lib/dvb/pmt.cpp: migrate PMT pid search code to new iDataSource stuff
[vuplus_dvbapp] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr " ms"
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " balíčkov zvolených."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
154
155 msgid "#000000"
156 msgstr "#000000"
157
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr "#0064c7"
160
161 msgid "#25062748"
162 msgstr "#25062748"
163
164 msgid "#389416"
165 msgstr "#389416"
166
167 msgid "#80000000"
168 msgstr "#80000000"
169
170 msgid "#80ffffff"
171 msgstr "#80ffffff"
172
173 msgid "#bab329"
174 msgstr "#bab329"
175
176 msgid "#f23d21"
177 msgstr "#f23d21"
178
179 msgid "#ffffff"
180 msgstr "#ffffff"
181
182 msgid "#ffffffff"
183 msgstr "#ffffffff"
184
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
191
192 #, python-format
193 msgid "%d min"
194 msgstr "%d min"
195
196 #, python-format
197 msgid "%d services found!"
198 msgstr "Nájdených %d staníc!"
199
200 msgid "%d.%B %Y"
201 msgstr "%d.%B %Y"
202
203 #, python-format
204 msgid "%i ms"
205 msgstr "%i ms"
206
207 #, python-format
208 msgid ""
209 "%s\n"
210 "(%s, %d MB free)"
211 msgstr ""
212 "%s\n"
213 "(%s, %d MB voľných)"
214
215 #, python-format
216 msgid "%s (%s)\n"
217 msgstr "%s (%s)\n"
218
219 msgid "(ZAP)"
220 msgstr "(Prepnúť)"
221
222 msgid "(empty)"
223 msgstr "(prázdne)"
224
225 msgid "(show optional DVD audio menu)"
226 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
227
228 msgid "* Only available if more than one interface is active."
229 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
230
231 msgid "0"
232 msgstr "0"
233
234 msgid "1"
235 msgstr "1"
236
237 msgid "1 wireless network found!"
238 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
239
240 msgid "1.0"
241 msgstr "1,0"
242
243 msgid "1.1"
244 msgstr "1,1"
245
246 msgid "1.2"
247 msgstr "1,2"
248
249 msgid "12V output"
250 msgstr "12 V výstup"
251
252 msgid "13 V"
253 msgstr "13 V"
254
255 msgid "16:10"
256 msgstr "16:10"
257
258 msgid "16:10 Letterbox"
259 msgstr "16:10 Letterbox"
260
261 msgid "16:10 PanScan"
262 msgstr "16:10 PanScan"
263
264 msgid "16:9"
265 msgstr "16:9"
266
267 msgid "16:9 Letterbox"
268 msgstr "16:9 Letterbox"
269
270 msgid "16:9 always"
271 msgstr "vždy 16:9"
272
273 msgid "18 V"
274 msgstr "18 V"
275
276 msgid "2"
277 msgstr "2"
278
279 msgid "3"
280 msgstr "3"
281
282 msgid "30 minutes"
283 msgstr "30 minút"
284
285 msgid "4"
286 msgstr "4"
287
288 msgid "4:3"
289 msgstr "4:3"
290
291 msgid "4:3 Letterbox"
292 msgstr "4:3 Letterbox"
293
294 msgid "4:3 PanScan"
295 msgstr "4:3 PanScan"
296
297 msgid "5"
298 msgstr "5"
299
300 msgid "5 minutes"
301 msgstr "5 minút"
302
303 msgid "6"
304 msgstr "6"
305
306 msgid "60 minutes"
307 msgstr "60 minút"
308
309 msgid "7"
310 msgstr "7"
311
312 msgid "8"
313 msgstr "8"
314
315 msgid "9"
316 msgstr "9"
317
318 msgid "<Current movielist location>"
319 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
320
321 msgid "<Default movie location>"
322 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
323
324 msgid "<Last timer location>"
325 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
326
327 msgid "<unknown>"
328 msgstr "<neznámy>"
329
330 msgid "??"
331 msgstr "??"
332
333 msgid "A"
334 msgstr "A"
335
336 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
337 msgstr ""
338
339 msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
340 msgstr ""
341
342 msgid "A basic ftp client"
343 msgstr "Základný klient FTP"
344
345 msgid "A client for www.dyndns.org"
346 msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
347
348 #, python-format
349 msgid ""
350 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
351 "Do you want to keep your version?"
352 msgstr ""
353 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
354 "Chcete zachovať svoju verziu?"
355
356 msgid "A demo plugin for TPM usage."
357 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
358
359 msgid ""
360 "A finished record timer wants to set your\n"
361 "Dreambox to standby. Do that now?"
362 msgstr ""
363 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
364 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
365
366 msgid ""
367 "A finished record timer wants to shut down\n"
368 "your Dreambox. Shutdown now?"
369 msgstr ""
370 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
371 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
372
373 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
374 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
375
376 msgid "A graphical EPG interface"
377 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
378
379 msgid "A graphical EPG interface."
380 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
381
382 msgid ""
383 "A mount entry with this name already exists!\n"
384 "Update existing entry and continue?\n"
385 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
386
387 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
388 msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
389
390 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
391 msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
392
393 msgid "A nice looking skin from Kerni"
394 msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
395
396 #, python-format
397 msgid ""
398 "A record has been started:\n"
399 "%s"
400 msgstr ""
401 "Nahrávanie začalo:\n"
402 "%s"
403
404 msgid ""
405 "A recording is currently running.\n"
406 "What do you want to do?"
407 msgstr ""
408 "Práve sa nahráva.\n"
409 "Čo chcete urobiť?"
410
411 msgid ""
412 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
413 "configure the positioner."
414 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
415
416 msgid ""
417 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
418 "start the satfinder."
419 msgstr ""
420 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
421
422 #, python-format
423 msgid "A required tool (%s) was not found."
424 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
425
426 msgid "A search for available updates is currently in progress."
427 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
428
429 msgid ""
430 "A second configured interface has been found.\n"
431 "\n"
432 "Do you want to disable the second network interface?"
433 msgstr ""
434 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
435 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
436
437 msgid "A simple downloading application for other plugins"
438 msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
439
440 msgid ""
441 "A sleep timer wants to set your\n"
442 "Dreambox to standby. Do that now?"
443 msgstr ""
444 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
445 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
446
447 msgid ""
448 "A sleep timer wants to shut down\n"
449 "your Dreambox. Shutdown now?"
450 msgstr ""
451 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
452 "Vypnúť teraz?"
453
454 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
455 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
456
457 msgid ""
458 "A timer failed to record!\n"
459 "Disable TV and try again?\n"
460 msgstr ""
461 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
462 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
463
464 msgid "A/V Settings"
465 msgstr "Nastavenia A/V"
466
467 msgid "AA"
468 msgstr "AA"
469
470 msgid "AB"
471 msgstr "AB"
472
473 msgid "AC3 default"
474 msgstr "AC3 implicitne"
475
476 msgid "AC3 downmix"
477 msgstr "AC3 downmix"
478
479 msgid "Abort"
480 msgstr "Zrušiť"
481
482 msgid "Abort this Wizard."
483 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
484
485 msgid "About"
486 msgstr "O Dreamboxe"
487
488 msgid "About..."
489 msgstr "O Dreamboxe..."
490
491 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
492 msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
493
494 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
495 msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
496
497 msgid "Accesspoint:"
498 msgstr "Prístupový bod:"
499
500 msgid "Action on long powerbutton press"
501 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
502
503 msgid "Action on short powerbutton press"
504 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
505
506 msgid "Action:"
507 msgstr "Činnosť:"
508
509 msgid "Activate Picture in Picture"
510 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
511
512 msgid "Activate network settings"
513 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
514
515 msgid "Active"
516 msgstr "Aktívne"
517
518 msgid ""
519 "Active/\n"
520 "Inactive"
521 msgstr ""
522 "Aktívne/\n"
523 "Neaktívne"
524
525 msgid "Adapter settings"
526 msgstr "Nastavenia adaptéra"
527
528 msgid "Add"
529 msgstr "Pridať"
530
531 msgid "Add Bookmark"
532 msgstr "Pridať záložku"
533
534 msgid "Add WLAN configuration?"
535 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
536
537 msgid "Add a mark"
538 msgstr "Pridať značku"
539
540 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
541 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
542
543 msgid "Add a new title"
544 msgstr "Pridať nový titul"
545
546 msgid "Add network configuration?"
547 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
548
549 msgid "Add new AutoTimer"
550 msgstr "Pridať nový autočasovač"
551
552 msgid "Add new network mount point"
553 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
554
555 msgid "Add timer"
556 msgstr "Pridať časovač"
557
558 msgid "Add timer as disabled on conflict"
559 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
560
561 msgid "Add title"
562 msgstr "Pridať titul"
563
564 msgid "Add to bouquet"
565 msgstr "Pridať do buketu"
566
567 msgid "Add to favourites"
568 msgstr "Pridať do obľúbených"
569
570 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
571 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
572
573 msgid "Added: "
574 msgstr "Pridané:"
575
576 msgid ""
577 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
578 "enabled."
579 msgstr ""
580 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
581 "číslo, revízia, ...)."
582
583 msgid "Adds network configuration if enabled."
584 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
585
586 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
587 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
588
589 msgid ""
590 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
591 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
592 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
593 "test screens."
594 msgstr ""
595 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
596 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
597 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
598 "testovací obrazec."
599
600 msgid "Adult streaming plugin"
601 msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
602
603 msgid "Adult streaming plugin."
604 msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
605
606 msgid "Advanced Options"
607 msgstr "Rozšírené voľby"
608
609 msgid "Advanced Software"
610 msgstr "Vylepšený softvér"
611
612 msgid "Advanced Software Plugin"
613 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
614
615 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
616 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
617
618 msgid "Advanced Video Setup"
619 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
620
621 msgid "Advanced restore"
622 msgstr "Rozšírené obnovenie"
623
624 msgid ""
625 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
626 "standby-mode."
627 msgstr ""
628 "Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
629 "pohotovostného režimu."
630
631 msgid "After event"
632 msgstr "Po udalosti"
633
634 msgid ""
635 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
636 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
637 msgstr ""
638 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
639 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
640
641 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
642 msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
643
644 msgid "Album"
645 msgstr "Album"
646
647 msgid "All"
648 msgstr "Všetky"
649
650 msgid "All Satellites"
651 msgstr "Všetky satelity"
652
653 msgid "All Time"
654 msgstr "Vždy"
655
656 msgid "All non-repeating timers"
657 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
658
659 msgid "Allow zapping via Webinterface"
660 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
661
662 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
663 msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
664
665 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
666 msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
667
668 msgid "Alpha"
669 msgstr "Alfa"
670
671 msgid "Alternative radio mode"
672 msgstr "Alternatívny režim rádia"
673
674 msgid "Alternative services tuner priority"
675 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
676
677 msgid "Always ask"
678 msgstr "Vždy sa spýtať"
679
680 msgid "Always ask before sending"
681 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
682
683 msgid "Ammount of recordings left"
684 msgstr "Zvyšné záznamy"
685
686 msgid "An empty filename is illegal."
687 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
688
689 msgid "An error occured."
690 msgstr "Došlo k chybe."
691
692 msgid "An unknown error occured!"
693 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
694
695 msgid "Anonymize crashlog?"
696 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
697
698 msgid "Arabic"
699 msgstr "Arabčina"
700
701 msgid ""
702 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
703 "\n"
704 msgstr ""
705 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
706 "\n"
707
708 msgid ""
709 "Are you sure you want to delete\n"
710 "following backup:\n"
711 msgstr ""
712 "Naozaj chcete zmazať\n"
713 "túto zálohu:\n"
714
715 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
716 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
717
718 msgid ""
719 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
720 "\n"
721 msgstr ""
722 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
723 "\n"
724
725 msgid ""
726 "Are you sure you want to restore\n"
727 "following backup:\n"
728 msgstr ""
729 "Naozaj chcete obnoviť\n"
730 "z tejto zálohy:\n"
731
732 msgid ""
733 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
734 "Enigma2 will restart after the restore"
735 msgstr ""
736 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
737 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
738
739 msgid ""
740 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
741 "\n"
742 msgstr ""
743 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
744 "\n"
745
746 msgid "Artist"
747 msgstr "Umelec"
748
749 msgid "Ascending"
750 msgstr "Vzostupne"
751
752 msgid "Ask before shutdown:"
753 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
754
755 msgid "Ask user"
756 msgstr "opýtať sa"
757
758 msgid "Aspect Ratio"
759 msgstr "Pomer strán"
760
761 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
762 msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
763
764 msgid "Atheros"
765 msgstr ""
766
767 msgid "Audio"
768 msgstr "Zvuk"
769
770 msgid "Audio Options..."
771 msgstr "Voľby zvuku ..."
772
773 msgid "Audio Sync"
774 msgstr ""
775
776 msgid "Audio Sync Setup"
777 msgstr ""
778
779 msgid ""
780 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
781 "synchronous to the picture."
782 msgstr ""
783 "AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
784 "synchronizovaný s obrazom."
785
786 msgid "Australia"
787 msgstr "Austrália"
788
789 msgid "Author: "
790 msgstr "Autor: "
791
792 msgid "Authoring mode"
793 msgstr "Režim autorizácie"
794
795 msgid "Auto"
796 msgstr "Auto"
797
798 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
799 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
800
801 msgid "Auto flesh"
802 msgstr "Automatické flešovanie"
803
804 msgid "Auto scart switching"
805 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
806
807 msgid "AutoTimer Editor"
808 msgstr "Editor autočasovača"
809
810 msgid "AutoTimer Filters"
811 msgstr "Filtre autočasovača"
812
813 msgid "AutoTimer Services"
814 msgstr "Stanice autočasovača"
815
816 msgid "AutoTimer Settings"
817 msgstr "Nastavenia autočasovača"
818
819 msgid "AutoTimer overview"
820 msgstr "Prehľad autočasovača"
821
822 msgid ""
823 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
824 "criteria."
825 msgstr ""
826 "AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
827 "vyhľadávania."
828
829 msgid "Automatic"
830 msgstr "Automaticky"
831
832 msgid "Automatic Scan"
833 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
834
835 msgid "Automatic volume adjustment"
836 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
837
838 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
839 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
840
841 msgid "Automatically change video resolution"
842 msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
843
844 msgid ""
845 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
846 "resolution you are watching."
847 msgstr ""
848 "Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
849
850 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
851 msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
852
853 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
854 msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
855
856 msgid "Automatically refresh EPG"
857 msgstr "Automatická obnova EPG"
858
859 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
860 msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
861
862 msgid "Autos & Vehicles"
863 msgstr "Autá a doprava"
864
865 msgid "Autowrite timer"
866 msgstr "Automatický zápis časovača"
867
868 msgid "Available format variables"
869 msgstr "Dostupné premenné formátu"
870
871 msgid "B"
872 msgstr "B"
873
874 msgid "BA"
875 msgstr "BA"
876
877 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
878 msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
879
880 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
881 msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
882
883 msgid "BB"
884 msgstr "BB"
885
886 msgid "BER"
887 msgstr "BER"
888
889 msgid "BER:"
890 msgstr "BER:"
891
892 msgid "Back"
893 msgstr "Späť"
894
895 msgid "Background"
896 msgstr "Pozadie"
897
898 msgid "Backup done."
899 msgstr "Zálohovanie skončilo."
900
901 msgid "Backup failed."
902 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
903
904 msgid "Backup is running..."
905 msgstr "Zálohovanie beží..."
906
907 msgid "Backup system settings"
908 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
909
910 msgid "Band"
911 msgstr "Pásmo"
912
913 msgid "Bandwidth"
914 msgstr "Šírka pásma"
915
916 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
917 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
918
919 msgid "Begin of timespan"
920 msgstr "Začiatok časového obdobia"
921
922 msgid "Begin time"
923 msgstr "Čas začiatku"
924
925 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
926 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
927
928 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
929 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
930
931 msgid "Behavior when a movie is started"
932 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
933
934 msgid "Behavior when a movie is stopped"
935 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
936
937 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
938 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
939
940 msgid "Bitrate:"
941 msgstr "Dátový tok:"
942
943 msgid "Block noise reduction"
944 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
945
946 msgid "Blue boost"
947 msgstr "Zosilniť modrú"
948
949 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
950 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
951
952 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
953 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
954
955 msgid "Bookmarks"
956 msgstr "Záložky"
957
958 msgid "Bouquets"
959 msgstr "Bukety"
960
961 msgid "Brazil"
962 msgstr "Brazília"
963
964 msgid "Brightness"
965 msgstr "Jas"
966
967 msgid "Browse for and connect to network shares"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
971 msgstr ""
972
973 msgid "Browse network neighbourhood"
974 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
975
976 msgid "Burn DVD"
977 msgstr "Napáliť DVD"
978
979 msgid "Burn existing image to DVD"
980 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
981
982 msgid "Burn to DVD"
983 msgstr "Napáliť na DVD..."
984
985 msgid "Burn your recordings to DVD"
986 msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
987
988 msgid "Bus: "
989 msgstr "Zbernica:"
990
991 msgid ""
992 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
993 "displayed."
994 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
995
996 msgid "C"
997 msgstr "C"
998
999 msgid "C-Band"
1000 msgstr "Pásmo C"
1001
1002 msgid "CDInfo"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid ""
1006 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1007 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1008 msgstr ""
1009 "CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
1010 "prehrávaní CD v Prehrávači médií."
1011
1012 msgid "CI assignment"
1013 msgstr "Priradenie CI"
1014
1015 msgid "CIFS share"
1016 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1017
1018 msgid "CVBS"
1019 msgstr "CVBS"
1020
1021 msgid "Cable"
1022 msgstr "Kábel"
1023
1024 msgid "Cache Thumbnails"
1025 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1026
1027 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1031 msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
1032
1033 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1034 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1035
1036 msgid "Canada"
1037 msgstr "Kanada"
1038
1039 msgid "Cancel"
1040 msgstr "Zrušiť"
1041
1042 msgid "Capacity: "
1043 msgstr "Kapacita:"
1044
1045 msgid "Card"
1046 msgstr "Karta"
1047
1048 msgid "Catalan"
1049 msgstr "Katalánčina"
1050
1051 msgid "Center screen at the lower border"
1052 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1053
1054 msgid "Center screen at the upper border"
1055 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1056
1057 msgid "Change active delay"
1058 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1059
1060 msgid "Change bouquets in quickzap"
1061 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1062
1063 msgid "Change default recording offset?"
1064 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1065
1066 msgid "Change hostname"
1067 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1068
1069 msgid "Change pin code"
1070 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1071
1072 msgid "Change service PIN"
1073 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
1074
1075 msgid "Change service PINs"
1076 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
1077
1078 msgid "Change setup PIN"
1079 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
1080
1081 msgid "Change step size"
1082 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1083
1084 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1085 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1086
1087 msgid "Changelog"
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "Channel"
1091 msgstr "Stanica"
1092
1093 msgid "Channel Selection"
1094 msgstr "Voľba stanice"
1095
1096 msgid "Channel audio:"
1097 msgstr "Zvuk stanice:"
1098
1099 msgid "Channel not in services list"
1100 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1101
1102 msgid "Channel:"
1103 msgstr "Stanica:"
1104
1105 msgid "Channellist menu"
1106 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1107
1108 msgid "Channels"
1109 msgstr "Stanice"
1110
1111 msgid "Chap."
1112 msgstr "Kap."
1113
1114 msgid "Chapter"
1115 msgstr "Kapitola"
1116
1117 msgid "Chapter:"
1118 msgstr "Kapitola:"
1119
1120 msgid "Check"
1121 msgstr "Skontrolovať"
1122
1123 msgid "Checking Filesystem..."
1124 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1125
1126 msgid "Choose Tuner"
1127 msgstr "Zvoliť tuner"
1128
1129 msgid "Choose a wireless network"
1130 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1131
1132 msgid "Choose backup files"
1133 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1134
1135 msgid "Choose backup location"
1136 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1137
1138 msgid "Choose bouquet"
1139 msgstr "Zvoliť buket"
1140
1141 msgid "Choose image to download"
1142 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1143
1144 msgid "Choose target folder"
1145 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1146
1147 msgid "Choose upgrade source"
1148 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1149
1150 msgid "Choose your Skin"
1151 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1152
1153 msgid "Circular left"
1154 msgstr "Kruhová ľavá"
1155
1156 msgid "Circular right"
1157 msgstr "Kruhová pravá"
1158
1159 msgid "Classic"
1160 msgstr "Klasika"
1161
1162 msgid "Cleanup"
1163 msgstr "Vyčistiť"
1164
1165 msgid "Cleanup Wizard"
1166 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1167
1168 msgid "Cleanup Wizard settings"
1169 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1170
1171 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1172 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
1173
1174 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1175 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
1176
1177 msgid "CleanupWizard"
1178 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1179
1180 msgid "Clear before scan"
1181 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1182
1183 msgid "Clear history on Exit:"
1184 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1185
1186 msgid "Clear log"
1187 msgstr "Vymazať log"
1188
1189 msgid "Close"
1190 msgstr "Zatvoriť"
1191
1192 msgid "Close and forget changes"
1193 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1194
1195 msgid "Close and save changes"
1196 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1197
1198 msgid "Close title selection"
1199 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1200
1201 msgid "Code rate high"
1202 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1203
1204 msgid "Code rate low"
1205 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1206
1207 msgid "Coderate HP"
1208 msgstr "Rýchlosť HP"
1209
1210 msgid "Coderate LP"
1211 msgstr "Rýchlosť LP"
1212
1213 msgid "Collection name"
1214 msgstr "Názov zostavy"
1215
1216 msgid "Collection settings"
1217 msgstr "Nastavenia zostavy"
1218
1219 msgid "Color Format"
1220 msgstr "Formát farby"
1221
1222 msgid "Comedy"
1223 msgstr "Komédia"
1224
1225 msgid "Command execution..."
1226 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1227
1228 msgid "Command order"
1229 msgstr "Poradie príkazov"
1230
1231 msgid "Committed DiSEqC command"
1232 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1233
1234 msgid "Common Interface"
1235 msgstr "Common Interface"
1236
1237 msgid "Common Interface Assignment"
1238 msgstr "Priradenie CI"
1239
1240 msgid "CommonInterface"
1241 msgstr "CommonInterface"
1242
1243 msgid "Communication"
1244 msgstr "Komunikácia"
1245
1246 msgid "Compact Flash"
1247 msgstr "Compact Flash"
1248
1249 msgid "Complete"
1250 msgstr "Kompletné"
1251
1252 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1253 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1254
1255 msgid "Composition of the recording filenames"
1256 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1257
1258 msgid "Configuration Mode"
1259 msgstr "Možnosti nastavenia"
1260
1261 msgid "Configuration for the Webinterface"
1262 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1263
1264 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1265 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1266
1267 msgid "Configure interface"
1268 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1269
1270 msgid "Configure nameservers"
1271 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1272
1273 msgid "Configure your WLAN network interface"
1274 msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
1275
1276 msgid "Configure your internal LAN"
1277 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1278
1279 msgid "Configure your network again"
1280 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1281
1282 msgid "Configure your wireless LAN again"
1283 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1284
1285 msgid "Configuring"
1286 msgstr "Konfigurujem"
1287
1288 msgid "Conflicting timer"
1289 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1290
1291 msgid "Connect"
1292 msgstr "Pripojiť"
1293
1294 msgid "Connect to a Wireless Network"
1295 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1296
1297 msgid "Connected to"
1298 msgstr "Pripojené k "
1299
1300 msgid "Connected!"
1301 msgstr "Pripojené!"
1302
1303 msgid "Constellation"
1304 msgstr "Zostava"
1305
1306 msgid "Content does not fit on DVD!"
1307 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1308
1309 msgid "Continue"
1310 msgstr "Pokračovať"
1311
1312 msgid "Continue in background"
1313 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1314
1315 msgid "Continue playing"
1316 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1317
1318 msgid "Contrast"
1319 msgstr "Kontrast"
1320
1321 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1322 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
1323
1324 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1325 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
1326
1327 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1328 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
1329
1330 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1331 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
1332
1333 msgid "Control your internal system fan."
1334 msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
1335
1336 msgid "Control your kids's tv usage"
1337 msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
1338
1339 msgid "Control your system fan"
1340 msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
1341
1342 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1343 msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
1344
1345 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1346 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1347
1348 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1349 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1350
1351 msgid "Could not open Picture in Picture"
1352 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1353
1354 #, python-format
1355 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1356 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1357
1358 msgid "Crashlog settings"
1359 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1360
1361 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1362 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1363
1364 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1365 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1366
1367 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1368 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1369
1370 msgid ""
1371 "Crashlogs found!\n"
1372 "Send them to Dream Multimedia?"
1373 msgstr ""
1374 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1375 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1376
1377 msgid "Create DVD-ISO"
1378 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1379
1380 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1381 msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
1382
1383 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1384 msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
1385
1386 msgid "Create a new AutoTimer."
1387 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1388
1389 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1390 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1391
1392 msgid "Create a new timer using the wizard"
1393 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1394
1395 msgid "Create movie folder failed"
1396 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1397
1398 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1399 msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
1400
1401 msgid "Create remote timers"
1402 msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
1403
1404 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1405 msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
1406
1407 #, python-format
1408 msgid "Creating directory %s failed."
1409 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1410
1411 msgid "Creating partition failed"
1412 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1413
1414 msgid "Croatian"
1415 msgstr "Chorvátčina"
1416
1417 msgid "Current Transponder"
1418 msgstr "Aktuálny transpondér"
1419
1420 msgid "Current device: "
1421 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1422
1423 msgid "Current settings:"
1424 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1425
1426 msgid "Current value: "
1427 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1428
1429 msgid "Current version:"
1430 msgstr "Aktuálna verzia:"
1431
1432 msgid "Currently installed image"
1433 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1434
1435 #, python-format
1436 msgid "Custom (%s)"
1437 msgstr "Vlastný (%s)"
1438
1439 msgid "Custom location"
1440 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1441
1442 msgid "Custom offset"
1443 msgstr "Vlastný posun"
1444
1445 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1446 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1447
1448 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1449 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1450
1451 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1452 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1453
1454 msgid "Customize"
1455 msgstr "Upraviť"
1456
1457 msgid "Customize Vali-XD skins"
1458 msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
1459
1460 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1461 msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
1462
1463 msgid "Cut"
1464 msgstr "Strih"
1465
1466 msgid "Cut your movies"
1467 msgstr "Strih filmov"
1468
1469 msgid "Cut your movies."
1470 msgstr "Zostrihajte si filmy."
1471
1472 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1473 msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
1474
1475 msgid ""
1476 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1477 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1478 "cut'.\n"
1479 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1480 msgstr ""
1481 "CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
1482 "want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
1483 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1484 "cut'.\n"
1485 "Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
1486 "„začiatok strihu“.\n"
1487 "Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
1488
1489 msgid "Cutlist editor..."
1490 msgstr "Editor strihov..."
1491
1492 msgid "Czech"
1493 msgstr "Čeština"
1494
1495 msgid "Czech Republic"
1496 msgstr "Česká republika"
1497
1498 msgid "D"
1499 msgstr "D"
1500
1501 msgid "DHCP"
1502 msgstr "DHCP"
1503
1504 msgid "DUAL LAYER DVD"
1505 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1506
1507 msgid "DVB-S"
1508 msgstr "DVB-S"
1509
1510 msgid "DVB-S2"
1511 msgstr "DVB-S2"
1512
1513 msgid "DVD File Browser"
1514 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1515
1516 msgid "DVD Player"
1517 msgstr "Prehrávač DVD"
1518
1519 msgid "DVD Titlelist"
1520 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1521
1522 msgid "DVD media toolbox"
1523 msgstr "Nástroje pre DVD"
1524
1525 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1526 msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
1527
1528 msgid ""
1529 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1530 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1531 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1532 msgstr ""
1533 "Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
1534 "S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
1535 "video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
1536
1537 msgid "Danish"
1538 msgstr "Dánčina"
1539
1540 msgid "Date"
1541 msgstr "Dátum"
1542
1543 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1544 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1545
1546 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1547 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1548
1549 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1550 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1551
1552 msgid "Decrease delay"
1553 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1554
1555 #, python-format
1556 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1557 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1558
1559 msgid "Deep Standby"
1560 msgstr "Vypnúť"
1561
1562 msgid "Default"
1563 msgstr "Predvolené"
1564
1565 msgid "Default Settings"
1566 msgstr "Predvolené nastavenia"
1567
1568 msgid "Default movie location"
1569 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1570
1571 msgid "Default services lists"
1572 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1573
1574 msgid "Defaults"
1575 msgstr "Predvolené hodnoty"
1576
1577 msgid "Define a startup service"
1578 msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
1579
1580 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1581 msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
1582
1583 msgid "Delay"
1584 msgstr "Oneskorenie"
1585
1586 msgid "Delete"
1587 msgstr "Vymazať"
1588
1589 msgid "Delete crashlogs"
1590 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1591
1592 msgid "Delete entry"
1593 msgstr "Vymazať zadanie"
1594
1595 msgid "Delete failed!"
1596 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1597
1598 msgid "Delete mount"
1599 msgstr "Vymazať prístup"
1600
1601 #, python-format
1602 msgid ""
1603 "Delete no more configured satellite\n"
1604 "%s?"
1605 msgstr ""
1606 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1607 "%s?"
1608
1609 msgid "Descending"
1610 msgstr "Zostupne"
1611
1612 msgid "Description"
1613 msgstr "Opis"
1614
1615 msgid "Deselect"
1616 msgstr "Zrušiť výber"
1617
1618 msgid "Details for plugin: "
1619 msgstr "Údaje o module:"
1620
1621 msgid "Detected HDD:"
1622 msgstr "Zistený pevný disk:"
1623
1624 msgid "Detected NIMs:"
1625 msgstr "Zistené tunery:"
1626
1627 msgid "DiSEqC"
1628 msgstr "DiSEqC"
1629
1630 msgid "DiSEqC A/B"
1631 msgstr "DiSEqC A/B"
1632
1633 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1634 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1635
1636 msgid "DiSEqC mode"
1637 msgstr "Režim DiSEqC"
1638
1639 msgid "DiSEqC repeats"
1640 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1641
1642 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1643 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1644
1645 msgid "Dialing:"
1646 msgstr "Vytáčam:"
1647
1648 msgid "Digital contour removal"
1649 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1650
1651 msgid "Dir:"
1652 msgstr "Adr.:"
1653
1654 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1655 msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
1656
1657 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1658 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1659
1660 #, python-format
1661 msgid "Directory %s nonexistent."
1662 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1663
1664 msgid "Directory browser"
1665 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1666
1667 msgid "Disable"
1668 msgstr "Vypnúť"
1669
1670 msgid "Disable Picture in Picture"
1671 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1672
1673 msgid "Disable crashlog reporting"
1674 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1675
1676 msgid "Disable timer"
1677 msgstr "Vypnúť časovač"
1678
1679 msgid "Disabled"
1680 msgstr "Vypnuté"
1681
1682 msgid "Discard changes and close plugin"
1683 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1684
1685 msgid "Discard changes and close screen"
1686 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1687
1688 msgid "Disconnect"
1689 msgstr "Odpojiť"
1690
1691 msgid "Dish"
1692 msgstr "Parabola"
1693
1694 msgid "Display 16:9 content as"
1695 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1696
1697 msgid "Display 4:3 content as"
1698 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1699
1700 msgid "Display >16:9 content as"
1701 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1702
1703 msgid "Display Setup"
1704 msgstr "Nastavenie displeja"
1705
1706 msgid "Display and Userinterface"
1707 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1708
1709 msgid "Display search results by:"
1710 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1711
1712 msgid "Display your photos on the TV"
1713 msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
1714
1715 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
1716 msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
1717
1718 #, python-format
1719 msgid ""
1720 "Do you really want to REMOVE\n"
1721 "the plugin \"%s\"?"
1722 msgstr ""
1723 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1724 "modul \"%s\"?"
1725
1726 msgid ""
1727 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1728 "This could take lots of time!"
1729 msgstr ""
1730 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1731 "Môže to trvať dosť dlho!"
1732
1733 #, python-format
1734 msgid "Do you really want to delete %s?"
1735 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1736
1737 #, python-format
1738 msgid ""
1739 "Do you really want to download\n"
1740 "the plugin \"%s\"?"
1741 msgstr ""
1742 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1743 "modul \"%s\"?"
1744
1745 msgid "Do you really want to exit?"
1746 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1747
1748 msgid ""
1749 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1750 "All data on the disk will be lost!"
1751 msgstr ""
1752 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1753 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1754
1755 #, python-format
1756 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1757 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1758
1759 #, python-format
1760 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1761 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1762
1763 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1764 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1765
1766 msgid "Do you want to do a service scan?"
1767 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1768
1769 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1770 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1771
1772 #, python-format
1773 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1774 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1775
1776 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1777 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1778
1779 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1780 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1781
1782 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1783 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1784
1785 msgid "Do you want to install the package:\n"
1786 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1787
1788 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1789 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1790
1791 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1792 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1793
1794 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1795 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1796
1797 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1798 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1799
1800 msgid "Do you want to restore your settings?"
1801 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1802
1803 msgid "Do you want to resume this playback?"
1804 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1805
1806 msgid "Do you want to see more entries?"
1807 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1808
1809 msgid ""
1810 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1811 "if needed?"
1812 msgstr ""
1813 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1814 "ak treba?"
1815
1816 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1817 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1818
1819 msgid ""
1820 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1821 "After pressing OK, please wait!"
1822 msgstr ""
1823 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1824 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1825
1826 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1827 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1828
1829 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1830 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1831
1832 msgid "Don't ask, just send"
1833 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1834
1835 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1836 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1837
1838 #, python-format
1839 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1840 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1841
1842 #, python-format
1843 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1844 msgstr ""
1845 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1846 "d chybami"
1847
1848 msgid "Download"
1849 msgstr "Stiahnuť"
1850
1851 #, python-format
1852 msgid "Download %s from Server"
1853 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1854
1855 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1856 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1857
1858 msgid "Download Plugins"
1859 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1860
1861 msgid "Download Video"
1862 msgstr "Stiahnuť video"
1863
1864 msgid "Download files from Rapidshare"
1865 msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
1866
1867 msgid "Download location"
1868 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1869
1870 msgid "Downloadable new plugins"
1871 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1872
1873 msgid "Downloadable plugins"
1874 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1875
1876 msgid "Downloading"
1877 msgstr "Sťahovanie"
1878
1879 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1880 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1881
1882 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1883 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1884
1885 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1886 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1887
1888 msgid "Dreambox software because updates are available."
1889 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1890
1891 msgid "Duration: "
1892 msgstr "Trvanie:"
1893
1894 msgid "Dutch"
1895 msgstr "Holandčina"
1896
1897 msgid "Dynamic contrast"
1898 msgstr "Dynamický kontrast"
1899
1900 msgid "E"
1901 msgstr "V"
1902
1903 msgid "EPG Selection"
1904 msgstr "Voľba EPG"
1905
1906 msgid "EPG encoding"
1907 msgstr "Kódovanie EPG"
1908
1909 msgid ""
1910 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
1911 "is idleing\n"
1912 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
1913 "epg information on these channels."
1914 msgstr ""
1915 "Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
1916 "nečinnosti Dreamboxa\n"
1917 "(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
1918 "o EPG."
1919
1920 #, python-format
1921 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1922 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1923
1924 msgid "East"
1925 msgstr "východne"
1926
1927 msgid "Edit"
1928 msgstr "Upraviť"
1929
1930 msgid "Edit AutoTimer"
1931 msgstr "Upraviť autočasovač"
1932
1933 msgid "Edit AutoTimer filters"
1934 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
1935
1936 msgid "Edit AutoTimer services"
1937 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
1938
1939 msgid "Edit DNS"
1940 msgstr "Upraviť DNS"
1941
1942 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1943 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
1944
1945 msgid "Edit Title"
1946 msgstr "Upraviť titul"
1947
1948 msgid "Edit bouquets list"
1949 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
1950
1951 msgid "Edit chapters of current title"
1952 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1953
1954 msgid "Edit new timer defaults"
1955 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
1956
1957 msgid "Edit selected AutoTimer"
1958 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
1959
1960 msgid "Edit services list"
1961 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1962
1963 msgid "Edit settings"
1964 msgstr "Upraviť nastavenia"
1965
1966 msgid "Edit tags of recorded movies"
1967 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
1968
1969 msgid "Edit tags of recorded movies."
1970 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
1971
1972 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1973 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1974
1975 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1976 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1977
1978 msgid "Edit title"
1979 msgstr "Upraviť titul"
1980
1981 msgid "Edit upgrade source url."
1982 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
1983
1984 msgid "Editing"
1985 msgstr "Úprava"
1986
1987 msgid "Editor for new AutoTimers"
1988 msgstr "Editor nových autočasovačov"
1989
1990 msgid "Education"
1991 msgstr "Vzdelávanie"
1992
1993 msgid "Electronic Program Guide"
1994 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1995
1996 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
1997 msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
1998
1999 msgid "Enable"
2000 msgstr "Zapnúť"
2001
2002 msgid "Enable /media"
2003 msgstr "Aktivovať /médium"
2004
2005 msgid "Enable 5V for active antenna"
2006 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
2007
2008 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2009 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2010
2011 msgid "Enable Filtering"
2012 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2013
2014 msgid "Enable HTTP Access"
2015 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2016
2017 msgid "Enable HTTP Authentication"
2018 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2019
2020 msgid "Enable HTTPS Access"
2021 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2022
2023 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2024 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2025
2026 msgid "Enable Service Restriction"
2027 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2028
2029 msgid "Enable Streaming Authentication"
2030 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2031
2032 msgid "Enable multiple bouquets"
2033 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2034
2035 msgid "Enable parental control"
2036 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2037
2038 msgid ""
2039 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2040 "extension menu."
2041 msgstr ""
2042 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2043 "rozšírení."
2044
2045 msgid "Enable timer"
2046 msgstr "Zapnúť časovač"
2047
2048 msgid "Enabled"
2049 msgstr "Zapnuté"
2050
2051 msgid ""
2052 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2053 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2054 msgstr ""
2055 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2056 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2057
2058 msgid "Encrypted: "
2059 msgstr "Šifrované:"
2060
2061 msgid "Encryption"
2062 msgstr "Šifrovanie"
2063
2064 msgid "Encryption Key"
2065 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2066
2067 msgid "Encryption Keytype"
2068 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2069
2070 msgid "Encryption Type"
2071 msgstr "Typ šifrovania"
2072
2073 msgid "Encryption:"
2074 msgstr "Šifrovanie:"
2075
2076 msgid "End of \"after event\" timespan"
2077 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2078
2079 msgid "End of timespan"
2080 msgstr "Koniec časového obdobia"
2081
2082 msgid "End time"
2083 msgstr "Čas ukončenia"
2084
2085 msgid "EndTime"
2086 msgstr "Koniec"
2087
2088 msgid "English"
2089 msgstr "Angličtina"
2090
2091 msgid ""
2092 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2093 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2094 msgstr ""
2095 "Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
2096 "Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
2097
2098 msgid ""
2099 "Enigma2 Skinselector\n"
2100 "\n"
2101 "If you experience any problems please contact\n"
2102 "stephan@reichholf.net\n"
2103 "\n"
2104 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2105 msgstr ""
2106 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2107 "\n"
2108 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2109 "stephan@reichholf.net\n"
2110 "\n"
2111 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2112
2113 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2114 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2115
2116 msgid "Enter IP to scan..."
2117 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2118
2119 msgid "Enter Rewind at speed"
2120 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2121
2122 msgid "Enter main menu..."
2123 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2124
2125 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2126 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2127
2128 msgid "Enter options:"
2129 msgstr "Zadajte voľby:"
2130
2131 msgid "Enter password:"
2132 msgstr "Zadajte heslo:"
2133
2134 msgid "Enter pin code"
2135 msgstr "Zadajte kód PIN"
2136
2137 msgid "Enter share directory:"
2138 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2139
2140 msgid "Enter share name:"
2141 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2142
2143 msgid "Enter the service pin"
2144 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2145
2146 msgid "Enter user and password for host: "
2147 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2148
2149 msgid "Enter username:"
2150 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2151
2152 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2153 msgstr ""
2154 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2155
2156 msgid "Enter your search term(s)"
2157 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2158
2159 msgid "Entertainment"
2160 msgstr "Zábava"
2161
2162 msgid "Error"
2163 msgstr "Chyba"
2164
2165 msgid "Error executing plugin"
2166 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2167
2168 #, python-format
2169 msgid ""
2170 "Error: %s\n"
2171 "Retry?"
2172 msgstr ""
2173 "Chyba: %s\n"
2174 "Zopakovať?"
2175
2176 msgid "Estonian"
2177 msgstr "Estónčina"
2178
2179 msgid "Eventview"
2180 msgstr "Prehľad programov"
2181
2182 msgid "Everything is fine"
2183 msgstr "Všetko je v poriadku"
2184
2185 msgid "Exact match"
2186 msgstr "Presná zhoda"
2187
2188 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2189 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2190
2191 msgid "Exclude"
2192 msgstr "Vylúčiť"
2193
2194 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2195 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2196
2197 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2198 msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
2199
2200 msgid "Execution Progress:"
2201 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2202
2203 msgid "Execution finished!!"
2204 msgstr "Skončené!!"
2205
2206 msgid "Exif"
2207 msgstr "Exif"
2208
2209 msgid "Exit"
2210 msgstr "Ukončiť"
2211
2212 msgid "Exit editor"
2213 msgstr "Ukončiť editor"
2214
2215 msgid "Exit input device selection."
2216 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2217
2218 msgid "Exit network wizard"
2219 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2220
2221 msgid "Exit the cleanup wizard"
2222 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2223
2224 msgid "Exit the wizard"
2225 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2226
2227 msgid "Exit wizard"
2228 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2229
2230 msgid "Expert"
2231 msgstr "expertný"
2232
2233 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2234 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2235
2236 msgid "Extended Setup..."
2237 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2238
2239 msgid "Extended Software"
2240 msgstr "Rozšírený softvér"
2241
2242 msgid "Extended Software Plugin"
2243 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2244
2245 msgid "Extensions"
2246 msgstr "Rozšírenia"
2247
2248 msgid "Extensions management"
2249 msgstr "Správa rozšírení"
2250
2251 msgid "FEC"
2252 msgstr "FEC"
2253
2254 msgid ""
2255 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2256 "a server using the file transfer protocol."
2257 msgstr ""
2258 "Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
2259 "serverom pomocou protokolu FTP."
2260
2261 msgid "Factory reset"
2262 msgstr "Továrenské nastavenia"
2263
2264 msgid "Failed"
2265 msgstr "Zlyhalo"
2266
2267 #, python-format
2268 msgid "Fan %d"
2269 msgstr "Ventilítor %d"
2270
2271 #, python-format
2272 msgid "Fan %d PWM"
2273 msgstr "PWM ventilátora %d"
2274
2275 #, python-format
2276 msgid "Fan %d Voltage"
2277 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2278
2279 msgid "Fast"
2280 msgstr "rýchlo"
2281
2282 msgid "Fast DiSEqC"
2283 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2284
2285 msgid "Fast Forward speeds"
2286 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2287
2288 msgid "Fast epoch"
2289 msgstr "rýchla doba"
2290
2291 msgid "Favourites"
2292 msgstr "Obľúbené"
2293
2294 msgid "Fetching feed entries"
2295 msgstr "Zobraziť feedy"
2296
2297 msgid "Fetching search entries"
2298 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2299
2300 msgid "Filesystem Check"
2301 msgstr "Kontrola systému súborov"
2302
2303 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2304 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2305
2306 msgid "Film & Animation"
2307 msgstr "Film a zábava"
2308
2309 msgid "Filter"
2310 msgstr "Filter"
2311
2312 msgid ""
2313 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2314 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2315 "it's Description.\n"
2316 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2317 msgstr ""
2318 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2319 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2320 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2321 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2322 "zvolený filter."
2323
2324 msgid "Finetune"
2325 msgstr "Jemné nastavenie"
2326
2327 msgid "Finished"
2328 msgstr "Skončené"
2329
2330 msgid "Finished configuring your network"
2331 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2332
2333 msgid "Finished restarting your network"
2334 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2335
2336 msgid "Finnish"
2337 msgstr "Fínčina"
2338
2339 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2340 msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
2341
2342 msgid "Flash"
2343 msgstr "Flešovať"
2344
2345 msgid "Flashing failed"
2346 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2347
2348 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2349 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2350
2351 msgid "Format"
2352 msgstr "Formát"
2353
2354 #, python-format
2355 msgid ""
2356 "Found a total of %d matching Events.\n"
2357 "%d Timer were added and %d modified."
2358 msgstr ""
2359 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2360 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2361
2362 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2363 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
2364
2365 msgid "Frame size in full view"
2366 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2367
2368 msgid "France"
2369 msgstr "Francúzsko"
2370
2371 msgid "French"
2372 msgstr "Francúzština"
2373
2374 msgid "Frequency"
2375 msgstr "Kmitočet"
2376
2377 msgid "Frequency bands"
2378 msgstr "Kmitočtové pásma"
2379
2380 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2381 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2382
2383 msgid "Frequency steps"
2384 msgstr "Kmitočtové kroky"
2385
2386 msgid "Fri"
2387 msgstr "Pi"
2388
2389 msgid "Friday"
2390 msgstr "Piatok"
2391
2392 msgid "Frisian"
2393 msgstr "Frízština"
2394
2395 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2396 msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
2397
2398 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2399 msgstr ""
2400
2401 #, python-format
2402 msgid "Frontprocessor version: %d"
2403 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2404
2405 msgid "Fsck failed"
2406 msgstr "Fsck zlyhalo"
2407
2408 msgid ""
2409 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2410 "Do you want to Restart the GUI now?"
2411 msgstr ""
2412 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2413 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2414
2415 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2416 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
2417
2418 msgid ""
2419 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2420 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
2421
2422 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2423 msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
2424
2425 msgid "Gaming"
2426 msgstr "Hry"
2427
2428 msgid "Gateway"
2429 msgstr "Brána"
2430
2431 msgid "General AC3 Delay"
2432 msgstr "Oneskorenie AC3"
2433
2434 msgid "General AC3 delay (ms)"
2435 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2436
2437 msgid "General PCM Delay"
2438 msgstr "Oneskorenie PCM"
2439
2440 msgid "General PCM delay (ms)"
2441 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2442
2443 msgid "Genre"
2444 msgstr "Žáner"
2445
2446 msgid "Genuine Dreambox"
2447 msgstr "Pravý Dreambox"
2448
2449 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2450 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2451
2452 msgid "Genuine Dreambox verification"
2453 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
2454
2455 msgid "German"
2456 msgstr "Nemčina"
2457
2458 msgid "German storm information"
2459 msgstr "Nemecké búrkové informácie"
2460
2461 msgid "German traffic information"
2462 msgstr "Nemecké dopravné informácie"
2463
2464 msgid "Germany"
2465 msgstr "Nemecko"
2466
2467 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2468 msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
2469
2470 msgid "Get latest experimental image"
2471 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2472
2473 msgid "Get latest release image"
2474 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2475
2476 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2477 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2478
2479 msgid "Global delay"
2480 msgstr "Celkové oneskorenie"
2481
2482 msgid "Goto 0"
2483 msgstr "Otočiť na 0"
2484
2485 msgid "Goto position"
2486 msgstr "Otočiť do pozície"
2487
2488 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2489 msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
2490
2491 msgid ""
2492 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2493 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2494 msgstr ""
2495 "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
2496 "Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
2497
2498 msgid "Graphical Multi EPG"
2499 msgstr "Grafický Multi EPG"
2500
2501 msgid "Great Britain"
2502 msgstr "Veľká Británia"
2503
2504 msgid "Greek"
2505 msgstr "Gréčtina"
2506
2507 msgid "Green boost"
2508 msgstr "Zosilniť zelenú"
2509
2510 msgid ""
2511 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
2512 "protocol\n"
2513 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
2514 msgstr ""
2515 "Growlee umožňuje posielať z Dreamboxa krátke správy pomocou protokolu "
2516 "growl,\n"
2517 "napríklad oznam „Začalo nahrávanie“ do počítača, na ktorom beží klient growl."
2518
2519 msgid "Guard Interval"
2520 msgstr "Ochranný interval"
2521
2522 msgid "Guard interval mode"
2523 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2524
2525 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2526 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2527
2528 msgid "HD videos"
2529 msgstr "Videá HD"
2530
2531 msgid "HTTP Port"
2532 msgstr "Port HTTP"
2533
2534 msgid "HTTPS Port"
2535 msgstr "Port HTTPS"
2536
2537 msgid "Harddisk"
2538 msgstr "Pevný disk"
2539
2540 msgid "Harddisk setup"
2541 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2542
2543 msgid "Harddisk standby after"
2544 msgstr "Uspať disk po"
2545
2546 msgid "Help"
2547 msgstr "Pomocník"
2548
2549 msgid "Hidden network SSID"
2550 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2551
2552 msgid "Hidden networkname"
2553 msgstr "Skrytý názov siete"
2554
2555 msgid "Hierarchy Information"
2556 msgstr "Hierarchické informácie"
2557
2558 msgid "Hierarchy mode"
2559 msgstr "Hierarchický režim"
2560
2561 msgid "High bitrate support"
2562 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2563
2564 msgid "History"
2565 msgstr "História"
2566
2567 msgid "Holland"
2568 msgstr "Holandsko"
2569
2570 msgid "Hong Kong"
2571 msgstr "Hong Kong"
2572
2573 msgid "Horizontal"
2574 msgstr "Vodorovná"
2575
2576 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2577 msgstr ""
2578
2579 msgid "How many minutes do you want to record?"
2580 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2581
2582 msgid "How to handle found crashlogs?"
2583 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2584
2585 msgid "Howto & Style"
2586 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2587
2588 msgid "Hue"
2589 msgstr "Odtieň"
2590
2591 msgid "Hungarian"
2592 msgstr "Maďarčina"
2593
2594 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2595 msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
2596
2597 msgid "IP Address"
2598 msgstr "Adresa IP"
2599
2600 msgid "IP:"
2601 msgstr "IP:"
2602
2603 msgid "IRC Client for Enigma2"
2604 msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
2605
2606 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2607 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2608
2609 msgid "ISO path"
2610 msgstr "Cesta ISO"
2611
2612 msgid "Icelandic"
2613 msgstr "Islandčina"
2614
2615 #, python-format
2616 msgid ""
2617 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2618 "event if it records at least 80% of the it."
2619 msgstr ""
2620 "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
2621 "z programu nahrá aspoň 80 %."
2622
2623 msgid ""
2624 "If you see this, something is wrong with\n"
2625 "your scart connection. Press OK to return."
2626 msgstr ""
2627 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2628 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2629
2630 msgid ""
2631 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2632 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2633 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2634 "possible.\n"
2635 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2636 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2637 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2638 "step.\n"
2639 "If you are happy with the result, press OK."
2640 msgstr ""
2641 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2642 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2643 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2644 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2645 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2646 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2647 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2648 "kroku.\n"
2649 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2650
2651 msgid "Import AutoTimer"
2652 msgstr "Importovať autočasovač"
2653
2654 msgid "Import existing Timer"
2655 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2656
2657 msgid "Import from EPG"
2658 msgstr "Importovať z EPG"
2659
2660 msgid "In Progress"
2661 msgstr "Prebieha"
2662
2663 msgid ""
2664 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2665 msgstr ""
2666 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2667
2668 msgid "Include"
2669 msgstr "Zahrnúť"
2670
2671 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2672 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2673
2674 msgid "Increase delay"
2675 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2676
2677 #, python-format
2678 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2679 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2680
2681 msgid "Increased voltage"
2682 msgstr "Zvýšené napätie"
2683
2684 msgid "Index"
2685 msgstr "Index"
2686
2687 msgid "India"
2688 msgstr "India"
2689
2690 msgid "Info"
2691 msgstr "Informačná lišta"
2692
2693 msgid "InfoBar"
2694 msgstr "Informačná lišta"
2695
2696 msgid "Infobar timeout"
2697 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2698
2699 msgid "Information"
2700 msgstr "Informácie"
2701
2702 msgid "Init"
2703 msgstr "Inic."
2704
2705 msgid "Initial location in new timers"
2706 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2707
2708 msgid "Initialization"
2709 msgstr "Inicializácia"
2710
2711 msgid "Initialize"
2712 msgstr "Inicializovať"
2713
2714 msgid "Initializing Harddisk..."
2715 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2716
2717 msgid "Input"
2718 msgstr "Vstup"
2719
2720 msgid "Input device setup"
2721 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2722
2723 msgid "Input devices"
2724 msgstr "Vstupné zariadenia"
2725
2726 msgid "Install"
2727 msgstr "Inštalovať"
2728
2729 msgid "Install a new image with a USB stick"
2730 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2731
2732 msgid "Install a new image with your web browser"
2733 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2734
2735 msgid "Install extensions."
2736 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2737
2738 msgid "Install local extension"
2739 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2740
2741 msgid "Install or remove finished."
2742 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2743
2744 msgid "Install settings, skins, software..."
2745 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2746
2747 msgid "Installation finished."
2748 msgstr "Inštalácia je skončená."
2749
2750 msgid "Installing"
2751 msgstr "Inštalujem"
2752
2753 msgid "Installing Software..."
2754 msgstr "Inštalujem softvér..."
2755
2756 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2757 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2758
2759 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2760 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2761
2762 msgid "Installing package content... Please wait..."
2763 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2764
2765 msgid "Instant Record..."
2766 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2767
2768 msgid "Instant record location"
2769 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2770
2771 msgid "Interface: "
2772 msgstr "Rozhranie:"
2773
2774 msgid "Intermediate"
2775 msgstr "stredný"
2776
2777 msgid "Internal Flash"
2778 msgstr "Interná pamäť flash"
2779
2780 msgid "Internal LAN adapter."
2781 msgstr "Adaptér internej LAN"
2782
2783 msgid "Internal firmware updater"
2784 msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
2785
2786 msgid "Invalid Location"
2787 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2788
2789 #, python-format
2790 msgid "Invalid directory selected: %s"
2791 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2792
2793 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2794 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2795
2796 msgid "Invalid response from server."
2797 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2798
2799 #, python-format
2800 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2801 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2802
2803 msgid "Invalid selection"
2804 msgstr "Neplatný výber"
2805
2806 msgid "Inversion"
2807 msgstr "Inverzia"
2808
2809 msgid "Ipkg"
2810 msgstr "Ipkg"
2811
2812 msgid "Ireland"
2813 msgstr "Írsko"
2814
2815 msgid "Is this videomode ok?"
2816 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2817
2818 msgid "Israel"
2819 msgstr "Izrael"
2820
2821 msgid ""
2822 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2823 "deny specific ones.\n"
2824 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2825 "Service (inside a Bouquet).\n"
2826 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2827 msgstr ""
2828 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2829 "vylúčiť.\n"
2830 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2831 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2832 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2833 "zvolené."
2834
2835 msgid "Italian"
2836 msgstr "Taliančina"
2837
2838 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
2839 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
2840
2841 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
2842 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
2843
2844 msgid "Italy"
2845 msgstr "Taliansko"
2846
2847 msgid "Japan"
2848 msgstr "Japonsko"
2849
2850 msgid "Job View"
2851 msgstr "Prehľad úloh"
2852
2853 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2854 msgid "Just Scale"
2855 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2856
2857 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
2858 msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
2859
2860 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
2861 msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
2862
2863 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
2864 msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
2865
2866 msgid "Kerni's SWAIN skin"
2867 msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
2868
2869 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
2870 msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
2871
2872 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
2873 msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
2874
2875 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
2876 msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
2877
2878 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
2879 msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
2880
2881 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
2882 msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
2883
2884 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
2885 msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
2886
2887 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
2888 msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
2889
2890 msgid "Kerni's simple skin"
2891 msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
2892
2893 msgid "Kerni-HD1 skin"
2894 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
2895
2896 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
2897 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
2898
2899 msgid "Kernis HD1 skin"
2900 msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
2901
2902 #, python-format
2903 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2904 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
2905
2906 #, python-format
2907 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2908 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
2909
2910 msgid "Keyboard"
2911 msgstr "Klávesnica"
2912
2913 msgid "Keyboard Map"
2914 msgstr "Rozloženie klávesov"
2915
2916 msgid "Keyboard Setup"
2917 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2918
2919 msgid "Keymap"
2920 msgstr "Rozloženie klávesov"
2921
2922 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
2923 msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
2924
2925 msgid "LAN Adapter"
2926 msgstr "Adaptér LAN"
2927
2928 msgid "LAN connection"
2929 msgstr "Pripojenie LAN"
2930
2931 msgid "LNB"
2932 msgstr "LNB"
2933
2934 msgid "LOF"
2935 msgstr "LOF"
2936
2937 msgid "LOF/H"
2938 msgstr "LOF/H"
2939
2940 msgid "LOF/L"
2941 msgstr "LOF/L"
2942
2943 msgid "Language"
2944 msgstr "Jazyk"
2945
2946 msgid "Language selection"
2947 msgstr "Voľba jazyka"
2948
2949 msgid "Last config"
2950 msgstr "Posledné nastavenie"
2951
2952 msgid "Last speed"
2953 msgstr "Posledná rýchlosť"
2954
2955 msgid "Latitude"
2956 msgstr "Zem. šírka"
2957
2958 msgid "Latvian"
2959 msgstr "Lotyščina"
2960
2961 msgid "Leave DVD Player?"
2962 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2963
2964 msgid "Left"
2965 msgstr "Doľava"
2966
2967 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2968 msgid "Letterbox"
2969 msgstr "Letterbox"
2970
2971 msgid "Limit east"
2972 msgstr "Východný limit"
2973
2974 msgid "Limit west"
2975 msgstr "Západný limit"
2976
2977 msgid "Limited character set for recording filenames"
2978 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2979
2980 msgid "Limits off"
2981 msgstr "Vypnúť limity"
2982
2983 msgid "Limits on"
2984 msgstr "Zapnúť limity"
2985
2986 msgid "Link Quality:"
2987 msgstr "Kvalita spojenia:"
2988
2989 msgid "Link:"
2990 msgstr "Spojenie:"
2991
2992 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2993 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2994
2995 msgid "List of Storage Devices"
2996 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2997
2998 msgid "Listen and record internet radio"
2999 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
3000
3001 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3002 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
3003
3004 msgid "Lithuanian"
3005 msgstr "Litovčina"
3006
3007 msgid "Load"
3008 msgstr "Natiahnuť"
3009
3010 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3011 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3012
3013 msgid "Load feed on startup:"
3014 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3015
3016 msgid "Load movie-length"
3017 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3018
3019 msgid "Local Network"
3020 msgstr "Miestna sieť"
3021
3022 msgid "Local share name"
3023 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3024
3025 msgid "Location"
3026 msgstr "Umiestnenie"
3027
3028 msgid "Location for instant recordings"
3029 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3030
3031 msgid "Lock:"
3032 msgstr "Signál:"
3033
3034 msgid "Log results to harddisk"
3035 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3036
3037 msgid "Long Keypress"
3038 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3039
3040 msgid "Long filenames"
3041 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3042
3043 msgid "Longitude"
3044 msgstr "Zem. dĺžka"
3045
3046 msgid "Lower bound of timespan."
3047 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3048
3049 msgid ""
3050 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3051 "are not taken into account!"
3052 msgstr ""
3053 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3054 "nepočítajú."
3055
3056 msgid "MMC Card"
3057 msgstr "Karta MMC"
3058
3059 msgid "MORE"
3060 msgstr "VIAC"
3061
3062 msgid "Main menu"
3063 msgstr "Hlavné menu"
3064
3065 msgid "Mainmenu"
3066 msgstr "Hlavné menu"
3067
3068 msgid "Make this mark an 'in' point"
3069 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3070
3071 msgid "Make this mark an 'out' point"
3072 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3073
3074 msgid "Make this mark just a mark"
3075 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3076
3077 msgid "Manage extensions"
3078 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3079
3080 msgid "Manage local files"
3081 msgstr "Správa miestnych súborov"
3082
3083 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3084 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
3085
3086 msgid "Manage logos to display at boottime"
3087 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
3088
3089 msgid "Manage network shares"
3090 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3091
3092 msgid ""
3093 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3094 msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
3095
3096 msgid "Manage your network shares..."
3097 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3098
3099 msgid "Manage your receiver's software"
3100 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3101
3102 msgid "Manual Scan"
3103 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3104
3105 msgid "Manual transponder"
3106 msgstr "Transpondér ručne"
3107
3108 msgid "Manufacturer"
3109 msgstr "Výrobca"
3110
3111 msgid "Margin after record"
3112 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3113
3114 msgid "Margin before record (minutes)"
3115 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3116
3117 #, python-format
3118 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3119 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3120
3121 msgid "Match title"
3122 msgstr "Hľadať titul"
3123
3124 #, python-format
3125 msgid "Match title: %s"
3126 msgstr "Hľadať titul: %s"
3127
3128 msgid "Max. Bitrate: "
3129 msgstr "Max. dátový tok:"
3130
3131 msgid "Maximum duration (in m)"
3132 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3133
3134 msgid ""
3135 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3136 "time (without offset) it won't be matched."
3137 msgstr ""
3138 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
3139 "nebude vyhovovať."
3140
3141 msgid "Media player"
3142 msgstr "Prehrávač médií"
3143
3144 msgid "MediaPlayer"
3145 msgstr "Prehrávač médií"
3146
3147 msgid ""
3148 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3149 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3150 msgstr ""
3151 "MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
3152 "možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
3153
3154 msgid ""
3155 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3156 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3157 "view cover and album information."
3158 msgstr ""
3159 "Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
3160 "Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
3161 "prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
3162
3163 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3164 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3165
3166 msgid "Medium is not empty!"
3167 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3168
3169 msgid "Menu"
3170 msgstr "Menu"
3171
3172 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3173 msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
3174
3175 msgid "Message"
3176 msgstr "Správa"
3177
3178 msgid "Message..."
3179 msgstr "Správa..."
3180
3181 msgid "Mexico"
3182 msgstr "Mexiko"
3183
3184 msgid "Mkfs failed"
3185 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3186
3187 msgid "Mode"
3188 msgstr "Režim"
3189
3190 msgid "Model: "
3191 msgstr "Model: "
3192
3193 msgid "Modify existing timers"
3194 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3195
3196 msgid "Modulation"
3197 msgstr "Modulácia"
3198
3199 msgid "Modulator"
3200 msgstr "Modulátor"
3201
3202 msgid "Mon"
3203 msgstr "Po"
3204
3205 msgid "Mon-Fri"
3206 msgstr "Po-Pi"
3207
3208 msgid "Monday"
3209 msgstr "Pondelok"
3210
3211 msgid "Monthly"
3212 msgstr "Mesačne"
3213
3214 msgid "More video entries."
3215 msgstr "Ďalšie položky videa."
3216
3217 msgid "Mosquito noise reduction"
3218 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3219
3220 msgid "Most discussed"
3221 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3222
3223 msgid "Most linked"
3224 msgstr ""
3225
3226 msgid "Most popular"
3227 msgstr "Najpopulárnejšie"
3228
3229 msgid "Most recent"
3230 msgstr "Nejnovšie"
3231
3232 msgid "Most responded"
3233 msgstr "Najviac odpovedané"
3234
3235 msgid "Most viewed"
3236 msgstr "Najpozeranejšie"
3237
3238 msgid "Mount failed"
3239 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3240
3241 msgid "Mount informations"
3242 msgstr "Informácie o prístupe"
3243
3244 msgid "Mount options"
3245 msgstr "Voľby prístupu"
3246
3247 msgid "Mount type"
3248 msgstr "Typ prístupu"
3249
3250 msgid "MountManager"
3251 msgstr "MountManager"
3252
3253 msgid ""
3254 "Mounted/\n"
3255 "Unmounted"
3256 msgstr ""
3257 "Primontované/\n"
3258 "Odmontované"
3259
3260 msgid "Mountpoints management"
3261 msgstr "Správa prístupových bodov"
3262
3263 msgid "Mounts editor"
3264 msgstr "Editor prístupových bodov"
3265
3266 msgid "Mounts management"
3267 msgstr "Správa prístupových bodov"
3268
3269 msgid "Move Picture in Picture"
3270 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3271
3272 msgid "Move east"
3273 msgstr "Pootočiť východne"
3274
3275 msgid "Move plugin screen"
3276 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3277
3278 msgid "Move screen down"
3279 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3280
3281 msgid "Move screen to the center of your TV"
3282 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3283
3284 msgid "Move screen to the left"
3285 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3286
3287 msgid "Move screen to the lower left corner"
3288 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3289
3290 msgid "Move screen to the lower right corner"
3291 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3292
3293 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3294 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3295
3296 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3297 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3298
3299 msgid "Move screen to the right"
3300 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3301
3302 msgid "Move screen to the upper left corner"
3303 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3304
3305 msgid "Move screen to the upper right corner"
3306 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3307
3308 msgid "Move screen up"
3309 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3310
3311 msgid "Move west"
3312 msgstr "Pootočiť západne"
3313
3314 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
3315 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
3316
3317 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
3318 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
3319
3320 msgid "Movie location"
3321 msgstr "Umiestenie filmu"
3322
3323 msgid ""
3324 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3325 msgstr ""
3326 "Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
3327 "zoznamu filmov."
3328
3329 msgid ""
3330 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3331 "the movielist."
3332 msgstr ""
3333 "Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
3334 "filmov."
3335
3336 msgid "Movielist menu"
3337 msgstr "Menu filmov"
3338
3339 msgid "Multi EPG"
3340 msgstr "Multi EPG"
3341
3342 msgid "Multimedia"
3343 msgstr "Multimédiá"
3344
3345 msgid "Multiple service support"
3346 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3347
3348 msgid "Multisat"
3349 msgstr "viac satelitov"
3350
3351 msgid "Music"
3352 msgstr "Hudba"
3353
3354 msgid "Mute"
3355 msgstr "Umlčovač"
3356
3357 msgid "My TubePlayer"
3358 msgstr "Prehrávač MyTube"
3359
3360 msgid "MyTube Settings"
3361 msgstr "Nastavenia MyTube"
3362
3363 msgid "MyTubePlayer"
3364 msgstr "Prehrávač MyTube"
3365
3366 msgid "MyTubePlayer Help"
3367 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3368
3369 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3370 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3371
3372 msgid "MyTubePlayer settings"
3373 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3374
3375 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3376 msgstr "Informačné okno MyTube"
3377
3378 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3379 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3380
3381 msgid "N/A"
3382 msgstr "Nie je k dispozícii"
3383
3384 msgid ""
3385 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
3386 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
3387 msgstr ""
3388
3389 msgid "NEXT"
3390 msgstr "NASLED."
3391
3392 msgid "NFI Image Flashing"
3393 msgstr "Flešovanie image NFI"
3394
3395 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3396 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3397
3398 msgid "NFS share"
3399 msgstr "Zdieľanie NFS"
3400
3401 msgid "NOW"
3402 msgstr "TERAZ"
3403
3404 msgid "NTSC"
3405 msgstr "NTSC"
3406
3407 msgid "Name"
3408 msgstr "Názov"
3409
3410 msgid "Nameserver"
3411 msgstr "Nameserver"
3412
3413 #, python-format
3414 msgid "Nameserver %d"
3415 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3416
3417 msgid "Nameserver Setup"
3418 msgstr "Nastavenie DNS"
3419
3420 msgid "Nameserver settings"
3421 msgstr "Nastavenie DNS"
3422
3423 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3424 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
3425
3426 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3427 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
3428
3429 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3430 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
3431
3432 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3433 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
3434
3435 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3436 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
3437
3438 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3439 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
3440
3441 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3442 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
3443
3444 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3445 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
3446
3447 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3448 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
3449
3450 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3451 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
3452
3453 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3454 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
3455
3456 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3457 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
3458
3459 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3460 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
3461
3462 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3463 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
3464
3465 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3466 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
3467
3468 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3469 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
3470
3471 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3472 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
3473
3474 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3475 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
3476
3477 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3478 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
3479
3480 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3481 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
3482
3483 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3484 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
3485
3486 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3487 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
3488
3489 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3490 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
3491
3492 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3493 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
3494
3495 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3496 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
3497
3498 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3499 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
3500
3501 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3502 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
3503
3504 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3505 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
3506
3507 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3508 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
3509
3510 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3511 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
3512
3513 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3514 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
3515
3516 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3517 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
3518
3519 msgid "Netmask"
3520 msgstr "Maska siete"
3521
3522 msgid "Network"
3523 msgstr "Sieť"
3524
3525 msgid "Network Configuration..."
3526 msgstr "Konfigurácia siete..."
3527
3528 msgid "Network Mount"
3529 msgstr "Sieťový prístup"
3530
3531 msgid "Network SSID"
3532 msgstr "Sieťový SSID"
3533
3534 msgid "Network Setup"
3535 msgstr "Nastavenie siete"
3536
3537 msgid "Network Wizard"
3538 msgstr "Sprievodca sieťou"
3539
3540 msgid "Network scan"
3541 msgstr "Vyhľadať sieť"
3542
3543 msgid "Network setup"
3544 msgstr "Nastavenie siete"
3545
3546 msgid "Network test"
3547 msgstr "Test siete"
3548
3549 msgid "Network test..."
3550 msgstr "Test siete..."
3551
3552 msgid "Network test: "
3553 msgstr "Test siete:"
3554
3555 msgid "Network:"
3556 msgstr "Sieť:"
3557
3558 msgid "NetworkBrowser"
3559 msgstr "Prehľadávač siete"
3560
3561 msgid "NetworkWizard"
3562 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3563
3564 msgid "Never"
3565 msgstr "Nikdy"
3566
3567 msgid "New"
3568 msgstr "Nové"
3569
3570 msgid "New PIN"
3571 msgstr "Nový PIN"
3572
3573 msgid "New Zealand"
3574 msgstr "Nový Zéland"
3575
3576 msgid "New version:"
3577 msgstr "Nová verzia:"
3578
3579 msgid "News & Politics"
3580 msgstr "Správy a politika"
3581
3582 msgid "Next"
3583 msgstr "Nasled."
3584
3585 msgid "No"
3586 msgstr "Nie"
3587
3588 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3589 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3590
3591 msgid "No Connection"
3592 msgstr "Nie je spojenie"
3593
3594 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3595 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3596
3597 msgid "No Networks found"
3598 msgstr "Nenájdená sieť"
3599
3600 msgid "No backup needed"
3601 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3602
3603 msgid ""
3604 "No data on transponder!\n"
3605 "(Timeout reading PAT)"
3606 msgstr ""
3607 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3608 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3609
3610 msgid "No description available."
3611 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3612
3613 msgid "No details for this image file"
3614 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3615
3616 msgid "No displayable files on this medium found!"
3617 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3618
3619 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3620 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3621
3622 msgid ""
3623 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3624 "forward/backward!"
3625 msgstr ""
3626 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3627 "dopredu alebo dozadu."
3628
3629 msgid "No free tuner!"
3630 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3631
3632 msgid "No network connection available."
3633 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3634
3635 msgid "No network devices found!"
3636 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3637
3638 msgid "No networks found"
3639 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3640
3641 msgid ""
3642 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3643 msgstr ""
3644 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3645
3646 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3647 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3648
3649 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3650 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3651
3652 msgid "No positioner capable frontend found."
3653 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3654
3655 msgid "No satellite frontend found!!"
3656 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3657
3658 msgid "No tags are set on these movies."
3659 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3660
3661 msgid "No to all"
3662 msgstr "Nie pre všetky"
3663
3664 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3665 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3666
3667 msgid ""
3668 "No tuner is enabled!\n"
3669 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3670 msgstr ""
3671 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3672 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3673
3674 msgid ""
3675 "No valid service PIN found!\n"
3676 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3677 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3678 msgstr ""
3679 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3680 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3681 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3682
3683 msgid ""
3684 "No valid setup PIN found!\n"
3685 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3686 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3687 msgstr ""
3688 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3689 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3690 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3691
3692 msgid "No videos to display"
3693 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3694
3695 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3696 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3697
3698 msgid ""
3699 "No working local network adapter found.\n"
3700 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3701 "configured correctly."
3702 msgstr ""
3703 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3704 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3705 "nastavenú."
3706
3707 msgid ""
3708 "No working wireless network adapter found.\n"
3709 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3710 "network is configured correctly."
3711 msgstr ""
3712 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3713 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3714 "správne nastavenú."
3715
3716 msgid ""
3717 "No working wireless network interface found.\n"
3718 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3719 "your local network interface."
3720 msgstr ""
3721 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3722 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3723 "miestne sieťové rozhranie."
3724
3725 msgid "No, but play video again"
3726 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3727
3728 msgid "No, but restart from begin"
3729 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3730
3731 msgid "No, but switch to video entries."
3732 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3733
3734 msgid "No, but switch to video search."
3735 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3736
3737 msgid "No, do nothing."
3738 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3739
3740 msgid "No, just start my dreambox"
3741 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3742
3743 msgid "No, never"
3744 msgstr "Nie, nikdy"
3745
3746 msgid "No, not now"
3747 msgstr "Nie, teraz nie."
3748
3749 msgid "No, remove them."
3750 msgstr "Nie, odstrániť."
3751
3752 msgid "No, scan later manually"
3753 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3754
3755 msgid "No, send them never"
3756 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3757
3758 msgid "None"
3759 msgstr "Žiadne"
3760
3761 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3762 msgid "Nonlinear"
3763 msgstr "Nelineárne"
3764
3765 msgid "Nonprofits & Activism"
3766 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3767
3768 msgid "North"
3769 msgstr "severne"
3770
3771 msgid "Norwegian"
3772 msgstr "Nórčina"
3773
3774 #, python-format
3775 msgid ""
3776 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3777 "required, %d MB available)"
3778 msgstr ""
3779 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3780 "MB, ale je len %d MB.)"
3781
3782 msgid "Not fetching feed entries"
3783 msgstr "Nenačítavam feedy"
3784
3785 msgid ""
3786 "Nothing to scan!\n"
3787 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3788 msgstr ""
3789 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3790 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3791
3792 msgid "Now Playing"
3793 msgstr "Beží prehrávanie"
3794
3795 msgid ""
3796 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3797 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3798 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3799 msgstr ""
3800 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3801 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3802
3803 msgid "Number of scheduled recordings left."
3804 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3805
3806 msgid "OK"
3807 msgstr "OK"
3808
3809 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3810 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3811
3812 msgid "OK, remove another extensions"
3813 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3814
3815 msgid "OK, remove some extensions"
3816 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3817
3818 msgid "OSD Settings"
3819 msgstr "Nastavenia OSD"
3820
3821 msgid "OSD visibility"
3822 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3823
3824 msgid "Off"
3825 msgstr "Vypnúť"
3826
3827 msgid "Offset after recording (in m)"
3828 msgstr "Posun po zázname (v min)"
3829
3830 msgid "Offset before recording (in m)"
3831 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
3832
3833 msgid "On"
3834 msgstr "Zapnúť"
3835
3836 msgid "On any service"
3837 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
3838
3839 msgid "On same service"
3840 msgstr "Na tej istej stanici"
3841
3842 msgid "One"
3843 msgstr "Jeden"
3844
3845 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3846 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
3847
3848 msgid "Only Free scan"
3849 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3850
3851 msgid "Only extensions."
3852 msgstr "Len rozšírenia."
3853
3854 msgid "Only match during timespan"
3855 msgstr "Hľadať len v časovom období"
3856
3857 #, python-format
3858 msgid "Only on Service: %s"
3859 msgstr "Len na stanici: %s"
3860
3861 msgid "Open Context Menu"
3862 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
3863
3864 msgid "Open plugin menu"
3865 msgstr "Otvoriť menu modulu"
3866
3867 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3868 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
3869
3870 msgid "Orbital Position"
3871 msgstr "Orbitálna pozícia"
3872
3873 msgid "Outer Bound (+/-)"
3874 msgstr "Hranice (+/-)"
3875
3876 msgid "Overlay for scrolling bars"
3877 msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
3878
3879 msgid "Override found with alternative service"
3880 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
3881
3882 msgid "Overwrite configuration files ?"
3883 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
3884
3885 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3886 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
3887
3888 msgid "PAL"
3889 msgstr "PAL"
3890
3891 msgid "PIDs"
3892 msgstr "PIDy"
3893
3894 msgid "Package list update"
3895 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3896
3897 msgid "Package removal failed.\n"
3898 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3899
3900 msgid "Package removed successfully.\n"
3901 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3902
3903 msgid "Packet management"
3904 msgstr "Správa balíčkov"
3905
3906 msgid "Packet manager"
3907 msgstr "Správca balíčkov"
3908
3909 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3910 msgid "Pan&Scan"
3911 msgstr "Pan&Scan"
3912
3913 msgid "Parent Directory"
3914 msgstr "Vyšší adresár"
3915
3916 msgid "Parental control"
3917 msgstr "Rodičovská zámka"
3918
3919 msgid "Parental control services Editor"
3920 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3921
3922 msgid "Parental control setup"
3923 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3924
3925 msgid "Parental control type"
3926 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3927
3928 msgid ""
3929 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
3930 "TV  program."
3931 msgstr ""
3932 "Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
3933 "ich TV program."
3934
3935 msgid "Password"
3936 msgstr "Heslo"
3937
3938 msgid "Pause movie at end"
3939 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3940
3941 msgid "People & Blogs"
3942 msgstr "Ľudia a blogy"
3943
3944 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
3945 msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
3946
3947 msgid "Pets & Animals"
3948 msgstr "Deti a zvieratá"
3949
3950 msgid "Phone number"
3951 msgstr "Telefónne číslo"
3952
3953 msgid "PiPSetup"
3954 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3955
3956 msgid "PicturePlayer"
3957 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3958
3959 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3960 msgid "Pillarbox"
3961 msgstr "Pillarbox"
3962
3963 msgid "Pilot"
3964 msgstr ""
3965
3966 msgid "Pin code needed"
3967 msgstr "Treba kód PIN"
3968
3969 msgid "Play"
3970 msgstr "Prehrať"
3971
3972 msgid "Play Audio-CD..."
3973 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3974
3975 msgid "Play DVD"
3976 msgstr "Prehrať DVD"
3977
3978 msgid "Play Music..."
3979 msgstr "Prehrať hudbu..."
3980
3981 msgid "Play YouTube movies"
3982 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
3983
3984 msgid "Play music from Last.fm"
3985 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
3986
3987 msgid "Play music from Last.fm."
3988 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
3989
3990 msgid "Play next video"
3991 msgstr "Prehrať ďalšie video"
3992
3993 msgid "Play recorded movies..."
3994 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3995
3996 msgid "Play video again"
3997 msgstr "Znova prehrať video"
3998
3999 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4000 msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
4001
4002 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4003 msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
4004
4005 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4006 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
4007
4008 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4009 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
4010
4011 msgid "Plays your favorite music and videos"
4012 msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
4013
4014 msgid "Please Reboot"
4015 msgstr "Reštartujte"
4016
4017 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4018 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4019
4020 msgid "Please add titles to the compilation."
4021 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4022
4023 msgid ""
4024 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4025 "not set a PIN."
4026 msgstr ""
4027 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
4028
4029 msgid "Please change recording endtime"
4030 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4031
4032 msgid "Please check your network settings!"
4033 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4034
4035 msgid "Please choose an extension..."
4036 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4037
4038 msgid "Please choose he package..."
4039 msgstr "Zvoľte balíček..."
4040
4041 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4042 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4043
4044 msgid ""
4045 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4046 "values.\n"
4047 "When you are ready press OK to continue."
4048 msgstr ""
4049 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4050 "hodnôt.\n"
4051 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4052
4053 msgid ""
4054 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4055 "values.\n"
4056 "When you are ready press OK to continue."
4057 msgstr ""
4058 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4059 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4060
4061 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4062 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4063
4064 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4065 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4066
4067 msgid "Please enter a name for the new marker"
4068 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4069
4070 msgid "Please enter a new filename"
4071 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4072
4073 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4074 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4075
4076 msgid "Please enter name of the new directory"
4077 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4078
4079 msgid "Please enter the correct pin code"
4080 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4081
4082 msgid "Please enter the old PIN code"
4083 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4084
4085 msgid "Please enter your email address here:"
4086 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4087
4088 msgid "Please enter your name here (optional):"
4089 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4090
4091 msgid "Please enter your search term."
4092 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4093
4094 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4095 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4096
4097 msgid ""
4098 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4099 "therefore the default directory is being used instead."
4100 msgstr ""
4101 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4102 "predvolený adresár."
4103
4104 msgid "Please press OK to continue."
4105 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4106
4107 msgid "Please press OK!"
4108 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4109
4110 msgid "Please provide a Text to match"
4111 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4112
4113 msgid "Please select a playlist to delete..."
4114 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4115
4116 msgid "Please select a playlist..."
4117 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4118
4119 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4120 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4121
4122 msgid "Please select a subservice to record..."
4123 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4124
4125 msgid "Please select a subservice..."
4126 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4127
4128 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4129 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4130
4131 msgid "Please select an extension to remove."
4132 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4133
4134 msgid "Please select an option below."
4135 msgstr "Zvoľte možnosť."
4136
4137 msgid "Please select medium to use as backup location"
4138 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4139
4140 msgid "Please select tag to filter..."
4141 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4142
4143 msgid "Please select the movie path..."
4144 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4145
4146 msgid ""
4147 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4148 "connection.\n"
4149 "\n"
4150 "Please press OK to continue."
4151 msgstr ""
4152 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4153 "\n"
4154 "Pokračujte stlačením OK."
4155
4156 msgid ""
4157 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4158 "\n"
4159 "Please press OK to continue."
4160 msgstr ""
4161 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4162 "\n"
4163 "Pokračujte stlačením OK."
4164
4165 msgid "Please set up tuner B"
4166 msgstr "Nastavte tuner B"
4167
4168 msgid "Please set up tuner C"
4169 msgstr "Nastavte tuner C"
4170
4171 msgid "Please set up tuner D"
4172 msgstr "Nastavte tuner D"
4173
4174 msgid ""
4175 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4176 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4177 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4178 msgstr ""
4179 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4180 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4181 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4182
4183 msgid ""
4184 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4185 "the OK button."
4186 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4187
4188 msgid "Please wait (Step 2)"
4189 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4190
4191 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4192 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4193
4194 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4195 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4196
4197 msgid "Please wait while removing selected package..."
4198 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4199
4200 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4201 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4202
4203 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4204 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4205
4206 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4207 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4208
4209 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4210 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4211
4212 msgid "Please wait while we configure your network..."
4213 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4214
4215 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4216 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4217
4218 msgid "Please wait while we test your network..."
4219 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4220
4221 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4222 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4223
4224 msgid "Please wait..."
4225 msgstr "Čakajte..."
4226
4227 msgid "Please wait... Loading list..."
4228 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4229
4230 msgid "Plugin browser"
4231 msgstr "Prehliadač modulov"
4232
4233 msgid "Plugin manager activity information"
4234 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4235
4236 msgid "Plugin manager help"
4237 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4238
4239 #, python-format
4240 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4241 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4242
4243 msgid "Plugins"
4244 msgstr "Moduly"
4245
4246 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4247 msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
4248
4249 msgid "Poland"
4250 msgstr "Poľsko"