Enigma2/PO: general translation update to move in new translateable strings.
[vuplus_dvbapp] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
48
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
52 msgstr ""
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your Dreambox software."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Press OK on your remote control to continue."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox settings."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox with a new firmware."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your backups by date."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Scan for local extensions and install them."
92 msgstr ""
93
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Select your backup device.\n"
97 "Current device: "
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
101 "Aktuálne zariadenie: "
102
103 msgid ""
104 "\n"
105 "System will restart after the restore!"
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
109
110 msgid " "
111 msgstr ""
112
113 msgid " extensions."
114 msgstr " rozšírenia."
115
116 msgid " packages selected."
117 msgstr " balíčkov zvolených."
118
119 msgid " updates available."
120 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
121
122 msgid " wireless networks found!"
123 msgstr ""
124
125 msgid "#000000"
126 msgstr "#000000"
127
128 msgid "#0064c7"
129 msgstr "#0064c7"
130
131 msgid "#25062748"
132 msgstr "#25062748"
133
134 msgid "#389416"
135 msgstr "#389416"
136
137 msgid "#80000000"
138 msgstr "#80000000"
139
140 msgid "#80ffffff"
141 msgstr "#80ffffff"
142
143 msgid "#bab329"
144 msgstr "#bab329"
145
146 msgid "#f23d21"
147 msgstr "#f23d21"
148
149 msgid "#ffffff"
150 msgstr "#ffffff"
151
152 msgid "#ffffffff"
153 msgstr "#ffffffff"
154
155 msgid "%H:%M"
156 msgstr "%H:%M"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d jobs are running in the background!"
160 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d min"
164 msgstr "%d min"
165
166 #, python-format
167 msgid "%d services found!"
168 msgstr "Nájdených %d služieb!"
169
170 msgid "%d.%B %Y"
171 msgstr "%d.%B %Y"
172
173 #, python-format
174 msgid ""
175 "%s\n"
176 "(%s, %d MB free)"
177 msgstr ""
178 "%s\n"
179 "(%s, %d MB voľných)"
180
181 #, python-format
182 msgid "%s (%s)\n"
183 msgstr "%s (%s)\n"
184
185 msgid "(ZAP)"
186 msgstr "(Prepnúť)"
187
188 msgid "(empty)"
189 msgstr "(prázdne)"
190
191 msgid "(show optional DVD audio menu)"
192 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
193
194 msgid "* Only available if more than one interface is active."
195 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
196
197 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
198 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
199
200 msgid ".NFI Download failed:"
201 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
202
203 msgid ""
204 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
205 msgstr ""
206 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
207
208 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
209 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
210
211 msgid "/var directory"
212 msgstr "Adresár /var"
213
214 msgid "0"
215 msgstr "0"
216
217 msgid "1"
218 msgstr "1"
219
220 msgid "1 wireless network found!"
221 msgstr ""
222
223 msgid "1.0"
224 msgstr "1,0"
225
226 msgid "1.1"
227 msgstr "1,1"
228
229 msgid "1.2"
230 msgstr "1,2"
231
232 msgid "12V output"
233 msgstr "12 V výstup"
234
235 msgid "13 V"
236 msgstr "13 V"
237
238 msgid "16:10"
239 msgstr "16:10"
240
241 msgid "16:10 Letterbox"
242 msgstr "16:10 Letterbox"
243
244 msgid "16:10 PanScan"
245 msgstr "16:10 PanScan"
246
247 msgid "16:9"
248 msgstr "16:9"
249
250 msgid "16:9 Letterbox"
251 msgstr "16:9 Letterbox"
252
253 msgid "16:9 always"
254 msgstr "vždy 16:9"
255
256 msgid "18 V"
257 msgstr "18 V"
258
259 msgid "2"
260 msgstr "2"
261
262 msgid "3"
263 msgstr "3"
264
265 msgid "30 minutes"
266 msgstr "30 minút"
267
268 msgid "4"
269 msgstr "4"
270
271 msgid "4:3"
272 msgstr "4:3"
273
274 msgid "4:3 Letterbox"
275 msgstr "4:3 Letterbox"
276
277 msgid "4:3 PanScan"
278 msgstr "4:3 PanScan"
279
280 msgid "5"
281 msgstr "5"
282
283 msgid "5 minutes"
284 msgstr "5 minút"
285
286 msgid "50 Hz"
287 msgstr "50 Hz"
288
289 msgid "6"
290 msgstr "6"
291
292 msgid "60 minutes"
293 msgstr "60 minút"
294
295 msgid "7"
296 msgstr "7"
297
298 msgid "8"
299 msgstr "8"
300
301 msgid "9"
302 msgstr "9"
303
304 msgid "<Current movielist location>"
305 msgstr ""
306
307 msgid "<Default movie location>"
308 msgstr ""
309
310 msgid "<Last timer location>"
311 msgstr ""
312
313 msgid "<unknown>"
314 msgstr "<neznámy>"
315
316 msgid "??"
317 msgstr "??"
318
319 msgid "A"
320 msgstr "A"
321
322 #, python-format
323 msgid ""
324 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
325 "Do you want to keep your version?"
326 msgstr ""
327 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
328 "Chcete zachovať svoju verziu?"
329
330 msgid ""
331 "A finished record timer wants to set your\n"
332 "Dreambox to standby. Do that now?"
333 msgstr ""
334 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
335 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
336
337 msgid ""
338 "A finished record timer wants to shut down\n"
339 "your Dreambox. Shutdown now?"
340 msgstr ""
341 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
342 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
343
344 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
345 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
346
347 #, python-format
348 msgid ""
349 "A record has been started:\n"
350 "%s"
351 msgstr ""
352 "Nahrávanie začalo:\n"
353 "%s"
354
355 msgid ""
356 "A recording is currently running.\n"
357 "What do you want to do?"
358 msgstr ""
359 "Práve sa nahráva.\n"
360 "Čo chcete urobiť?"
361
362 msgid ""
363 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
364 "configure the positioner."
365 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
366
367 msgid ""
368 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
369 "start the satfinder."
370 msgstr ""
371 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
372
373 #, python-format
374 msgid "A required tool (%s) was not found."
375 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
376
377 msgid "A search for available updates is currently in progress."
378 msgstr ""
379
380 msgid ""
381 "A second configured interface has been found.\n"
382 "\n"
383 "Do you want to disable the second network interface?"
384 msgstr ""
385
386 msgid ""
387 "A sleep timer wants to set your\n"
388 "Dreambox to standby. Do that now?"
389 msgstr ""
390 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
391 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
392
393 msgid ""
394 "A sleep timer wants to shut down\n"
395 "your Dreambox. Shutdown now?"
396 msgstr ""
397 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
398 "Vypnúť teraz?"
399
400 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
401 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
402
403 msgid ""
404 "A timer failed to record!\n"
405 "Disable TV and try again?\n"
406 msgstr ""
407 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
408 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
409
410 msgid "A/V Settings"
411 msgstr "Nastavenia A/V"
412
413 msgid "AA"
414 msgstr "AA"
415
416 msgid "AB"
417 msgstr "AB"
418
419 msgid "AC3 default"
420 msgstr "AC3 implicitne"
421
422 msgid "AC3 downmix"
423 msgstr "AC3 downmix"
424
425 msgid "Abort"
426 msgstr "Zrušiť"
427
428 msgid "About"
429 msgstr "O Dreamboxe"
430
431 msgid "About..."
432 msgstr "O Dreamboxe..."
433
434 msgid "Accesspoint:"
435 msgstr ""
436
437 msgid "Action on long powerbutton press"
438 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
439
440 msgid "Action:"
441 msgstr "Činnosť:"
442
443 msgid "Activate Picture in Picture"
444 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
445
446 msgid "Activate network settings"
447 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
448
449 msgid "Adapter settings"
450 msgstr "Nastavenia adaptéra"
451
452 msgid "Add"
453 msgstr "Pridať"
454
455 msgid "Add Bookmark"
456 msgstr "Pridať záložku"
457
458 msgid "Add WLAN configuration?"
459 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
460
461 msgid "Add a mark"
462 msgstr "Pridať značku"
463
464 msgid "Add a new title"
465 msgstr "Pridať nový titul"
466
467 msgid "Add network configuration?"
468 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
469
470 msgid "Add timer"
471 msgstr "Pridať časovač"
472
473 msgid "Add title"
474 msgstr "Pridať titul"
475
476 msgid "Add to bouquet"
477 msgstr "Pridať do buketu"
478
479 msgid "Add to favourites"
480 msgstr "Pridať do obľúbených"
481
482 msgid ""
483 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
484 "enabled."
485 msgstr ""
486 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
487 "číslo, revízia, ...)."
488
489 msgid "Adds network configuration if enabled."
490 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
491
492 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
493 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
494
495 msgid ""
496 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
497 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
498 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
499 "test screens."
500 msgstr ""
501 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
502 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
503 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
504 "testovací obrazec."
505
506 msgid "Advanced"
507 msgstr "Rozšírené"
508
509 msgid "Advanced Options"
510 msgstr "Rozšírené voľby"
511
512 msgid "Advanced Software"
513 msgstr ""
514
515 msgid "Advanced Software Plugin"
516 msgstr ""
517
518 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
519 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
520
521 msgid "Advanced Video Setup"
522 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
523
524 msgid "Advanced restore"
525 msgstr "Rozšírené obnovenie"
526
527 msgid "After event"
528 msgstr "Po udalosti"
529
530 msgid ""
531 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
532 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
533 msgstr ""
534 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
535 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
536
537 msgid "Album"
538 msgstr "Album"
539
540 msgid "All"
541 msgstr "Všetky"
542
543 msgid "All Satellites"
544 msgstr "Všetky satelity"
545
546 msgid "Alpha"
547 msgstr "Alfa"
548
549 msgid "Alternative radio mode"
550 msgstr "Alternatívny režim rádia"
551
552 msgid "Alternative services tuner priority"
553 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
554
555 msgid "Always ask before sending"
556 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
557
558 msgid "An empty filename is illegal."
559 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
560
561 msgid "An unknown error occured!"
562 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
563
564 msgid "Anonymize crashlog?"
565 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
566
567 msgid "Arabic"
568 msgstr "Arabčina"
569
570 msgid ""
571 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
572 "\n"
573 msgstr ""
574 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
575 "\n"
576
577 msgid ""
578 "Are you sure you want to delete\n"
579 "following backup:\n"
580 msgstr ""
581 "Naozaj chcete zmazať\n"
582 "túto zálohu:\n"
583
584 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
585 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
586
587 msgid ""
588 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
589 "\n"
590 msgstr ""
591 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
592 "\n"
593
594 msgid ""
595 "Are you sure you want to restore\n"
596 "following backup:\n"
597 msgstr ""
598 "Naozaj chcete obnoviť\n"
599 "z tejto zálohy:\n"
600
601 msgid ""
602 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
603 "Enigma2 will restart after the restore"
604 msgstr ""
605 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
606 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
607
608 msgid "Artist"
609 msgstr "Umelec"
610
611 msgid "Ask before shutdown:"
612 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
613
614 msgid "Ask user"
615 msgstr "opýtať sa"
616
617 msgid "Aspect Ratio"
618 msgstr "Pomer strán"
619
620 msgid "Audio"
621 msgstr "Zvuk"
622
623 msgid "Audio Options..."
624 msgstr "Voľby zvuku ..."
625
626 msgid "Author: "
627 msgstr "Autor: "
628
629 msgid "Authoring mode"
630 msgstr "Režim autorizácie"
631
632 msgid "Auto"
633 msgstr "Auto"
634
635 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
636 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
637
638 msgid "Auto flesh"
639 msgstr ""
640
641 msgid "Auto scart switching"
642 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
643
644 msgid "Automatic"
645 msgstr "Automaticky"
646
647 msgid "Automatic Scan"
648 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
649
650 msgid "Available format variables"
651 msgstr "Dostupné premenné formátu"
652
653 msgid "B"
654 msgstr "B"
655
656 msgid "BA"
657 msgstr "BA"
658
659 msgid "BB"
660 msgstr "BB"
661
662 msgid "BER"
663 msgstr "BER"
664
665 msgid "BER:"
666 msgstr "BER:"
667
668 msgid "Back"
669 msgstr "Späť"
670
671 msgid "Background"
672 msgstr "Pozadie"
673
674 msgid "Backup"
675 msgstr "Záloha"
676
677 msgid "Backup Location"
678 msgstr "Umiestnenie zálohy"
679
680 msgid "Backup Mode"
681 msgstr "Režim zálohovania"
682
683 msgid "Backup done."
684 msgstr "Zálohovanie skončilo."
685
686 msgid "Backup failed."
687 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
688
689 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
690 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
691
692 msgid "Backup is running..."
693 msgstr "Zálohovanie beží..."
694
695 msgid "Backup system settings"
696 msgstr "Záloha nastavení systému"
697
698 msgid "Band"
699 msgstr "Pásmo"
700
701 msgid "Bandwidth"
702 msgstr "Šírka pásma"
703
704 msgid "Begin time"
705 msgstr "Čas začiatku"
706
707 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
708 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
709
710 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
711 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
712
713 msgid "Behavior when a movie is started"
714 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
715
716 msgid "Behavior when a movie is stopped"
717 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
718
719 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
720 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
721
722 msgid "Bitrate:"
723 msgstr ""
724
725 msgid "Block noise reduction"
726 msgstr ""
727
728 msgid "Blue boost"
729 msgstr "Zosilniť modrú"
730
731 msgid "Bookmarks"
732 msgstr "Záložky"
733
734 msgid "Brightness"
735 msgstr "Jas"
736
737 msgid "Burn DVD"
738 msgstr "Napáliť DVD"
739
740 msgid "Burn existing image to DVD"
741 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
742
743 msgid "Burn to DVD..."
744 msgstr "Napáliť na DVD..."
745
746 msgid "Bus: "
747 msgstr "Zbernica:"
748
749 msgid ""
750 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
751 "displayed."
752 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
753
754 msgid "C"
755 msgstr "C"
756
757 msgid "C-Band"
758 msgstr "Pásmo C"
759
760 msgid "CF Drive"
761 msgstr "Čítačka kariet CF"
762
763 msgid "CI assignment"
764 msgstr "Priradenie CI"
765
766 msgid "CVBS"
767 msgstr "CVBS"
768
769 msgid "Cable"
770 msgstr "Kábel"
771
772 msgid "Cache Thumbnails"
773 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
774
775 msgid "Call monitoring"
776 msgstr "Monitorovať volanie"
777
778 msgid "Cancel"
779 msgstr "Zrušiť"
780
781 msgid "Cannot parse feed directory"
782 msgstr ""
783
784 msgid "Capacity: "
785 msgstr "Kapacita"
786
787 msgid "Card"
788 msgstr "Karta"
789
790 msgid "Catalan"
791 msgstr "Katalánčina"
792
793 msgid "Change bouquets in quickzap"
794 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
795
796 msgid "Change dir."
797 msgstr "Zmeniť adresár"
798
799 msgid "Change pin code"
800 msgstr "Zmeniť kód PIN"
801
802 msgid "Change service pin"
803 msgstr "Zmeniť PIN programu"
804
805 msgid "Change service pins"
806 msgstr "Zmeniť PINy programu"
807
808 msgid "Change setup pin"
809 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
810
811 msgid "Change step size"
812 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
813
814 msgid "Channel"
815 msgstr "Stanica"
816
817 msgid "Channel Selection"
818 msgstr "Voľba stanice"
819
820 msgid "Channel not in services list"
821 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
822
823 msgid "Channel:"
824 msgstr "Stanica:"
825
826 msgid "Channellist menu"
827 msgstr "Menu zoznamu staníc"
828
829 msgid "Chap."
830 msgstr "Kap."
831
832 msgid "Chapter"
833 msgstr "Kapitola"
834
835 msgid "Chapter:"
836 msgstr "Kapitola:"
837
838 msgid "Check"
839 msgstr "Skontrolovať"
840
841 msgid "Checking Filesystem..."
842 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
843
844 msgid "Choose Tuner"
845 msgstr "Zvoliť tuner"
846
847 msgid "Choose a wireless network"
848 msgstr ""
849
850 msgid "Choose backup files"
851 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
852
853 msgid "Choose backup location"
854 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
855
856 msgid "Choose bouquet"
857 msgstr "Zvoliť buket"
858
859 msgid "Choose source"
860 msgstr "Zvoliť zdroj"
861
862 msgid "Choose target folder"
863 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
864
865 msgid "Choose upgrade source"
866 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
867
868 msgid "Choose your Skin"
869 msgstr "Zvoliť vzhľad"
870
871 msgid "Circular left"
872 msgstr "Kruhová ľavá"
873
874 msgid "Circular right"
875 msgstr "Kruhová pravá"
876
877 msgid "Cleanup"
878 msgstr "Vyčistiť"
879
880 msgid "Cleanup Wizard"
881 msgstr "Sprievodca vyčistením"
882
883 msgid "Cleanup Wizard settings"
884 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
885
886 msgid "CleanupWizard"
887 msgstr "Sprievodca vyčistením"
888
889 msgid "Clear before scan"
890 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
891
892 msgid "Clear log"
893 msgstr "Vymazať log"
894
895 msgid "Close"
896 msgstr "Zatvoriť"
897
898 msgid "Close title selection"
899 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
900
901 msgid "Code rate high"
902 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
903
904 msgid "Code rate low"
905 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
906
907 msgid "Coderate HP"
908 msgstr "Rýchlosť HP"
909
910 msgid "Coderate LP"
911 msgstr "Rýchlosť LP"
912
913 msgid "Collection name"
914 msgstr "Názov zostavy"
915
916 msgid "Collection settings"
917 msgstr "Nastavenia zostavy"
918
919 msgid "Color Format"
920 msgstr "Formát farby"
921
922 msgid "Command execution..."
923 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
924
925 msgid "Command order"
926 msgstr "Poradie príkazov"
927
928 msgid "Committed DiSEqC command"
929 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
930
931 msgid "Common Interface"
932 msgstr "Common Interface"
933
934 msgid "Common Interface Assignment"
935 msgstr "Priradenie CI"
936
937 msgid "CommonInterface"
938 msgstr "CommonInterface"
939
940 msgid "Communication"
941 msgstr "Komunikácia"
942
943 msgid "Compact Flash"
944 msgstr "Compact Flash"
945
946 msgid "Compact flash card"
947 msgstr "Karta Compact Flash"
948
949 msgid "Complete"
950 msgstr "Kompletné"
951
952 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
953 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
954
955 msgid "Config"
956 msgstr "Nastaviť"
957
958 msgid "Configuration Mode"
959 msgstr "Možnosti nastavenia"
960
961 msgid "Configure interface"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Configure nameservers"
965 msgstr ""
966
967 msgid "Configure your internal LAN"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Configure your network again"
971 msgstr ""
972
973 msgid "Configure your wireless LAN again"
974 msgstr ""
975
976 msgid "Configuring"
977 msgstr "Konfigurujem"
978
979 msgid "Conflicting timer"
980 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
981
982 msgid "Connect"
983 msgstr "Pripojiť"
984
985 msgid "Connect to a Wireless Network"
986 msgstr ""
987
988 msgid "Connected to"
989 msgstr "Pripojené k "
990
991 msgid "Connected to Fritz!Box!"
992 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
993
994 msgid "Connected!"
995 msgstr "Pripojené!"
996
997 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
998 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
999
1000 #, python-format
1001 msgid ""
1002 "Connection to Fritz!Box\n"
1003 "failed! (%s)\n"
1004 "retrying..."
1005 msgstr ""
1006 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
1007 "zlyhalo! (%s)\n"
1008 "Opakujem..."
1009
1010 msgid "Constellation"
1011 msgstr "Zostava"
1012
1013 msgid "Content does not fit on DVD!"
1014 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1015
1016 msgid "Continue in background"
1017 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1018
1019 msgid "Continue playing"
1020 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1021
1022 msgid "Contrast"
1023 msgstr "Kontrast"
1024
1025 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1026 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1027
1028 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1029 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1030
1031 msgid "Could not open Picture in Picture"
1032 msgstr ""
1033
1034 #, python-format
1035 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1036 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1037
1038 msgid "Crashlog settings"
1039 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1040
1041 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1042 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1043
1044 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1045 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1046
1047 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1048 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1049
1050 msgid ""
1051 "Crashlogs found!\n"
1052 "Send them to Dream Multimedia ?"
1053 msgstr ""
1054 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
1055 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1056
1057 msgid ""
1058 "Crashlogs found!\n"
1059 "Send them to Dream Multimedia?"
1060 msgstr ""
1061 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1062 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1063
1064 msgid "Create DVD-ISO"
1065 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1066
1067 msgid "Create movie folder failed"
1068 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1069
1070 #, python-format
1071 msgid "Creating directory %s failed."
1072 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1073
1074 msgid "Creating partition failed"
1075 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1076
1077 msgid "Croatian"
1078 msgstr "Chorvátčina"
1079
1080 msgid "Current Transponder"
1081 msgstr "Aktuálny transpondér"
1082
1083 msgid "Current settings:"
1084 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1085
1086 msgid "Current value: "
1087 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1088
1089 msgid "Current version:"
1090 msgstr "Aktuálna verzia:"
1091
1092 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1093 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1094
1095 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1096 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1097
1098 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1099 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1100
1101 msgid "Customize"
1102 msgstr "Upraviť"
1103
1104 msgid "Cut"
1105 msgstr "Strih"
1106
1107 msgid "Cutlist editor..."
1108 msgstr "Editor strihov..."
1109
1110 msgid "Czech"
1111 msgstr "Čeština"
1112
1113 msgid "D"
1114 msgstr "D"
1115
1116 msgid "DHCP"
1117 msgstr "DHCP"
1118
1119 msgid "DVB-S"
1120 msgstr "DVB-S"
1121
1122 msgid "DVB-S2"
1123 msgstr "DVB-S2"
1124
1125 msgid "DVD File Browser"
1126 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1127
1128 msgid "DVD Player"
1129 msgstr "Prehrávač DVD"
1130
1131 msgid "DVD Titlelist"
1132 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1133
1134 msgid "DVD media toolbox"
1135 msgstr "Nástroje pre DVD"
1136
1137 msgid "Danish"
1138 msgstr "Dánčina"
1139
1140 msgid "Date"
1141 msgstr "Dátum"
1142
1143 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1144 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1145
1146 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1147 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1148
1149 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1150 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1151
1152 msgid "Deep Standby"
1153 msgstr "Vypnúť"
1154
1155 msgid "Default"
1156 msgstr "Predvolené"
1157
1158 msgid "Default Settings"
1159 msgstr "Predvolené nastavenia"
1160
1161 msgid "Default movie location"
1162 msgstr ""
1163
1164 msgid "Default services lists"
1165 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1166
1167 msgid "Default settings"
1168 msgstr "Predvolené nastavenia"
1169
1170 msgid "Delay"
1171 msgstr "Oneskorenie"
1172
1173 msgid "Delete"
1174 msgstr "Vymazať"
1175
1176 msgid "Delete crashlogs"
1177 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1178
1179 msgid "Delete entry"
1180 msgstr "Vymazať zadanie"
1181
1182 msgid "Delete failed!"
1183 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1184
1185 #, python-format
1186 msgid ""
1187 "Delete no more configured satellite\n"
1188 "%s?"
1189 msgstr ""
1190 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1191 "%s?"
1192
1193 msgid "Description"
1194 msgstr "Opis"
1195
1196 msgid "Deselect"
1197 msgstr "Zrušiť výber"
1198
1199 msgid "Destination directory"
1200 msgstr "Cieľový adresár"
1201
1202 msgid "Details for extension: "
1203 msgstr ""
1204
1205 msgid "Detected HDD:"
1206 msgstr "Zistený pevný disk:"
1207
1208 msgid "Detected NIMs:"
1209 msgstr "Zistené tunery:"
1210
1211 msgid "DiSEqC"
1212 msgstr "DiSEqC"
1213
1214 msgid "DiSEqC A/B"
1215 msgstr "DiSEqC A/B"
1216
1217 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1218 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1219
1220 msgid "DiSEqC mode"
1221 msgstr "Režim DiSEqC"
1222
1223 msgid "DiSEqC repeats"
1224 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1225
1226 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1227 msgstr ""
1228
1229 msgid "Dialing:"
1230 msgstr "Vytáčam:"
1231
1232 msgid "Digital contour removal"
1233 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1234
1235 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1236 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1237
1238 #, python-format
1239 msgid "Directory %s nonexistent."
1240 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1241
1242 msgid "Directory browser"
1243 msgstr ""
1244
1245 msgid "Disable"
1246 msgstr "Vypnúť"
1247
1248 msgid "Disable Picture in Picture"
1249 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1250
1251 msgid "Disable Subtitles"
1252 msgstr "Vypnúť titulky"
1253
1254 msgid "Disable crashlog reporting"
1255 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1256
1257 msgid "Disable timer"
1258 msgstr "Vypnúť časovač"
1259
1260 msgid "Disabled"
1261 msgstr "Vypnuté"
1262
1263 msgid "Disconnect"
1264 msgstr "Odpojiť"
1265
1266 #, python-format
1267 msgid ""
1268 "Disconnected from\n"
1269 "Fritz!Box! (%s)\n"
1270 "retrying..."
1271 msgstr ""
1272 "Odpojené od\n"
1273 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1274 "Opakujem..."
1275
1276 msgid "Dish"
1277 msgstr "Parabola"
1278
1279 msgid "Display 16:9 content as"
1280 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1281
1282 msgid "Display 4:3 content as"
1283 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1284
1285 msgid "Display >16:9 content as"
1286 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1287
1288 msgid "Display Setup"
1289 msgstr "Nastavenie displeja"
1290
1291 msgid "Display and Userinterface"
1292 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1293
1294 #, python-format
1295 msgid ""
1296 "Do you really want to REMOVE\n"
1297 "the plugin \"%s\"?"
1298 msgstr ""
1299 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1300 "modul \"%s\"?"
1301
1302 msgid ""
1303 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1304 "This could take lots of time!"
1305 msgstr ""
1306 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1307 "Môže to trvať dosť dlho!"
1308
1309 #, python-format
1310 msgid "Do you really want to delete %s?"
1311 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1312
1313 #, python-format
1314 msgid ""
1315 "Do you really want to download\n"
1316 "the plugin \"%s\"?"
1317 msgstr ""
1318 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1319 "modul \"%s\"?"
1320
1321 msgid ""
1322 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1323 "All data on the disk will be lost!"
1324 msgstr ""
1325 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1326 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1327
1328 #, python-format
1329 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1330 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1331
1332 #, python-format
1333 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1334 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1335
1336 msgid ""
1337 "Do you want to backup now?\n"
1338 "After pressing OK, please wait!"
1339 msgstr ""
1340 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1341 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1342
1343 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1344 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1345
1346 msgid "Do you want to do a service scan?"
1347 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1348
1349 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1350 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1351
1352 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1353 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1354
1355 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1356 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1357
1358 msgid "Do you want to install the package:\n"
1359 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1360
1361 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1362 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1363
1364 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1365 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1366
1367 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1368 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1369
1370 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1371 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1372
1373 msgid "Do you want to restore your settings?"
1374 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1375
1376 msgid "Do you want to resume this playback?"
1377 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1378
1379 msgid ""
1380 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1381 "if needed?"
1382 msgstr ""
1383 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1384 "ak treba?"
1385
1386 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1387 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1388
1389 msgid ""
1390 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1391 "After pressing OK, please wait!"
1392 msgstr ""
1393 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1394 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1395
1396 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1397 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1398
1399 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1400 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1401
1402 msgid "Don't ask, just send"
1403 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1404
1405 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1406 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1407
1408 #, python-format
1409 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1410 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1411
1412 #, python-format
1413 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1414 msgstr ""
1415 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1416
1417 #, python-format
1418 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1419 msgstr ""
1420 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1421 "d chybami"
1422
1423 msgid "Download"
1424 msgstr "Stiahnuť"
1425
1426 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1427 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1428
1429 msgid "Download Plugins"
1430 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1431
1432 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1433 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1434
1435 msgid "Downloadable new plugins"
1436 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1437
1438 msgid "Downloadable plugins"
1439 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1440
1441 msgid "Downloading"
1442 msgstr "Sťahovanie"
1443
1444 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1445 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1446
1447 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1448 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1449
1450 msgid "Dreambox software because updates are available."
1451 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1452
1453 msgid "Dutch"
1454 msgstr "Holandčina"
1455
1456 msgid "Dynamic contrast"
1457 msgstr "Dynamický kontrast"
1458
1459 msgid "E"
1460 msgstr "V"
1461
1462 msgid "EPG Selection"
1463 msgstr "Voľba EPG"
1464
1465 #, python-format
1466 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1467 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1468
1469 msgid "East"
1470 msgstr "východne"
1471
1472 msgid "Edit"
1473 msgstr "Upraviť"
1474
1475 msgid "Edit DNS"
1476 msgstr "Upraviť DNS"
1477
1478 msgid "Edit Title"
1479 msgstr "Upraviť titul"
1480
1481 msgid "Edit chapters of current title"
1482 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1483
1484 msgid "Edit services list"
1485 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1486
1487 msgid "Edit settings"
1488 msgstr "Upraviť nastavenia"
1489
1490 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1491 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1492
1493 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1494 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1495
1496 msgid "Edit title"
1497 msgstr "Upraviť titul"
1498
1499 msgid "Edit upgrade source url."
1500 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
1501
1502 msgid "Electronic Program Guide"
1503 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1504
1505 msgid "Enable"
1506 msgstr "Zapnúť"
1507
1508 msgid "Enable 5V for active antenna"
1509 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1510
1511 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1512 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1513
1514 msgid "Enable multiple bouquets"
1515 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1516
1517 msgid "Enable parental control"
1518 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1519
1520 msgid "Enable timer"
1521 msgstr "Zapnúť časovač"
1522
1523 msgid "Enabled"
1524 msgstr "Zapnuté"
1525
1526 msgid "Encrypted: "
1527 msgstr ""
1528
1529 msgid "Encryption"
1530 msgstr "Šifrovanie"
1531
1532 msgid "Encryption Key"
1533 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1534
1535 msgid "Encryption Keytype"
1536 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1537
1538 msgid "Encryption Type"
1539 msgstr "Typ šifrovania"
1540
1541 msgid "Encryption:"
1542 msgstr ""
1543
1544 msgid "End time"
1545 msgstr "Čas ukončenia"
1546
1547 msgid "EndTime"
1548 msgstr "Koniec"
1549
1550 msgid "English"
1551 msgstr "Angličtina"
1552
1553 msgid ""
1554 "Enigma2 Skinselector\n"
1555 "\n"
1556 "If you experience any problems please contact\n"
1557 "stephan@reichholf.net\n"
1558 "\n"
1559 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1560 msgstr ""
1561 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1562 "\n"
1563 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1564 "stephan@reichholf.net\n"
1565 "\n"
1566 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1567
1568 msgid ""
1569 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1570 "\n"
1571 "If you experience any problems please contact\n"
1572 "stephan@reichholf.net\n"
1573 "\n"
1574 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1575 msgstr ""
1576 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1577 "\n"
1578 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1579 "stephan@reichholf.net\n"
1580 "\n"
1581 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1582
1583 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1584 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1585
1586 msgid "Enter Rewind at speed"
1587 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1588
1589 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1590 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1591
1592 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1593 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1594
1595 msgid "Enter main menu..."
1596 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1597
1598 msgid "Enter the service pin"
1599 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1600
1601 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1602 msgstr ""
1603 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1604
1605 msgid "Error"
1606 msgstr "Chyba"
1607
1608 msgid "Error executing plugin"
1609 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1610
1611 #, python-format
1612 msgid ""
1613 "Error: %s\n"
1614 "Retry?"
1615 msgstr ""
1616 "Chyba: %s\n"
1617 "Zopakovať?"
1618
1619 msgid "Estonian"
1620 msgstr "Estónčina"
1621
1622 msgid "Eventview"
1623 msgstr "Prehľad programov"
1624
1625 msgid "Everything is fine"
1626 msgstr "Všetko je v poriadku"
1627
1628 msgid "Execution Progress:"
1629 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1630
1631 msgid "Execution finished!!"
1632 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1633
1634 msgid "Exif"
1635 msgstr "Exif"
1636
1637 msgid "Exit"
1638 msgstr "Ukončiť"
1639
1640 msgid "Exit editor"
1641 msgstr "Ukončiť editor"
1642
1643 msgid "Exit network wizard"
1644 msgstr ""
1645
1646 msgid "Exit the cleanup wizard"
1647 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1648
1649 msgid "Exit the wizard"
1650 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1651
1652 msgid "Exit wizard"
1653 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1654
1655 msgid "Expert"
1656 msgstr "expertný"
1657
1658 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1659 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1660
1661 msgid "Extended Setup..."
1662 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1663
1664 msgid "Extended Software"
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid "Extended Software Plugin"
1668 msgstr ""
1669
1670 msgid "Extensions"
1671 msgstr "Rozšírenia"
1672
1673 msgid "Extensions management"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "FEC"
1677 msgstr "FEC"
1678
1679 msgid "Factory reset"
1680 msgstr "Továrenské nastavenia"
1681
1682 msgid "Failed"
1683 msgstr "Zlyhalo"
1684
1685 #, python-format
1686 msgid "Fan %d"
1687 msgstr ""
1688
1689 #, python-format
1690 msgid "Fan %d PWM"
1691 msgstr ""
1692
1693 #, python-format
1694 msgid "Fan %d Voltage"
1695 msgstr ""
1696
1697 msgid "Fast"
1698 msgstr "rýchlo"
1699
1700 msgid "Fast DiSEqC"
1701 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1702
1703 msgid "Fast Forward speeds"
1704 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1705
1706 msgid "Fast epoch"
1707 msgstr "rýchla doba"
1708
1709 msgid "Favourites"
1710 msgstr "Obľúbené"
1711
1712 msgid "Filesystem Check..."
1713 msgstr "Kontrola systému súborov"
1714
1715 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1716 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1717
1718 msgid "Finetune"
1719 msgstr "Jemné nastavenie"
1720
1721 msgid "Finished"
1722 msgstr "Skončené"
1723
1724 msgid "Finished configuring your network"
1725 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1726
1727 msgid "Finished restarting your network"
1728 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1729
1730 msgid "Finnish"
1731 msgstr "Fínčina"
1732
1733 msgid ""
1734 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1735 msgstr ""
1736 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1737
1738 msgid "Flash"
1739 msgstr "Flešovať"
1740
1741 msgid "Flashing failed"
1742 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1743
1744 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1745 msgstr ""
1746
1747 msgid "Format"
1748 msgstr "Formát"
1749
1750 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1751 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1752
1753 msgid "Frame size in full view"
1754 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1755
1756 msgid "French"
1757 msgstr "Francúzština"
1758
1759 msgid "Frequency"
1760 msgstr "Kmitočet"
1761
1762 msgid "Frequency bands"
1763 msgstr "Kmitočtové pásma"
1764
1765 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1766 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1767
1768 msgid "Frequency steps"
1769 msgstr "Kmitočtové kroky"
1770
1771 msgid "Fri"
1772 msgstr "Pi"
1773
1774 msgid "Friday"
1775 msgstr "Piatok"
1776
1777 msgid "Frisian"
1778 msgstr "Frízština"
1779
1780 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1781 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1782
1783 #, python-format
1784 msgid "Frontprocessor version: %d"
1785 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1786
1787 msgid "Fsck failed"
1788 msgstr "Fsck zlyhalo"
1789
1790 msgid "Function not yet implemented"
1791 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1792
1793 msgid ""
1794 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1795 "Do you want to Restart the GUI now?"
1796 msgstr ""
1797 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1798 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1799
1800 msgid "Gateway"
1801 msgstr "Brána"
1802
1803 msgid "General AC3 Delay"
1804 msgstr "Oneskorenie AC3"
1805
1806 msgid "General AC3 delay (ms)"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "General PCM Delay"
1810 msgstr "Oneskorenie PCM"
1811
1812 msgid "General PCM delay (ms)"
1813 msgstr ""
1814
1815 msgid "Genre"
1816 msgstr "Žáner"
1817
1818 msgid "German"
1819 msgstr "Nemčina"
1820
1821 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1822 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1823
1824 msgid "Goto 0"
1825 msgstr "Otočiť na 0"
1826
1827 msgid "Goto position"
1828 msgstr "Otočiť do pozície"
1829
1830 msgid "Graphical Multi EPG"
1831 msgstr "Grafický Multi EPG"
1832
1833 msgid "Greek"
1834 msgstr "Gréčtina"
1835
1836 msgid "Green boost"
1837 msgstr "Zosilniť zelenú"
1838
1839 msgid "Guard Interval"
1840 msgstr "Ochranný interval"
1841
1842 msgid "Guard interval mode"
1843 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1844
1845 msgid "Harddisk"
1846 msgstr "Pevný disk"
1847
1848 msgid "Harddisk setup"
1849 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1850
1851 msgid "Harddisk standby after"
1852 msgstr "Uspať disk po"
1853
1854 msgid "Hidden network SSID"
1855 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1856
1857 msgid "Hidden networkname"
1858 msgstr ""
1859
1860 msgid "Hierarchy Information"
1861 msgstr "Hierarchické informácie"
1862
1863 msgid "Hierarchy mode"
1864 msgstr "Hierarchický režim"
1865
1866 msgid "High bitrate support"
1867 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1868
1869 msgid "Horizontal"
1870 msgstr "Vodorovná"
1871
1872 msgid "How many minutes do you want to record?"
1873 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1874
1875 msgid "How to handle found crashlogs?"
1876 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
1877
1878 msgid "Hue"
1879 msgstr "Odtieň"
1880
1881 msgid "Hungarian"
1882 msgstr "Maďarčina"
1883
1884 msgid "IP Address"
1885 msgstr "Adresa IP"
1886
1887 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1888 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1889
1890 msgid "ISO path"
1891 msgstr "Cesta ISO"
1892
1893 msgid "Icelandic"
1894 msgstr "Islandčina"
1895
1896 msgid "If you can see this page, please press OK."
1897 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1898
1899 msgid ""
1900 "If you see this, something is wrong with\n"
1901 "your scart connection. Press OK to return."
1902 msgstr ""
1903 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1904 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1905
1906 msgid ""
1907 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1908 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1909 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1910 "possible.\n"
1911 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1912 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1913 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1914 "step.\n"
1915 "If you are happy with the result, press OK."
1916 msgstr ""
1917 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1918 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1919 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1920 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1921 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1922 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1923 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1924 "kroku.\n"
1925 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1926
1927 msgid "Image flash utility"
1928 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1929
1930 msgid "Image-Upgrade"
1931 msgstr "Aktualizácia image"
1932
1933 msgid "In Progress"
1934 msgstr "Prebieha"
1935
1936 msgid ""
1937 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1938 msgstr ""
1939 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1940
1941 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1942 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
1943
1944 msgid "Increased voltage"
1945 msgstr "Zvýšené napätie"
1946
1947 msgid "Index"
1948 msgstr "Index"
1949
1950 msgid "Info"
1951 msgstr "Informačná lišta"
1952
1953 msgid "InfoBar"
1954 msgstr "Informačná lišta"
1955
1956 msgid "Infobar timeout"
1957 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1958
1959 msgid "Information"
1960 msgstr "Informácie"
1961
1962 msgid "Init"
1963 msgstr "Inic."
1964
1965 msgid "Initial location in new timers"
1966 msgstr ""
1967
1968 msgid "Initialization..."
1969 msgstr "Inicializácia..."
1970
1971 msgid "Initialize"
1972 msgstr "Inicializovať"
1973
1974 msgid "Initializing Harddisk..."
1975 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1976
1977 msgid "Input"
1978 msgstr "Vstup"
1979
1980 msgid "Install"
1981 msgstr "Inštalovať"
1982
1983 msgid "Install a new image with a USB stick"
1984 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1985
1986 msgid "Install a new image with your web browser"
1987 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1988
1989 msgid "Install extensions."
1990 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
1991
1992 msgid "Install local extension"
1993 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
1994
1995 msgid "Install or remove finished."
1996 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
1997
1998 msgid "Install settings, skins, software..."
1999 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2000
2001 msgid "Installation finished."
2002 msgstr "Inštalácia je skončená."
2003
2004 msgid "Installing"
2005 msgstr "Inštalujem"
2006
2007 msgid "Installing Software..."
2008 msgstr "Inštalujem softvér..."
2009
2010 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2011 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2012
2013 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2014 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2015
2016 msgid "Installing package content... Please wait..."
2017 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2018
2019 msgid "Instant Record..."
2020 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2021
2022 msgid "Instant record location"
2023 msgstr ""
2024
2025 msgid "Integrated Ethernet"
2026 msgstr "Integrovaný eternet"
2027
2028 msgid "Integrated Wireless"
2029 msgstr "Integrovaná WLAN"
2030
2031 msgid "Interface: "
2032 msgstr ""
2033
2034 msgid "Intermediate"
2035 msgstr "stredný"
2036
2037 msgid "Internal Flash"
2038 msgstr "Interná pamäť flash"
2039
2040 msgid "Invalid Location"
2041 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2042
2043 #, python-format
2044 msgid "Invalid directory selected: %s"
2045 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2046
2047 msgid "Inversion"
2048 msgstr "Inverzia"
2049
2050 msgid "Invert display"
2051 msgstr "Inverzné farby displeja"
2052
2053 msgid "Ipkg"
2054 msgstr "Ipkg"
2055
2056 msgid "Is this videomode ok?"
2057 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2058
2059 msgid "Italian"
2060 msgstr "Taliančina"
2061
2062 msgid "Job View"
2063 msgstr "Prehľad úloh"
2064
2065 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2066 msgid "Just Scale"
2067 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2068
2069 msgid "Keyboard"
2070 msgstr "Klávesnica"
2071
2072 msgid "Keyboard Map"
2073 msgstr "Rozloženie klávesov"
2074
2075 msgid "Keyboard Setup"
2076 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2077
2078 msgid "Keymap"
2079 msgstr "Rozloženie klávesov"
2080
2081 msgid "LAN Adapter"
2082 msgstr "Adaptér LAN"
2083
2084 msgid "LNB"
2085 msgstr "LNB"
2086
2087 msgid "LOF"
2088 msgstr "LOF"
2089
2090 msgid "LOF/H"
2091 msgstr "LOF/H"
2092
2093 msgid "LOF/L"
2094 msgstr "LOF/L"
2095
2096 msgid "Language selection"
2097 msgstr "Voľba jazyka"
2098
2099 msgid "Language"
2100 msgstr "Jazyk"
2101
2102 msgid "Last config"
2103 msgstr "Posledný config"
2104
2105 msgid "Last speed"
2106 msgstr "Posledná rýchlosť"
2107
2108 msgid "Latitude"
2109 msgstr "Zem. šírka"
2110
2111 msgid "Latvian"
2112 msgstr "Lotyščina"
2113
2114 msgid "Leave DVD Player?"
2115 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2116
2117 msgid "Left"
2118 msgstr "Doľava"
2119
2120 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2121 msgid "Letterbox"
2122 msgstr "Letterbox"
2123
2124 msgid "Limit east"
2125 msgstr "Východný limit"
2126
2127 msgid "Limit west"
2128 msgstr "Západný limit"
2129
2130 msgid "Limited character set for recording filenames"
2131 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2132
2133 msgid "Limits off"
2134 msgstr "Vypnúť limity"
2135
2136 msgid "Limits on"
2137 msgstr "Zapnúť limity"
2138
2139 msgid "Link Quality:"
2140 msgstr ""
2141
2142 msgid "Link:"
2143 msgstr "Spojenie:"
2144
2145 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2146 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2147
2148 msgid "List of Storage Devices"
2149 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2150
2151 msgid "Lithuanian"
2152 msgstr "Litovčina"
2153
2154 msgid "Load"
2155 msgstr "Natiahnuť"
2156
2157 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2158 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2159
2160 msgid "Local Network"
2161 msgstr "Miestna sieť"
2162
2163 msgid "Location"
2164 msgstr "Umiestnenie"
2165
2166 msgid "Location for instant recordings"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid "Lock:"
2170 msgstr "Signál:"
2171
2172 msgid "Log results to harddisk"
2173 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2174
2175 msgid "Long Keypress"
2176 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2177
2178 msgid "Longitude"
2179 msgstr "Zem. dĺžka"
2180
2181 msgid "MMC Card"
2182 msgstr "Karta MMC"
2183
2184 msgid "MORE"
2185 msgstr "VIAC"
2186
2187 msgid "Main menu"
2188 msgstr "Hlavné menu"
2189
2190 msgid "Mainmenu"
2191 msgstr "Hlavné menu"
2192
2193 msgid "Make this mark an 'in' point"
2194 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2195
2196 msgid "Make this mark an 'out' point"
2197 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2198
2199 msgid "Make this mark just a mark"
2200 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2201
2202 msgid "Manage extensions"
2203 msgstr ""
2204
2205 msgid "Manage your receiver's software"
2206 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2207
2208 msgid "Manual Scan"
2209 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2210
2211 msgid "Manual transponder"
2212 msgstr "Transpondér ručne"
2213
2214 msgid "Manufacturer"
2215 msgstr "Výrobca"
2216
2217 msgid "Margin after record"
2218 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2219
2220 msgid "Margin before record (minutes)"
2221 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2222
2223 msgid "Max. Bitrate: "
2224 msgstr ""
2225
2226 msgid "Media player"
2227 msgstr "Prehrávač médií"
2228
2229 msgid "MediaPlayer"
2230 msgstr "Prehrávač médií"
2231
2232 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2233 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2234
2235 msgid "Medium is not empty!"
2236 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2237
2238 msgid "Menu"
2239 msgstr "Menu"
2240
2241 msgid "Message"
2242 msgstr "Správa"
2243
2244 msgid "Message..."
2245 msgstr "Správa..."
2246
2247 msgid "Mkfs failed"
2248 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2249
2250 msgid "Mode"
2251 msgstr "Režim"
2252
2253 msgid "Model: "
2254 msgstr "Model: "
2255
2256 msgid "Modulation"
2257 msgstr "Modulácia"
2258
2259 msgid "Modulator"
2260 msgstr "Modulátor"
2261
2262 msgid "Mon"
2263 msgstr "Po"
2264
2265 msgid "Mon-Fri"
2266 msgstr "Po-Pi"
2267
2268 msgid "Monday"
2269 msgstr "Pondelok"
2270
2271 msgid "Mosquito noise reduction"
2272 msgstr ""
2273
2274 msgid "Mount failed"
2275 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2276
2277 msgid "Move Picture in Picture"
2278 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2279
2280 msgid "Move east"
2281 msgstr "Pootočiť východne"
2282
2283 msgid "Move west"
2284 msgstr "Pootočiť západne"
2285
2286 msgid "Movie location"
2287 msgstr ""
2288
2289 msgid "Movielist menu"
2290 msgstr "Menu filmov"
2291
2292 msgid "Multi EPG"
2293 msgstr "Multi EPG"
2294
2295 msgid "Multimedia"
2296 msgstr "Multimédiá"
2297
2298 msgid "Multiple service support"
2299 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2300
2301 msgid "Multisat"
2302 msgstr "viac satelitov"
2303
2304 msgid "Mute"
2305 msgstr "Umlčovač"
2306
2307 msgid "N/A"
2308 msgstr "Nie je k dispozícii"
2309
2310 msgid "NEXT"
2311 msgstr "NASLED."
2312
2313 msgid "NFI Image Flashing"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2317 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2318
2319 msgid "NOW"
2320 msgstr "TERAZ"
2321
2322 msgid "NTSC"
2323 msgstr "NTSC"
2324
2325 msgid "Name"
2326 msgstr "Názov"
2327
2328 msgid "Nameserver"
2329 msgstr "Nameserver"
2330
2331 #, python-format
2332 msgid "Nameserver %d"
2333 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2334
2335 msgid "Nameserver Setup"
2336 msgstr "Nastavenie DNS"
2337
2338 msgid "Nameserver settings"
2339 msgstr "Nastavenie DNS"
2340
2341 msgid "Netmask"
2342 msgstr "Maska siete"
2343
2344 msgid "Network"
2345 msgstr "Sieť"
2346
2347 msgid "Network Configuration..."
2348 msgstr "Konfigurácia siete"
2349
2350 msgid "Network Mount"
2351 msgstr "Pripojenie siete"
2352
2353 msgid "Network SSID"
2354 msgstr "Sieťový SSID"
2355
2356 msgid "Network Setup"
2357 msgstr "Nastavenie siete"
2358
2359 msgid "Network Wizard"
2360 msgstr ""
2361
2362 msgid "Network scan"
2363 msgstr "Vyhľadať sieť"
2364
2365 msgid "Network setup"
2366 msgstr "Nastavenie siete"
2367
2368 msgid "Network test"
2369 msgstr "Test siete"
2370
2371 msgid "Network test..."
2372 msgstr "Test siete..."
2373
2374 msgid "Network..."
2375 msgstr "Sieť..."
2376
2377 msgid "Network:"
2378 msgstr "Sieť:"
2379
2380 msgid "NetworkWizard"
2381 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2382
2383 msgid "New"
2384 msgstr "Nové"
2385
2386 msgid "New pin"
2387 msgstr "Nový PIN"
2388
2389 msgid "New version:"
2390 msgstr "Nová verzia:"
2391
2392 msgid "Next"
2393 msgstr "Nasled."
2394
2395 msgid "No"
2396 msgstr "Nie"
2397
2398 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2399 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2400
2401 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2402 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2403
2404 msgid "No Connection"
2405 msgstr ""
2406
2407 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2408 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2409
2410 msgid "No Networks found"
2411 msgstr "Nenájdená sieť"
2412
2413 msgid "No backup needed"
2414 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2415
2416 msgid ""
2417 "No data on transponder!\n"
2418 "(Timeout reading PAT)"
2419 msgstr ""
2420 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2421 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2422
2423 msgid "No description available."
2424 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2425
2426 msgid "No details for this image file"
2427 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2428
2429 msgid "No displayable files on this medium found!"
2430 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2431
2432 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2433 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2434
2435 msgid ""
2436 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2437 "forward/backward!"
2438 msgstr ""
2439
2440 msgid "No free tuner!"
2441 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2442
2443 msgid "No network connection available."
2444 msgstr ""
2445
2446 msgid "No networks found"
2447 msgstr ""
2448
2449 msgid ""
2450 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2451 msgstr ""
2452 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2453
2454 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2455 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2456
2457 msgid "No positioner capable frontend found."
2458 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2459
2460 msgid "No satellite frontend found!!"
2461 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2462
2463 msgid "No tags are set on these movies."
2464 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2465
2466 msgid "No to all"
2467 msgstr ""
2468
2469 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2470 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2471
2472 msgid ""
2473 "No tuner is enabled!\n"
2474 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2475 msgstr ""
2476 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2477 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2478
2479 msgid "No useable USB stick found"
2480 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2481
2482 msgid ""
2483 "No valid service PIN found!\n"
2484 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2485 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2486 msgstr ""
2487 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2488 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2489 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2490
2491 msgid ""
2492 "No valid setup PIN found!\n"
2493 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2494 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2495 msgstr ""
2496 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2497 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2498 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2499
2500 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2501 msgstr ""
2502
2503 msgid ""
2504 "No working local network adapter found.\n"
2505 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2506 "configured correctly."
2507 msgstr ""
2508 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2509 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2510 "nastavenú."
2511
2512 msgid ""
2513 "No working wireless network adapter found.\n"
2514 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2515 "network is configured correctly."
2516 msgstr ""
2517 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2518 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2519 "správne nastavenú."
2520
2521 msgid ""
2522 "No working wireless network interface found.\n"
2523 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2524 "your local network interface."
2525 msgstr ""
2526 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2527 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2528 "miestne sieťové rozhranie."
2529
2530 msgid "No, but restart from begin"
2531 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2532
2533 msgid "No, do nothing."
2534 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2535
2536 msgid "No, just start my dreambox"
2537 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2538
2539 msgid "No, not now"
2540 msgstr "Nie, teraz nie"
2541
2542 msgid "No, scan later manually"
2543 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2544
2545 msgid "No, send them never"
2546 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2547
2548 msgid "None"
2549 msgstr "Žiadne"
2550
2551 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2552 msgid "Nonlinear"
2553 msgstr "Nelineárne"
2554
2555 msgid "North"
2556 msgstr "severne"
2557
2558 msgid "Norwegian"
2559 msgstr "Nórčina"
2560
2561 #, python-format
2562 msgid ""
2563 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2564 "required, %d MB available)"
2565 msgstr ""
2566 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2567 "MB, ale je len %d MB.)"
2568
2569 msgid ""
2570 "Nothing to scan!\n"
2571 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2572 msgstr ""
2573 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2574 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2575
2576 msgid "Now Playing"
2577 msgstr "Beží prehrávanie"
2578
2579 msgid ""
2580 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2581 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2582 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2583 msgstr ""
2584 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2585 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2586
2587 msgid "OK"
2588 msgstr "OK"
2589
2590 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2591 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2592
2593 msgid "OK, remove another extensions"
2594 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
2595
2596 msgid "OK, remove some extensions"
2597 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
2598
2599 msgid "OSD Settings"
2600 msgstr "Nastavenia OSD"
2601
2602 msgid "OSD visibility"
2603 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2604
2605 msgid "Off"
2606 msgstr "Vypnúť"
2607
2608 msgid "On"
2609 msgstr "Zapnúť"
2610
2611 msgid "One"
2612 msgstr "Jeden"
2613
2614 msgid "Online-Upgrade"
2615 msgstr "Aktualizácia online"
2616
2617 msgid "Only Free scan"
2618 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2619
2620 msgid "Only extensions."
2621 msgstr ""
2622
2623 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2624 msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
2625
2626 msgid "Orbital Position"
2627 msgstr "Orbitálna pozícia"
2628
2629 msgid "PAL"
2630 msgstr "PAL"
2631
2632 msgid "PIDs"
2633 msgstr "PIDy"
2634
2635 msgid "Package list update"
2636 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2637
2638 msgid "Package removal failed.\n"
2639 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
2640
2641 msgid "Package removed successfully.\n"
2642 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
2643
2644 msgid "Packet management"
2645 msgstr "Správa balíčkov"
2646
2647 msgid "Packet manager"
2648 msgstr "Správca balíčkov"
2649
2650 msgid "Page"
2651 msgstr "Strana"
2652
2653 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2654 msgid "Pan&Scan"
2655 msgstr "Pan&Scan"
2656
2657 msgid "Parent Directory"
2658 msgstr "Vyšší adresár"
2659
2660 msgid "Parental control"
2661 msgstr "Rodičovská zámka"
2662
2663 msgid "Parental control services Editor"
2664 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2665
2666 msgid "Parental control setup"
2667 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2668
2669 msgid "Parental control type"
2670 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2671
2672 msgid "Password"
2673 msgstr "Heslo"
2674
2675 msgid "Pause movie at end"
2676 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2677
2678 msgid "Phone number"
2679 msgstr "Telefónne číslo"
2680
2681 msgid "PiPSetup"
2682 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2683
2684 msgid "PicturePlayer"
2685 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2686
2687 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2688 msgid "Pillarbox"
2689 msgstr "Pillarbox"
2690
2691 msgid "Pilot"
2692 msgstr ""
2693
2694 msgid "Pin code needed"
2695 msgstr "Treba kód PIN"
2696
2697 msgid "Play"
2698 msgstr "Prehrať"
2699
2700 msgid "Play Audio-CD..."
2701 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2702
2703 msgid "Play DVD"
2704 msgstr "Prehrať DVD"
2705
2706 msgid "Play Music..."
2707 msgstr "Prehrať hudbu..."
2708
2709 msgid "Play recorded movies..."
2710 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2711
2712 msgid "Please Reboot"
2713 msgstr "Reštartovať"
2714
2715 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2716 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2717
2718 msgid "Please change recording endtime"
2719 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2720
2721 msgid "Please check your network settings!"
2722 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2723
2724 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2725 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2726
2727 msgid "Please choose an extension..."
2728 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2729
2730 msgid "Please choose he package..."
2731 msgstr "Zvoľte balíček..."
2732
2733 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2734 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2735
2736 msgid ""
2737 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2738 "values.\n"
2739 "When you are ready press OK to continue."
2740 msgstr ""
2741
2742 msgid ""
2743 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2744 "values.\n"
2745 "When you are ready press OK to continue."
2746 msgstr ""
2747
2748 msgid ""
2749 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2750 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2751 msgstr ""
2752 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2753 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2754
2755 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2756 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2757
2758 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2759 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2760
2761 msgid "Please enter a name for the new marker"
2762 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2763
2764 msgid "Please enter a new filename"
2765 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2766
2767 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2768 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2769
2770 msgid "Please enter name of the new directory"
2771 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2772
2773 msgid "Please enter the correct pin code"
2774 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2775
2776 msgid "Please enter the old pin code"
2777 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2778
2779 msgid "Please enter your email address here:"
2780 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
2781
2782 msgid "Please enter your name here (optional):"
2783 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
2784
2785 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2786 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2787
2788 msgid ""
2789 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2790 "therefore the default directory is being used instead."
2791 msgstr ""
2792 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2793 "predvolený adresár."
2794
2795 msgid "Please press OK to continue."
2796 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2797
2798 msgid "Please press OK!"
2799 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2800
2801 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2802 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2803
2804 msgid "Please select a playlist to delete..."
2805 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2806
2807 msgid "Please select a playlist..."
2808 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2809
2810 msgid "Please select a subservice to record..."
2811 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2812
2813 msgid "Please select a subservice..."
2814 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2815
2816 msgid "Please select an extension to remove."
2817 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
2818
2819 msgid "Please select an option below."
2820 msgstr "Zvoľte možnosť."
2821
2822 msgid "Please select medium to use as backup location"
2823 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2824
2825 msgid "Please select tag to filter..."
2826 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2827
2828 msgid "Please select target directory or medium"
2829 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2830
2831 msgid "Please select the movie path..."
2832 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2833
2834 msgid ""
2835 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2836 "connection.\n"
2837 "\n"
2838 "Please press OK to continue."
2839 msgstr ""
2840
2841 msgid ""
2842 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2843 "\n"
2844 "Please press OK to continue."
2845 msgstr ""
2846
2847 msgid "Please set up tuner B"
2848 msgstr "Nastavte tuner B"
2849
2850 msgid "Please set up tuner C"
2851 msgstr "Nastavte tuner C"
2852
2853 msgid "Please set up tuner D"
2854 msgstr "Nastavte tuner D"
2855
2856 msgid ""
2857 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2858 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2859 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2860 msgstr ""
2861 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2862 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2863 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2864
2865 msgid ""
2866 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2867 "the OK button."
2868 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2869
2870 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2871 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2872
2873 msgid "Please wait while removing selected package..."
2874 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
2875
2876 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2877 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2878
2879 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2880 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
2881
2882 msgid "Please wait while we configure your network..."
2883 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2884
2885 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2886 msgstr ""
2887
2888 msgid "Please wait while we test your network..."
2889 msgstr ""
2890
2891 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2892 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2893
2894 msgid "Please wait..."
2895 msgstr "Čakajte..."
2896
2897 msgid "Please wait... Loading list..."
2898 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2899
2900 msgid "Plugin browser"
2901 msgstr "Prehliadač modulov"
2902
2903 msgid "Plugin manager activity information"
2904 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
2905
2906 msgid "Plugin manager help"
2907 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2908
2909 msgid "Plugins"
2910 msgstr "Moduly"
2911
2912 msgid "Polarity"
2913 msgstr "Polarita"
2914
2915 msgid "Polarization"
2916 msgstr "Polarizácia"
2917
2918 msgid "Polish"
2919 msgstr "Poľština"
2920
2921 msgid "Port A"
2922 msgstr "Port A"
2923
2924 msgid "Port B"
2925 msgstr "Port B"
2926
2927 msgid "Port C"
2928 msgstr "Port C"
2929
2930 msgid "Port D"
2931 msgstr "Port D"
2932
2933 msgid "Portuguese"
2934 msgstr "Portugalčina"
2935
2936 msgid "Positioner"
2937 msgstr "motor"
2938
2939 msgid "Positioner fine movement"
2940 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2941
2942 msgid "Positioner movement"
2943 msgstr "Otáčanie motora"
2944
2945 msgid "Positioner setup"
2946 msgstr "Nastavenie motora"
2947
2948 msgid "Positioner storage"
2949 msgstr "Pamäť motora"
2950
2951 msgid "Power threshold in mA"
2952 msgstr "Prah prúdu v mA"
2953
2954 msgid "Predefined transponder"
2955 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2956
2957 msgid "Preparing... Please wait"
2958 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2959
2960 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2961 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2962
2963 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2964 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
2965
2966 msgid "Press OK to activate the settings."
2967 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2968
2969 msgid "Press OK to edit the settings."
2970 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2971
2972 #, python-format
2973 msgid "Press OK to get further details for %s"
2974 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2975
2976 msgid "Press OK to scan"
2977 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2978
2979 msgid "Press OK to select a Provider."
2980 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
2981
2982 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2983 msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
2984
2985 msgid "Press OK to start the scan"
2986 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2987
2988 msgid "Press OK to toggle the selection."
2989 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
2990
2991 msgid "Press OK to view full changelog"
2992 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
2993
2994 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2995 msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
2996
2997 msgid "Prev"
2998 msgstr "Predch."
2999
3000 msgid "Preview menu"
3001 msgstr "Prezrieť menu"
3002
3003 msgid "Primary DNS"
3004 msgstr "Primárny DNS"
3005
3006 msgid "Priority"
3007 msgstr "Priorita"
3008
3009 msgid "Process"
3010 msgstr "Procesy"
3011
3012 msgid "Properties of current title"
3013 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3014
3015 msgid "Protect services"
3016 msgstr "Ochrániť stanice"
3017
3018 msgid "Protect setup"
3019 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3020
3021 msgid "Provider"
3022 msgstr "Poskytovateľ"
3023
3024 msgid "Provider to scan"
3025 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3026
3027 msgid "Providers"
3028 msgstr "Poskytovatelia"
3029
3030 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3031 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3032
3033 msgid "Quick"
3034 msgstr "Rýchlo"
3035
3036 msgid "Quickzap"
3037 msgstr "Rýchle prepínanie"
3038
3039 msgid "RC Menu"
3040 msgstr "Menu RC"
3041
3042 msgid "RF output"
3043 msgstr "VF výstup"
3044
3045 msgid "RGB"
3046 msgstr "RGB"
3047
3048 msgid "RSS Feed URI"
3049 msgstr ""
3050
3051 msgid "Radio"
3052 msgstr "Rádio"
3053
3054 msgid "Ram Disk"
3055 msgstr "Ram Disk"
3056
3057 msgid "Random"
3058 msgstr "Náhodne"
3059
3060 msgid "Really close without saving settings?"
3061 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3062
3063 msgid "Really delete done timers?"
3064 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3065
3066 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3067 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3068
3069 msgid "Really reboot now?"
3070 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3071
3072 msgid "Really restart now?"
3073 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3074
3075 msgid "Really shutdown now?"
3076 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3077
3078 msgid "Reboot"
3079 msgstr "Reštartovať"
3080
3081 msgid "Reception Settings"
3082 msgstr "Nastavenia príjmu"
3083
3084 msgid "Record"
3085 msgstr "Nahrať"
3086
3087 #, python-format
3088 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3089 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3090
3091 msgid "Recorded files..."
3092 msgstr "Nahrané súbory..."
3093
3094 msgid "Recording"
3095 msgstr "Nahrávanie"
3096
3097 msgid "Recording paths..."
3098 msgstr ""
3099
3100 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3101 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3102
3103 msgid "Recordings"
3104 msgstr "Nahrávky"
3105
3106 msgid "Recordings always have priority"
3107 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3108
3109 msgid "Reenter new pin"
3110 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3111
3112 msgid "Refresh Rate"
3113 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3114
3115 msgid "Refresh rate selection."
3116 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
3117
3118 msgid "Reload"
3119 msgstr "Znova natiahnuť"
3120
3121 msgid "Remove"
3122 msgstr "Odstrániť"
3123
3124 msgid "Remove Bookmark"
3125 msgstr "Odstrániť záložku"
3126
3127 msgid "Remove Plugins"
3128 msgstr "Odstrániť moduly"
3129
3130 msgid "Remove a mark"
3131 msgstr "Odstrániť značku"
3132
3133 msgid "Remove currently selected title"
3134 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3135
3136 msgid "Remove failed."
3137 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3138
3139 msgid "Remove finished."
3140 msgstr "Odstraňovanie skončené"
3141
3142 msgid "Remove plugins"
3143 msgstr "Odstrániť moduly"
3144
3145 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3146 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
3147
3148 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3149 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
3150
3151 msgid "Remove timer"
3152 msgstr "Zmazať časovač"
3153
3154 msgid "Remove title"
3155 msgstr "Odstrániť titul"
3156
3157 msgid "Removed successfully."
3158 msgstr "Odstránené."
3159
3160 msgid "Removing"
3161 msgstr "Odstraňujem"
3162
3163 #, python-format
3164 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3165 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3166
3167 msgid "Rename"
3168 msgstr "Premenovať"
3169
3170 msgid "Rename crashlogs"
3171 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3172
3173 msgid "Repeat"
3174 msgstr "Opakovať"
3175
3176 msgid "Repeat Type"
3177 msgstr "Druh opakovania"
3178
3179 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3180 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
3181
3182 msgid "Repeats"
3183 msgstr "Opakovania"
3184
3185 msgid "Reset"
3186 msgstr "Resetovať"
3187
3188 msgid "Reset and renumerate title names"
3189 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
3190
3191 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3192 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
3193
3194 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3195 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
3196
3197 msgid "Resolution"
3198 msgstr "Rozlíšenie"
3199
3200 msgid "Restart"
3201 msgstr "Reštartovať"
3202
3203 msgid "Restart GUI"
3204 msgstr "Reštartovať GUI"
3205
3206 msgid "Restart GUI now?"
3207 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
3208
3209 msgid "Restart network"
3210 msgstr "Reštartovať sieť"
3211
3212 msgid "Restart test"
3213 msgstr "Zopakovať test"
3214
3215 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3216 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
3217
3218 msgid "Restore"
3219 msgstr "Obnoviť"
3220
3221 msgid "Restore backups"
3222 msgstr "Obnoviť zálohy"
3223
3224 msgid "Restore is running..."
3225 msgstr "Prebieha obnova..."
3226
3227 msgid "Restore running"
3228 msgstr "Prebieha obnova"
3229
3230 msgid "Restore system settings"
3231 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
3232
3233 msgid ""
3234 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3235 "settings now."
3236 msgstr ""
3237 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
3238 "obnovené nastavenia."
3239
3240 msgid "Resume from last position"
3241 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
3242
3243 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3244 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3245 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3246 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3247 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3248 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3249 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3250 msgid "Resuming playback"
3251 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
3252
3253 msgid "Return to file browser"
3254 msgstr "Návrat do správcu súborov"
3255
3256 msgid "Return to movie list"
3257 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
3258
3259 msgid "Return to previous service"
3260 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
3261
3262 msgid "Rewind speeds"
3263 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
3264
3265 msgid "Right"
3266 msgstr "Doprava"
3267
3268 msgid "Rolloff"
3269 msgstr ""
3270
3271 msgid "Rotor turning speed"
3272 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
3273
3274 msgid "Running"
3275 msgstr "Aktivované"
3276
3277 msgid "Russian"
3278 msgstr "Ruština"
3279
3280 msgid "S-Video"
3281 msgstr "S-Video"
3282
3283 msgid "SNR"
3284 msgstr "SNR"
3285
3286 msgid "SNR:"
3287 msgstr "SNR:"
3288
3289 msgid "SSID:"
3290 msgstr ""
3291
3292 msgid "Sat"
3293 msgstr "So"
3294
3295 msgid "Sat / Dish Setup"
3296 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
3297
3298 msgid "Satellite"
3299 msgstr "Satelit"
3300
3301 msgid "Satellite Equipment Setup"
3302 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
3303
3304 msgid "Satellites"
3305 msgstr "Satelity"
3306
3307 msgid "Satfinder"
3308 msgstr "Hľadač satelitov"
3309
3310 msgid "Sats"
3311 msgstr ""
3312
3313 msgid "Satteliteequipment"
3314 msgstr "Satelitné zariadenie"
3315
3316 msgid "Saturation"
3317 msgstr "Sýtosť"
3318
3319 msgid "Saturday"
3320 msgstr "Sobota"
3321
3322 msgid "Save"
3323 msgstr "Uložiť"
3324
3325 msgid "Save Playlist"
3326 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
3327
3328 msgid "Scaler sharpness"
3329 msgstr ""
3330
3331 msgid "Scaling Mode"
3332 msgstr "Škálovací režim"
3333
3334 msgid "Scan "
3335 msgstr "Vyhľadať"
3336
3337 msgid "Scan Files..."
3338 msgstr "Vyhľadať súbory..."
3339
3340 msgid "Scan QAM128"
3341 msgstr "Prehľadať QAM128"
3342
3343 msgid "Scan QAM16"
3344 msgstr "Prehľadať QAM16"
3345
3346 msgid "Scan QAM256"
3347 msgstr "Prehľadať QAM256"
3348
3349 msgid "Scan QAM32"
3350 msgstr "Prehľadať QAM32"
3351
3352 msgid "Scan QAM64"
3353 msgstr "Prehľadať QAM64"
3354
3355 msgid "Scan SR6875"
3356 msgstr "Prehľadať SR6875"
3357
3358 msgid "Scan SR6900"
3359 msgstr "Prehľadať SR6900"
3360
3361 msgid "Scan Wireless Networks"
3362 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
3363
3364 msgid "Scan additional SR"
3365 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
3366
3367 msgid "Scan band EU HYPER"
3368 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
3369
3370 msgid "Scan band EU MID"
3371 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
3372
3373 msgid "Scan band EU SUPER"
3374 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
3375
3376 msgid "Scan band EU UHF IV"
3377 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
3378
3379 msgid "Scan band EU UHF V"
3380 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
3381
3382 msgid "Scan band EU VHF I"
3383 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
3384
3385 msgid "Scan band EU VHF III"
3386 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
3387
3388 msgid "Scan band US HIGH"
3389 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
3390
3391 msgid "Scan band US HYPER"
3392 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3393
3394 msgid "Scan band US LOW"
3395 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3396
3397 msgid "Scan band US MID"
3398 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3399
3400 msgid "Scan band US SUPER"
3401 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3402
3403 msgid ""
3404 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3405 "WLAN USB Stick\n"
3406 msgstr ""
3407 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
3408 "kľúč\n"
3409
3410 msgid ""
3411 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3412 "selected wireless device.\n"
3413 msgstr ""
3414 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
3415 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
3416
3417 msgid ""
3418 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3419 msgstr ""
3420 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3421
3422 msgid "Search east"
3423 msgstr "Hľadať východne"
3424
3425 msgid "Search west"
3426 msgstr "Hľadať západne"
3427
3428 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3429 msgstr ""
3430
3431 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3432 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3433
3434 msgid "Secondary DNS"
3435 msgstr "Sekundárny DNS"
3436
3437 msgid "Seek"
3438 msgstr "Hľadanie"
3439
3440 msgid "Select"
3441 msgstr "Zvoliť"
3442
3443 msgid "Select HDD"
3444 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3445
3446 msgid "Select Location"
3447 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3448
3449 msgid "Select Network Adapter"
3450 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3451
3452 msgid "Select a movie"
3453 msgstr "Zvoľte film"
3454
3455 msgid "Select audio mode"
3456 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3457
3458 msgid "Select audio track"
3459 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3460
3461 msgid "Select channel to record from"
3462 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3463
3464 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3465 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3466
3467 msgid "Select files/folders to backup"
3468 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
3469
3470 msgid "Select image"
3471 msgstr "Zvoľte image"
3472
3473 msgid "Select interface"
3474 msgstr ""
3475
3476 msgid "Select package"
3477 msgstr "Zvoľte balíček"
3478
3479 msgid "Select provider to add..."
3480 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3481
3482 msgid "Select refresh rate"
3483 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3484
3485 msgid "Select service to add..."
3486 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3487
3488 msgid "Select upgrade source to edit."
3489 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
3490
3491 msgid "Select video input"
3492 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3493
3494 msgid "Select video input with up/down buttons"
3495 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3496
3497 msgid "Select video mode"
3498 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3499
3500 msgid "Select wireless network"
3501 msgstr ""
3502
3503 msgid "Selected source image"
3504 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3505
3506 msgid "Send DiSEqC"
3507 msgstr "Poslať DiSEqC"
3508
3509 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3510 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3511
3512 msgid "Seperate titles with a main menu"
3513 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3514
3515 msgid "Sequence repeat"
3516 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3517
3518 msgid "Serbian"
3519 msgstr "Srbčina"
3520
3521 msgid "Service"
3522 msgstr "Stanica"
3523
3524 msgid "Service Scan"
3525 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3526
3527 msgid "Service Searching"
3528 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3529
3530 msgid "Service has been added to the favourites."
3531 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3532
3533 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3534 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3535
3536 msgid ""
3537 "Service invalid!\n"
3538 "(Timeout reading PMT)"
3539 msgstr ""
3540 "Stanica je neplatná!\n"
3541 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3542
3543 msgid ""
3544 "Service not found!\n"
3545 "(SID not found in PAT)"
3546 msgstr ""
3547 "Stanica nebola nájdená!\n"
3548 "(SID nenájdený v PAT)"
3549
3550 msgid "Service scan"
3551 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3552
3553 msgid ""
3554 "Service unavailable!\n"
3555 "Check tuner configuration!"
3556 msgstr ""
3557 "Stanica je nedostupná!\n"
3558 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3559
3560 msgid "Serviceinfo"
3561 msgstr "Informácie o stanici"
3562
3563 msgid "Services"
3564 msgstr "Stanice"
3565
3566 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3567 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3568
3569 msgid "Set as default Interface"
3570 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3571
3572 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3573 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
3574
3575 msgid "Set interface as default Interface"
3576 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3577
3578 msgid "Set limits"
3579 msgstr "Nastaviť limity"
3580
3581 msgid "Settings"
3582 msgstr "Nastavenia"
3583
3584 msgid "Setup"
3585 msgstr "Nastavenia"
3586
3587 msgid "Setup Mode"
3588 msgstr "Režim nastavení"
3589
3590 msgid "Sharpness"
3591 msgstr "Ostrosť"
3592
3593 msgid "Show Info"
3594 msgstr "Zobraziť informácie"
3595
3596 msgid "Show Message when Recording starts"
3597 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3598
3599 msgid "Show WLAN Status"
3600 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3601
3602 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3603 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3604
3605 msgid "Show infobar on channel change"
3606 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3607
3608 msgid "Show infobar on event change"
3609 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3610
3611 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3612 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3613
3614 msgid "Show positioner movement"
3615 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3616
3617 msgid "Show services beginning with"
3618 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3619
3620 msgid "Show the radio player..."
3621 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3622
3623 msgid "Show the tv player..."
3624 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3625
3626 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3627 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3628
3629 msgid "Shutdown"
3630 msgstr ""
3631
3632 msgid "Shutdown Dreambox after"
3633 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3634
3635 msgid "Signal Strength:"
3636 msgstr ""
3637
3638 msgid "Signal: "
3639 msgstr ""
3640
3641 msgid "Similar"
3642 msgstr "Podobné"
3643
3644 msgid "Similar broadcasts:"
3645 msgstr "Podobné programy:"
3646
3647 msgid "Simple"
3648 msgstr "jednoduchý"
3649
3650 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3651 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3652
3653 msgid "Single"
3654 msgstr "Jeden"
3655
3656 msgid "Single EPG"
3657 msgstr "Jeden EPG"
3658
3659 msgid "Single satellite"
3660 msgstr "jeden satelit"
3661
3662 msgid "Single transponder"
3663 msgstr "jeden transpondér"
3664
3665 msgid "Singlestep (GOP)"
3666 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3667
3668 msgid "Skin"
3669 msgstr "Vzhľad"
3670
3671 msgid "Skin..."
3672 msgstr "Vzhľad..."
3673
3674 msgid "Skins"
3675 msgstr "Vzhľady"
3676
3677 msgid "Sleep Timer"
3678 msgstr "Časovač vypnutia"
3679
3680 msgid "Sleep timer action:"
3681 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3682
3683 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3684 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3685
3686 #, python-format
3687 msgid "Slot %d"
3688 msgstr "Slot %d"
3689
3690 msgid "Slovakian"
3691 msgstr "Slovenčina"
3692
3693 msgid "Slovenian"
3694 msgstr "Slovinčina"
3695
3696 msgid "Slow"
3697 msgstr "pomaly"
3698
3699 msgid "Slow Motion speeds"
3700 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3701
3702 msgid "Software"
3703 msgstr "Softvér"
3704
3705 msgid "Software management"
3706 msgstr ""
3707
3708 msgid "Software restore"
3709 msgstr "Obnoviť softvér"
3710
3711 msgid "Software update"
3712 msgstr "Aktualizovať softvér"
3713
3714 msgid "Some plugins are not available:\n"
3715 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3716
3717 msgid "Somewhere else"
3718 msgstr "Niekde inde"
3719
3720 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3721 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3722
3723 msgid "Sorry no backups found!"
3724 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3725
3726 msgid ""
3727 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3728 "\n"
3729 "Please choose an other one."
3730 msgstr ""
3731 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3732 "\n"
3733 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3734
3735 msgid ""
3736 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3737 "Please choose an other one."
3738 msgstr ""
3739 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3740 "\n"
3741 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3742
3743 msgid "Sorry, no Details available!"
3744 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3745
3746 msgid ""
3747 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3748 "\n"
3749 "Please choose another one."
3750 msgstr ""
3751 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3752 "\n"
3753 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3754
3755 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3756 msgid "Sort A-Z"
3757 msgstr "Triediť A-Z"
3758
3759 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3760 msgid "Sort Time"
3761 msgstr "Triediť podľa času"
3762
3763 msgid "Sound"
3764 msgstr "Zvuk"
3765
3766 msgid "Soundcarrier"
3767 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3768
3769 msgid "South"
3770 msgstr "južne"
3771
3772 msgid "Spanish"
3773 msgstr "Španielčina"
3774
3775 msgid "Split preview mode"
3776 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
3777
3778 msgid "Standby"
3779 msgstr "Pohotovostný režim"
3780
3781 msgid "Standby / Restart"
3782 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3783
3784 msgid "Start from the beginning"
3785 msgstr "Spustiť od začiatku"
3786
3787 msgid "Start recording?"
3788 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3789
3790 msgid "Start test"
3791 msgstr "Spustiť test"
3792
3793 msgid "StartTime"
3794 msgstr "Začiatok"
3795
3796 msgid "Starting on"
3797 msgstr "Začína od"
3798
3799 msgid "Step east"
3800 msgstr "Krok východne"
3801
3802 msgid "Step west"
3803 msgstr "Krok západne"
3804
3805 msgid "Stereo"
3806 msgstr "Stereo"
3807
3808 msgid "Stop"
3809 msgstr "Zastaviť"
3810
3811 msgid "Stop Timeshift?"
3812 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3813
3814 msgid "Stop current event and disable coming events"
3815 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3816
3817 msgid "Stop current event but not coming events"
3818 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3819
3820 msgid "Stop playing this movie?"
3821 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3822
3823 msgid "Stop test"
3824 msgstr "Zastaviť test"
3825
3826 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3827 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3828
3829 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3830 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3831
3832 msgid "Store position"
3833 msgstr "Uložiť pozíciu"
3834
3835 msgid "Stored position"
3836 msgstr "Uložená pozícia"
3837
3838 msgid "Subservice list..."
3839 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3840
3841 msgid "Subservices"
3842 msgstr "Podkanály"
3843
3844 msgid "Subtitle selection"
3845 msgstr "Výber titulkov"
3846
3847 msgid "Subtitles"
3848 msgstr "Titulky"
3849
3850 msgid "Sun"
3851 msgstr "Ne"
3852
3853 msgid "Sunday"
3854 msgstr "Nedeľa"
3855
3856 msgid "Swap Services"
3857 msgstr "Vymeniť stanice"
3858
3859 msgid "Swedish"
3860 msgstr "Švédčina"
3861
3862 msgid "Switch to next subservice"
3863 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3864
3865 msgid "Switch to previous subservice"
3866 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3867
3868 msgid "Symbol Rate"
3869 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3870
3871 msgid "Symbolrate"
3872 msgstr "Symb. rých."
3873
3874 msgid "System"
3875 msgstr "Systém"
3876
3877 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3878 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3879 msgstr "PREKLADATEĽ"
3880
3881 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3882 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3883
3884 msgid "TV System"
3885 msgstr "TV norma"
3886
3887 msgid "Table of content for collection"
3888 msgstr "Obsah zostavy"
3889
3890 msgid "Tag 1"
3891 msgstr "Štítok 1"
3892
3893 msgid "Tag 2"
3894 msgstr "Štítok 2"
3895
3896 msgid "Tags"
3897 msgstr "Štítky"
3898
3899 msgid "Temperature and Fan control"
3900 msgstr ""
3901
3902 msgid "Terrestrial"
3903 msgstr "Pozemné"
3904
3905 msgid "Terrestrial provider"
3906 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3907
3908 msgid "Test DiSEqC settings"
3909 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3910
3911 msgid "Test Type"
3912 msgstr "Druh testu"
3913
3914 msgid "Test mode"
3915 msgstr "Testovací režim"
3916
3917 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3918 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3919
3920 msgid "Test-Messagebox?"
3921 msgstr "Hlásenie o teste?"
3922
3923 msgid ""
3924 "Thank you for using the wizard.\n"
3925 "Please press OK to continue."
3926 msgstr ""
3927
3928 msgid ""
3929 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3930 "Please press OK to start using your Dreambox."
3931 msgstr ""
3932 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3933 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3934
3935 msgid ""
3936 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3937 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3938 "players) instead?"
3939 msgstr ""
3940 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3941 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3942 "prehrávačoch)?"
3943
3944 msgid ""
3945 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3946 "the feed server and save it on the stick?"
3947 msgstr ""
3948 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3949 "uložiť ho na kľúč?"
3950
3951 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3952 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3953
3954 #, python-format
3955 msgid ""
3956 "The directory %s is not writable.\n"
3957 "Make sure you select a writable directory instead."
3958 msgstr ""
3959
3960 #, python-format
3961 msgid ""
3962 "The following device was found:\n"
3963 "\n"
3964 "%s\n"
3965 "\n"
3966 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3967 msgstr ""
3968 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3969 "\n"
3970 "%s\n"
3971 "\n"
3972 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3973
3974 msgid "The following files were found..."
3975 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3976
3977 msgid ""
3978 "The input port should be configured now.\n"
3979 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3980 "want to do that now?"
3981 msgstr ""
3982 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3983 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3984 "urobiť teraz?"
3985
3986 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3987 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3988
3989 msgid ""
3990 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3991 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3992 msgstr ""
3993 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
3994 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
3995
3996 msgid ""
3997 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3998 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3999 "risk!"
4000 msgstr ""
4001 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
4002 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
4003
4004 msgid ""
4005 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
4006 "corrupted!"
4007 msgstr ""
4008 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
4009 "porušený!"
4010
4011 msgid "The package doesn't contain anything."
4012 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
4013
4014 msgid "The package:"
4015 msgstr "Balíček:"
4016
4017 #, python-format
4018 msgid "The path %s already exists."
4019 msgstr "Cesta %s už existuje."
4020
4021 msgid "The pin code has been changed successfully."
4022 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
4023
4024 msgid "The pin code you entered is wrong."
4025 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
4026
4027 msgid "The pin codes you entered are different."
4028 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
4029
4030 #, python-format
4031 msgid "The results have been written to %s."
4032 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
4033
4034 msgid "The sleep timer has been activated."
4035 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
4036
4037 msgid "The sleep timer has been disabled."
4038 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
4039
4040 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
4041 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
4042
4043 msgid ""
4044 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4045 "Please install it and choose what you want to do next."
4046 msgstr ""
4047
4048 msgid ""
4049 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4050 "Please install it."
4051 msgstr ""
4052 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
4053 "Nainštalujte ho."
4054
4055 msgid ""
4056 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
4057 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
4058
4059 msgid "The wizard is finished now."
4060 msgstr "Pomocník teraz skončil."
4061
4062 msgid "There are at least "
4063 msgstr "Je aspoň"
4064
4065 msgid "There are currently no outstanding actions."
4066 msgstr ""
4067
4068 msgid "There are no default services lists in your image."
4069 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
4070
4071 msgid "There are no default settings in your image."
4072 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
4073
4074 msgid "There are no updates available."
4075 msgstr ""
4076
4077 msgid "There are now "
4078 msgstr "Teraz sú"
4079
4080 msgid ""
4081 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4082 "Do you really want to continue?"
4083 msgstr ""
4084 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
4085 "Naozaj chcete pokračovať?"
4086
4087 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4088 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
4089
4090 msgid "There was an error. The package:"
4091 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
4092
4093 #, python-format
4094 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4095 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
4096
4097 msgid ""
4098 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4099 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4100 msgstr ""
4101 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
4102 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
4103
4104 msgid ""
4105 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4106 "flash memory?"
4107 msgstr ""
4108 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
4109 "pamäte flash?"
4110
4111 msgid ""
4112 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4113 "content on the disc."
4114 msgstr ""
4115 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
4116 "celý obsah disku."
4117
4118 #, python-format
4119 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4120 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
4121
4122 #, python-format
4123 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4124 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
4125
4126 msgid "This is step number 2."
4127 msgstr "Toto je druhý krok."
4128
4129 msgid "This is unsupported at the moment."
4130 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
4131
4132 msgid "This plugin is installed."
4133 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
4134
4135 msgid "This plugin is not installed."
4136 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
4137
4138 msgid "This plugin will be installed."
4139 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
4140
4141 msgid "This plugin will be removed."
4142 msgstr "Tento modul sa odstráni."
4143
4144 msgid ""
4145 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4146 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4147 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4148 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4149 "the \"Nameserver\" Configuration"
4150 msgstr ""
4151 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
4152 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4153 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
4154 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
4155 "„konfigurácia servera DNS“"
4156
4157 msgid ""
4158 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4159 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4160 "- verify that a network cable is attached\n"
4161 "- verify that the cable is not broken"
4162 msgstr ""
4163 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
4164 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
4165 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
4166 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
4167
4168 msgid ""
4169 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4170 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4171 "- no valid IP Address was found\n"
4172 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4173 msgstr ""
4174 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
4175 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4176 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
4177 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
4178
4179 msgid ""
4180 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4181 "configuration with DHCP.\n"
4182 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4183 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4184 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4185 "dialog.\n"
4186 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4187 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4188 msgstr ""
4189 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
4190 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
4191 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
4192 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
4193 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
4194 "karty.\n"
4195 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
4196 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
4197
4198 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4199 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
4200
4201 msgid "Three"
4202 msgstr "Tri"
4203
4204 msgid "Threshold"
4205 msgstr "Prah"
4206
4207 msgid "Thu"
4208 msgstr "Št"
4209
4210 msgid "Thumbnails"
4211 msgstr "Zmenšeniny"
4212
4213 msgid "Thursday"
4214 msgstr "Štvrtok"
4215
4216 msgid "Time"
4217 msgstr "Čas"
4218
4219 msgid "Time/Date Input"
4220 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
4221
4222 msgid "Timer"
4223 msgstr "Časovač"
4224
4225 msgid "Timer Edit"
4226 msgstr "Úprava časovača"
4227
4228 msgid "Timer Editor"
4229 msgstr "Editor časovača"
4230
4231 msgid "Timer Type"
4232 msgstr "Úloha časovača"
4233
4234 msgid "Timer entry"
4235 msgstr "Položka časovača"
4236
4237 msgid "Timer log"
4238 msgstr "Záznam časovača"
4239
4240 msgid ""
4241 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4242 "Please recheck it!"
4243 msgstr ""
4244 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
4245 "Skontrolujte to!"
4246
4247 msgid "Timer record location"
4248 msgstr ""
4249
4250 msgid "Timer sanity error"
4251 msgstr "Nerozumné časovanie"
4252
4253 msgid "Timer selection"
4254 msgstr "Voľba časovača"
4255
4256 msgid "Timer status:"
4257 msgstr "Stav časovača:"
4258
4259 msgid "Timeshift"
4260 msgstr "Časový posun"
4261
4262 msgid "Timeshift location"
4263 msgstr ""
4264
4265 msgid "Timeshift not possible!"
4266 msgstr "Časový posun nie je možný!"
4267
4268 msgid "Timeshift path..."
4269 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
4270
4271 msgid "Timezone"
4272 msgstr "Časové pásmo"
4273
4274 msgid "Title"
4275 msgstr "Titul"
4276
4277 msgid "Title properties"
4278 msgstr "Vlastnosti titulu"
4279
4280 msgid "Titleset mode"
4281 msgstr "Režim sady titulov"
4282
4283 msgid ""
4284 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4285 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4286 "stick.\n"
4287 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4288 "for 10 seconds.\n"
4289 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4290 msgstr ""
4291 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
4292 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
4293 "USBstick.\n"
4294 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "