remove duplicate pl msgids
[vuplus_dvbapp] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-09-23 09:45+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-08-10 00:32+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Online update of your Dreambox software."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Press OK on your remote control to continue."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Wciśnij OK aby kontynuować."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Restore your Dreambox settings."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox with a new firmware."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your backups by date."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć kopie według daty."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Scan for local packages and install them."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Select your backup device.\n"
92 "Current device: "
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
96 "Aktualne urządzenie: "
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "View, install and remove available or installed packages."
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
104
105 msgid " "
106 msgstr " "
107
108 msgid " extensions."
109 msgstr ""
110
111 msgid " packages selected."
112 msgstr "Wybrane paczki"
113
114 msgid " updates available."
115 msgstr "Dostępne aktualizacje"
116
117 msgid "#000000"
118 msgstr "#000000"
119
120 msgid "#0064c7"
121 msgstr "#0064c7"
122
123 msgid "#25062748"
124 msgstr "#25062748"
125
126 msgid "#389416"
127 msgstr "#389416"
128
129 msgid "#80000000"
130 msgstr "#80000000"
131
132 msgid "#80ffffff"
133 msgstr "#80ffffff"
134
135 msgid "#bab329"
136 msgstr "#bab329"
137
138 msgid "#f23d21"
139 msgstr "#f23d21"
140
141 msgid "#ffffff"
142 msgstr "#ffffff"
143
144 msgid "#ffffffff"
145 msgstr "#ffffffff"
146
147 msgid "%H:%M"
148 msgstr "%H:%M"
149
150 #, python-format
151 msgid "%d jobs are running in the background!"
152 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
153
154 #, python-format
155 msgid "%d min"
156 msgstr "%d min"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d services found!"
160 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
161
162 msgid "%d.%B %Y"
163 msgstr "%d.%B %Y"
164
165 #, python-format
166 msgid ""
167 "%s\n"
168 "(%s, %d MB free)"
169 msgstr ""
170 "%s\n"
171 "(%s, %d MB wolne)"
172
173 #, python-format
174 msgid "%s (%s)\n"
175 msgstr "%s (%s)\n"
176
177 msgid "(ZAP)"
178 msgstr "(Przełącz)"
179
180 msgid "(empty)"
181 msgstr "(puste)"
182
183 msgid "(show optional DVD audio menu)"
184 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
185
186 msgid "* Only available if more than one interface is active."
187 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
188
189 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
190 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
191
192 msgid ".NFI Download failed:"
193 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
194
195 msgid ""
196 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
197 msgstr ""
198 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
199 "flashować tym image'm!"
200
201 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
202 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
203
204 msgid "/var directory"
205 msgstr "Katalog /var"
206
207 msgid "0"
208 msgstr "0"
209
210 msgid "1"
211 msgstr "1"
212
213 msgid "1.0"
214 msgstr "1.0"
215
216 msgid "1.1"
217 msgstr "1.1"
218
219 msgid "1.2"
220 msgstr "1.2"
221
222 msgid "12V output"
223 msgstr "Wyjście 12V"
224
225 msgid "13 V"
226 msgstr "13 V"
227
228 msgid "16:10"
229 msgstr "16:10"
230
231 msgid "16:10 Letterbox"
232 msgstr "16:10 Letterbox"
233
234 msgid "16:10 PanScan"
235 msgstr "16:10 PanScan"
236
237 msgid "16:9"
238 msgstr "16:9"
239
240 msgid "16:9 Letterbox"
241 msgstr "16:9 Letterbox"
242
243 msgid "16:9 always"
244 msgstr "16:9 zawsze"
245
246 msgid "18 V"
247 msgstr "18 V"
248
249 msgid "2"
250 msgstr "2"
251
252 msgid "3"
253 msgstr "3"
254
255 msgid "30 minutes"
256 msgstr "30 minut"
257
258 msgid "4"
259 msgstr "4"
260
261 msgid "4:3"
262 msgstr "4:3"
263
264 msgid "4:3 Letterbox"
265 msgstr "4:3 Letterbox"
266
267 msgid "4:3 PanScan"
268 msgstr "4:3 PanScan"
269
270 msgid "5"
271 msgstr "5"
272
273 msgid "5 minutes"
274 msgstr "5 minut"
275
276 msgid "50 Hz"
277 msgstr "50 Hz"
278
279 msgid "6"
280 msgstr "6"
281
282 msgid "60 minutes"
283 msgstr "60 minut"
284
285 msgid "7"
286 msgstr "7"
287
288 msgid "8"
289 msgstr "8"
290
291 msgid "9"
292 msgstr "9"
293
294 msgid "<unknown>"
295 msgstr "<nieznany>"
296
297 msgid "??"
298 msgstr "??"
299
300 msgid "A"
301 msgstr "A"
302
303 #, python-format
304 msgid ""
305 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
306 "Do you want to keep your version?"
307 msgstr ""
308 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
309 "Czy zachować aktualną wersję?"
310
311 msgid ""
312 "A finished record timer wants to set your\n"
313 "Dreambox to standby. Do that now?"
314 msgstr ""
315 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
316 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
317
318 msgid ""
319 "A finished record timer wants to shut down\n"
320 "your Dreambox. Shutdown now?"
321 msgstr ""
322 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
323 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
324
325 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
326 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
327
328 #, python-format
329 msgid ""
330 "A record has been started:\n"
331 "%s"
332 msgstr ""
333 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
334 "%s"
335
336 msgid ""
337 "A recording is currently running.\n"
338 "What do you want to do?"
339 msgstr ""
340 "Nagrywanie w toku...\n"
341 "Co chcesz zrobić?"
342
343 msgid ""
344 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
345 "configure the positioner."
346 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
347
348 msgid ""
349 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
350 "start the satfinder."
351 msgstr ""
352 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
353 "sygnału."
354
355 #, python-format
356 msgid "A required tool (%s) was not found."
357 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
358
359 msgid ""
360 "A sleep timer wants to set your\n"
361 "Dreambox to standby. Do that now?"
362 msgstr ""
363 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
364 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
365
366 msgid ""
367 "A sleep timer wants to shut down\n"
368 "your Dreambox. Shutdown now?"
369 msgstr ""
370 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
371 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
372
373 msgid ""
374 "A timer failed to record!\n"
375 "Disable TV and try again?\n"
376 msgstr ""
377 "Timer nie mógł nagrać!\n"
378 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
379
380 msgid "A/V Settings"
381 msgstr "Ustawienia A/V"
382
383 msgid "AA"
384 msgstr "AA"
385
386 msgid "AB"
387 msgstr "AB"
388
389 msgid "AC3 default"
390 msgstr "AC3 domyślnie"
391
392 msgid "AC3 downmix"
393 msgstr "AC3 downmix"
394
395 msgid "Abort"
396 msgstr "Przerwij"
397
398 msgid "About"
399 msgstr "O tunerze..."
400
401 msgid "About..."
402 msgstr "Informacje o tunerze..."
403
404 msgid "Action on long powerbutton press"
405 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
406
407 msgid "Action:"
408 msgstr "Akcja:"
409
410 msgid "Activate Picture in Picture"
411 msgstr "Aktywuj PiP"
412
413 msgid "Activate network settings"
414 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
415
416 msgid "Adapter settings"
417 msgstr "Ustawienia adaptera"
418
419 msgid "Add"
420 msgstr "Dodaj"
421
422 msgid "Add Bookmark"
423 msgstr "Dodaj zakładkę"
424
425 msgid "Add a mark"
426 msgstr "Dodaj znacznik"
427
428 msgid "Add a new title"
429 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
430
431 msgid "Add timer"
432 msgstr "Dodaj timer"
433
434 msgid "Add title"
435 msgstr "Dodaj tytuł"
436
437 msgid "Add to bouquet"
438 msgstr "Dodaj do bukietu"
439
440 msgid "Add to favourites"
441 msgstr "Dodaj do ulubionych"
442
443 msgid ""
444 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
445 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
446 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
447 "test screens."
448 msgstr ""
449 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
450 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
451 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
452 "zobaczyć inny testowy ekran."
453
454 msgid "Advanced"
455 msgstr "Zaawansowane"
456
457 msgid "Advanced Options"
458 msgstr "Zaawansowane Opcje"
459
460 msgid "Advanced Video Setup"
461 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
462
463 msgid "Advanced restore"
464 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
465
466 msgid "After event"
467 msgstr "Po wydarzeniu"
468
469 msgid ""
470 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
471 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
472 msgstr ""
473 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
474 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
475 "Dreamboxa."
476
477 msgid "Album"
478 msgstr "Album"
479
480 msgid "All"
481 msgstr "Wszystkie"
482
483 msgid "All Satellites"
484 msgstr "Wszystkie satelity"
485
486 msgid "Alpha"
487 msgstr "Przezroczystość"
488
489 msgid "Alternative radio mode"
490 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
491
492 msgid "Alternative services tuner priority"
493 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
494
495 msgid "Always ask before sending"
496 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
497
498 msgid "An empty filename is illegal."
499 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
500
501 msgid "An unknown error occured!"
502 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
503
504 msgid "Arabic"
505 msgstr "Arabski"
506
507 msgid ""
508 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
509 "\n"
510 msgstr ""
511 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
512 "\n"
513
514 msgid ""
515 "Are you sure you want to delete\n"
516 "following backup:\n"
517 msgstr ""
518 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
519 "tą kopię zapasową:\n"
520
521 msgid ""
522 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
523 "\n"
524 msgstr ""
525 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
526 "\n"
527
528 msgid ""
529 "Are you sure you want to restore\n"
530 "following backup:\n"
531 msgstr ""
532 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
533 "daną kopię:\n"
534
535 msgid ""
536 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
537 "Enigma2 will restart after the restore"
538 msgstr ""
539 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
540 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
541
542 msgid "Artist"
543 msgstr "Artysta"
544
545 msgid "Ask before shutdown:"
546 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
547
548 msgid "Ask user"
549 msgstr "Zapytaj użytkownika"
550
551 msgid "Aspect Ratio"
552 msgstr "Format obrazu:"
553
554 msgid "Audio"
555 msgstr "Dźwięk"
556
557 msgid "Audio Options..."
558 msgstr "Opcje Dźwięku..."
559
560 msgid "Author: "
561 msgstr "Autor: "
562
563 msgid "Authoring mode"
564 msgstr "Tryb autoringu"
565
566 msgid "Auto"
567 msgstr "Auto"
568
569 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
570 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
571
572 msgid "Auto scart switching"
573 msgstr "Auto przełączanie scart"
574
575 msgid "Automatic"
576 msgstr "Automatycznie"
577
578 msgid "Automatic Scan"
579 msgstr "Automatyczne skanowanie"
580
581 msgid "Available format variables"
582 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
583
584 msgid "B"
585 msgstr "B"
586
587 msgid "BA"
588 msgstr "BA"
589
590 msgid "BB"
591 msgstr "BB"
592
593 msgid "BER"
594 msgstr "BER"
595
596 msgid "BER:"
597 msgstr "BER:"
598
599 msgid "Back"
600 msgstr "Powrót"
601
602 msgid "Background"
603 msgstr "Tło"
604
605 msgid "Backup"
606 msgstr "Kopia zapasowa"
607
608 msgid "Backup Location"
609 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
610
611 msgid "Backup Mode"
612 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
613
614 msgid "Backup done."
615 msgstr "Kopia skończona."
616
617 msgid "Backup failed."
618 msgstr "Kopia nieudana."
619
620 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
621 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
622
623 msgid "Backup running"
624 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
625
626 msgid "Backup running..."
627 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
628
629 msgid "Backup system settings"
630 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
631
632 msgid "Band"
633 msgstr "Pasmo"
634
635 msgid "Bandwidth"
636 msgstr "Szerokie pasmo"
637
638 msgid "Begin time"
639 msgstr "Czas rozpoczęcia"
640
641 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
642 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
643
644 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
645 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
646
647 msgid "Behavior when a movie is started"
648 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
649
650 msgid "Behavior when a movie is stopped"
651 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
652
653 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
654 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
655
656 msgid "Bookmarks"
657 msgstr "Zakładki"
658
659 msgid "Brightness"
660 msgstr "Jasność"
661
662 msgid "Burn DVD"
663 msgstr "Wypal DVD"
664
665 msgid "Burn existing image to DVD"
666 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
667
668 msgid "Burn to DVD..."
669 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
670
671 msgid "Bus: "
672 msgstr "Bus:"
673
674 msgid ""
675 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
676 "displayed."
677 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
678
679 msgid "C"
680 msgstr "C"
681
682 msgid "C-Band"
683 msgstr "Pasmo C"
684
685 msgid "CF Drive"
686 msgstr "Karta CF"
687
688 msgid "CI assignment"
689 msgstr "Zadania CI"
690
691 msgid "CVBS"
692 msgstr "CVBS"
693
694 msgid "Cable"
695 msgstr "Kablówka"
696
697 msgid "Cache Thumbnails"
698 msgstr "Przechowuj miniatury"
699
700 msgid "Call monitoring"
701 msgstr "Monitor rozmów"
702
703 msgid "Cancel"
704 msgstr "Anuluj"
705
706 msgid "Cannot parse feed directory"
707 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
708
709 msgid "Capacity: "
710 msgstr "Pojemność:"
711
712 msgid "Card"
713 msgstr "Karta"
714
715 msgid "Catalan"
716 msgstr "Hiszpański"
717
718 msgid "Change bouquets in quickzap"
719 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
720
721 msgid "Change dir."
722 msgstr "Zmień katalog"
723
724 msgid "Change pin code"
725 msgstr "Zmień kod pin"
726
727 msgid "Change service pin"
728 msgstr "Zmien pin serwisowy"
729
730 msgid "Change service pins"
731 msgstr "Zmień piny serwisowe"
732
733 msgid "Change setup pin"
734 msgstr "Zmień pin ustawień"
735
736 msgid "Channel"
737 msgstr "Wybierz kanał"
738
739 msgid "Channel Selection"
740 msgstr "Wybór kanału"
741
742 msgid "Channel not in services list"
743 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
744
745 msgid "Channel:"
746 msgstr "Kanał:"
747
748 msgid "Channellist menu"
749 msgstr "Menu listy kanałów"
750
751 msgid "Chap."
752 msgstr "Rozdz."
753
754 msgid "Chapter"
755 msgstr "Rozdział"
756
757 msgid "Chapter:"
758 msgstr "Rozdział:"
759
760 msgid "Check"
761 msgstr "Sprawdź"
762
763 msgid "Checking Filesystem..."
764 msgstr "Sprawdź System Plików..."
765
766 msgid "Choose Tuner"
767 msgstr "Wybierz tuner"
768
769 msgid "Choose backup files"
770 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
771
772 msgid "Choose backup location"
773 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
774
775 msgid "Choose bouquet"
776 msgstr "Wybierz bukiet"
777
778 msgid "Choose source"
779 msgstr "Wybierz źródło"
780
781 msgid "Choose target folder"
782 msgstr "Wybierz folder docelowy"
783
784 msgid "Choose upgrade source"
785 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
786
787 msgid "Choose your Skin"
788 msgstr "Wybierz Skina"
789
790 msgid "Circular left"
791 msgstr "Kołój w lewo"
792
793 msgid "Circular right"
794 msgstr "Kołój w prawo"
795
796 msgid "Cleanup"
797 msgstr "Czyść"
798
799 msgid "Clear before scan"
800 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
801
802 msgid "Clear log"
803 msgstr "Wyczyść log"
804
805 msgid "Close"
806 msgstr "Zamknij"
807
808 msgid "Code rate high"
809 msgstr "Poziom kodu wysoki"
810
811 msgid "Code rate low"
812 msgstr "Poziom kodu niski"
813
814 msgid "Coderate HP"
815 msgstr "Poziom kodu HP"
816
817 msgid "Coderate LP"
818 msgstr "Poziom kodu LP"
819
820 msgid "Collection name"
821 msgstr "Nazwa kolekcji"
822
823 msgid "Collection settings"
824 msgstr "Ustawienia kolekcji"
825
826 msgid "Color Format"
827 msgstr "Format kolorów"
828
829 msgid "Command execution..."
830 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
831
832 msgid "Command order"
833 msgstr "Kolejność poleceń"
834
835 msgid "Committed DiSEqC command"
836 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
837
838 msgid "Common Interface"
839 msgstr "Moduł Dostępu"
840
841 msgid "Common Interface Assignment"
842 msgstr "Zadania Modułu CI"
843
844 msgid "CommonInterface"
845 msgstr "Moduł CI"
846
847 msgid "Communication"
848 msgstr "Komunikacja"
849
850 msgid "Compact Flash"
851 msgstr "Compact Flash"
852
853 msgid "Compact flash card"
854 msgstr "Karta Compact flash"
855
856 msgid "Complete"
857 msgstr "Zakończ"
858
859 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
860 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
861
862 msgid "Config"
863 msgstr "Config"
864
865 msgid "Configuration Mode"
866 msgstr "Tryb konfiguracji"
867
868 msgid "Configuring"
869 msgstr "Konfigurowanie"
870
871 msgid "Conflicting timer"
872 msgstr "Konflikt timera"
873
874 msgid "Connect"
875 msgstr "Połącz"
876
877 msgid "Connected to"
878 msgstr "Podłączony do"
879
880 msgid "Connected to Fritz!Box!"
881 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
882
883 msgid "Connected!"
884 msgstr "Połączony!"
885
886 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
887 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
888
889 #, python-format
890 msgid ""
891 "Connection to Fritz!Box\n"
892 "failed! (%s)\n"
893 "retrying..."
894 msgstr ""
895 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
896 "nieudane! (%s)\n"
897 "ponawianie..."
898
899 msgid "Constellation"
900 msgstr "Konstelacja"
901
902 msgid "Content does not fit on DVD!"
903 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
904
905 msgid "Continue"
906 msgstr "Kontynuuj"
907
908 msgid "Continue in background"
909 msgstr "Kontynuuj w tle"
910
911 msgid "Continue playing"
912 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
913
914 msgid "Contrast"
915 msgstr "Kontrast"
916
917 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
918 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
919
920 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
921 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
922
923 #, python-format
924 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
925 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
926
927 msgid "CrashlogAutoSubmit"
928 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
929
930 msgid ""
931 "Crashlogs found!\n"
932 "Send them to Dream Multimedia ?"
933 msgstr ""
934 "Znaleziono crashlogi!\n"
935 "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
936
937 msgid "Create DVD-ISO"
938 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
939
940 msgid "Create movie folder failed"
941 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
942
943 #, python-format
944 msgid "Creating directory %s failed."
945 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
946
947 msgid "Creating partition failed"
948 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
949
950 msgid "Croatian"
951 msgstr "Chorwacki"
952
953 msgid "Current Transponder"
954 msgstr "Aktualny Transponder"
955
956 msgid "Current settings:"
957 msgstr "Aktualne ustawienia:"
958
959 msgid "Current version:"
960 msgstr "Aktualna wersja:"
961
962 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
963 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
964
965 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
966 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
967
968 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
969 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
970
971 msgid "Customize"
972 msgstr "Konfiguracja"
973
974 msgid "Cut"
975 msgstr "Wytnij"
976
977 msgid "Cutlist editor..."
978 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
979
980 msgid "Czech"
981 msgstr "Czeski"
982
983 msgid "D"
984 msgstr "D"
985
986 msgid "DHCP"
987 msgstr "DHCP"
988
989 msgid "DVB-S"
990 msgstr "DVB-S"
991
992 msgid "DVB-S2"
993 msgstr "DVB-S2"
994
995 msgid "DVD Player"
996 msgstr "Odtwarzacz DVD"
997
998 msgid "DVD media toolbox"
999 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1000
1001 msgid "Danish"
1002 msgstr "Duński"
1003
1004 msgid "Date"
1005 msgstr "Data"
1006
1007 msgid "Deep Standby"
1008 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1009
1010 msgid "Default Settings"
1011 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1012
1013 msgid "Default services lists"
1014 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1015
1016 msgid "Default settings"
1017 msgstr "Ustawienia standardowe"
1018
1019 msgid "Delay"
1020 msgstr "Opóźnienie"
1021
1022 msgid "Delete"
1023 msgstr "Usuń"
1024
1025 msgid "Delete crashlogs"
1026 msgstr "Usuń crashlogi"
1027
1028 msgid "Delete entry"
1029 msgstr "Skasuj wpis"
1030
1031 msgid "Delete failed!"
1032 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1033
1034 #, python-format
1035 msgid ""
1036 "Delete no more configured satellite\n"
1037 "%s?"
1038 msgstr ""
1039 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1040 "%s?"
1041
1042 msgid "Description"
1043 msgstr "Opis"
1044
1045 msgid "Deselect"
1046 msgstr "Odznacz"
1047
1048 msgid "Destination directory"
1049 msgstr "Katalog docelowy"
1050
1051 msgid "Detected HDD:"
1052 msgstr "Wykryto Hdd:"
1053
1054 msgid "Detected NIMs:"
1055 msgstr "Wykryto NIMs:"
1056
1057 msgid "DiSEqC"
1058 msgstr "DiSEqC"
1059
1060 msgid "DiSEqC A/B"
1061 msgstr "DiSEqC A/B"
1062
1063 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1064 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1065
1066 msgid "DiSEqC mode"
1067 msgstr "Tryb DiSEqC"
1068
1069 msgid "DiSEqC repeats"
1070 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1071
1072 msgid "Dialing:"
1073 msgstr "Wybieranie:"
1074
1075 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1076 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1077
1078 #, python-format
1079 msgid "Directory %s nonexistent."
1080 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1081
1082 msgid "Disable"
1083 msgstr "Wyłącz"
1084
1085 msgid "Disable Picture in Picture"
1086 msgstr "Wyłącz PiP"
1087
1088 msgid "Disable Subtitles"
1089 msgstr "Wyłącz napisy"
1090
1091 msgid "Disable crashlog reporting"
1092 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1093
1094 msgid "Disable timer"
1095 msgstr "Wyłącz timer"
1096
1097 msgid "Disabled"
1098 msgstr "Wyłączone"
1099
1100 msgid "Disconnect"
1101 msgstr "Rozłącz"
1102
1103 #, python-format
1104 msgid ""
1105 "Disconnected from\n"
1106 "Fritz!Box! (%s)\n"
1107 "retrying..."
1108 msgstr ""
1109 "Rozłączono z\n"
1110 "Fritz!Box! (%s)\n"
1111 "ponawianie..."
1112
1113 msgid "Dish"
1114 msgstr "Antena"
1115
1116 msgid "Display 16:9 content as"
1117 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1118
1119 msgid "Display 4:3 content as"
1120 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1121
1122 msgid "Display >16:9 content as"
1123 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1124
1125 msgid "Display Setup"
1126 msgstr "Ustawienia OLED"
1127
1128 msgid "Display and Userinterface"
1129 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1130
1131 #, python-format
1132 msgid ""
1133 "Do you really want to REMOVE\n"
1134 "the plugin \"%s\"?"
1135 msgstr ""
1136 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1137 "plugina \"%s\"?"
1138
1139 msgid ""
1140 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1141 "This could take lots of time!"
1142 msgstr ""
1143 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1144 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1145
1146 #, python-format
1147 msgid "Do you really want to delete %s?"
1148 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1149
1150 #, python-format
1151 msgid ""
1152 "Do you really want to download\n"
1153 "the plugin \"%s\"?"
1154 msgstr ""
1155 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1156 "plugina \"%s\" ?"
1157
1158 msgid ""
1159 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1160 "All data on the disk will be lost!"
1161 msgstr ""
1162 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1163 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1164
1165 #, python-format
1166 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1167 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1168
1169 #, python-format
1170 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1171 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1172
1173 msgid ""
1174 "Do you want to backup now?\n"
1175 "After pressing OK, please wait!"
1176 msgstr ""
1177 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1178 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1179
1180 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1181 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1182
1183 msgid "Do you want to do a service scan?"
1184 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1185
1186 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1187 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1188
1189 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1190 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1191
1192 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1193 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1194
1195 msgid "Do you want to install the package:\n"
1196 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1197
1198 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1199 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1200
1201 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1202 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1203
1204 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1205 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1206
1207 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1208 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1209
1210 msgid "Do you want to restore your settings?"
1211 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1212
1213 msgid "Do you want to resume this playback?"
1214 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1215
1216 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1217 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1218
1219 msgid ""
1220 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1221 "After pressing OK, please wait!"
1222 msgstr ""
1223 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1224 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1225
1226 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1227 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1228
1229 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1230 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1231
1232 msgid "Don't ask, just send"
1233 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
1234
1235 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1236 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1237
1238 #, python-format
1239 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1240 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1241
1242 #, python-format
1243 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1244 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1245
1246 #, python-format
1247 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1248 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1249
1250 msgid "Download"
1251 msgstr "Ładuj"
1252
1253 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1254 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1255
1256 msgid "Download Plugins"
1257 msgstr "Pobierz pluginy"
1258
1259 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1260 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1261
1262 msgid "Downloadable new plugins"
1263 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1264
1265 msgid "Downloadable plugins"
1266 msgstr "Pluginy do pobrania"
1267
1268 msgid "Downloading"
1269 msgstr "Pobieranie..."
1270
1271 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1272 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1273
1274 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1275 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1276
1277 msgid "Dreambox software because updates are available."
1278 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
1279
1280 msgid "Dutch"
1281 msgstr "Holenderski"
1282
1283 msgid "E"
1284 msgstr "E"
1285
1286 msgid "EPG Selection"
1287 msgstr "Wybór EPG"
1288
1289 #, python-format
1290 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1291 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1292
1293 msgid "East"
1294 msgstr "Wschód"
1295
1296 msgid "Edit"
1297 msgstr "Edytuj"
1298
1299 msgid "Edit DNS"
1300 msgstr "Edytuj DNS"
1301
1302 msgid "Edit IPKG source URL..."
1303 msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
1304
1305 msgid "Edit Title"
1306 msgstr "Edytuj Tytuł"
1307
1308 msgid "Edit chapters of current title"
1309 msgstr "Edycja rozdziału"
1310
1311 msgid "Edit services list"
1312 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1313
1314 msgid "Edit settings"
1315 msgstr "Edytuj ustawienia"
1316
1317 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1318 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1319
1320 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1321 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1322
1323 msgid "Edit title"
1324 msgstr "Edytuj tytuł"
1325
1326 msgid "Electronic Program Guide"
1327 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1328
1329 msgid "Enable"
1330 msgstr "Włącz"
1331
1332 msgid "Enable 5V for active antenna"
1333 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1334
1335 msgid "Enable multiple bouquets"
1336 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1337
1338 msgid "Enable parental control"
1339 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1340
1341 msgid "Enable timer"
1342 msgstr "Włącz timer"
1343
1344 msgid "Enabled"
1345 msgstr "Włączone"
1346
1347 msgid "Encryption"
1348 msgstr "Szyfrowanie"
1349
1350 msgid "Encryption Key"
1351 msgstr "Klucz szyfrujący"
1352
1353 msgid "Encryption Keytype"
1354 msgstr "Typ klucza kodowania"
1355
1356 msgid "Encryption Type"
1357 msgstr "Typ szyfrowania"
1358
1359 msgid "End time"
1360 msgstr "Czas zakończenia"
1361
1362 msgid "EndTime"
1363 msgstr "Czas zakończenia"
1364
1365 msgid "English"
1366 msgstr "Angielski"
1367
1368 msgid ""
1369 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1370 "\n"
1371 "If you experience any problems please contact\n"
1372 "stephan@reichholf.net\n"
1373 "\n"
1374 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1375 msgstr ""
1376 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1377 "\n"
1378 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1379 "stephan@reichholf.net\n"
1380 "\n"
1381 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1382
1383 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1384 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1385 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1386 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1387 #.       "fast forward". 
1388 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1389 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1390
1391 msgid "Enter Rewind at speed"
1392 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1393
1394 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1395 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1396
1397 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1398 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1399
1400 msgid "Enter main menu..."
1401 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1402
1403 msgid "Enter the service pin"
1404 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1405
1406 msgid "Error"
1407 msgstr "Błąd"
1408
1409 msgid "Error executing plugin"
1410 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1411
1412 #, python-format
1413 msgid ""
1414 "Error: %s\n"
1415 "Retry?"
1416 msgstr ""
1417 "Błąd: %s\n"
1418 "Ponowić?"
1419
1420 msgid "Eventview"
1421 msgstr "Widok wydarzenia"
1422
1423 msgid "Everything is fine"
1424 msgstr "Wszystko jest OK"
1425
1426 msgid "Execution Progress:"
1427 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1428
1429 msgid "Execution finished!!"
1430 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1431
1432 msgid "Exif"
1433 msgstr "Exif"
1434
1435 msgid "Exit"
1436 msgstr "Wyjście"
1437
1438 msgid "Exit editor"
1439 msgstr "Opuść edytor"
1440
1441 msgid "Exit the wizard"
1442 msgstr "Opuść kreator"
1443
1444 msgid "Exit wizard"
1445 msgstr "Opuść kreatora"
1446
1447 msgid "Expert"
1448 msgstr "Ekspert"
1449
1450 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1451 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1452
1453 msgid "Extended Setup..."
1454 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1455
1456 msgid "Extensions"
1457 msgstr "Rozszerzenia"
1458
1459 msgid "FEC"
1460 msgstr "FEC"
1461
1462 msgid "Factory reset"
1463 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1464
1465 msgid "Failed"
1466 msgstr "Błąd"
1467
1468 msgid "Fast"
1469 msgstr "Szybko"
1470
1471 msgid "Fast DiSEqC"
1472 msgstr "Szybki DiSEqC"
1473
1474 msgid "Fast Forward speeds"
1475 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1476
1477 msgid "Fast epoch"
1478 msgstr "Szybka epoka"
1479
1480 msgid "Favourites"
1481 msgstr "Ulubione"
1482
1483 msgid "Filesystem Check..."
1484 msgstr "Sprawdź system plików..."
1485
1486 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1487 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1488
1489 msgid "Finetune"
1490 msgstr "Strojenie"
1491
1492 msgid "Finished"
1493 msgstr "Skończone"
1494
1495 msgid "Finished configuring your network"
1496 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1497
1498 msgid "Finished restarting your network"
1499 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1500
1501 msgid "Finnish"
1502 msgstr "Fiński"
1503
1504 msgid ""
1505 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1506 msgstr ""
1507 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1508 "flash'era."
1509
1510 msgid "Flash"
1511 msgstr "Flash"
1512
1513 msgid "Flashing failed"
1514 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1515
1516 msgid "Following tasks will be done after you press continue."
1517 msgstr "Poniższe zadania zostaną wykonane po kontunuacji"
1518
1519 msgid "Format"
1520 msgstr "Format"
1521
1522 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1523 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1524
1525 msgid "Frame size in full view"
1526 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1527
1528 msgid "French"
1529 msgstr "Francuski"
1530
1531 msgid "Frequency"
1532 msgstr "Częstotliwość"
1533
1534 msgid "Frequency bands"
1535 msgstr "Pasma częstotliwości"
1536
1537 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1538 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1539
1540 msgid "Frequency steps"
1541 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1542
1543 msgid "Fri"
1544 msgstr "Pią"
1545
1546 msgid "Friday"
1547 msgstr "Piątek"
1548
1549 msgid "Frisian"
1550 msgstr "Fryzyjski"
1551
1552 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1553 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1554
1555 #, python-format
1556 msgid "Frontprocessor version: %d"
1557 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1558
1559 msgid "Fsck failed"
1560 msgstr "Fsck zawiódł"
1561
1562 msgid "Function not yet implemented"
1563 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1564
1565 msgid ""
1566 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1567 "Do you want to Restart the GUI now?"
1568 msgstr ""
1569 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1570 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1571
1572 msgid "Gateway"
1573 msgstr "Brama"
1574
1575 msgid "General AC3 Delay"
1576 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1577
1578 msgid "General AC3 delay"
1579 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1580
1581 msgid "General PCM Delay"
1582 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1583
1584 msgid "General PCM delay"
1585 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1586
1587 msgid "Genre"
1588 msgstr "Gatunek"
1589
1590 msgid "German"
1591 msgstr "Niemiecki"
1592
1593 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1594 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1595
1596 msgid "Goto 0"
1597 msgstr "Idź do 0"
1598
1599 msgid "Goto position"
1600 msgstr "Idź na pozycje"
1601
1602 msgid "Graphical Multi EPG"
1603 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1604
1605 msgid "Greek"
1606 msgstr "Grecki"
1607
1608 msgid "Guard Interval"
1609 msgstr "Ochrona odstępu"
1610
1611 msgid "Guard interval mode"
1612 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
1613
1614 msgid "Harddisk"
1615 msgstr "Dysk twardy..."
1616
1617 msgid "Harddisk setup"
1618 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1619
1620 msgid "Harddisk standby after"
1621 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1622
1623 msgid "Here is a small overview of the available icon states."
1624 msgstr "Przegląd dostępnych stanów ikon"
1625
1626 msgid "Hidden network SSID"
1627 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1628
1629 msgid "Hierarchy Information"
1630 msgstr "Informacja hierarchii"
1631
1632 msgid "Hierarchy mode"
1633 msgstr "Tryb hierarchii"
1634
1635 msgid "High bitrate support"
1636 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1637
1638 msgid "Horizontal"
1639 msgstr "Pozioma [H]"
1640
1641 msgid "How many minutes do you want to record?"
1642 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1643
1644 msgid "Hungarian"
1645 msgstr "Węgierski"
1646
1647 msgid "IP Address"
1648 msgstr "Adres IP"
1649
1650 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1651 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1652
1653 msgid "ISO path"
1654 msgstr "Ścieżka ISO"
1655
1656 msgid "Icelandic"
1657 msgstr "Islandzki"
1658
1659 msgid "If you can see this page, please press OK."
1660 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1661
1662 msgid ""
1663 "If you see this, something is wrong with\n"
1664 "your scart connection. Press OK to return."
1665 msgstr ""
1666 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1667 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1668
1669 msgid ""
1670 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1671 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1672 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1673 "possible.\n"
1674 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1675 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1676 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1677 "step.\n"
1678 "If you are happy with the result, press OK."
1679 msgstr ""
1680 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1681 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1682 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1683 "wartości.\n"
1684 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1685 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1686 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1687 "kolejnym kroku.\n"
1688 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1689
1690 msgid "Image flash utility"
1691 msgstr "Narzędzia flash'a"
1692
1693 msgid "Image-Upgrade"
1694 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1695
1696 msgid "In Progress"
1697 msgstr "W toku"
1698
1699 msgid ""
1700 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1701 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1702
1703 msgid "Increased voltage"
1704 msgstr "Zwiększone napięcie"
1705
1706 msgid "Index"
1707 msgstr "Indeks"
1708
1709 msgid "InfoBar"
1710 msgstr "Pasek info"
1711
1712 msgid "Infobar timeout"
1713 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1714
1715 msgid "Information"
1716 msgstr "Informacje"
1717
1718 msgid "Init"
1719 msgstr "Init"
1720
1721 msgid "Initialization..."
1722 msgstr "Inicjalizacja..."
1723
1724 msgid "Initialize"
1725 msgstr "Inicjuj"
1726
1727 msgid "Initializing Harddisk..."
1728 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1729
1730 msgid "Input"
1731 msgstr "Info"
1732
1733 msgid "Install"
1734 msgstr "Instalacja"
1735
1736 msgid "Install a new image with a USB stick"
1737 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1738
1739 msgid "Install a new image with your web browser"
1740 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1741
1742 msgid "Install local IPKG"
1743 msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
1744
1745 msgid "Install or remove finished."
1746 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1747
1748 msgid "Install settings, skins, software..."
1749 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1750
1751 msgid "Install software updates..."
1752 msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
1753
1754 msgid "Installation finished."
1755 msgstr "Instalacja zakończona."
1756
1757 msgid "Installing"
1758 msgstr "Instalowanie"
1759
1760 msgid "Installing Software..."
1761 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1762
1763 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1764 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1765
1766 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1767 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1768
1769 msgid "Installing package content... Please wait..."
1770 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1771
1772 msgid "Instant Record..."
1773 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1774
1775 msgid "Integrated Ethernet"
1776 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1777
1778 msgid "Integrated Wireless"
1779 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1780
1781 msgid "Intermediate"
1782 msgstr "Pośrednia"
1783
1784 msgid "Internal Flash"
1785 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1786
1787 msgid "Invalid Location"
1788 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1789
1790 #, python-format
1791 msgid "Invalid directory selected: %s"
1792 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1793
1794 msgid "Inversion"
1795 msgstr "Inversja"
1796
1797 msgid "Invert display"
1798 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1799
1800 msgid "Ipkg"
1801 msgstr "Ipkg"
1802
1803 msgid "Is this videomode ok?"
1804 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
1805
1806 msgid "Italian"
1807 msgstr "Włoski"
1808
1809 msgid "Job View"
1810 msgstr "Podgląd zajęć"
1811
1812 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1813 msgid "Just Scale"
1814 msgstr "Po prostu skaluj"
1815
1816 msgid "Keyboard"
1817 msgstr "Klawiatura..."
1818
1819 msgid "Keyboard Map"
1820 msgstr "Mapa klawiatury"
1821
1822 msgid "Keyboard Setup"
1823 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1824
1825 msgid "Keymap"
1826 msgstr "Mapa klawiszy"
1827
1828 msgid "LAN Adapter"
1829 msgstr "Adapter LAN"
1830
1831 msgid "LNB"
1832 msgstr "LNB"
1833
1834 msgid "LOF"
1835 msgstr "LOF"
1836
1837 msgid "LOF/H"
1838 msgstr "LOF/H"
1839
1840 msgid "LOF/L"
1841 msgstr "LOF/L"
1842
1843 msgid "Language selection"
1844 msgstr "Wybór języka"
1845
1846 msgid "Language..."
1847 msgstr "Język..."
1848
1849 msgid "Last speed"
1850 msgstr "Ostatnia prędkość"
1851
1852 msgid "Latitude"
1853 msgstr "Szerokość geogr."
1854
1855 msgid "Latvian"
1856 msgstr "Łotewski"
1857
1858 msgid "Leave DVD Player?"
1859 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1860
1861 msgid "Left"
1862 msgstr "Lewo"
1863
1864 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1865 msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
1866
1867 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1868 msgid "Letterbox"
1869 msgstr "Letterbox"
1870
1871 msgid "Limit east"
1872 msgstr "Limit wschodni"
1873
1874 msgid "Limit west"
1875 msgstr "Limit zachodni"
1876
1877 msgid "Limited character set for recording filenames"
1878 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
1879
1880 msgid "Limits off"
1881 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1882
1883 msgid "Limits on"
1884 msgstr "Limity właczony"
1885
1886 msgid "Link:"
1887 msgstr "Łącze:"
1888
1889 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1890 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1891
1892 msgid "List of Storage Devices"
1893 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1894
1895 msgid "Lithuanian"
1896 msgstr "Litewski"
1897
1898 msgid "Load"
1899 msgstr "Otwórz"
1900
1901 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1902 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
1903
1904 msgid "Local Network"
1905 msgstr "Sieć lokalna"
1906
1907 msgid "Location"
1908 msgstr "Lokalizacja"
1909
1910 msgid "Lock:"
1911 msgstr "Block:"
1912
1913 msgid "Log results to harddisk"
1914 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1915
1916 msgid "Long Keypress"
1917 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1918
1919 msgid "Longitude"
1920 msgstr "Długość geogr."
1921
1922 msgid "MMC Card"
1923 msgstr "Karta MMC"
1924
1925 msgid "MORE"
1926 msgstr "Więcej"
1927
1928 msgid "Main menu"
1929 msgstr "Menu Główne"
1930
1931 msgid "Mainmenu"
1932 msgstr "Menu Główne"
1933
1934 msgid "Make this mark an 'in' point"
1935 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1936
1937 msgid "Make this mark an 'out' point"
1938 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1939
1940 msgid "Make this mark just a mark"
1941 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1942
1943 msgid "Manage your receiver's software"
1944 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
1945
1946 msgid "Manual Scan"
1947 msgstr "Ręczne skanowanie"
1948
1949 msgid "Manual transponder"
1950 msgstr "Własny transponder"
1951
1952 msgid "Manufacturer"
1953 msgstr "Producent"
1954
1955 msgid "Margin after record"
1956 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1957
1958 msgid "Margin before record (minutes)"
1959 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1960
1961 msgid "Media player"
1962 msgstr "Odtwarzacz"
1963
1964 msgid "MediaPlayer"
1965 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1966
1967 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1968 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1969
1970 msgid "Medium is not empty!"
1971 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1972
1973 msgid "Menu"
1974 msgstr "Menu"
1975
1976 msgid "Message"
1977 msgstr "Wiadomość"
1978
1979 msgid "Message..."
1980 msgstr "Wiadomość..."
1981
1982 msgid "Mkfs failed"
1983 msgstr "Mkfs zawiódł"
1984
1985 msgid "Mode"
1986 msgstr "Tryb"
1987
1988 msgid "Model: "
1989 msgstr "Model: "
1990
1991 msgid "Modulation"
1992 msgstr "Modulacja"
1993
1994 msgid "Modulator"
1995 msgstr "Modulator"
1996
1997 msgid "Mon"
1998 msgstr "Pon"
1999
2000 msgid "Mon-Fri"
2001 msgstr "Pon-Pią"
2002
2003 msgid "Monday"
2004 msgstr "Poniedziałek"
2005
2006 msgid "Mount failed"
2007 msgstr "Montowanie nieudane"
2008
2009 msgid "Move Picture in Picture"
2010 msgstr "Przesuń PiP"
2011
2012 msgid "Move east"
2013 msgstr "Przesuń na wschód"
2014
2015 msgid "Move west"
2016 msgstr "Przesuń na zachód"
2017
2018 msgid "Movielist menu"
2019 msgstr "Menu listy filmów"
2020
2021 msgid "Multi EPG"
2022 msgstr "Multi EPG"
2023
2024 msgid "Multimedia"
2025 msgstr "Multimedia"
2026
2027 msgid "Multiple service support"
2028 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2029
2030 msgid "Multisat"
2031 msgstr "Multisat"
2032
2033 msgid "Mute"
2034 msgstr "Mute"
2035
2036 msgid "N/A"
2037 msgstr "N/A"
2038
2039 msgid "NEXT"
2040 msgstr "Następny"
2041
2042 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2043 msgstr ""
2044 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2045
2046 msgid "NOW"
2047 msgstr "Teraz"
2048
2049 msgid "NTSC"
2050 msgstr "NTSC"
2051
2052 msgid "Name"
2053 msgstr "Nazwa"
2054
2055 msgid "Nameserver"
2056 msgstr "Nameserver"
2057
2058 #, python-format
2059 msgid "Nameserver %d"
2060 msgstr "Nameserver %d"
2061
2062 msgid "Nameserver Setup"
2063 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2064
2065 msgid "Nameserver settings"
2066 msgstr "Ustawienia nameserver"
2067
2068 msgid "Netmask"
2069 msgstr "Maska sieci"
2070
2071 msgid "Network"
2072 msgstr "Sieć"
2073
2074 msgid "Network Configuration..."
2075 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2076
2077 msgid "Network Mount"
2078 msgstr "Montowanie sieci"
2079
2080 msgid "Network SSID"
2081 msgstr "Sieciowe SSID"
2082
2083 msgid "Network Setup"
2084 msgstr "Ustawienia sieci"
2085
2086 msgid "Network scan"
2087 msgstr "Skanowanie sieci"
2088
2089 msgid "Network setup"
2090 msgstr "Ustawienia sieci"
2091
2092 msgid "Network test"
2093 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2094
2095 msgid "Network test..."
2096 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2097
2098 msgid "Network..."
2099 msgstr "Sieć..."
2100
2101 msgid "Network:"
2102 msgstr "Sieć:"
2103
2104 msgid "NetworkWizard"
2105 msgstr "Kreator sieci"
2106
2107 msgid "New"
2108 msgstr "Nowe"
2109
2110 msgid "New pin"
2111 msgstr "Nowy pin"
2112
2113 msgid "New version:"
2114 msgstr "Nowa wersja:"
2115
2116 msgid "Next"
2117 msgstr "Następny"
2118
2119 msgid "No"
2120 msgstr "Nie"
2121
2122 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2123 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2124
2125 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2126 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2127
2128 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2129 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2130
2131 msgid "No Networks found"
2132 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2133
2134 msgid "No backup needed"
2135 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2136
2137 msgid ""
2138 "No data on transponder!\n"
2139 "(Timeout reading PAT)"
2140 msgstr ""
2141 "Brak danych na transponderze!\n"
2142 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2143
2144 msgid "No description available."
2145 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2146
2147 msgid "No details for this image file"
2148 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2149
2150 msgid "No displayable files on this medium found!"
2151 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2152
2153 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2154 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2155
2156 msgid "No free tuner!"
2157 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2158
2159 msgid ""
2160 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2161 msgstr ""
2162 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2163 "spróbować ponownie."
2164
2165 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2166 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2167
2168 msgid "No positioner capable frontend found."
2169 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2170
2171 msgid "No satellite frontend found!!"
2172 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2173
2174 msgid "No tags are set on these movies."
2175 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2176
2177 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2178 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2179
2180 msgid ""
2181 "No tuner is enabled!\n"
2182 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2183 msgstr ""
2184 "Brak włączonego tunera!\n"
2185 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2186
2187 msgid "No useable USB stick found"
2188 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2189
2190 msgid ""
2191 "No valid service PIN found!\n"
2192 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2193 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2194 msgstr ""
2195 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2196 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2197 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2198
2199 msgid ""
2200 "No valid setup PIN found!\n"
2201 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2202 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2203 msgstr ""
2204 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2205 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2206 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2207
2208 msgid ""
2209 "No working local network adapter found.\n"
2210 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2211 "configured correctly."
2212 msgstr ""
2213 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2214 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2215 "skonfigurowana."
2216
2217 msgid ""
2218 "No working wireless network adapter found.\n"
2219 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2220 "network is configured correctly."
2221 msgstr ""
2222 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2223 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2224 "dobrze skonfigurowana."
2225
2226 msgid ""
2227 "No working wireless network interface found.\n"
2228 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2229 "your local network interface."
2230 msgstr ""
2231 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2232 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2233 "lokalny interfejs sieciowy."
2234
2235 msgid "No, but restart from begin"
2236 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2237
2238 msgid "No, do nothing."
2239 msgstr "Nie, nie rób nic."
2240
2241 msgid "No, just start my dreambox"
2242 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2243
2244 msgid "No, scan later manually"
2245 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2246
2247 msgid "None"
2248 msgstr "Brak"
2249
2250 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2251 msgid "Nonlinear"
2252 msgstr "Nielinearny"
2253
2254 msgid "North"
2255 msgstr "Północ"
2256
2257 msgid "Norwegian"
2258 msgstr "Norweski"
2259
2260 #, python-format
2261 msgid ""
2262 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2263 "required, %d MB available)"
2264 msgstr ""
2265 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2266 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2267
2268 msgid ""
2269 "Nothing to scan!\n"
2270 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2271 msgstr ""
2272 "Nic do skanowania!\n"
2273 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2274
2275 msgid "Now Playing"
2276 msgstr "Odtwarzane"
2277
2278 msgid ""
2279 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2280 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2281 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2282 msgstr ""
2283 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2284 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2285 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2286
2287 msgid "OK"
2288 msgstr "OK"
2289
2290 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2291 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2292
2293 msgid "OSD Settings"
2294 msgstr "Ustawienia OSD"
2295
2296 msgid "OSD visibility"
2297 msgstr "Przezroczystość"
2298
2299 msgid "Off"
2300 msgstr "Wyłącz"
2301
2302 msgid "On"
2303 msgstr "Włącz"
2304
2305 msgid "One"
2306 msgstr "Jeden"
2307
2308 msgid "Online-Upgrade"
2309 msgstr "Online - Aktualizacja"
2310
2311 msgid "Only Free scan"
2312 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2313
2314 msgid "Orbital Position"
2315 msgstr "Pozycja orbitalna"
2316
2317 msgid "PAL"
2318 msgstr "PAL"
2319
2320 msgid "PIDs"
2321 msgstr "Pidy"
2322
2323 msgid "Package details for: "
2324 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2325
2326 msgid "Package list update"
2327 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2328
2329 msgid "Packet management"
2330 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2331
2332 msgid "Packet manager"
2333 msgstr "Menadżer pakietów"
2334
2335 msgid "Page"
2336 msgstr "Strona"
2337
2338 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2339 msgid "Pan&Scan"
2340 msgstr "Pan&Scan"
2341
2342 msgid "Parent Directory"
2343 msgstr "Katalog nadrzędny"
2344
2345 msgid "Parental control"
2346 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2347
2348 msgid "Parental control services Editor"
2349 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2350
2351 msgid "Parental control setup"
2352 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2353
2354 msgid "Parental control type"
2355 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2356
2357 msgid "Password"
2358 msgstr "Hasło"
2359
2360 msgid "Pause movie at end"
2361 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2362
2363 msgid "Phone number"
2364 msgstr "Numer telefonu"
2365
2366 msgid "PiPSetup"
2367 msgstr "Ustawienia PiP"
2368
2369 msgid "PicturePlayer"
2370 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2371
2372 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2373 msgid "Pillarbox"
2374 msgstr "Pillarbox"
2375
2376 msgid "Pilot"
2377 msgstr "Pilot"
2378
2379 msgid "Pin code needed"
2380 msgstr "Potrzebny kod pin"
2381
2382 msgid "Play"
2383 msgstr "Odtwarzaj"
2384
2385 msgid "Play Audio-CD..."
2386 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2387
2388 msgid "Play DVD"
2389 msgstr "Odtwórz DVD"
2390
2391 msgid "Play Music..."
2392 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2393
2394 msgid "Play recorded movies..."
2395 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2396
2397 msgid "Please Reboot"
2398 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2399
2400 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2401 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2402
2403 msgid "Please change recording endtime"
2404 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2405
2406 msgid "Please check your network settings!"
2407 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2408
2409 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2410 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2411
2412 msgid "Please choose an extension..."
2413 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2414
2415 msgid "Please choose he package..."
2416 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2417
2418 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2419 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2420
2421 msgid ""
2422 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2423 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2424 msgstr ""
2425 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2426 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2427
2428 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2429 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2430
2431 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2432 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2433
2434 msgid "Please enter a name for the new marker"
2435 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2436
2437 msgid "Please enter a new filename"
2438 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2439
2440 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2441 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2442
2443 msgid "Please enter name of the new directory"
2444 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2445
2446 msgid "Please enter the correct pin code"
2447 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2448
2449 msgid "Please enter the old pin code"
2450 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2451
2452 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2453 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2454
2455 msgid ""
2456 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2457 "therefore the default directory is being used instead."
2458 msgstr ""
2459 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2460 "katalogu."
2461
2462 msgid "Please press OK to continue."
2463 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2464
2465 msgid "Please press OK!"
2466 msgstr "Wciśnij OK!"
2467
2468 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2469 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2470
2471 msgid "Please select a playlist to delete..."
2472 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2473
2474 msgid "Please select a playlist..."
2475 msgstr "Wybierz playlistę..."
2476
2477 msgid "Please select a subservice to record..."
2478 msgstr "Wybierz subserwis..."
2479
2480 msgid "Please select a subservice..."
2481 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2482
2483 msgid "Please select medium to use as backup location"
2484 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2485
2486 msgid "Please select tag to filter..."
2487 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2488
2489 msgid "Please select target directory or medium"
2490 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2491
2492 msgid "Please select the movie path..."
2493 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2494
2495 msgid "Please set up tuner B"
2496 msgstr "Ustaw Tuner B"
2497
2498 msgid "Please set up tuner C"
2499 msgstr "Ustaw Tuner C"
2500
2501 msgid "Please set up tuner D"
2502 msgstr "Ustaw Tuner D"
2503
2504 msgid ""
2505 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2506 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2507 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2508 msgstr ""
2509 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2510 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2511 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2512
2513 msgid ""
2514 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2515 "the OK button."
2516 msgstr ""
2517 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2518 "OK."
2519
2520 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2521 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2522
2523 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2524 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2525
2526 msgid "Please wait while we configure your network..."
2527 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2528
2529 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2530 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2531
2532 msgid "Please wait..."
2533 msgstr "Proszę czekać..."
2534
2535 msgid "Please wait... Loading list..."
2536 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2537
2538 msgid "Plugin browser"
2539 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2540
2541 msgid "Plugin manager"
2542 msgstr "Menadżer Pluginów"
2543
2544 msgid "Plugin manager help..."
2545 msgstr "Pomoc menadżera pluginów..."
2546
2547 msgid "Plugin manager process information..."
2548 msgstr "Informacja o procesach menadżera pluginów..."
2549
2550 msgid "Plugins"
2551 msgstr "Pluginy"
2552
2553 msgid "Polarity"
2554 msgstr "Polaryzacja"
2555
2556 msgid "Polarization"
2557 msgstr "Polaryzacja"
2558
2559 msgid "Polish"
2560 msgstr "Polski"
2561
2562 msgid "Port A"
2563 msgstr "Port A"
2564
2565 msgid "Port B"
2566 msgstr "Port B"
2567
2568 msgid "Port C"
2569 msgstr "Port C"
2570
2571 msgid "Port D"
2572 msgstr "Port D"
2573
2574 msgid "Portuguese"
2575 msgstr "Portugalski"
2576
2577 msgid "Positioner"
2578 msgstr "Pozycjoner"
2579
2580 msgid "Positioner fine movement"
2581 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2582
2583 msgid "Positioner movement"
2584 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2585
2586 msgid "Positioner setup"
2587 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2588
2589 msgid "Positioner storage"
2590 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2591
2592 msgid "Power threshold in mA"
2593 msgstr "Próg mocy w  mA"
2594
2595 msgid "Predefined transponder"
2596 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2597
2598 msgid "Preparing... Please wait"
2599 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2600
2601 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2602 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2603
2604 msgid "Press OK to activate the settings."
2605 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2606
2607 msgid "Press OK to edit the settings."
2608 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2609
2610 #, python-format
2611 msgid "Press OK to get further details for %s"
2612 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2613
2614 msgid "Press OK to scan"
2615 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2616
2617 msgid "Press OK to start the scan"
2618 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2619
2620 msgid "Prev"
2621 msgstr "Poprzedni"
2622
2623 msgid "Preview menu"
2624 msgstr "Podgląd menu"
2625
2626 msgid "Primary DNS"
2627 msgstr "Pierwszy DNS"
2628
2629 msgid "Priority"
2630 msgstr "Priorytet konwertera"
2631
2632 msgid "Process"
2633 msgstr "Procesy..."
2634
2635 msgid "Properties of current title"
2636 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2637
2638 msgid "Protect services"
2639 msgstr "Ochrona serwisów"
2640
2641 msgid "Protect setup"
2642 msgstr "Ochrona ustawień"
2643
2644 msgid "Provider"
2645 msgstr "Provider"
2646
2647 msgid "Provider to scan"
2648 msgstr "Provider do skanowania"
2649
2650 msgid "Providers"
2651 msgstr "Providerzy"
2652
2653 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2654 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2655
2656 msgid "Quick"
2657 msgstr "Szybko"
2658
2659 msgid "Quickzap"
2660 msgstr "Szybkie przełączanie"
2661
2662 msgid "RC Menu"
2663 msgstr "Menu RC"
2664
2665 msgid "RF output"
2666 msgstr "Wyjście RF"
2667
2668 msgid "RGB"
2669 msgstr "RGB"
2670
2671 msgid "RSS Feed URI"
2672 msgstr "Adres serwisu RSS"
2673
2674 msgid "Radio"
2675 msgstr "Radio"
2676
2677 msgid "Ram Disk"
2678 msgstr "Ram Dysk"
2679
2680 msgid "Random"
2681 msgstr "Losowo"
2682
2683 msgid "Really close without saving settings?"
2684 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2685
2686 msgid "Really delete done timers?"
2687 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2688
2689 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2690 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2691
2692 msgid "Really reboot now?"
2693 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2694
2695 msgid "Really restart now?"
2696 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2697
2698 msgid "Really shutdown now?"
2699 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2700
2701 msgid "Reboot"
2702 msgstr "Restart"
2703
2704 msgid "Reception Settings"
2705 msgstr "Ustawienia powitania"
2706
2707 msgid "Record"
2708 msgstr "Nagraj"
2709
2710 #, python-format
2711 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2712 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2713
2714 msgid "Recorded files..."
2715 msgstr "Nagrane pliki..."
2716
2717 msgid "Recording"
2718 msgstr "Nagrywanie"
2719
2720 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2721 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2722
2723 msgid "Recordings"
2724 msgstr "Nagrania"
2725
2726 msgid "Recordings always have priority"
2727 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2728
2729 msgid "Reenter new pin"
2730 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2731
2732 msgid "Refresh Rate"
2733 msgstr "Wartość odświeżania"
2734
2735 msgid "Refresh rate selection."
2736 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2737
2738 msgid "Reload"
2739 msgstr "Przeładuj"
2740
2741 msgid "Remove"
2742 msgstr "Skasuj"
2743
2744 msgid "Remove Bookmark"
2745 msgstr "Usuń zakładkę"
2746
2747 msgid "Remove Plugins"
2748 msgstr "Usuń pluginy"
2749
2750 msgid "Remove a mark"
2751 msgstr "Usuń znacznik"
2752
2753 msgid "Remove currently selected title"
2754 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2755
2756 msgid "Remove finished."
2757 msgstr "Usuwanie zakończone."
2758
2759 msgid "Remove plugins"
2760 msgstr "Usuń pluginy"
2761
2762 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2763 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2764
2765 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2766 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2767
2768 msgid "Remove timer"
2769 msgstr "Usuń timer"
2770
2771 msgid "Remove title"
2772 msgstr "Usuń tytuł"
2773
2774 msgid "Removing"
2775 msgstr "Usuwanie"
2776
2777 #, python-format
2778 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2779 msgstr ""
2780 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2781
2782 msgid "Rename"
2783 msgstr "Zmień nazwę"
2784
2785 msgid "Rename crashlogs"
2786 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
2787
2788 msgid "Repeat"
2789 msgstr "Powtórz"
2790
2791 msgid "Repeat Type"
2792 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
2793
2794 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2795 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2796
2797 msgid "Repeats"
2798 msgstr "Powtarzaj"
2799
2800 msgid "Reset"
2801 msgstr "Resetuj"
2802
2803 msgid "Reset and renumerate title names"
2804 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2805
2806 msgid "Resolution"
2807 msgstr "Rozdzielczość"
2808
2809 msgid "Restart"
2810 msgstr "Restart"
2811
2812 msgid "Restart GUI"
2813 msgstr "Restartuj GUI"
2814
2815 msgid "Restart GUI now?"
2816 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2817
2818 msgid "Restart network"
2819 msgstr "Restart sieci"
2820
2821 msgid "Restart test"
2822 msgstr "Restart testu"
2823
2824 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2825 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2826
2827 msgid "Restore"
2828 msgstr "Przywróć"
2829
2830 msgid "Restore backups..."
2831 msgstr "Przywróć kopie..."
2832
2833 msgid "Restore running"
2834 msgstr "Przywracanie uruchomione"
2835
2836 msgid "Restore running..."
2837 msgstr "Przywracanie uruchomione..."
2838
2839 msgid "Restore system settings"
2840 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
2841
2842 msgid ""
2843 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2844 "settings now."
2845 msgstr ""
2846 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2847 "ustawienia teraz."
2848
2849 msgid "Resume from last position"
2850 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2851
2852 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2853 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2854 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2855 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2856 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2857 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2858 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2859 msgid "Resuming playback"
2860 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2861
2862 msgid "Return to file browser"
2863 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2864
2865 msgid "Return to movie list"
2866 msgstr "Powrót do listy filmów"
2867
2868 msgid "Return to previous service"
2869 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2870
2871 msgid "Rewind speeds"
2872 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
2873
2874 msgid "Right"
2875 msgstr "Prawo"
2876
2877 msgid "Rolloff"
2878 msgstr "Rolloff"
2879
2880 msgid "Rotor turning speed"
2881 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2882
2883 msgid "Running"
2884 msgstr "Uruchomiony"
2885
2886 msgid "Russian"
2887 msgstr "Rosyjski"
2888
2889 msgid "S-Video"
2890 msgstr "S-Video"
2891
2892 msgid "SNR"
2893 msgstr "SNR"
2894
2895 msgid "SNR:"
2896 msgstr "SNR:"
2897
2898 msgid "Sat"
2899 msgstr "Sob"
2900
2901 msgid "Sat / Dish Setup"
2902 msgstr "Ustawienia anteny"
2903
2904 msgid "Satellite"
2905 msgstr "Satelita"
2906
2907 msgid "Satellite Equipment Setup"
2908 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
2909
2910 msgid "Satellites"
2911 msgstr "Satelity"
2912
2913 msgid "Satfinder"
2914 msgstr "Miernik sygnału"
2915
2916 msgid "Sats"
2917 msgstr "Satelity"
2918
2919 msgid "Satteliteequipment"
2920 msgstr "Wyposażenie satelity"
2921
2922 msgid "Saturday"
2923 msgstr "Sobota"
2924
2925 msgid "Save"
2926 msgstr "Zapisz"
2927
2928 msgid "Save Playlist"
2929 msgstr "Zachowaj Playlistę"
2930
2931 msgid "Scaling Mode"
2932 msgstr "Tryb skalowania"
2933
2934 msgid "Scan "
2935 msgstr "Skanuj"
2936
2937 msgid "Scan Files..."
2938 msgstr "Skanuj Pliki..."
2939
2940 msgid "Scan QAM128"
2941 msgstr "Skanuj QAM128"
2942
2943 msgid "Scan QAM16"
2944 msgstr "Skanuj QAM16"
2945
2946 msgid "Scan QAM256"
2947 msgstr "Skanuj QAM256"
2948
2949 msgid "Scan QAM32"
2950 msgstr "Skanuj QAM32"
2951
2952 msgid "Scan QAM64"
2953 msgstr "Skanuj QAM64"
2954
2955 msgid "Scan SR6875"
2956 msgstr "Skanuj SR6875"
2957
2958 msgid "Scan SR6900"
2959 msgstr "Skanuj SR6900"
2960
2961 msgid "Scan Wireless Networks"
2962 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2963
2964 msgid "Scan additional SR"
2965 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2966
2967 msgid "Scan band EU HYPER"
2968 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2969
2970 msgid "Scan band EU MID"
2971 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2972
2973 msgid "Scan band EU SUPER"
2974 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2975
2976 msgid "Scan band EU UHF IV"
2977 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2978
2979 msgid "Scan band EU UHF V"
2980 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2981
2982 msgid "Scan band EU VHF I"
2983 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2984
2985 msgid "Scan band EU VHF III"
2986 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2987
2988 msgid "Scan band US HIGH"
2989 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2990
2991 msgid "Scan band US HYPER"
2992 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2993
2994 msgid "Scan band US LOW"
2995 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2996
2997 msgid "Scan band US MID"
2998 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2999
3000 msgid "Scan band US SUPER"
3001 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3002
3003 msgid ""
3004 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3005 "WLAN USB Stick\n"
3006 msgstr ""
3007 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
3008 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3009
3010 msgid ""
3011 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3012 msgstr ""
3013 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3014
3015 msgid "Search east"
3016 msgstr "Szukaj na wschód"
3017
3018 msgid "Search west"
3019 msgstr "Szukaj na zachód"
3020
3021 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3022 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3023
3024 msgid "Secondary DNS"
3025 msgstr "Drugi DNS"
3026
3027 msgid "Seek"
3028 msgstr "Wyszukiwanie"
3029
3030 msgid "Select"
3031 msgstr "Wybierz"
3032
3033 msgid "Select HDD"
3034 msgstr "Wybierz HDD"
3035
3036 msgid "Select IPKG source to edit..."
3037 msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
3038
3039 msgid "Select Location"
3040 msgstr "Wybierz lokalizację"
3041
3042 msgid "Select Network Adapter"
3043 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3044
3045 msgid "Select a movie"
3046 msgstr "Wybierz film"
3047
3048 msgid "Select audio mode"
3049 msgstr "Wybierz tryb audio"
3050
3051 msgid "Select audio track"
3052 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3053
3054 msgid "Select channel to record from"
3055 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3056
3057 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3058 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3059
3060 msgid "Select files/folders to backup..."
3061 msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
3062
3063 msgid "Select image"
3064 msgstr "Wybierz image"
3065
3066 msgid "Select provider to add..."
3067 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3068
3069 msgid "Select refresh rate"
3070 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3071
3072 msgid "Select service to add..."
3073 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3074
3075 msgid "Select video input"
3076 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3077
3078 msgid "Select video input with up/down buttons"
3079 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3080
3081 msgid "Select video mode"
3082 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3083
3084 msgid "Selected source image"
3085 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3086
3087 msgid "Send DiSEqC"
3088 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3089
3090 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3091 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3092
3093 msgid "Seperate titles with a main menu"
3094 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3095
3096 msgid "Sequence repeat"
3097 msgstr "Powtórka sekwencji"
3098
3099 msgid "Serbian"
3100 msgstr "Serbski"
3101
3102 msgid "Service"
3103 msgstr "Informacje o serwisie..."
3104
3105 msgid "Service Scan"
3106 msgstr "Skanowanie serwisu"
3107
3108 msgid "Service Searching"
3109 msgstr "Szukanie serwisów"
3110
3111 msgid "Service has been added to the favourites."
3112 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3113
3114 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3115 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3116
3117 msgid ""
3118 "Service invalid!\n"
3119 "(Timeout reading PMT)"
3120 msgstr ""
3121 "Serwis niewłaściwy!\n"
3122 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3123
3124 msgid ""
3125 "Service not found!\n"
3126 "(SID not found in PAT)"
3127 msgstr ""
3128 "Serwis nie znaleziony!\n"
3129 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3130
3131 msgid "Service scan"
3132 msgstr "Skanowanie serwisów"
3133
3134 msgid ""
3135 "Service unavailable!\n"
3136 "Check tuner configuration!"
3137 msgstr ""
3138 "Serwis niedostępny!\n"
3139 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3140
3141 msgid "Serviceinfo"
3142 msgstr "Info o serwisie"
3143
3144 msgid "Services"
3145 msgstr "Serwisy"
3146
3147 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3148 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3149
3150 msgid "Set as default Interface"
3151 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3152
3153 msgid "Set interface as default Interface"
3154 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3155
3156 msgid "Set limits"
3157 msgstr "Ustaw limity"
3158
3159 msgid "Settings"
3160 msgstr "Ustawienia"
3161
3162 msgid "Setup"
3163 msgstr "Konfiguracja"
3164
3165 msgid "Setup Mode"
3166 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3167
3168 msgid "Show Info"
3169 msgstr "Pokaż Info"
3170
3171 msgid "Show Message when Recording starts"
3172 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3173
3174 msgid "Show WLAN Status"
3175 msgstr "Pokaż status WLAN"
3176
3177 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3178 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3179
3180 msgid "Show infobar on channel change"
3181 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3182
3183 msgid "Show infobar on event change"
3184 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3185
3186 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3187 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3188
3189 msgid "Show positioner movement"
3190 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3191
3192 msgid "Show services beginning with"
3193 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3194
3195 msgid "Show the radio player..."
3196 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3197
3198 msgid "Show the tv player..."
3199 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3200
3201 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3202 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3203
3204 msgid "Shutdown Dreambox after"
3205 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3206
3207 msgid "Similar"
3208 msgstr "Podobne"
3209
3210 msgid "Similar broadcasts:"
3211 msgstr "Podobne transmisje:"
3212
3213 msgid "Simple"
3214 msgstr "Prosta"
3215
3216 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3217 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3218
3219 msgid "Single"
3220 msgstr "Jeden"
3221
3222 msgid "Single EPG"
3223 msgstr "Zwykłe EPG"
3224
3225 msgid "Single satellite"
3226 msgstr "Jeden satelita"
3227
3228 msgid "Single transponder"
3229 msgstr "Jeden transponder"
3230
3231 msgid "Singlestep (GOP)"
3232 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3233
3234 msgid "Skin..."
3235 msgstr "Skiny..."
3236
3237 msgid "Skins"
3238 msgstr "Skiny"
3239
3240 msgid "Sleep Timer"
3241 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3242
3243 msgid "Sleep timer action:"
3244 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3245
3246 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3247 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3248
3249 #, python-format
3250 msgid "Slot %d"
3251 msgstr "Slot %d"
3252
3253 msgid "Slow"
3254 msgstr "Wolno"
3255
3256 msgid "Slow Motion speeds"
3257 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3258
3259 msgid "Software"
3260 msgstr "Oprogramowanie"
3261
3262 msgid "Software manager"
3263 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3264
3265 msgid "Software manager..."
3266 msgstr "Menadżer oprogramowania..."
3267
3268 msgid "Software restore"
3269 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3270
3271 msgid "Software update"
3272 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3273
3274 msgid "Some plugins are not available:\n"
3275 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3276
3277 msgid "Somewhere else"
3278 msgstr "Gdzie indziej"
3279
3280 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3281 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3282
3283 msgid "Sorry no backups found!"
3284 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3285
3286 msgid ""
3287 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3288 "\n"
3289 "Please choose an other one."
3290 msgstr ""
3291 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3292 "\n"
3293 "Wybierz inną."
3294
3295 msgid ""
3296 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3297 "Please choose an other one."
3298 msgstr ""
3299 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3300 "Wybierz inne miejsce."
3301
3302 msgid "Sorry, no Details available!"
3303 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3304
3305 msgid ""
3306 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3307 "\n"
3308 "Please choose another one."
3309 msgstr ""
3310 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3311 "\n"
3312 "Wybierz inne miejsce."
3313
3314 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3315 msgid "Sort A-Z"
3316 msgstr "Sortuj od A-Z"
3317
3318 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3319 msgid "Sort Time"
3320 msgstr "Sortuj po czasie"
3321
3322 msgid "Sound"
3323 msgstr "Dźwięk"
3324
3325 msgid "Soundcarrier"
3326 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3327
3328 msgid "South"
3329 msgstr "Południe"
3330
3331 msgid "Spanish"
3332 msgstr "Hiszpański"
3333
3334 msgid "Standby"
3335 msgstr "Czuwanie"
3336
3337 msgid "Standby / Restart"
3338 msgstr "Czuwanie / Restart"
3339
3340 msgid "Start from the beginning"
3341 msgstr "Rozpocznij od początku"
3342
3343 msgid "Start recording?"
3344 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3345
3346 msgid "Start test"
3347 msgstr "Testuj"
3348
3349 msgid "StartTime"
3350 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3351
3352 msgid "Starting on"
3353 msgstr "Rozpocznij od"
3354
3355 msgid "Step east"
3356 msgstr "Krok na wschód"
3357
3358 msgid "Step west"
3359 msgstr "Krok na zachód"
3360
3361 msgid "Stereo"
3362 msgstr "Stereo"
3363
3364 msgid "Stop"
3365 msgstr "Zatrzymaj"
3366
3367 msgid "Stop Timeshift?"
3368 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3369
3370 msgid "Stop current event and disable coming events"
3371 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3372
3373 msgid "Stop current event but not coming events"
3374 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3375
3376 msgid "Stop playing this movie?"
3377 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3378
3379 msgid "Stop test"
3380 msgstr "Zakończ test"
3381
3382 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3383 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3384
3385 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3386 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3387
3388 msgid "Store position"
3389 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3390
3391 msgid "Stored position"
3392 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3393
3394 msgid "Subservice list..."
3395 msgstr "Lista subserwisów..."
3396
3397 msgid "Subservices"
3398 msgstr "Subserwisy"
3399
3400 msgid "Subtitle selection"
3401 msgstr "Wybór napisów"
3402
3403 msgid "Subtitles"
3404 msgstr "Napisy"
3405
3406 msgid "Sun"
3407 msgstr "Nie"
3408
3409 msgid "Sunday"
3410 msgstr "Niedziela"
3411
3412 msgid "Swap Services"
3413 msgstr "Zamiana serwisów"
3414
3415 msgid "Swedish"
3416 msgstr "Szwedzki"
3417
3418 msgid "Switch to next subservice"
3419 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3420
3421 msgid "Switch to previous subservice"
3422 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3423
3424 msgid "Symbol Rate"
3425 msgstr "Symbol Rate"
3426
3427 msgid "Symbolrate"
3428 msgstr "Symbolrate"
3429
3430 msgid "System"
3431 msgstr "System"
3432
3433 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3434 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3435 msgstr ""
3436 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3437 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3438 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3439
3440 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3441 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3442
3443 msgid "TV System"
3444 msgstr "System TV"
3445
3446 msgid "Table of content for collection"
3447 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3448
3449 msgid "Tag 1"
3450 msgstr "Oznaczenie 1"
3451
3452 msgid "Tag 2"
3453 msgstr "Oznaczenie 2"
3454
3455 msgid "Tags"
3456 msgstr "Oznaczenia"
3457
3458 msgid "Terrestrial"
3459 msgstr "Naziemny"
3460
3461 msgid "Terrestrial provider"
3462 msgstr "Naziemny provider"
3463
3464 msgid "Test DiSEqC settings"
3465 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3466
3467 msgid "Test Type"
3468 msgstr "Typ Testu"
3469
3470 msgid "Test mode"
3471 msgstr "Tryb testowy"
3472
3473 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3474 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3475
3476 msgid "Test-Messagebox?"
3477 msgstr "Informacja testowa?"
3478
3479 msgid ""
3480 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3481 "Please press OK to start using your Dreambox."
3482 msgstr ""
3483 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3484 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3485
3486 msgid ""
3487 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3488 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3489 "players) instead?"
3490 msgstr ""
3491 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3492 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3493 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3494
3495 msgid ""
3496 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3497 "the feed server and save it on the stick?"
3498 msgstr ""
3499 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3500 "servera i zachować je na USB?"
3501
3502 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3503 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3504
3505 #, python-format
3506 msgid ""
3507 "The following device was found:\n"
3508 "\n"
3509 "%s\n"
3510 "\n"
3511 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3512 msgstr ""
3513 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3514 "\n"
3515 "%s\n"
3516 "\n"
3517 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3518
3519 msgid "The following files were found..."
3520 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3521
3522 msgid ""
3523 "The input port should be configured now.\n"
3524 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3525 "want to do that now?"
3526 msgstr ""
3527 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3528 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3529 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3530
3531 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3532 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3533
3534 msgid ""
3535 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3536 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3537 msgstr ""
3538 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3539 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3540
3541 msgid ""
3542 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3543 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3544 "risk!"
3545 msgstr ""
3546 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3547 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3548
3549 msgid ""
3550 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3551 "corrupted!"
3552 msgstr ""
3553 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3554 "lub zepsuty!"
3555
3556 msgid "The package doesn't contain anything."
3557 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3558
3559 #, python-format
3560 msgid "The path %s already exists."
3561 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3562
3563 msgid "The pin code has been changed successfully."
3564 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3565
3566 msgid "The pin code you entered is wrong."
3567 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3568
3569 msgid "The pin codes you entered are different."
3570 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3571
3572 #, python-format
3573 msgid "The results have been written to %s."
3574 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3575
3576 msgid "The sleep timer has been activated."
3577 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3578
3579 msgid "The sleep timer has been disabled."
3580 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3581
3582 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3583 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3584
3585 msgid ""
3586 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3587 "Please install it."
3588 msgstr ""
3589 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3590 "Proszę go zainstalować."
3591
3592 msgid ""
3593 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3594 msgstr ""
3595 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3596 "teraz?"
3597
3598 msgid "The wizard is finished now."
3599 msgstr "Kreator zakończony."
3600
3601 msgid "There are at least "
3602 msgstr "Nareszcie są"
3603
3604 msgid "There are no default services lists in your image."
3605 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3606
3607 msgid "There are no default settings in your image."
3608 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3609
3610 msgid ""
3611 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3612 "Do you really want to continue?"
3613 msgstr ""
3614 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3615 "Czy kontynuować?"
3616
3617 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3618 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3619
3620 #, python-format
3621 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3622 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3623
3624 msgid ""
3625 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3626 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3627 msgstr ""
3628 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3629 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3630 "flash?"
3631
3632 msgid ""
3633 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3634 "flash memory?"
3635 msgstr ""
3636 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3637 "pamięć flash?"
3638
3639 msgid ""
3640 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3641 "content on the disc."
3642 msgstr ""
3643 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3644 "nosniku."
3645
3646 #, python-format
3647 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3648 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3649
3650 #, python-format
3651 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3652 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3653
3654 msgid "This is step number 2."
3655 msgstr "To jest krok numer 2."
3656
3657 msgid "This is unsupported at the moment."
3658 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3659
3660 msgid "This plugin is installed."
3661 msgstr "Plugin zainstalowany"
3662
3663 msgid "This plugin is not installed."
3664 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
3665
3666 msgid "This plugin will be installed."
3667 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
3668
3669 msgid "This plugin will be removed."
3670 msgstr "Plugin będzie usunięty"
3671
3672 msgid ""
3673 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3674 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3675 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3676 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3677 "the \"Nameserver\" Configuration"
3678 msgstr ""
3679 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3680 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3681 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3682 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3683 "\"Nameserver\" konfigurację"
3684
3685 msgid ""
3686 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3687 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3688 "- verify that a network cable is attached\n"
3689 "- verify that the cable is not broken"
3690 msgstr ""
3691 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3692 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3693 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3694 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3695
3696 msgid ""
3697 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3698 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3699 "- no valid IP Address was found\n"
3700 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3701 msgstr ""
3702 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3703 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3704 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3705 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3706
3707 msgid ""
3708 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3709 "configuration with DHCP.\n"
3710 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3711 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3712 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3713 "dialog.\n"
3714 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3715 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3716 msgstr ""
3717 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3718 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3719 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3720 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3721 "adaptera sieciowego.\n"
3722 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3723 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3724
3725 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3726 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3727
3728 msgid "Three"
3729 msgstr "Trzy"
3730
3731 msgid "Threshold"
3732 msgstr "Próg"
3733
3734 msgid "Thu"
3735 msgstr "Czw"
3736
3737 msgid "Thumbnails"
3738 msgstr "Miniatury"
3739
3740 msgid "Thursday"
3741 msgstr "Czwartek"
3742
3743 msgid "Time"
3744 msgstr "Czas"
3745
3746 msgid "Time/Date Input"
3747 msgstr "Czas / Data"
3748
3749 msgid "Timer"
3750 msgstr "Timer"
3751
3752 msgid "Timer Edit"
3753 msgstr "Edycja timera"
3754
3755 msgid "Timer Editor"
3756 msgstr "Edytor timera"
3757
3758 msgid "Timer Type"
3759 msgstr "Typ timera"
3760
3761 msgid "Timer entry"
3762 msgstr "Programowanie timera"
3763
3764 msgid "Timer log"
3765 msgstr "Log timera"
3766
3767 msgid ""
3768 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3769 "Please recheck it!"
3770 msgstr ""
3771 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3772 "Proszę to sprawdzić!"
3773
3774 msgid "Timer sanity error"
3775 msgstr "Błąd timera"
3776
3777 msgid "Timer selection"
3778 msgstr "Wybór timera"
3779
3780 msgid "Timer status:"
3781 msgstr "Status timera:"
3782
3783 msgid "Timeshift"
3784 msgstr "Timeshift"
3785
3786 msgid "Timeshift not possible!"
3787 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3788
3789 msgid "Timeshift path..."
3790 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3791
3792 msgid "Timezone"
3793 msgstr "Strefa czasu"
3794
3795 msgid "Title"
3796 msgstr "Tytuł utworu"
3797
3798 msgid "Title properties"
3799 msgstr "Właściwości tytułu"
3800
3801 msgid "Titleset mode"
3802 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
3803
3804 msgid ""
3805 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3806 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3807 "stick.\n"
3808 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3809 "for 10 seconds.\n"
3810 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3811 msgstr ""
3812 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3813 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3814 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3815 "sekund.\n"
3816 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3817
3818 msgid "Today"
3819 msgstr "Dzisiaj"
3820
3821 msgid "Tone mode"
3822 msgstr "Tryb tonowy"
3823
3824 msgid "Toneburst"
3825 msgstr "Toneburst"
3826
3827 msgid "Toneburst A/B"
3828 msgstr "Toneburst A/B"
3829
3830 msgid "Track"
3831 msgstr "Ścieżka"
3832
3833 msgid "Translation"
3834 msgstr "Tłumaczenie"
3835
3836 msgid "Translation:"
3837 msgstr "Tłumaczenie:"
3838
3839 msgid "Transmission Mode"
3840 msgstr "Tryb transmisji"
3841
3842 msgid "Transmission mode"
3843 msgstr "Tryb transmisji"
3844
3845 msgid "Transponder"
3846 msgstr "Transponder"
3847
3848 msgid "Transponder Type"
3849 msgstr "Typ transpondera"
3850
3851 msgid "Tries left:"
3852 msgstr "Próby skończone:"
3853
3854 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3855 msgstr ""
3856 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3857
3858 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3859 msgstr ""
3860 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3861
3862 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3863 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
3864
3865 msgid "Tue"
3866 msgstr "Wto"
3867
3868 msgid "Tuesday"
3869 msgstr "Wtorek"
3870
3871 msgid "Tune"
3872 msgstr "Ustaw"
3873
3874 msgid "Tune failed!"
3875 msgstr "Strojenie nieudane!"
3876
3877 msgid "Tuner"
3878 msgstr "Tuner"
3879
3880 msgid "Tuner "
3881 msgstr "Tuner "
3882
3883 msgid "Tuner Slot"
3884 msgstr "Slot tunera"
3885
3886 msgid "Tuner configuration"
3887 msgstr "Konfiguracja tunera"
3888
3889 msgid "Tuner status"
3890 msgstr "Status tunera"
3891
3892 msgid "Turkish"
3893 msgstr "Turecki"
3894
3895 msgid "Two"
3896 msgstr "Dwa"
3897
3898 msgid "Type"
3899 msgstr "Typ"
3900
3901 msgid "Type of scan"
3902 msgstr "Typ skanowania"
3903
3904 msgid "USALS"
3905 msgstr "USALS"
3906
3907 msgid "USB"
3908 msgstr "USB"
3909
3910 msgid "USB Stick"
3911 msgstr "USB Stick"
3912
3913 msgid "USB stick wizard"
3914 msgstr "Kreator pamięci USB"
3915
3916 msgid "Ukrainian"
3917 msgstr "Ukraiński"
3918
3919 msgid ""
3920 "Unable to complete filesystem check.\n"
3921 "Error: "
3922 msgstr ""
3923 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3924 "Błąd: "
3925
3926 msgid ""
3927 "Unable to initialize harddisk.\n"
3928 "Error: "
3929 msgstr ""
3930 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3931 "Błąd: "
3932
3933 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3934 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
3935
3936 msgid ""
3937 "Undo\n"
3938 "Install"
3939 msgstr ""
3940 "Cofnij\n"
3941 "Instaluj"
3942
3943 msgid ""
3944 "Undo\n"
3945 "Remove"
3946 msgstr ""
3947 "Cofnij\n"
3948 "Usuń"
3949
3950 msgid "Unicable"
3951 msgstr "Unicable"
3952
3953 msgid "Unicable LNB"
3954 msgstr "Unicable LNB"
3955
3956 msgid "Unicable Martix"
3957 msgstr "Unicable Martix"
3958
3959 msgid "Universal LNB"
3960 msgstr "Uniwersalny LNB"
3961
3962 msgid "Unmount failed"
3963 msgstr "Błąd odmontowania"
3964
3965 msgid "Update"
3966 msgstr "Uaktualnienie"
3967
3968 msgid "Updates your receiver's software"
3969 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3970
3971 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3972 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3973
3974 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3975 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3976
3977 msgid "Upgrade"
3978 msgstr "Aktualizuj"
3979
3980 msgid "Upgrade finished."
3981 msgstr "Aktualizacja zakończona."
3982
3983 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3984 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3985
3986 msgid "Upgrading"
3987 msgstr "Aktualizowanie"
3988
3989 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3990 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3991
3992 msgid "Use"
3993 msgstr "Użyj"
3994
3995 msgid "Use DHCP"
3996 msgstr "Użyj DHCP"
3997
3998 msgid "Use Interface"
3999 msgstr "Użyj intrefejsu"
4000
4001 msgid "Use Power Measurement"
4002 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4003
4004 msgid "Use a gateway"
4005 msgstr "Użyj bramy"
4006
4007 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4008 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4009 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4010 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4011 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4012 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4013 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4014 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4015 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4016 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4017 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4018 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4019 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4020 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4021
4022 msgid "Use power measurement"
4023 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4024
4025 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4026 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4027
4028 msgid ""
4029 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4030 "\n"
4031 "Please set up tuner A"
4032 msgstr ""
4033 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4034 "\n"
4035 "Wybierz Tuner A"
4036
4037 msgid ""
4038 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4039 "press OK."
4040 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4041
4042 msgid "Use usals for this sat"
4043 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4044
4045 msgid "Use wizard to set up basic features"
4046 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4047
4048 msgid "Used service scan type"
4049 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4050
4051 msgid "User defined"
4052 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4053
4054 msgid "Username"
4055 msgstr "Nazwa użytkownika"
4056
4057 msgid "VCR scart"
4058 msgstr "VCR Scart"
4059
4060 msgid "VMGM (intro trailer)"
4061 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4062
4063 msgid "Vertical"
4064 msgstr "Pionowa [V]"
4065
4066 msgid "Video Fine-Tuning"
4067 msgstr "Korekcja obrazu..."
4068
4069 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4070 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4071
4072 msgid "Video Output"
4073 msgstr "Wyjście Wideo"
4074
4075 msgid "Video Setup"
4076 msgstr "Ustawienia Wideo"
4077
4078 msgid "Video Wizard"
4079 msgstr "Kreator Wideo"
4080
4081 msgid ""
4082 "Video input selection\n"
4083 "\n"
4084 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4085 "input port).\n"
4086 "\n"
4087 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4088 msgstr ""
4089 "Wybór wejścia wideo\n"
4090 "\n"
4091 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
4092 "port wejścia).\n"
4093 "\n"
4094 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4095
4096 msgid "Video mode selection."
4097 msgstr "Wybór trybu wideo"
4098
4099 msgid "View Movies..."
4100 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4101
4102 msgid "View Photos..."
4103 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4104
4105 msgid "View Rass interactive..."
4106 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4107
4108 msgid "View Video CD..."
4109 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4110
4111 msgid "View details"
4112 msgstr "Pokaż szczegóły"
4113
4114 msgid "View list of available "
4115 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
4116
4117 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4118 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4119
4120 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4121 msgstr ""
4122 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4123
4124 msgid "View list of available EPG extensions."
4125 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4126
4127 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4128 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4129
4130 msgid "View list of available communication extensions."
4131 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4132
4133 msgid "View list of available default settings"
4134 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4135
4136 msgid "View list of available multimedia extensions."
4137 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4138
4139 msgid "View list of available networking extensions"
4140 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4141
4142 msgid "View list of available recording extensions"
4143 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4144
4145 msgid "View list of available skins"
4146 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4147
4148 msgid "View list of available software extensions"
4149 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4150
4151 msgid "View list of available system extensions"
4152 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4153
4154 msgid "View teletext..."
4155 msgstr "Pokaż teletext..."
4156
4157 msgid "Virtual KeyBoard"
4158 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4159
4160 msgid "Voltage mode"
4161 msgstr "Tryb napięcia"
4162
4163 msgid "Volume"
4164 msgstr "Głośność"
4165
4166 msgid "W"
4167 msgstr "W"
4168
4169 msgid "WEP"
4170 msgstr "WEP"
4171
4172 msgid "WPA"
4173 msgstr "WPA"
4174
4175 msgid "WPA or WPA2"
4176 msgstr "WPA lub WPA2"
4177
4178 msgid "WPA2"
4179 msgstr "WPA2"
4180
4181 msgid "WSS on 4:3"
4182 msgstr "WSS na 4:3"
4183
4184 msgid "Waiting"
4185 msgstr "Oczekiwanie"
4186
4187 msgid ""
4188 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4189 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4190 "Please press OK to begin."
4191 msgstr ""
4192 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4193 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4194 "na 60hz.\n"
4195 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4196
4197 msgid "Wed"
4198 msgstr "Śro"
4199
4200 msgid "Wednesday"
4201 msgstr "Środa"
4202
4203 msgid "Weekday"
4204 msgstr "Dzień tygodnia"
4205
4206 msgid ""
4207 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4208 "\n"
4209 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4210 "cut'.\n"
4211 "\n"
4212 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4213 msgstr ""
4214 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4215 "\n"
4216 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4217 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4218 "\n"
4219 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4220 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4221
4222 msgid ""
4223 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4224 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4225 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4226 msgstr ""
4227 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4228 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4229 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4230 "oprogramowanie."
4231
4232 msgid ""
4233 "Welcome.\n"
4234 "\n"
4235 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4236 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4237 msgstr ""
4238 "Witaj.\n"
4239 "\n"
4240 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4241 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4242
4243 msgid "Welcome..."
4244 msgstr "Witam..."
4245
4246 msgid "West"
4247 msgstr "Zachód"
4248
4249 msgid "What do you want to scan?"
4250 msgstr "Co chcesz skanować?"
4251
4252 msgid ""
4253 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4254 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4255 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4256 "automatically!\n"
4257 "\n"
4258 "Really do a factory reset?"
4259 msgstr ""
4260 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4261 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4262 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4263 "\n"
4264 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4265
4266 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4267 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4268
4269 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4270 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4271
4272 msgid "Wireless"
4273 msgstr "Bezprzewodowy"
4274
4275 msgid "Wireless Network"
4276 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4277
4278 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4279 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4280