d45fe82901b6ada8f5f21a8bd9a2edd08e15f7e2
[vuplus_dvbapp] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-08-04 21:43+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-05-19 13:18+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Online update of your Dreambox software."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Press OK on your remote control to continue."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Wciśnij OK aby kontynuować."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Restore your Dreambox settings."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox with a new firmware."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your backups by date."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć kopie według daty."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Scan for local packages and install them."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Select your backup device.\n"
92 "Current device: "
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
96 "Aktualne urządzenie: "
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "System will restart after the restore!"
101 msgstr ""
102
103 msgid ""
104 "\n"
105 "View, install and remove available or installed packages."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
109
110 msgid " "
111 msgstr " "
112
113 msgid " extensions."
114 msgstr ""
115
116 msgid " packages selected."
117 msgstr ""
118
119 msgid " updates available."
120 msgstr ""
121
122 msgid "#000000"
123 msgstr "#000000"
124
125 msgid "#0064c7"
126 msgstr "#0064c7"
127
128 msgid "#25062748"
129 msgstr "#25062748"
130
131 msgid "#389416"
132 msgstr "#389416"
133
134 msgid "#80000000"
135 msgstr "#80000000"
136
137 msgid "#80ffffff"
138 msgstr "#80ffffff"
139
140 msgid "#bab329"
141 msgstr "#bab329"
142
143 msgid "#f23d21"
144 msgstr "#f23d21"
145
146 msgid "#ffffff"
147 msgstr "#ffffff"
148
149 msgid "#ffffffff"
150 msgstr "#ffffffff"
151
152 msgid "%H:%M"
153 msgstr "%H:%M"
154
155 #, python-format
156 msgid "%d jobs are running in the background!"
157 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
158
159 #, python-format
160 msgid "%d min"
161 msgstr "%d min"
162
163 #, python-format
164 msgid "%d services found!"
165 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
166
167 msgid "%d.%B %Y"
168 msgstr "%d.%B %Y"
169
170 #, python-format
171 msgid ""
172 "%s\n"
173 "(%s, %d MB free)"
174 msgstr ""
175 "%s\n"
176 "(%s, %d MB wolne)"
177
178 #, python-format
179 msgid "%s (%s)\n"
180 msgstr "%s (%s)\n"
181
182 msgid "(ZAP)"
183 msgstr "(Przełącz)"
184
185 msgid "(empty)"
186 msgstr "(puste)"
187
188 msgid "(show optional DVD audio menu)"
189 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
190
191 msgid "* Only available if more than one interface is active."
192 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
193
194 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
195 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
196
197 msgid ".NFI Download failed:"
198 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
199
200 msgid ""
201 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
202 msgstr ""
203 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
204 "flashować tym image'm!"
205
206 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
207 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
208
209 msgid "/var directory"
210 msgstr "Katalog /var"
211
212 msgid "0"
213 msgstr "0"
214
215 msgid "1"
216 msgstr "1"
217
218 msgid "1.0"
219 msgstr "1.0"
220
221 msgid "1.1"
222 msgstr "1.1"
223
224 msgid "1.2"
225 msgstr "1.2"
226
227 msgid "12V output"
228 msgstr "Wyjście 12V"
229
230 msgid "13 V"
231 msgstr "13 V"
232
233 msgid "16:10"
234 msgstr "16:10"
235
236 msgid "16:10 Letterbox"
237 msgstr "16:10 Letterbox"
238
239 msgid "16:10 PanScan"
240 msgstr "16:10 PanScan"
241
242 msgid "16:9"
243 msgstr "16:9"
244
245 msgid "16:9 Letterbox"
246 msgstr "16:9 Letterbox"
247
248 msgid "16:9 always"
249 msgstr "16:9 zawsze"
250
251 msgid "18 V"
252 msgstr "18 V"
253
254 msgid "2"
255 msgstr "2"
256
257 msgid "3"
258 msgstr "3"
259
260 msgid "30 minutes"
261 msgstr "30 minut"
262
263 msgid "4"
264 msgstr "4"
265
266 msgid "4:3"
267 msgstr "4:3"
268
269 msgid "4:3 Letterbox"
270 msgstr "4:3 Letterbox"
271
272 msgid "4:3 PanScan"
273 msgstr "4:3 PanScan"
274
275 msgid "5"
276 msgstr "5"
277
278 msgid "5 minutes"
279 msgstr "5 minut"
280
281 msgid "50 Hz"
282 msgstr "50 Hz"
283
284 msgid "6"
285 msgstr "6"
286
287 msgid "60 minutes"
288 msgstr "60 minut"
289
290 msgid "7"
291 msgstr "7"
292
293 msgid "8"
294 msgstr "8"
295
296 msgid "9"
297 msgstr "9"
298
299 msgid "<unknown>"
300 msgstr "<nieznany>"
301
302 msgid "??"
303 msgstr "??"
304
305 msgid "A"
306 msgstr "A"
307
308 #, python-format
309 msgid ""
310 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
311 "Do you want to keep your version?"
312 msgstr ""
313 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
314 "Czy zachować aktualną wersję?"
315
316 msgid ""
317 "A finished record timer wants to set your\n"
318 "Dreambox to standby. Do that now?"
319 msgstr ""
320 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
321 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
322
323 msgid ""
324 "A finished record timer wants to shut down\n"
325 "your Dreambox. Shutdown now?"
326 msgstr ""
327 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
328 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
329
330 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
331 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
332
333 #, python-format
334 msgid ""
335 "A record has been started:\n"
336 "%s"
337 msgstr ""
338 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
339 "%s"
340
341 msgid ""
342 "A recording is currently running.\n"
343 "What do you want to do?"
344 msgstr ""
345 "Nagrywanie w toku...\n"
346 "Co chcesz zrobić?"
347
348 msgid ""
349 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
350 "configure the positioner."
351 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
352
353 msgid ""
354 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
355 "start the satfinder."
356 msgstr ""
357 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
358 "sygnału."
359
360 #, python-format
361 msgid "A required tool (%s) was not found."
362 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
363
364 msgid ""
365 "A sleep timer wants to set your\n"
366 "Dreambox to standby. Do that now?"
367 msgstr ""
368 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
369 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
370
371 msgid ""
372 "A sleep timer wants to shut down\n"
373 "your Dreambox. Shutdown now?"
374 msgstr ""
375 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
376 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
377
378 msgid ""
379 "A timer failed to record!\n"
380 "Disable TV and try again?\n"
381 msgstr ""
382 "Timer nie mógł nagrać!\n"
383 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
384
385 msgid "A/V Settings"
386 msgstr "Ustawienia A/V"
387
388 msgid "AA"
389 msgstr "AA"
390
391 msgid "AB"
392 msgstr "AB"
393
394 msgid "AC3 default"
395 msgstr "AC3 domyślnie"
396
397 msgid "AC3 downmix"
398 msgstr "AC3 downmix"
399
400 msgid "Abort"
401 msgstr "Przerwij"
402
403 msgid "About"
404 msgstr "O tunerze..."
405
406 msgid "About..."
407 msgstr "Informacje o tunerze..."
408
409 msgid "Action on long powerbutton press"
410 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
411
412 msgid "Action:"
413 msgstr "Akcja:"
414
415 msgid "Activate Picture in Picture"
416 msgstr "Aktywuj PiP"
417
418 msgid "Activate network settings"
419 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
420
421 msgid "Adapter settings"
422 msgstr "Ustawienia adaptera"
423
424 msgid "Add"
425 msgstr "Dodaj"
426
427 msgid "Add Bookmark"
428 msgstr "Dodaj zakładkę"
429
430 msgid "Add a mark"
431 msgstr "Dodaj znacznik"
432
433 msgid "Add a new title"
434 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
435
436 msgid "Add timer"
437 msgstr "Dodaj timer"
438
439 msgid "Add title"
440 msgstr "Dodaj tytuł"
441
442 msgid "Add to bouquet"
443 msgstr "Dodaj do bukietu"
444
445 msgid "Add to favourites"
446 msgstr "Dodaj do ulubionych"
447
448 msgid ""
449 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
450 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
451 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
452 "test screens."
453 msgstr ""
454 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
455 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
456 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
457 "zobaczyć inny testowy ekran."
458
459 msgid "Advanced"
460 msgstr "Zaawansowane"
461
462 msgid "Advanced Options"
463 msgstr "Zaawansowane Opcje"
464
465 msgid "Advanced Video Setup"
466 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
467
468 msgid "Advanced restore"
469 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
470
471 msgid "After event"
472 msgstr "Po wydarzeniu"
473
474 msgid ""
475 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
476 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
477 msgstr ""
478 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
479 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
480 "Dreamboxa."
481
482 msgid "Album"
483 msgstr "Album"
484
485 msgid "All"
486 msgstr "Wszystkie"
487
488 msgid "All Satellites"
489 msgstr "Wszystkie satelity"
490
491 msgid "Alpha"
492 msgstr "Przezroczystość"
493
494 msgid "Alternative radio mode"
495 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
496
497 msgid "Alternative services tuner priority"
498 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
499
500 msgid "Always ask before sending"
501 msgstr ""
502
503 msgid "An empty filename is illegal."
504 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
505
506 msgid "An unknown error occured!"
507 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
508
509 msgid "Arabic"
510 msgstr "Arabski"
511
512 msgid ""
513 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
514 "\n"
515 msgstr ""
516 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
517 "\n"
518
519 msgid ""
520 "Are you sure you want to delete\n"
521 "following backup:\n"
522 msgstr ""
523 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
524 "tą kopię zapasową:\n"
525
526 msgid ""
527 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
528 "\n"
529 msgstr ""
530 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
531 "\n"
532
533 msgid ""
534 "Are you sure you want to restore\n"
535 "following backup:\n"
536 msgstr ""
537 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
538 "daną kopię:\n"
539
540 msgid ""
541 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
542 "Enigma2 will restart after the restore"
543 msgstr ""
544 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
545 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
546
547 msgid "Artist"
548 msgstr "Artysta"
549
550 msgid "Ask before shutdown:"
551 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
552
553 msgid "Ask user"
554 msgstr "Zapytaj użytkownika"
555
556 msgid "Aspect Ratio"
557 msgstr "Format obrazu:"
558
559 msgid "Audio"
560 msgstr "Dźwięk"
561
562 msgid "Audio Options..."
563 msgstr "Opcje Dźwięku..."
564
565 msgid "Author: "
566 msgstr "Autor: "
567
568 msgid "Authoring mode"
569 msgstr "Tryb autoringu"
570
571 msgid "Auto"
572 msgstr "Auto"
573
574 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
575 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
576
577 msgid "Auto scart switching"
578 msgstr "Auto przełączanie scart"
579
580 msgid "Automatic"
581 msgstr "Automatycznie"
582
583 msgid "Automatic Scan"
584 msgstr "Automatyczne skanowanie"
585
586 msgid "Available format variables"
587 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
588
589 msgid "B"
590 msgstr "B"
591
592 msgid "BA"
593 msgstr "BA"
594
595 msgid "BB"
596 msgstr "BB"
597
598 msgid "BER"
599 msgstr "BER"
600
601 msgid "BER:"
602 msgstr "BER:"
603
604 msgid "Back"
605 msgstr "Powrót"
606
607 msgid "Background"
608 msgstr "Tło"
609
610 msgid "Backup"
611 msgstr "Kopia zapasowa"
612
613 msgid "Backup Location"
614 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
615
616 msgid "Backup Mode"
617 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
618
619 msgid "Backup done."
620 msgstr "Kopia skończona."
621
622 msgid "Backup failed."
623 msgstr "Kopia nieudana."
624
625 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
626 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
627
628 msgid "Backup running"
629 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
630
631 msgid "Backup running..."
632 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
633
634 msgid "Backup system settings"
635 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
636
637 msgid "Band"
638 msgstr "Pasmo"
639
640 msgid "Bandwidth"
641 msgstr "Szerokie pasmo"
642
643 msgid "Begin time"
644 msgstr "Czas rozpoczęcia"
645
646 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
647 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
648
649 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
650 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
651
652 msgid "Behavior when a movie is started"
653 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
654
655 msgid "Behavior when a movie is stopped"
656 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
657
658 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
659 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
660
661 msgid "Bookmarks"
662 msgstr "Zakładki"
663
664 msgid "Brightness"
665 msgstr "Jasność"
666
667 msgid "Burn DVD"
668 msgstr "Wypal DVD"
669
670 msgid "Burn existing image to DVD"
671 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
672
673 msgid "Burn to DVD..."
674 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
675
676 msgid "Bus: "
677 msgstr "Bus:"
678
679 msgid ""
680 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
681 "displayed."
682 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
683
684 msgid "C"
685 msgstr "C"
686
687 msgid "C-Band"
688 msgstr "Pasmo C"
689
690 msgid "CF Drive"
691 msgstr "Karta CF"
692
693 msgid "CI assignment"
694 msgstr "Zadania CI"
695
696 msgid "CVBS"
697 msgstr "CVBS"
698
699 msgid "Cable"
700 msgstr "Kablówka"
701
702 msgid "Cache Thumbnails"
703 msgstr "Przechowuj miniatury"
704
705 msgid "Call monitoring"
706 msgstr "Monitor rozmów"
707
708 msgid "Cancel"
709 msgstr "Anuluj"
710
711 msgid "Cannot parse feed directory"
712 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
713
714 msgid "Capacity: "
715 msgstr "Pojemność:"
716
717 msgid "Card"
718 msgstr "Karta"
719
720 msgid "Catalan"
721 msgstr "Hiszpański"
722
723 msgid "Change bouquets in quickzap"
724 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
725
726 msgid "Change dir."
727 msgstr "Zmień katalog"
728
729 msgid "Change pin code"
730 msgstr "Zmień kod pin"
731
732 msgid "Change service pin"
733 msgstr "Zmien pin serwisowy"
734
735 msgid "Change service pins"
736 msgstr "Zmień piny serwisowe"
737
738 msgid "Change setup pin"
739 msgstr "Zmień pin ustawień"
740
741 msgid "Channel"
742 msgstr "Wybierz kanał"
743
744 msgid "Channel Selection"
745 msgstr "Wybór kanału"
746
747 msgid "Channel not in services list"
748 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
749
750 msgid "Channel:"
751 msgstr "Kanał:"
752
753 msgid "Channellist menu"
754 msgstr "Menu listy kanałów"
755
756 msgid "Chap."
757 msgstr "Rozdz."
758
759 msgid "Chapter"
760 msgstr "Rozdział"
761
762 msgid "Chapter:"
763 msgstr "Rozdział:"
764
765 msgid "Check"
766 msgstr "Sprawdź"
767
768 msgid "Checking Filesystem..."
769 msgstr "Sprawdź System Plików..."
770
771 msgid "Choose Tuner"
772 msgstr "Wybierz tuner"
773
774 msgid "Choose backup files"
775 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
776
777 msgid "Choose backup location"
778 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
779
780 msgid "Choose bouquet"
781 msgstr "Wybierz bukiet"
782
783 msgid "Choose source"
784 msgstr "Wybierz źródło"
785
786 msgid "Choose target folder"
787 msgstr "Wybierz folder docelowy"
788
789 msgid "Choose upgrade source"
790 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
791
792 msgid "Choose your Skin"
793 msgstr "Wybierz Skina"
794
795 msgid "Circular left"
796 msgstr "Kołój w lewo"
797
798 msgid "Circular right"
799 msgstr "Kołój w prawo"
800
801 msgid "Cleanup"
802 msgstr "Czyść"
803
804 msgid "Clear before scan"
805 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
806
807 msgid "Clear log"
808 msgstr "Wyczyść log"
809
810 msgid "Close"
811 msgstr "Zamknij"
812
813 msgid "Code rate high"
814 msgstr "Poziom kodu wysoki"
815
816 msgid "Code rate low"
817 msgstr "Poziom kodu niski"
818
819 msgid "Coderate HP"
820 msgstr "Poziom kodu HP"
821
822 msgid "Coderate LP"
823 msgstr "Poziom kodu LP"
824
825 msgid "Collection name"
826 msgstr "Nazwa kolekcji"
827
828 msgid "Collection settings"
829 msgstr "Ustawienia kolekcji"
830
831 msgid "Color Format"
832 msgstr "Format kolorów"
833
834 msgid "Command execution..."
835 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
836
837 msgid "Command order"
838 msgstr "Kolejność poleceń"
839
840 msgid "Committed DiSEqC command"
841 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
842
843 msgid "Common Interface"
844 msgstr "Moduł Dostępu"
845
846 msgid "Common Interface Assignment"
847 msgstr "Zadania Modułu CI"
848
849 msgid "CommonInterface"
850 msgstr "Moduł CI"
851
852 msgid "Communication"
853 msgstr "Komunikacja"
854
855 msgid "Compact Flash"
856 msgstr "Compact Flash"
857
858 msgid "Compact flash card"
859 msgstr "Karta Compact flash"
860
861 msgid "Complete"
862 msgstr "Zakończ"
863
864 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
865 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
866
867 msgid "Config"
868 msgstr "Config"
869
870 msgid "Configuration Mode"
871 msgstr "Tryb konfiguracji"
872
873 msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
874 msgstr ""
875
876 msgid "Configuring"
877 msgstr "Konfigurowanie"
878
879 msgid "Conflicting timer"
880 msgstr "Konflikt timera"
881
882 msgid "Connect"
883 msgstr ""
884
885 msgid "Connected to"
886 msgstr "Podłączony do"
887
888 msgid "Connected to Fritz!Box!"
889 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
890
891 msgid "Connected!"
892 msgstr ""
893
894 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
895 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
896
897 #, python-format
898 msgid ""
899 "Connection to Fritz!Box\n"
900 "failed! (%s)\n"
901 "retrying..."
902 msgstr ""
903 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
904 "nieudane! (%s)\n"
905 "ponawianie..."
906
907 msgid "Constellation"
908 msgstr "Konstelacja"
909
910 msgid "Content does not fit on DVD!"
911 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
912
913 msgid "Continue"
914 msgstr ""
915
916 msgid "Continue in background"
917 msgstr "Kontynuuj w tle"
918
919 msgid "Continue playing"
920 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
921
922 msgid "Contrast"
923 msgstr "Kontrast"
924
925 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
926 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
927
928 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
929 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
930
931 #, python-format
932 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
933 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
934
935 msgid "CrashlogAutoSubmit"
936 msgstr ""
937
938 msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
939 msgstr ""
940
941 msgid ""
942 "Crashlogs found!\n"
943 "Send them to Dream Multimedia ?"
944 msgstr ""
945
946 msgid "Create DVD-ISO"
947 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
948
949 msgid "Create movie folder failed"
950 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
951
952 #, python-format
953 msgid "Creating directory %s failed."
954 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
955
956 msgid "Creating partition failed"
957 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
958
959 msgid "Croatian"
960 msgstr "Chorwacki"
961
962 msgid "Current Transponder"
963 msgstr "Aktualny Transponder"
964
965 msgid "Current settings:"
966 msgstr "Aktualne ustawienia:"
967
968 msgid "Current version:"
969 msgstr "Aktualna wersja:"
970
971 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
972 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
973
974 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
975 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
976
977 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
978 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
979
980 msgid "Customize"
981 msgstr "Konfiguracja"
982
983 msgid "Cut"
984 msgstr "Wytnij"
985
986 msgid "Cutlist editor..."
987 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
988
989 msgid "Czech"
990 msgstr "Czeski"
991
992 msgid "D"
993 msgstr "D"
994
995 msgid "DHCP"
996 msgstr "DHCP"
997
998 msgid "DVB-S"
999 msgstr "DVB-S"
1000
1001 msgid "DVB-S2"
1002 msgstr "DVB-S2"
1003
1004 msgid "DVD Player"
1005 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1006
1007 msgid "DVD media toolbox"
1008 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1009
1010 msgid "Danish"
1011 msgstr "Duński"
1012
1013 msgid "Date"
1014 msgstr "Data"
1015
1016 msgid "Deep Standby"
1017 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1018
1019 msgid "Default Settings"
1020 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1021
1022 msgid "Default services lists"
1023 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1024
1025 msgid "Default settings"
1026 msgstr "Ustawienia standardowe"
1027
1028 msgid "Delay"
1029 msgstr "Opóźnienie"
1030
1031 msgid "Delete"
1032 msgstr "Usuń"
1033
1034 msgid "Delete crashlogs"
1035 msgstr ""
1036
1037 msgid "Delete entry"
1038 msgstr "Skasuj wpis"
1039
1040 msgid "Delete failed!"
1041 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1042
1043 #, python-format
1044 msgid ""
1045 "Delete no more configured satellite\n"
1046 "%s?"
1047 msgstr ""
1048 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1049 "%s?"
1050
1051 msgid "Description"
1052 msgstr "Opis"
1053
1054 msgid "Deselect"
1055 msgstr "Odznacz"
1056
1057 msgid "Destination directory"
1058 msgstr "Katalog docelowy"
1059
1060 msgid "Detected HDD:"
1061 msgstr "Wykryto Hdd:"
1062
1063 msgid "Detected NIMs:"
1064 msgstr "Wykryto NIMs:"
1065
1066 msgid "DiSEqC"
1067 msgstr "DiSEqC"
1068
1069 msgid "DiSEqC A/B"
1070 msgstr "DiSEqC A/B"
1071
1072 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1073 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1074
1075 msgid "DiSEqC mode"
1076 msgstr "Tryb DiSEqC"
1077
1078 msgid "DiSEqC repeats"
1079 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1080
1081 msgid "Dialing:"
1082 msgstr ""
1083
1084 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1085 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1086
1087 #, python-format
1088 msgid "Directory %s nonexistent."
1089 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1090
1091 msgid "Disable"
1092 msgstr "Wyłącz"
1093
1094 msgid "Disable Picture in Picture"
1095 msgstr "Wyłącz PiP"
1096
1097 msgid "Disable Subtitles"
1098 msgstr "Wyłącz napisy"
1099
1100 msgid "Disable crashlog reporting"
1101 msgstr ""
1102
1103 msgid "Disable timer"
1104 msgstr "Wyłącz timer"
1105
1106 msgid "Disabled"
1107 msgstr "Wyłączone"
1108
1109 msgid "Disconnect"
1110 msgstr ""
1111
1112 #, python-format
1113 msgid ""
1114 "Disconnected from\n"
1115 "Fritz!Box! (%s)\n"
1116 "retrying..."
1117 msgstr ""
1118 "Rozłączono z\n"
1119 "Fritz!Box! (%s)\n"
1120 "ponawianie..."
1121
1122 msgid "Dish"
1123 msgstr "Antena"
1124
1125 msgid "Display 16:9 content as"
1126 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1127
1128 msgid "Display 4:3 content as"
1129 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1130
1131 msgid "Display >16:9 content as"
1132 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1133
1134 msgid "Display Setup"
1135 msgstr "Ustawienia OLED"
1136
1137 msgid "Display and Userinterface"
1138 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1139
1140 #, python-format
1141 msgid ""
1142 "Do you really want to REMOVE\n"
1143 "the plugin \"%s\"?"
1144 msgstr ""
1145 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1146 "plugina \"%s\"?"
1147
1148 msgid ""
1149 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1150 "This could take lots of time!"
1151 msgstr ""
1152 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1153 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1154
1155 #, python-format
1156 msgid "Do you really want to delete %s?"
1157 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1158
1159 #, python-format
1160 msgid ""
1161 "Do you really want to download\n"
1162 "the plugin \"%s\"?"
1163 msgstr ""
1164 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1165 "plugina \"%s\" ?"
1166
1167 msgid ""
1168 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1169 "All data on the disk will be lost!"
1170 msgstr ""
1171 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1172 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1173
1174 #, python-format
1175 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1176 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1177
1178 #, python-format
1179 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1180 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1181
1182 msgid ""
1183 "Do you want to backup now?\n"
1184 "After pressing OK, please wait!"
1185 msgstr ""
1186 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1187 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1188
1189 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1190 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1191
1192 msgid "Do you want to do a service scan?"
1193 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1194
1195 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1196 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1197
1198 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1199 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1200
1201 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1202 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1203
1204 msgid "Do you want to install the package:\n"
1205 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1206
1207 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1208 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1209
1210 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1211 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1212
1213 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1214 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1215
1216 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1217 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1218
1219 msgid "Do you want to restore your settings?"
1220 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1221
1222 msgid "Do you want to resume this playback?"
1223 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1224
1225 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1226 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1227
1228 msgid ""
1229 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1230 "After pressing OK, please wait!"
1231 msgstr ""
1232 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1233 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1234
1235 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1236 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1237
1238 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1239 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1240
1241 msgid "Don't ask, just send"
1242 msgstr ""
1243
1244 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1245 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1246
1247 #, python-format
1248 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1249 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1250
1251 #, python-format
1252 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1253 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1254
1255 #, python-format
1256 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1257 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1258
1259 msgid "Download"
1260 msgstr "Ładuj"
1261
1262 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1263 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1264
1265 msgid "Download Plugins"
1266 msgstr "Pobierz pluginy"
1267
1268 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1269 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1270
1271 msgid "Downloadable new plugins"
1272 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1273
1274 msgid "Downloadable plugins"
1275 msgstr "Pluginy do pobrania"
1276
1277 msgid "Downloading"
1278 msgstr "Pobieranie..."
1279
1280 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1281 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1282
1283 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1284 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1285
1286 msgid "Dreambox software because updates are available."
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "Dutch"
1290 msgstr "Holenderski"
1291
1292 msgid "E"
1293 msgstr "E"
1294
1295 msgid "EPG Selection"
1296 msgstr "Wybór EPG"
1297
1298 #, python-format
1299 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1300 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1301
1302 msgid "East"
1303 msgstr "Wschód"
1304
1305 msgid "Edit"
1306 msgstr "Edytuj"
1307
1308 msgid "Edit DNS"
1309 msgstr "Edytuj DNS"
1310
1311 msgid "Edit IPKG source URL..."
1312 msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
1313
1314 msgid "Edit Title"
1315 msgstr "Edytuj Tytuł"
1316
1317 msgid "Edit chapters of current title"
1318 msgstr "Edycja rozdziału"
1319
1320 msgid "Edit services list"
1321 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1322
1323 msgid "Edit settings"
1324 msgstr "Edytuj ustawienia"
1325
1326 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1327 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1328
1329 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1330 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1331
1332 msgid "Edit title"
1333 msgstr "Edytuj tytuł"
1334
1335 msgid "Electronic Program Guide"
1336 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1337
1338 msgid "Enable"
1339 msgstr "Włącz"
1340
1341 msgid "Enable 5V for active antenna"
1342 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1343
1344 msgid "Enable multiple bouquets"
1345 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1346
1347 msgid "Enable parental control"
1348 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1349
1350 msgid "Enable timer"
1351 msgstr "Włącz timer"
1352
1353 msgid "Enabled"
1354 msgstr "Włączone"
1355
1356 msgid "Encryption"
1357 msgstr "Szyfrowanie"
1358
1359 msgid "Encryption Key"
1360 msgstr "Klucz szyfrujący"
1361
1362 msgid "Encryption Keytype"
1363 msgstr "Typ klucza kodowania"
1364
1365 msgid "Encryption Type"
1366 msgstr "Typ szyfrowania"
1367
1368 msgid "End time"
1369 msgstr "Czas zakończenia"
1370
1371 msgid "EndTime"
1372 msgstr "Czas zakończenia"
1373
1374 msgid "English"
1375 msgstr "Angielski"
1376
1377 msgid ""
1378 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1379 "\n"
1380 "If you experience any problems please contact\n"
1381 "stephan@reichholf.net\n"
1382 "\n"
1383 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1384 msgstr ""
1385 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1386 "\n"
1387 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1388 "stephan@reichholf.net\n"
1389 "\n"
1390 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1391
1392 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1393 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1394 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1395 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1396 #.       "fast forward". 
1397 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1398 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1399
1400 msgid "Enter Rewind at speed"
1401 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1402
1403 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1404 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1405
1406 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1407 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1408
1409 msgid "Enter main menu..."
1410 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1411
1412 msgid "Enter the service pin"
1413 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1414
1415 msgid "Error"
1416 msgstr "Błąd"
1417
1418 msgid "Error executing plugin"
1419 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1420
1421 #, python-format
1422 msgid ""
1423 "Error: %s\n"
1424 "Retry?"
1425 msgstr ""
1426 "Błąd: %s\n"
1427 "Ponowić?"
1428
1429 msgid "Eventview"
1430 msgstr "Widok wydarzenia"
1431
1432 msgid "Everything is fine"
1433 msgstr "Wszystko jest OK"
1434
1435 msgid "Execution Progress:"
1436 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1437
1438 msgid "Execution finished!!"
1439 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1440
1441 msgid "Exif"
1442 msgstr "Exif"
1443
1444 msgid "Exit"
1445 msgstr "Wyjście"
1446
1447 msgid "Exit editor"
1448 msgstr "Opuść edytor"
1449
1450 msgid "Exit the wizard"
1451 msgstr "Opuść kreator"
1452
1453 msgid "Exit wizard"
1454 msgstr "Opuść kreatora"
1455
1456 msgid "Expert"
1457 msgstr "Ekspert"
1458
1459 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1460 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1461
1462 msgid "Extended Setup..."
1463 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1464
1465 msgid "Extensions"
1466 msgstr "Rozszerzenia"
1467
1468 msgid "FEC"
1469 msgstr "FEC"
1470
1471 msgid "Factory reset"
1472 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1473
1474 msgid "Failed"
1475 msgstr "Błąd"
1476
1477 msgid "Fast"
1478 msgstr "Szybko"
1479
1480 msgid "Fast DiSEqC"
1481 msgstr "Szybki DiSEqC"
1482
1483 msgid "Fast Forward speeds"
1484 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1485
1486 msgid "Fast epoch"
1487 msgstr "Szybka epoka"
1488
1489 msgid "Favourites"
1490 msgstr "Ulubione"
1491
1492 msgid "Filesystem Check..."
1493 msgstr "Sprawdź system plików..."
1494
1495 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1496 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1497
1498 msgid "Finetune"
1499 msgstr "Strojenie"
1500
1501 msgid "Finished"
1502 msgstr "Skończone"
1503
1504 msgid "Finished configuring your network"
1505 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1506
1507 msgid "Finished restarting your network"
1508 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1509
1510 msgid "Finnish"
1511 msgstr "Fiński"
1512
1513 msgid ""
1514 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1515 msgstr ""
1516 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1517 "flash'era."
1518
1519 msgid "Flash"
1520 msgstr "Flash"
1521
1522 msgid "Flashing failed"
1523 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1524
1525 msgid "Following tasks will be done after you press continue."
1526 msgstr ""
1527
1528 msgid "Format"
1529 msgstr "Format"
1530
1531 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1532 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1533
1534 msgid "Frame size in full view"
1535 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1536
1537 msgid "French"
1538 msgstr "Francuski"
1539
1540 msgid "Frequency"
1541 msgstr "Częstotliwość"
1542
1543 msgid "Frequency bands"
1544 msgstr "Pasma częstotliwości"
1545
1546 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1547 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1548
1549 msgid "Frequency steps"
1550 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1551
1552 msgid "Fri"
1553 msgstr "Pią"
1554
1555 msgid "Friday"
1556 msgstr "Piątek"
1557
1558 msgid "Frisian"
1559 msgstr "Fryzyjski"
1560
1561 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1562 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1563
1564 #, python-format
1565 msgid "Frontprocessor version: %d"
1566 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1567
1568 msgid "Fsck failed"
1569 msgstr "Fsck zawiódł"
1570
1571 msgid "Function not yet implemented"
1572 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1573
1574 msgid ""
1575 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1576 "Do you want to Restart the GUI now?"
1577 msgstr ""
1578 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1579 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1580
1581 msgid "Gateway"
1582 msgstr "Brama"
1583
1584 msgid "General AC3 Delay"
1585 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1586
1587 msgid "General AC3 delay"
1588 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1589
1590 msgid "General PCM Delay"
1591 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1592
1593 msgid "General PCM delay"
1594 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1595
1596 msgid "Genre"
1597 msgstr "Gatunek"
1598
1599 msgid "German"
1600 msgstr "Niemiecki"
1601
1602 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1603 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1604
1605 msgid "Goto 0"
1606 msgstr "Idź do 0"
1607
1608 msgid "Goto position"
1609 msgstr "Idź na pozycje"
1610
1611 msgid "Graphical Multi EPG"
1612 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1613
1614 msgid "Greek"
1615 msgstr "Grecki"
1616
1617 msgid "Guard Interval"
1618 msgstr "Odstęp strażnika"
1619
1620 msgid "Guard interval mode"
1621 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1622
1623 msgid "Harddisk"
1624 msgstr "Dysk twardy..."
1625
1626 msgid "Harddisk setup"
1627 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1628
1629 msgid "Harddisk standby after"
1630 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1631
1632 msgid "Here is a small overview of the available icon states."
1633 msgstr ""
1634
1635 msgid "Hidden network SSID"
1636 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1637
1638 msgid "Hierarchy Information"
1639 msgstr "Informacja hierarchii"
1640
1641 msgid "Hierarchy mode"
1642 msgstr "Tryb hierarchii"
1643
1644 msgid "High bitrate support"
1645 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1646
1647 msgid "Horizontal"
1648 msgstr "Pozioma [H]"
1649
1650 msgid "How many minutes do you want to record?"
1651 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1652
1653 msgid "How to handle found crashlogs:"
1654 msgstr ""
1655
1656 msgid "Hungarian"
1657 msgstr "Węgierski"
1658
1659 msgid "IP Address"
1660 msgstr "Adres IP"
1661
1662 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1663 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1664
1665 msgid "ISO path"
1666 msgstr "Ścieżka ISO"
1667
1668 msgid "Icelandic"
1669 msgstr "Islandzki"
1670
1671 msgid "If you can see this page, please press OK."
1672 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1673
1674 msgid ""
1675 "If you see this, something is wrong with\n"
1676 "your scart connection. Press OK to return."
1677 msgstr ""
1678 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1679 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1680
1681 msgid ""
1682 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1683 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1684 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1685 "possible.\n"
1686 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1687 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1688 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1689 "step.\n"
1690 "If you are happy with the result, press OK."
1691 msgstr ""
1692 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1693 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1694 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1695 "wartości.\n"
1696 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1697 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1698 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1699 "kolejnym kroku.\n"
1700 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1701
1702 msgid "Image flash utility"
1703 msgstr "Narzędzia flash'a"
1704
1705 msgid "Image-Upgrade"
1706 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1707
1708 msgid "In Progress"
1709 msgstr "W toku"
1710
1711 msgid ""
1712 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1713 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1714
1715 msgid "Increased voltage"
1716 msgstr "Zwiększone napięcie"
1717
1718 msgid "Index"
1719 msgstr "Indeks"
1720
1721 msgid "InfoBar"
1722 msgstr "Pasek info"
1723
1724 msgid "Infobar timeout"
1725 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1726
1727 msgid "Information"
1728 msgstr "Informacje"
1729
1730 msgid "Init"
1731 msgstr "Init"
1732
1733 msgid "Initialization..."
1734 msgstr "Inicjalizacja..."
1735
1736 msgid "Initialize"
1737 msgstr "Inicjuj"
1738
1739 msgid "Initializing Harddisk..."
1740 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1741
1742 msgid "Input"
1743 msgstr "Info"
1744
1745 msgid "Install"
1746 msgstr "Instalacja"
1747
1748 msgid "Install a new image with a USB stick"
1749 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1750
1751 msgid "Install a new image with your web browser"
1752 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1753
1754 msgid "Install local IPKG"
1755 msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
1756
1757 msgid "Install or remove finished."
1758 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1759
1760 msgid "Install settings, skins, software..."
1761 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1762
1763 msgid "Install software updates..."
1764 msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
1765
1766 msgid "Installation finished."
1767 msgstr "Instalacja zakończona."
1768
1769 msgid "Installing"
1770 msgstr "Instalowanie"
1771
1772 msgid "Installing Software..."
1773 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1774
1775 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1776 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1777
1778 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1779 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1780
1781 msgid "Installing package content... Please wait..."
1782 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1783
1784 msgid "Instant Record..."
1785 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1786
1787 msgid "Integrated Ethernet"
1788 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1789
1790 msgid "Integrated Wireless"
1791 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1792
1793 msgid "Intermediate"
1794 msgstr "Pośrednia"
1795
1796 msgid "Internal Flash"
1797 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1798
1799 msgid "Invalid Location"
1800 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1801
1802 #, python-format
1803 msgid "Invalid directory selected: %s"
1804 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1805
1806 msgid "Inversion"
1807 msgstr "Inversja"
1808
1809 msgid "Invert display"
1810 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1811
1812 msgid "Ipkg"
1813 msgstr "Ipkg"
1814
1815 msgid "Is this videomode ok?"
1816 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
1817
1818 msgid "Italian"
1819 msgstr "Włoski"
1820
1821 msgid "Job View"
1822 msgstr "Podgląd zajęć"
1823
1824 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1825 msgid "Just Scale"
1826 msgstr "Po prostu skaluj"
1827
1828 msgid "Keyboard"
1829 msgstr "Klawiatura..."
1830
1831 msgid "Keyboard Map"
1832 msgstr "Mapa klawiatury"
1833
1834 msgid "Keyboard Setup"
1835 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1836
1837 msgid "Keymap"
1838 msgstr "Mapa klawiszy"
1839
1840 msgid "LAN Adapter"
1841 msgstr "Adapter LAN"
1842
1843 msgid "LNB"
1844 msgstr "LNB"
1845
1846 msgid "LOF"
1847 msgstr "LOF"
1848
1849 msgid "LOF/H"
1850 msgstr "LOF/H"
1851
1852 msgid "LOF/L"
1853 msgstr "LOF/L"
1854
1855 msgid "Language selection"
1856 msgstr "Wybór języka"
1857
1858 msgid "Language..."
1859 msgstr "Język..."
1860
1861 msgid "Last speed"
1862 msgstr "Ostatnia prędkość"
1863
1864 msgid "Latitude"
1865 msgstr "Szerokość geogr."
1866
1867 msgid "Latvian"
1868 msgstr "Łotewski"
1869
1870 msgid "Leave DVD Player?"
1871 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1872
1873 msgid "Left"
1874 msgstr "Lewo"
1875
1876 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1877 msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
1878
1879 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1880 msgid "Letterbox"
1881 msgstr "Letterbox"
1882
1883 msgid "Limit east"
1884 msgstr "Limit wschodni"
1885
1886 msgid "Limit west"
1887 msgstr "Limit zachodni"
1888
1889 msgid "Limited character set for recording filenames"
1890 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
1891
1892 msgid "Limits off"
1893 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1894
1895 msgid "Limits on"
1896 msgstr "Limity właczony"
1897
1898 msgid "Link:"
1899 msgstr "Łącze:"
1900
1901 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1902 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1903
1904 msgid "List of Storage Devices"
1905 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1906
1907 msgid "Lithuanian"
1908 msgstr "Litewski"
1909
1910 msgid "Load"
1911 msgstr "Otwórz"
1912
1913 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1914 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
1915
1916 msgid "Local Network"
1917 msgstr "Sieć lokalna"
1918
1919 msgid "Location"
1920 msgstr "Lokalizacja"
1921
1922 msgid "Lock:"
1923 msgstr "Block:"
1924
1925 msgid "Log results to harddisk"
1926 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1927
1928 msgid "Long Keypress"
1929 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1930
1931 msgid "Longitude"
1932 msgstr "Długość geogr."
1933
1934 msgid "MMC Card"
1935 msgstr "Karta MMC"
1936
1937 msgid "MORE"
1938 msgstr "Więcej"
1939
1940 msgid "Main menu"
1941 msgstr "Menu Główne"
1942
1943 msgid "Mainmenu"
1944 msgstr "Menu Główne"
1945
1946 msgid "Make this mark an 'in' point"
1947 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1948
1949 msgid "Make this mark an 'out' point"
1950 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1951
1952 msgid "Make this mark just a mark"
1953 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1954
1955 msgid "Manage your receiver's software"
1956 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
1957
1958 msgid "Manual Scan"
1959 msgstr "Ręczne skanowanie"
1960
1961 msgid "Manual transponder"
1962 msgstr "Własny transponder"
1963
1964 msgid "Manufacturer"
1965 msgstr "Producent"
1966
1967 msgid "Margin after record"
1968 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1969
1970 msgid "Margin before record (minutes)"
1971 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1972
1973 msgid "Media player"
1974 msgstr "Odtwarzacz"
1975
1976 msgid "MediaPlayer"
1977 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1978
1979 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1980 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1981
1982 msgid "Medium is not empty!"
1983 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1984
1985 msgid "Menu"
1986 msgstr "Menu"
1987
1988 msgid "Message"
1989 msgstr "Wiadomość"
1990
1991 msgid "Message..."
1992 msgstr "Wiadomość..."
1993
1994 msgid "Mkfs failed"
1995 msgstr "Mkfs zawiódł"
1996
1997 msgid "Mode"
1998 msgstr "Tryb"
1999
2000 msgid "Model: "
2001 msgstr "Model: "
2002
2003 msgid "Modulation"
2004 msgstr "Modulacja"
2005
2006 msgid "Modulator"
2007 msgstr "Modulator"
2008
2009 msgid "Mon"
2010 msgstr "Pon"
2011
2012 msgid "Mon-Fri"
2013 msgstr "Pon-Pią"
2014
2015 msgid "Monday"
2016 msgstr "Poniedziałek"
2017
2018 msgid "Mount failed"
2019 msgstr "Montowanie nieudane"
2020
2021 msgid "Move Picture in Picture"
2022 msgstr "Przesuń PiP"
2023
2024 msgid "Move east"
2025 msgstr "Przesuń na wschód"
2026
2027 msgid "Move west"
2028 msgstr "Przesuń na zachód"
2029
2030 msgid "Movielist menu"
2031 msgstr "Menu listy filmów"
2032
2033 msgid "Multi EPG"
2034 msgstr "Multi EPG"
2035
2036 msgid "Multimedia"
2037 msgstr "Multimedia"
2038
2039 msgid "Multiple service support"
2040 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2041
2042 msgid "Multisat"
2043 msgstr "Multisat"
2044
2045 msgid "Mute"
2046 msgstr "Mute"
2047
2048 msgid "N/A"
2049 msgstr "N/A"
2050
2051 msgid "NEXT"
2052 msgstr "Następny"
2053
2054 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2055 msgstr ""
2056 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2057
2058 msgid "NOW"
2059 msgstr "Teraz"
2060
2061 msgid "NTSC"
2062 msgstr "NTSC"
2063
2064 msgid "Name"
2065 msgstr "Nazwa"
2066
2067 msgid "Nameserver"
2068 msgstr "Nameserver"
2069
2070 #, python-format
2071 msgid "Nameserver %d"
2072 msgstr "Nameserver %d"
2073
2074 msgid "Nameserver Setup"
2075 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2076
2077 msgid "Nameserver settings"
2078 msgstr "Ustawienia nameserver"
2079
2080 msgid "Netmask"
2081 msgstr "Maska sieci"
2082
2083 msgid "Network"
2084 msgstr "Sieć"
2085
2086 msgid "Network Configuration..."
2087 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2088
2089 msgid "Network Mount"
2090 msgstr "Montowanie sieci"
2091
2092 msgid "Network SSID"
2093 msgstr "Sieciowe SSID"
2094
2095 msgid "Network Setup"
2096 msgstr "Ustawienia sieci"
2097
2098 msgid "Network scan"
2099 msgstr "Skanowanie sieci"
2100
2101 msgid "Network setup"
2102 msgstr "Ustawienia sieci"
2103
2104 msgid "Network test"
2105 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2106
2107 msgid "Network test..."
2108 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2109
2110 msgid "Network..."
2111 msgstr "Sieć..."
2112
2113 msgid "Network:"
2114 msgstr "Sieć:"
2115
2116 msgid "NetworkWizard"
2117 msgstr "Kreator sieci"
2118
2119 msgid "New"
2120 msgstr "Nowe"
2121
2122 msgid "New pin"
2123 msgstr "Nowy pin"
2124
2125 msgid "New version:"
2126 msgstr "Nowa wersja:"
2127
2128 msgid "Next"
2129 msgstr "Następny"
2130
2131 msgid "No"
2132 msgstr "Nie"
2133
2134 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2135 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2136
2137 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2138 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2139
2140 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2141 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2142
2143 msgid "No Networks found"
2144 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2145
2146 msgid "No backup needed"
2147 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2148
2149 msgid ""
2150 "No data on transponder!\n"
2151 "(Timeout reading PAT)"
2152 msgstr ""
2153 "Brak danych na transponderze!\n"
2154 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2155
2156 msgid "No description available."
2157 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2158
2159 msgid "No details for this image file"
2160 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2161
2162 msgid "No displayable files on this medium found!"
2163 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2164
2165 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2166 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2167
2168 msgid "No free tuner!"
2169 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2170
2171 msgid ""
2172 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2173 msgstr ""
2174 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2175 "spróbować ponownie."
2176
2177 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2178 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2179
2180 msgid "No positioner capable frontend found."
2181 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2182
2183 msgid "No satellite frontend found!!"
2184 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2185
2186 msgid "No tags are set on these movies."
2187 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2188
2189 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2190 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2191
2192 msgid ""
2193 "No tuner is enabled!\n"
2194 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2195 msgstr ""
2196 "Brak włączonego tunera!\n"
2197 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2198
2199 msgid "No useable USB stick found"
2200 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2201
2202 msgid ""
2203 "No valid service PIN found!\n"
2204 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2205 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2206 msgstr ""
2207 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2208 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2209 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2210
2211 msgid ""
2212 "No valid setup PIN found!\n"
2213 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2214 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2215 msgstr ""
2216 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2217 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2218 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2219
2220 msgid ""
2221 "No working local network adapter found.\n"
2222 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2223 "configured correctly."
2224 msgstr ""
2225 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2226 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2227 "skonfigurowana."
2228
2229 msgid ""
2230 "No working wireless network adapter found.\n"
2231 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2232 "network is configured correctly."
2233 msgstr ""
2234 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2235 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2236 "dobrze skonfigurowana."
2237
2238 msgid ""
2239 "No working wireless network interface found.\n"
2240 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2241 "your local network interface."
2242 msgstr ""
2243 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2244 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2245 "lokalny interfejs sieciowy."
2246
2247 msgid "No, but restart from begin"
2248 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2249
2250 msgid "No, do nothing."
2251 msgstr "Nie, nie rób nic."
2252
2253 msgid "No, just start my dreambox"
2254 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2255
2256 msgid "No, scan later manually"
2257 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2258
2259 msgid "No, send them never."
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "None"
2263 msgstr "Brak"
2264
2265 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2266 msgid "Nonlinear"
2267 msgstr "Nielinearny"
2268
2269 msgid "North"
2270 msgstr "Północ"
2271
2272 msgid "Norwegian"
2273 msgstr "Norweski"
2274
2275 #, python-format
2276 msgid ""
2277 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2278 "required, %d MB available)"
2279 msgstr ""
2280 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2281 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2282
2283 msgid ""
2284 "Nothing to scan!\n"
2285 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2286 msgstr ""
2287 "Nic do skanowania!\n"
2288 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2289
2290 msgid "Now Playing"
2291 msgstr "Odtwarzane"
2292
2293 msgid ""
2294 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2295 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2296 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2297 msgstr ""
2298 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2299 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2300 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2301
2302 msgid "OK"
2303 msgstr "OK"
2304
2305 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2306 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2307
2308 msgid "OSD Settings"
2309 msgstr "Ustawienia OSD"
2310
2311 msgid "OSD visibility"
2312 msgstr "Przezroczystość"
2313
2314 msgid "Off"
2315 msgstr "Wyłącz"
2316
2317 msgid "On"
2318 msgstr "Włącz"
2319
2320 msgid "One"
2321 msgstr "Jeden"
2322
2323 msgid "Online-Upgrade"
2324 msgstr "Online - Aktualizacja"
2325
2326 msgid "Only Free scan"
2327 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2328
2329 msgid "Orbital Position"
2330 msgstr "Pozycja orbitalna"
2331
2332 msgid "PAL"
2333 msgstr "PAL"
2334
2335 msgid "PIDs"
2336 msgstr "Pidy"
2337
2338 msgid "Package details for: "
2339 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2340
2341 msgid "Package list update"
2342 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2343
2344 msgid "Packet management"
2345 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2346
2347 msgid "Packet manager"
2348 msgstr "Menadżer pakietów"
2349
2350 msgid "Page"
2351 msgstr "Strona"
2352
2353 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2354 msgid "Pan&Scan"
2355 msgstr "Pan&Scan"
2356
2357 msgid "Parent Directory"
2358 msgstr "Katalog nadrzędny"
2359
2360 msgid "Parental control"
2361 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2362
2363 msgid "Parental control services Editor"
2364 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2365
2366 msgid "Parental control setup"
2367 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2368
2369 msgid "Parental control type"
2370 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2371
2372 msgid "Password"
2373 msgstr ""
2374
2375 msgid "Pause movie at end"
2376 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2377
2378 msgid "Phone number"
2379 msgstr ""
2380
2381 msgid "PiPSetup"
2382 msgstr "Ustawienia PiP"
2383
2384 msgid "PicturePlayer"
2385 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2386
2387 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2388 msgid "Pillarbox"
2389 msgstr "Pillarbox"
2390
2391 msgid "Pilot"
2392 msgstr "Pilot"
2393
2394 msgid "Pin code needed"
2395 msgstr "Potrzebny kod pin"
2396
2397 msgid "Play"
2398 msgstr "Odtwarzaj"
2399
2400 msgid "Play Audio-CD..."
2401 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2402
2403 msgid "Play DVD"
2404 msgstr "Odtwórz DVD"
2405
2406 msgid "Play Music..."
2407 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2408
2409 msgid "Play recorded movies..."
2410 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2411
2412 msgid "Please Reboot"
2413 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2414
2415 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2416 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2417
2418 msgid "Please change recording endtime"
2419 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2420
2421 msgid "Please check your network settings!"
2422 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2423
2424 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2425 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2426
2427 msgid "Please choose an extension..."
2428 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2429
2430 msgid "Please choose he package..."
2431 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2432
2433 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2434 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2435
2436 msgid ""
2437 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2438 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2439 msgstr ""
2440 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2441 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2442
2443 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2444 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2445
2446 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2447 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2448
2449 msgid "Please enter a name for the new marker"
2450 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2451
2452 msgid "Please enter a new filename"
2453 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2454
2455 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2456 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2457
2458 msgid "Please enter name of the new directory"
2459 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2460
2461 msgid "Please enter the correct pin code"
2462 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2463
2464 msgid "Please enter the old pin code"
2465 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2466
2467 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2468 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2469
2470 msgid ""
2471 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2472 "therefore the default directory is being used instead."
2473 msgstr ""
2474 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2475 "katalogu."
2476
2477 msgid "Please press OK to continue."
2478 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2479
2480 msgid "Please press OK!"
2481 msgstr "Wciśnij OK!"
2482
2483 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2484 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2485
2486 msgid "Please select a playlist to delete..."
2487 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2488
2489 msgid "Please select a playlist..."
2490 msgstr "Wybierz playlistę..."
2491
2492 msgid "Please select a subservice to record..."
2493 msgstr "Wybierz subserwis..."
2494
2495 msgid "Please select a subservice..."
2496 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2497
2498 msgid "Please select medium to use as backup location"
2499 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2500
2501 msgid "Please select tag to filter..."
2502 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2503
2504 msgid "Please select target directory or medium"
2505 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2506
2507 msgid "Please select the movie path..."
2508 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2509
2510 msgid "Please set up tuner B"
2511 msgstr "Ustaw Tuner B"
2512
2513 msgid "Please set up tuner C"
2514 msgstr "Ustaw Tuner C"
2515
2516 msgid "Please set up tuner D"
2517 msgstr "Ustaw Tuner D"
2518
2519 msgid ""
2520 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2521 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2522 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2523 msgstr ""
2524 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2525 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2526 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2527
2528 msgid ""
2529 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2530 "the OK button."
2531 msgstr ""
2532 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2533 "OK."
2534
2535 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2536 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2537
2538 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2539 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2540
2541 msgid "Please wait while we configure your network..."
2542 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2543
2544 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2545 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2546
2547 msgid "Please wait..."
2548 msgstr "Proszę czekać..."
2549
2550 msgid "Please wait... Loading list..."
2551 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2552
2553 msgid "Plugin browser"
2554 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2555
2556 msgid "Plugin manager"
2557 msgstr "Menadżer Pluginów"
2558
2559 msgid "Plugin manager help..."
2560 msgstr ""
2561
2562 msgid "Plugin manager process information..."
2563 msgstr ""
2564
2565 msgid "Plugins"
2566 msgstr "Pluginy"
2567
2568 msgid "Polarity"
2569 msgstr "Polaryzacja"
2570
2571 msgid "Polarization"
2572 msgstr "Polaryzacja"
2573
2574 msgid "Polish"
2575 msgstr "Polski"
2576
2577 msgid "Port A"
2578 msgstr "Port A"
2579
2580 msgid "Port B"
2581 msgstr "Port B"
2582
2583 msgid "Port C"
2584 msgstr "Port C"
2585
2586 msgid "Port D"
2587 msgstr "Port D"
2588
2589 msgid "Portuguese"
2590 msgstr "Portugalski"
2591
2592 msgid "Positioner"
2593 msgstr "Pozycjoner"
2594
2595 msgid "Positioner fine movement"
2596 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2597
2598 msgid "Positioner movement"
2599 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2600
2601 msgid "Positioner setup"
2602 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2603
2604 msgid "Positioner storage"
2605 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2606
2607 msgid "Power threshold in mA"
2608 msgstr "Próg mocy w  mA"
2609
2610 msgid "Predefined transponder"
2611 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2612
2613 msgid "Preparing... Please wait"
2614 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2615
2616 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2617 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2618
2619 msgid "Press OK to activate the settings."
2620 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2621
2622 msgid "Press OK to edit the settings."
2623 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2624
2625 #, python-format
2626 msgid "Press OK to get further details for %s"
2627 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2628
2629 msgid "Press OK to scan"
2630 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2631
2632 msgid "Press OK to start the scan"
2633 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2634
2635 msgid "Prev"
2636 msgstr "Poprzedni"
2637
2638 msgid "Preview menu"
2639 msgstr "Podgląd menu"
2640
2641 msgid "Primary DNS"
2642 msgstr "Pierwszy DNS"
2643
2644 msgid "Priority"
2645 msgstr "Priorytet konwertera"
2646
2647 msgid "Process"
2648 msgstr ""
2649
2650 msgid "Properties of current title"
2651 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2652
2653 msgid "Protect services"
2654 msgstr "Ochrona serwisów"
2655
2656 msgid "Protect setup"
2657 msgstr "Ochrona ustawień"
2658
2659 msgid "Provider"
2660 msgstr "Provider"
2661
2662 msgid "Provider to scan"
2663 msgstr "Provider do skanowania"
2664
2665 msgid "Providers"
2666 msgstr "Providerzy"
2667
2668 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2669 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2670
2671 msgid "Quick"
2672 msgstr "Szybko"
2673
2674 msgid "Quickzap"
2675 msgstr "Szybkie przełączanie"
2676
2677 msgid "RC Menu"
2678 msgstr "Menu RC"
2679
2680 msgid "RF output"
2681 msgstr "Wyjście RF"
2682
2683 msgid "RGB"
2684 msgstr "RGB"
2685
2686 msgid "RSS Feed URI"
2687 msgstr "Adres serwisu RSS"
2688
2689 msgid "Radio"
2690 msgstr "Radio"
2691
2692 msgid "Ram Disk"
2693 msgstr "Ram Dysk"
2694
2695 msgid "Random"
2696 msgstr "Losowo"
2697
2698 msgid "Really close without saving settings?"
2699 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2700
2701 msgid "Really delete done timers?"
2702 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2703
2704 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2705 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2706
2707 msgid "Really reboot now?"
2708 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2709
2710 msgid "Really restart now?"
2711 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2712
2713 msgid "Really shutdown now?"
2714 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2715
2716 msgid "Reboot"
2717 msgstr "Restart"
2718
2719 msgid "Reception Settings"
2720 msgstr "Ustawienia powitania"
2721
2722 msgid "Record"
2723 msgstr "Nagraj"
2724
2725 #, python-format
2726 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2727 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2728
2729 msgid "Recorded files..."
2730 msgstr "Nagrane pliki..."
2731
2732 msgid "Recording"
2733 msgstr "Nagrywanie"
2734
2735 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2736 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2737
2738 msgid "Recordings"
2739 msgstr "Nagrania"
2740
2741 msgid "Recordings always have priority"
2742 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2743
2744 msgid "Reenter new pin"
2745 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2746
2747 msgid "Refresh Rate"
2748 msgstr "Wartość odświeżania"
2749
2750 msgid "Refresh rate selection."
2751 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2752
2753 msgid "Reload"
2754 msgstr "Przeładuj"
2755
2756 msgid "Remove"
2757 msgstr "Skasuj"
2758
2759 msgid "Remove Bookmark"
2760 msgstr "Usuń zakładkę"
2761
2762 msgid "Remove Plugins"
2763 msgstr "Usuń pluginy"
2764
2765 msgid "Remove a mark"
2766 msgstr "Usuń znacznik"
2767
2768 msgid "Remove currently selected title"
2769 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2770
2771 msgid "Remove finished."
2772 msgstr "Usuwanie zakończone."
2773
2774 msgid "Remove plugins"
2775 msgstr "Usuń pluginy"
2776
2777 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2778 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2779
2780 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2781 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2782
2783 msgid "Remove timer"
2784 msgstr "Usuń timer"
2785
2786 msgid "Remove title"
2787 msgstr "Usuń tytuł"
2788
2789 msgid "Removing"
2790 msgstr "Usuwanie"
2791
2792 #, python-format
2793 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2794 msgstr ""
2795 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2796
2797 msgid "Rename"
2798 msgstr "Zmień nazwę"
2799
2800 msgid "Rename crashlogs"
2801 msgstr ""
2802
2803 msgid "Repeat"
2804 msgstr "Powtórz"
2805
2806 msgid "Repeat Type"
2807 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
2808
2809 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2810 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2811
2812 msgid "Repeats"
2813 msgstr "Powtarzaj"
2814
2815 msgid "Reset"
2816 msgstr "Resetuj"
2817
2818 msgid "Reset and renumerate title names"
2819 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2820
2821 msgid "Resolution"
2822 msgstr "Rozdzielczość"
2823
2824 msgid "Restart"
2825 msgstr "Restart"
2826
2827 msgid "Restart GUI"
2828 msgstr "Restartuj GUI"
2829
2830 msgid "Restart GUI now?"
2831 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2832
2833 msgid "Restart network"
2834 msgstr "Restart sieci"
2835
2836 msgid "Restart test"
2837 msgstr "Restart testu"
2838
2839 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2840 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2841
2842 msgid "Restore"
2843 msgstr "Przywróć"
2844
2845 msgid "Restore backups..."
2846 msgstr "Przywróć kopie..."
2847
2848 msgid "Restore running"
2849 msgstr "Przywracanie uruchomione"
2850
2851 msgid "Restore running..."
2852 msgstr "Przywracanie uruchomione..."
2853
2854 msgid "Restore system settings"
2855 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
2856
2857 msgid ""
2858 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2859 "settings now."
2860 msgstr ""
2861 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2862 "ustawienia teraz."
2863
2864 msgid "Resume from last position"
2865 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2866
2867 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2868 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2869 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2870 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2871 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2872 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2873 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2874 msgid "Resuming playback"
2875 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2876
2877 msgid "Return to file browser"
2878 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2879
2880 msgid "Return to movie list"
2881 msgstr "Powrót do listy filmów"
2882
2883 msgid "Return to previous service"
2884 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2885
2886 msgid "Rewind speeds"
2887 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
2888
2889 msgid "Right"
2890 msgstr "Prawo"
2891
2892 msgid "Rolloff"
2893 msgstr "Rolloff"
2894
2895 msgid "Rotor turning speed"
2896 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2897
2898 msgid "Running"
2899 msgstr "Uruchomiony"
2900
2901 msgid "Russian"
2902 msgstr "Rosyjski"
2903
2904 msgid "S-Video"
2905 msgstr "S-Video"
2906
2907 msgid "SNR"
2908 msgstr "SNR"
2909
2910 msgid "SNR:"
2911 msgstr "SNR:"
2912
2913 msgid "Sat"
2914 msgstr "Sob"
2915
2916 msgid "Sat / Dish Setup"
2917 msgstr "Ustawienia anteny"
2918
2919 msgid "Satellite"
2920 msgstr "Satelita"
2921
2922 msgid "Satellite Equipment Setup"
2923 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
2924
2925 msgid "Satellites"
2926 msgstr "Satelity"
2927
2928 msgid "Satfinder"
2929 msgstr "Miernik sygnału"
2930
2931 msgid "Sats"
2932 msgstr "Satelity"
2933
2934 msgid "Satteliteequipment"
2935 msgstr "Wyposażenie satelity"
2936
2937 msgid "Saturday"
2938 msgstr "Sobota"
2939
2940 msgid "Save"
2941 msgstr "Zapisz"
2942
2943 msgid "Save Playlist"
2944 msgstr "Zachowaj Playlistę"
2945
2946 msgid "Scaling Mode"
2947 msgstr "Tryb skalowania"
2948
2949 msgid "Scan "
2950 msgstr "Skanuj"
2951
2952 msgid "Scan Files..."
2953 msgstr "Skanuj Pliki..."
2954
2955 msgid "Scan QAM128"
2956 msgstr "Skanuj QAM128"
2957
2958 msgid "Scan QAM16"
2959 msgstr "Skanuj QAM16"
2960
2961 msgid "Scan QAM256"
2962 msgstr "Skanuj QAM256"
2963
2964 msgid "Scan QAM32"
2965 msgstr "Skanuj QAM32"
2966
2967 msgid "Scan QAM64"
2968 msgstr "Skanuj QAM64"
2969
2970 msgid "Scan SR6875"
2971 msgstr "Skanuj SR6875"
2972
2973 msgid "Scan SR6900"
2974 msgstr "Skanuj SR6900"
2975
2976 msgid "Scan Wireless Networks"
2977 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2978
2979 msgid "Scan additional SR"
2980 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2981
2982 msgid "Scan band EU HYPER"
2983 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2984
2985 msgid "Scan band EU MID"
2986 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2987
2988 msgid "Scan band EU SUPER"
2989 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2990
2991 msgid "Scan band EU UHF IV"
2992 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2993
2994 msgid "Scan band EU UHF V"
2995 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2996
2997 msgid "Scan band EU VHF I"
2998 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2999
3000 msgid "Scan band EU VHF III"
3001 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
3002
3003 msgid "Scan band US HIGH"
3004 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
3005
3006 msgid "Scan band US HYPER"
3007 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
3008
3009 msgid "Scan band US LOW"
3010 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
3011
3012 msgid "Scan band US MID"
3013 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
3014
3015 msgid "Scan band US SUPER"
3016 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3017
3018 msgid ""
3019 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3020 "WLAN USB Stick\n"
3021 msgstr ""
3022 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
3023 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3024
3025 msgid ""
3026 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3027 msgstr ""
3028 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3029
3030 msgid "Search east"
3031 msgstr "Szukaj na wschód"
3032
3033 msgid "Search west"
3034 msgstr "Szukaj na zachód"
3035
3036 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3037 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3038
3039 msgid "Secondary DNS"
3040 msgstr "Drugi DNS"
3041
3042 msgid "Seek"
3043 msgstr "Wyszukiwanie"
3044
3045 msgid "Select"
3046 msgstr "Wybierz"
3047
3048 msgid "Select HDD"
3049 msgstr "Wybierz HDD"
3050
3051 msgid "Select IPKG source to edit..."
3052 msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
3053
3054 msgid "Select Location"
3055 msgstr "Wybierz lokalizację"
3056
3057 msgid "Select Network Adapter"
3058 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3059
3060 msgid "Select a movie"
3061 msgstr "Wybierz film"
3062
3063 msgid "Select audio mode"
3064 msgstr "Wybierz tryb audio"
3065
3066 msgid "Select audio track"
3067 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3068
3069 msgid "Select channel to record from"
3070 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3071
3072 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3073 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3074
3075 msgid "Select files/folders to backup..."
3076 msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
3077
3078 msgid "Select image"
3079 msgstr "Wybierz image"
3080
3081 msgid "Select provider to add..."
3082 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3083
3084 msgid "Select refresh rate"
3085 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3086
3087 msgid "Select service to add..."
3088 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3089
3090 msgid "Select video input"
3091 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3092
3093 msgid "Select video input with up/down buttons"
3094 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3095
3096 msgid "Select video mode"
3097 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3098
3099 msgid "Selected source image"
3100 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3101
3102 msgid "Send DiSEqC"
3103 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3104
3105 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3106 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3107
3108 msgid "Seperate titles with a main menu"
3109 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3110
3111 msgid "Sequence repeat"
3112 msgstr "Powtórka sekwencji"
3113
3114 msgid "Serbian"
3115 msgstr ""
3116
3117 msgid "Service"
3118 msgstr "Informacje o serwisie..."
3119
3120 msgid "Service Scan"
3121 msgstr "Skanowanie serwisu"
3122
3123 msgid "Service Searching"
3124 msgstr "Szukanie serwisów"
3125
3126 msgid "Service has been added to the favourites."
3127 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3128
3129 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3130 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3131
3132 msgid ""
3133 "Service invalid!\n"
3134 "(Timeout reading PMT)"
3135 msgstr ""
3136 "Serwis niewłaściwy!\n"
3137 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3138
3139 msgid ""
3140 "Service not found!\n"
3141 "(SID not found in PAT)"
3142 msgstr ""
3143 "Serwis nie znaleziony!\n"
3144 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3145
3146 msgid "Service scan"
3147 msgstr "Skanowanie serwisów"
3148
3149 msgid ""
3150 "Service unavailable!\n"
3151 "Check tuner configuration!"
3152 msgstr ""
3153 "Serwis niedostępny!\n"
3154 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3155
3156 msgid "Serviceinfo"
3157 msgstr "Info o serwisie"
3158
3159 msgid "Services"
3160 msgstr "Serwisy"
3161
3162 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3163 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3164
3165 msgid "Set as default Interface"
3166 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3167
3168 msgid "Set interface as default Interface"
3169 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3170
3171 msgid "Set limits"
3172 msgstr "Ustaw limity"
3173
3174 msgid "Settings"
3175 msgstr "Ustawienia"
3176
3177 msgid "Setup"
3178 msgstr "Konfiguracja"
3179
3180 msgid "Setup Mode"
3181 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3182
3183 msgid "Show Info"
3184 msgstr "Pokaż Info"
3185
3186 msgid "Show Message when Recording starts"
3187 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3188
3189 msgid "Show WLAN Status"
3190 msgstr "Pokaż status WLAN"
3191
3192 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3193 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3194
3195 msgid "Show infobar on channel change"
3196 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3197
3198 msgid "Show infobar on event change"
3199 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3200
3201 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3202 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3203
3204 msgid "Show positioner movement"
3205 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3206
3207 msgid "Show services beginning with"
3208 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3209
3210 msgid "Show the radio player..."
3211 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3212
3213 msgid "Show the tv player..."
3214 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3215
3216 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3217 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3218
3219 msgid "Shutdown Dreambox after"
3220 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3221
3222 msgid "Similar"
3223 msgstr "Podobne"
3224
3225 msgid "Similar broadcasts:"
3226 msgstr "Podobne transmisje:"
3227
3228 msgid "Simple"
3229 msgstr "Prosta"
3230
3231 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3232 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3233
3234 msgid "Single"
3235 msgstr "Jeden"
3236
3237 msgid "Single EPG"
3238 msgstr "Zwykłe EPG"
3239
3240 msgid "Single satellite"
3241 msgstr "Jeden satelita"
3242
3243 msgid "Single transponder"
3244 msgstr "Jeden transponder"
3245
3246 msgid "Singlestep (GOP)"
3247 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3248
3249 msgid "Skin..."
3250 msgstr "Skiny..."
3251
3252 msgid "Skins"
3253 msgstr "Skiny"
3254
3255 msgid "Sleep Timer"
3256 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3257
3258 msgid "Sleep timer action:"
3259 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3260
3261 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3262 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3263
3264 #, python-format
3265 msgid "Slot %d"
3266 msgstr "Slot %d"
3267
3268 msgid "Slovakian"
3269 msgstr ""
3270
3271 msgid "Slovenian"
3272 msgstr ""
3273
3274 msgid "Slow"
3275 msgstr "Wolno"
3276
3277 msgid "Slow Motion speeds"
3278 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3279
3280 msgid "Software"
3281 msgstr "Oprogramowanie"
3282
3283 msgid "Software manager"
3284 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3285
3286 msgid "Software manager..."
3287 msgstr "Menadżer oprogramowania..."
3288
3289 msgid "Software restore"
3290 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3291
3292 msgid "Software update"
3293 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3294
3295 msgid "Some plugins are not available:\n"
3296 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3297
3298 msgid "Somewhere else"
3299 msgstr "Gdzie indziej"
3300
3301 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3302 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3303
3304 msgid "Sorry no backups found!"
3305 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3306
3307 msgid ""
3308 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3309 "\n"
3310 "Please choose an other one."
3311 msgstr ""
3312 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3313 "\n"
3314 "Wybierz inną."
3315
3316 msgid ""
3317 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3318 "Please choose an other one."
3319 msgstr ""
3320 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3321 "Wybierz inne miejsce."
3322
3323 msgid "Sorry, no Details available!"
3324 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3325
3326 msgid ""
3327 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3328 "\n"
3329 "Please choose another one."
3330 msgstr ""
3331 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3332 "\n"
3333 "Wybierz inne miejsce."
3334
3335 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3336 msgid "Sort A-Z"
3337 msgstr "Sortuj od A-Z"
3338
3339 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3340 msgid "Sort Time"
3341 msgstr "Sortuj po czasie"
3342
3343 msgid "Sound"
3344 msgstr "Dźwięk"
3345
3346 msgid "Soundcarrier"
3347 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3348
3349 msgid "South"
3350 msgstr "Południe"
3351
3352 msgid "Spanish"
3353 msgstr "Hiszpański"
3354
3355 msgid "Standby"
3356 msgstr "Czuwanie"
3357
3358 msgid "Standby / Restart"
3359 msgstr "Czuwanie / Restart"
3360
3361 msgid "Start from the beginning"
3362 msgstr "Rozpocznij od początku"
3363
3364 msgid "Start recording?"
3365 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3366
3367 msgid "Start test"
3368 msgstr "Testuj"
3369
3370 msgid "StartTime"
3371 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3372
3373 msgid "Starting on"
3374 msgstr "Rozpocznij od"
3375
3376 msgid "Step east"
3377 msgstr "Krok na wschód"
3378
3379 msgid "Step west"
3380 msgstr "Krok na zachód"
3381
3382 msgid "Stereo"
3383 msgstr "Stereo"
3384
3385 msgid "Stop"
3386 msgstr "Zatrzymaj"
3387
3388 msgid "Stop Timeshift?"
3389 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3390
3391 msgid "Stop current event and disable coming events"
3392 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3393
3394 msgid "Stop current event but not coming events"
3395 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3396
3397 msgid "Stop playing this movie?"
3398 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3399
3400 msgid "Stop test"
3401 msgstr "Zakończ test"
3402
3403 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3404 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3405
3406 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3407 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3408
3409 msgid "Store position"
3410 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3411
3412 msgid "Stored position"
3413 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3414
3415 msgid "Subservice list..."
3416 msgstr "Lista subserwisów..."
3417
3418 msgid "Subservices"
3419 msgstr "Subserwisy"
3420
3421 msgid "Subtitle selection"
3422 msgstr "Wybór napisów"
3423
3424 msgid "Subtitles"
3425 msgstr "Napisy"
3426
3427 msgid "Sun"
3428 msgstr "Nie"
3429
3430 msgid "Sunday"
3431 msgstr "Niedziela"
3432
3433 msgid "Swap Services"
3434 msgstr "Zamiana serwisów"
3435
3436 msgid "Swedish"
3437 msgstr "Szwedzki"
3438
3439 msgid "Switch to next subservice"
3440 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3441
3442 msgid "Switch to previous subservice"
3443 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3444
3445 msgid "Symbol Rate"
3446 msgstr "Symbol Rate"
3447
3448 msgid "Symbolrate"
3449 msgstr "Symbolrate"
3450
3451 msgid "System"
3452 msgstr "System"
3453
3454 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3455 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3456 msgstr ""
3457 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3458 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3459 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3460
3461 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3462 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3463
3464 msgid "TV System"
3465 msgstr "System TV"
3466
3467 msgid "Table of content for collection"
3468 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3469
3470 msgid "Tag 1"
3471 msgstr "Oznaczenie 1"
3472
3473 msgid "Tag 2"
3474 msgstr "Oznaczenie 2"
3475
3476 msgid "Tags"
3477 msgstr "Oznaczenia"
3478
3479 msgid "Terrestrial"
3480 msgstr "Naziemny"
3481
3482 msgid "Terrestrial provider"
3483 msgstr "Naziemny provider"
3484
3485 msgid "Test DiSEqC settings"
3486 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3487
3488 msgid "Test Type"
3489 msgstr "Typ Testu"
3490
3491 msgid "Test mode"
3492 msgstr "Tryb testowy"
3493
3494 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3495 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3496
3497 msgid "Test-Messagebox?"
3498 msgstr "Informacja testowa?"
3499
3500 msgid ""
3501 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3502 "Please press OK to start using your Dreambox."
3503 msgstr ""
3504 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3505 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3506
3507 msgid ""
3508 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3509 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3510 "players) instead?"
3511 msgstr ""
3512 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3513 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3514 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3515
3516 msgid ""
3517 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3518 "the feed server and save it on the stick?"
3519 msgstr ""
3520 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3521 "servera i zachować je na USB?"
3522
3523 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3524 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3525
3526 #, python-format
3527 msgid ""
3528 "The following device was found:\n"
3529 "\n"
3530 "%s\n"
3531 "\n"
3532 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3533 msgstr ""
3534 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3535 "\n"
3536 "%s\n"
3537 "\n"
3538 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3539
3540 msgid "The following files were found..."
3541 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3542
3543 msgid ""
3544 "The input port should be configured now.\n"
3545 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3546 "want to do that now?"
3547 msgstr ""
3548 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3549 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3550 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3551
3552 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3553 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3554
3555 msgid ""
3556 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3557 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3558 msgstr ""
3559 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3560 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3561
3562 msgid ""
3563 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3564 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3565 "risk!"
3566 msgstr ""
3567 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3568 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3569
3570 msgid ""
3571 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3572 "corrupted!"
3573 msgstr ""
3574 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3575 "lub zepsuty!"
3576
3577 msgid "The package doesn't contain anything."
3578 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3579
3580 #, python-format
3581 msgid "The path %s already exists."
3582 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3583
3584 msgid "The pin code has been changed successfully."
3585 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3586
3587 msgid "The pin code you entered is wrong."
3588 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3589
3590 msgid "The pin codes you entered are different."
3591 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3592
3593 #, python-format
3594 msgid "The results have been written to %s."
3595 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3596
3597 msgid "The sleep timer has been activated."
3598 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3599
3600 msgid "The sleep timer has been disabled."
3601 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3602
3603 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3604 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3605
3606 msgid ""
3607 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3608 "Please install it."
3609 msgstr ""
3610 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3611 "Proszę go zainstalować."
3612
3613 msgid ""
3614 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3615 msgstr ""
3616 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3617 "teraz?"
3618
3619 msgid "The wizard is finished now."
3620 msgstr "Kreator zakończony."
3621
3622 msgid "There are at least "
3623 msgstr ""
3624
3625 msgid "There are no default services lists in your image."
3626 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3627
3628 msgid "There are no default settings in your image."
3629 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3630
3631 msgid ""
3632 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3633 "Do you really want to continue?"
3634 msgstr ""
3635 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3636 "Czy kontynuować?"
3637
3638 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3639 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3640
3641 #, python-format
3642 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3643 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3644
3645 msgid ""
3646 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3647 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3648 msgstr ""
3649 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3650 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3651 "flash?"
3652
3653 msgid ""
3654 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3655 "flash memory?"
3656 msgstr ""
3657 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3658 "pamięć flash?"
3659
3660 msgid ""
3661 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3662 "content on the disc."
3663 msgstr ""
3664 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3665 "nosniku."
3666
3667 #, python-format
3668 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3669 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3670
3671 #, python-format
3672 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3673 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3674
3675 msgid "This is step number 2."
3676 msgstr "To jest krok numer 2."
3677
3678 msgid "This is unsupported at the moment."
3679 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3680
3681 msgid "This plugin is installed."
3682 msgstr ""
3683
3684 msgid "This plugin is not installed."
3685 msgstr ""
3686
3687 msgid "This plugin will be installed."
3688 msgstr ""
3689
3690 msgid "This plugin will be removed."
3691 msgstr ""
3692
3693 msgid ""
3694 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3695 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3696 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3697 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3698 "the \"Nameserver\" Configuration"
3699 msgstr ""
3700 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3701 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3702 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3703 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3704 "\"Nameserver\" konfigurację"
3705
3706 msgid ""
3707 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3708 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3709 "- verify that a network cable is attached\n"
3710 "- verify that the cable is not broken"
3711 msgstr ""
3712 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3713 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3714 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3715 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3716
3717 msgid ""
3718 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3719 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3720 "- no valid IP Address was found\n"
3721 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3722 msgstr ""
3723 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3724 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3725 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3726 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3727
3728 msgid ""
3729 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3730 "configuration with DHCP.\n"
3731 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3732 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3733 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3734 "dialog.\n"
3735 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3736 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3737 msgstr ""
3738 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3739 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3740 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3741 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3742 "adaptera sieciowego.\n"
3743 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3744 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3745
3746 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3747 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3748
3749 msgid "Three"
3750 msgstr "Trzy"
3751
3752 msgid "Threshold"
3753 msgstr "Próg"
3754
3755 msgid "Thu"
3756 msgstr "Czw"
3757
3758 msgid "Thumbnails"
3759 msgstr "Miniatury"
3760
3761 msgid "Thursday"
3762 msgstr "Czwartek"
3763
3764 msgid "Time"
3765 msgstr "Czas"
3766
3767 msgid "Time/Date Input"
3768 msgstr "Czas / Data"
3769
3770 msgid "Timer"
3771 msgstr "Timer"
3772
3773 msgid "Timer Edit"
3774 msgstr "Edycja timera"
3775
3776 msgid "Timer Editor"
3777 msgstr "Edytor timera"
3778
3779 msgid "Timer Type"
3780 msgstr "Typ timera"
3781
3782 msgid "Timer entry"
3783 msgstr "Programowanie timera"
3784
3785 msgid "Timer log"
3786 msgstr "Log timera"
3787
3788 msgid ""
3789 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3790 "Please recheck it!"
3791 msgstr ""
3792 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3793 "Proszę to sprawdzić!"
3794
3795 msgid "Timer sanity error"
3796 msgstr "Błąd timera"
3797
3798 msgid "Timer selection"
3799 msgstr "Wybór timera"
3800
3801 msgid "Timer status:"
3802 msgstr "Status timera:"
3803
3804 msgid "Timeshift"
3805 msgstr "Timeshift"
3806
3807 msgid "Timeshift not possible!"
3808 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3809
3810 msgid "Timeshift path..."
3811 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3812
3813 msgid "Timezone"
3814 msgstr "Strefa czasu"
3815
3816 msgid "Title"
3817 msgstr "Tytuł utworu"
3818
3819 msgid "Title properties"
3820 msgstr "Właściwości tytułu"
3821
3822 msgid "Titleset mode"
3823 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
3824
3825 msgid ""
3826 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3827 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3828 "stick.\n"
3829 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3830 "for 10 seconds.\n"
3831 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3832 msgstr ""
3833 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3834 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3835 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3836 "sekund.\n"
3837 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3838
3839 msgid "Today"
3840 msgstr "Dzisiaj"
3841
3842 msgid "Tone mode"
3843 msgstr "Tryb tonowy"
3844
3845 msgid "Toneburst"
3846 msgstr "Toneburst"
3847
3848 msgid "Toneburst A/B"
3849 msgstr "Toneburst A/B"
3850
3851 msgid "Track"
3852 msgstr "Ścieżka"
3853
3854 msgid "Translation"
3855 msgstr "Tłumaczenie"
3856
3857 msgid "Translation:"
3858 msgstr "Tłumaczenie:"
3859
3860 msgid "Transmission Mode"
3861 msgstr "Tryb transmisji"
3862
3863 msgid "Transmission mode"
3864 msgstr "Tryb transmisji"
3865
3866 msgid "Transponder"
3867 msgstr "Transponder"
3868
3869 msgid "Transponder Type"
3870 msgstr "Typ transpondera"
3871
3872 msgid "Tries left:"
3873 msgstr "Próby skończone:"
3874
3875 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3876 msgstr ""
3877 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3878
3879 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3880 msgstr ""
3881 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3882
3883 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3884 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
3885
3886 msgid "Tue"
3887 msgstr "Wto"
3888
3889 msgid "Tuesday"
3890 msgstr "Wtorek"
3891
3892 msgid "Tune"
3893 msgstr "Ustaw"
3894
3895 msgid "Tune failed!"
3896 msgstr "Strojenie nieudane!"
3897
3898 msgid "Tuner"
3899 msgstr "Tuner"
3900
3901 msgid "Tuner "
3902 msgstr "Tuner "
3903
3904 msgid "Tuner Slot"
3905 msgstr "Slot tunera"
3906
3907 msgid "Tuner configuration"
3908 msgstr "Konfiguracja tunera"
3909
3910 msgid "Tuner status"
3911 msgstr "Status tunera"
3912
3913 msgid "Turkish"
3914 msgstr "Turecki"
3915
3916 msgid "Two"
3917 msgstr "Dwa"
3918
3919 msgid "Type"
3920 msgstr "Typ"
3921
3922 msgid "Type of scan"
3923 msgstr "Typ skanowania"
3924
3925 msgid "USALS"
3926 msgstr "USALS"
3927
3928 msgid "USB"
3929 msgstr "USB"
3930
3931 msgid "USB Stick"
3932 msgstr "USB Stick"
3933
3934 msgid "USB stick wizard"
3935 msgstr "Kreator pamięci USB"
3936
3937 msgid "Ukrainian"
3938 msgstr "Ukraiński"
3939
3940 msgid ""
3941 "Unable to complete filesystem check.\n"
3942 "Error: "
3943 msgstr ""
3944 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3945 "Błąd: "
3946
3947 msgid ""
3948 "Unable to initialize harddisk.\n"
3949 "Error: "
3950 msgstr ""
3951 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3952 "Błąd: "
3953
3954 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3955 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
3956
3957 msgid ""
3958 "Undo\n"
3959 "Install"
3960 msgstr ""
3961
3962 msgid ""
3963 "Undo\n"
3964 "Remove"
3965 msgstr ""
3966
3967 msgid "Unicable"
3968 msgstr "Unicable"
3969
3970 msgid "Unicable LNB"
3971 msgstr "Unicable LNB"
3972
3973 msgid "Unicable Martix"
3974 msgstr "Unicable Martix"
3975
3976 msgid "Universal LNB"
3977 msgstr "Uniwersalny LNB"
3978
3979 msgid "Unmount failed"
3980 msgstr "Błąd odmontowania"
3981
3982 msgid "Update"
3983 msgstr "Uaktualnienie"
3984
3985 msgid "Updates your receiver's software"
3986 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3987
3988 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3989 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3990
3991 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3992 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3993
3994 msgid "Upgrade"
3995 msgstr ""
3996
3997 msgid "Upgrade finished."
3998 msgstr "Aktualizacja zakończona."
3999
4000 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4001 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
4002
4003 msgid "Upgrading"
4004 msgstr "Aktualizowanie"
4005
4006 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4007 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
4008
4009 msgid "Use"
4010 msgstr "Użyj"
4011
4012 msgid "Use DHCP"
4013 msgstr "Użyj DHCP"
4014
4015 msgid "Use Interface"
4016 msgstr "Użyj intrefejsu"
4017
4018 msgid "Use Power Measurement"
4019 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4020
4021 msgid "Use a gateway"
4022 msgstr "Użyj bramy"
4023
4024 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4025 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4026 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4027 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4028 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4029 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4030 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4031 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4032 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4033 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4034 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4035 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4036 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4037 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4038
4039 msgid "Use power measurement"
4040 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4041
4042 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4043 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4044
4045 msgid ""
4046 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4047 "\n"
4048 "Please set up tuner A"
4049 msgstr ""
4050 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4051 "\n"
4052 "Wybierz Tuner A"
4053
4054 msgid ""
4055 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4056 "press OK."
4057 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4058
4059 msgid "Use usals for this sat"
4060 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4061
4062 msgid "Use wizard to set up basic features"
4063 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4064
4065 msgid "Used service scan type"
4066 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4067
4068 msgid "User defined"
4069 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4070
4071 msgid "Username"
4072 msgstr ""
4073
4074 msgid "VCR scart"
4075 msgstr "VCR Scart"
4076
4077 msgid "VMGM (intro trailer)"
4078 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4079
4080 msgid "Vertical"
4081 msgstr "Pionowa [V]"
4082
4083 msgid "Video Fine-Tuning"
4084 msgstr "Korekcja obrazu..."
4085
4086 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4087 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4088
4089 msgid "Video Output"
4090 msgstr "Wyjście Wideo"
4091
4092 msgid "Video Setup"
4093 msgstr "Ustawienia Wideo"
4094
4095 msgid "Video Wizard"
4096 msgstr "Kreator Wideo"
4097
4098 msgid ""
4099 "Video input selection\n"
4100 "\n"
4101 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4102 "input port).\n"
4103 "\n"
4104 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4105 msgstr ""
4106 "Wybór wejścia wideo\n"
4107 "\n"
4108 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
4109 "port wejścia).\n"
4110 "\n"
4111 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4112
4113 msgid "Video mode selection."
4114 msgstr "Wybór trybu wideo"
4115
4116 msgid "View Movies..."
4117 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4118
4119 msgid "View Photos..."
4120 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4121
4122 msgid "View Rass interactive..."
4123 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4124
4125 msgid "View Video CD..."
4126 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4127
4128 msgid "View details"
4129 msgstr ""
4130
4131 msgid "View list of available "
4132 msgstr ""
4133
4134 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4135 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4136
4137 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4138 msgstr ""
4139 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4140
4141 msgid "View list of available EPG extensions."
4142 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4143
4144 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4145 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4146
4147 msgid "View list of available communication extensions."
4148 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4149
4150 msgid "View list of available default settings"
4151 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4152
4153 msgid "View list of available multimedia extensions."
4154 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4155
4156 msgid "View list of available networking extensions"
4157 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4158
4159 msgid "View list of available recording extensions"
4160 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4161
4162 msgid "View list of available skins"
4163 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4164
4165 msgid "View list of available software extensions"
4166 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4167
4168 msgid "View list of available system extensions"
4169 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4170
4171 msgid "View teletext..."
4172 msgstr "Pokaż teletext..."
4173
4174 msgid "Virtual KeyBoard"
4175 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4176
4177 msgid "Voltage mode"
4178 msgstr "Tryb napięcia"
4179
4180 msgid "Volume"
4181 msgstr "Głośność"
4182
4183 msgid "W"
4184 msgstr "W"
4185
4186 msgid "WEP"
4187 msgstr "WEP"
4188
4189 msgid "WPA"
4190 msgstr "WPA"
4191
4192 msgid "WPA or WPA2"
4193 msgstr "WPA lub WPA2"
4194
4195 msgid "WPA2"
4196 msgstr "WPA2"
4197
4198 msgid "WSS on 4:3"
4199 msgstr "WSS na 4:3"
4200
4201 msgid "Waiting"
4202 msgstr "Oczekiwanie"
4203
4204 msgid ""
4205 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4206 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4207 "Please press OK to begin."
4208 msgstr ""
4209 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4210 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4211 "na 60hz.\n"
4212 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4213
4214 msgid "Wed"
4215 msgstr "Śro"
4216
4217 msgid "Wednesday"
4218 msgstr "Środa"
4219
4220 msgid "Weekday"
4221 msgstr "Dzień tygodnia"
4222
4223 msgid ""
4224 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4225 "\n"
4226 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4227 "cut'.\n"
4228 "\n"
4229 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4230 msgstr ""
4231 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4232 "\n"
4233 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4234 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4235 "\n"
4236 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4237 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4238
4239 msgid ""
4240 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4241 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4242 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4243 msgstr ""
4244 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4245 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4246 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4247 "oprogramowanie."
4248
4249 msgid ""
4250 "Welcome.\n"
4251 "\n"
4252 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4253 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4254 msgstr ""
4255 "Witaj.\n"
4256 "\n"
4257 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4258 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4259
4260 msgid "Welcome..."
4261 msgstr "Witam..."
4262
4263 msgid "West"
4264 msgstr "Zachód"
4265
4266 msgid "What do you want to scan?"
4267 msgstr "Co chcesz skanować?"
4268
4269 msgid "What to do with sent crashlogs:"
4270 msgstr ""
4271
4272 msgid ""
4273 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4274 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4275 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4276 "automatically!\n"
4277 "\n"
4278 "Really do a factory reset?"
4279 msgstr ""
4280 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4281 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4282 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4283 "\n"
4284 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4285
4286 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4287 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4288
4289 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"