sync languages
[vuplus_dvbapp] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-01-25 01:32+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-12-30 11:01+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr ""
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB ledigt)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(ZAP)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(tom)"
79
80 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
81 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
82
83 msgid "/var directory"
84 msgstr "/var bibliotek"
85
86 msgid "0"
87 msgstr ""
88
89 msgid "1"
90 msgstr ""
91
92 msgid "1.0"
93 msgstr "1.0"
94
95 msgid "1.1"
96 msgstr "1.1"
97
98 msgid "1.2"
99 msgstr "1.2"
100
101 msgid "12V output"
102 msgstr "12V utgång"
103
104 msgid "13 V"
105 msgstr "13 V"
106
107 msgid "16:10 Letterbox"
108 msgstr "16:10 Letterbox"
109
110 msgid "16:10 PanScan"
111 msgstr "16:10 PanScan"
112
113 msgid "16:9"
114 msgstr "16:9"
115
116 msgid "16:9 Letterbox"
117 msgstr "16:9 Letterbox"
118
119 msgid "16:9 always"
120 msgstr "16:9 alltid"
121
122 msgid "18 V"
123 msgstr "18 V"
124
125 msgid "2"
126 msgstr ""
127
128 msgid "3"
129 msgstr ""
130
131 msgid "30 minutes"
132 msgstr "30 minuter"
133
134 msgid "4"
135 msgstr ""
136
137 msgid "4:3 Letterbox"
138 msgstr "4:3 Letterbox"
139
140 msgid "4:3 PanScan"
141 msgstr "4:3 PanScan"
142
143 msgid "5"
144 msgstr ""
145
146 msgid "5 minutes"
147 msgstr "5 minuter"
148
149 msgid "6"
150 msgstr ""
151
152 msgid "60 minutes"
153 msgstr "60 minuter"
154
155 msgid "7"
156 msgstr ""
157
158 msgid "8"
159 msgstr ""
160
161 msgid "9"
162 msgstr ""
163
164 msgid "<unknown>"
165 msgstr "<okänd>"
166
167 msgid "??"
168 msgstr "??"
169
170 msgid "A"
171 msgstr "A"
172
173 #, python-format
174 msgid ""
175 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
176 "Do you want to keep your version?"
177 msgstr ""
178 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
179 "Vill du behålla den din version?"
180
181 msgid ""
182 "A finished record timer wants to set your\n"
183 "Dreambox to standby. Do that now?"
184 msgstr ""
185 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
186 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
187
188 msgid ""
189 "A finished record timer wants to shut down\n"
190 "your Dreambox. Shutdown now?"
191 msgstr ""
192 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
193 "din Dreambox. Stänga av nu?"
194
195 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
196 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald bouqet"
197
198 #, python-format
199 msgid ""
200 "A record has been started:\n"
201 "%s"
202 msgstr ""
203 "En inspelning har påbörjats:\n"
204 "%s"
205
206 msgid ""
207 "A recording is currently running.\n"
208 "What do you want to do?"
209 msgstr ""
210 "En inspelning pågår redan.\n"
211 "Vad vill du göra?"
212
213 msgid ""
214 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
215 "configure the positioner."
216 msgstr ""
217 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurerar "
218 "motorn."
219
220 msgid ""
221 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
222 "start the satfinder."
223 msgstr ""
224 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker startar "
225 "satfinder."
226
227 msgid ""
228 "A sleep timer wants to set your\n"
229 "Dreambox to standby. Do that now?"
230 msgstr ""
231 "En sovtimer vill försätta din\n"
232 "Dreambox i standby. Utföra det?"
233
234 msgid ""
235 "A sleep timer wants to shut down\n"
236 "your Dreambox. Shutdown now?"
237 msgstr ""
238 "En sovtimer vill stänga av\n"
239 "din Dreambox. Stänga av nu?"
240
241 msgid ""
242 "A timer failed to record!\n"
243 "Disable TV and try again?\n"
244 msgstr ""
245 "En timerinspelning misslyckades!\n"
246 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
247
248 msgid "A/V Settings"
249 msgstr "A/V Inställningar"
250
251 msgid "AA"
252 msgstr "AA"
253
254 msgid "AB"
255 msgstr "AB"
256
257 msgid "AC3 default"
258 msgstr "AC3 standard"
259
260 msgid "AGC"
261 msgstr "AGC"
262
263 msgid "AGC:"
264 msgstr "AGC:"
265
266 msgid "About"
267 msgstr "Om"
268
269 msgid "About..."
270 msgstr "Om..."
271
272 msgid "Action on long powerbutton press"
273 msgstr "Händelse vid långt tryck på powerknapp"
274
275 msgid "Activate Picture in Picture"
276 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
277
278 msgid "Activate network settings"
279 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
280
281 msgid "Add"
282 msgstr "Lägg till"
283
284 msgid "Add a mark"
285 msgstr "Lägg till markör"
286
287 msgid "Add timer"
288 msgstr "Lägg till timer"
289
290 msgid "Add to bouquet"
291 msgstr "Lägg till i bouquet"
292
293 msgid "Add to favourites"
294 msgstr "Lägg till i favoriter"
295
296 msgid "Advanced"
297 msgstr "Avancerat"
298
299 msgid "Advanced Video Setup"
300 msgstr ""
301
302 msgid "After event"
303 msgstr "Efter program"
304
305 msgid ""
306 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
307 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
308 msgstr ""
309 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
310 "manual för Dreambox om hur du utför det."
311
312 msgid "Album:"
313 msgstr "Album:"
314
315 msgid "All"
316 msgstr "Alla"
317
318 msgid "All..."
319 msgstr "Alla..."
320
321 msgid "Alpha"
322 msgstr "Alpha"
323
324 msgid "Alternative radio mode"
325 msgstr "Alternativt radioläge"
326
327 msgid "Alternative services tuner priority"
328 msgstr "Alternativ service tuner prioritet"
329
330 msgid "Arabic"
331 msgstr "Arabiska"
332
333 msgid "Artist:"
334 msgstr "Artist:"
335
336 msgid "Ask before shutdown:"
337 msgstr "Fråga före avstängning:"
338
339 msgid "Aspect Ratio"
340 msgstr "Bildformat"
341
342 msgid "Audio"
343 msgstr "Ljud"
344
345 msgid "Audio Options..."
346 msgstr "Ljud Optioner..."
347
348 msgid "Auto"
349 msgstr "Auto"
350
351 msgid "Automatic Scan"
352 msgstr "Automatisk Sökning"
353
354 msgid "B"
355 msgstr "B"
356
357 msgid "BA"
358 msgstr "BA"
359
360 msgid "BB"
361 msgstr "BB"
362
363 msgid "BER"
364 msgstr "BER"
365
366 msgid "BER:"
367 msgstr "BER:"
368
369 msgid "Backup"
370 msgstr "Backup"
371
372 msgid "Backup Location"
373 msgstr "Backups Placering"
374
375 msgid "Backup Mode"
376 msgstr "Backup Läge"
377
378 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
379 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
380
381 msgid "Band"
382 msgstr "Band"
383
384 msgid "Bandwidth"
385 msgstr "Bandbredd"
386
387 msgid "Begin time"
388 msgstr "Starttid"
389
390 msgid "Behaviour of 0 key in PiP-mode"
391 msgstr "Uppförande av 0 i BiB läge"
392
393 msgid "Brightness"
394 msgstr "Ljusstyrka"
395
396 msgid "Bus: "
397 msgstr "Bus: "
398
399 msgid ""
400 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
401 "displayed."
402 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
403
404 msgid "C-Band"
405 msgstr "C-Band"
406
407 msgid "CF Drive"
408 msgstr "CF Disk"
409
410 msgid "CVBS"
411 msgstr "CVBS"
412
413 msgid "Cable"
414 msgstr "Kabel"
415
416 msgid "Cache Thumbnails"
417 msgstr "Cacha Thumbnails"
418
419 msgid "Call monitoring"
420 msgstr "Samtalsmonitorering"
421
422 msgid "Cancel"
423 msgstr "Avbryt"
424
425 msgid "Capacity: "
426 msgstr "Kapacitet: "
427
428 msgid "Card"
429 msgstr "Kort"
430
431 msgid "Catalan"
432 msgstr "Katalanska"
433
434 msgid "Change bouquets in quickzap"
435 msgstr "Byt bouquet med quickzap"
436
437 msgid "Change pin code"
438 msgstr "Ändra PIN kod"
439
440 msgid "Change service pin"
441 msgstr "Ändra service PIN"
442
443 msgid "Change service pins"
444 msgstr "Ändra service PIN"
445
446 msgid "Change setup pin"
447 msgstr "Ändra installations PIN"
448
449 msgid "Channel"
450 msgstr "Kanal"
451
452 msgid "Channel Selection"
453 msgstr "Kanallista"
454
455 msgid "Channel:"
456 msgstr "Kanal:"
457
458 msgid "Channellist menu"
459 msgstr "Kanallista meny"
460
461 msgid "Choose Tuner"
462 msgstr "Välj Tuner"
463
464 msgid "Choose bouquet"
465 msgstr "Välj bouquet"
466
467 msgid "Choose source"
468 msgstr "Välj källa"
469
470 msgid "Choose your Skin"
471 msgstr "Välj utseende"
472
473 msgid "Cleanup"
474 msgstr "Rensa"
475
476 msgid "Clear before scan"
477 msgstr "Rensa före sökning"
478
479 msgid "Clear log"
480 msgstr "Rensa log"
481
482 msgid "Code rate high"
483 msgstr "Code rate hög"
484
485 msgid "Code rate low"
486 msgstr "Code rate låg"
487
488 msgid "Coderate HP"
489 msgstr "Coderate HP"
490
491 msgid "Coderate LP"
492 msgstr "Coderate LP"
493
494 msgid "Color Format"
495 msgstr "Färgformat"
496
497 msgid "Command order"
498 msgstr "Kommando ordning"
499
500 msgid "Committed DiSEqC command"
501 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
502
503 msgid "Common Interface"
504 msgstr "Common Interface"
505
506 msgid "Compact Flash"
507 msgstr "Compact Flash"
508
509 msgid "Compact flash card"
510 msgstr "Compact Flash kort"
511
512 msgid "Complete"
513 msgstr "Komplett"
514
515 msgid "Configuration Mode"
516 msgstr "Konfigurationsläge"
517
518 msgid "Configuring"
519 msgstr "Konfigurering"
520
521 msgid "Conflicting timer"
522 msgstr "Timerkonflikt"
523
524 msgid "Connected to Fritz!Box!"
525 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
526
527 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
528 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
529
530 #, python-format
531 msgid ""
532 "Connection to Fritz!Box\n"
533 "failed! (%s)\n"
534 "retrying..."
535 msgstr ""
536 "Anslutning till Fritz!Box\n"
537 "misslyckades! (%s)\n"
538 "försöker igen..."
539
540 msgid "Constellation"
541 msgstr "Konstellation"
542
543 msgid "Contrast"
544 msgstr "Kontrast"
545
546 msgid "Create movie folder failed"
547 msgstr "Skapa movie katalog misslyckades"
548
549 msgid "Creating partition failed"
550 msgstr "Skapandet av partition misslyckades"
551
552 msgid "Croatian"
553 msgstr "Kroatiska"
554
555 msgid "Current Transponder"
556 msgstr "Nuvarande Transponder"
557
558 msgid "Current settings:"
559 msgstr ""
560
561 msgid "Current version:"
562 msgstr "Aktuell Version:"
563
564 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
565 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3 tangenterna"
566
567 msgid "Customize"
568 msgstr "Anpassningar"
569
570 msgid "Cut"
571 msgstr "Klipp"
572
573 msgid "Cutlist editor..."
574 msgstr "Klipplist editor..."
575
576 msgid "Czech"
577 msgstr "Tjeckiska"
578
579 msgid "DVB-S"
580 msgstr "DVB-S"
581
582 msgid "DVB-S2"
583 msgstr "DVB-S2"
584
585 msgid "Danish"
586 msgstr "Danska"
587
588 msgid "Date"
589 msgstr "Datum"
590
591 msgid "Deep Standby"
592 msgstr "Stäng av"
593
594 msgid "Delay"
595 msgstr "Fördröjning"
596
597 msgid "Delete"
598 msgstr "Ta bort"
599
600 msgid "Delete entry"
601 msgstr "Ta bort post"
602
603 msgid "Delete failed!"
604 msgstr "Borttagning misslyckades!"
605
606 msgid "Description"
607 msgstr "Beskrivning"
608
609 msgid "Detected HDD:"
610 msgstr "Hittad Hårddisk:"
611
612 msgid "Detected NIMs:"
613 msgstr "Hittade Tuners:"
614
615 msgid "Device Setup..."
616 msgstr "Nätverk Installation..."
617
618 msgid "DiSEqC"
619 msgstr "DiSEqC"
620
621 msgid "DiSEqC A/B"
622 msgstr "DiSEqC A/B"
623
624 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
625 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
626
627 msgid "DiSEqC Mode"
628 msgstr "DiSEqC Läge"
629
630 msgid "DiSEqC mode"
631 msgstr "DiSEqC läge"
632
633 msgid "DiSEqC repeats"
634 msgstr "DiSEqC repetetioner"
635
636 msgid "Disable"
637 msgstr "Avaktivera"
638
639 msgid "Disable Picture in Picture"
640 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
641
642 msgid "Disable Subtitles"
643 msgstr "Avaktivera Textning"
644
645 msgid "Disabled"
646 msgstr "Avaktivera"
647
648 #, python-format
649 msgid ""
650 "Disconnected from\n"
651 "Fritz!Box! (%s)\n"
652 "retrying..."
653 msgstr ""
654 "Kopplade ifrån\n"
655 "Fritz!Box! (%s)\n"
656 "återförsöker..."
657
658 msgid "Dish"
659 msgstr "Parabol"
660
661 msgid "Display Setup"
662 msgstr "Display Installation"
663
664 msgid ""
665 "Do you really want to REMOVE\n"
666 "the plugin \""
667 msgstr ""
668 "Vill du verkligen TA BORT\n"
669 "pluginen \""
670
671 #, python-format
672 msgid "Do you really want to delete %s?"
673 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
674
675 msgid ""
676 "Do you really want to download\n"
677 "the plugin \""
678 msgstr ""
679 "Vill du verkligen ladda ner\n"
680 "pluginen \""
681
682 msgid "Do you really want to exit?"
683 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
684
685 msgid ""
686 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
687 "All data on the disk will be lost!"
688 msgstr ""
689 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
690 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
691
692 msgid ""
693 "Do you want to backup now?\n"
694 "After pressing OK, please wait!"
695 msgstr ""
696 "Vill du ta en backup nu?\n"
697 "Tryck OK och vänligen vänta!"
698
699 msgid "Do you want to do a service scan?"
700 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
701
702 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
703 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
704
705 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
706 msgstr "Vill du aktivera föräldrarkontroll på din Dreambox?"
707
708 msgid "Do you want to restore your settings?"
709 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
710
711 msgid "Do you want to resume this playback?"
712 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
713
714 msgid ""
715 "Do you want to update your Dreambox?\n"
716 "After pressing OK, please wait!"
717 msgstr ""
718 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
719 "Tryck OK och vänligen vänta!"
720
721 msgid "Do you want to view a tutorial?"
722 msgstr "Vill du se en guide?"
723
724 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
725 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
726
727 #, python-format
728 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
729 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
730
731 #, python-format
732 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
733 msgstr "klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
734
735 msgid "Download Plugins"
736 msgstr "Ladda ner Plugins"
737
738 msgid "Downloadable new plugins"
739 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
740
741 msgid "Downloadable plugins"
742 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
743
744 msgid "Downloading"
745 msgstr "Laddar ner"
746
747 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
748 msgstr "Laddar ner information om pluginet. Var vänlig vänta..."
749
750 msgid "Dutch"
751 msgstr "Holländska"
752
753 msgid "E"
754 msgstr "Ö"
755
756 msgid "EPG Selection"
757 msgstr "EPG Val"
758
759 #, python-format
760 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
761 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
762
763 msgid "East"
764 msgstr "Öst"
765
766 msgid "Edit services list"
767 msgstr "Ändra kanallista"
768
769 msgid "Electronic Program Guide"
770 msgstr "Elektronisk Program Guide"
771
772 msgid "Enable"
773 msgstr "Aktivera"
774
775 msgid "Enable 5V for active antenna"
776 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
777
778 msgid "Enable multiple bouquets"
779 msgstr "Aktivera flera bouquets"
780
781 msgid "Enable parental control"
782 msgstr "Aktivera föräldrarkontroll"
783
784 msgid "Enabled"
785 msgstr "Aktiverad"
786
787 msgid "End"
788 msgstr "Slut"
789
790 msgid "End time"
791 msgstr "Sluttid"
792
793 msgid "EndTime"
794 msgstr "SlutTid"
795
796 msgid "English"
797 msgstr "Engelska"
798
799 msgid ""
800 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
801 "\n"
802 "If you experience any problems please contact\n"
803 "stephan@reichholf.net\n"
804 "\n"
805 "© 2006 - Stephan Reichholf"
806 msgstr ""
807 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
808 "\n"
809 "Vid problem kontakta\n"
810 "stephan@reichholf.net\n"
811 "\n"
812 "© 2006 - Stephan Reichholf"
813
814 msgid "Enter main menu..."
815 msgstr "Gå till huvudmeny..."
816
817 msgid "Enter the service pin"
818 msgstr "Ange service PIN"
819
820 msgid "Error"
821 msgstr "Fel"
822
823 msgid "Eventview"
824 msgstr "Programöversikt"
825
826 msgid "Everything is fine"
827 msgstr "Allting är bra"
828
829 msgid "Execution Progress:"
830 msgstr "Exekverings Framsteg:"
831
832 msgid "Execution finished!!"
833 msgstr "Exekvering färdig!"
834
835 msgid "Exit editor"
836 msgstr "Avsluta editor"
837
838 msgid "Exit the wizard"
839 msgstr "Avsluta guiden"
840
841 msgid "Exit wizard"
842 msgstr "Avsluta guiden"
843
844 msgid "Expert"
845 msgstr "Expert"
846
847 msgid "Extended Setup..."
848 msgstr "Utökad Installation..."
849
850 msgid "Extensions"
851 msgstr "Utökningar"
852
853 msgid "FEC"
854 msgstr "FEC"
855
856 msgid "Fast"
857 msgstr "Snabb"
858
859 msgid "Fast DiSEqC"
860 msgstr "Fast DiSEqC"
861
862 msgid "Fast epoch"
863 msgstr "Snabb epoch"
864
865 msgid "Favourites"
866 msgstr "Favoriter"
867
868 msgid "Finetune"
869 msgstr "Fininställning"
870
871 msgid "Finnish"
872 msgstr "Finska"
873
874 msgid "French"
875 msgstr "Franska"
876
877 msgid "Frequency"
878 msgstr "Frekvens"
879
880 msgid "Frequency bands"
881 msgstr "Frekvensband"
882
883 msgid "Frequency scan step size(khz)"
884 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
885
886 msgid "Frequency steps"
887 msgstr "Frekvenssteg"
888
889 msgid "Fri"
890 msgstr "Fre"
891
892 msgid "Friday"
893 msgstr "Fredag"
894
895 msgid "Fritz!Box FON IP address"
896 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
897
898 #, python-format
899 msgid "Frontprocessor version: %d"
900 msgstr "Frontprocessor version: %d"
901
902 msgid "Function not yet implemented"
903 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
904
905 msgid ""
906 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
907 "Do you want to Restart the GUI now?"
908 msgstr ""
909 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
910 "Vill du starta om GUI nu?"
911
912 msgid "Gateway"
913 msgstr "Gateway"
914
915 msgid "Genre:"
916 msgstr "Genre:"
917
918 msgid "German"
919 msgstr "Tyska"
920
921 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
922 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
923
924 msgid "Goto 0"
925 msgstr "Gå till 0"
926
927 msgid "Goto position"
928 msgstr "Gå till position"
929
930 msgid "Graphical Multi EPG"
931 msgstr "Grafisk Multi EPG"
932
933 msgid "Greek"
934 msgstr "Grekiska"
935
936 msgid "Guard Interval"
937 msgstr "Guard Intervall"
938
939 msgid "Guard interval mode"
940 msgstr "Guard interval läge"
941
942 msgid "Harddisk"
943 msgstr "Hårddisk"
944
945 msgid "Harddisk setup"
946 msgstr "Hårddisk installation"
947
948 msgid "Harddisk standby after"
949 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
950
951 msgid "Hierarchy Information"
952 msgstr "Hierarkisk Information "
953
954 msgid "Hierarchy mode"
955 msgstr "Hierarkiskt läge"
956
957 msgid "How many minutes do you want to record?"
958 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
959
960 msgid "Hungarian"
961 msgstr "Ungerska"
962
963 msgid "IP Address"
964 msgstr "IP Adress"
965
966 msgid "Icelandic"
967 msgstr "Isländska"
968
969 msgid ""
970 "If you see this, something is wrong with\n"
971 "your scart connection. Press OK to return."
972 msgstr ""
973 "Om du ser detta, något är fel med\n"
974 "din scart kontakt. Tryck OK för återgå."
975
976 msgid "Image-Upgrade"
977 msgstr "Image Uppgradering"
978
979 msgid ""
980 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
981 msgstr "För att göra en timerinspelning, var TV växlad till inspelad kanal!\n"
982
983 msgid "Increased voltage"
984 msgstr "Ökad spänning"
985
986 msgid "Index"
987 msgstr "Index"
988
989 msgid "InfoBar"
990 msgstr "InfoBalk"
991
992 msgid "Infobar timeout"
993 msgstr "Infobalk timeout"
994
995 msgid "Information"
996 msgstr "Information"
997
998 msgid "Init"
999 msgstr "Initiera"
1000
1001 msgid "Initialization..."
1002 msgstr "Initiering..."
1003
1004 msgid "Initialize"
1005 msgstr "Initiera"
1006
1007 msgid "Initializing Harddisk..."
1008 msgstr "Initierar Hårddisk..."
1009
1010 msgid "Input"
1011 msgstr "Ingång"
1012
1013 msgid "Installing"
1014 msgstr "Installera"
1015
1016 msgid "Installing Software..."
1017 msgstr "Installera Mjukvara..."
1018
1019 msgid "Instant Record..."
1020 msgstr "Direkt inspelning..."
1021
1022 msgid "Integrated Ethernet"
1023 msgstr "Integrerat Nätverk"
1024
1025 msgid "Intermediate"
1026 msgstr "Mellan"
1027
1028 msgid "Internal Flash"
1029 msgstr "Intern Flash"
1030
1031 msgid "Inversion"
1032 msgstr "Inversion"
1033
1034 msgid "Invert display"
1035 msgstr "Invertera LCD"
1036
1037 msgid "Italian"
1038 msgstr "Italienska"
1039
1040 msgid "Keyboard Map"
1041 msgstr "Tangentbordslayout"
1042
1043 msgid "Keyboard Setup"
1044 msgstr "Tangentbords inställning"
1045
1046 msgid "Keymap"
1047 msgstr "Tangentlayout"
1048
1049 msgid "LNB"
1050 msgstr "LNB"
1051
1052 msgid "LOF"
1053 msgstr "LOF"
1054
1055 msgid "LOF/H"
1056 msgstr "LOF/H"
1057
1058 msgid "LOF/L"
1059 msgstr "LOF/L"
1060
1061 msgid "Language selection"
1062 msgstr "Välj språk"
1063
1064 msgid "Language..."
1065 msgstr "Språk..."
1066
1067 msgid "Latitude"
1068 msgstr "Latitud"
1069
1070 msgid "Left"
1071 msgstr "Vänster"
1072
1073 msgid "Limit east"
1074 msgstr "Östlig gräns"
1075
1076 msgid "Limit west"
1077 msgstr "Västlig gräns"
1078
1079 msgid "Limits off"
1080 msgstr "Gränser av"
1081
1082 msgid "Limits on"
1083 msgstr "Gränser på"
1084
1085 msgid "List of Storage Devices"
1086 msgstr "Lista på Lagringsenheter"
1087
1088 msgid "Lithuanian"
1089 msgstr "Litauiska"
1090
1091 msgid "Lock:"
1092 msgstr "Lås:"
1093
1094 msgid "Long Keypress"
1095 msgstr "Lång knapptryckning"
1096
1097 msgid "Longitude"
1098 msgstr "Longitud"
1099
1100 msgid "MMC Card"
1101 msgstr "MMC Kort"
1102
1103 msgid "MORE"
1104 msgstr "MER"
1105
1106 msgid "Main menu"
1107 msgstr "Huvudmeny"
1108
1109 msgid "Mainmenu"
1110 msgstr "Huvudmeny"
1111
1112 msgid "Make this mark an 'in' point"
1113 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1114
1115 msgid "Make this mark an 'out' point"
1116 msgstr "Gör denna markör till 'out' punkt"
1117
1118 msgid "Make this mark just a mark"
1119 msgstr "Gör denna markör till en markör"
1120
1121 msgid "Manual Scan"
1122 msgstr "Manuell Sökning"
1123
1124 msgid "Manual transponder"
1125 msgstr "Manuell transponder"
1126
1127 msgid "Margin after record"
1128 msgstr "Marginal efter inspelning"
1129
1130 msgid "Margin before record (minutes)"
1131 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1132
1133 msgid "Media player"
1134 msgstr "Mediaspelare"
1135
1136 msgid "MediaPlayer"
1137 msgstr "MediaSpelare"
1138
1139 msgid "Menu"
1140 msgstr "Meny"
1141
1142 msgid "Message"
1143 msgstr "Meddelande"
1144
1145 msgid "Mkfs failed"
1146 msgstr "Mkfs misslyckades"
1147
1148 msgid "Mode"
1149 msgstr ""
1150
1151 msgid "Model: "
1152 msgstr "Modell: "
1153
1154 msgid "Modulation"
1155 msgstr "Modulering"
1156
1157 msgid "Modulator"
1158 msgstr "Modulator"
1159
1160 msgid "Mon"
1161 msgstr "Mån"
1162
1163 msgid "Mon-Fri"
1164 msgstr "Mån-Fre"
1165
1166 msgid "Monday"
1167 msgstr "Måndag"
1168
1169 msgid "Mount failed"
1170 msgstr "Montering misslyckades"
1171
1172 msgid "Move Picture in Picture"
1173 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1174
1175 msgid "Move east"
1176 msgstr "Flytta öst"
1177
1178 msgid "Move west"
1179 msgstr "Flytta väst"
1180
1181 msgid "Movielist menu"
1182 msgstr "Filmlista meny"
1183
1184 msgid "Multi EPG"
1185 msgstr "Multi EPG"
1186
1187 msgid "Multiple service support"
1188 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1189
1190 msgid "Multisat"
1191 msgstr "Multisat"
1192
1193 msgid "Mute"
1194 msgstr "Ljud av"
1195
1196 msgid "N/A"
1197 msgstr "Inte Tillgänglig"
1198
1199 msgid "NEXT"
1200 msgstr "NÄSTA"
1201
1202 msgid "NOW"
1203 msgstr "NU"
1204
1205 msgid "NTSC"
1206 msgstr "NTSC"
1207
1208 msgid "Name"
1209 msgstr "Namn"
1210
1211 msgid "Nameserver"
1212 msgstr "Namnserver"
1213
1214 #, python-format
1215 msgid "Nameserver %d"
1216 msgstr "Namnserver %d"
1217
1218 msgid "Nameserver Setup"
1219 msgstr "Namnserver Installation"
1220
1221 msgid "Nameserver Setup..."
1222 msgstr "Namnserver Installation..."
1223
1224 msgid "Netmask"
1225 msgstr "Nätmask"
1226
1227 msgid "Network Mount"
1228 msgstr "Nätverk Montering"
1229
1230 msgid "Network Setup"
1231 msgstr "Nätverk Inställningar"
1232
1233 msgid "Network scan"
1234 msgstr "Sök Nätverk"
1235
1236 msgid "Network setup"
1237 msgstr "Nätverk inställningar"
1238
1239 msgid "Network..."
1240 msgstr "Nätverk..."
1241
1242 msgid "New"
1243 msgstr "Ny"
1244
1245 msgid "New pin"
1246 msgstr "Ny PIN"
1247
1248 msgid "New version:"
1249 msgstr "Ny Version:"
1250
1251 msgid "Next"
1252 msgstr "Nästa"
1253
1254 msgid "No"
1255 msgstr "Nej"
1256
1257 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1258 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initialiserad!"
1259
1260 msgid "No backup needed"
1261 msgstr "Ingen backup behövs"
1262
1263 msgid ""
1264 "No data on transponder!\n"
1265 "(Timeout reading PAT)"
1266 msgstr ""
1267 "Ingen data på transponder!\n"
1268 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1269
1270 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1271 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1272
1273 msgid "No free tuner!"
1274 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1275
1276 msgid ""
1277 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1278 msgstr "Inag paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1279
1280 msgid "No positioner capable frontend found."
1281 msgstr "Ingen positioner kapabel frontend funnet."
1282
1283 msgid "No satellite frontend found!!"
1284 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1285
1286 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1287 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för diseqc positioner!"
1288
1289 msgid ""
1290 "No tuner is enabled!\n"
1291 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1292 msgstr ""
1293 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1294 "Vänligen installera tuner före scanning för kanaler."
1295
1296 msgid ""
1297 "No valid service PIN found!\n"
1298 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1299 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1300 msgstr ""
1301 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1302 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1303 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1304
1305 msgid ""
1306 "No valid setup PIN found!\n"
1307 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1308 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1309 msgstr ""
1310 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1311 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1312 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1313
1314 msgid "No, but restart from begin"
1315 msgstr "Nej, men starta om från början"
1316
1317 msgid "No, do nothing."
1318 msgstr "Nej, gör inget."
1319
1320 msgid "No, just start my dreambox"
1321 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1322
1323 msgid "No, scan later manually"
1324 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1325
1326 msgid "None"
1327 msgstr "Inga"
1328
1329 msgid "North"
1330 msgstr "Nord"
1331
1332 msgid "Norwegian"
1333 msgstr "Norska"
1334
1335 msgid ""
1336 "Nothing to scan!\n"
1337 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1338 msgstr ""
1339 "Inget att scanna!\n"
1340 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1341
1342 msgid "Now Playing"
1343 msgstr "Spelas Nu"
1344
1345 msgid "OK"
1346 msgstr "OK"
1347
1348 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1349 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1350
1351 msgid "OSD Settings"
1352 msgstr "OSD Inställning"
1353
1354 msgid "Off"
1355 msgstr "Av"
1356
1357 msgid "On"
1358 msgstr "På"
1359
1360 msgid "One"
1361 msgstr "En"
1362
1363 msgid "Online-Upgrade"
1364 msgstr "Online Uppgradering"
1365
1366 msgid "Orbital Position"
1367 msgstr "Orbital Position"
1368
1369 msgid "Other..."
1370 msgstr "Annat..."
1371
1372 msgid "PAL"
1373 msgstr "PAL"
1374
1375 msgid "PIDs"
1376 msgstr "PIDs"
1377
1378 msgid "Package list update"
1379 msgstr "Paketlista uppdatering"
1380
1381 msgid "Packet management"
1382 msgstr "Pakethantering"
1383
1384 msgid "Page"
1385 msgstr "Sida"
1386
1387 msgid "Parental control"
1388 msgstr "Föräldrarkontroll"
1389
1390 msgid "Parental control services Editor"
1391 msgstr "Föräldrarkontroll kanaleditor"
1392
1393 msgid "Parental control setup"
1394 msgstr "Föräldrarkontroll installation"
1395
1396 msgid "Parental control type"
1397 msgstr "Föräldrarkontroll typ"
1398
1399 msgid "PiPSetup"
1400 msgstr "BiB konfiguration"
1401
1402 msgid "Pin code needed"
1403 msgstr "PIN kod behövs"
1404
1405 msgid "Play recorded movies..."
1406 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1407
1408 msgid "Please change recording endtime"
1409 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1410
1411 msgid "Please choose an extension..."
1412 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1413
1414 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1415 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1416
1417 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1418 msgstr "Ange namn för den nya bouquet"
1419
1420 msgid "Please enter a name for the new marker"
1421 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1422
1423 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1424 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1425
1426 msgid "Please enter the correct pin code"
1427 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1428
1429 msgid "Please enter the old pin code"
1430 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1431
1432 msgid "Please press OK!"
1433 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1434
1435 msgid "Please select a playlist to delete..."
1436 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1437
1438 msgid "Please select a playlist..."
1439 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1440
1441 msgid "Please select a subservice to record..."
1442 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1443
1444 msgid "Please select a subservice..."
1445 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1446
1447 msgid "Please select keyword to filter..."
1448 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1449
1450 msgid "Please set up tuner B"
1451 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1452
1453 msgid "Please set up tuner C"
1454 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1455
1456 msgid "Please set up tuner D"
1457 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1458
1459 msgid ""
1460 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1461 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1462 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1463 msgstr ""
1464 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1465 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1466 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1467 "flyttning."
1468
1469 msgid "Please wait... Loading list..."
1470 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1471
1472 msgid "Plugin browser"
1473 msgstr "Plugin browser"
1474
1475 msgid "Plugins"
1476 msgstr "Plugins"
1477
1478 msgid "Polarity"
1479 msgstr "Polaritet"
1480
1481 msgid "Polarization"
1482 msgstr "Polarisation"
1483
1484 msgid "Polish"
1485 msgstr "Polska"
1486
1487 msgid "Port A"
1488 msgstr "Port A"
1489
1490 msgid "Port B"
1491 msgstr "Port B"
1492
1493 msgid "Port C"
1494 msgstr "Port C"
1495
1496 msgid "Port D"
1497 msgstr "Port D"
1498
1499 msgid "Portuguese"
1500 msgstr "Portugisiska"
1501
1502 msgid "Positioner"
1503 msgstr "Motor"
1504
1505 msgid "Positioner fine movement"
1506 msgstr "Motor finstegning"
1507
1508 msgid "Positioner movement"
1509 msgstr "Motor rörelse"
1510
1511 msgid "Positioner setup"
1512 msgstr "Motor installation"
1513
1514 msgid "Positioner storage"
1515 msgstr "Motor lagring"
1516
1517 msgid "Power threshold in mA"
1518 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
1519
1520 msgid "Predefined transponder"
1521 msgstr "Fördefinerad transponder"
1522
1523 msgid "Preparing... Please wait"
1524 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
1525
1526 msgid "Press OK to activate the settings."
1527 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
1528
1529 msgid "Press OK to scan"
1530 msgstr "Tryck OK för sökning"
1531
1532 msgid "Press OK to start the scan"
1533 msgstr "Tryck OK för starta sökning"
1534
1535 msgid "Prev"
1536 msgstr "Föregående"
1537
1538 msgid "Protect services"
1539 msgstr "Skydda kanaler"
1540
1541 msgid "Protect setup"
1542 msgstr "Skydda inställningar"
1543
1544 msgid "Provider"
1545 msgstr "Leverantör"
1546
1547 msgid "Provider to scan"
1548 msgstr "Leverantör att scanna"
1549
1550 msgid "Providers"
1551 msgstr "Leverantörer"
1552
1553 msgid "Quickzap"
1554 msgstr "Quickzap"
1555
1556 msgid "RC Menu"
1557 msgstr "Fjärrkontroll Meny"
1558
1559 msgid "RF output"
1560 msgstr "RF ut"
1561
1562 msgid "RGB"
1563 msgstr "RGB"
1564
1565 msgid "RSS Feed URI"
1566 msgstr "RSS Feed URI"
1567
1568 msgid "Radio"
1569 msgstr "Radio"
1570
1571 msgid "Ram Disk"
1572 msgstr "Ram Disk"
1573
1574 msgid "Really close without saving settings?"
1575 msgstr "Verkligen stänga utan spara inställningarna?"
1576
1577 msgid "Really delete done timers?"
1578 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
1579
1580 msgid "Really delete this timer?"
1581 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
1582
1583 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1584 msgstr "Verkligen avsluta underkanals quickzap?"
1585
1586 msgid "Reception Settings"
1587 msgstr "Mottagning inställningar"
1588
1589 msgid "Record"
1590 msgstr "Spela in"
1591
1592 msgid "Recorded files..."
1593 msgstr "Inspelade filer..."
1594
1595 msgid "Recording"
1596 msgstr "Spelar in"
1597
1598 msgid ""
1599 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1600 "now?"
1601 msgstr ""
1602 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1603
1604 msgid ""
1605 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1606 "now?"
1607 msgstr ""
1608 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1609
1610 msgid ""
1611 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1612 "now?"
1613 msgstr ""
1614 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
1615
1616 msgid "Recordings always have priority"
1617 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
1618
1619 msgid "Reenter new pin"
1620 msgstr "Ange ny PIN igen"
1621
1622 msgid "Refresh Rate"
1623 msgstr ""
1624
1625 msgid "Remove Plugins"
1626 msgstr "Ta bort Plugins"
1627
1628 msgid "Remove a mark"
1629 msgstr "Ta bort en markör"
1630
1631 msgid "Remove plugins"
1632 msgstr "Ta bort plugins"
1633
1634 msgid "Repeat"
1635 msgstr "Repetera"
1636
1637 msgid "Repeat Type"
1638 msgstr "Repeat Typ"
1639
1640 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1641 msgstr "Upprepande händelse spela in... Vad vill du göra?"
1642
1643 msgid "Reset"
1644 msgstr "Nollställ"
1645
1646 msgid "Restart"
1647 msgstr "Omstart"
1648
1649 msgid "Restart GUI"
1650 msgstr "Omstart GUI"
1651
1652 msgid "Restart GUI now?"
1653 msgstr "Omstart av GUI nu?"
1654
1655 msgid "Restore"
1656 msgstr "Återställ"
1657
1658 msgid ""
1659 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1660 "settings now."
1661 msgstr ""
1662 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för aktivera återskapade "
1663 "inställningarna"
1664
1665 msgid "Right"
1666 msgstr "Höger"
1667
1668 msgid "Rolloff"
1669 msgstr "Rolloff"
1670
1671 msgid "Rotor turning speed"
1672 msgstr "Rotor rotationsfart"
1673
1674 msgid "Running"
1675 msgstr "Körandes"
1676
1677 msgid "Russian"
1678 msgstr "Ryska"
1679
1680 msgid "S-Video"
1681 msgstr "S-Video"
1682
1683 msgid "SNR"
1684 msgstr "SNR"
1685
1686 msgid "SNR:"
1687 msgstr "SNR:"
1688
1689 msgid "Sat"
1690 msgstr "Lör"
1691
1692 msgid "Sat / Dish Setup"
1693 msgstr "Sat / Parabol Installation"
1694
1695 msgid "Satellite"
1696 msgstr "Satellit"
1697
1698 msgid "Satellite Equipment Setup"
1699 msgstr "Satellit Utrustning Installation"
1700
1701 msgid "Satellites"
1702 msgstr "Satelliter"
1703
1704 msgid "Satfinder"
1705 msgstr "Satfinder"
1706
1707 msgid "Saturday"
1708 msgstr "Lördag"
1709
1710 msgid "Save Playlist"
1711 msgstr "Spara Spellista"
1712
1713 msgid "Scaling Mode"
1714 msgstr "Scaling Läge"
1715
1716 msgid "Scan "
1717 msgstr "Söka"
1718
1719 msgid "Scan QAM128"
1720 msgstr "Söka QAM128"
1721
1722 msgid "Scan QAM16"
1723 msgstr "Söka QAM16"
1724
1725 msgid "Scan QAM256"
1726 msgstr "Söka QAM256"
1727
1728 msgid "Scan QAM32"
1729 msgstr "Söka QAM32"
1730
1731 msgid "Scan QAM64"
1732 msgstr "Söka QAM64"
1733
1734 msgid "Scan SR6875"
1735 msgstr "Söka SR6875"
1736
1737 msgid "Scan SR6900"
1738 msgstr "Söka SR6900"
1739
1740 msgid "Scan additional SR"
1741 msgstr "Sök ytterligare SR"
1742
1743 msgid "Scan band EU HYPER"
1744 msgstr "Sök EU HYPER band"
1745
1746 msgid "Scan band EU MID"
1747 msgstr "Sök EU MID band"
1748
1749 msgid "Scan band EU SUPER"
1750 msgstr "Sök EU SUPER band"
1751
1752 msgid "Scan band EU UHF IV"
1753 msgstr "Sök EU UHF IV band"
1754
1755 msgid "Scan band EU UHF V"
1756 msgstr "Sök EU UHF V band"
1757
1758 msgid "Scan band EU VHF I"
1759 msgstr "Sök EU VHF I band"
1760
1761 msgid "Scan band EU VHF III"
1762 msgstr "Sök EU VHF III band"
1763
1764 msgid "Scan band US HIGH"
1765 msgstr "Sök US HIGH band"
1766
1767 msgid "Scan band US HYPER"
1768 msgstr "Sök US HYPER band"
1769
1770 msgid "Scan band US LOW"
1771 msgstr "Sök US LOW band"
1772
1773 msgid "Scan band US MID"
1774 msgstr "Sök US MID band"
1775
1776 msgid "Scan band US SUPER"
1777 msgstr "Sök US SUPER band"
1778
1779 msgid "Search east"
1780 msgstr "Sök öst"
1781
1782 msgid "Search west"
1783 msgstr "Sök väst"
1784
1785 msgid "Seek"
1786 msgstr "Sök"
1787
1788 msgid "Select HDD"
1789 msgstr "Välj hårddisk"
1790
1791 msgid "Select Network Adapter"
1792 msgstr "Välj Nätverk Adapter"
1793
1794 msgid "Select a movie"
1795 msgstr "Välj en film"
1796
1797 msgid "Select audio mode"
1798 msgstr "Välj ljudläge"
1799
1800 msgid "Select audio track"
1801 msgstr "Välj ljudspår"
1802
1803 msgid "Select channel to record from"
1804 msgstr "Välj kanal att spela in från"
1805
1806 msgid "Sequence repeat"
1807 msgstr "Repetera sekvens"
1808
1809 msgid "Service"
1810 msgstr "Kanal"
1811
1812 msgid "Service Scan"
1813 msgstr "Kanalsökning"
1814
1815 msgid "Service Searching"
1816 msgstr "Kanalsökning"
1817
1818 msgid "Service has been added to the favourites."
1819 msgstr "Kanal har lagts till i favoriter."
1820
1821 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1822 msgstr "Kanal har lagts till i vald bouqet."
1823
1824 msgid ""
1825 "Service invalid!\n"
1826 "(Timeout reading PMT)"
1827 msgstr ""
1828 "Service ogiltig!\n"
1829 "(Timeout vid läsning av PMT)"
1830
1831 msgid ""
1832 "Service not found!\n"
1833 "(SID not found in PAT)"
1834 msgstr ""
1835 "Service inte funnen!\n"
1836 "(SID inte funnen i PAT)"
1837
1838 msgid "Service scan"
1839 msgstr "Kanalsökning"
1840
1841 msgid ""
1842 "Service unavailable!\n"
1843 "Check tuner configuration!"
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid "Serviceinfo"
1847 msgstr "Kanalinfo"
1848
1849 msgid "Services"
1850 msgstr "Kanaler"
1851
1852 msgid "Set limits"
1853 msgstr "Ange gräns"
1854
1855 msgid "Settings"
1856 msgstr "Inställningar"
1857
1858 msgid "Setup"
1859 msgstr "Installation"
1860
1861 msgid "Setup Mode"
1862 msgstr "Installations läge"
1863
1864 msgid "Show blinking clock in display during recording"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "Show infobar on channel change"
1868 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
1869
1870 msgid "Show infobar on event change"
1871 msgstr "Visa infobar vid händelseändring"
1872
1873 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1874 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
1875
1876 msgid "Show positioner movement"
1877 msgstr "Visa motorflyttningar"
1878
1879 msgid "Show services beginning with"
1880 msgstr "Visa kanal som börjar med"
1881
1882 msgid "Show the radio player..."
1883 msgstr "Visa radiospelaren..."
1884
1885 msgid "Show the tv player..."
1886 msgstr "Visa tv spelare..."
1887
1888 msgid "Shutdown Dreambox after"
1889 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
1890
1891 msgid "Similar"
1892 msgstr "Liknande"
1893
1894 msgid "Similar broadcasts:"
1895 msgstr "Liknande sändningar:"
1896
1897 msgid "Simple"
1898 msgstr "Enkelt"
1899
1900 msgid "Single"
1901 msgstr "Singel"
1902
1903 msgid "Single EPG"
1904 msgstr "Singel EPG"
1905
1906 msgid "Single satellite"
1907 msgstr "Singel satellit"
1908
1909 msgid "Single transponder"
1910 msgstr "Singel transponder"
1911
1912 msgid "Sleep Timer"
1913 msgstr "Sov Timer"
1914
1915 msgid "Sleep timer action:"
1916 msgstr "Sovtimer händelse:"
1917
1918 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1919 msgstr "Slideshow Intervall (sec.)"
1920
1921 #, python-format
1922 msgid "Slot %d"
1923 msgstr "Slot %d"
1924
1925 msgid "Slow"
1926 msgstr "Sakta"
1927
1928 msgid "Some plugins are not available:\n"
1929 msgstr "Några plugin är inte tillgängliga:\n"
1930
1931 msgid "Somewhere else"
1932 msgstr "Någon annanstans"
1933
1934 msgid ""
1935 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1936 "\n"
1937 "Please choose an other one."
1938 msgstr ""
1939 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
1940 "\n"
1941 "Vänligen ange annan."
1942
1943 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1944 msgid "Sort A-Z"
1945 msgstr "Sortera A-Z"
1946
1947 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1948 msgid "Sort Time"
1949 msgstr "Sortera Tid"
1950
1951 msgid "Sound"
1952 msgstr "Ljud"
1953
1954 msgid "Soundcarrier"
1955 msgstr "Ljudbärare"
1956
1957 msgid "South"
1958 msgstr "Syd"
1959
1960 msgid "Spanish"
1961 msgstr "Spanska"
1962
1963 msgid "Standby"
1964 msgstr "Viloläge"
1965
1966 msgid "Standby / Restart"
1967 msgstr "Viloläge / Omstart"
1968
1969 msgid "Start"
1970 msgstr "Start"
1971
1972 msgid "Start recording?"
1973 msgstr "Starta inspelning?"
1974
1975 msgid "StartTime"
1976 msgstr "StartTid"
1977
1978 msgid "Starting on"
1979 msgstr "Startar på"
1980
1981 msgid "Startwizard"
1982 msgstr "Start guide"
1983
1984 msgid "Step "
1985 msgstr "Steg "
1986
1987 msgid "Step east"
1988 msgstr "Stega öst"
1989
1990 msgid "Step west"
1991 msgstr "Stega väst"
1992
1993 msgid "Stereo"
1994 msgstr "Stereo"
1995
1996 msgid "Stop"
1997 msgstr "Avsluta"
1998
1999 msgid "Stop Timeshift?"
2000 msgstr "Avsluta Timeshift?"
2001
2002 msgid "Stop current event and disable coming events"
2003 msgstr "Avsluta nuvarande händelse och följande"
2004
2005 msgid "Stop current event but not coming events"
2006 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2007
2008 msgid "Stop playing this movie?"
2009 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2010
2011 msgid "Store position"
2012 msgstr "Lagra position"
2013
2014 msgid "Stored position"
2015 msgstr "Lagrad position"
2016
2017 msgid "Subservice list..."
2018 msgstr "Underkanalslista..."
2019
2020 msgid "Subservices"
2021 msgstr "Underkanaler"
2022
2023 msgid "Subtitle selection"
2024 msgstr "Textningsval"
2025
2026 msgid "Subtitles"
2027 msgstr "Textning"
2028
2029 msgid "Sun"
2030 msgstr "Sön"
2031
2032 msgid "Sunday"
2033 msgstr "Söndag"
2034
2035 msgid "Swap Services"
2036 msgstr "Byt kanal"
2037
2038 msgid "Swedish"
2039 msgstr "Svenska"
2040
2041 msgid "Switch to next subservice"
2042 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2043
2044 msgid "Switch to previous subservice"
2045 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2046
2047 msgid "Symbol Rate"
2048 msgstr "Symbolrate"
2049
2050 msgid "Symbolrate"
2051 msgstr "Symbolrate"
2052
2053 msgid "System"
2054 msgstr "System"
2055
2056 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2057 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2058 msgstr ""
2059 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2060 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2061 "weegull@hotmail.com"
2062
2063 msgid "TV System"
2064 msgstr "TV System"
2065
2066 msgid "Terrestrial"
2067 msgstr "Terrestrial"
2068
2069 msgid "Terrestrial provider"
2070 msgstr "Terrestrial leverantör"
2071
2072 msgid "Test mode"
2073 msgstr "Testläge"
2074
2075 msgid "Test-Messagebox?"
2076 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2077
2078 msgid ""
2079 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2080 "Please press OK to start using you Dreambox."
2081 msgstr ""
2082 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2083 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2084
2085 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2086 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2087
2088 msgid "The pin code has been changed successfully."
2089 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2090
2091 msgid "The pin code you entered is wrong."
2092 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2093
2094 msgid "The pin codes you entered are different."
2095 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2096
2097 msgid "The sleep timer has been activated."
2098 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2099
2100 msgid "The sleep timer has been disabled."
2101 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2102
2103 msgid ""
2104 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2105 msgstr ""
2106 "Guiden tar en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2107
2108 msgid "The wizard is finished now."
2109 msgstr "Guiden är nu färdig."
2110
2111 msgid "This is step number 2."
2112 msgstr "Det här är steg 2."
2113
2114 msgid "This is unsupported at the moment."
2115 msgstr "Detta är inte supporterat förnärvarande."
2116
2117 msgid "Three"
2118 msgstr "Tre"
2119
2120 msgid "Threshold"
2121 msgstr "Gränsvärde"
2122
2123 msgid "Thu"
2124 msgstr "Tors"
2125
2126 msgid "Thursday"
2127 msgstr "Torsdag"
2128
2129 msgid "Time"
2130 msgstr "Tid"
2131
2132 msgid "Time/Date Input"
2133 msgstr "Tid/Datum Inmatning"
2134
2135 msgid "Timer"
2136 msgstr "Timer"
2137
2138 msgid "Timer Edit"
2139 msgstr "Ändra Timer"
2140
2141 msgid "Timer Editor"
2142 msgstr "Timer Editor"
2143
2144 msgid "Timer Type"
2145 msgstr "Timertyp"
2146
2147 msgid "Timer entry"
2148 msgstr "Timer inmatning"
2149
2150 msgid "Timer log"
2151 msgstr "Timer log"
2152
2153 msgid "Timer sanity error"
2154 msgstr "Timer fel"
2155
2156 msgid "Timer selection"
2157 msgstr "Timer val"
2158
2159 msgid "Timer status:"
2160 msgstr "Timer status:"
2161
2162 msgid "Timeshift"
2163 msgstr "Timeshift"
2164
2165 msgid "Timeshift not possible!"
2166 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2167
2168 msgid "Timezone"
2169 msgstr "Tidszon"
2170
2171 msgid "Title:"
2172 msgstr "Title:"
2173
2174 msgid "Today"
2175 msgstr "Idag"
2176
2177 msgid "Tone mode"
2178 msgstr "Tone läge"
2179
2180 msgid "Toneburst"
2181 msgstr "Toneburst"
2182
2183 msgid "Toneburst A/B"
2184 msgstr "Toneburst A/B"
2185
2186 msgid "Translation"
2187 msgstr "Översättning"
2188
2189 msgid "Translation:"
2190 msgstr "Översättning:"
2191
2192 msgid "Transmission Mode"
2193 msgstr "Transmissions Läge"
2194
2195 msgid "Transmission mode"
2196 msgstr "Sändningstyp"
2197
2198 msgid "Transponder"
2199 msgstr "Transponder"
2200
2201 msgid "Transponder Type"
2202 msgstr "Transponder Typ"
2203
2204 msgid "Tries left:"
2205 msgstr "Försök kvar:"
2206
2207 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2208 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2209
2210 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2211 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2212
2213 msgid "Tue"
2214 msgstr "Tis"
2215
2216 msgid "Tuesday"
2217 msgstr "Tisdag"
2218
2219 msgid "Tune"
2220 msgstr "Tune"
2221
2222 msgid "Tune failed!"
2223 msgstr "Tuning misslyckades!"
2224
2225 msgid "Tuner"
2226 msgstr "Tuner"
2227
2228 msgid "Tuner "
2229 msgstr "Tuner"
2230
2231 msgid "Tuner Slot"
2232 msgstr "Tuner Slot"
2233
2234 msgid "Tuner configuration"
2235 msgstr "Tuner konfiguration"
2236
2237 msgid "Tuner status"
2238 msgstr "Tuner status"
2239
2240 msgid "Turkish"
2241 msgstr "Turkiska"
2242
2243 msgid "Two"
2244 msgstr "Två"
2245
2246 msgid "Type of scan"
2247 msgstr "Typ av sökning"
2248
2249 msgid "USALS"
2250 msgstr "USALS"
2251
2252 msgid "USB"
2253 msgstr "USB"
2254
2255 msgid "USB Stick"
2256 msgstr "USB Minne"
2257
2258 msgid ""
2259 "Unable to initialize harddisk.\n"
2260 "Please refer to the user manual.\n"
2261 "Error: "
2262 msgstr ""
2263 "Kan inte initialisera hårddisken.\n"
2264 "Var vänlig läs i manualen.\n"
2265 "Fel: "
2266
2267 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2268 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2269
2270 msgid "Universal LNB"
2271 msgstr "Universal LNB"
2272
2273 msgid "Unmount failed"
2274 msgstr "Avmontering misslyckades"
2275
2276 msgid "Updates your receiver's software"
2277 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
2278
2279 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2280 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
2281
2282 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2283 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
2284
2285 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2286 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
2287
2288 msgid "Upgrading"
2289 msgstr "Uppgradering"
2290
2291 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2292 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
2293
2294 msgid "Use DHCP"
2295 msgstr "Använd DHCP"
2296
2297 msgid "Use Power Measurement"
2298 msgstr "Använd Strömmätning"
2299
2300 msgid "Use a gateway"
2301 msgstr "Använd en gateway"
2302
2303 msgid "Use power measurement"
2304 msgstr "Använd strömmätning"
2305
2306 msgid ""
2307 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2308 "\n"
2309 "Please set up tuner A"
2310 msgstr ""
2311 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
2312 "\n"
2313 "Inställning Tuner A"
2314
2315 msgid ""
2316 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2317 "press OK."
2318 msgstr ""
2319 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
2320
2321 msgid "Use usals for this sat"
2322 msgstr "Använd USALS för denna sat"
2323
2324 msgid "Use wizard to set up basic features"
2325 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
2326
2327 msgid "Used service scan type"
2328 msgstr "Använd kanal söktyp"
2329
2330 msgid "User defined"
2331 msgstr "Användardefinierat"
2332
2333 msgid "VCR Switch"
2334 msgstr "Video switch"
2335
2336 msgid "VCR scart"
2337 msgstr "Video scart"
2338
2339 msgid "Video Output"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "Video Setup"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid "Video Wizard"
2346 msgstr ""
2347
2348 msgid "View Rass interactive..."
2349 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
2350
2351 msgid "View teletext..."
2352 msgstr "Visa teletext..."
2353
2354 msgid "Voltage mode"
2355 msgstr "Spännings läge"
2356
2357 msgid "Volume"
2358 msgstr "Volym"
2359
2360 msgid "W"
2361 msgstr "V"
2362
2363 msgid "WSS on 4:3"
2364 msgstr "WSS på 4:3"
2365
2366 msgid "Wed"
2367 msgstr "Ons"
2368
2369 msgid "Wednesday"
2370 msgstr "Onsdag"
2371
2372 msgid "Weekday"
2373 msgstr "Veckodag"
2374
2375 msgid ""
2376 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2377 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2378 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2379 msgstr ""
2380 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
2381 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
2382 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
2383 "mjukvaran."
2384
2385 msgid ""
2386 "Welcome.\n"
2387 "\n"
2388 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2389 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2390 msgstr ""
2391 "Välkommen.\n"
2392 "\n"
2393 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
2394 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
2395
2396 msgid "West"
2397 msgstr "Väst"
2398
2399 msgid "What do you want to scan?"
2400 msgstr "Vad vill du söka efter?"
2401
2402 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2403 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
2404
2405 msgid "Wireless"
2406 msgstr "Trådlöst"
2407
2408 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2409 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
2410
2411 msgid "YPbPr"
2412 msgstr "YPbPr"
2413
2414 msgid "Year:"
2415 msgstr "År:"
2416
2417 msgid "Yes"
2418 msgstr "Ja"
2419
2420 msgid "Yes, backup my settings!"
2421 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
2422
2423 msgid "Yes, do a manual scan now"
2424 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
2425
2426 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2427 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
2428
2429 msgid "Yes, do another manual scan now"
2430 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
2431
2432 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2433 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
2434
2435 msgid "Yes, restore the settings now"
2436 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
2437
2438 msgid "Yes, view the tutorial"
2439 msgstr "Ja, visa guiden"
2440
2441 msgid "You cannot delete this!"
2442 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
2443
2444 msgid ""
2445 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2446 "harddisk is not an option for you."
2447 msgstr ""
2448 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Så att ta backup till en "
2449 "hårddisk är inte möjligt."
2450
2451 msgid ""
2452 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2453 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2454 "to the harddisk!\n"
2455 "Please press OK to start the backup now."
2456 msgstr ""
2457 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
2458 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
2459 "backup till hårddisk!\n"
2460 "Tryck OK för att starta backupen."
2461
2462 msgid ""
2463 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2464 "Please press OK to start the backup now."
2465 msgstr ""
2466 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
2467 "HDD!\n"
2468 "Tryck OK för att starta backup."
2469
2470 msgid ""
2471 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2472 "backup now."
2473 msgstr ""
2474 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänlig tryck OK så startar "
2475 "backupen."
2476
2477 msgid "You have to wait for"
2478 msgstr "Du måste vänta i"
2479
2480 msgid ""
2481 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2482 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2483 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2484 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2485 "your settings."
2486 msgstr ""
2487 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
2488 "instruktioner vänlig gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
2489 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
2490 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
2491 "vill återställa dina inställningar."
2492
2493 msgid ""
2494 "You need to define some keywords first!\n"
2495 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2496 "Do you want to define keywords now?"
2497 msgstr ""
2498 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
2499 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
2500 "Vill du ange nyckelord nu?"
2501
2502 msgid ""
2503 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2504 "\n"
2505 "Do you want to set the pin now?"
2506 msgstr ""
2507 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
2508 "\n"
2509 "Vill du ange PIN kod nu?"
2510
2511 msgid ""
2512 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2513 "process."
2514 msgstr ""
2515 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
2516 "uppgraderingsprocessen."
2517
2518 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2519 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänlig vänta..."
2520
2521 msgid ""
2522 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2523 "try again."
2524 msgstr ""
2525 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
2526 "försök igen."
2527
2528 msgid ""
2529 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2530 "Press OK to start upgrade."
2531 msgstr ""
2532 "Din frontprocessor firmware måste uppgraderas.\n"
2533 "Tryck OK för att starta."
2534
2535 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2536 msgstr "Zap bakåt till kanal före positioner installation?"
2537
2538 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2539 msgstr "Zap bakåt till kanal före satfinder?"
2540
2541 msgid "[alternative edit]"
2542 msgstr "[ändra alternativ]"
2543
2544 msgid "[bouquet edit]"
2545 msgstr "[bouquet editor]"
2546
2547 msgid "[favourite edit]"
2548 msgstr "[favoriter editor]"
2549
2550 msgid "[move mode]"
2551 msgstr "[flytt läge]"
2552
2553 msgid "abort alternatives edit"
2554 msgstr "avbryt ändra alternativ"
2555
2556 msgid "abort bouquet edit"
2557 msgstr "avbryt editera bouquet"
2558
2559 msgid "abort favourites edit"
2560 msgstr "avbryt editera favoriter"
2561
2562 msgid "about to start"
2563 msgstr "håller på startar"
2564
2565 msgid "add alternatives"
2566 msgstr "lägg till alternativ"
2567
2568 msgid "add bouquet"
2569 msgstr "lägg till bouquet"
2570
2571 msgid "add directory to playlist"
2572 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
2573
2574 msgid "add file to playlist"
2575 msgstr "lägg till fil i spellista"
2576
2577 msgid "add files to playlist"
2578 msgstr "lägg till fil till spellista"
2579
2580 msgid "add marker"
2581 msgstr "lägg till markör"
2582
2583 msgid "add recording (enter recording duration)"
2584 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
2585
2586 msgid "add recording (enter recording endtime)"
2587 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
2588
2589 msgid "add recording (indefinitely)"
2590 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
2591
2592 msgid "add recording (stop after current event)"
2593 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
2594
2595 msgid "add service to bouquet"
2596 msgstr "lägg till kanal till bouquet"
2597
2598 msgid "add service to favourites"
2599 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
2600
2601 msgid "add to parental protection"
2602 msgstr "lägg till föräldrarskydd"
2603
2604 msgid "advanced"
2605 msgstr "avancerat"
2606
2607 msgid "alphabetic sort"
2608 msgstr "sortera alfabetiskt"
2609
2610 msgid ""
2611 "are you sure you want to restore\n"
2612 "following backup:\n"
2613 msgstr ""
2614 "vill du verkligen återställa\n"
2615 "med följande backup:\n"
2616
2617 msgid "back"
2618 msgstr "tillbaka"
2619
2620 msgid "better"
2621 msgstr "bättre"
2622
2623 msgid "blacklist"
2624 msgstr "svartlist"
2625
2626 msgid "by Exif"
2627 msgstr "av Exif"
2628
2629 msgid "change recording (duration)"
2630 msgstr "ändra inspelning (längd)"
2631
2632 msgid "change recording (endtime)"
2633 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
2634
2635 msgid "circular left"
2636 msgstr "cirkulär vänster"
2637
2638 msgid "circular right"
2639 msgstr "circulär höger"
2640
2641 msgid "clear playlist"
2642 msgstr "rensa spellist"
2643
2644 msgid "complex"
2645 msgstr "komplex"
2646
2647 msgid "config menu"
2648 msgstr "konfigurationsmeny"
2649
2650 msgid "continue"
2651 msgstr "forsätt"
2652
2653 msgid "copy to bouquets"
2654 msgstr "koperia till bouquets"
2655
2656 msgid "daily"
2657 msgstr "daglig"
2658
2659 msgid "delete"
2660 msgstr "ta bort"
2661
2662 msgid "delete cut"
2663 msgstr "ta bort klipp"
2664
2665 msgid "delete playlist entry"
2666 msgstr "ta bort post i spellista"
2667
2668 msgid "delete saved playlist"
2669 msgstr "ta bort sparad spellista"
2670
2671 msgid "delete..."
2672 msgstr "ta bort..."
2673
2674 msgid "disable"
2675 msgstr "avaktivera"
2676
2677 msgid "disable move mode"
2678 msgstr "avaktivera flyttläge"
2679
2680 msgid "disabled"
2681 msgstr "avaktiverad"
2682
2683 msgid "do not change"
2684 msgstr "ändra inte"
2685
2686 msgid "do nothing"
2687 msgstr "gör inget"
2688
2689 msgid "don't record"
2690 msgstr "spela inte in"
2691
2692 msgid "done!"
2693 msgstr "klar!"
2694
2695 msgid "edit alternatives"
2696 msgstr "ändra alternativ"
2697
2698 msgid "empty"
2699 msgstr "tom"
2700
2701 msgid "enable"
2702 msgstr "aktivera"
2703
2704 msgid "enable bouquet edit"
2705 msgstr "aktivera bouquet editor"
2706
2707 msgid "enable favourite edit"
2708 msgstr "aktivera favoriter editor"
2709
2710 msgid "enable move mode"
2711 msgstr "aktivera flyttläge"
2712
2713 msgid "enabled"
2714 msgstr "aktiverad"
2715
2716 msgid "end alternatives edit"
2717 msgstr "avsluta ändra alternativ"
2718
2719 msgid "end bouquet edit"
2720 msgstr "avsluta bouquet editor"
2721
2722 msgid "end cut here"
2723 msgstr "slutklipp här"
2724
2725 msgid "end favourites edit"
2726 msgstr "avsluta favoriter editor"
2727
2728 msgid "equal to Socket A"
2729 msgstr "likadant som Ingång A"
2730
2731 msgid "exit mediaplayer"
2732 msgstr "avsluta mediaspelare"
2733
2734 msgid "exit movielist"
2735 msgstr "avsluta filmlista"
2736
2737 msgid "free diskspace"
2738 msgstr "ledigt diskutrymme"
2739
2740 msgid "full /etc directory"
2741 msgstr "fullt /etc bibliotek"
2742
2743 msgid "go to deep standby"
2744 msgstr "stäng av mottagaren"
2745
2746 msgid "go to standby"
2747 msgstr "inta standby"
2748
2749 msgid "hear radio..."
2750 msgstr "lyssna på radio..."
2751
2752 msgid "help..."
2753 msgstr "hjälp..."
2754
2755 msgid "hide extended description"
2756 msgstr "göm utökad beskrivning"
2757
2758 msgid "hide player"
2759 msgstr "göm spelare"
2760
2761 msgid "horizontal"
2762 msgstr "horisontal"
2763
2764 msgid "hour"
2765 msgstr "timme"
2766
2767 msgid "hours"
2768 msgstr "timmar"
2769
2770 msgid "immediate shutdown"
2771 msgstr "omeddelbar avstängning"
2772
2773 #, python-format
2774 msgid ""
2775 "incoming call!\n"
2776 "%s calls on %s!"
2777 msgstr ""
2778 "inkommande samtal!\n"
2779 "%s ringer från %s!"
2780
2781 msgid "init module"
2782 msgstr "initialisera modul"
2783
2784 msgid "insert mark here"
2785 msgstr "infoga markör här"
2786
2787 msgid "jump to listbegin"
2788 msgstr "hoppa till liststart"
2789
2790 msgid "jump to listend"
2791 msgstr "hoppa till listslut"
2792
2793 msgid "jump to next marked position"
2794 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
2795
2796 msgid "jump to previous marked position"
2797 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
2798
2799 msgid "leave movie player..."
2800 msgstr "lämna videospelare..."
2801
2802 msgid "left"
2803 msgstr "vänster"
2804
2805 msgid "list style compact"
2806 msgstr "liststil kompakt"
2807
2808 msgid "list style compact with description"
2809 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
2810
2811 msgid "list style default"
2812 msgstr "liststil grundläge"
2813
2814 msgid "list style single line"
2815 msgstr "liststil enkel linje"
2816
2817 msgid "load playlist"
2818 msgstr "ladda spellista"
2819
2820 msgid "locked"
2821 msgstr "låst"
2822
2823 msgid "loopthrough to socket A"
2824 msgstr "loopthrough till ingång A"
2825
2826 msgid "manual"
2827 msgstr "manuell"
2828
2829 msgid "menu"
2830 msgstr "meny"
2831
2832 msgid "mins"
2833 msgstr "min"
2834
2835 msgid "minute"
2836 msgstr "minut"
2837
2838 msgid "minutes"
2839 msgstr "minuter"
2840
2841 msgid "minutes and"
2842 msgstr "minuter och"
2843
2844 msgid "move PiP to main picture"
2845 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
2846
2847 msgid "movie list"
2848 msgstr "film lista"
2849
2850 msgid "multinorm"
2851 msgstr "multinorm"
2852
2853 msgid "never"
2854 msgstr "aldrig"
2855
2856 msgid "next channel"
2857 msgstr "nästa kanal"
2858
2859 msgid "next channel in history"
2860 msgstr "nästa kanal i historiken"
2861
2862 msgid "no"
2863 msgstr "nej"
2864
2865 msgid "no HDD found"
2866 msgstr "ingen hårddisk hittad"
2867
2868 msgid "no Picture found"
2869 msgstr "ingen bild funnen"
2870
2871 msgid "no module found"
2872 msgstr "ingen modul hittad"
2873
2874 msgid "no standby"
2875 msgstr "inget viloläge"
2876
2877 msgid "no timeout"
2878 msgstr "ingen timeout"
2879
2880 msgid "none"
2881 msgstr "ingen"
2882
2883 msgid "not locked"
2884 msgstr "inte låst"
2885
2886 msgid "nothing connected"
2887 msgstr "inget anslutet"
2888
2889 msgid "off"
2890 msgstr "av"
2891
2892 msgid "on"
2893 msgstr "på"
2894
2895 msgid "once"
2896 msgstr "en gång"
2897
2898 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2899 msgstr "bara /etc/enigma2 bibliotek"
2900
2901 msgid "open servicelist"
2902 msgstr "öppna kanallista"
2903
2904 msgid "open servicelist(down)"
2905 msgstr "öppna kanallista(ner)"
2906
2907 msgid "open servicelist(up)"
2908 msgstr "öppna kanallista(upp)"
2909
2910 msgid "pass"
2911 msgstr "klart"
2912
2913 msgid "pause"
2914 msgstr "paus"
2915
2916 msgid "play entry"
2917 msgstr "spela angivet"
2918
2919 msgid "play next playlist entry"
2920 msgstr "spela nästa spellistpost"
2921
2922 msgid "play previous playlist entry"
2923 msgstr "spela föregående spellistpost"
2924
2925 msgid "please press OK when ready"
2926 msgstr "tryck OK när färdig"
2927
2928 msgid "please wait, loading picture..."
2929 msgstr "vänligen vänta, laddar bilder..."
2930
2931 msgid "previous channel"
2932 msgstr "föregående kanal"
2933
2934 msgid "previous channel in history"
2935 msgstr "föregående kanal i historiken"
2936
2937 msgid "record"
2938 msgstr "spela in"
2939
2940 msgid "recording..."
2941 msgstr "spelar in..."
2942
2943 msgid "remove after this position"
2944 msgstr "ta bort efter denna position"
2945
2946 msgid "remove all alternatives"
2947 msgstr "ta bort alla alternativ"
2948
2949 msgid "remove all new found flags"
2950 msgstr "ta bort alla ny hittad flagga"
2951
2952 msgid "remove before this position"
2953 msgstr "ta bort före denna position"
2954
2955 msgid "remove entry"
2956 msgstr "ta bort post"
2957
2958 msgid "remove from parental protection"
2959 msgstr "ta bort från föräldrarskydd"
2960
2961 msgid "remove new found flag"
2962 msgstr "ta bort ny hittad flagga"
2963
2964 msgid "remove this mark"
2965 msgstr "ta bort denna markör"
2966
2967 msgid "repeated"
2968 msgstr "repeterande"
2969
2970 msgid "right"
2971 msgstr "höger"
2972
2973 msgid "save playlist"
2974 msgstr "spara spellista"
2975
2976 #, python-format
2977 msgid "scan done! %d services found!"
2978 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
2979
2980 msgid "scan done! No service found!"
2981 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
2982
2983 msgid "scan done! One service found!"
2984 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
2985
2986 #, python-format
2987 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
2988 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
2989
2990 msgid "scan state"
2991 msgstr "söknings status"
2992
2993 msgid "second"
2994 msgstr "sekund"
2995
2996 msgid "second cable of motorized LNB"
2997 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
2998
2999 msgid "seconds"
3000 msgstr "sekunder"
3001
3002 msgid "seconds."
3003 msgstr "sekunder."
3004
3005 msgid "select movie"
3006 msgstr "välj film"
3007
3008 msgid "service pin"
3009 msgstr "kanal PIN"
3010
3011 msgid "setup pin"
3012 msgstr "installation PIN"
3013
3014 msgid "show EPG..."
3015 msgstr "visa EPG..."
3016
3017 msgid "show all"
3018 msgstr "visa alla"
3019
3020 msgid "show alternatives"
3021 msgstr "visa alternativ"
3022
3023 msgid "show event details"
3024 msgstr "visa program detaljer"
3025
3026 msgid "show extended description"
3027 msgstr "visa utökad beskrivning"
3028
3029 msgid "show first tag"
3030 msgstr "visa första märkning"
3031
3032 msgid "show second tag"
3033 msgstr "visa andra märkning"
3034
3035 msgid "show shutdown menu"
3036 msgstr "visa avstängning meny"
3037
3038 msgid "show single service EPG..."
3039 msgstr "visa singel kanal EPG"
3040
3041 msgid "show tag menu"
3042 msgstr "visa märkningsmeny"
3043
3044 msgid "show transponder info"
3045 msgstr "visa transponder info"
3046
3047 msgid "shuffle playlist"
3048 msgstr "blanda spellista"
3049
3050 msgid "shutdown"
3051 msgstr "stäng av"
3052
3053 msgid "simple"
3054 msgstr "enkelt"
3055
3056 msgid "skip backward"
3057 msgstr "hoppa bakåt"
3058
3059 msgid "skip backward (enter time)"
3060 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
3061
3062 msgid "skip backward (self defined)"
3063 msgstr "hoppa bakåt (självangivet)"
3064
3065 msgid "skip forward"
3066 msgstr "hoppa framåt"
3067
3068 msgid "skip forward (enter time)"
3069 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
3070
3071 msgid "skip forward (self defined)"
3072 msgstr "hoppa framåt (självangivet)"
3073
3074 msgid "sort by date"
3075 msgstr "sortera på datum"
3076
3077 msgid "standard"
3078 msgstr "standard"
3079
3080 msgid "standby"
3081 msgstr "viloläge"
3082
3083 msgid "start cut here"
3084 msgstr "startklipp här"
3085
3086 msgid "start timeshift"
3087 msgstr "starta timeshift"
3088
3089 msgid "stereo"
3090 msgstr "stereo"
3091
3092 msgid "stop PiP"
3093 msgstr "avsluta BiB"
3094
3095 msgid "stop entry"
3096 msgstr "slutpost"
3097
3098 msgid "stop recording"
3099 msgstr "stoppa inspelning"
3100
3101 msgid "stop timeshift"
3102 msgstr "stoppa timeshift"
3103
3104 msgid "swap PiP and main picture"
3105 msgstr "byt BiB och huvudbild"
3106
3107 msgid "switch to filelist"
3108 msgstr "byt till fillista"
3109
3110 msgid "switch to playlist"
3111 msgstr "byt till spellista"
3112
3113 msgid "text"
3114 msgstr "text"
3115
3116 msgid "this recording"
3117 msgstr "denna inspelning"
3118
3119 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3120 msgstr "denna kanal är skyddad av föräldrarskydds PIN kod"
3121
3122 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3123 msgstr "toggle ett cut markör på nuvarande position"
3124
3125 msgid "unknown service"
3126 msgstr "okänd kanal"
3127
3128 msgid "until restart"
3129 msgstr "tills omstart"
3130
3131 msgid "user defined"
3132 msgstr "användardefinierad"
3133
3134 msgid "vertical"
3135 msgstr "vertikal"
3136
3137 msgid "view extensions..."
3138 msgstr "visa utökningar..."
3139
3140 msgid "view recordings..."
3141 msgstr "visa inspelningar..."
3142
3143 msgid "wait for ci..."
3144 msgstr "vänta på ci..."
3145
3146 msgid "wait for mmi..."
3147 msgstr ""
3148
3149 msgid "waiting"
3150 msgstr "väntar"
3151
3152 msgid "weekly"
3153 msgstr "veckolig"
3154
3155 msgid "whitelist"
3156 msgstr "vitlista"
3157
3158 msgid "yes"
3159 msgstr "ja"
3160
3161 msgid "yes (keep feeds)"
3162 msgstr "ja (behåll feeds)"
3163
3164 msgid ""
3165 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3166 "assistance before rebooting your dreambox."
3167 msgstr ""
3168 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
3169 "hjälp innan du startar om din dreambox."
3170
3171 msgid "zap"
3172 msgstr "zap"
3173
3174 msgid "zapped"
3175 msgstr "zapped"
3176
3177 #~ msgid ""
3178 #~ "\n"
3179 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
3180 #~ msgstr ""
3181 #~ "\n"
3182 #~ "Enigma2 startas om efter återställningen"
3183
3184 #~ msgid "\"?"
3185 #~ msgstr "\"?"
3186
3187 #~ msgid "Add a new title"
3188 #~ msgstr "Lägg till ny titel"
3189
3190 #~ msgid "Add files to playlist"
3191 #~ msgstr "Lägg till i spellista"
3192
3193 #~ msgid "Add title..."
3194 #~ msgstr "Lägg till titel..."
3195
3196 #~ msgid "Burn"
3197 #~ msgstr "Skapa"
3198
3199 #~ msgid "Burn DVD"
3200 #~ msgstr "Skapa DVD"
3201
3202 #~ msgid "Burn DVD..."
3203 #~ msgstr "Skapa DVD..."
3204
3205 #~ msgid "Custom skip time for 1/3 keys"
3206 #~ msgstr "Inställbar hopptid för 1/3 tangent"
3207
3208 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
3209 #~ msgstr "Vill du visa klipplist guiden?"
3210
3211 #~ msgid "Edit current title"
3212 #~ msgstr "Ändra nuvarande titel"
3213
3214 #~ msgid "Edit title..."
3215 #~ msgstr "Ändra titel..."
3216
3217 #~ msgid "Games / Plugins"
3218 #~ msgstr "Spel / Plugins"
3219
3220 #~ msgid "Hello!"
3221 #~ msgstr "God dag!"
3222
3223 #~ msgid "LCD Setup"
3224 #~ msgstr "LCD Inställning"
3225
3226 #~ msgid "Movie Menu"
3227 #~ msgstr "Film Meny"
3228
3229 #~ msgid "NIM "
3230 #~ msgstr "NIM "
3231
3232 #~ msgid "New DVD"
3233 #~ msgstr "Ny DVD"
3234
3235 #~ msgid "Quick"
3236 #~ msgstr "Snabb"
3237
3238 #~ msgid ""
3239 #~ "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really "
3240 #~ "reboot now?"
3241 #~ msgstr ""
3242 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen reboot nu?"
3243
3244 #~ msgid ""
3245 #~ "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really "
3246 #~ "restart now?"
3247 #~ msgstr ""
3248 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
3249
3250 #~ msgid ""
3251 #~ "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really "
3252 #~ "shutdown now?"
3253 #~ msgstr ""
3254 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
3255
3256 #~ msgid "Remove currently selected title"
3257 #~ msgstr "Ta bort vald titel"
3258
3259 #~ msgid "Remove title"
3260 #~ msgstr "Ta bort titel"
3261
3262 #~ msgid "Replace current playlist"
3263 #~ msgstr "Byt ut nuvarande spellista"
3264
3265 #~ msgid "Save current project to disk"
3266 #~ msgstr "Spara nuvarande projekt till disk"
3267
3268 #~ msgid "Save..."
3269 #~ msgstr "Spara..."
3270
3271 #~ msgid "Scan NIM"
3272 #~ msgstr "Scanna NIM"
3273
3274 #~ msgid "Service scan type needed"
3275 #~ msgstr "Kanalsöknings typ krävs"
3276
3277 #~ msgid "Slot "
3278 #~ msgstr "Slot "
3279
3280 #~ msgid "Socket "
3281 #~ msgstr "Sockel "
3282
3283 #~ msgid "Transpondertype"
3284 #~ msgstr "Transponertyp"
3285
3286 #~ msgid "You selected a playlist"
3287 #~ msgstr "Du valde en spellista"
3288
3289 #~ msgid "empty/unknown"
3290 #~ msgstr "tom/okänd"
3291
3292 #~ msgid "list"
3293 #~ msgstr "list"
3294
3295 #~ msgid ""
3296 #~ "scan done!\n"
3297 #~ "%d services found!"
3298 #~ msgstr ""
3299 #~ "sökning klar!\n"
3300 #~ "%d kanaler hittades!"
3301
3302 #~ msgid ""
3303 #~ "scan done!\n"
3304 #~ "No service found!"
3305 #~ msgstr ""
3306 #~ "sökning klar!\n"
3307 #~ "Inga kanaler hittades!"
3308
3309 #~ msgid ""
3310 #~ "scan done!\n"
3311 #~ "One service found!"
3312 #~ msgstr ""
3313 #~ "sökning klar!\n"
3314 #~ "En kanal hittades!"
3315
3316 #~ msgid ""
3317 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
3318 #~ "%d services found!"
3319 #~ msgstr ""
3320 #~ "sökning pågår - %d %% klart!\n"
3321 #~ "%d kanaler hittade!"
3322
3323 #~ msgid "select Slot"
3324 #~ msgstr "välj Slot"