Enigma2/po: add new translations
[vuplus_dvbapp] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-09-11 18:28+0200\n"
11 "Last-Translator: Hendrik Gross <h_gross@neti.ee> ja Arvo Järve "
12 "<arvo@softshark.ee>. Tõlkel abiks oli Raivo\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Vastuvõtu sätted"
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Vajuta OK ja oota!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Tee sätetest varukoopia."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Muuda uuenduste allika aadressi."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your Dreambox software."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Press OK on your remote control to continue."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Jätkamiseks vajuta OK"
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox settings."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Vastuvõtja sätete taastamine."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox with a new firmware."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your backups by date."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Scan for local extensions and install them."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
95
96 msgid ""
97 "\n"
98 "Select your backup device.\n"
99 "Current device: "
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
103 "Hetke säte: "
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "System will restart after the restore!"
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
111
112 msgid " "
113 msgstr ""
114
115 msgid " extensions."
116 msgstr "Laiendused"
117
118 msgid " packages selected."
119 msgstr " paketti valitud"
120
121 msgid " updates available."
122 msgstr " uuendust saadaval."
123
124 msgid " wireless networks found!"
125 msgstr "leitud WiFi võrk!"
126
127 msgid "#000000"
128 msgstr ""
129
130 msgid "#0064c7"
131 msgstr ""
132
133 msgid "#25062748"
134 msgstr ""
135
136 msgid "#389416"
137 msgstr ""
138
139 msgid "#80000000"
140 msgstr ""
141
142 msgid "#80ffffff"
143 msgstr ""
144
145 msgid "#bab329"
146 msgstr ""
147
148 msgid "#f23d21"
149 msgstr ""
150
151 msgid "#ffffff"
152 msgstr ""
153
154 msgid "#ffffffff"
155 msgstr ""
156
157 msgid "%H:%M"
158 msgstr "%H:%M"
159
160 #, python-format
161 msgid "%d jobs are running in the background!"
162 msgstr "%d protsessi käib taustal"
163
164 #, python-format
165 msgid "%d min"
166 msgstr "%d min"
167
168 #, python-format
169 msgid "%d services found!"
170 msgstr "%d kanalit leitud!"
171
172 msgid "%d.%B %Y"
173 msgstr "%d.%B %Y"
174
175 #, python-format
176 msgid ""
177 "%s\n"
178 "(%s, %d MB free)"
179 msgstr ""
180 "%s\n"
181 "(%s, %d MB vaba)"
182
183 #, python-format
184 msgid "%s (%s)\n"
185 msgstr "%s (%s)\n"
186
187 msgid "(ZAP)"
188 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
189
190 msgid "(empty)"
191 msgstr "(tühi)"
192
193 msgid "(show optional DVD audio menu)"
194 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
195
196 msgid "* Only available if more than one interface is active."
197 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
198
199 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
200 msgstr "* Ainult SSID ja võrguvõtme sisestamiseks"
201
202 msgid ".NFI Download failed:"
203 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
204
205 msgid ""
206 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
207 msgstr ""
208 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
209 "paigaldada!"
210
211 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
212 msgstr "/usr/share/enigma2 kaust"
213
214 msgid "/var directory"
215 msgstr "/var kaust"
216
217 msgid "0"
218 msgstr "0"
219
220 msgid "1"
221 msgstr "1"
222
223 msgid "1 wireless network found!"
224 msgstr "1 traadita võrk leitud!"
225
226 msgid "1.0"
227 msgstr "1.0"
228
229 msgid "1.1"
230 msgstr "1.1"
231
232 msgid "1.2"
233 msgstr "1.2"
234
235 msgid "12V output"
236 msgstr "12V väljund"
237
238 msgid "13 V"
239 msgstr "13 V"
240
241 msgid "16:10"
242 msgstr "16:10"
243
244 msgid "16:10 Letterbox"
245 msgstr "16:10 Letterbox"
246
247 msgid "16:10 PanScan"
248 msgstr "16:10 PanScan"
249
250 msgid "16:9"
251 msgstr "16:9"
252
253 msgid "16:9 Letterbox"
254 msgstr "16:9 Letterbox"
255
256 msgid "16:9 always"
257 msgstr "16:9 alati"
258
259 msgid "18 V"
260 msgstr "18 V"
261
262 msgid "2"
263 msgstr "2"
264
265 msgid "3"
266 msgstr "3"
267
268 msgid "30 minutes"
269 msgstr "30 minutit"
270
271 msgid "4"
272 msgstr "4"
273
274 msgid "4:3"
275 msgstr "4:3"
276
277 msgid "4:3 Letterbox"
278 msgstr "4:3 Letterbox"
279
280 msgid "4:3 PanScan"
281 msgstr "4:3 PanScan"
282
283 msgid "5"
284 msgstr "5"
285
286 msgid "5 minutes"
287 msgstr "5 minutit"
288
289 msgid "50 Hz"
290 msgstr "50 Hz"
291
292 msgid "6"
293 msgstr "6"
294
295 msgid "60 minutes"
296 msgstr "60 minutit"
297
298 msgid "7"
299 msgstr "7"
300
301 msgid "8"
302 msgstr "8"
303
304 msgid "9"
305 msgstr "9"
306
307 msgid "<Current movielist location>"
308 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
309
310 msgid "<Default movie location>"
311 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
312
313 msgid "<Last timer location>"
314 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
315
316 msgid "<unknown>"
317 msgstr "<tundmatu>"
318
319 msgid "??"
320 msgstr "??"
321
322 msgid "A"
323 msgstr "A"
324
325 #, python-format
326 msgid ""
327 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
328 "Do you want to keep your version?"
329 msgstr ""
330 "Konfiguratsioonifaili  (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
331 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
332
333 msgid ""
334 "A finished record timer wants to set your\n"
335 "Dreambox to standby. Do that now?"
336 msgstr ""
337 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
338 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
339
340 msgid ""
341 "A finished record timer wants to shut down\n"
342 "your Dreambox. Shutdown now?"
343 msgstr ""
344 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
345 "välja lülitada. Kas lülitab?"
346
347 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
348 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
349
350 #, python-format
351 msgid ""
352 "A record has been started:\n"
353 "%s"
354 msgstr ""
355 "Salvestus on alanud:\n"
356 "%s"
357
358 msgid ""
359 "A recording is currently running.\n"
360 "What do you want to do?"
361 msgstr ""
362 "Hetkel salvestatakse.\n"
363 "Mida soovid teha?"
364
365 msgid ""
366 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
367 "configure the positioner."
368 msgstr ""
369 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
370 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
371
372 msgid ""
373 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
374 "start the satfinder."
375 msgstr ""
376 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
377 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
378
379 #, python-format
380 msgid "A required tool (%s) was not found."
381 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
382
383 msgid "A search for available updates is currently in progress."
384 msgstr "Otsime uuendusi..."
385
386 msgid ""
387 "A second configured interface has been found.\n"
388 "\n"
389 "Do you want to disable the second network interface?"
390 msgstr ""
391 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
392 "\n"
393 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
394
395 msgid ""
396 "A sleep timer wants to set your\n"
397 "Dreambox to standby. Do that now?"
398 msgstr ""
399 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
400 "standby-sse. Kas panna?"
401
402 msgid ""
403 "A sleep timer wants to shut down\n"
404 "your Dreambox. Shutdown now?"
405 msgstr ""
406 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
407 "lülitada. Kas lülitab?"
408
409 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
410 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
411
412 msgid ""
413 "A timer failed to record!\n"
414 "Disable TV and try again?\n"
415 msgstr ""
416 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
417 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
418
419 msgid "A/V Settings"
420 msgstr "Heli- ja pildisätted"
421
422 msgid "AA"
423 msgstr "AA"
424
425 msgid "AB"
426 msgstr "AB"
427
428 msgid "AC3 default"
429 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
430
431 msgid "AC3 downmix"
432 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
433
434 msgid "Abort"
435 msgstr "Katkesta"
436
437 msgid "About"
438 msgstr "Süstemiinfo"
439
440 msgid "About..."
441 msgstr "Süsteemiinfo"
442
443 msgid "Accesspoint:"
444 msgstr "WiFi Ruuter:"
445
446 msgid "Action on long powerbutton press"
447 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
448
449 msgid "Action:"
450 msgstr "Tegutse:"
451
452 msgid "Activate Picture in Picture"
453 msgstr "Ava pilt-pildis"
454
455 msgid "Activate network settings"
456 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
457
458 msgid "Adapter settings"
459 msgstr "Adapteri sätted"
460
461 msgid "Add"
462 msgstr "Lisa"
463
464 msgid "Add Bookmark"
465 msgstr "Lisa lemmik"
466
467 msgid "Add WLAN configuration?"
468 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
469
470 msgid "Add a mark"
471 msgstr "Lisa marker"
472
473 msgid "Add a new title"
474 msgstr "Lisa uus pealkiri"
475
476 msgid "Add network configuration?"
477 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
478
479 msgid "Add timer"
480 msgstr "Lisa taimer"
481
482 msgid "Add title"
483 msgstr "Lisa pealkiri"
484
485 msgid "Add to bouquet"
486 msgstr "Lisa valikutesse"
487
488 msgid "Add to favourites"
489 msgstr "Lisa lemmikutesse"
490
491 msgid ""
492 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
493 "enabled."
494 msgstr ""
495 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
496 "lubatud"
497
498 msgid "Adds network configuration if enabled."
499 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
500
501 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
502 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
503
504 msgid ""
505 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
506 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
507 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
508 "test screens."
509 msgstr ""
510 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
511 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
512 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
513 "valikuks."
514
515 msgid "Advanced"
516 msgstr "Lisavalikud"
517
518 msgid "Advanced Options"
519 msgstr "Lisavalikud"
520
521 msgid "Advanced Software"
522 msgstr "Laiendatud tarkvara"
523
524 msgid "Advanced Software Plugin"
525 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
526
527 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
528 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
529
530 msgid "Advanced Video Setup"
531 msgstr "Laiendatud video sätted"
532
533 msgid "Advanced restore"
534 msgstr "Laiendatud taastamine"
535
536 msgid "After event"
537 msgstr "Peale salvestust"
538
539 msgid ""
540 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
541 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
542 msgstr ""
543 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
544 "juhendist, kuidas seda teha."
545
546 msgid "Album"
547 msgstr "Album"
548
549 msgid "All"
550 msgstr "Kõik kanalid"
551
552 msgid "All Satellites"
553 msgstr "Kõik satelliidid"
554
555 msgid "Alpha"
556 msgstr "Alfa"
557
558 msgid "Alternative radio mode"
559 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
560
561 msgid "Alternative services tuner priority"
562 msgstr "Tüüneri prioriteet"
563
564 msgid "Always ask before sending"
565 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
566
567 msgid "An empty filename is illegal."
568 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
569
570 msgid "An unknown error occured!"
571 msgstr "Tundmatu viga"
572
573 msgid "Anonymize crashlog?"
574 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
575
576 msgid "Arabic"
577 msgstr "Araabia"
578
579 msgid ""
580 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
581 "\n"
582 msgstr ""
583 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
584 "\n"
585
586 msgid ""
587 "Are you sure you want to delete\n"
588 "following backup:\n"
589 msgstr ""
590 "kas soovid taastada\n"
591 "seda varukoopiat:\n"
592
593 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
594 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
595
596 msgid ""
597 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
598 "\n"
599 msgstr ""
600 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
601 "\n"
602
603 msgid ""
604 "Are you sure you want to restore\n"
605 "following backup:\n"
606 msgstr ""
607 "kas soovid taastada\n"
608 "seda varukoopiat:\n"
609
610 msgid ""
611 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
612 "Enigma2 will restart after the restore"
613 msgstr ""
614 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
615 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
616
617 msgid "Artist"
618 msgstr "Esitaja"
619
620 msgid "Ask before shutdown:"
621 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
622
623 msgid "Ask user"
624 msgstr "Küsi kasutajalt"
625
626 msgid "Aspect Ratio"
627 msgstr "Pildisuhe"
628
629 msgid "Audio"
630 msgstr "Heli"
631
632 msgid "Audio Options..."
633 msgstr "Helisätted"
634
635 msgid "Author: "
636 msgstr "Automaatne"
637
638 msgid "Authoring mode"
639 msgstr "Autoriseerimismoodus"
640
641 msgid "Auto"
642 msgstr "Automaatne"
643
644 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
645 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
646
647 msgid "Auto flesh"
648 msgstr ""
649
650 msgid "Auto scart switching"
651 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
652
653 msgid "Automatic"
654 msgstr "Automaatne"
655
656 msgid "Automatic Scan"
657 msgstr "Automaatotsing"
658
659 msgid "Available format variables"
660 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
661
662 msgid "B"
663 msgstr "B"
664
665 msgid "BA"
666 msgstr "BA"
667
668 msgid "BB"
669 msgstr "BB"
670
671 msgid "BER"
672 msgstr "BER"
673
674 msgid "BER:"
675 msgstr "BER:"
676
677 msgid "Back"
678 msgstr "Tagasi"
679
680 msgid "Background"
681 msgstr "Taust"
682
683 msgid "Backup"
684 msgstr "Varukoopia"
685
686 msgid "Backup Location"
687 msgstr "Varukoopia asukoht"
688
689 msgid "Backup Mode"
690 msgstr "Varukoopia sätted"
691
692 msgid "Backup done."
693 msgstr "Varukoopia valmis."
694
695 msgid "Backup failed."
696 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
697
698 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
699 msgstr "Varukoopia valmis. Vajuta OK tulemuse vaatamiseks."
700
701 msgid "Backup is running..."
702 msgstr "Varukoopia loomine..."
703
704 msgid "Backup system settings"
705 msgstr "Loo varukoopia"
706
707 msgid "Band"
708 msgstr "Sagedusala"
709
710 msgid "Bandwidth"
711 msgstr "Ribalaius"
712
713 msgid "Begin time"
714 msgstr "Algusaeg"
715
716 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
717 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
718
719 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
720 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
721
722 msgid "Behavior when a movie is started"
723 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
724
725 msgid "Behavior when a movie is stopped"
726 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
727
728 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
729 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
730
731 msgid "Bitrate:"
732 msgstr "Bitrate:"
733
734 msgid "Block noise reduction"
735 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
736
737 msgid "Blue boost"
738 msgstr ""
739
740 msgid "Bookmarks"
741 msgstr "Lemmikud"
742
743 msgid "Brightness"
744 msgstr "Heledus"
745
746 msgid "Burn DVD"
747 msgstr "Kirjuta DVD"
748
749 msgid "Burn existing image to DVD"
750 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
751
752 msgid "Burn to DVD..."
753 msgstr "Kirjuta DVD-le"
754
755 msgid "Bus: "
756 msgstr "Siin:"
757
758 msgid ""
759 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
760 "displayed."
761 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
762
763 msgid "C"
764 msgstr "C"
765
766 msgid "C-Band"
767 msgstr "C-sagedusala"
768
769 msgid "CF Drive"
770 msgstr "CompactFlash-kaart"
771
772 msgid "CI assignment"
773 msgstr "CI määrangud"
774
775 msgid "CVBS"
776 msgstr "Komposiit (CVBS)"
777
778 msgid "Cable"
779 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
780
781 msgid "Cache Thumbnails"
782 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
783
784 msgid "Call monitoring"
785 msgstr "Kõne jälgimine"
786
787 msgid "Cancel"
788 msgstr "Tühista"
789
790 msgid "Cannot parse feed directory"
791 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
792
793 msgid "Capacity: "
794 msgstr "Maht:"
795
796 msgid "Card"
797 msgstr "Kaart"
798
799 msgid "Catalan"
800 msgstr "Katalaani"
801
802 msgid "Change bouquets in quickzap"
803 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
804
805 msgid "Change dir."
806 msgstr "Vaheta kausta."
807
808 msgid "Change pin code"
809 msgstr "Vaheta parool"
810
811 msgid "Change service pin"
812 msgstr "Vaheta kanali kood"
813
814 msgid "Change service pins"
815 msgstr "Vaheta kanali koodid"
816
817 msgid "Change setup pin"
818 msgstr "Vaheta seadete kood"
819
820 msgid "Change step size"
821 msgstr "Muuda sammu suurust"
822
823 msgid "Channel"
824 msgstr "Kanal"
825
826 msgid "Channel Selection"
827 msgstr "Kanalite valik"
828
829 msgid "Channel not in services list"
830 msgstr "Vaheta kanali koodid"
831
832 msgid "Channel:"
833 msgstr "Kanal:"
834
835 msgid "Channellist menu"
836 msgstr "Kanalilisti menüü"
837
838 msgid "Chap."
839 msgstr "Peatükk"
840
841 msgid "Chapter"
842 msgstr "Peatükk"
843
844 msgid "Chapter:"
845 msgstr "Peatükk:"
846
847 msgid "Check"
848 msgstr "Kontrolli"
849
850 msgid "Checking Filesystem..."
851 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
852
853 msgid "Choose Tuner"
854 msgstr "Vali tüüner"
855
856 msgid "Choose a wireless network"
857 msgstr "Vali WiFi võrk "
858
859 msgid "Choose backup files"
860 msgstr "Vali failid"
861
862 msgid "Choose backup location"
863 msgstr "Varukoopia asukoht"
864
865 msgid "Choose bouquet"
866 msgstr "Vali nimekiri"
867
868 msgid "Choose source"
869 msgstr "Vali allikas"
870
871 msgid "Choose target folder"
872 msgstr "Vali kataloog"
873
874 msgid "Choose upgrade source"
875 msgstr "Vali allikas"
876
877 msgid "Choose your Skin"
878 msgstr "Vali uus Välimus"
879
880 msgid "Circular left"
881 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
882
883 msgid "Circular right"
884 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
885
886 msgid "Cleanup"
887 msgstr "Kustuta vanad"
888
889 msgid "Cleanup Wizard"
890 msgstr "Puhastusabiline"
891
892 msgid "Cleanup Wizard settings"
893 msgstr "Puhastusabilise seaded"
894
895 msgid "CleanupWizard"
896 msgstr "Puhastusabiline"
897
898 msgid "Clear before scan"
899 msgstr "Kustuta kanalid"
900
901 msgid "Clear log"
902 msgstr "Kustuta log"
903
904 msgid "Close"
905 msgstr "Sulge"
906
907 msgid "Close title selection"
908 msgstr "Sulge pealkirja valik"
909
910 msgid "Code rate high"
911 msgstr "Code rate (kõrge)"
912
913 msgid "Code rate low"
914 msgstr "Code rate (madal)"
915
916 msgid "Coderate HP"
917 msgstr "Code rate (HP)"
918
919 msgid "Coderate LP"
920 msgstr "Code rate (LP)"
921
922 msgid "Collection name"
923 msgstr "Valiku nimi"
924
925 msgid "Collection settings"
926 msgstr "Valiku sätted"
927
928 msgid "Color Format"
929 msgstr "Värvuse formaat"
930
931 msgid "Command execution..."
932 msgstr "Käskude täitmine..."
933
934 msgid "Command order"
935 msgstr "Käskude järjekord"
936
937 msgid "Committed DiSEqC command"
938 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
939
940 msgid "Common Interface"
941 msgstr "CI liides"
942
943 msgid "Common Interface Assignment"
944 msgstr "CI määrangud"
945
946 msgid "CommonInterface"
947 msgstr "CI liides"
948
949 msgid "Communication"
950 msgstr "Salvestuskoht"
951
952 msgid "Compact Flash"
953 msgstr "CompactFlash"
954
955 msgid "Compact flash card"
956 msgstr "CompactFlash-kaart"
957
958 msgid "Complete"
959 msgstr "Valmis"
960
961 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
962 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
963
964 msgid "Config"
965 msgstr "Seadistan"
966
967 msgid "Configuration Mode"
968 msgstr "Häälestamine"
969
970 msgid "Configure interface"
971 msgstr "Seadista liides"
972
973 msgid "Configure nameservers"
974 msgstr "Seadista nimeserverid"
975
976 msgid "Configure your internal LAN"
977 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
978
979 msgid "Configure your network again"
980 msgstr "Seadista võrk uuesti"
981
982 msgid "Configure your wireless LAN again"
983 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
984
985 msgid "Configuring"
986 msgstr "Seadistan"
987
988 msgid "Conflicting timer"
989 msgstr "Vastuolud taimeris"
990
991 msgid "Connect"
992 msgstr "Ühenda"
993
994 msgid "Connect to a Wireless Network"
995 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
996
997 msgid "Connected to"
998 msgstr "Ühendatud"
999
1000 msgid "Connected to Fritz!Box!"
1001 msgstr "Ühendatud Fritz!Boxiga!"
1002
1003 msgid "Connected!"
1004 msgstr "Ühendatud"
1005
1006 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1007 msgstr "Ühendamas Fritz!Boxiga..."
1008
1009 #, python-format
1010 msgid ""
1011 "Connection to Fritz!Box\n"
1012 "failed! (%s)\n"
1013 "retrying..."
1014 msgstr ""
1015 "Ühendus Fritz!Boxiga\n"
1016 "nurjus! (%s)\n"
1017 "uus katse..."
1018
1019 msgid "Constellation"
1020 msgstr "konstellatsioon"
1021
1022 msgid "Content does not fit on DVD!"
1023 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1024
1025 msgid "Continue in background"
1026 msgstr "Jätka taustal"
1027
1028 msgid "Continue playing"
1029 msgstr "Jätka taasesitust"
1030
1031 msgid "Contrast"
1032 msgstr "Kontrast"
1033
1034 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1035 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1036
1037 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1038 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1039
1040 msgid "Could not open Picture in Picture"
1041 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1042
1043 #, python-format
1044 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1045 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1046
1047 msgid "Crashlog settings"
1048 msgstr "Vealogi seaded"
1049
1050 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1051 msgstr "Vealogi iselähetus"
1052
1053 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1054 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1055
1056 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1057 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1058
1059 msgid ""
1060 "Crashlogs found!\n"
1061 "Send them to Dream Multimedia ?"
1062 msgstr ""
1063 "Vealogid leitud!\n"
1064 "Kas saadan ära"
1065
1066 msgid ""
1067 "Crashlogs found!\n"
1068 "Send them to Dream Multimedia?"
1069 msgstr ""
1070 "Leitud vealogi!\n"
1071 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1072
1073 msgid "Create DVD-ISO"
1074 msgstr "Loo DVD-ISO"
1075
1076 msgid "Create movie folder failed"
1077 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1078
1079 #, python-format
1080 msgid "Creating directory %s failed."
1081 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1082
1083 msgid "Creating partition failed"
1084 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1085
1086 msgid "Croatian"
1087 msgstr "Horvaatia"
1088
1089 msgid "Current Transponder"
1090 msgstr "Hetke transponder"
1091
1092 msgid "Current settings:"
1093 msgstr "Hetke sätted"
1094
1095 msgid "Current value: "
1096 msgstr "Praegune väärtus:"
1097
1098 msgid "Current version:"
1099 msgstr "Hetke versioon:"
1100
1101 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1102 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1103
1104 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1105 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1106
1107 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1108 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1109
1110 msgid "Customize"
1111 msgstr "Seadista"
1112
1113 msgid "Cut"
1114 msgstr "Lõika"
1115
1116 msgid "Cutlist editor..."
1117 msgstr "Määra lõikekohad"
1118
1119 msgid "Czech"
1120 msgstr "Tšehhi"
1121
1122 msgid "D"
1123 msgstr "D"
1124
1125 msgid "DHCP"
1126 msgstr "DHCP"
1127
1128 msgid "DVB-S"
1129 msgstr "DVB-S"
1130
1131 msgid "DVB-S2"
1132 msgstr "DVB-S2"
1133
1134 msgid "DVD File Browser"
1135 msgstr "DVD failibrauser"
1136
1137 msgid "DVD Player"
1138 msgstr "DVD-mängija"
1139
1140 msgid "DVD Titlelist"
1141 msgstr "DVD nimekiri "
1142
1143 msgid "DVD media toolbox"
1144 msgstr "DVD Tööriistad"
1145
1146 msgid "Danish"
1147 msgstr "Taani"
1148
1149 msgid "Date"
1150 msgstr "Kuupäev"
1151
1152 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1153 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1154
1155 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1156 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1157
1158 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1159 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1160
1161 msgid "Deep Standby"
1162 msgstr "Sügavootele"
1163
1164 msgid "Default"
1165 msgstr "Vaikimisi"
1166
1167 msgid "Default Settings"
1168 msgstr "Vaikimisi sätted"
1169
1170 msgid "Default movie location"
1171 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1172
1173 msgid "Default services lists"
1174 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1175
1176 msgid "Default settings"
1177 msgstr "Vaikimisi sätted"
1178
1179 msgid "Delay"
1180 msgstr "Viide"
1181
1182 msgid "Delete"
1183 msgstr "Kustuta"
1184
1185 msgid "Delete crashlogs"
1186 msgstr "Kustuta vealogid"
1187
1188 msgid "Delete entry"
1189 msgstr "Kustuta valik"
1190
1191 msgid "Delete failed!"
1192 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1193
1194 #, python-format
1195 msgid ""
1196 "Delete no more configured satellite\n"
1197 "%s?"
1198 msgstr ""
1199 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1200 "%s?"
1201
1202 msgid "Description"
1203 msgstr "Kirjeldus"
1204
1205 msgid "Deselect"
1206 msgstr "Tühista valik"
1207
1208 msgid "Destination directory"
1209 msgstr "Sihtkataloog"
1210
1211 msgid "Details for extension: "
1212 msgstr "Laienduse detailid"
1213
1214 msgid "Detected HDD:"
1215 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1216
1217 msgid "Detected NIMs:"
1218 msgstr "Leitud tüünerid:"
1219
1220 msgid "DiSEqC"
1221 msgstr "DiSEqC"
1222
1223 msgid "DiSEqC A/B"
1224 msgstr "DiSEqC A/B"
1225
1226 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1227 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1228
1229 msgid "DiSEqC mode"
1230 msgstr "DiSEqC-olek"
1231
1232 msgid "DiSEqC repeats"
1233 msgstr "DiSEqC-kordused"
1234
1235 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1236 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1237
1238 msgid "Dialing:"
1239 msgstr "Valin numbrit:"
1240
1241 msgid "Digital contour removal"
1242 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1243
1244 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1245 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1246
1247 #, python-format
1248 msgid "Directory %s nonexistent."
1249 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1250
1251 msgid "Directory browser"
1252 msgstr "Kausta brauser"
1253
1254 msgid "Disable"
1255 msgstr "Keela"
1256
1257 msgid "Disable Picture in Picture"
1258 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1259
1260 msgid "Disable Subtitles"
1261 msgstr "Peida subtiitrid"
1262
1263 msgid "Disable crashlog reporting"
1264 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1265
1266 msgid "Disable timer"
1267 msgstr "Keela taimer"
1268
1269 msgid "Disabled"
1270 msgstr "Keelatud"
1271
1272 msgid "Disconnect"
1273 msgstr "Katkesta ühendus"
1274
1275 #, python-format
1276 msgid ""
1277 "Disconnected from\n"
1278 "Fritz!Box! (%s)\n"
1279 "retrying..."
1280 msgstr ""
1281 "Ühendus katkenud \n"
1282 "Fritz!Boxiga! (%s)\n"
1283 "uus katse..."
1284
1285 msgid "Dish"
1286 msgstr "Antenn"
1287
1288 msgid "Display 16:9 content as"
1289 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1290
1291 msgid "Display 4:3 content as"
1292 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1293
1294 msgid "Display >16:9 content as"
1295 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1296
1297 msgid "Display Setup"
1298 msgstr "Esipaneeli sätted"
1299
1300 msgid "Display and Userinterface"
1301 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1302
1303 #, python-format
1304 msgid ""
1305 "Do you really want to REMOVE\n"
1306 "the plugin \"%s\"?"
1307 msgstr ""
1308 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1309 "laiendust \"%s\"? "
1310
1311 msgid ""
1312 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1313 "This could take lots of time!"
1314 msgstr ""
1315 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1316 "Selleks kulub palju aega!!!"
1317
1318 #, python-format
1319 msgid "Do you really want to delete %s?"
1320 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1321
1322 #, python-format
1323 msgid ""
1324 "Do you really want to download\n"
1325 "the plugin \"%s\"?"
1326 msgstr ""
1327 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1328 "seda laiendust \"%s\"? "
1329
1330 msgid ""
1331 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1332 "All data on the disk will be lost!"
1333 msgstr ""
1334 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1335 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1336
1337 #, python-format
1338 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1339 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1340
1341 #, python-format
1342 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1343 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1344
1345 msgid ""
1346 "Do you want to backup now?\n"
1347 "After pressing OK, please wait!"
1348 msgstr ""
1349 "Kas tahad teha varukoopiat?\n"
1350 "Vajuta OK ja oota!"
1351
1352 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1353 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1354
1355 msgid "Do you want to do a service scan?"
1356 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1357
1358 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1359 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1360
1361 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1362 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1363
1364 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1365 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1366
1367 msgid "Do you want to install the package:\n"
1368 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1369
1370 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1371 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1372
1373 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1374 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1375
1376 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1377 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1378
1379 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1380 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1381
1382 msgid "Do you want to restore your settings?"
1383 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1384
1385 msgid "Do you want to resume this playback?"
1386 msgstr ""
1387 "Kas soovid jätkata\n"
1388 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1389
1390 msgid ""
1391 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1392 "if needed?"
1393 msgstr ""
1394 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
1395 "võtta?"
1396
1397 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1398 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
1399
1400 msgid ""
1401 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1402 "After pressing OK, please wait!"
1403 msgstr ""
1404 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
1405 "Vajuta OK ja oota!"
1406
1407 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1408 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
1409
1410 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1411 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
1412
1413 msgid "Don't ask, just send"
1414 msgstr "Ära küsi, saada ära"
1415
1416 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1417 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
1418
1419 #, python-format
1420 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1421 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
1422
1423 #, python-format
1424 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1425 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
1426
1427 #, python-format
1428 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1429 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
1430
1431 msgid "Download"
1432 msgstr "Allalaadimine"
1433
1434 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1435 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
1436
1437 msgid "Download Plugins"
1438 msgstr "Laienduse allalaadimine"
1439
1440 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1441 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
1442
1443 msgid "Downloadable new plugins"
1444 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
1445
1446 msgid "Downloadable plugins"
1447 msgstr "Allalaetavad laiendused"
1448
1449 msgid "Downloading"
1450 msgstr "Laetakse alla"
1451
1452 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1453 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
1454
1455 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1456 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
1457
1458 msgid "Dreambox software because updates are available."
1459 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
1460
1461 msgid "Dutch"
1462 msgstr "Holland"
1463
1464 msgid "Dynamic contrast"
1465 msgstr "Dünaamiline kontrast"
1466
1467 msgid "E"
1468 msgstr "E"
1469
1470 msgid "EPG Selection"
1471 msgstr "EPG Valik"
1472
1473 #, python-format
1474 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1475 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
1476
1477 msgid "East"
1478 msgstr "Ida"
1479
1480 msgid "Edit"
1481 msgstr "Välju"
1482
1483 msgid "Edit DNS"
1484 msgstr "Muuda DNS"
1485
1486 msgid "Edit Title"
1487 msgstr "Muuda pealkirja"
1488
1489 msgid "Edit chapters of current title"
1490 msgstr "Muuda seda pealkirja"
1491
1492 msgid "Edit services list"
1493 msgstr "Muuda kanalite listi"
1494
1495 msgid "Edit settings"
1496 msgstr "Muuda seadeid"
1497
1498 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1499 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
1500
1501 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1502 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
1503
1504 msgid "Edit title"
1505 msgstr "Muuda pealkirja"
1506
1507 msgid "Edit upgrade source url."
1508 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
1509
1510 msgid "Electronic Program Guide"
1511 msgstr "EPG"
1512
1513 msgid "Enable"
1514 msgstr "Luba"
1515
1516 msgid "Enable 5V for active antenna"
1517 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
1518
1519 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1520 msgstr "Luba puhastusabiline?"
1521
1522 msgid "Enable multiple bouquets"
1523 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
1524
1525 msgid "Enable parental control"
1526 msgstr "Luba lapselukk"
1527
1528 msgid "Enable timer"
1529 msgstr "Luba taimer"
1530
1531 msgid "Enabled"
1532 msgstr "Kasutusel"
1533
1534 msgid "Encrypted: "
1535 msgstr "Kodeeritud:"
1536
1537 msgid "Encryption"
1538 msgstr "Kodeering"
1539
1540 msgid "Encryption Key"
1541 msgstr "Kodeeringu võti"
1542
1543 msgid "Encryption Keytype"
1544 msgstr "Kodeeringu võti"
1545
1546 msgid "Encryption Type"
1547 msgstr "Kodeeringu tüüp"
1548
1549 msgid "Encryption:"
1550 msgstr "Kodeering:"
1551
1552 msgid "End time"
1553 msgstr "Lõpetamise aeg"
1554
1555 msgid "EndTime"
1556 msgstr "Lõpetamise aeg"
1557
1558 msgid "English"
1559 msgstr "Inglise"
1560
1561 msgid ""
1562 "Enigma2 Skinselector\n"
1563 "\n"
1564 "If you experience any problems please contact\n"
1565 "stephan@reichholf.net\n"
1566 "\n"
1567 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1568 msgstr ""
1569
1570 msgid ""
1571 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1572 "\n"
1573 "If you experience any problems please contact\n"
1574 "stephan@reichholf.net\n"
1575 "\n"
1576 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1577 msgstr ""
1578 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1579 "\n"
1580 "Kui Teil on probleeme rüüvahetajaga, kirjutage\n"
1581 "stephan@reichholf.net\n"
1582 "\n"
1583 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1584
1585 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1586 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
1587
1588 msgid "Enter Rewind at speed"
1589 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
1590
1591 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1592 msgstr "Sisesta WLAN võrgu nimi/SSID:"
1593
1594 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1595 msgstr "Sisesta WLAN võtmesõna/võti:"
1596
1597 msgid "Enter main menu..."
1598 msgstr "Mine peamenüüsse"
1599
1600 msgid "Enter the service pin"
1601 msgstr "Sisesta kood"
1602
1603 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1604 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
1605
1606 msgid "Error"
1607 msgstr "Viga"
1608
1609 msgid "Error executing plugin"
1610 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
1611
1612 #, python-format
1613 msgid ""
1614 "Error: %s\n"
1615 "Retry?"
1616 msgstr ""
1617 "Viga: %s\n"
1618 "Uuesti?"
1619
1620 msgid "Estonian"
1621 msgstr "Eesti"
1622
1623 msgid "Eventview"
1624 msgstr "Telekava"
1625
1626 msgid "Everything is fine"
1627 msgstr "Kõik on korras"
1628
1629 msgid "Execution Progress:"
1630 msgstr "Käivituse progress:"
1631
1632 msgid "Execution finished!!"
1633 msgstr "Käivitus lõppenud!"
1634
1635 msgid "Exif"
1636 msgstr "Välju"
1637
1638 msgid "Exit"
1639 msgstr "Välju"
1640
1641 msgid "Exit editor"
1642 msgstr "Välju redaktorist"
1643
1644 msgid "Exit network wizard"
1645 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
1646
1647 msgid "Exit the cleanup wizard"
1648 msgstr "Välju puhastusabilisest"
1649
1650 msgid "Exit the wizard"
1651 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
1652
1653 msgid "Exit wizard"
1654 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
1655
1656 msgid "Expert"
1657 msgstr "Ekspert"
1658
1659 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1660 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
1661
1662 msgid "Extended Setup..."
1663 msgstr "Laiendatud seaded"
1664
1665 msgid "Extended Software"
1666 msgstr "Laiendatud tarkvara"
1667
1668 msgid "Extended Software Plugin"
1669 msgstr "Laiendatud tarkvara"
1670
1671 msgid "Extensions"
1672 msgstr "Laiendused"
1673
1674 msgid "Extensions management"
1675 msgstr "Laienduste haldamine"
1676
1677 msgid "FEC"
1678 msgstr "FEC"
1679
1680 msgid "Factory reset"
1681 msgstr "Algseadistuse taaste"
1682
1683 msgid "Failed"
1684 msgstr "Nurjus"
1685
1686 #, python-format
1687 msgid "Fan %d"
1688 msgstr "Ventilaator %d"
1689
1690 #, python-format
1691 msgid "Fan %d PWM"
1692 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
1693
1694 #, python-format
1695 msgid "Fan %d Voltage"
1696 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
1697
1698 msgid "Fast"
1699 msgstr "Kiire"
1700
1701 msgid "Fast DiSEqC"
1702 msgstr "Kiire DiSEqC"
1703
1704 msgid "Fast Forward speeds"
1705 msgstr "Edasikerimise kiirused"
1706
1707 msgid "Fast epoch"
1708 msgstr "kiire kerimine"
1709
1710 msgid "Favourites"
1711 msgstr "Lemmikud"
1712
1713 msgid "Filesystem Check..."
1714 msgstr "Failisüsteemi kontroll"
1715
1716 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1717 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
1718
1719 msgid "Finetune"
1720 msgstr "Peenhäälestus"
1721
1722 msgid "Finished"
1723 msgstr "Lõppenud"
1724
1725 msgid "Finished configuring your network"
1726 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
1727
1728 msgid "Finished restarting your network"
1729 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
1730
1731 msgid "Finnish"
1732 msgstr "Soome"
1733
1734 msgid ""
1735 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1736 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
1737
1738 msgid "Flash"
1739 msgstr "Flash"
1740
1741 msgid "Flashing failed"
1742 msgstr "Flashimine nurjus"
1743
1744 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1745 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
1746
1747 msgid "Format"
1748 msgstr "Formaadi"
1749
1750 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1751 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
1752
1753 msgid "Frame size in full view"
1754 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
1755
1756 msgid "French"
1757 msgstr "Prantsuse"
1758
1759 msgid "Frequency"
1760 msgstr "Sagedus"
1761
1762 msgid "Frequency bands"
1763 msgstr "Sagedusalad"
1764
1765 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1766 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
1767
1768 msgid "Frequency steps"
1769 msgstr "Sageduse samm"
1770
1771 msgid "Fri"
1772 msgstr "R"
1773
1774 msgid "Friday"
1775 msgstr "Reede"
1776
1777 msgid "Frisian"
1778 msgstr "Reede"
1779
1780 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1781 msgstr "Fritz!Box FON IP aadress"
1782
1783 #, python-format
1784 msgid "Frontprocessor version: %d"
1785 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
1786
1787 msgid "Fsck failed"
1788 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
1789
1790 msgid "Function not yet implemented"
1791 msgstr "Tegevus on veel loomata"
1792
1793 msgid ""
1794 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1795 "Do you want to Restart the GUI now?"
1796 msgstr ""
1797 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
1798 "liidese uuesti käivitamist\n"
1799 "Kas käivitan uuesti?"
1800
1801 msgid "Gateway"
1802 msgstr "Gateway"
1803
1804 msgid "General AC3 Delay"
1805 msgstr "Üldine AC3 viide"
1806
1807 msgid "General AC3 delay (ms)"
1808 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
1809
1810 msgid "General PCM Delay"
1811 msgstr "Üldine PCM viide"
1812
1813 msgid "General PCM delay (ms)"
1814 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
1815
1816 msgid "Genre"
1817 msgstr "Zanr:"
1818
1819 msgid "German"
1820 msgstr "Saksa"
1821
1822 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1823 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
1824
1825 msgid "Goto 0"
1826 msgstr "Goto 0"
1827
1828 msgid "Goto position"
1829 msgstr "Mine kohale"
1830
1831 msgid "Graphical Multi EPG"
1832 msgstr "Graafiline Multi EPG"
1833
1834 msgid "Greek"
1835 msgstr "Kreeka"
1836
1837 msgid "Green boost"
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "Guard Interval"
1841 msgstr "Kaitsevahemik"
1842
1843 msgid "Guard interval mode"
1844 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
1845
1846 msgid "Harddisk"
1847 msgstr "Kõvaketas"
1848
1849 msgid "Harddisk setup"
1850 msgstr "Kõvaketta seaded"
1851
1852 msgid "Harddisk standby after"
1853 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
1854
1855 msgid "Hidden network SSID"
1856 msgstr "Võrgu SSID"
1857
1858 msgid "Hidden networkname"
1859 msgstr "Varjatud võrgunimi"
1860
1861 msgid "Hierarchy Information"
1862 msgstr "Hierarhia teave"
1863
1864 msgid "Hierarchy mode"
1865 msgstr "Hierarhia olek"
1866
1867 msgid "High bitrate support"
1868 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
1869
1870 msgid "Horizontal"
1871 msgstr "horisontaal"
1872
1873 msgid "How many minutes do you want to record?"
1874 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
1875
1876 msgid "How to handle found crashlogs?"
1877 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
1878
1879 msgid "Hue"
1880 msgstr "Värvitoon"
1881
1882 msgid "Hungarian"
1883 msgstr "Ungari"
1884
1885 msgid "IP Address"
1886 msgstr "IP Address"
1887
1888 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1889 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
1890
1891 msgid "ISO path"
1892 msgstr "ISO kataloog"
1893
1894 msgid "Icelandic"
1895 msgstr "Island"
1896
1897 msgid "If you can see this page, please press OK."
1898 msgstr "Kui sa näed seda lehte, vajuta OK."
1899
1900 msgid ""
1901 "If you see this, something is wrong with\n"
1902 "your scart connection. Press OK to return."
1903 msgstr ""
1904 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
1905 "Vajuta OK, et minna tagasi."
1906
1907 msgid ""
1908 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1909 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1910 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1911 "possible.\n"
1912 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1913 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1914 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1915 "step.\n"
1916 "If you are happy with the result, press OK."
1917 msgstr ""
1918 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
1919 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
1920 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
1921 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
1922 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
1923 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
1924 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
1925
1926 msgid "Image flash utility"
1927 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
1928
1929 msgid "Image-Upgrade"
1930 msgstr "Image-uuendus"
1931
1932 msgid "In Progress"
1933 msgstr "Toimumas"
1934
1935 msgid ""
1936 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1937 msgstr ""
1938 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
1939 "tüünerit.\n"
1940
1941 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1942 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
1943
1944 msgid "Increased voltage"
1945 msgstr "Suurendatud pinge"
1946
1947 msgid "Index"
1948 msgstr "Indeks"
1949
1950 msgid "Info"
1951 msgstr "Info"
1952
1953 msgid "InfoBar"
1954 msgstr "Inforiba"
1955
1956 msgid "Infobar timeout"
1957 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
1958
1959 msgid "Information"
1960 msgstr "Info"
1961
1962 msgid "Init"
1963 msgstr "Algseaded"
1964
1965 msgid "Initial location in new timers"
1966 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
1967
1968 msgid "Initialization..."
1969 msgstr "Algseadistus..."
1970
1971 msgid "Initialize"
1972 msgstr "Formaadi"
1973
1974 msgid "Initializing Harddisk..."
1975 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
1976
1977 msgid "Input"
1978 msgstr "Tee valik"
1979
1980 msgid "Install"
1981 msgstr "Installin"
1982
1983 msgid "Install a new image with a USB stick"
1984 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
1985
1986 msgid "Install a new image with your web browser"
1987 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
1988
1989 msgid "Install extensions."
1990 msgstr "Installi laiendused."
1991
1992 msgid "Install local extension"
1993 msgstr "Installi kohalik laiendus"
1994
1995 msgid "Install or remove finished."
1996 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
1997
1998 msgid "Install settings, skins, software..."
1999 msgstr "Installin tarkvara..."
2000
2001 msgid "Installation finished."
2002 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2003
2004 msgid "Installing"
2005 msgstr "Installin"
2006
2007 msgid "Installing Software..."
2008 msgstr "Installin tarkvara..."
2009
2010 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2011 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
2012
2013 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2014 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
2015
2016 msgid "Installing package content... Please wait..."
2017 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
2018
2019 msgid "Instant Record..."
2020 msgstr "Kohene salvestus"
2021
2022 msgid "Instant record location"
2023 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
2024
2025 msgid "Integrated Ethernet"
2026 msgstr "Sisemine võrgukaart"
2027
2028 msgid "Integrated Wireless"
2029 msgstr "Sisemine WiFi"
2030
2031 msgid "Interface: "
2032 msgstr "Liides:"
2033
2034 msgid "Intermediate"
2035 msgstr "Keskmine"
2036
2037 msgid "Internal Flash"
2038 msgstr "Sisemine flash-mälu"
2039
2040 msgid "Invalid Location"
2041 msgstr "Vale asukoht"
2042
2043 #, python-format
2044 msgid "Invalid directory selected: %s"
2045 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
2046
2047 msgid "Inversion"
2048 msgstr "Inversioon"
2049
2050 msgid "Invert display"
2051 msgstr "Negatiiv"
2052
2053 msgid "Ipkg"
2054 msgstr "Ipkg"
2055
2056 msgid "Is this videomode ok?"
2057 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
2058
2059 msgid "Italian"
2060 msgstr "Itaalia"
2061
2062 msgid "Job View"
2063 msgstr "Töövaade"
2064
2065 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
2066 #. breaks the aspect)
2067 msgid "Just Scale"
2068 msgstr "Alati kogu ekraan"
2069
2070 msgid "Keyboard"
2071 msgstr "Klaviatuur"
2072
2073 msgid "Keyboard Map"
2074 msgstr "Klaviatuur"
2075
2076 msgid "Keyboard Setup"
2077 msgstr "Klaviatuuri valimine"
2078
2079 msgid "Keymap"
2080 msgstr "Klahvide asetus"
2081
2082 msgid "LAN Adapter"
2083 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
2084
2085 msgid "LNB"
2086 msgstr "LNB"
2087
2088 msgid "LOF"
2089 msgstr "LOF"
2090
2091 msgid "LOF/H"
2092 msgstr "LOF/H"
2093
2094 msgid "LOF/L"
2095 msgstr "LOF/L"
2096
2097 msgid "Language selection"
2098 msgstr "Keele valik"
2099
2100 msgid "Language"
2101 msgstr "Keel"
2102
2103 msgid "Last config"
2104 msgstr "Viimane seadistus"
2105
2106 msgid "Last speed"
2107 msgstr "Eelmine kiirus"
2108
2109 msgid "Latitude"
2110 msgstr "Laiuskraad"
2111
2112 msgid "Latvian"
2113 msgstr "Läti"
2114
2115 msgid "Leave DVD Player?"
2116 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
2117
2118 msgid "Left"
2119 msgstr "Vasak"
2120
2121 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
2122 #. english term.
2123 msgid "Letterbox"
2124 msgstr "Letterbox"
2125
2126 msgid "Limit east"
2127 msgstr "Ida piir"
2128
2129 msgid "Limit west"
2130 msgstr "Lääne piir"
2131
2132 msgid "Limited character set for recording filenames"
2133 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
2134
2135 msgid "Limits off"
2136 msgstr "Piirid pole kasutusel"
2137
2138 msgid "Limits on"
2139 msgstr "Piirid kasutusel"
2140
2141 msgid "Link Quality:"
2142 msgstr "Lingi kvaliteet:"
2143
2144 msgid "Link:"
2145 msgstr "Link:"
2146
2147 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2148 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
2149
2150 msgid "List of Storage Devices"
2151 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
2152
2153 msgid "Lithuanian"
2154 msgstr "Leedu"
2155
2156 msgid "Load"
2157 msgstr "Laadi"
2158
2159 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2160 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
2161
2162 msgid "Local Network"
2163 msgstr "Kohalik võrk"
2164
2165 msgid "Location"
2166 msgstr "Salvestuskoht"
2167
2168 msgid "Location for instant recordings"
2169 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
2170
2171 msgid "Lock:"
2172 msgstr "Lukus:"
2173
2174 msgid "Log results to harddisk"
2175 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
2176
2177 msgid "Long Keypress"
2178 msgstr "Pikk klahvivajutus"
2179
2180 msgid "Longitude"
2181 msgstr "Pikkuskraad"
2182
2183 msgid "MMC Card"
2184 msgstr "MMC-kaart"
2185
2186 msgid "MORE"
2187 msgstr "VEEL"
2188
2189 msgid "Main menu"
2190 msgstr "Peamenüü"
2191
2192 msgid "Mainmenu"
2193 msgstr "Peamenüü"
2194
2195 msgid "Make this mark an 'in' point"
2196 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
2197
2198 msgid "Make this mark an 'out' point"
2199 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
2200
2201 msgid "Make this mark just a mark"
2202 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
2203
2204 msgid "Manage extensions"
2205 msgstr "Halda laiendusi"
2206
2207 msgid "Manage your receiver's software"
2208 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
2209
2210 msgid "Manual Scan"
2211 msgstr "Käsiotsing"
2212
2213 msgid "Manual transponder"
2214 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
2215
2216 msgid "Manufacturer"
2217 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
2218
2219 msgid "Margin after record"
2220 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
2221
2222 msgid "Margin before record (minutes)"
2223 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
2224
2225 msgid "Max. Bitrate: "
2226 msgstr "Max.Bitikiirus:"
2227
2228 msgid "Media player"
2229 msgstr "Meediamängija"
2230
2231 msgid "MediaPlayer"
2232 msgstr "Meediamängija"
2233
2234 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2235 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
2236
2237 msgid "Medium is not empty!"
2238 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
2239
2240 msgid "Menu"
2241 msgstr "Menüü"
2242
2243 msgid "Message"
2244 msgstr "Teade"
2245
2246 msgid "Message..."
2247 msgstr "Teade"
2248
2249 msgid "Mkfs failed"
2250 msgstr "Formaatimine nurjus"
2251
2252 msgid "Mode"
2253 msgstr "Režiim"
2254
2255 msgid "Model: "
2256 msgstr "Tüüp:"
2257
2258 msgid "Modulation"
2259 msgstr "Modulatsioon"
2260
2261 msgid "Modulator"
2262 msgstr "Modulaator"
2263
2264 msgid "Mon"
2265 msgstr "E"
2266
2267 msgid "Mon-Fri"
2268 msgstr "E-R"
2269
2270 msgid "Monday"
2271 msgstr "Esmaspäev"
2272
2273 msgid "Mosquito noise reduction"
2274 msgstr "Müra tasandus"
2275
2276 msgid "Mount failed"
2277 msgstr "Ühendamine nurjus"
2278
2279 msgid "Move Picture in Picture"
2280 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
2281
2282 msgid "Move east"
2283 msgstr "Liiguta itta"
2284
2285 msgid "Move west"
2286 msgstr "Liiguta läände"
2287
2288 msgid "Movie location"
2289 msgstr "Filmi asukoht"
2290
2291 msgid "Movielist menu"
2292 msgstr "Salvestiste menüü"
2293
2294 msgid "Multi EPG"
2295 msgstr "Kanalite saatekava"
2296
2297 msgid "Multimedia"
2298 msgstr "Mitu satelliiti"
2299
2300 msgid "Multiple service support"
2301 msgstr "Mitme programmi tugi"
2302
2303 msgid "Multisat"
2304 msgstr "Mitu satelliiti"
2305
2306 msgid "Mute"
2307 msgstr "Vaikus"
2308
2309 msgid "N/A"
2310 msgstr "Ei ole kasutusel"
2311
2312 msgid "NEXT"
2313 msgstr "JÄRGMINE"
2314
2315 msgid "NFI Image Flashing"
2316 msgstr ""
2317
2318 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2319 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
2320
2321 msgid "NOW"
2322 msgstr "PRAEGU"
2323
2324 msgid "NTSC"
2325 msgstr "NTSC"
2326
2327 msgid "Name"
2328 msgstr "Nimi"
2329
2330 msgid "Nameserver"
2331 msgstr "Nimeserver"
2332
2333 #, python-format
2334 msgid "Nameserver %d"
2335 msgstr "Nimeserver %d"
2336
2337 msgid "Nameserver Setup"
2338 msgstr "Nimeserveri seaded"
2339
2340 msgid "Nameserver settings"
2341 msgstr "Nimeserveri seaded"
2342
2343 msgid "Netmask"
2344 msgstr "Netmask"
2345
2346 msgid "Network"
2347 msgstr "Võrk:"
2348
2349 msgid "Network Configuration..."
2350 msgstr "Võrgu häälestamine"
2351
2352 msgid "Network Mount"
2353 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
2354
2355 msgid "Network SSID"
2356 msgstr "Võrgu SSID"
2357
2358 msgid "Network Setup"
2359 msgstr "Võrgu häälestamine"
2360
2361 msgid "Network Wizard"
2362 msgstr "Võrgu häälestus"
2363
2364 msgid "Network scan"
2365 msgstr "Võrguotsing"
2366
2367 msgid "Network setup"
2368 msgstr "Võrgu häälestamine"
2369
2370 msgid "Network test"
2371 msgstr "Võrgu ühenduse test"
2372
2373 msgid "Network test..."
2374 msgstr "Võrgu ühenduse test"
2375
2376 msgid "Network..."
2377 msgstr "Võrk"
2378
2379 msgid "Network:"
2380 msgstr "Võrk:"
2381
2382 msgid "NetworkWizard"
2383 msgstr "Võrguhäälestus "
2384
2385 msgid "New"
2386 msgstr "Uus"
2387
2388 msgid "New pin"
2389 msgstr "Uus kood"
2390
2391 msgid "New version:"
2392 msgstr "Uus versioon:"
2393
2394 msgid "Next"
2395 msgstr "Järgmine"
2396
2397 msgid "No"
2398 msgstr "Ei"
2399
2400 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2401 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
2402
2403 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2404 msgstr "Mitte 50 Hz, kahjuks. :("
2405
2406 msgid "No Connection"
2407 msgstr "Pole ühendust"
2408
2409 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2410 msgstr ""
2411 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
2412 "formaaditud."
2413
2414 msgid "No Networks found"
2415 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
2416
2417 msgid "No backup needed"
2418 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
2419
2420 msgid ""
2421 "No data on transponder!\n"
2422 "(Timeout reading PAT)"
2423 msgstr ""
2424 "Pole andmeid transponderil!\n"
2425 "(Timeout PAT lugemisel)"
2426
2427 msgid "No description available."
2428 msgstr "Kirjeldust ei ole."
2429
2430 msgid "No details for this image file"
2431 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
2432
2433 msgid "No displayable files on this medium found!"
2434 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
2435
2436 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2437 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
2438
2439 msgid ""
2440 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2441 "forward/backward!"
2442 msgstr ""
2443 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
2444 "hüppamiseks "
2445
2446 msgid "No free tuner!"
2447 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
2448
2449 msgid "No network connection available."
2450 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
2451
2452 msgid "No networks found"
2453 msgstr "Võrke ei leidnud"
2454
2455 msgid ""
2456 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2457 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
2458
2459 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2460 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
2461
2462 msgid "No positioner capable frontend found."
2463 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
2464
2465 msgid "No satellite frontend found!!"
2466 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
2467
2468 msgid "No tags are set on these movies."
2469 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
2470
2471 msgid "No to all"
2472 msgstr "EI kõigile"
2473
2474 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2475 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
2476
2477 msgid ""
2478 "No tuner is enabled!\n"
2479 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2480 msgstr ""
2481 "Tüüner määramata!\n"
2482 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
2483
2484 msgid "No useable USB stick found"
2485 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
2486
2487 msgid ""
2488 "No valid service PIN found!\n"
2489 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2490 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2491 msgstr ""
2492 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
2493 "Kas soovid määrata koodi?\n"
2494 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
2495
2496 msgid ""
2497 "No valid setup PIN found!\n"
2498 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2499 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2500 msgstr ""
2501 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
2502 "Kas soovid määrata koodi?\n"
2503 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
2504
2505 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2506 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
2507
2508 msgid ""
2509 "No working local network adapter found.\n"
2510 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2511 "configured correctly."
2512 msgstr ""
2513 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
2514 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
2515 "õigesti."
2516
2517 msgid ""
2518 "No working wireless network adapter found.\n"
2519 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2520 "network is configured correctly."
2521 msgstr ""
2522 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
2523 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
2524 "on seadistatud õigesti."
2525
2526 msgid ""
2527 "No working wireless network interface found.\n"
2528 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2529 "your local network interface."
2530 msgstr ""
2531 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
2532 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
2533 "võrk töötab."
2534
2535 msgid "No, but restart from begin"
2536 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
2537
2538 msgid "No, do nothing."
2539 msgstr "Ei, ära tee midagi."
2540
2541 msgid "No, just start my dreambox"
2542 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
2543
2544 msgid "No, not now"
2545 msgstr "Ei, mitte nüüd"
2546
2547 msgid "No, scan later manually"
2548 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
2549
2550 msgid "No, send them never"
2551 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
2552
2553 msgid "None"
2554 msgstr "Pole"
2555
2556 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
2557 #. the left/right)
2558 msgid "Nonlinear"
2559 msgstr "Ebalineaarne"
2560
2561 msgid "North"
2562 msgstr "Põhi"
2563
2564 msgid "Norwegian"
2565 msgstr "Norra"
2566
2567 #, python-format
2568 msgid ""
2569 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2570 "required, %d MB available)"
2571 msgstr ""
2572 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
2573 "vaja, %d MB vaba)"
2574
2575 msgid ""
2576 "Nothing to scan!\n"
2577 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2578 msgstr ""
2579 "Pole midagi otsida!\n"
2580 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
2581
2582 msgid "Now Playing"
2583 msgstr "Taasesitus käib"
2584
2585 msgid ""
2586 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2587 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2588 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2589 msgstr ""
2590 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
2591 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
2592 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
2593
2594 msgid "OK"
2595 msgstr "OK"
2596
2597 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2598 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
2599
2600 msgid "OK, remove another extensions"
2601 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
2602
2603 msgid "OK, remove some extensions"
2604 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
2605
2606 msgid "OSD Settings"
2607 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
2608
2609 msgid "OSD visibility"
2610 msgstr "OSD nähtavus"
2611
2612 msgid "Off"
2613 msgstr "Väljas"
2614
2615 msgid "On"
2616 msgstr "Sees"
2617
2618 msgid "One"
2619 msgstr "Üks"
2620
2621 msgid "Online-Upgrade"
2622 msgstr "Online-uuendus"
2623
2624 msgid "Only Free scan"
2625 msgstr "Ainult vabade otsimine"
2626
2627 msgid "Only extensions."
2628 msgstr "Ainult laiendused"
2629
2630 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2631 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
2632
2633 msgid "Orbital Position"
2634 msgstr "Orbitaalpositsioon"
2635
2636 msgid "PAL"
2637 msgstr "PAL"
2638
2639 msgid "PIDs"
2640 msgstr "PIDs"
2641
2642 msgid "Package list update"
2643 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
2644
2645 msgid "Package removal failed.\n"
2646 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
2647
2648 msgid "Package removed successfully.\n"
2649 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
2650
2651 msgid "Packet management"
2652 msgstr "Pakkide haldamine"
2653
2654 msgid "Packet manager"
2655 msgstr "Paketi haldur"
2656
2657 msgid "Page"
2658 msgstr "Lehekülg"
2659
2660 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
2661 #. keep english term
2662 msgid "Pan&Scan"
2663 msgstr "Pan&Scan"
2664
2665 msgid "Parent Directory"
2666 msgstr "Ülemkataloog"
2667
2668 msgid "Parental control"
2669 msgstr "Lapselukk"
2670
2671 msgid "Parental control services Editor"
2672 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
2673
2674 msgid "Parental control setup"
2675 msgstr "Lapseluku seaded"
2676
2677 msgid "Parental control type"
2678 msgstr "Lapseluku tüüp"
2679
2680 msgid "Password"
2681 msgstr "Salasõna"
2682
2683 msgid "Pause movie at end"
2684 msgstr "Pane film lõpus seisma"
2685
2686 msgid "Phone number"
2687 msgstr "Telefoni number"
2688
2689 msgid "PiPSetup"
2690 msgstr "PiP-pildi seaded"
2691
2692 msgid "PicturePlayer"
2693 msgstr "PildiMängija"
2694
2695 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
2696 #. english term.
2697 msgid "Pillarbox"
2698 msgstr "Pillarbox"
2699
2700 msgid "Pilot"
2701 msgstr "Pilot"
2702
2703 msgid "Pin code needed"
2704 msgstr "Kood on vajalik"
2705
2706 msgid "Play"
2707 msgstr "Taasesita"
2708
2709 msgid "Play Audio-CD..."
2710 msgstr "Mängi Audio-CD"
2711
2712 msgid "Play DVD"
2713 msgstr "Taasesita"
2714
2715 msgid "Play Music..."
2716 msgstr "Mängi Audio-CD"
2717
2718 msgid "Play recorded movies..."
2719 msgstr "Näita salvestisi"
2720
2721 msgid "Please Reboot"
2722 msgstr "Palun tee algkäivitus"
2723
2724 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2725 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
2726
2727 msgid "Please change recording endtime"
2728 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
2729
2730 msgid "Please check your network settings!"
2731 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
2732
2733 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2734 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
2735
2736 msgid "Please choose an extension..."
2737 msgstr "Vali laiendus"
2738
2739 msgid "Please choose he package..."
2740 msgstr "Palun vali ta paketi"
2741
2742 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2743 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
2744
2745 msgid ""
2746 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2747 "values.\n"
2748 "When you are ready press OK to continue."
2749 msgstr ""
2750 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
2751 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
2752
2753 msgid ""
2754 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2755 "values.\n"
2756 "When you are ready press OK to continue."
2757 msgstr ""
2758 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
2759 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
2760
2761 msgid ""
2762 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2763 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2764 msgstr ""
2765 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
2766 "pulk (min suurus 64mb) !  "
2767
2768 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2769 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
2770
2771 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2772 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
2773
2774 msgid "Please enter a name for the new marker"
2775 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
2776
2777 msgid "Please enter a new filename"
2778 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
2779
2780 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2781 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
2782
2783 msgid "Please enter name of the new directory"
2784 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
2785
2786 msgid "Please enter the correct pin code"
2787 msgstr "Sisesta õige kood"
2788
2789 msgid "Please enter the old pin code"
2790 msgstr "Sisesta vana kood"
2791
2792 msgid "Please enter your email address here:"
2793 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
2794
2795 msgid "Please enter your name here (optional):"
2796 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
2797
2798 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2799 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
2800
2801 msgid ""
2802 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2803 "therefore the default directory is being used instead."
2804 msgstr ""
2805 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
2806 "vaikimisi määratud kataloogi"
2807
2808 msgid "Please press OK to continue."
2809 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
2810
2811 msgid "Please press OK!"
2812 msgstr "Vajuta OK!"
2813
2814 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2815 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
2816
2817 msgid "Please select a playlist to delete..."
2818 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
2819
2820 msgid "Please select a playlist..."
2821 msgstr "Vali esitusloend"
2822
2823 msgid "Please select a subservice to record..."
2824 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
2825
2826 msgid "Please select a subservice..."
2827 msgstr "Vali alamteenus"
2828
2829 msgid "Please select an extension to remove."
2830 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
2831
2832 msgid "Please select an option below."
2833 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
2834
2835 msgid "Please select medium to use as backup location"
2836 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
2837
2838 msgid "Please select tag to filter..."
2839 msgstr "Vali otsingusõna"
2840
2841 msgid "Please select target directory or medium"
2842 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
2843
2844 msgid "Please select the movie path..."
2845 msgstr "Vali salvestise kataloog"
2846
2847 msgid ""
2848 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2849 "connection.\n"
2850 "\n"
2851 "Please press OK to continue."
2852 msgstr ""
2853 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
2854 "\n"
2855 "Vajutage OK jätkamiseks."
2856
2857 msgid ""
2858 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2859 "\n"
2860 "Please press OK to continue."
2861 msgstr ""
2862 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
2863 "\n"
2864 "Jätkamiseks vajutage OK"
2865
2866 msgid "Please set up tuner B"
2867 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
2868
2869 msgid "Please set up tuner C"
2870 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
2871
2872 msgid "Please set up tuner D"
2873 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
2874
2875 msgid ""
2876 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2877 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2878 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2879 msgstr ""
2880 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
2881 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
2882 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
2883
2884 msgid ""
2885 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2886 "the OK button."
2887 msgstr ""
2888 "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
2889 "OK."
2890
2891 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2892 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
2893
2894 msgid "Please wait while removing selected package..."
2895 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
2896
2897 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2898 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
2899
2900 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2901 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
2902
2903 msgid "Please wait while we configure your network..."
2904 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
2905
2906 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2907 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
2908
2909 msgid "Please wait while we test your network..."
2910 msgstr "Palun oota, testin võrku"
2911
2912 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2913 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
2914
2915 msgid "Please wait..."
2916 msgstr "Oota"
2917
2918 msgid "Please wait... Loading list..."
2919 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
2920
2921 msgid "Plugin browser"
2922 msgstr "Laienduste sirvija"
2923
2924 msgid "Plugin manager activity information"
2925 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
2926
2927 msgid "Plugin manager help"
2928 msgstr "Laienduste halduri abi"
2929
2930 msgid "Plugins"
2931 msgstr "Laiendused"
2932
2933 msgid "Polarity"
2934 msgstr "Polaarsus"
2935
2936 msgid "Polarization"
2937 msgstr "Polarisatsioon"
2938
2939 msgid "Polish"
2940 msgstr "Poola"
2941
2942 msgid "Port A"
2943 msgstr "Port A"
2944
2945 msgid "Port B"
2946 msgstr "Port B"
2947
2948 msgid "Port C"
2949 msgstr "Port C"
2950
2951 msgid "Port D"
2952 msgstr "Port D"
2953
2954 msgid "Portuguese"
2955 msgstr "Portugali"
2956
2957 msgid "Positioner"
2958 msgstr "Positsioneer"
2959
2960 msgid "Positioner fine movement"
2961 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
2962
2963 msgid "Positioner movement"
2964 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
2965
2966 msgid "Positioner setup"
2967 msgstr "Positsioneeri seadistus"
2968
2969 msgid "Positioner storage"
2970 msgstr "Positsioneeri mälu"
2971
2972 msgid "Power threshold in mA"
2973 msgstr "Tuvastusvool mA"
2974
2975 msgid "Predefined transponder"
2976 msgstr "Eelmääratud transponder"
2977
2978 msgid "Preparing... Please wait"
2979 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
2980
2981 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2982 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
2983
2984 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2985 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
2986
2987 msgid "Press OK to activate the settings."
2988 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
2989
2990 msgid "Press OK to edit the settings."
2991 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
2992
2993 #, python-format
2994 msgid "Press OK to get further details for %s"
2995 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
2996
2997 msgid "Press OK to scan"
2998 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
2999
3000 msgid "Press OK to select a Provider."
3001 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
3002
3003 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3004 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
3005
3006 msgid "Press OK to start the scan"
3007 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
3008
3009 msgid "Press OK to toggle the selection."
3010 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
3011
3012 msgid "Press OK to view full changelog"
3013 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
3014
3015 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3016 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
3017
3018 msgid "Prev"
3019 msgstr "Eelmine"
3020
3021 msgid "Preview menu"
3022 msgstr "Eelvaate menüü"
3023
3024 msgid "Primary DNS"
3025 msgstr "Primaarne DNS"
3026
3027 msgid "Priority"
3028 msgstr "Polaarsus"
3029
3030 msgid "Process"
3031 msgstr "Toiming"
3032
3033 msgid "Properties of current title"
3034 msgstr "Muuda seda pealkirja"
3035
3036 msgid "Protect services"
3037 msgstr "Kanalite kaitse"
3038
3039 msgid "Protect setup"
3040 msgstr "Kaitse sätted"
3041
3042 msgid "Provider"
3043 msgstr "Levitaja"
3044
3045 msgid "Provider to scan"
3046 msgstr "Levitaja otsinguks"
3047
3048 msgid "Providers"
3049 msgstr "Levitajad"
3050
3051 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3052 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
3053
3054 msgid "Quick"
3055 msgstr "Kiire kanalivalik"
3056
3057 msgid "Quickzap"
3058 msgstr "Kiire kanalivalik"
3059
3060 msgid "RC Menu"
3061 msgstr "Puldi menüü"
3062
3063 msgid "RF output"
3064 msgstr "RF-väljund"
3065
3066 msgid "RGB"
3067 msgstr "RGB"
3068
3069 msgid "RSS Feed URI"
3070 msgstr "RSS-i URL"
3071
3072 msgid "Radio"
3073 msgstr "Raadio"
3074
3075 msgid "Ram Disk"
3076 msgstr "RAM-ketas"
3077
3078 msgid "Random"
3079 msgstr "Raadio"
3080
3081 msgid "Really close without saving settings?"
3082 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
3083
3084 msgid "Really delete done timers?"
3085 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
3086
3087 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3088 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
3089
3090 msgid "Really reboot now?"
3091 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
3092
3093 msgid "Really restart now?"
3094 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
3095
3096 msgid "Really shutdown now?"
3097 msgstr "Lülitame välja?"
3098
3099 msgid "Reboot"
3100 msgstr "Taaskäivitus"
3101
3102 msgid "Reception Settings"
3103 msgstr "Vastuvõtu seaded"
3104
3105 msgid "Record"
3106 msgstr "Salvesta"
3107
3108 #, python-format
3109 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3110 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
3111
3112 msgid "Recorded files..."
3113 msgstr "Salvestised"
3114
3115 msgid "Recording"
3116 msgstr "Salvestab"
3117
3118 msgid "Recording paths..."
3119 msgstr ""
3120
3121 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3122 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
3123
3124 msgid "Recordings"
3125 msgstr "Salvestab"
3126
3127 msgid "Recordings always have priority"
3128 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
3129
3130 msgid "Reenter new pin"
3131 msgstr "Korda koodi"
3132
3133 msgid "Refresh Rate"
3134 msgstr "Värskendussagedus"
3135
3136 msgid "Refresh rate selection."
3137 msgstr "Värskendussageduse valik"
3138
3139 msgid "Reload"
3140 msgstr "Salvesta"
3141
3142 msgid "Remove"
3143 msgstr "Eemalda pealkiri"
3144
3145 msgid "Remove Bookmark"
3146 msgstr "Eemalda tähis"
3147
3148 msgid "Remove Plugins"
3149 msgstr "Kustuta laiendus"
3150
3151 msgid "Remove a mark"
3152 msgstr "Kustuta märk"
3153
3154 msgid "Remove currently selected title"
3155 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
3156
3157 msgid "Remove failed."
3158 msgstr "Eemaldamine nurjus."
3159
3160 msgid "Remove finished."
3161 msgstr "Kustuta laiendus."
3162
3163 msgid "Remove plugins"
3164 msgstr "Kustuta laiendus"
3165
3166 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3167 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
3168
3169 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3170 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
3171
3172 msgid "Remove timer"
3173 msgstr "Eemalda pealkiri"
3174
3175 msgid "Remove title"
3176 msgstr "Eemalda pealkiri"
3177
3178 msgid "Removed successfully."
3179 msgstr "Eemaldatud"
3180
3181 msgid "Removing"
3182 msgstr "Salvestab"
3183
3184 #, python-format
3185 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3186 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
3187
3188 msgid "Rename"
3189 msgstr "Muuda nimi"
3190
3191 msgid "Rename crashlogs"
3192 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
3193
3194 msgid "Repeat"
3195 msgstr "Korda"
3196
3197 msgid "Repeat Type"
3198 msgstr "Kordamise liik"
3199
3200 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3201 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
3202
3203 msgid "Repeats"
3204 msgstr "Kordused"
3205
3206 msgid "Reset"
3207 msgstr "Reset"
3208
3209 msgid "Reset and renumerate title names"
3210 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
3211
3212 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3213 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
3214
3215 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3216 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
3217
3218 msgid "Resolution"
3219 msgstr "Resolutsioon"
3220
3221 msgid "Restart"
3222 msgstr "Taaskäivita"
3223
3224 msgid "Restart GUI"
3225 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
3226
3227 msgid "Restart GUI now?"
3228 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
3229
3230 msgid "Restart network"
3231 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
3232
3233 msgid "Restart test"
3234 msgstr "Taaskäivituse test"
3235
3236 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3237 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
3238
3239 msgid "Restore"
3240 msgstr "Taasta"
3241
3242 msgid "Restore backups"
3243 msgstr "Taasta varukoopia"
3244
3245 msgid "Restore is running..."
3246 msgstr "Taastamine..."
3247
3248 msgid "Restore running"
3249 msgstr "Taasta"
3250
3251 msgid "Restore system settings"
3252 msgstr "Taasta seaded"
3253
3254 msgid ""
3255 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3256 "settings now."
3257 msgstr ""
3258 "Seadete taastamine tehtud. Vajuta OK taastatud seadete aktiveerimiseks."
3259
3260 msgid "Resume from last position"
3261 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
3262
3263 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3264 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3265 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3266 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3267 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3268 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3269 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3270 msgid "Resuming playback"
3271 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
3272
3273 msgid "Return to file browser"
3274 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
3275
3276 msgid "Return to movie list"
3277 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
3278
3279 msgid "Return to previous service"
3280 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
3281
3282 msgid "Rewind speeds"
3283 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
3284
3285 msgid "Right"
3286 msgstr "Parem"
3287
3288 msgid "Rolloff"
3289 msgstr "Rolloff"
3290
3291 msgid "Rotor turning speed"
3292 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
3293
3294 msgid "Running"
3295 msgstr "Kasutusel"
3296
3297 msgid "Russian"
3298 msgstr "Vene"
3299
3300 msgid "S-Video"
3301 msgstr "S-video (Y/C)"
3302
3303 msgid "SNR"
3304 msgstr "SNR"
3305
3306 msgid "SNR:"
3307 msgstr "SNR:"
3308
3309 msgid "SSID:"
3310 msgstr "SSID:"
3311
3312 msgid "Sat"
3313 msgstr "L"
3314
3315 msgid "Sat / Dish Setup"
3316 msgstr "Antenni seaded"
3317
3318 msgid "Satellite"
3319 msgstr "Satelliit"
3320
3321 msgid "Satellite Equipment Setup"
3322 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
3323
3324 msgid "Satellites"
3325 msgstr "Satelliidid"
3326
3327 msgid "Satfinder"
3328 msgstr "Satelliidiotsija"
3329
3330 msgid "Sats"
3331 msgstr "satelliidid"
3332
3333 msgid "Satteliteequipment"
3334 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
3335
3336 msgid "Saturation"
3337 msgstr "Küllastus"
3338
3339 msgid "Saturday"
3340 msgstr "Laupäev"
3341
3342 msgid "Save"
3343 msgstr "Salvesta"
3344
3345 msgid "Save Playlist"
3346 msgstr "Salvesta Esitusloend"
3347
3348 msgid "Scaler sharpness"
3349 msgstr "Skaleerija teravus "
3350
3351 msgid "Scaling Mode"
3352 msgstr "Skaleerimise valikud"
3353
3354 msgid "Scan "
3355 msgstr "Otsi"
3356
3357 msgid "Scan Files..."
3358 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
3359
3360 msgid "Scan QAM128"
3361 msgstr "Otsi QAM128"
3362
3363 msgid "Scan QAM16"
3364 msgstr "Otsi QAM16"
3365
3366 msgid "Scan QAM256"
3367 msgstr "Otsi QAM256"
3368
3369 msgid "Scan QAM32"
3370 msgstr "Otsi QAM32"
3371
3372 msgid "Scan QAM64"
3373 msgstr "Otsi QAM64"
3374
3375 msgid "Scan SR6875"
3376 msgstr "Otsi SR6875"
3377
3378 msgid "Scan SR6900"
3379 msgstr "Otsi SR6900"
3380
3381 msgid "Scan Wireless Networks"
3382 msgstr "Otsi WiFi võrke"
3383
3384 msgid "Scan additional SR"
3385 msgstr "Otsi lisa SR"
3386
3387 msgid "Scan band EU HYPER"
3388 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
3389
3390 msgid "Scan band EU MID"
3391 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
3392
3393 msgid "Scan band EU SUPER"
3394 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
3395
3396 msgid "Scan band EU UHF IV"
3397 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
3398
3399 msgid "Scan band EU UHF V"
3400 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
3401
3402 msgid "Scan band EU VHF I"
3403 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
3404
3405 msgid "Scan band EU VHF III"
3406 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
3407
3408 msgid "Scan band US HIGH"
3409 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
3410
3411 msgid "Scan band US HYPER"
3412 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
3413
3414 msgid "Scan band US LOW"
3415 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
3416
3417 msgid "Scan band US MID"
3418 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
3419
3420 msgid "Scan band US SUPER"
3421 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
3422
3423 msgid ""
3424 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3425 "WLAN USB Stick\n"
3426 msgstr ""
3427 "Otsi WiFi-t ja püüa ühendada, kasutades vastuvõtjaga ühendatud USB WiFi "
3428 "adapterit\n"
3429
3430 msgid ""
3431 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3432 "selected wireless device.\n"
3433 msgstr ""
3434 "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN "
3435 "seadet.\n"
3436
3437 msgid ""
3438 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3439 msgstr ""
3440 "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
3441 "positsioneeriga"
3442
3443 msgid "Search east"
3444 msgstr "Otsi itta"
3445
3446 msgid "Search west"
3447 msgstr "Otsi läände"
3448
3449 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3450 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
3451
3452 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3453 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
3454
3455 msgid "Secondary DNS"
3456 msgstr "Sekundaarne DNS"
3457
3458 msgid "Seek"
3459 msgstr "Otsi"
3460
3461 msgid "Select"
3462 msgstr "Vali"
3463
3464 msgid "Select HDD"
3465 msgstr "Vali kõvaketas"
3466
3467 msgid "Select Location"
3468 msgstr "Vali kataloog"
3469
3470 msgid "Select Network Adapter"
3471 msgstr "Vali võrguadapter"
3472
3473 msgid "Select a movie"
3474 msgstr "Vali salvestis"
3475
3476 msgid "Select audio mode"
3477 msgstr "Vali heli väljund"
3478
3479 msgid "Select audio track"
3480 msgstr "Vali helikanal"
3481
3482 msgid "Select channel to record from"
3483 msgstr "Vali salvestatav kanal"
3484
3485 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3486 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
3487
3488 msgid "Select files/folders to backup"
3489 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
3490
3491 msgid "Select image"
3492 msgstr "Vali pilt"
3493
3494 msgid "Select interface"
3495 msgstr "Vali liides"
3496
3497 msgid "Select package"
3498 msgstr "Vali pakett"
3499
3500 msgid "Select provider to add..."
3501 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
3502
3503 msgid "Select refresh rate"
3504 msgstr "Vali värskendussagedus"
3505
3506 msgid "Select service to add..."
3507 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
3508
3509 msgid "Select upgrade source to edit."
3510 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
3511
3512 msgid "Select video input"
3513 msgstr "Vali video sisend"
3514
3515 msgid "Select video input with up/down buttons"
3516 msgstr "Vali video sisend"
3517
3518 msgid "Select video mode"
3519 msgstr "Vali video töörežiim"
3520
3521 msgid "Select wireless network"
3522 msgstr "Vali WiFi võrk"
3523
3524 msgid "Selected source image"
3525 msgstr "Valitud tarkvara"
3526
3527 msgid "Send DiSEqC"
3528 msgstr "DiSEqC"
3529
3530 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3531 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
3532
3533 msgid "Seperate titles with a main menu"
3534 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
3535
3536 msgid "Sequence repeat"
3537 msgstr "Järjekorra kordus"
3538
3539 msgid "Serbian"
3540 msgstr "Serbia"
3541
3542 msgid "Service"
3543 msgstr "Kanaliinfo"
3544
3545 msgid "Service Scan"
3546 msgstr "Kanaliotsing"
3547
3548 msgid "Service Searching"
3549 msgstr "Kanaliotsing"
3550
3551 msgid "Service has been added to the favourites."
3552 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
3553
3554 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3555 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
3556
3557 msgid ""
3558 "Service invalid!\n"
3559 "(Timeout reading PMT)"
3560 msgstr ""
3561 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
3562 "(Timeout PMT lugemisel)"
3563
3564 msgid ""
3565 "Service not found!\n"
3566 "(SID not found in PAT)"
3567 msgstr ""
3568 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
3569 "(SID ei leitud PAT-st)"
3570
3571 msgid "Service scan"
3572 msgstr "Kanali otsing"
3573
3574 msgid ""
3575 "Service unavailable!\n"
3576 "Check tuner configuration!"
3577 msgstr ""
3578 "Pole kanalit!\n"
3579 "Kontrolli tüüneri seadeid"
3580
3581 msgid "Serviceinfo"
3582 msgstr "Kanaliinfo"
3583
3584 msgid "Services"
3585 msgstr "Kanalid"
3586
3587 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3588 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
3589
3590 msgid "Set as default Interface"
3591 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
3592
3593 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3594 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
3595
3596 msgid "Set interface as default Interface"
3597 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
3598
3599 msgid "Set limits"
3600 msgstr "Seadista limiidid"
3601
3602 msgid "Settings"
3603 msgstr "Seaded"
3604
3605 msgid "Setup"
3606 msgstr "Seadistamine"
3607
3608 msgid "Setup Mode"
3609 msgstr "Seadistamise valik"
3610
3611 msgid "Sharpness"
3612 msgstr "Teravus"
3613
3614 msgid "Show Info"
3615 msgstr "Näita Infot"
3616
3617 msgid "Show Message when Recording starts"
3618 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
3619
3620 msgid "Show WLAN Status"
3621 msgstr "Näita WiFi Olekut"
3622
3623 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3624 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
3625
3626 msgid "Show infobar on channel change"
3627 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
3628
3629 msgid "Show infobar on event change"
3630 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
3631
3632 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3633 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
3634
3635 msgid "Show positioner movement"
3636 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
3637
3638 msgid "Show services beginning with"
3639 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
3640
3641 msgid "Show the radio player..."
3642 msgstr "Kuula raadiot"
3643
3644 msgid "Show the tv player..."
3645 msgstr "Näita TV-d"
3646
3647 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3648 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
3649
3650 msgid "Shutdown"
3651 msgstr "Lülita välja"
3652
3653 msgid "Shutdown Dreambox after"
3654 msgstr "Lülita välja peale"
3655
3656 msgid "Signal Strength:"
3657 msgstr "Signaali tugevus:"
3658
3659 msgid "Signal: "
3660 msgstr "Signaal"
3661
3662 msgid "Similar"
3663 msgstr "Sarnased"
3664
3665 msgid "Similar broadcasts:"
3666 msgstr "Sarnased saated:"
3667
3668 msgid "Simple"
3669 msgstr "Lihtne"
3670
3671 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3672 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
3673
3674 msgid "Single"
3675 msgstr "Üksik"
3676
3677 msgid "Single EPG"
3678 msgstr "Kanali saatekava"
3679
3680 msgid "Single satellite"
3681 msgstr "Üksik satelliit"
3682
3683 msgid "Single transponder"
3684 msgstr "Üksik transponder"
3685
3686 msgid "Singlestep (GOP)"
3687 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
3688
3689 msgid "Skin"
3690 msgstr "Välimus"
3691
3692 msgid "Skin..."
3693 msgstr "Välimus"
3694
3695 msgid "Skins"
3696 msgstr "Välimus"
3697
3698 msgid "Sleep Timer"
3699 msgstr "Unetaimer"
3700
3701 msgid "Sleep timer action:"
3702 msgstr "Unetaimeri seaded:"
3703
3704 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3705 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
3706
3707 #, python-format
3708 msgid "Slot %d"
3709 msgstr "Pesa %d"
3710
3711 msgid "Slovakian"
3712 msgstr "Slovakkia"
3713
3714 msgid "Slovenian"
3715 msgstr "Sloveenia"
3716
3717 msgid "Slow"
3718 msgstr "Aeglane"
3719
3720 msgid "Slow Motion speeds"
3721 msgstr "Aeglustuskiirused"
3722
3723 msgid "Software"
3724 msgstr "Alusta"
3725
3726 msgid "Software management"
3727 msgstr "Tarkvara haldamine"
3728
3729 msgid "Software restore"
3730 msgstr "Tarkvara taaste"
3731
3732 msgid "Software update"
3733 msgstr "Tarkvara uuendamine"
3734
3735 msgid "Some plugins are not available:\n"
3736 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
3737
3738 msgid "Somewhere else"
3739 msgstr "Kusagil mujal"
3740
3741 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3742 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
3743
3744 msgid "Sorry no backups found!"
3745 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
3746
3747 msgid ""
3748 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3749 "\n"
3750 "Please choose an other one."
3751 msgstr ""
3752 "Varukoopia asukohta ei leidunud\n"
3753 "\n"
3754 "Vali uus asukoht."
3755
3756 msgid ""
3757 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3758 "Please choose an other one."
3759 msgstr ""
3760 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
3761 "Vali uus asukoht."
3762
3763 msgid "Sorry, no Details available!"
3764 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
3765
3766 msgid ""
3767 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3768 "\n"
3769 "Please choose another one."
3770 msgstr ""
3771 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
3772 "\n"
3773 "Vali uus asukoht."
3774
3775 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3776 msgid "Sort A-Z"
3777 msgstr "Tähestikujärj."
3778
3779 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3780 msgid "Sort Time"
3781 msgstr "Ajajärj."
3782
3783 msgid "Sound"
3784 msgstr "Heli"
3785
3786 msgid "Soundcarrier"
3787 msgstr "Heli kandevsagedus"
3788
3789 msgid "South"
3790 msgstr "Lõuna"
3791
3792 msgid "Spanish"
3793 msgstr "Hispaania"
3794
3795 msgid "Split preview mode"
3796 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
3797
3798 msgid "Standby"
3799 msgstr "Ootele"
3800
3801 msgid "Standby / Restart"
3802 msgstr "Välja lülitamine"
3803
3804 msgid "Start from the beginning"
3805 msgstr "Alusta algusest"
3806
3807 msgid "Start recording?"
3808 msgstr "Kas alustan salvestust?"
3809
3810 msgid "Start test"
3811 msgstr "Käivita test"
3812
3813 msgid "StartTime"
3814 msgstr "Alustamise aeg"
3815
3816 msgid "Starting on"
3817 msgstr "Alates"
3818
3819 msgid "Step east"
3820 msgstr "Samm itta"
3821
3822 msgid "Step west"
3823 msgstr "Samm läände"
3824
3825 msgid "Stereo"
3826 msgstr "Stereo"
3827
3828 msgid "Stop"
3829 msgstr "Peata"
3830
3831 msgid "Stop Timeshift?"
3832 msgstr "Peatan ajanihkega salvestuse?"
3833
3834 msgid "Stop current event and disable coming events"
3835 msgstr "Peata salvestus ja keela tulevad taimerid"
3836
3837 msgid "Stop current event but not coming events"
3838 msgstr "Peata salvestus, aga ära keela tulevaid taimereid"
3839
3840 msgid "Stop playing this movie?"
3841 msgstr "Kas lõpetan taasesituse?"
3842
3843 msgid "Stop test"
3844 msgstr "Peata test"
3845
3846 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3847 msgstr "Peata testimine pärast # ebaõnnestunud transponderit"
3848
3849 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3850 msgstr "Peata testimine pärast # leitud transponderit"
3851
3852 msgid "Store position"
3853 msgstr "Salvesta asukoht"
3854
3855 msgid "Stored position"
3856 msgstr "Salvestatud asukoht"
3857
3858 msgid "Subservice list..."
3859 msgstr "Alamteenuste nimekiri"
3860
3861 msgid "Subservices"
3862 msgstr "Alamteenused"
3863
3864 msgid "Subtitle selection"
3865 msgstr "Subtiitrite valik"
3866
3867 msgid "Subtitles"
3868 msgstr "Subtiitrid"
3869
3870 msgid "Sun"
3871 msgstr "P"
3872
3873 msgid "Sunday"
3874 msgstr "Pühapäev"
3875
3876 msgid "Swap Services"
3877 msgstr "Vaheta PiP- ja peapilt omavahel"
3878
3879 msgid "Swedish"
3880 msgstr "Rootsi"
3881
3882 msgid "Switch to next subservice"
3883 msgstr "Vaheta järgmisele alamteenusele"
3884
3885 msgid "Switch to previous subservice"
3886 msgstr "Vaheta eelmisele alamteenusele"
3887
3888 msgid "Symbol Rate"
3889 msgstr "SR"
3890
3891 msgid "Symbolrate"
3892 msgstr "Symbolrate"
3893
3894 msgid "System"
3895 msgstr "Seaded"
3896
3897 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
3898 #. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3899 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3900 msgstr "TÕLKE_INFO"
3901
3902 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3903 msgstr "TS fail on liiga suur ISO9660/1-le!"
3904
3905 msgid "TV System"
3906 msgstr "TV-süsteem"
3907
3908 msgid "Table of content for collection"
3909 msgstr "Sisutabel kogumiseks"
3910
3911 msgid "Tag 1"
3912 msgstr "Võtmesõna 1"
3913
3914 msgid "Tag 2"
3915 msgstr "Võtmesõna 2"
3916
3917 msgid "Tags"
3918 msgstr "Võtmesõnad"
3919
3920 msgid "Temperature and Fan control"
3921 msgstr "Temp. ja ventilaatori kontroll"
3922
3923 msgid "Terrestrial"
3924 msgstr "Digitaalne TV (DVB-T)"
3925
3926 msgid "Terrestrial provider"
3927 msgstr "DVB-T Levitaja"
3928
3929 msgid "Test DiSEqC settings"
3930 msgstr "Valiku seaded"
3931
3932 msgid "Test Type"
3933 msgstr "Taimeri tüüp"
3934
3935 msgid "Test mode"
3936 msgstr "Testpilt"
3937
3938 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3939 msgstr "Testi vastuvõtja kohtvõrgu seadeid.\n"
3940
3941 msgid "Test-Messagebox?"
3942 msgstr "testsõnum ?"
3943
3944 msgid ""
3945 "Thank you for using the wizard.\n"
3946 "Please press OK to continue."
3947 msgstr ""
3948 "Täname, et kasutasite abilist.\n"
3949 "Jätkamiseks vajutage OK"
3950
3951 msgid ""
3952 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3953 "Please press OK to start using your Dreambox."
3954 msgstr ""
3955 "Tänan, vastuvõtja on nüüd valmis kasutuseks.\n"
3956 "Vajuta OK vastuvõtja kasutuse alustamiseks."
3957
3958 msgid ""
3959 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3960 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3961 "players) instead?"
3962 msgstr ""
3963 "DVD standard ei toeta H.264 (HDTV) video voogesitust.Kas soovite luua "
3964 "Dreambox formaadis andmete (data) DVD, mida teised DVD mängijad ei mängi?"
3965
3966 msgid ""
3967 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3968 "the feed server and save it on the stick?"
3969 msgstr ""
3970 "USB pulk on nüüd alglaetav.Kas Te soovite alla laadida serverist vastuvõtja "
3971 "tarkvara ja paigaldada seda USB pulgale?"
3972
3973 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3974 msgstr "Varukoopia tegemine nurjus. Vali uus varukoopia asukoht."
3975
3976 #, python-format
3977 msgid ""
3978 "The directory %s is not writable.\n"
3979 "Make sure you select a writable directory instead."
3980 msgstr ""
3981 "Kataloog %s ei ole salvestatav \n"
3982 "Vali kindlasti selle asemel salvestatav kataloog"
3983
3984 #, python-format
3985 msgid ""
3986 "The following device was found:\n"
3987 "\n"
3988 "%s\n"
3989 "\n"
3990 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3991 msgstr ""
3992 "Leitud USB pulk:\n"
3993 "\n"
3994 "%s\n"
3995 "\n"
3996 "Kas Te soovite USB pulka alglaetavaks?"
3997
3998 msgid "The following files were found..."
3999 msgstr "Leitud järgmised failid"
4000
4001 msgid ""
4002 "The input port should be configured now.\n"
4003 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
4004 "want to do that now?"
4005 msgstr ""
4006 "Sisendport tuleks nüüd seadistada.\n"
4007 "Saad ekraani seadistada mõne testpildi abil.Kas soovid seda teha?"
4008
4009 msgid "The installation of the default services lists is finished."
4010 msgstr "Vaikimisi saatjate nimekirja install lõpetatud."
4011
4012 msgid ""
4013 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
4014 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
4015 msgstr ""
4016 "Vaikimisi seadete instalatsioon on valmis. Saad jätkata seadete sisestamist "
4017 "oma vastuvõtjasse vajutades OK puldilt."
4018
4019 msgid ""
4020 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
4021 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
4022 "risk!"
4023 msgstr ""
4024 "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi "
4025 "tarkvara fläsh mällu installida?Ära hiljem süüdista kedagi ebaõnnestumises!!"
4026
4027 msgid ""
4028 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
4029 "corrupted!"
4030 msgstr ""
4031 "MD5 faili kontroll nurjus.Fail on kas vigane või poolikult allalaetud!!!"
4032
4033 msgid "The package doesn't contain anything."
4034 msgstr "See valik ei sisalda midagi."
4035
4036 msgid "The package:"
4037 msgstr "Pakett:"
4038
4039 #, python-format
4040 msgid "The path %s already exists."
4041 msgstr "Kaust %s on juba olemas."
4042
4043 msgid "The pin code has been changed successfully."
4044 msgstr "Kood vahetatud."
4045
4046 msgid "The pin code you entered is wrong."
4047 msgstr "Vale kood."
4048
4049 msgid "The pin codes you entered are different."
4050 msgstr "Koodid on erinevad."
4051
4052 #, python-format
4053 msgid "The results have been written to %s."
4054 msgstr "Tulemused on salvestatud %s."
4055
4056 msgid "The sleep timer has been activated."
4057 msgstr "Unetaimer on aktiveeritud"
4058
4059 msgid "The sleep timer has been disabled."
4060 msgstr "Unetaimer välja lülitatud."
4061
4062 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
4063 msgstr "Taimerite fail (timers.xml) on katki ja seda ei saa laadida."
4064
4065 msgid ""
4066 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4067 "Please install it and choose what you want to do next."
4068 msgstr ""
4069 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
4070 "Palun installi see ja vali mida soovid teha järgmiseks."
4071
4072 msgid ""
4073 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4074 "Please install it."
4075 msgstr ""
4076 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
4077 "Palun installi see."
4078
4079 msgid ""
4080 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
4081 msgstr "Praegustest seadetest saab teha varukoopia. Kas teha seda nüüd?"
4082
4083 msgid "The wizard is finished now."
4084 msgstr "Toiming on nüüd lõpetatud. Vajuta OK"
4085
4086 msgid "There are at least "
4087 msgstr "Seal on vähemalt"
4088
4089 msgid "There are currently no outstanding actions."
4090 msgstr "Praegu ei ole täitmata tegevusi."
4091
4092 msgid "There are no default services lists in your image."
4093 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi saatjate nimekirja."
4094
4095 msgid "There are no default settings in your image."
4096 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi seadeid"
4097
4098 msgid "There are no updates available."
4099 msgstr "Uuendusi ei ole saadaval."
4100
4101 msgid "There are now "
4102 msgstr "Seal on nüüd"
4103
4104 msgid ""
4105 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4106 "Do you really want to continue?"
4107 msgstr ""
4108 "Kõvakettal pole piisavalt vaba ruumi.\n"
4109 "Kas soovid kindlasti jätkata?"
4110
4111 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4112 msgstr "Viga nimekirja allalaadimisel.Palun proovi uuesti."
4113
4114 msgid "There was an error. The package:"
4115 msgstr "Juhtus viga. Pakett:"
4116
4117 #, python-format
4118 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4119 msgstr "See .NFI fail ei sisalda sobivat %s tarkvara!"
4120
4121 msgid ""
4122 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4123 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4124 msgstr ""
4125 "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi "
4126 "seda tarkvara fläsh mällu installida?"
4127
4128 msgid ""
4129 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4130 "flash memory?"
4131 msgstr ""
4132 "Tarkvara MD5 kontroll korras.Soovid jätkata tarkvara installimist vastuvõtja "
4133 "fläsh mällu?"
4134
4135 msgid ""
4136 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4137 "content on the disc."
4138 msgstr ""
4139 "DVD RW ketas on formaaditud.Uuesti formaatimisel kustutatakse kõik, mis "
4140 "plaadile kirjutatud."
4141
4142 #, python-format
4143 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4144 msgstr "Vastuvõtja ei suuda dekodeerida %s video voogesitust!"
4145
4146 #, python-format
4147 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4148 msgstr "Vastuvõtja ei suuda dekodeerida %s video voogesitust!"
4149
4150 msgid "This is step number 2."
4151 msgstr "See on 2. samm"
4152
4153 msgid "This is unsupported at the moment."
4154 msgstr "Seda hetkel ei toetata."
4155
4156 msgid "This plugin is installed."
4157 msgstr "Laiendus on paigaldatud"
4158
4159 msgid "This plugin is not installed."
4160 msgstr "See laiendus pole paigaldatud"
4161
4162 msgid "This plugin will be installed."
4163 msgstr "See laiendus paigaldatakse"
4164
4165 msgid "This plugin will be removed."
4166 msgstr "See laiendus eemaldatakse"
4167
4168 msgid ""
4169 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4170 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4171 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4172 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4173 "the \"Nameserver\" Configuration"
4174 msgstr ""
4175 "Test kontrollib nimeserveri sätteid.\n"
4176 "Kui tekib \"kinnitamata\" kiri:\n"
4177 "- kontrolli oma DHCP-d, kaableid ja adapteri seadeid \n"
4178 "Kui seadistasid oma nimeserverid käsitsi, siis kontrolli üle \"nimeserver\" "
4179 "seaded"
4180
4181 msgid ""
4182 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4183 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4184 "- verify that a network cable is attached\n"
4185 "- verify that the cable is not broken"
4186 msgstr ""
4187 "See test kontrollib, kas LAN võrgukaabel on ühendatud LAN adapteriga.\n"
4188 "Kui näed \"disconnected\" teadet:\n"
4189 "- veendu, et võrgukaabel on ühendatud\n"
4190 "- veendu, et kaablis ei ole katkestust"
4191
4192 msgid ""
4193 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4194 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4195 "- no valid IP Address was found\n"
4196 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4197 msgstr ""
4198 "See test kontrollib kehtiva IP aadressi olemasolu LAN adapteri jaoks.\n"
4199 "Kui näed \"unconfirmed\" teadet:\n"
4200 "- pole leitud kehtivat IP aadressi\n"
4201 "- kontrolli DHCP ja adapteri seadeid ning kaabeldust"
4202
4203 msgid ""
4204 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4205 "configuration with DHCP.\n"
4206 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4207 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4208 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4209 "dialog.\n"
4210 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4211 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4212 msgstr ""
4213 "See test kontrollib,kas LAN adapter on seadistatud automaatse IP aadressi "
4214 "jaoks DHCP-d kasutades.\n"
4215 "Kui näed \"disabled\" teadet:\n"
4216 "- siis LAN adapter on seadistatud IP määramisele käsitsi\n"
4217 "- kontrolli, et õige IP info on salvestatud AdapterSetup dialoogis.\n"
4218 "Kui näed \"enabled\" teadet:\n"
4219 "kontrolli, et võrgus on seadistatud ja töötav DHCP server."
4220
4221 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4222 msgstr "See test kontrollib seadistatud kohtvõrku."
4223
4224 msgid "Three"
4225 msgstr "Kolm"
4226
4227 msgid "Threshold"
4228 msgstr "Lävi"
4229
4230 msgid "Thu"
4231 msgstr "N"
4232
4233 msgid "Thumbnails"
4234 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
4235
4236 msgid "Thursday"
4237 msgstr "Neljapäev"
4238
4239 msgid "Time"
4240 msgstr "Aeg"
4241
4242 msgid "Time/Date Input"
4243 msgstr "Aeg/Kuupäev"
4244
4245 msgid "Timer"
4246 msgstr "Taimer"
4247
4248 msgid "Timer Edit"
4249 msgstr "Taimeri muutmine"
4250
4251 msgid "Timer Editor"
4252 msgstr "Taimeri muutja"
4253
4254 msgid "Timer Type"
4255 msgstr "Taimeri tüüp"
4256
4257 msgid "Timer entry"
4258 msgstr "Taimeri sisestus"
4259
4260 msgid "Timer log"
4261 msgstr "Taimeri logi"
4262
4263 msgid ""
4264 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4265 "Please recheck it!"
4266 msgstr ""
4267 "Taimerite ajad kattuvad!\n"
4268 "Palun kontrolli ajad üle!"
4269
4270 msgid "Timer record location"
4271 msgstr "Taimeri salvestuse asukoht"
4272
4273 msgid "Timer sanity error"
4274 msgstr "Taimeri viga"
4275
4276 msgid "Timer selection"
4277 msgstr "Taimeri valik"
4278
4279 msgid "Timer status:"
4280 msgstr "Taimeri olek:"
4281
4282 msgid "Timeshift"
4283 msgstr "Ajanihe"
4284
4285 msgid "Timeshift location"
4286 msgstr "Ajanihke asukoht"
4287
4288 msgid "Timeshift not possible!"
4289 msgstr "Ajanihke kasutamine pole võimalik."
4290
4291 msgid "Timeshift path..."
4292 msgstr "Ajanihe"
4293
4294 msgid "Timezone"
4295 msgstr "Ajavöönd"
4296
4297 msgid "Title"
4298 msgstr "Pealkiri"
4299
4300 msgid "Title properties"
4301 msgstr "Pealkirja atribuudid"
4302
4303 msgid "Titleset mode"
4304 msgstr "Testpilt"
4305
4306 msgid ""
4307 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4308 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4309 "stick.\n"
4310 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4311 "for 10 seconds.\n"
4312 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4313 msgstr ""
4314 "Vastuvõtja tarkvara uuendamiseks, tee palun järgmist:\n"
4315 "1) Lülita vastuvõtja vooluvõrgust välja ja ühenda vastuvõtjaga alglaetav USB "
4316 "pulk.\n"
4317 "2) Lülita vastuvõtja uuesti vooluvõrku ja hoia all DOWN nuppu esipaneelil 10 "
4318 "sekundit.\n"
4319 "3) Oota kuni vastuvõtja teeb alglaadimist ja täida edasisi vastuvõtja "
4320 "juhiseid."
4321
4322 msgid "Today"
4323 msgstr "Täna"
4324
4325 msgid "Tone Amplitude"
4326 msgstr "Toon Amplituud"
4327
4328 msgid "Tone mode"
4329 msgstr "22KHz-toon"
4330
4331 msgid "Toneburst"
4332 msgstr "Toonvalimine"
4333
4334 msgid "Toneburst A/B"
4335 msgstr "Toonvalimine A/B"
4336
4337 msgid "Track"
4338 msgstr "Rada"
4339
4340 msgid "Translation"
4341 msgstr "Tõlge"
4342
4343 msgid "Translation:"
4344 msgstr "Tõlge:"
4345
4346 msgid "Transmission Mode"
4347 msgstr "Edastamise moodus"
4348
4349 msgid "Transmission mode"
4350 msgstr "Edastamise moodus"
4351
4352 msgid "Transponder"
4353 msgstr "Transponder"
4354
4355 msgid "Transponder Type"
4356 msgstr "Transponderi tüüp"
4357
4358 msgid "Tries left:"
4359 msgstr "Katseid järel:"
4360
4361 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4362 msgstr "Otsin kaabelvõrgu sagedusi.Oota..."
4363
4364 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4365 msgstr "Otsin kaabelvõrgu sagedusi.Oota..."
4366
4367 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4368 msgstr "Üritan laadida alla uut nimekirja.Palun oota..."
4369
4370 msgid "Tue"
4371 msgstr "T"
4372
4373 msgid "Tuesday"
4374 msgstr "Teisipäev"
4375
4376 msgid "Tune"
4377 msgstr "Häälesta"
4378
4379 msgid "Tune failed!"
4380 msgstr "Häälestus nurjus!"
4381
4382 msgid "Tuner"
4383 msgstr "Tüüner"
4384
4385 msgid "Tuner "
4386 msgstr "Tüüner"
4387
4388 msgid "Tuner Slot"
4389 msgstr "Tüüneri pesa"
4390
4391 msgid "Tuner configuration"
4392 msgstr "Tüüneri seaded"
4393
4394 msgid "Tuner status"
4395 msgstr "Tüüneri olek"
4396
4397 msgid "Turkish"
4398 msgstr "Türgi"
4399
4400 msgid "Two"
4401 msgstr "Kaks"
4402
4403 msgid "Type"
4404 msgstr "Tippi"
4405
4406 msgid "Type of scan"
4407 msgstr "Otsingu tüüp"
4408
4409 msgid "USALS"
4410 msgstr "USALS"
4411
4412 msgid "USB"
4413 msgstr "USB"
4414
4415 msgid "USB Stick"
4416 msgstr "USB-mälupulk"
4417
4418 msgid "USB stick wizard"
4419 msgstr "USB-mälupulk"
4420
4421 msgid "Ukrainian"
4422 msgstr "Ukraina"
4423
4424 msgid ""
4425 "Unable to complete filesystem check.\n"
4426 "Error: "
4427 msgstr ""
4428 "Failisüsteemi kontroll nurjus.\n"
4429 "Viga:"
4430
4431 msgid ""
4432 "Unable to initialize harddisk.\n"
4433 "Error: "
4434 msgstr ""
4435 "Kõvaketta formaatimine nurjus.\n"
4436 "Viga:"
4437
4438 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4439 msgstr "Uncommitted DiSEqC-käsk"
4440
4441 msgid "Undo install"
4442 msgstr "Tühista install"
4443
4444 msgid "Undo uninstall"
4445 msgstr "Tühista uninstall"
4446
4447 msgid "Unicable"
4448 msgstr "Luba"
4449
4450 msgid "Unicable LNB"
4451 msgstr "Universaal LNB"
4452
4453 msgid "Unicable Martix"
4454 msgstr "Unicable Martix"
4455
4456 msgid "Uninstall"
4457 msgstr "Eemalda"
4458
4459 msgid "Universal LNB"
4460 msgstr "Universaal LNB"
4461
4462 msgid "Unmount failed"
4463 msgstr "Lahtiühendamine nurjus"
4464
4465 msgid "Unsupported"
4466 msgstr "Pole toetatud"
4467
4468 msgid "Update"
4469 msgstr "Uuendus"
4470
4471 msgid "Updates your receiver's software"
4472 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
4473
4474 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4475 msgstr "Uuendamine lõppenud. Tulemus:"
4476
4477 msgid "Updating software catalog"
4478 msgstr "Uuendan tarkvara kausta"
4479
4480 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4481 msgstr "Uuendan. Oota...See võib kesta mõne minuti."
4482
4483 msgid "Upgrade finished."
4484 msgstr "Uuendus valmis"
4485
4486 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4487 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
4488
4489 msgid "Upgrading"
4490 msgstr "Uuendan"
4491
4492 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4493 msgstr "Uuendan vastuvõtja tarkvara... Oota"
4494
4495 msgid "Use"
4496 msgstr "Kasuta"
4497
4498 msgid "Use DHCP"
4499 msgstr "Kasuta DHCP:d"
4500
4501 msgid "Use Interface"
4502 msgstr "Kasuta kasutajaliidest"
4503
4504 msgid "Use Power Measurement"
4505 msgstr "Kasuta võimsuse mõõtmist"
4506
4507 msgid "Use a gateway"
4508 msgstr "Kasuta gateway-d"
4509
4510 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4511 msgstr "Kasutage mittesujuvat kerimist kiirustel"
4512
4513 msgid "Use power measurement"
4514 msgstr "Kasuta võimsuse mõõtmist"
4515
4516 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4517 msgstr "Kasuta seadistusabilist oma võrgu seadistamiseks\n"
4518
4519 msgid ""
4520 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4521 "\n"
4522 "Please set up tuner A"
4523 msgstr ""
4524 "Kasuta vasakut ja paremat nuppu valimiseks.\n"
4525 "\n"
4526 "Häälesta tüüner A"
4527
4528 msgid ""
4529 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4530 "press OK."
4531 msgstr "Kasuta valimiseks üles/alla nuppu puldil, siis vajuta OK."
4532
4533 msgid "Use this video enhancement settings?"
4534 msgstr "Kasuta neid pildiparanduse seadeid?"
4535
4536 msgid "Use time of currently running service"
4537 msgstr "Kasuta hetkel jooksva kanali aega"
4538
4539 msgid "Use usals for this sat"
4540 msgstr "Kasuta USALS sellel satelliidil"
4541
4542 msgid "Use wizard to set up basic features"
4543 msgstr "Kasuta toimingut põhiomaduste seadmiseks"
4544
4545 msgid "Used service scan type"
4546 msgstr "Kasutatud skaneerimise tüüp"
4547
4548 msgid "User defined"
4549 msgstr "Kasutaja määratud"
4550
4551 msgid "Username"
4552 msgstr "Kasutajatunnus"
4553
4554 msgid "VCR scart"
4555 msgstr "VCR SCART"
4556
4557 msgid "VMGM (intro trailer)"
4558 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4559
4560 msgid "Vertical"
4561 msgstr "vertikaal"
4562
4563 msgid "Video Fine-Tuning"
4564 msgstr "Video peenhäälestus"
4565
4566 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4567 msgstr "Video peenhäälestuse toiming"
4568
4569 msgid "Video Output"
4570 msgstr "Video-väljund"
4571
4572 msgid "Video Setup"
4573 msgstr "Video-seaded"
4574
4575 msgid "Video Wizard"
4576 msgstr "Video Toiming"
4577
4578 msgid "Video enhancement preview"
4579 msgstr "Pildi paranduste eelvaade"
4580
4581 msgid "Video enhancement settings"
4582 msgstr "Pildi paranduste seaded"
4583
4584 msgid "Video enhancement setup"
4585 msgstr "Pildi paranduste sätted"
4586
4587 msgid ""
4588 "Video input selection\n"
4589 "\n"
4590 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4591 "input port).\n"
4592 "\n"
4593 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4594 msgstr ""
4595 "Video sisendi valik\n"
4596 "\n"
4597 "Vajuta OK, kui näed seda lehekülge TV ekraanil(või vali teine sisend).\n"
4598 "\n"
4599 "Järgmist sisendit proovitakse automaatselt 30 sekundi möödudes."
4600
4601 msgid "Video mode selection."
4602 msgstr "Video valik."
4603
4604 msgid "Videoenhancement Setup"
4605 msgstr "Pildiparanduse Sätted"
4606
4607 msgid "View Movies..."
4608 msgstr "Näita salvestisi"
4609
4610 msgid "View Photos..."
4611 msgstr "Vaata pilte..."
4612
4613 msgid "View Rass interactive..."
4614 msgstr "Vaata Rass interactive"
4615
4616 msgid "View Video CD..."
4617 msgstr "Vaata Vido CD"
4618
4619 msgid "View details"
4620 msgstr "Vaata detaile"
4621
4622 msgid "View list of available "
4623 msgstr "Vaata saadaval olevat nimekirja"
4624
4625 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4626 msgstr "Vaata CI laienduste nimekirja"
4627
4628 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4629 msgstr "Vaata kuvamis ja kasutajaliidese laienduste nimekirja."
4630
4631 msgid "View list of available EPG extensions."
4632 msgstr "Vaata EPG laienduste nimekirja."
4633
4634 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4635 msgstr "Vaata satelliidiseadmete laienduste nimekirja."
4636
4637 msgid "View list of available communication extensions."
4638 msgstr "Vaata infovahetus laienduste nimekirja"
4639
4640 msgid "View list of available default settings"
4641 msgstr "Vaata vaikimisi seadete nimekirja"
4642
4643 msgid "View list of available multimedia extensions."
4644 msgstr "Vaata multimeedia laienduste nimekirja."
4645
4646 msgid "View list of available networking extensions"
4647 msgstr "Vaata võrgu laienduste nimekirja"
4648
4649 msgid "View list of available recording extensions"
4650 msgstr "Vaata salvestuseks vajalike laienduste nimekirja"
4651
4652 msgid "View list of available skins"
4653 msgstr "Vaata välimuste nimekirja"
4654
4655 msgid "View list of available software extensions"
4656 msgstr "Vaata tarkvara laienduste nimekirja"
4657
4658 msgid "View list of available system extensions"
4659 msgstr "Vaata süsteemi laienduste nimekirja"
4660
4661 msgid "View teletext..."
4662 msgstr "Kuva teksti-TV"
4663
4664 msgid "Virtual KeyBoard"
4665 msgstr "Virtuaalklahvistik"
4666
4667 msgid "Voltage mode"
4668 msgstr "Pinge valik"
4669
4670 msgid "Volume"
4671 msgstr "Helitugevus"
4672
4673 msgid "W"
4674 msgstr "W"
4675
4676 msgid "WEP"
4677 msgstr "WEP"
4678
4679 msgid "WPA"
4680 msgstr "WPA"
4681
4682 msgid "WPA or WPA2"
4683 msgstr "WPA või WPA2"
4684
4685 msgid "WPA2"
4686 msgstr "WPA2"
4687
4688 msgid "WSS on 4:3"
4689 msgstr "WSS 4:3 -ga"
4690
4691 msgid "Waiting"
4692 msgstr "Ootan"
4693
4694 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4695 msgstr "Hoiata, kui vaba ruumi alla  (kB):"
4696
4697 msgid ""
4698 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4699 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4700 "Please press OK to begin."
4701 msgstr ""
4702 "Nüüd proovime, kas TV näitab seda eraldust 50 Hz juures. Kui ekraan läheb "
4703 "mustaks, oota 20 sekundit ja TV lülitub tagasi 60 Hz peale.\n"
4704 "Vajuta alustamiseks OK."
4705
4706 msgid "Wed"
4707 msgstr "K"
4708
4709 msgid "Wednesday"
4710 msgstr "Kolmapäev"
4711
4712 msgid "Weekday"
4713 msgstr "Nädalapäev"
4714
4715 msgid ""
4716 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4717 "\n"
4718 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4719 "cut'.\n"
4720 "\n"
4721 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4722 msgstr ""
4723 "Tere tulemast salvestise editorisse.\n"
4724 "\n"
4725 "Keri lõike koha algusesse.Vajuta OK, 'lõike algus'.\n"
4726 "Edasi otsi lõike lõpp, vajuta OK.Tehtud."
4727
4728 msgid ""
4729 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4730 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4731 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4732 msgstr ""
4733 "Tere tulemast tarkvara uuendamise seadistusabilisse. Seadistusabiline aitab "
4734 "Teid seadete varundamisel ja tarkvara uuendamisel."
4735
4736 msgid ""
4737 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4738 "\n"
4739 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4740 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4741 "cleaned up.\n"
4742 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4743 msgstr ""
4744 "Vastuvõtjas kasutatav vaba sisemälu maht on langenud alla 2 MB.\n"
4745 "Oma vastuvõtja stabiilse töö kindlustamiseks oleks vaja sisemälu puhastada \n"
4746 "Saad kasutada seda puhastusabilist mõnede laienduste eemaldamiseks.\n"
4747
4748 msgid ""
4749 "Welcome.\n"
4750 "\n"
4751 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4752 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4753 "\n"
4754 "Press OK to start configuring your network"
4755 msgstr ""
4756 "Tere tulemast.\n"
4757 "\n"
4758 "Kui Te tahate ühendada oma vastuvõtja interneti, siis see abiline juhendab "
4759 "Teid vastuvõtja võrguseadistamisel.\n"
4760 "Vajutage OK võrguseadistamise alustamiseks"
4761
4762 msgid ""
4763 "Welcome.\n"
4764 "\n"
4765 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4766 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4767 msgstr ""
4768 "Tere.\n"
4769 "\n"
4770 "See stardiabiline juhendab vastuvõtja põhiseadete tegemisel.\n"
4771 "Vajuta puldil OK nuppu järgmise sammu juurde minekuks."
4772
4773 msgid "Welcome..."
4774 msgstr "Tere tulemast"
4775
4776 msgid "West"
4777 msgstr "Lääs"
4778
4779 msgid "What do you want to scan?"
4780 msgstr "Mida soovid otsida?"
4781
4782 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4783 msgstr "Mida teha saadud vealogidega?"
4784
4785 msgid ""
4786 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4787 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4788 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4789 "automatically!\n"
4790 "\n"
4791 "Really do a factory reset?"
4792 msgstr ""
4793 "Kui Te taastate algseadistuse, kaovad kõik TEIE isiklikud seaded\n"
4794 "(ka lemmikud, kanalid, satelliidid, konf.failid  jne...)\n"
4795 "Pärast algseadistuse taastamist, teeb vastuvõtja automaatselt alglaadimise!\n"
4796 "\n"
4797 "Soovite ikka kindlasti taastada algseadistuse?"
4798
4799 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4800 msgstr "Kuhu teha seadete varukoopia?"
4801
4802 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4803 msgstr "Kuhu salvestada ajanihke sisu?"
4804
4805 msgid "Wireless"
4806 msgstr "Wifi"
4807
4808 msgid "Wireless LAN"
4809 msgstr "Traadita LAN"
4810
4811 msgid "Wireless Network"
4812 msgstr "Traadita võrk"
4813
4814 msgid "Wireless Network State"
4815 msgstr "WiFi võrgu olek"
4816
4817 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4818 msgstr "Kirjutamise viga. Kõvaketas täis?\n"
4819
4820 msgid "Write failed!"
4821 msgstr "Kirjutamine nurjus!"
4822
4823 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4824 msgstr ".NFI tarkvara on fläsh mällu saadetud"
4825
4826 msgid "YPbPr"
4827 msgstr "YPbPr"
4828
4829 msgid "Year"
4830 msgstr "Aasta"
4831
4832 msgid "Yes"
4833 msgstr "Jah"
4834
4835 msgid "Yes to all"
4836 msgstr "Kõigile JAH"
4837
4838 msgid "Yes, and delete this movie"
4839 msgstr "Jah, kustuta see salvestis"
4840
4841 msgid "Yes, and don't ask again"
4842 msgstr "Jah, ja ära uuesti küsi"
4843
4844 msgid "Yes, backup my settings!"
4845 msgstr "Jah, tee seadetest varukoopia!"
4846
4847 msgid "Yes, do a manual scan now"
4848 msgstr "Jah, tee nüüd käsiotsing"
4849
4850 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4851 msgstr "Jah, tee nüüd automaatotsing"
4852
4853 msgid "Yes, do another manual scan now"
4854 msgstr "Jah, tee nüüd uus käsiotsing"
4855
4856 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4857 msgstr "Jah, lülita välja."
4858
4859 msgid "Yes, restore the settings now"
4860 msgstr "Jah, taasta nüüd seaded"
4861
4862 msgid "Yes, returning to movie list"
4863 msgstr "Jah, tagasi salvestiste nimekirja"
4864
4865 msgid "Yes, view the tutorial"
4866 msgstr "Jah, vaata juhendit"
4867
4868 msgid "You can cancel the installation."
4869 msgstr "Te saate paigaldust tühistada."
4870
4871 msgid "You can cancel the removal."
4872 msgstr "Te saate tühistada eemaldamise."
4873
4874 msgid ""
4875 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4876 "want to be installed."
4877 msgstr ""
4878 "Saad valida nüüd mõningaid vaikimisi seadeid.Palun vali seaded, mida soovid "
4879 "installida."
4880
4881 msgid "You can choose, what you want to install..."
4882 msgstr "Saad valida, mida tahad installida"
4883
4884 msgid "You can install this plugin."
4885 msgstr "Te saate paigaldada selle laienduse."
4886
4887 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4888 msgstr "Te saate plaadile kirjutada ainult vastuvõtja salvestusi!"
4889
4890 msgid "You can remove this plugin."
4891 msgstr "Te saate eemaldada selle laienduse."
4892
4893 msgid "You cannot delete this!"
4894 msgstr "Seda ei saa kustutada!"
4895
4896 msgid "You chose not to install any default services lists."
4897 msgstr "Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi teenuste nimekirja."
4898
4899 msgid ""
4900 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4901 "default settings later in the settings menu."
4902 msgstr ""
4903 "Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi seadet.Siiski saab ka hiljem "
4904 "vaikimisi seadeid installida seadete menüüst."
4905
4906 msgid ""
4907 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4908 msgstr "Ei soovinud installida midagi.Vajuta OK väljumiseks."
4909
4910 msgid ""
4911 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4912 "harddisk is not an option for you."
4913 msgstr "Seadmes ei ole kõvaketast, seega ei saa teha varukoopiat kõvakettale"
4914
4915 msgid ""
4916 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4917 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4918 "to the harddisk!\n"
4919 "Please press OK to start the backup now."
4920 msgstr "Oled valinud turvakoopia mälukaardile. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4921
4922 msgid ""
4923 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4924 "Please press OK to start the backup now."
4925 msgstr "Oled valinud turvakoopia USB-le. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4926
4927 msgid ""
4928 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4929 "backup now."
4930 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4931
4932 msgid ""
4933 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4934 "now."
4935 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4936
4937 msgid ""
4938 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4939 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4940 msgstr ""
4941 "Te soovite luua uue alglaetava USB-pulga tarkvarale.Kõik vana info USB "
4942 "pulgal läheb kaduma !!!"
4943
4944 msgid ""
4945 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4946 "restore. Please press OK to start the restore now."
4947 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4948
4949 #, python-format
4950 msgid "You have to wait %s!"
4951 msgstr "Tuleb oodata %s!"
4952
4953 msgid ""
4954 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4955 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4956 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4957 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4958 "your settings."
4959 msgstr ""
4960 "Nüüd on vaja ühendada vastuvõtja arvutiga.Kui on vaja abi, siis palun "
4961 "vaata : http://www.dm7025.de.\n"
4962 "Vastuvõtja on nüüd peatatud.Kui on täidetud uuendamise juhised veebilehelt, "
4963 "siis uus tarkvara palub taastada seadeid."
4964
4965 msgid ""
4966 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4967 "\n"
4968 "Do you want to set the pin now?"
4969 msgstr ""
4970 "Sa pead määrama koodi ja peitma selle laste eest.\n"
4971 "\n"
4972 "Kas tahad määrata koodi nüüd?"
4973
4974 msgid ""
4975 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4976 "\n"
4977 "Your internet connection is working now.\n"
4978 "\n"
4979 msgstr ""
4980 "Teie vastuvõtja on kasutamiseks valmis.\n"
4981 "\n"
4982 "Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
4983 "\n"
4984
4985 msgid ""
4986 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4987 "\n"
4988 "Your internet connection is working now.\n"
4989 "\n"
4990 "Please press OK to continue."
4991 msgstr ""
4992 "Teie vastuvõtja on kasutamiseks valmis.\n"
4993 "\n"
4994 "Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
4995 "\n"
4996 "Vajutage OK jätkamiseks"
4997
4998 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4999 msgstr "Teie vastuvõtja teeb pärast puldilt OK vajutamist taaskäivituse."
5000
5001 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
5002 msgstr "TV töötab 50 Hz korral. Tore!"
5003
5004 msgid ""
5005 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
5006 "process."
5007 msgstr "Turvakoopia valmis. Me informeerime edasistest uuenduste käigust"
5008
5009 msgid ""
5010 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
5011 "blank dual layer DVD!"
5012 msgstr ""
5013 "Teie salvestiste kollektsioon ei mahu ühekihilisele plaadile, vaja on tühja "
5014 "kahekihilist DVD plaati!"
5015
5016 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
5017 msgstr "Lülitan välja. Palun oota"
5018
5019 msgid ""
5020 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
5021 "try again."
5022 msgstr "Internetiühendust pole. Kontrolli võrguseadeid ja ürita uuesti."
5023
5024 msgid "Your email address:"
5025 msgstr "Teie emaili aadress"
5026
5027 msgid ""
5028 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
5029 "Press OK to start upgrade."
5030 msgstr ""
5031 "Teie frontprotsessori tarkvara tuleb uuendada.\n"
5032 "Vajuta OK uuendamiseks."
5033
5034 msgid ""
5035 "Your internet connection is not working!\n"
5036 "Please choose what you want to do next."
5037 msgstr ""
5038 "Teie interneti ühendus ei tööta!\n"
5039 "Palun valige mida soovite teha edasi."
5040
5041 msgid "Your name (optional):"
5042 msgstr "Teie nimi (soovi korral):"
5043
5044 msgid "Your network configuration has been activated."
5045 msgstr "Võrguseadistus on aktiveeritud"
5046
5047 msgid ""
5048 "Your network configuration has been activated.\n"
5049 "A second configured interface has been found.\n"
5050 "\n"
5051 "Do you want to disable the second network interface?"
5052 msgstr ""
5053 "Võrguseaded on aktiveeritud.\n"
5054 "Leitud on ka teine seadistatud liides.\n"
5055 "\n"
5056 "Kas lülitada teine seadistatud liides välja?"
5057
5058 msgid ""
5059 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
5060 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
5061 "\n"
5062 "Please choose what you want to do next."
5063 msgstr ""
5064 "Teie WLAN ühendust ei saa tööle!\n"
5065 "Kas WLAN USB pulk on ühendatud?\n"
5066 "\n"
5067 "Palun valige mida soovite teha edasi."
5068
5069 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
5070 msgstr "Taastan varem häälestatud kanalile?"
5071
5072 msgid "Zap back to service before satfinder?"
5073 msgstr "Taastan varem häälestatud kanalile?"
5074
5075 msgid "[alternative edit]"
5076 msgstr "[Lisavõimaluste lisamine ja kustutamine]"
5077
5078 msgid "[bouquet edit]"
5079 msgstr "[Nimekirjade lisamine ja kustutamine]"
5080
5081 msgid "[favourite edit]"
5082 msgstr "[Lemmikute lisamine ja kustutamine]"
5083
5084 msgid "[move mode]"
5085 msgstr "[Lemmikute häälestamine]"
5086
5087 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
5088 msgstr "CI kasutajaliidese määratud kanalid/teenused/levitajad"
5089
5090 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
5091 msgstr "CI kasutajaliidese määratud kanalid/levitajad/caids"
5092
5093 msgid "abort alternatives edit"
5094 msgstr "Tühista muudatused"
5095
5096 msgid "abort bouquet edit"
5097 msgstr "Tühista muudatused"
5098
5099 msgid "abort favourites edit"
5100 msgstr "Tühista muudatused"
5101
5102 msgid "about to start"
5103 msgstr "just algab"
5104
5105 msgid "activate current configuration"
5106 msgstr "Aktiveeri muudatused"
5107
5108 msgid "activate network adapter configuration"
5109 msgstr "aktiveeri võrgukaardi seaded"
5110
5111 msgid "add Provider"
5112 msgstr "Lisa levitaja"
5113
5114 msgid "add Service"
5115 msgstr "lisa Kanal"
5116
5117 msgid "add a nameserver entry"
5118 msgstr "Lisa nimeserver"
5119
5120 msgid "add alternatives"
5121 msgstr "Valikute lisamine"
5122
5123 msgid "add bookmark"
5124 msgstr "Lisa uus tähis"
5125
5126 msgid "add bouquet"
5127 msgstr "Lisa nimekiri"
5128
5129 msgid "add directory to playlist"
5130 msgstr "Lisa kataloog esitusloendisse"
5131
5132 msgid "add file to playlist"
5133 msgstr "Lisa fail esitusloendisse"
5134
5135 msgid "add files to playlist"
5136 msgstr "Lisa failid esitusloendisse"
5137
5138 msgid "add marker"
5139 msgstr "Lisa marker"
5140
5141 msgid "add recording (enter recording duration)"
5142 msgstr "Salvesta (sisesta salvestise kestvus)"
5143
5144 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5145 msgstr "Salvesta (sisesta salvestise lõpuaeg)"
5146
5147 msgid "add recording (indefinitely)"
5148 msgstr "Salvesta (pidev salvestus)"
5149
5150 msgid "add recording (stop after current event)"
5151 msgstr "Salvesta (lõpeta peale praegust programmi)"
5152
5153 msgid "add service to bouquet"
5154 msgstr "Lisa kanal nimekirja"
5155
5156 msgid "add service to favourites"
5157 msgstr "Lisa kanal Lemmikutesse"
5158
5159 msgid "add to parental protection"
5160 msgstr "lisa lapselukk"
5161
5162 msgid "advanced"
5163 msgstr "lisavalikud"
5164
5165 msgid "alphabetic sort"
5166 msgstr "tähestikujärjekord"
5167
5168 msgid ""
5169 "are you sure you want to restore\n"
5170 "following backup:\n"
5171 msgstr ""
5172 "kas soovid taastada\n"
5173 "seda varukoopiat:\n"
5174
5175 msgid "assigned CAIds"
5176 msgstr "määratud CAId-d"
5177
5178 msgid "assigned CAIds:"
5179 msgstr "määratud CAId-d:"
5180
5181 msgid "assigned Services/Provider"
5182 msgstr "määratud Kanalid/Levitaja"
5183
5184 msgid "assigned Services/Provider:"
5185 msgstr "määratud kanalid/levitajad:"
5186
5187 #, python-format
5188 msgid "audio track (%s) format"
5189 msgstr "Audio raja (%s) formaat"
5190
5191 #, python-format
5192 msgid "audio track (%s) language"
5193 msgstr "Audio raja (%s) keel"
5194
5195 msgid "audio tracks"
5196 msgstr "Audio rajad"
5197
5198 msgid "auto"
5199 msgstr "Automaatne"
5200
5201 msgid "available"
5202 msgstr "saadaval"
5203
5204 msgid "back"
5205 msgstr "Tagasi"
5206
5207 msgid "background image"
5208 msgstr "Taustapilt"
5209
5210 msgid "backgroundcolor"
5211 msgstr "Taust"
5212
5213 msgid "better"
5214 msgstr "parem"
5215