2642 msgstr "Format"
2643
2644 #
2645 #, python-format
2646 msgid ""
2647 "Found a total of %d matching Events.\n"
2648 "%d Timer were added and %d modified."
2649 msgstr ""
2650 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2651 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2652
2653 #
2654 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2655 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2656
2657 #
2658 msgid "Frame size in full view"
2659 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2660
2661 #
2662 msgid "France"
2663 msgstr "Frankrike"
2664
2665 #
2666 msgid "French"
2667 msgstr "Franska"
2668
2669 #
2670 msgid "Frequency"
2671 msgstr "Frekvens"
2672
2673 #
2674 msgid "Frequency bands"
2675 msgstr "Frekvensband"
2676
2677 #
2678 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2679 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2680
2681 #
2682 msgid "Frequency steps"
2683 msgstr "Frekvenssteg"
2684
2685 #
2686 msgid "Fri"
2687 msgstr "Fre"
2688
2689 #
2690 msgid "Friday"
2691 msgstr "Fredag"
2692
2693 #
2694 msgid "Frisian"
2695 msgstr "Frisiska"
2696
2697 #
2698 #, python-format
2699 msgid "Frontprocessor version: %d"
2700 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2701
2702 #
2703 msgid "Fsck failed"
2704 msgstr "Fsck misslyckades"
2705
2706 #
2707 msgid ""
2708 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2709 "Do you want to Restart the GUI now?"
2710 msgstr ""
2711 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2712 "Vill du starta om GUI nu?"
2713
2714 #
2715 msgid "Gaming"
2716 msgstr "Spel"
2717
2718 #
2719 msgid "Gateway"
2720 msgstr "Gateway"
2721
2722 #
2723 msgid "General AC3 Delay"
2724 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2725
2726 #
2727 msgid "General AC3 delay (ms)"
2728 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2729
2730 #
2731 msgid "General PCM Delay"
2732 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2733
2734 #
2735 msgid "General PCM delay (ms)"
2736 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2737
2738 #
2739 msgid "Genre"
2740 msgstr "Genre"
2741
2742 #
2743 msgid "Genuine Dreambox"
2744 msgstr "Äkta Dreambox"
2745
2746 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2747 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
2748
2749 #
2750 msgid "German"
2751 msgstr "Tyska"
2752
2753 #
2754 msgid "Germany"
2755 msgstr "Tyskland"
2756
2757 #
2758 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2759 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2760
2761 #
2762 msgid "Global delay"
2763 msgstr "Global fördröjning"
2764
2765 #
2766 msgid "Goto 0"
2767 msgstr "Gå till 0"
2768
2769 #
2770 msgid "Goto position"
2771 msgstr "Gå till position"
2772
2773 #
2774 msgid "Graphical Multi EPG"
2775 msgstr "Grafisk Multi EPG"
2776
2777 #
2778 msgid "Great Britain"
2779 msgstr "Storbritannien"
2780
2781 #
2782 msgid "Greek"
2783 msgstr "Grekiska"
2784
2785 #
2786 msgid "Green boost"
2787 msgstr "Grön förstärkning"
2788
2789 #
2790 msgid "Guard Interval"
2791 msgstr "Guard intervall"
2792
2793 #
2794 msgid "Guard interval mode"
2795 msgstr "Guard intervalläge"
2796
2797 #
2798 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2799 msgstr "Gissa exiisterande timer baserat på start/slut"
2800
2801 #
2802 msgid "HD videos"
2803 msgstr "HD video"
2804
2805 #
2806 msgid "HTTP Port"
2807 msgstr "HTTP Port"
2808
2809 #
2810 msgid "HTTPS Port"
2811 msgstr "HTTPS Port"
2812
2813 #
2814 msgid "Harddisk"
2815 msgstr "Hårddisk"
2816
2817 #
2818 msgid "Harddisk setup"
2819 msgstr "Hårddisk installation"
2820
2821 #
2822 msgid "Harddisk standby after"
2823 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
2824
2825 #
2826 msgid "Help"
2827 msgstr "Hjälp"
2828
2829 #
2830 msgid "Hidden network SSID"
2831 msgstr "Dold nätverks SSID"
2832
2833 #
2834 msgid "Hidden networkname"
2835 msgstr "Dolt nätverksnamn"
2836
2837 #
2838 msgid "Hierarchy Information"
2839 msgstr "Hierarkisk information "
2840
2841 #
2842 msgid "Hierarchy mode"
2843 msgstr "Hierarkiskt läge"
2844
2845 #
2846 msgid "High bitrate support"
2847 msgstr "Hög bitrate stöd"
2848
2849 #
2850 msgid "History"
2851 msgstr "Historia"
2852
2853 #
2854 msgid "Holland"
2855 msgstr "Holland"
2856
2857 #
2858 msgid "Hong Kong"
2859 msgstr "Hong Kong"
2860
2861 #
2862 msgid "Horizontal"
2863 msgstr "horisontal"
2864
2865 #
2866 msgid "How many minutes do you want to record?"
2867 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
2868
2869 #
2870 msgid "How to handle found crashlogs?"
2871 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
2872
2873 #
2874 msgid "Howto & Style"
2875 msgstr "Howto & Design"
2876
2877 #
2878 msgid "Hue"
2879 msgstr "Färgton"
2880
2881 #
2882 msgid "Hungarian"
2883 msgstr "Ungerska"
2884
2885 #
2886 msgid "IP Address"
2887 msgstr "IP adress"
2888
2889 #
2890 msgid "IP:"
2891 msgstr "IP:"
2892
2893 #
2894 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2895 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
2896
2897 #
2898 msgid "ISO path"
2899 msgstr "ISO sökväg"
2900
2901 #
2902 msgid "Icelandic"
2903 msgstr "Isländska"
2904
2905 #, python-format
2906 msgid ""
2907 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2908 "event if it records at least 80% of the it."
2909 msgstr ""
2910 "Om detta är aktiverat kommer existerande timer också behandlas som en "
2911 "inspelning om inspelningen är 80% av händelsen."
2912
2913 #
2914 msgid ""
2915 "If you see this, something is wrong with\n"
2916 "your scart connection. Press OK to return."
2917 msgstr ""
2918 "Om du ser detta, något är fel med\n"
2919 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
2920
2921 #
2922 msgid ""
2923 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2924 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2925 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2926 "possible.\n"
2927 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2928 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2929 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2930 "step.\n"
2931 "If you are happy with the result, press OK."
2932 msgstr ""
2933 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
2934 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
2935 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
2936 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
2937 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
2938 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
2939 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
2940 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
2941
2942 #
2943 msgid "Image flash utility"
2944 msgstr "Image flash redskap"
2945
2946 #
2947 msgid "Import AutoTimer"
2948 msgstr "Importera AutoTimer"
2949
2950 #
2951 msgid "Import existing Timer"
2952 msgstr "Importera befintliga Timer"
2953
2954 #
2955 msgid "Import from EPG"
2956 msgstr "Importera från EPG"
2957
2958 #
2959 msgid "In Progress"
2960 msgstr "I utförande"
2961
2962 #
2963 msgid ""
2964 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2965 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
2966
2967 #
2968 msgid "Include"
2969 msgstr "Inkludera"
2970
2971 #
2972 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2973 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
2974
2975 #
2976 msgid "Increase delay"
2977 msgstr "Öka fördröjning"
2978
2979 #
2980 #, python-format
2981 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2982 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
2983
2984 #
2985 msgid "Increased voltage"
2986 msgstr "Ökad spänning"
2987
2988 #
2989 msgid "Index"
2990 msgstr "Index"
2991
2992 #
2993 msgid "India"
2994 msgstr "India"
2995
2996 #
2997 msgid "Info"
2998 msgstr "Info"
2999
3000 #
3001 msgid "InfoBar"
3002 msgstr "Infobalk"
3003
3004 #
3005 msgid "Infobar timeout"
3006 msgstr "Infobalk timeout"
3007
3008 #
3009 msgid "Information"
3010 msgstr "Information"
3011
3012 #
3013 msgid "Init"
3014 msgstr "Initiera"
3015
3016 #
3017 msgid "Initial location in new timers"
3018 msgstr "Initial plats för nya timers"
3019
3020 #
3021 msgid "Initialization"
3022 msgstr "Initieringen"
3023
3024 #
3025 msgid "Initialize"
3026 msgstr "Initiera"
3027
3028 #
3029 msgid "Initializing Harddisk..."
3030 msgstr "Initierar hårddisk..."
3031
3032 #
3033 msgid "Input"
3034 msgstr "Ingång"
3035
3036 #
3037 msgid "Install"
3038 msgstr "Installera"
3039
3040 #
3041 msgid "Install a new image with a USB stick"
3042 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
3043
3044 #
3045 msgid "Install a new image with your web browser"
3046 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3047
3048 #
3049 msgid "Install extensions."
3050 msgstr "Installera utökningar."
3051
3052 #
3053 msgid "Install local extension"
3054 msgstr "Installera lokala utökningar"
3055
3056 #
3057 msgid "Install or remove finished."
3058 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3059
3060 #
3061 msgid "Install settings, skins, software..."
3062 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3063
3064 #
3065 msgid "Installation finished."
3066 msgstr "Installation klar."
3067
3068 #
3069 msgid "Installing"
3070 msgstr "Installera"
3071
3072 #
3073 msgid "Installing Software..."
3074 msgstr "Installera mjukvara..."
3075
3076 #
3077 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3078 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3079
3080 #
3081 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3082 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3083
3084 #
3085 msgid "Installing package content... Please wait..."
3086 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3087
3088 #
3089 msgid "Instant Record..."
3090 msgstr "Direktinspelning..."
3091
3092 #
3093 msgid "Instant record location"
3094 msgstr "Direktinspelning plats"
3095
3096 #
3097 msgid "Integrated Ethernet"
3098 msgstr "Integrerat nätverk"
3099
3100 #
3101 msgid "Integrated Wireless"
3102 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3103
3104 #
3105 msgid "Interface: "
3106 msgstr "Gränssnitt: "
3107
3108 #
3109 msgid "Intermediate"
3110 msgstr "Normal"
3111
3112 #
3113 msgid "Internal Flash"
3114 msgstr "Intern Flash"
3115
3116 msgid "Internal LAN adapter."
3117 msgstr "Intern LAN adapter"
3118
3119 #
3120 msgid "Invalid Location"
3121 msgstr "Ogiltig sökväg"
3122
3123 #
3124 #, python-format
3125 msgid "Invalid directory selected: %s"
3126 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3127
3128 #
3129 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3130 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3131 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3132
3133 #
3134 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3135 msgid "Invalid response from server."
3136 msgstr "Ogiltig respons från server."
3137
3138 #
3139 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3140 #, python-format
3141 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3142 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3143
3144 #
3145 msgid "Invalid selection"
3146 msgstr "Ogiltigt val"
3147
3148 #
3149 msgid "Inversion"
3150 msgstr "Inversion"
3151
3152 #
3153 msgid "Ipkg"
3154 msgstr "Ipkg"
3155
3156 #
3157 msgid "Ireland"
3158 msgstr "Irland"
3159
3160 #
3161 msgid "Is this videomode ok?"
3162 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3163
3164 #
3165 msgid "Israel"
3166 msgstr "Israel"
3167
3168 #
3169 msgid ""
3170 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3171 "deny specific ones.\n"
3172 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3173 "Service (inside a Bouquet).\n"
3174 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3175 msgstr ""
3176 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa kanaler eller "
3177 "favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3178 "En händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3179 "specifik och inte förnekas kanal (inuti en favoritlista)\n"
3180 "Tryck Blå för att lägga till en ny begränsning och Gul för att ta bort de "
3181 "markerade en."
3182
3183 #
3184 msgid "Italian"
3185 msgstr "Italienska"
3186
3187 #
3188 msgid "Italy"
3189 msgstr "Italien"
3190
3191 #
3192 msgid "Japan"
3193 msgstr "Japan"
3194
3195 #
3196 msgid "Job View"
3197 msgstr "Arbets Vy"
3198
3199 #
3200 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3201 msgid "Just Scale"
3202 msgstr "Bara skala"
3203
3204 #
3205 #, python-format
3206 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3207 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3208
3209 #
3210 #, python-format
3211 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3212 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3213
3214 #
3215 msgid "Keyboard"
3216 msgstr "Tangentbord"
3217
3218 #
3219 msgid "Keyboard Map"
3220 msgstr "Tangentbordslayout"
3221
3222 #
3223 msgid "Keyboard Setup"
3224 msgstr "Tangentbords inställning"
3225
3226 #
3227 msgid "Keymap"
3228 msgstr "Tangentlayout"
3229
3230 #
3231 msgid "LAN Adapter"
3232 msgstr "LAN Adapter"
3233
3234 msgid "LAN connection"
3235 msgstr "LAN anslutning"
3236
3237 #
3238 msgid "LNB"
3239 msgstr "LNB"
3240
3241 #
3242 msgid "LOF"
3243 msgstr "LOF"
3244
3245 #
3246 msgid "LOF/H"
3247 msgstr "LOF/H"
3248
3249 #
3250 msgid "LOF/L"
3251 msgstr "LOF/L"
3252
3253 #
3254 msgid "Language"
3255 msgstr "Språk"
3256
3257 #
3258 msgid "Language selection"
3259 msgstr "Välj språk"
3260
3261 #
3262 msgid "Last config"
3263 msgstr "Senaste konfiguration"
3264
3265 #
3266 msgid "Last speed"
3267 msgstr "Föregående hastighet"
3268
3269 #
3270 msgid "Latitude"
3271 msgstr "Latitud"
3272
3273 #
3274 msgid "Latvian"
3275 msgstr "Lettiska"
3276
3277 #
3278 msgid "Leave DVD Player?"
3279 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3280
3281 #
3282 msgid "Left"
3283 msgstr "Vänster"
3284
3285 #
3286 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3287 msgid "Letterbox"
3288 msgstr "Letterbox"
3289
3290 #
3291 msgid "Limit east"
3292 msgstr "Östlig gräns"
3293
3294 #
3295 msgid "Limit west"
3296 msgstr "Västlig gräns"
3297
3298 #
3299 msgid "Limited character set for recording filenames"
3300 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3301
3302 #
3303 msgid "Limits off"
3304 msgstr "Gränser av"
3305
3306 #
3307 msgid "Limits on"
3308 msgstr "Gränser på"
3309
3310 #
3311 msgid "Link Quality:"
3312 msgstr "Länkkvalitet:"
3313
3314 #
3315 msgid "Link:"
3316 msgstr "Länk:"
3317
3318 #
3319 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3320 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3321
3322 #
3323 msgid "List of Storage Devices"
3324 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3325
3326 #
3327 msgid "Lithuanian"
3328 msgstr "Litauiska"
3329
3330 #
3331 msgid "Load"
3332 msgstr "Ladda"
3333
3334 #
3335 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3336 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3337
3338 #
3339 msgid "Load feed on startup:"
3340 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3341
3342 #
3343 msgid "Load movie-length"
3344 msgstr "Ladda filmlängd"
3345
3346 #
3347 msgid "Local Network"
3348 msgstr "Lokalt Nätverk"
3349
3350 #
3351 msgid "Local share name"
3352 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3353
3354 #
3355 msgid "Location"
3356 msgstr "Sökväg"
3357
3358 #
3359 msgid "Location for instant recordings"
3360 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3361
3362 #
3363 msgid "Lock:"
3364 msgstr "Lås:"
3365
3366 #
3367 msgid "Log results to harddisk"
3368 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3369
3370 #
3371 msgid "Long Keypress"
3372 msgstr "Lång knapptryckning"
3373
3374 #
3375 msgid "Longitude"
3376 msgstr "Longitud"
3377
3378 #
3379 msgid "Lower bound of timespan."
3380 msgstr "Lägre gräns för tidsspann."
3381
3382 #
3383 msgid ""
3384 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3385 "are not taken into account!"
3386 msgstr ""
3387 "Lägre gräns för tidsspann. Inget före den här tiden kommer matchas. Offset "
3388 "är inte med i beräkningen."
3389
3390 #
3391 msgid "MMC Card"
3392 msgstr "MMC kort"
3393
3394 #
3395 msgid "MORE"
3396 msgstr "MER"
3397
3398 #
3399 msgid "Main menu"
3400 msgstr "Huvudmeny"
3401
3402 #
3403 msgid "Mainmenu"
3404 msgstr "Huvudmeny"
3405
3406 #
3407 msgid "Make this mark an 'in' point"
3408 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
3409
3410 #
3411 msgid "Make this mark an 'out' point"
3412 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
3413
3414 #
3415 msgid "Make this mark just a mark"
3416 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3417
3418 #
3419 msgid "Manage extensions"
3420 msgstr "Hantera utökningar"
3421
3422 #
3423 msgid "Manage network shares"
3424 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3425
3426 #
3427 msgid "Manage your network shares..."
3428 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3429
3430 #
3431 msgid "Manage your receiver's software"
3432 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3433
3434 #
3435 msgid "Manual Scan"
3436 msgstr "Manuell sökning"
3437
3438 #
3439 msgid "Manual transponder"
3440 msgstr "Manuell transponder"
3441
3442 #
3443 msgid "Manufacturer"
3444 msgstr "Tillverkare"
3445
3446 #
3447 msgid "Margin after record"
3448 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
3449
3450 #
3451 msgid "Margin before record (minutes)"
3452 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3453
3454 #
3455 #, python-format
3456 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3457 msgstr "Matcha tidsspann: %02d:%02d - %02d:%02d"
3458
3459 #
3460 msgid "Match title"
3461 msgstr "Matcha titel"
3462
3463 #
3464 #, python-format
3465 msgid "Match title: %s"
3466 msgstr "Matcha titel: %s"
3467
3468 #
3469 msgid "Max. Bitrate: "
3470 msgstr "Max. Bitrate: "
3471
3472 #
3473 msgid "Maximum duration (in m)"
3474 msgstr "Maximum varaktighet (i min) "
3475
3476 #
3477 msgid ""
3478 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3479 "time (without offset) it won't be matched."
3480 msgstr ""
3481 "Maximum händelse  varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3482 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3483
3484 #
3485 msgid "Media player"
3486 msgstr "Mediaspelare"
3487
3488 #
3489 msgid "MediaPlayer"
3490 msgstr "Mediaspelare"
3491
3492 #
3493 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3494 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3495
3496 #
3497 msgid "Medium is not empty!"
3498 msgstr "Media är inte tomt!"
3499
3500 #
3501 msgid "Menu"
3502 msgstr "Meny"
3503
3504 #
3505 msgid "Message"
3506 msgstr "Meddelande"
3507
3508 #
3509 msgid "Message..."
3510 msgstr "Meddelande..."
3511
3512 #
3513 msgid "Mexico"
3514 msgstr "Mexiko"
3515
3516 #
3517 msgid "Mkfs failed"
3518 msgstr "Mkfs misslyckades"
3519
3520 #
3521 msgid "Mode"
3522 msgstr "Läge"
3523
3524 #
3525 msgid "Model: "
3526 msgstr "Modell: "
3527
3528 #
3529 msgid "Modify existing timers"
3530 msgstr "Ändra befintliga timers"
3531
3532 #
3533 msgid "Modulation"
3534 msgstr "Modulering"
3535
3536 #
3537 msgid "Modulator"
3538 msgstr "Modulator"
3539
3540 #
3541 msgid "Mon"
3542 msgstr "Mån"
3543
3544 #
3545 msgid "Mon-Fri"
3546 msgstr "Mån-Fre"
3547
3548 #
3549 msgid "Monday"
3550 msgstr "Måndag"
3551
3552 #
3553 msgid "Monthly"
3554 msgstr "Månadsvis"
3555
3556 #
3557 msgid "More video entries."
3558 msgstr "Fler video poster."
3559
3560 #
3561 msgid "Mosquito noise reduction"
3562 msgstr "Mosquito brus minskning"
3563
3564 #
3565 msgid "Most discussed"
3566 msgstr "Mest diskuterad"
3567
3568 #
3569 msgid "Most linked"
3570 msgstr "Mest länkad"
3571
3572 #
3573 msgid "Most popular"
3574 msgstr "Mest populär"
3575
3576 #
3577 msgid "Most recent"
3578 msgstr "Mest nyast"
3579
3580 #
3581 msgid "Most responded"
3582 msgstr "Mest svarade"
3583
3584 #
3585 msgid "Most viewed"
3586 msgstr "Mest visad"
3587
3588 #
3589 msgid "Mount failed"
3590 msgstr "Montering misslyckades"
3591
3592 #
3593 msgid "Mount informations"
3594 msgstr "Monteringsinformation"
3595
3596 #
3597 msgid "Mount options"
3598 msgstr "Monteringsoptioner"
3599
3600 #
3601 msgid "Mount type"
3602 msgstr "Monteringstyp"
3603
3604 #
3605 msgid "MountManager"
3606 msgstr "MonteringsHanterare"
3607
3608 #
3609 msgid ""
3610 "Mounted/\n"
3611 "Unmounted"
3612 msgstr ""
3613 "Monterad/\n"
3614 "Omonterad"
3615
3616 #
3617 msgid "Mountpoints management"
3618 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3619
3620 #
3621 msgid "Mounts editor"
3622 msgstr "Monteringseditor"
3623
3624 #
3625 msgid "Mounts management"
3626 msgstr "Monteringshantering"
3627
3628 #
3629 msgid "Move Picture in Picture"
3630 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3631
3632 #
3633 msgid "Move east"
3634 msgstr "Flytta öst"
3635
3636 #
3637 msgid "Move plugin screen"
3638 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
3639
3640 #
3641 msgid "Move screen down"
3642 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
3643
3644 #
3645 msgid "Move screen to the center of your TV"
3646 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
3647
3648 #
3649 msgid "Move screen to the left"
3650 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
3651
3652 #
3653 msgid "Move screen to the lower left corner"
3654 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
3655
3656 #
3657 msgid "Move screen to the lower right corner"
3658 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
3659
3660 #
3661 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3662 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
3663
3664 #
3665 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3666 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
3667
3668 #
3669 msgid "Move screen to the right"
3670 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
3671
3672 #
3673 msgid "Move screen to the upper left corner"
3674 msgstr "Flytta bildrutan till övre  vänstra hörnet"
3675
3676 #
3677 msgid "Move screen to the upper right corner"
3678 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
3679
3680 #
3681 msgid "Move screen up"
3682 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
3683
3684 #
3685 msgid "Move west"
3686 msgstr "Flytta väst"
3687
3688 #
3689 msgid "Movie location"
3690 msgstr "Film plats"
3691
3692 #
3693 msgid "Movielist menu"
3694 msgstr "Filmlista meny"
3695
3696 #
3697 msgid "Multi EPG"
3698 msgstr "Multi EPG"
3699
3700 #
3701 msgid "Multimedia"
3702 msgstr "Multimedia"
3703
3704 #
3705 msgid "Multiple service support"
3706 msgstr "Multipla kanaler stöds"
3707
3708 #
3709 msgid "Multisat"
3710 msgstr "Multisat"
3711
3712 #
3713 msgid "Music"
3714 msgstr "Musik"
3715
3716 #
3717 msgid "Mute"
3718 msgstr "Ljud av"
3719
3720 #
3721 msgid "My TubePlayer"
3722 msgstr "My TubePlayer"
3723
3724 #
3725 msgid "MyTube Settings"
3726 msgstr "MyTube Inställningar"
3727
3728 #
3729 msgid "MyTubePlayer"
3730 msgstr "MyTubePlayer"
3731
3732 #
3733 msgid "MyTubePlayer Help"
3734 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
3735
3736 #
3737 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3738 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
3739
3740 #
3741 msgid "MyTubePlayer settings"
3742 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
3743
3744 #
3745 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3746 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
3747
3748 #
3749 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3750 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
3751
3752 #
3753 msgid "N/A"
3754 msgstr "Inte tillgänglig"
3755
3756 #
3757 msgid "NEXT"
3758 msgstr "NÄSTA"
3759
3760 #
3761 msgid "NFI Image Flashing"
3762 msgstr "NFI image Flashning"
3763
3764 #
3765 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3766 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
3767
3768 #
3769 msgid "NFS share"
3770 msgstr "NFS delning"
3771
3772 #
3773 msgid "NOW"
3774 msgstr "NU"
3775
3776 #
3777 msgid "NTSC"
3778 msgstr "NTSC"
3779
3780 #
3781 msgid "Name"
3782 msgstr "Namn"
3783
3784 #
3785 msgid "Nameserver"
3786 msgstr "Namnserver"
3787
3788 #
3789 #, python-format
3790 msgid "Nameserver %d"
3791 msgstr "Namnserver %d"
3792
3793 #
3794 msgid "Nameserver Setup"
3795 msgstr "Namnserver installation"
3796
3797 #
3798 msgid "Nameserver settings"
3799 msgstr "Namnserver inställningar"
3800
3801 #
3802 msgid "Netmask"
3803 msgstr "Nätmask"
3804
3805 #
3806 msgid "Network"
3807 msgstr "Nätverk"
3808
3809 #
3810 msgid "Network Configuration..."
3811 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
3812
3813 #
3814 msgid "Network Mount"
3815 msgstr "Nätverksmonteringar"
3816
3817 #
3818 msgid "Network SSID"
3819 msgstr "Nätverk SSID"
3820
3821 #
3822 msgid "Network Setup"
3823 msgstr "Nätverksinställningar"
3824
3825 #
3826 msgid "Network Wizard"
3827 msgstr "Nätverksguide"
3828
3829 #
3830 msgid "Network scan"
3831 msgstr "Sök nätverk"
3832
3833 #
3834 msgid "Network setup"
3835 msgstr "Nätverksinställningar"
3836
3837 #
3838 msgid "Network test"
3839 msgstr "Nätverk test"
3840
3841 #
3842 msgid "Network test..."
3843 msgstr "Nätverk test..."
3844
3845 msgid "Network test: "
3846 msgstr "Nätverkstest: "
3847
3848 #
3849 msgid "Network:"
3850 msgstr "Nätverk:"
3851
3852 #
3853 msgid "NetworkBrowser"
3854 msgstr "Nätverksbläddring"
3855
3856 #
3857 msgid "NetworkWizard"
3858 msgstr "Nätverksguide"
3859
3860 #
3861 msgid "Never"
3862 msgstr "Aldrig"
3863
3864 #
3865 msgid "New"
3866 msgstr "Ny"
3867
3868 #
3869 msgid "New Zealand"
3870 msgstr "Nya Zeeland"
3871
3872 #
3873 msgid "New pin"
3874 msgstr "Ny PIN"
3875
3876 #
3877 msgid "New version:"
3878 msgstr "Ny version:"
3879
3880 #
3881 msgid "News & Politics"
3882 msgstr "Nyheter & Politik"
3883
3884 #
3885 msgid "Next"
3886 msgstr "Nästa"
3887
3888 #
3889 msgid "No"
3890 msgstr "Nej"
3891
3892 #
3893 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3894 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
3895
3896 #
3897 msgid "No Connection"
3898 msgstr "Ingen anslutning"
3899
3900 #
3901 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3902 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
3903
3904 #
3905 msgid "No Networks found"
3906 msgstr "Inget nätverk funnet"
3907
3908 #
3909 msgid "No backup needed"
3910 msgstr "Ingen backup behövs"
3911
3912 #
3913 msgid ""
3914 "No data on transponder!\n"
3915 "(Timeout reading PAT)"
3916 msgstr ""
3917 "Ingen data på transponder!\n"
3918 "(Timeout vid läsning av PAT)"
3919
3920 #
3921 msgid "No description available."
3922 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
3923
3924 #
3925 msgid "No details for this image file"
3926 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
3927
3928 #
3929 msgid "No displayable files on this medium found!"
3930 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
3931
3932 #
3933 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3934 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
3935
3936 #
3937 msgid ""
3938 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3939 "forward/backward!"
3940 msgstr ""
3941 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
3942 "att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
3943
3944 #
3945 msgid "No free tuner!"
3946 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3947
3948 #
3949 msgid "No network connection available."
3950 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
3951
3952 #
3953 msgid "No network devices found!"
3954 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
3955
3956 #
3957 msgid "No networks found"
3958 msgstr "Inget nätverk hittat"
3959
3960 #
3961 msgid ""
3962 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3963 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
3964
3965 #
3966 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3967 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
3968
3969 #
3970 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3971 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
3972
3973 #
3974 msgid "No positioner capable frontend found."
3975 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
3976
3977 #
3978 msgid "No satellite frontend found!!"
3979 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
3980
3981 #
3982 msgid "No tags are set on these movies."
3983 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
3984
3985 #
3986 msgid "No to all"
3987 msgstr "Nej till alla"
3988
3989 #
3990 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3991 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
3992
3993 #
3994 msgid ""
3995 "No tuner is enabled!\n"
3996 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3997 msgstr ""
3998 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
3999 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4000
4001 #
4002 msgid "No useable USB stick found"
4003 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
4004
4005 #
4006 msgid ""
4007 "No valid service PIN found!\n"
4008 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4009 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4010 msgstr ""
4011 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4012 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4013 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4014
4015 #
4016 msgid ""
4017 "No valid setup PIN found!\n"
4018 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4019 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4020 msgstr ""
4021 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4022 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4023 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4024
4025 #
4026 msgid "No videos to display"
4027 msgstr "Ingen video att visa"
4028
4029 #
4030 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4031 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4032
4033 #
4034 msgid ""
4035 "No working local network adapter found.\n"
4036 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4037 "configured correctly."
4038 msgstr ""
4039 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4040 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4041 "är korrekt konfigurerat."
4042
4043 #
4044 msgid ""
4045 "No working wireless network adapter found.\n"
4046 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4047 "network is configured correctly."
4048 msgstr ""
4049 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4050 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4051 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4052
4053 #
4054 msgid ""
4055 "No working wireless network interface found.\n"
4056 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4057 "your local network interface."
4058 msgstr ""
4059 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4060 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4061 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4062
4063 #
4064 msgid "No, but play video again"
4065 msgstr "Nej, men spela video igen"
4066
4067 #
4068 msgid "No, but restart from begin"
4069 msgstr "Nej, men starta om från början"
4070
4071 #
4072 msgid "No, but switch to video entries."
4073 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4074
4075 #
4076 msgid "No, but switch to video search."
4077 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4078
4079 #
4080 msgid "No, do nothing."
4081 msgstr "Nej, gör inget."
4082
4083 #
4084 msgid "No, just start my dreambox"
4085 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4086
4087 #
4088 msgid "No, not now"
4089 msgstr "Nej, inte nu"
4090
4091 #
4092 msgid "No, remove them."
4093 msgstr "Nej, ta bort dem."
4094
4095 #
4096 msgid "No, scan later manually"
4097 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4098
4099 #
4100 msgid "No, send them never"
4101 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4102
4103 #
4104 msgid "None"
4105 msgstr "Inga"
4106
4107 #
4108 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4109 msgid "Nonlinear"
4110 msgstr "Ej linjär"
4111
4112 #
4113 msgid "Nonprofits & Activism"
4114 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4115
4116 #
4117 msgid "North"
4118 msgstr "Nord"
4119
4120 #
4121 msgid "Norwegian"
4122 msgstr "Norska"
4123
4124 #
4125 #, python-format
4126 msgid ""
4127 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4128 "required, %d MB available)"
4129 msgstr ""
4130 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4131 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4132
4133 #
4134 msgid "Not fetching feed entries"
4135 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4136
4137 #
4138 msgid ""
4139 "Nothing to scan!\n"
4140 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4141 msgstr ""
4142 "Inget att scanna!\n"
4143 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4144
4145 #
4146 msgid "Now Playing"
4147 msgstr "Spelas nu"
4148
4149 #
4150 msgid ""
4151 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4152 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4153 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4154 msgstr ""
4155 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
4156 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4157 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
4158
4159 #
4160 msgid "Number of scheduled recordings left."
4161 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4162
4163 #
4164 msgid "OK"
4165 msgstr "OK"
4166
4167 #
4168 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4169 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4170
4171 #
4172 msgid "OK, remove another extensions"
4173 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4174
4175 #
4176 msgid "OK, remove some extensions"
4177 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4178
4179 #
4180 msgid "OSD Settings"
4181 msgstr "OSD inställning"
4182
4183 #
4184 msgid "OSD visibility"
4185 msgstr "OSD synlighet"
4186
4187 #
4188 msgid "Off"
4189 msgstr "Av"
4190
4191 #
4192 msgid "Offset after recording (in m)"
4193 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4194
4195 #
4196 msgid "Offset before recording (in m)"
4197 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4198
4199 #
4200 msgid "On"
4201 msgstr "På"
4202
4203 #
4204 msgid "On any service"
4205 msgstr "På alla kanaler"
4206
4207 #
4208 msgid "On same service"
4209 msgstr "På samma kanal"
4210
4211 #
4212 msgid "One"
4213 msgstr "En"
4214
4215 #
4216 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4217 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session."
4218
4219 #
4220 msgid "Only Free scan"
4221 msgstr "Bara Fri sökning"
4222
4223 #
4224 msgid "Only extensions."
4225 msgstr "Endast utökningar."
4226
4227 #
4228 msgid "Only match during timespan"
4229 msgstr "Matcha enbart under tidsspannet"
4230
4231 #
4232 #, python-format
4233 msgid "Only on Service: %s"
4234 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4235
4236 #
4237 msgid "Open Context Menu"
4238 msgstr "Öppna Context Meny"
4239
4240 #
4241 msgid "Open plugin menu"
4242 msgstr "Öppna plugin meny"
4243
4244 #
4245 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4246 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4247
4248 #
4249 msgid "Orbital Position"
4250 msgstr "Orbital position"
4251
4252 #
4253 msgid "Outer Bound (+/-)"
4254 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4255
4256 #
4257 msgid "Override found with alternative service"
4258 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4259
4260 #
4261 msgid "PAL"
4262 msgstr "PAL"
4263
4264 #
4265 msgid "PIDs"
4266 msgstr "PIDs"
4267
4268 #
4269 msgid "Package list update"
4270 msgstr "Paketlista uppdatering"
4271
4272 #
4273 msgid "Package removal failed.\n"
4274 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4275
4276 #
4277 msgid "Package removed successfully.\n"
4278 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
4279
4280 #
4281 msgid "Packet management"
4282 msgstr "Pakethantering"
4283
4284 #
4285 msgid "Packet manager"
4286 msgstr "Pakethanterare"
4287
4288 #
4289 msgid "Page"
4290 msgstr "Sida"
4291
4292 #
4293 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4294 msgid "Pan&Scan"
4295 msgstr "Pan&Scan"
4296
4297 #
4298 msgid "Parent Directory"
4299 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4300
4301 #
4302 msgid "Parental control"
4303 msgstr "Föräldrakontroll"
4304
4305 #
4306 msgid "Parental control services Editor"
4307 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4308
4309 #
4310 msgid "Parental control setup"
4311 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4312
4313 #
4314 msgid "Parental control type"
4315 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4316
4317 #
4318 msgid "Password"
4319 msgstr "Lösenord"
4320
4321 #
4322 msgid "Pause movie at end"
4323 msgstr "Pausa filmen"
4324
4325 #
4326 msgid "People & Blogs"
4327 msgstr "Folk & Bloggar"
4328
4329 #
4330 msgid "Pets & Animals"
4331 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4332
4333 #
4334 msgid "Phone number"
4335 msgstr "Telefonnummer"
4336
4337 #
4338 msgid "PiPSetup"
4339 msgstr "BiB konfiguration"
4340
4341 #
4342 msgid "PicturePlayer"
4343 msgstr "Bildspelare"
4344
4345 #
4346 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4347 msgid "Pillarbox"
4348 msgstr "Svarta kanter"
4349
4350 #
4351 msgid "Pilot"
4352 msgstr "Pilot"
4353
4354 #
4355 msgid "Pin code needed"
4356 msgstr "PIN kod behövs"
4357
4358 #
4359 msgid "Play"
4360 msgstr "Spela upp"
4361
4362 #
4363 msgid "Play Audio-CD..."
4364 msgstr "Spela Audio-CD..."
4365
4366 #
4367 msgid "Play DVD"
4368 msgstr "Spela DVD"
4369
4370 #
4371 msgid "Play Music..."
4372 msgstr "Spela Musik..."
4373
4374 #
4375 msgid "Play YouTube movies"
4376 msgstr "Spela YouTube filmer"
4377
4378 #
4379 msgid "Play next video"
4380 msgstr "Spela nästa video"
4381
4382 #
4383 msgid "Play recorded movies..."
4384 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4385
4386 #
4387 msgid "Play video again"
4388 msgstr "Spela video igen."
4389
4390 #
4391 msgid "Please Reboot"
4392 msgstr "Vänligen starta om"
4393
4394 #
4395 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4396 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4397
4398 #
4399 msgid "Please add titles to the compilation."
4400 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
4401
4402 #
4403 msgid "Please change recording endtime"
4404 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4405
4406 #
4407 msgid "Please check your network settings!"
4408 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4409
4410 #
4411 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4412 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4413
4414 #
4415 msgid "Please choose an extension..."
4416 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4417
4418 #
4419 msgid "Please choose he package..."
4420 msgstr "Vänligen välj paket"
4421
4422 #
4423 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4424 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4425
4426 #
4427 msgid ""
4428 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4429 "values.\n"
4430 "When you are ready press OK to continue."
4431 msgstr ""
4432 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4433 "begärda fälten.\n"
4434 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
4435
4436 #
4437 msgid ""
4438 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4439 "values.\n"
4440 "When you are ready press OK to continue."
4441 msgstr ""
4442 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4443 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4444
4445 #
4446 msgid ""
4447 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4448 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4449 msgstr ""
4450 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4451 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4452
4453 #
4454 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4455 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4456
4457 #
4458 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4459 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4460