Merge branch 'experimental' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into experimental
[vuplus_dvbapp] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-09-11 18:28+0200\n"
10 "Last-Translator: Hendrik Gross <h_gross@neti.ee> ja Arvo Järve "
11 "<arvo@softshark.ee>. Tõlkel abiks oli Raivo\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Advanced options and settings."
21 msgstr ""
22 "\n"
23 "Vastuvõtu sätted"
24
25 msgid ""
26 "\n"
27 "After pressing OK, please wait!"
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Vajuta OK ja oota!"
31
32 msgid ""
33 "\n"
34 "Backup your Dreambox settings."
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Tee sätetest varukoopia."
38
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Edit the upgrade source address."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Muuda uuenduste allika aadressi."
45
46 msgid ""
47 "\n"
48 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
49 msgstr ""
50 "\n"
51 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
52
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Online update of your Dreambox software."
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
59
60 msgid ""
61 "\n"
62 "Press OK on your remote control to continue."
63 msgstr ""
64 "\n"
65 "Jätkamiseks vajuta OK"
66
67 msgid ""
68 "\n"
69 "Restore your Dreambox settings."
70 msgstr ""
71 "\n"
72 "Vastuvõtja sätete taastamine."
73
74 msgid ""
75 "\n"
76 "Restore your Dreambox with a new firmware."
77 msgstr ""
78 "\n"
79 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
80
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your backups by date."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
87
88 msgid ""
89 "\n"
90 "Scan for local extensions and install them."
91 msgstr ""
92 "\n"
93 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
94
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Select your backup device.\n"
98 "Current device: "
99 msgstr ""
100 "\n"
101 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
102 "Hetke säte: "
103
104 msgid ""
105 "\n"
106 "System will restart after the restore!"
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
110
111 msgid " "
112 msgstr ""
113
114 msgid " Results"
115 msgstr ""
116
117 msgid " extensions."
118 msgstr "Laiendused"
119
120 msgid " packages selected."
121 msgstr " paketti valitud"
122
123 msgid " updates available."
124 msgstr " uuendust saadaval."
125
126 msgid " wireless networks found!"
127 msgstr "leitud WiFi võrk!"
128
129 msgid "#000000"
130 msgstr ""
131
132 msgid "#0064c7"
133 msgstr ""
134
135 msgid "#25062748"
136 msgstr ""
137
138 msgid "#389416"
139 msgstr ""
140
141 msgid "#80000000"
142 msgstr ""
143
144 msgid "#80ffffff"
145 msgstr ""
146
147 msgid "#bab329"
148 msgstr ""
149
150 msgid "#f23d21"
151 msgstr ""
152
153 msgid "#ffffff"
154 msgstr ""
155
156 msgid "#ffffffff"
157 msgstr ""
158
159 msgid "%H:%M"
160 msgstr "%H:%M"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d jobs are running in the background!"
164 msgstr "%d protsessi käib taustal"
165
166 #, python-format
167 msgid "%d min"
168 msgstr "%d min"
169
170 #, python-format
171 msgid "%d services found!"
172 msgstr "%d kanalit leitud!"
173
174 msgid "%d.%B %Y"
175 msgstr "%d.%B %Y"
176
177 #, python-format
178 msgid "%i ms"
179 msgstr ""
180
181 #, python-format
182 msgid ""
183 "%s\n"
184 "(%s, %d MB free)"
185 msgstr ""
186 "%s\n"
187 "(%s, %d MB vaba)"
188
189 #, python-format
190 msgid "%s (%s)\n"
191 msgstr "%s (%s)\n"
192
193 msgid "(ZAP)"
194 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
195
196 msgid "(empty)"
197 msgstr "(tühi)"
198
199 msgid "(show optional DVD audio menu)"
200 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
201
202 msgid "* Only available if more than one interface is active."
203 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
204
205 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
206 msgstr "* Ainult SSID ja võrguvõtme sisestamiseks"
207
208 msgid ".NFI Download failed:"
209 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
210
211 msgid ""
212 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
213 msgstr ""
214 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
215 "paigaldada!"
216
217 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
218 msgstr "/usr/share/enigma2 kaust"
219
220 msgid "/var directory"
221 msgstr "/var kaust"
222
223 msgid "0"
224 msgstr "0"
225
226 msgid "1"
227 msgstr "1"
228
229 msgid "1 wireless network found!"
230 msgstr "1 traadita võrk leitud!"
231
232 msgid "1.0"
233 msgstr "1.0"
234
235 msgid "1.1"
236 msgstr "1.1"
237
238 msgid "1.2"
239 msgstr "1.2"
240
241 msgid "12V output"
242 msgstr "12V väljund"
243
244 msgid "13 V"
245 msgstr "13 V"
246
247 msgid "16:10"
248 msgstr "16:10"
249
250 msgid "16:10 Letterbox"
251 msgstr "16:10 Letterbox"
252
253 msgid "16:10 PanScan"
254 msgstr "16:10 PanScan"
255
256 msgid "16:9"
257 msgstr "16:9"
258
259 msgid "16:9 Letterbox"
260 msgstr "16:9 Letterbox"
261
262 msgid "16:9 always"
263 msgstr "16:9 alati"
264
265 msgid "18 V"
266 msgstr "18 V"
267
268 msgid "2"
269 msgstr "2"
270
271 msgid "3"
272 msgstr "3"
273
274 msgid "30 minutes"
275 msgstr "30 minutit"
276
277 msgid "4"
278 msgstr "4"
279
280 msgid "4:3"
281 msgstr "4:3"
282
283 msgid "4:3 Letterbox"
284 msgstr "4:3 Letterbox"
285
286 msgid "4:3 PanScan"
287 msgstr "4:3 PanScan"
288
289 msgid "5"
290 msgstr "5"
291
292 msgid "5 minutes"
293 msgstr "5 minutit"
294
295 msgid "50 Hz"
296 msgstr "50 Hz"
297
298 msgid "6"
299 msgstr "6"
300
301 msgid "60 minutes"
302 msgstr "60 minutit"
303
304 msgid "7"
305 msgstr "7"
306
307 msgid "8"
308 msgstr "8"
309
310 msgid "9"
311 msgstr "9"
312
313 msgid "<Current movielist location>"
314 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
315
316 msgid "<Default movie location>"
317 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
318
319 msgid "<Last timer location>"
320 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
321
322 msgid "<unknown>"
323 msgstr "<tundmatu>"
324
325 msgid "??"
326 msgstr "??"
327
328 msgid "A"
329 msgstr "A"
330
331 #, python-format
332 msgid ""
333 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
334 "Do you want to keep your version?"
335 msgstr ""
336 "Konfiguratsioonifaili  (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
337 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
338
339 msgid ""
340 "A finished record timer wants to set your\n"
341 "Dreambox to standby. Do that now?"
342 msgstr ""
343 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
344 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
345
346 msgid ""
347 "A finished record timer wants to shut down\n"
348 "your Dreambox. Shutdown now?"
349 msgstr ""
350 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
351 "välja lülitada. Kas lülitab?"
352
353 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
354 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
355
356 msgid ""
357 "A mount entry with this name already exists!\n"
358 "Update existing entry and continue?\n"
359 msgstr ""
360
361 #, python-format
362 msgid ""
363 "A record has been started:\n"
364 "%s"
365 msgstr ""
366 "Salvestus on alanud:\n"
367 "%s"
368
369 msgid ""
370 "A recording is currently running.\n"
371 "What do you want to do?"
372 msgstr ""
373 "Hetkel salvestatakse.\n"
374 "Mida soovid teha?"
375
376 msgid ""
377 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
378 "configure the positioner."
379 msgstr ""
380 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
381 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
382
383 msgid ""
384 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
385 "start the satfinder."
386 msgstr ""
387 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
388 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
389
390 #, python-format
391 msgid "A required tool (%s) was not found."
392 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
393
394 msgid "A search for available updates is currently in progress."
395 msgstr "Otsime uuendusi..."
396
397 msgid ""
398 "A second configured interface has been found.\n"
399 "\n"
400 "Do you want to disable the second network interface?"
401 msgstr ""
402 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
403 "\n"
404 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
405
406 msgid ""
407 "A sleep timer wants to set your\n"
408 "Dreambox to standby. Do that now?"
409 msgstr ""
410 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
411 "standby-sse. Kas panna?"
412
413 msgid ""
414 "A sleep timer wants to shut down\n"
415 "your Dreambox. Shutdown now?"
416 msgstr ""
417 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
418 "lülitada. Kas lülitab?"
419
420 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
421 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
422
423 msgid ""
424 "A timer failed to record!\n"
425 "Disable TV and try again?\n"
426 msgstr ""
427 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
428 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
429
430 msgid "A/V Settings"
431 msgstr "Heli- ja pildisätted"
432
433 msgid "AA"
434 msgstr "AA"
435
436 msgid "AB"
437 msgstr "AB"
438
439 msgid "AC3 default"
440 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
441
442 msgid "AC3 downmix"
443 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
444
445 msgid "Abort"
446 msgstr "Katkesta"
447
448 msgid "Abort this Wizard."
449 msgstr ""
450
451 msgid "About"
452 msgstr "Süstemiinfo"
453
454 msgid "About..."
455 msgstr "Süsteemiinfo"
456
457 msgid "Accesspoint:"
458 msgstr "WiFi Ruuter:"
459
460 msgid "Action on long powerbutton press"
461 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
462
463 msgid "Action on short powerbutton press"
464 msgstr ""
465
466 msgid "Action:"
467 msgstr "Tegutse:"
468
469 msgid "Activate Picture in Picture"
470 msgstr "Ava pilt-pildis"
471
472 msgid "Activate network settings"
473 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
474
475 msgid "Active"
476 msgstr ""
477
478 msgid ""
479 "Active/\n"
480 "Inactive"
481 msgstr ""
482
483 msgid "Adapter settings"
484 msgstr "Adapteri sätted"
485
486 msgid "Add"
487 msgstr "Lisa"
488
489 msgid "Add Bookmark"
490 msgstr "Lisa lemmik"
491
492 msgid "Add WLAN configuration?"
493 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
494
495 msgid "Add a mark"
496 msgstr "Lisa marker"
497
498 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
499 msgstr ""
500
501 msgid "Add a new title"
502 msgstr "Lisa uus pealkiri"
503
504 msgid "Add network configuration?"
505 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
506
507 msgid "Add new AutoTimer"
508 msgstr ""
509
510 msgid "Add new network mount point"
511 msgstr ""
512
513 msgid "Add timer"
514 msgstr "Lisa taimer"
515
516 msgid "Add timer as disabled on conflict"
517 msgstr ""
518
519 msgid "Add title"
520 msgstr "Lisa pealkiri"
521
522 msgid "Add to bouquet"
523 msgstr "Lisa valikutesse"
524
525 msgid "Add to favourites"
526 msgstr "Lisa lemmikutesse"
527
528 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
529 msgstr ""
530
531 msgid "Added: "
532 msgstr ""
533
534 msgid ""
535 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
536 "enabled."
537 msgstr ""
538 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
539 "lubatud"
540
541 msgid "Adds network configuration if enabled."
542 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
543
544 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
545 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
546
547 msgid ""
548 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
549 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
550 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
551 "test screens."
552 msgstr ""
553 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
554 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
555 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
556 "valikuks."
557
558 msgid "Advanced"
559 msgstr "Lisavalikud"
560
561 msgid "Advanced Options"
562 msgstr "Lisavalikud"
563
564 msgid "Advanced Software"
565 msgstr "Laiendatud tarkvara"
566
567 msgid "Advanced Software Plugin"
568 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
569
570 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
571 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
572
573 msgid "Advanced Video Setup"
574 msgstr "Laiendatud video sätted"
575
576 msgid "Advanced restore"
577 msgstr "Laiendatud taastamine"
578
579 msgid "After event"
580 msgstr "Peale salvestust"
581
582 msgid ""
583 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
584 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
585 msgstr ""
586 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
587 "juhendist, kuidas seda teha."
588
589 msgid "Album"
590 msgstr "Album"
591
592 msgid "All"
593 msgstr "Kõik kanalid"
594
595 msgid "All Satellites"
596 msgstr "Kõik satelliidid"
597
598 msgid "All Time"
599 msgstr ""
600
601 msgid "All non-repeating timers"
602 msgstr ""
603
604 msgid "Allow zapping via Webinterface"
605 msgstr ""
606
607 msgid "Alpha"
608 msgstr "Alfa"
609
610 msgid "Alternative radio mode"
611 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
612
613 msgid "Alternative services tuner priority"
614 msgstr "Tüüneri prioriteet"
615
616 msgid "Always ask before sending"
617 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
618
619 msgid "Ammount of recordings left"
620 msgstr ""
621
622 msgid "An empty filename is illegal."
623 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
624
625 msgid "An error occured."
626 msgstr ""
627
628 msgid "An unknown error occured!"
629 msgstr "Tundmatu viga"
630
631 msgid "Anonymize crashlog?"
632 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
633
634 msgid "Arabic"
635 msgstr "Araabia"
636
637 msgid ""
638 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
639 "\n"
640 msgstr ""
641 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
642 "\n"
643
644 msgid ""
645 "Are you sure you want to delete\n"
646 "following backup:\n"
647 msgstr ""
648 "kas soovid taastada\n"
649 "seda varukoopiat:\n"
650
651 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
652 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
653
654 msgid ""
655 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
656 "\n"
657 msgstr ""
658 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
659 "\n"
660
661 msgid ""
662 "Are you sure you want to restore\n"
663 "following backup:\n"
664 msgstr ""
665 "kas soovid taastada\n"
666 "seda varukoopiat:\n"
667
668 msgid ""
669 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
670 "Enigma2 will restart after the restore"
671 msgstr ""
672 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
673 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
674
675 msgid ""
676 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
677 "\n"
678 msgstr ""
679
680 msgid "Artist"
681 msgstr "Esitaja"
682
683 msgid "Ascending"
684 msgstr ""
685
686 msgid "Ask before shutdown:"
687 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
688
689 msgid "Ask user"
690 msgstr "Küsi kasutajalt"
691
692 msgid "Aspect Ratio"
693 msgstr "Pildisuhe"
694
695 msgid "Audio"
696 msgstr "Heli"
697
698 msgid "Audio Options..."
699 msgstr "Helisätted"
700
701 msgid "Audio Sync"
702 msgstr ""
703
704 msgid "Audio Sync Setup"
705 msgstr ""
706
707 msgid "Australia"
708 msgstr ""
709
710 msgid "Author: "
711 msgstr "Automaatne"
712
713 msgid "Authoring mode"
714 msgstr "Autoriseerimismoodus"
715
716 msgid "Auto"
717 msgstr "Automaatne"
718
719 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
720 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
721
722 msgid "Auto flesh"
723 msgstr ""
724
725 msgid "Auto scart switching"
726 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
727
728 msgid "AutoTimer Editor"
729 msgstr ""
730
731 msgid "AutoTimer Filters"
732 msgstr ""
733
734 msgid "AutoTimer Services"
735 msgstr ""
736
737 msgid "AutoTimer Settings"
738 msgstr ""
739
740 msgid "AutoTimer overview"
741 msgstr ""
742
743 msgid "Automatic"
744 msgstr "Automaatne"
745
746 msgid "Automatic Scan"
747 msgstr "Automaatotsing"
748
749 #, python-format
750 msgid ""
751 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
752 "Is %s ok?"
753 msgstr ""
754
755 msgid "Autoresolution Switch"
756 msgstr ""
757
758 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
759 msgstr ""
760
761 msgid "Autoresolution settings"
762 msgstr ""
763
764 msgid "Autoresolution videomode setup"
765 msgstr ""
766
767 msgid "Autos & Vehicles"
768 msgstr ""
769
770 msgid "Autowrite timer"
771 msgstr ""
772
773 msgid "Available format variables"
774 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
775
776 msgid "B"
777 msgstr "B"
778
779 msgid "BA"
780 msgstr "BA"
781
782 msgid "BB"
783 msgstr "BB"
784
785 msgid "BER"
786 msgstr "BER"
787
788 msgid "BER:"
789 msgstr "BER:"
790
791 msgid "Back"
792 msgstr "Tagasi"
793
794 msgid "Background"
795 msgstr "Taust"
796
797 msgid "Backup"
798 msgstr "Varukoopia"
799
800 msgid "Backup Location"
801 msgstr "Varukoopia asukoht"
802
803 msgid "Backup Mode"
804 msgstr "Varukoopia sätted"
805
806 msgid "Backup done."
807 msgstr "Varukoopia valmis."
808
809 msgid "Backup failed."
810 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
811
812 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
813 msgstr "Varukoopia valmis. Vajuta OK tulemuse vaatamiseks."
814
815 msgid "Backup is running..."
816 msgstr "Varukoopia loomine..."
817
818 msgid "Backup system settings"
819 msgstr "Loo varukoopia"
820
821 msgid "Band"
822 msgstr "Sagedusala"
823
824 msgid "Bandwidth"
825 msgstr "Ribalaius"
826
827 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
828 msgstr ""
829
830 msgid "Begin of timespan"
831 msgstr ""
832
833 msgid "Begin time"
834 msgstr "Algusaeg"
835
836 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
837 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
838
839 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
840 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
841
842 msgid "Behavior when a movie is started"
843 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
844
845 msgid "Behavior when a movie is stopped"
846 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
847
848 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
849 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
850
851 msgid "Bitrate:"
852 msgstr "Bitrate:"
853
854 msgid "Block noise reduction"
855 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
856
857 msgid "Blue boost"
858 msgstr ""
859
860 msgid "Bookmarks"
861 msgstr "Lemmikud"
862
863 msgid "Bouquets"
864 msgstr ""
865
866 msgid "Brazil"
867 msgstr ""
868
869 msgid "Brightness"
870 msgstr "Heledus"
871
872 msgid "Browse network neighbourhood"
873 msgstr ""
874
875 msgid "Burn DVD"
876 msgstr "Kirjuta DVD"
877
878 msgid "Burn existing image to DVD"
879 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
880
881 msgid "Burn to DVD..."
882 msgstr "Kirjuta DVD-le"
883
884 msgid "Bus: "
885 msgstr "Siin:"
886
887 msgid ""
888 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
889 "displayed."
890 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
891
892 msgid "C"
893 msgstr "C"
894
895 msgid "C-Band"
896 msgstr "C-sagedusala"
897
898 msgid "CF Drive"
899 msgstr "CompactFlash-kaart"
900
901 msgid "CI assignment"
902 msgstr "CI määrangud"
903
904 msgid "CIFS share"
905 msgstr ""
906
907 msgid "CVBS"
908 msgstr "Komposiit (CVBS)"
909
910 msgid "Cable"
911 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
912
913 msgid "Cache Thumbnails"
914 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
915
916 msgid "Call monitoring"
917 msgstr "Kõne jälgimine"
918
919 msgid "Canada"
920 msgstr ""
921
922 msgid "Cancel"
923 msgstr "Tühista"
924
925 msgid "Cannot parse feed directory"
926 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
927
928 msgid "Capacity: "
929 msgstr "Maht:"
930
931 msgid "Card"
932 msgstr "Kaart"
933
934 msgid "Catalan"
935 msgstr "Katalaani"
936
937 msgid "Center screen at the lower border"
938 msgstr ""
939
940 msgid "Center screen at the upper border"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Change active delay"
944 msgstr ""
945
946 msgid "Change bouquets in quickzap"
947 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
948
949 msgid "Change default recording offset?"
950 msgstr ""
951
952 msgid "Change dir."
953 msgstr "Vaheta kausta."
954
955 msgid "Change hostname"
956 msgstr ""
957
958 msgid "Change pin code"
959 msgstr "Vaheta parool"
960
961 msgid "Change service pin"
962 msgstr "Vaheta kanali kood"
963
964 msgid "Change service pins"
965 msgstr "Vaheta kanali koodid"
966
967 msgid "Change setup pin"
968 msgstr "Vaheta seadete kood"
969
970 msgid "Change step size"
971 msgstr "Muuda sammu suurust"
972
973 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
974 msgstr ""
975
976 msgid "Channel"
977 msgstr "Kanal"
978
979 msgid "Channel Selection"
980 msgstr "Kanalite valik"
981
982 msgid "Channel audio:"
983 msgstr ""
984
985 msgid "Channel not in services list"
986 msgstr "Vaheta kanali koodid"
987
988 msgid "Channel:"
989 msgstr "Kanal:"
990
991 msgid "Channellist menu"
992 msgstr "Kanalilisti menüü"
993
994 msgid "Channels"
995 msgstr ""
996
997 msgid "Chap."
998 msgstr "Peatükk"
999
1000 msgid "Chapter"
1001 msgstr "Peatükk"
1002
1003 msgid "Chapter:"
1004 msgstr "Peatükk:"
1005
1006 msgid "Check"
1007 msgstr "Kontrolli"
1008
1009 msgid "Checking Filesystem..."
1010 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
1011
1012 msgid "Choose Tuner"
1013 msgstr "Vali tüüner"
1014
1015 msgid "Choose a wireless network"
1016 msgstr "Vali WiFi võrk "
1017
1018 msgid "Choose backup files"
1019 msgstr "Vali failid"
1020
1021 msgid "Choose backup location"
1022 msgstr "Varukoopia asukoht"
1023
1024 msgid "Choose bouquet"
1025 msgstr "Vali nimekiri"
1026
1027 msgid "Choose source"
1028 msgstr "Vali allikas"
1029
1030 msgid "Choose target folder"
1031 msgstr "Vali kataloog"
1032
1033 msgid "Choose upgrade source"
1034 msgstr "Vali allikas"
1035
1036 msgid "Choose your Skin"
1037 msgstr "Vali uus Välimus"
1038
1039 msgid "Circular left"
1040 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
1041
1042 msgid "Circular right"
1043 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
1044
1045 msgid "Classic"
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "Cleanup"
1049 msgstr "Kustuta vanad"
1050
1051 msgid "Cleanup Wizard"
1052 msgstr "Puhastusabiline"
1053
1054 msgid "Cleanup Wizard settings"
1055 msgstr "Puhastusabilise seaded"
1056
1057 msgid "CleanupWizard"
1058 msgstr "Puhastusabiline"
1059
1060 msgid "Clear before scan"
1061 msgstr "Kustuta kanalid"
1062
1063 msgid "Clear history on Exit:"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid "Clear log"
1067 msgstr "Kustuta log"
1068
1069 msgid "Close"
1070 msgstr "Sulge"
1071
1072 msgid "Close and forget changes"
1073 msgstr ""
1074
1075 msgid "Close and save changes"
1076 msgstr ""
1077
1078 msgid "Close title selection"
1079 msgstr "Sulge pealkirja valik"
1080
1081 msgid "Code rate high"
1082 msgstr "Code rate (kõrge)"
1083
1084 msgid "Code rate low"
1085 msgstr "Code rate (madal)"
1086
1087 msgid "Coderate HP"
1088 msgstr "Code rate (HP)"
1089
1090 msgid "Coderate LP"
1091 msgstr "Code rate (LP)"
1092
1093 msgid "Collection name"
1094 msgstr "Valiku nimi"
1095
1096 msgid "Collection settings"
1097 msgstr "Valiku sätted"
1098
1099 msgid "Color Format"
1100 msgstr "Värvuse formaat"
1101
1102 msgid "Comedy"
1103 msgstr ""
1104
1105 msgid "Command execution..."
1106 msgstr "Käskude täitmine..."
1107
1108 msgid "Command order"
1109 msgstr "Käskude järjekord"
1110
1111 msgid "Committed DiSEqC command"
1112 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
1113
1114 msgid "Common Interface"
1115 msgstr "CI liides"
1116
1117 msgid "Common Interface Assignment"
1118 msgstr "CI määrangud"
1119
1120 msgid "CommonInterface"
1121 msgstr "CI liides"
1122
1123 msgid "Communication"
1124 msgstr "Salvestuskoht"
1125
1126 msgid "Compact Flash"
1127 msgstr "CompactFlash"
1128
1129 msgid "Compact flash card"
1130 msgstr "CompactFlash-kaart"
1131
1132 msgid "Complete"
1133 msgstr "Valmis"
1134
1135 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1136 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
1137
1138 msgid "Config"
1139 msgstr "Seadistan"
1140
1141 msgid "Configuration Mode"
1142 msgstr "Häälestamine"
1143
1144 msgid "Configuration for the Webinterface"
1145 msgstr ""
1146
1147 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1148 msgstr ""
1149
1150 msgid "Configure interface"
1151 msgstr "Seadista liides"
1152
1153 msgid "Configure nameservers"
1154 msgstr "Seadista nimeserverid"
1155
1156 msgid "Configure your internal LAN"
1157 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
1158
1159 msgid "Configure your network again"
1160 msgstr "Seadista võrk uuesti"
1161
1162 msgid "Configure your wireless LAN again"
1163 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
1164
1165 msgid "Configuring"
1166 msgstr "Seadistan"
1167
1168 msgid "Conflicting timer"
1169 msgstr "Vastuolud taimeris"
1170
1171 msgid "Connect"
1172 msgstr "Ühenda"
1173
1174 msgid "Connect to a Wireless Network"
1175 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
1176
1177 msgid "Connected to"
1178 msgstr "Ühendatud"
1179
1180 msgid "Connected to Fritz!Box!"
1181 msgstr "Ühendatud Fritz!Boxiga!"
1182
1183 msgid "Connected!"
1184 msgstr "Ühendatud"
1185
1186 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1187 msgstr "Ühendamas Fritz!Boxiga..."
1188
1189 #, python-format
1190 msgid ""
1191 "Connection to Fritz!Box\n"
1192 "failed! (%s)\n"
1193 "retrying..."
1194 msgstr ""
1195 "Ühendus Fritz!Boxiga\n"
1196 "nurjus! (%s)\n"
1197 "uus katse..."
1198
1199 msgid "Constellation"
1200 msgstr "konstellatsioon"
1201
1202 msgid "Content does not fit on DVD!"
1203 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1204
1205 msgid "Continue in background"
1206 msgstr "Jätka taustal"
1207
1208 msgid "Continue playing"
1209 msgstr "Jätka taasesitust"
1210
1211 msgid "Contrast"
1212 msgstr "Kontrast"
1213
1214 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1215 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1216
1217 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1218 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1219
1220 msgid "Could not open Picture in Picture"
1221 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1222
1223 #, python-format
1224 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1225 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1226
1227 msgid "Crashlog settings"
1228 msgstr "Vealogi seaded"
1229
1230 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1231 msgstr "Vealogi iselähetus"
1232
1233 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1234 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1235
1236 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1237 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1238
1239 msgid ""
1240 "Crashlogs found!\n"
1241 "Send them to Dream Multimedia ?"
1242 msgstr ""
1243 "Vealogid leitud!\n"
1244 "Kas saadan ära"
1245
1246 msgid ""
1247 "Crashlogs found!\n"
1248 "Send them to Dream Multimedia?"
1249 msgstr ""
1250 "Leitud vealogi!\n"
1251 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1252
1253 msgid "Create DVD-ISO"
1254 msgstr "Loo DVD-ISO"
1255
1256 msgid "Create a new AutoTimer."
1257 msgstr ""
1258
1259 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1260 msgstr ""
1261
1262 msgid "Create a new timer using the wizard"
1263 msgstr ""
1264
1265 msgid "Create movie folder failed"
1266 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1267
1268 #, python-format
1269 msgid "Creating directory %s failed."
1270 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1271
1272 msgid "Creating partition failed"
1273 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1274
1275 msgid "Croatian"
1276 msgstr "Horvaatia"
1277
1278 msgid "Current Transponder"
1279 msgstr "Hetke transponder"
1280
1281 msgid "Current settings:"
1282 msgstr "Hetke sätted"
1283
1284 msgid "Current value: "
1285 msgstr "Praegune väärtus:"
1286
1287 msgid "Current version:"
1288 msgstr "Hetke versioon:"
1289
1290 #, python-format
1291 msgid "Custom (%s)"
1292 msgstr ""
1293
1294 msgid "Custom location"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "Custom offset"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1301 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1302
1303 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1304 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1305
1306 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1307 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1308
1309 msgid "Customize"
1310 msgstr "Seadista"
1311
1312 msgid "Cut"
1313 msgstr "Lõika"
1314
1315 msgid "Cutlist editor..."
1316 msgstr "Määra lõikekohad"
1317
1318 msgid "Czech"
1319 msgstr "Tšehhi"
1320
1321 msgid "Czech Republic"
1322 msgstr ""
1323
1324 msgid "D"
1325 msgstr "D"
1326
1327 msgid "DHCP"
1328 msgstr "DHCP"
1329
1330 msgid "DUAL LAYER DVD"
1331 msgstr ""
1332
1333 msgid "DVB-S"
1334 msgstr "DVB-S"
1335
1336 msgid "DVB-S2"
1337 msgstr "DVB-S2"
1338
1339 msgid "DVD File Browser"
1340 msgstr "DVD failibrauser"
1341
1342 msgid "DVD Player"
1343 msgstr "DVD-mängija"
1344
1345 msgid "DVD Titlelist"
1346 msgstr "DVD nimekiri "
1347
1348 msgid "DVD media toolbox"
1349 msgstr "DVD Tööriistad"
1350
1351 msgid "Danish"
1352 msgstr "Taani"
1353
1354 msgid "Date"
1355 msgstr "Kuupäev"
1356
1357 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1358 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1359
1360 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1361 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1362
1363 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1364 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1365
1366 msgid "Decrease delay"
1367 msgstr ""
1368
1369 #, python-format
1370 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1371 msgstr ""
1372
1373 msgid "Deep Standby"
1374 msgstr "Sügavootele"
1375
1376 msgid "Default"
1377 msgstr "Vaikimisi"
1378
1379 msgid "Default Settings"
1380 msgstr "Vaikimisi sätted"
1381
1382 msgid "Default movie location"
1383 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1384
1385 msgid "Default services lists"
1386 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1387
1388 msgid "Default settings"
1389 msgstr "Vaikimisi sätted"
1390
1391 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1392 msgstr ""
1393
1394 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1395 msgstr ""
1396
1397 msgid "Delay"
1398 msgstr "Viide"
1399
1400 msgid "Delay x seconds after service started"
1401 msgstr ""
1402
1403 msgid "Delete"
1404 msgstr "Kustuta"
1405
1406 msgid "Delete crashlogs"
1407 msgstr "Kustuta vealogid"
1408
1409 msgid "Delete entry"
1410 msgstr "Kustuta valik"
1411
1412 msgid "Delete failed!"
1413 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1414
1415 msgid "Delete mount"
1416 msgstr ""
1417
1418 #, python-format
1419 msgid ""
1420 "Delete no more configured satellite\n"
1421 "%s?"
1422 msgstr ""
1423 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1424 "%s?"
1425
1426 msgid "Delete selected mount"
1427 msgstr ""
1428
1429 msgid "Descending"
1430 msgstr ""
1431
1432 msgid "Description"
1433 msgstr "Kirjeldus"
1434
1435 msgid "Deselect"
1436 msgstr "Tühista valik"
1437
1438 msgid "Destination directory"
1439 msgstr "Sihtkataloog"
1440
1441 msgid "Details for extension: "
1442 msgstr "Laienduse detailid"
1443
1444 msgid "Detected HDD:"
1445 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1446
1447 msgid "Detected NIMs:"
1448 msgstr "Leitud tüünerid:"
1449
1450 msgid "DiSEqC"
1451 msgstr "DiSEqC"
1452
1453 msgid "DiSEqC A/B"
1454 msgstr "DiSEqC A/B"
1455
1456 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1457 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1458
1459 msgid "DiSEqC mode"
1460 msgstr "DiSEqC-olek"
1461
1462 msgid "DiSEqC repeats"
1463 msgstr "DiSEqC-kordused"
1464
1465 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1466 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1467
1468 msgid "Dialing:"
1469 msgstr "Valin numbrit:"
1470
1471 msgid "Digital contour removal"
1472 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1473
1474 msgid "Dir:"
1475 msgstr ""
1476
1477 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1478 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1479
1480 #, python-format
1481 msgid "Directory %s nonexistent."
1482 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1483
1484 msgid "Directory browser"
1485 msgstr "Kausta brauser"
1486
1487 msgid "Disable"
1488 msgstr "Keela"
1489
1490 msgid "Disable Picture in Picture"
1491 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1492
1493 msgid "Disable Subtitles"
1494 msgstr "Peida subtiitrid"
1495
1496 msgid "Disable crashlog reporting"
1497 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1498
1499 msgid "Disable timer"
1500 msgstr "Keela taimer"
1501
1502 msgid "Disabled"
1503 msgstr "Keelatud"
1504
1505 msgid "Discard changes and close plugin"
1506 msgstr ""
1507
1508 msgid "Discard changes and close screen"
1509 msgstr ""
1510
1511 msgid "Disconnect"
1512 msgstr "Katkesta ühendus"
1513
1514 #, python-format
1515 msgid ""
1516 "Disconnected from\n"
1517 "Fritz!Box! (%s)\n"
1518 "retrying..."
1519 msgstr ""
1520 "Ühendus katkenud \n"
1521 "Fritz!Boxiga! (%s)\n"
1522 "uus katse..."
1523
1524 msgid "Dish"
1525 msgstr "Antenn"
1526
1527 msgid "Display 16:9 content as"
1528 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1529
1530 msgid "Display 4:3 content as"
1531 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1532
1533 msgid "Display >16:9 content as"
1534 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1535
1536 msgid "Display Setup"
1537 msgstr "Esipaneeli sätted"
1538
1539 msgid "Display and Userinterface"
1540 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1541
1542 msgid "Display search results by:"
1543 msgstr ""
1544
1545 #, python-format
1546 msgid ""
1547 "Do you really want to REMOVE\n"
1548 "the plugin \"%s\"?"
1549 msgstr ""
1550 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1551 "laiendust \"%s\"? "
1552
1553 msgid ""
1554 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1555 "This could take lots of time!"
1556 msgstr ""
1557 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1558 "Selleks kulub palju aega!!!"
1559
1560 #, python-format
1561 msgid "Do you really want to delete %s?"
1562 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1563
1564 #, python-format
1565 msgid ""
1566 "Do you really want to download\n"
1567 "the plugin \"%s\"?"
1568 msgstr ""
1569 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1570 "seda laiendust \"%s\"? "
1571
1572 msgid "Do you really want to exit?"
1573 msgstr ""
1574
1575 msgid ""
1576 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1577 "All data on the disk will be lost!"
1578 msgstr ""
1579 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1580 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1581
1582 #, python-format
1583 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1584 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1585
1586 #, python-format
1587 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1588 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1589
1590 msgid ""
1591 "Do you want to backup now?\n"
1592 "After pressing OK, please wait!"
1593 msgstr ""
1594 "Kas tahad teha varukoopiat?\n"
1595 "Vajuta OK ja oota!"
1596
1597 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1598 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1599
1600 msgid "Do you want to do a service scan?"
1601 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1602
1603 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1604 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1605
1606 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1607 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1608
1609 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1613 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1614
1615 msgid "Do you want to install the package:\n"
1616 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1617
1618 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1619 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1620
1621 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1622 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1623
1624 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1625 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1626
1627 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1628 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1629
1630 msgid "Do you want to restore your settings?"
1631 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1632
1633 msgid "Do you want to resume this playback?"
1634 msgstr ""
1635 "Kas soovid jätkata\n"
1636 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1637
1638 msgid "Do you want to see more entries?"
1639 msgstr ""
1640
1641 msgid ""
1642 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1643 "if needed?"
1644 msgstr ""
1645 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
1646 "võtta?"
1647
1648 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1649 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
1650
1651 msgid ""
1652 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1653 "After pressing OK, please wait!"
1654 msgstr ""
1655 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
1656 "Vajuta OK ja oota!"
1657
1658 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1659 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
1660
1661 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1662 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
1663
1664 msgid "Don't ask, just send"
1665 msgstr "Ära küsi, saada ära"
1666
1667 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1668 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
1669
1670 #, python-format
1671 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1672 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
1673
1674 #, python-format
1675 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1676 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
1677
1678 #, python-format
1679 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1680 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
1681
1682 msgid "Download"
1683 msgstr "Allalaadimine"
1684
1685 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1686 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
1687
1688 msgid "Download Plugins"
1689 msgstr "Laienduse allalaadimine"
1690
1691 msgid "Download Video"
1692 msgstr ""
1693
1694 msgid "Download location"
1695 msgstr ""
1696
1697 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1698 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
1699
1700 msgid "Downloadable new plugins"
1701 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
1702
1703 msgid "Downloadable plugins"
1704 msgstr "Allalaetavad laiendused"
1705
1706 msgid "Downloading"
1707 msgstr "Laetakse alla"
1708
1709 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1710 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
1711
1712 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1713 msgstr ""
1714
1715 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1716 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
1717
1718 msgid "Dreambox software because updates are available."
1719 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
1720
1721 msgid "Duration: "
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid "Dutch"
1725 msgstr "Holland"
1726
1727 msgid "Dynamic contrast"
1728 msgstr "Dünaamiline kontrast"
1729
1730 msgid "E"
1731 msgstr "E"
1732
1733 msgid "EPG Selection"
1734 msgstr "EPG Valik"
1735
1736 msgid "EPG encoding"
1737 msgstr ""
1738
1739 #, python-format
1740 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1741 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
1742
1743 msgid "East"
1744 msgstr "Ida"
1745
1746 msgid "Edit"
1747 msgstr "Välju"
1748
1749 msgid "Edit AutoTimer"
1750 msgstr ""
1751
1752 msgid "Edit AutoTimer filters"
1753 msgstr ""
1754
1755 msgid "Edit AutoTimer services"
1756 msgstr ""
1757
1758 msgid "Edit DNS"
1759 msgstr "Muuda DNS"
1760
1761 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1762 msgstr ""
1763
1764 msgid "Edit Title"
1765 msgstr "Muuda pealkirja"
1766
1767 msgid "Edit bouquets list"
1768 msgstr ""
1769
1770 msgid "Edit chapters of current title"
1771 msgstr "Muuda seda pealkirja"
1772
1773 msgid "Edit new timer defaults"
1774 msgstr ""
1775
1776 msgid "Edit selected AutoTimer"
1777 msgstr ""
1778
1779 msgid "Edit services list"
1780 msgstr "Muuda kanalite listi"
1781
1782 msgid "Edit settings"
1783 msgstr "Muuda seadeid"
1784
1785 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1786 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
1787
1788 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1789 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
1790
1791 msgid "Edit title"
1792 msgstr "Muuda pealkirja"
1793
1794 msgid "Edit upgrade source url."
1795 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
1796
1797 msgid "Editing"
1798 msgstr ""
1799
1800 msgid "Editor for new AutoTimers"
1801 msgstr ""
1802
1803 msgid "Education"
1804 msgstr ""
1805
1806 msgid "Electronic Program Guide"
1807 msgstr "EPG"
1808
1809 msgid "Enable"
1810 msgstr "Luba"
1811
1812 msgid "Enable /media"
1813 msgstr ""
1814
1815 msgid "Enable 1080p24 Mode"
1816 msgstr ""
1817
1818 msgid "Enable 1080p25 Mode"
1819 msgstr ""
1820
1821 msgid "Enable 1080p30 Mode"
1822 msgstr ""
1823
1824 msgid "Enable 5V for active antenna"
1825 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
1826
1827 msgid "Enable 720p24 Mode"
1828 msgstr ""
1829
1830 msgid "Enable Autoresolution"
1831 msgstr ""
1832
1833 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1834 msgstr "Luba puhastusabiline?"
1835
1836 msgid "Enable Filtering"
1837 msgstr ""
1838
1839 msgid "Enable HTTP Access"
1840 msgstr ""
1841
1842 msgid "Enable HTTP Authentication"
1843 msgstr ""
1844
1845 msgid "Enable HTTPS Access"
1846 msgstr ""
1847
1848 msgid "Enable HTTPS Authentication"
1849 msgstr ""
1850
1851 msgid "Enable Service Restriction"
1852 msgstr ""
1853
1854 msgid "Enable Streaming Authentication"
1855 msgstr ""
1856
1857 msgid "Enable multiple bouquets"
1858 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
1859
1860 msgid "Enable parental control"
1861 msgstr "Luba lapselukk"
1862
1863 msgid ""
1864 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
1865 "extension menu."
1866 msgstr ""
1867
1868 msgid "Enable timer"
1869 msgstr "Luba taimer"
1870
1871 msgid "Enabled"
1872 msgstr "Kasutusel"
1873
1874 msgid ""
1875 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
1876 "you're searching for special characters like the german umlauts."
1877 msgstr ""
1878
1879 msgid "Encrypted: "
1880 msgstr "Kodeeritud:"
1881
1882 #, python-format
1883 msgid "Encrypted: %s"
1884 msgstr ""
1885
1886 msgid "Encryption"
1887 msgstr "Kodeering"
1888
1889 msgid "Encryption Key"
1890 msgstr "Kodeeringu võti"
1891
1892 msgid "Encryption Keytype"
1893 msgstr "Kodeeringu võti"
1894
1895 msgid "Encryption Type"
1896 msgstr "Kodeeringu tüüp"
1897
1898 msgid "Encryption:"
1899 msgstr "Kodeering:"
1900
1901 msgid "End of \"after event\" timespan"
1902 msgstr ""
1903
1904 msgid "End of timespan"
1905 msgstr ""
1906
1907 msgid "End time"
1908 msgstr "Lõpetamise aeg"
1909
1910 msgid "EndTime"
1911 msgstr "Lõpetamise aeg"
1912
1913 msgid "English"
1914 msgstr "Inglise"
1915
1916 msgid ""
1917 "Enigma2 Skinselector\n"
1918 "\n"
1919 "If you experience any problems please contact\n"
1920 "stephan@reichholf.net\n"
1921 "\n"
1922 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1923 msgstr ""
1924
1925 msgid ""
1926 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1927 "\n"
1928 "If you experience any problems please contact\n"
1929 "stephan@reichholf.net\n"
1930 "\n"
1931 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1932 msgstr ""
1933 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1934 "\n"
1935 "Kui Teil on probleeme rüüvahetajaga, kirjutage\n"
1936 "stephan@reichholf.net\n"
1937 "\n"
1938 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1939
1940 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1941 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
1942
1943 msgid "Enter IP to scan..."
1944 msgstr ""
1945
1946 msgid "Enter Rewind at speed"
1947 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
1948
1949 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1950 msgstr "Sisesta WLAN võrgu nimi/SSID:"
1951
1952 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1953 msgstr "Sisesta WLAN võtmesõna/võti:"
1954
1955 msgid "Enter main menu..."
1956 msgstr "Mine peamenüüsse"
1957
1958 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "Enter options:"
1962 msgstr ""
1963
1964 msgid "Enter password:"
1965 msgstr ""
1966
1967 msgid "Enter pin code"
1968 msgstr ""
1969
1970 msgid "Enter share directory:"
1971 msgstr ""
1972
1973 msgid "Enter share name:"
1974 msgstr ""
1975
1976 msgid "Enter the service pin"
1977 msgstr "Sisesta kood"
1978
1979 msgid "Enter user and password for host: "
1980 msgstr ""
1981
1982 msgid "Enter username:"
1983 msgstr ""
1984
1985 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1986 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
1987
1988 msgid "Enter your search term(s)"
1989 msgstr ""
1990
1991 msgid "Entertainment"
1992 msgstr ""
1993
1994 msgid "Error"
1995 msgstr "Viga"
1996
1997 msgid "Error executing plugin"
1998 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
1999
2000 #, python-format
2001 msgid ""
2002 "Error: %s\n"
2003 "Retry?"
2004 msgstr ""
2005 "Viga: %s\n"
2006 "Uuesti?"
2007
2008 msgid "Estonian"
2009 msgstr "Eesti"
2010
2011 msgid "Eventview"
2012 msgstr "Telekava"
2013
2014 msgid "Everything is fine"
2015 msgstr "Kõik on korras"
2016
2017 msgid "Exact match"
2018 msgstr ""
2019
2020 msgid "Exclude"
2021 msgstr ""
2022
2023 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2024 msgstr ""
2025
2026 msgid "Execution Progress:"
2027 msgstr "Käivituse progress:"
2028
2029 msgid "Execution finished!!"
2030 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2031
2032 msgid "Exif"
2033 msgstr "Välju"
2034
2035 msgid "Exit"
2036 msgstr "Välju"
2037
2038 msgid "Exit editor"
2039 msgstr "Välju redaktorist"
2040
2041 msgid "Exit network wizard"
2042 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
2043
2044 msgid "Exit the cleanup wizard"
2045 msgstr "Välju puhastusabilisest"
2046
2047 msgid "Exit the wizard"
2048 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
2049
2050 msgid "Exit wizard"
2051 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
2052
2053 msgid "Expert"
2054 msgstr "Ekspert"
2055
2056 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2057 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
2058
2059 msgid "Extended Setup..."
2060 msgstr "Laiendatud seaded"
2061
2062 msgid "Extended Software"
2063 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2064
2065 msgid "Extended Software Plugin"
2066 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2067
2068 msgid "Extensions"
2069 msgstr "Laiendused"
2070
2071 msgid "Extensions management"
2072 msgstr "Laienduste haldamine"
2073
2074 msgid "FEC"
2075 msgstr "FEC"
2076
2077 msgid "Factory reset"
2078 msgstr "Algseadistuse taaste"
2079
2080 msgid "Failed"
2081 msgstr "Nurjus"
2082
2083 #, python-format
2084 msgid "Fan %d"
2085 msgstr "Ventilaator %d"
2086
2087 #, python-format
2088 msgid "Fan %d PWM"
2089 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
2090
2091 #, python-format
2092 msgid "Fan %d Voltage"
2093 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
2094
2095 msgid "Fast"
2096 msgstr "Kiire"
2097
2098 msgid "Fast DiSEqC"
2099 msgstr "Kiire DiSEqC"
2100
2101 msgid "Fast Forward speeds"
2102 msgstr "Edasikerimise kiirused"
2103
2104 msgid "Fast epoch"
2105 msgstr "kiire kerimine"
2106
2107 msgid "Favourites"
2108 msgstr "Lemmikud"
2109
2110 msgid "Fetching feed entries"
2111 msgstr ""
2112
2113 msgid "Fetching search entries"
2114 msgstr ""
2115
2116 msgid "Filesystem Check"
2117 msgstr ""
2118
2119 msgid "Filesystem Check..."
2120 msgstr "Failisüsteemi kontroll"
2121
2122 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2123 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
2124
2125 msgid "Film & Animation"
2126 msgstr ""
2127
2128 msgid "Filter"
2129 msgstr ""
2130
2131 msgid ""
2132 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2133 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2134 "it's Description.\n"
2135 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2136 msgstr ""
2137
2138 msgid "Finetune"
2139 msgstr "Peenhäälestus"
2140
2141 msgid "Finished"
2142 msgstr "Lõppenud"
2143
2144 msgid "Finished configuring your network"
2145 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
2146
2147 msgid "Finished restarting your network"
2148 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
2149
2150 msgid "Finnish"
2151 msgstr "Soome"
2152
2153 msgid ""
2154 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2155 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
2156
2157 msgid "Flash"
2158 msgstr "Flash"
2159
2160 msgid "Flashing failed"
2161 msgstr "Flashimine nurjus"
2162
2163 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2164 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
2165
2166 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid "Format"
2170 msgstr "Formaadi"
2171
2172 #, python-format
2173 msgid ""
2174 "Found a total of %d matching Events.\n"
2175 "%d Timer were added and %d modified."
2176 msgstr ""
2177
2178 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2179 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
2180
2181 msgid "Frame size in full view"
2182 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
2183
2184 msgid "France"
2185 msgstr ""
2186
2187 msgid "French"
2188 msgstr "Prantsuse"
2189
2190 msgid "Frequency"
2191 msgstr "Sagedus"
2192
2193 msgid "Frequency bands"
2194 msgstr "Sagedusalad"
2195
2196 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2197 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
2198
2199 msgid "Frequency steps"
2200 msgstr "Sageduse samm"
2201
2202 msgid "Fri"
2203 msgstr "R"
2204
2205 msgid "Friday"
2206 msgstr "Reede"
2207
2208 msgid "Frisian"
2209 msgstr "Reede"
2210
2211 msgid "Fritz!Box FON IP address"
2212 msgstr "Fritz!Box FON IP aadress"
2213
2214 #, python-format
2215 msgid "Frontprocessor version: %d"
2216 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
2217
2218 msgid "Fsck failed"
2219 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
2220
2221 msgid "Function not yet implemented"
2222 msgstr "Tegevus on veel loomata"
2223
2224 msgid ""
2225 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2226 "Do you want to Restart the GUI now?"
2227 msgstr ""
2228 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
2229 "liidese uuesti käivitamist\n"
2230 "Kas käivitan uuesti?"
2231
2232 msgid "Gaming"
2233 msgstr ""
2234
2235 msgid "Gateway"
2236 msgstr "Gateway"
2237
2238 msgid "General AC3 Delay"
2239 msgstr "Üldine AC3 viide"
2240
2241 msgid "General AC3 delay (ms)"
2242 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
2243
2244 msgid "General PCM Delay"
2245 msgstr "Üldine PCM viide"
2246
2247 msgid "General PCM delay (ms)"
2248 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
2249
2250 msgid "Genre"
2251 msgstr "Zanr:"
2252
2253 msgid "Genuine Dreambox"
2254 msgstr ""
2255
2256 msgid "German"
2257 msgstr "Saksa"
2258
2259 msgid "Germany"
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2263 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
2264
2265 msgid "Global delay"
2266 msgstr ""
2267
2268 msgid "Goto 0"
2269 msgstr "Goto 0"
2270
2271 msgid "Goto position"
2272 msgstr "Mine kohale"
2273
2274 msgid "Graphical Multi EPG"
2275 msgstr "Graafiline Multi EPG"
2276
2277 msgid "Great Britain"
2278 msgstr ""
2279
2280 msgid "Greek"
2281 msgstr "Kreeka"
2282
2283 msgid "Green boost"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "Guard Interval"
2287 msgstr "Kaitsevahemik"
2288
2289 msgid "Guard interval mode"
2290 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
2291
2292 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2293 msgstr ""
2294
2295 msgid "HD Interlace Mode"
2296 msgstr ""
2297
2298 msgid "HD Progressive Mode"
2299 msgstr ""
2300
2301 msgid "HD videos"
2302 msgstr ""
2303
2304 msgid "HTTP Port"
2305 msgstr ""
2306
2307 msgid "HTTPS Port"
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "Harddisk"
2311 msgstr "Kõvaketas"
2312
2313 msgid "Harddisk setup"
2314 msgstr "Kõvaketta seaded"
2315
2316 msgid "Harddisk standby after"
2317 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
2318
2319 msgid "Help"
2320 msgstr ""
2321
2322 msgid "Hidden network SSID"
2323 msgstr "Võrgu SSID"
2324
2325 msgid "Hidden networkname"
2326 msgstr "Varjatud võrgunimi"
2327
2328 msgid "Hierarchy Information"
2329 msgstr "Hierarhia teave"
2330
2331 msgid "Hierarchy mode"
2332 msgstr "Hierarhia olek"
2333
2334 msgid "High bitrate support"
2335 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
2336
2337 msgid "History"
2338 msgstr ""
2339
2340 msgid "Holland"
2341 msgstr ""
2342
2343 msgid "Hong Kong"
2344 msgstr ""
2345
2346 msgid "Horizontal"
2347 msgstr "horisontaal"
2348
2349 msgid "How many minutes do you want to record?"
2350 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
2351
2352 msgid "How to handle found crashlogs?"
2353 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
2354
2355 msgid "Howto & Style"
2356 msgstr ""
2357
2358 msgid "Hue"
2359 msgstr "Värvitoon"
2360
2361 msgid "Hungarian"
2362 msgstr "Ungari"
2363
2364 msgid "IP Address"
2365 msgstr "IP Address"
2366
2367 msgid "IP:"
2368 msgstr ""
2369
2370 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2371 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
2372
2373 msgid "ISO path"
2374 msgstr "ISO kataloog"
2375
2376 msgid "Icelandic"
2377 msgstr "Island"
2378
2379 #, python-format
2380 msgid ""
2381 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2382 "event if it records at least 80% of the it."
2383 msgstr ""
2384
2385 msgid "If you can see this page, please press OK."
2386 msgstr "Kui sa näed seda lehte, vajuta OK."
2387
2388 msgid ""
2389 "If you see this, something is wrong with\n"
2390 "your scart connection. Press OK to return."
2391 msgstr ""
2392 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
2393 "Vajuta OK, et minna tagasi."
2394
2395 msgid ""
2396 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2397 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2398 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2399 "possible.\n"
2400 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2401 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2402 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2403 "step.\n"
2404 "If you are happy with the result, press OK."
2405 msgstr ""
2406 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
2407 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
2408 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
2409 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
2410 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
2411 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
2412 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
2413
2414 msgid "Image flash utility"
2415 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
2416
2417 msgid "Image-Upgrade"
2418 msgstr "Image-uuendus"
2419
2420 msgid "Import AutoTimer"
2421 msgstr ""
2422
2423 msgid "Import existing Timer"
2424 msgstr ""
2425
2426 msgid "Import from EPG"
2427 msgstr ""
2428
2429 msgid "In Progress"
2430 msgstr "Toimumas"
2431
2432 msgid ""
2433 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2434 msgstr ""
2435 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
2436 "tüünerit.\n"
2437
2438 msgid "Include"
2439 msgstr ""
2440
2441 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2442 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
2443
2444 msgid "Increase delay"
2445 msgstr ""
2446
2447 #, python-format
2448 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid "Increased voltage"
2452 msgstr "Suurendatud pinge"
2453
2454 msgid "Index"
2455 msgstr "Indeks"
2456
2457 msgid "India"
2458 msgstr ""
2459
2460 msgid "Info"
2461 msgstr "Info"
2462
2463 msgid "InfoBar"
2464 msgstr "Inforiba"
2465
2466 msgid "Infobar timeout"
2467 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
2468
2469 msgid "Information"
2470 msgstr "Info"
2471
2472 msgid "Init"
2473 msgstr "Algseaded"
2474
2475 msgid "Initial location in new timers"
2476 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
2477
2478 msgid "Initialization"
2479 msgstr ""
2480
2481 msgid "Initialization..."
2482 msgstr "Algseadistus..."
2483
2484 msgid "Initialize"
2485 msgstr "Formaadi"
2486
2487 msgid "Initializing Harddisk..."
2488 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
2489
2490 msgid "Input"
2491 msgstr "Tee valik"
2492
2493 msgid "Install"
2494 msgstr "Installin"
2495
2496 msgid "Install a new image with a USB stick"
2497 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
2498
2499 msgid "Install a new image with your web browser"
2500 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
2501
2502 msgid "Install extensions."
2503 msgstr "Installi laiendused."
2504
2505 msgid "Install local extension"
2506 msgstr "Installi kohalik laiendus"
2507
2508 msgid "Install or remove finished."
2509 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
2510
2511 msgid "Install settings, skins, software..."
2512 msgstr "Installin tarkvara..."
2513
2514 msgid "Installation finished."
2515 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2516
2517 msgid "Installing"
2518 msgstr "Installin"
2519
2520 msgid "Installing Software..."
2521 msgstr "Installin tarkvara..."
2522
2523 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2524 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
2525
2526 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2527 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
2528
2529 msgid "Installing package content... Please wait..."
2530 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
2531
2532 msgid "Instant Record..."
2533 msgstr "Kohene salvestus"
2534
2535 msgid "Instant record location"
2536 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
2537
2538 msgid "Integrated Ethernet"
2539 msgstr "Sisemine võrgukaart"
2540
2541 msgid "Integrated Wireless"
2542 msgstr "Sisemine WiFi"
2543
2544 msgid "Interface: "
2545 msgstr "Liides:"
2546
2547 #, python-format
2548 msgid "Interface: %s"
2549 msgstr ""
2550
2551 msgid "Intermediate"
2552 msgstr "Keskmine"
2553
2554 msgid "Internal Flash"
2555 msgstr "Sisemine flash-mälu"
2556
2557 msgid "Invalid Location"
2558 msgstr "Vale asukoht"
2559
2560 #, python-format
2561 msgid "Invalid directory selected: %s"
2562 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
2563
2564 msgid "Invalid selection"
2565 msgstr ""
2566
2567 msgid "Inversion"
2568 msgstr "Inversioon"
2569
2570 msgid "Invert display"
2571 msgstr "Negatiiv"
2572
2573 msgid "Ipkg"
2574 msgstr "Ipkg"
2575
2576 msgid "Ireland"
2577 msgstr ""
2578
2579 msgid "Is this videomode ok?"
2580 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
2581
2582 msgid "Israel"
2583 msgstr ""
2584
2585 msgid ""
2586 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2587 "deny specific ones.\n"
2588 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2589 "Service (inside a Bouquet).\n"
2590 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid "Italian"
2594 msgstr "Itaalia"
2595
2596 msgid "Italy"
2597 msgstr ""
2598
2599 msgid "Japan"
2600 msgstr ""
2601
2602 msgid "Job View"
2603 msgstr "Töövaade"
2604
2605 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
2606 #. breaks the aspect)
2607 msgid "Just Scale"
2608 msgstr "Alati kogu ekraan"
2609
2610 #, python-format
2611 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2612 msgstr ""
2613
2614 #, python-format
2615 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2616 msgstr ""
2617
2618 msgid "Keyboard"
2619 msgstr "Klaviatuur"
2620
2621 msgid "Keyboard Map"
2622 msgstr "Klaviatuur"
2623
2624 msgid "Keyboard Setup"
2625 msgstr "Klaviatuuri valimine"
2626
2627 msgid "Keymap"
2628 msgstr "Klahvide asetus"
2629
2630 msgid "LAN Adapter"
2631 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
2632
2633 msgid "LNB"
2634 msgstr "LNB"
2635
2636 msgid "LOF"
2637 msgstr "LOF"
2638
2639 msgid "LOF/H"
2640 msgstr "LOF/H"
2641
2642 msgid "LOF/L"
2643 msgstr "LOF/L"
2644
2645 msgid "Language"
2646 msgstr "Keel"
2647
2648 msgid "Language selection"
2649 msgstr "Keele valik"
2650
2651 msgid "Language..."
2652 msgstr "Keel"
2653
2654 msgid "Last config"
2655 msgstr "Viimane seadistus"
2656
2657 msgid "Last speed"
2658 msgstr "Eelmine kiirus"
2659
2660 msgid "Latitude"
2661 msgstr "Laiuskraad"
2662
2663 msgid "Latvian"
2664 msgstr "Läti"
2665
2666 msgid "Leave DVD Player?"
2667 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
2668
2669 msgid "Left"
2670 msgstr "Vasak"
2671
2672 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
2673 #. english term.
2674 msgid "Letterbox"
2675 msgstr "Letterbox"
2676
2677 msgid "Limit east"
2678 msgstr "Ida piir"
2679
2680 msgid "Limit west"
2681 msgstr "Lääne piir"
2682
2683 msgid "Limited character set for recording filenames"
2684 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
2685
2686 msgid "Limits off"
2687 msgstr "Piirid pole kasutusel"
2688
2689 msgid "Limits on"
2690 msgstr "Piirid kasutusel"
2691
2692 msgid "Link Quality:"
2693 msgstr "Lingi kvaliteet:"
2694
2695 msgid "Link:"
2696 msgstr "Link:"
2697
2698 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2699 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
2700
2701 msgid "List of Storage Devices"
2702 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
2703
2704 msgid "Lithuanian"
2705 msgstr "Leedu"
2706
2707 msgid "Load"
2708 msgstr "Laadi"
2709
2710 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2711 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
2712
2713 msgid "Load feed on startup:"
2714 msgstr ""
2715
2716 msgid "Load movie-length"
2717 msgstr ""
2718
2719 msgid "Local Network"
2720 msgstr "Kohalik võrk"
2721
2722 msgid "Local share name"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid "Location"
2726 msgstr "Salvestuskoht"
2727
2728 msgid "Location for instant recordings"
2729 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
2730
2731 msgid "Lock:"
2732 msgstr "Lukus:"
2733
2734 msgid "Log results to harddisk"
2735 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
2736
2737 msgid "Long Keypress"
2738 msgstr "Pikk klahvivajutus"
2739
2740 msgid "Longitude"
2741 msgstr "Pikkuskraad"
2742
2743 msgid "Lower bound of timespan."
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid ""
2747 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
2748 "are not taken into account!"
2749 msgstr ""
2750
2751 msgid "MMC Card"
2752 msgstr "MMC-kaart"
2753
2754 msgid "MORE"
2755 msgstr "VEEL"
2756
2757 msgid "Main menu"
2758 msgstr "Peamenüü"
2759
2760 msgid "Mainmenu"
2761 msgstr "Peamenüü"
2762
2763 msgid "Make this mark an 'in' point"
2764 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
2765
2766 msgid "Make this mark an 'out' point"
2767 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
2768
2769 msgid "Make this mark just a mark"
2770 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
2771
2772 msgid "Manage extensions"
2773 msgstr "Halda laiendusi"
2774
2775 msgid "Manage network shares"
2776 msgstr ""
2777
2778 msgid "Manage your network shares..."
2779 msgstr ""
2780
2781 msgid "Manage your receiver's software"
2782 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
2783
2784 msgid "Manual Scan"
2785 msgstr "Käsiotsing"
2786
2787 msgid "Manual transponder"
2788 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
2789
2790 msgid "Manufacturer"
2791 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
2792
2793 msgid "Margin after record"
2794 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
2795
2796 msgid "Margin before record (minutes)"
2797 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
2798
2799 #, python-format
2800 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
2801 msgstr ""
2802
2803 msgid "Match title"
2804 msgstr ""
2805
2806 #, python-format
2807 msgid "Match title: %s"
2808 msgstr ""
2809
2810 msgid "Max. Bitrate: "
2811 msgstr "Max.Bitikiirus:"
2812
2813 #, python-format
2814 msgid "Max. Bitrate: %s"
2815 msgstr ""
2816
2817 msgid "Maximum duration (in m)"
2818 msgstr ""
2819
2820 msgid ""
2821 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
2822 "time (without offset) it won't be matched."
2823 msgstr ""
2824
2825 msgid "Media player"
2826 msgstr "Meediamängija"
2827
2828 msgid "MediaPlayer"
2829 msgstr "Meediamängija"
2830
2831 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2832 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
2833
2834 msgid "Medium is not empty!"
2835 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
2836
2837 msgid "Menu"
2838 msgstr "Menüü"
2839
2840 msgid "Message"
2841 msgstr "Teade"
2842
2843 msgid "Message..."
2844 msgstr "Teade"
2845
2846 msgid "Mexico"
2847 msgstr ""
2848
2849 msgid "Mkfs failed"
2850 msgstr "Formaatimine nurjus"
2851
2852 msgid "Mode"
2853 msgstr "Režiim"
2854
2855 msgid "Model: "
2856 msgstr "Tüüp:"
2857
2858 msgid "Modify existing timers"
2859 msgstr ""
2860
2861 msgid "Modulation"
2862 msgstr "Modulatsioon"
2863
2864 msgid "Modulator"
2865 msgstr "Modulaator"
2866
2867 msgid "Mon"
2868 msgstr "E"
2869
2870 msgid "Mon-Fri"
2871 msgstr "E-R"
2872
2873 msgid "Monday"
2874 msgstr "Esmaspäev"
2875
2876 msgid "Monthly"
2877 msgstr ""
2878
2879 msgid "More video entries."
2880 msgstr ""
2881
2882 msgid "Mosquito noise reduction"
2883 msgstr "Müra tasandus"
2884
2885 msgid "Most discussed"
2886 msgstr ""
2887
2888 msgid "Most linked"
2889 msgstr ""
2890
2891 msgid "Most popular"
2892 msgstr ""
2893
2894 msgid "Most recent"
2895 msgstr ""
2896
2897 msgid "Most responded"
2898 msgstr ""
2899
2900 msgid "Most viewed"
2901 msgstr ""
2902
2903 msgid "Mount failed"
2904 msgstr "Ühendamine nurjus"
2905
2906 msgid "Mount informations"
2907 msgstr ""
2908
2909 msgid "Mount options"
2910 msgstr ""
2911
2912 msgid "Mount type"
2913 msgstr ""
2914
2915 msgid "MountManager"
2916 msgstr ""
2917
2918 msgid ""
2919 "Mounted/\n"
2920 "Unmounted"
2921 msgstr ""
2922
2923 msgid "Mountpoints management"
2924 msgstr ""
2925
2926 msgid "Mounts editor"
2927 msgstr ""
2928
2929 msgid "Mounts management"
2930 msgstr ""
2931
2932 msgid "Move Picture in Picture"
2933 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
2934
2935 msgid "Move east"
2936 msgstr "Liiguta itta"
2937
2938 msgid "Move plugin screen"
2939 msgstr ""
2940
2941 msgid "Move screen down"
2942 msgstr ""
2943
2944 msgid "Move screen to the center of your TV"
2945 msgstr ""
2946
2947 msgid "Move screen to the left"
2948 msgstr ""
2949
2950 msgid "Move screen to the lower left corner"
2951 msgstr ""
2952
2953 msgid "Move screen to the lower right corner"
2954 msgstr ""
2955
2956 msgid "Move screen to the middle of the left border"
2957 msgstr ""
2958
2959 msgid "Move screen to the middle of the right border"
2960 msgstr ""
2961
2962 msgid "Move screen to the right"
2963 msgstr ""
2964
2965 msgid "Move screen to the upper left corner"
2966 msgstr ""
2967
2968 msgid "Move screen to the upper right corner"
2969 msgstr ""
2970
2971 msgid "Move screen up"
2972 msgstr ""
2973
2974 msgid "Move west"
2975 msgstr "Liiguta läände"
2976
2977 msgid "Movie location"
2978 msgstr "Filmi asukoht"
2979
2980 msgid "Movielist menu"
2981 msgstr "Salvestiste menüü"
2982
2983 msgid "Multi EPG"
2984 msgstr "Kanalite saatekava"
2985
2986 msgid "Multimedia"
2987 msgstr "Mitu satelliiti"
2988
2989 msgid "Multiple service support"
2990 msgstr "Mitme programmi tugi"
2991
2992 msgid "Multisat"
2993 msgstr "Mitu satelliiti"
2994
2995 msgid "Music"
2996 msgstr ""
2997
2998 msgid "Mute"
2999 msgstr "Vaikus"
3000
3001 msgid "My TubePlayer"
3002 msgstr ""
3003
3004 msgid "MyTube Settings"
3005 msgstr ""
3006
3007 msgid "MyTubePlayer"
3008 msgstr ""
3009
3010 msgid "MyTubePlayer Help"
3011 msgstr ""
3012
3013 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3014 msgstr ""
3015
3016 msgid "MyTubePlayer settings"
3017 msgstr ""
3018
3019 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3020 msgstr ""
3021
3022 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3023 msgstr ""
3024
3025 msgid "N/A"
3026 msgstr "Ei ole kasutusel"
3027
3028 msgid "NEXT"
3029 msgstr "JÄRGMINE"
3030
3031 msgid "NFI Image Flashing"
3032 msgstr ""
3033
3034 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3035 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
3036
3037 msgid "NFS share"
3038 msgstr ""
3039
3040 msgid "NOW"
3041 msgstr "PRAEGU"
3042
3043 msgid "NTSC"
3044 msgstr "NTSC"
3045
3046 msgid "Name"
3047 msgstr "Nimi"
3048
3049 msgid "Nameserver"
3050 msgstr "Nimeserver"
3051
3052 #, python-format
3053 msgid "Nameserver %d"
3054 msgstr "Nimeserver %d"
3055
3056 msgid "Nameserver Setup"
3057 msgstr "Nimeserveri seaded"
3058
3059 msgid "Nameserver settings"
3060 msgstr "Nimeserveri seaded"
3061
3062 msgid "Netmask"
3063 msgstr "Netmask"
3064
3065 msgid "Network"
3066 msgstr "Võrk:"
3067
3068 msgid "Network Configuration..."
3069 msgstr "Võrgu häälestamine"
3070
3071 msgid "Network Mount"
3072 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3073
3074 msgid "Network SSID"
3075 msgstr "Võrgu SSID"
3076
3077 msgid "Network Setup"
3078 msgstr "Võrgu häälestamine"
3079
3080 msgid "Network Wizard"
3081 msgstr "Võrgu häälestus"
3082
3083 msgid "Network scan"
3084 msgstr "Võrguotsing"
3085
3086 msgid "Network setup"
3087 msgstr "Võrgu häälestamine"
3088
3089 msgid "Network test"
3090 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3091
3092 msgid "Network test..."
3093 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3094
3095 msgid "Network..."
3096 msgstr "Võrk"
3097
3098 msgid "Network:"
3099 msgstr "Võrk:"
3100
3101 msgid "NetworkBrowser"
3102 msgstr ""
3103
3104 msgid "NetworkWizard"
3105 msgstr "Võrguhäälestus "
3106
3107 msgid "Never"
3108 msgstr ""
3109
3110 msgid "New"
3111 msgstr "Uus"
3112
3113 msgid "New Zealand"
3114 msgstr ""
3115
3116 msgid "New pin"
3117 msgstr "Uus kood"
3118
3119 msgid "New version:"
3120 msgstr "Uus versioon:"
3121
3122 msgid "News & Politics"
3123 msgstr ""
3124
3125 msgid "Next"
3126 msgstr "Järgmine"
3127
3128 msgid "No"
3129 msgstr "Ei"
3130
3131 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3132 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
3133
3134 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
3135 msgstr "Mitte 50 Hz, kahjuks. :("
3136
3137 msgid "No Connection"
3138 msgstr "Pole ühendust"
3139
3140 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3141 msgstr ""
3142 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
3143 "formaaditud."
3144
3145 msgid "No Networks found"
3146 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3147
3148 msgid "No backup needed"
3149 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
3150
3151 msgid ""
3152 "No data on transponder!\n"
3153 "(Timeout reading PAT)"
3154 msgstr ""
3155 "Pole andmeid transponderil!\n"
3156 "(Timeout PAT lugemisel)"
3157
3158 msgid "No description available."
3159 msgstr "Kirjeldust ei ole."
3160
3161 msgid "No details for this image file"
3162 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
3163
3164 msgid "No displayable files on this medium found!"
3165 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
3166
3167 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3168 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
3169
3170 msgid ""
3171 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3172 "forward/backward!"
3173 msgstr ""
3174 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
3175 "hüppamiseks "
3176
3177 msgid "No free tuner!"
3178 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
3179
3180 msgid "No network connection available."
3181 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
3182
3183 msgid "No network devices found!"
3184 msgstr ""
3185
3186 msgid "No networks found"
3187 msgstr "Võrke ei leidnud"
3188
3189 msgid ""
3190 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3191 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
3192
3193 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3194 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
3195
3196 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3197 msgstr ""
3198
3199 msgid "No positioner capable frontend found."
3200 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
3201
3202 msgid "No satellite frontend found!!"
3203 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
3204
3205 msgid "No tags are set on these movies."
3206 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
3207
3208 msgid "No to all"
3209 msgstr "EI kõigile"
3210
3211 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3212 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
3213
3214 msgid ""
3215 "No tuner is enabled!\n"
3216 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3217 msgstr ""
3218 "Tüüner määramata!\n"
3219 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
3220
3221 msgid "No useable USB stick found"
3222 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
3223
3224 msgid ""
3225 "No valid service PIN found!\n"
3226 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3227 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3228 msgstr ""
3229 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3230 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3231 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3232
3233 msgid ""
3234 "No valid setup PIN found!\n"
3235 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3236 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3237 msgstr ""
3238 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3239 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3240 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3241
3242 msgid "No videos to display"
3243 msgstr ""
3244
3245 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3246 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
3247
3248 msgid ""
3249 "No working local network adapter found.\n"
3250 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3251 "configured correctly."
3252 msgstr ""
3253 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
3254 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
3255 "õigesti."
3256
3257 msgid ""
3258 "No working wireless network adapter found.\n"
3259 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3260 "network is configured correctly."
3261 msgstr ""
3262 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
3263 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
3264 "on seadistatud õigesti."
3265
3266 msgid ""
3267 "No working wireless network interface found.\n"
3268 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3269 "your local network interface."
3270 msgstr ""
3271 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
3272 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
3273 "võrk töötab."
3274
3275 msgid "No, but play video again"
3276 msgstr ""
3277
3278 msgid "No, but restart from begin"
3279 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
3280
3281 msgid "No, but switch to video entries."
3282 msgstr ""
3283
3284 msgid "No, but switch to video search."
3285 msgstr ""
3286
3287 msgid "No, do nothing."
3288 msgstr "Ei, ära tee midagi."
3289
3290 msgid "No, just start my dreambox"
3291 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
3292
3293 msgid "No, not now"
3294 msgstr "Ei, mitte nüüd"
3295
3296 msgid "No, remove them."
3297 msgstr ""
3298
3299 msgid "No, scan later manually"
3300 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
3301
3302 msgid "No, send them never"
3303 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
3304
3305 msgid "None"
3306 msgstr "Pole"
3307
3308 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
3309 #. the left/right)
3310 msgid "Nonlinear"
3311 msgstr "Ebalineaarne"
3312
3313 msgid "Nonprofits & Activism"
3314 msgstr ""
3315
3316 msgid "North"
3317 msgstr "Põhi"
3318
3319 msgid "Norwegian"
3320 msgstr "Norra"
3321
3322 #, python-format
3323 msgid ""
3324 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3325 "required, %d MB available)"
3326 msgstr ""
3327 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
3328 "vaja, %d MB vaba)"
3329
3330 msgid "Not fetching feed entries"
3331 msgstr ""
3332
3333 msgid ""
3334 "Nothing to scan!\n"
3335 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3336 msgstr ""
3337 "Pole midagi otsida!\n"
3338 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
3339
3340 msgid "Now Playing"
3341 msgstr "Taasesitus käib"
3342
3343 msgid ""
3344 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3345 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3346 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3347 msgstr ""
3348 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
3349 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
3350 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
3351
3352 msgid "Number of scheduled recordings left."
3353 msgstr ""
3354
3355 msgid "OK"
3356 msgstr "OK"
3357
3358 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3359 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
3360
3361 msgid "OK, remove another extensions"
3362 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
3363
3364 msgid "OK, remove some extensions"
3365 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
3366
3367 msgid "OSD Settings"
3368 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
3369
3370 msgid "OSD visibility"
3371 msgstr "OSD nähtavus"
3372
3373 msgid "Off"
3374 msgstr "Väljas"
3375
3376 msgid "Offset after recording (in m)"
3377 msgstr ""
3378
3379 msgid "Offset before recording (in m)"
3380 msgstr ""
3381
3382 msgid "On"
3383 msgstr "Sees"
3384
3385 msgid "On any service"
3386 msgstr ""
3387
3388 msgid "On same service"
3389 msgstr ""
3390
3391 msgid "One"
3392 msgstr "Üks"
3393
3394 msgid "Online-Upgrade"
3395 msgstr "Online-uuendus"
3396
3397 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3398 msgstr ""
3399
3400 msgid "Only Free scan"
3401 msgstr "Ainult vabade otsimine"
3402
3403 msgid "Only extensions."
3404 msgstr "Ainult laiendused"
3405
3406 msgid "Only match during timespan"
3407 msgstr ""
3408
3409 #, python-format
3410 msgid "Only on Service: %s"
3411 msgstr ""
3412
3413 msgid "Open Context Menu"
3414 msgstr ""
3415
3416 msgid "Open plugin menu"
3417 msgstr ""
3418
3419 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3420 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
3421
3422 msgid "Orbital Position"
3423 msgstr "Orbitaalpositsioon"
3424
3425 msgid "Outer Bound (+/-)"
3426 msgstr ""
3427
3428 msgid "Override found with alternative service"
3429 msgstr ""
3430
3431 msgid "PAL"
3432 msgstr "PAL"
3433
3434 msgid "PIDs"
3435 msgstr "PIDs"
3436
3437 msgid "Package list update"
3438 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
3439
3440 msgid "Package removal failed.\n"
3441 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
3442
3443 msgid "Package removed successfully.\n"
3444 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
3445
3446 msgid "Packet management"
3447 msgstr "Pakkide haldamine"
3448
3449 msgid "Packet manager"
3450 msgstr "Paketi haldur"
3451
3452 msgid "Page"
3453 msgstr "Lehekülg"
3454
3455 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
3456 #. keep english term
3457 msgid "Pan&Scan"
3458 msgstr "Pan&Scan"
3459
3460 msgid "Parent Directory"
3461 msgstr "Ülemkataloog"
3462
3463 msgid "Parental control"
3464 msgstr "Lapselukk"
3465
3466 msgid "Parental control services Editor"
3467 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
3468
3469 msgid "Parental control setup"
3470 msgstr "Lapseluku seaded"
3471
3472 msgid "Parental control type"
3473 msgstr "Lapseluku tüüp"
3474
3475 msgid "Password"
3476 msgstr "Salasõna"
3477
3478 msgid "Pause movie at end"
3479 msgstr "Pane film lõpus seisma"
3480
3481 msgid "People & Blogs"
3482 msgstr ""
3483
3484 msgid "Pets & Animals"
3485 msgstr ""
3486
3487 msgid "Phone number"
3488 msgstr "Telefoni number"
3489
3490 msgid "PiPSetup"
3491 msgstr "PiP-pildi seaded"
3492
3493 msgid "PicturePlayer"
3494 msgstr "PildiMängija"
3495
3496 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
3497 #. english term.
3498 msgid "Pillarbox"
3499 msgstr "Pillarbox"
3500
3501 msgid "Pilot"
3502 msgstr "Pilot"
3503
3504 msgid "Pin code needed"
3505 msgstr "Kood on vajalik"
3506
3507 msgid "Play"
3508 msgstr "Taasesita"
3509
3510 msgid "Play Audio-CD..."
3511 msgstr "Mängi Audio-CD"
3512
3513 msgid "Play DVD"
3514 msgstr "Taasesita"
3515
3516 msgid "Play Music..."
3517 msgstr "Mängi Audio-CD"
3518
3519 msgid "Play YouTube movies"
3520 msgstr ""
3521
3522 msgid "Play next video"
3523 msgstr ""
3524
3525 msgid "Play recorded movies..."
3526 msgstr "Näita salvestisi"
3527
3528 msgid "Play video again"
3529 msgstr ""
3530
3531 msgid "Please Reboot"
3532 msgstr "Palun tee algkäivitus"
3533
3534 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3535 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
3536
3537 msgid "Please add titles to the compilation"
3538 msgstr ""
3539
3540 msgid "Please change recording endtime"
3541 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
3542
3543 msgid "Please check your network settings!"
3544 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
3545
3546 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
3547 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
3548
3549 msgid "Please choose an extension..."
3550 msgstr "Vali laiendus"
3551
3552 msgid "Please choose he package..."
3553 msgstr "Palun vali ta paketi"
3554
3555 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3556 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
3557
3558 msgid ""
3559 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3560 "values.\n"
3561 "When you are ready press OK to continue."
3562 msgstr ""
3563 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
3564 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
3565
3566 msgid ""
3567 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3568 "values.\n"
3569 "When you are ready press OK to continue."
3570 msgstr ""
3571 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
3572 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
3573
3574 msgid ""
3575 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
3576 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
3577 msgstr ""
3578 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
3579 "pulk (min suurus 64mb) !  "
3580
3581 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3582 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
3583
3584 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3585 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
3586
3587 msgid "Please enter a name for the new marker"
3588 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
3589
3590 msgid "Please enter a new filename"
3591 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
3592
3593 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3594 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
3595
3596 msgid "Please enter name of the new directory"
3597 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
3598
3599 msgid "Please enter the correct pin code"
3600 msgstr "Sisesta õige kood"
3601
3602 msgid "Please enter the old pin code"
3603 msgstr "Sisesta vana kood"
3604
3605 msgid "Please enter your email address here:"
3606 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
3607
3608 msgid "Please enter your name here (optional):"
3609 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
3610
3611 msgid "Please enter your search term."
3612 msgstr ""
3613
3614 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3615 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
3616
3617 msgid ""
3618 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3619 "therefore the default directory is being used instead."
3620 msgstr ""
3621 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
3622 "vaikimisi määratud kataloogi"
3623
3624 msgid "Please press OK to continue."
3625 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
3626
3627 msgid "Please press OK!"
3628 msgstr "Vajuta OK!"
3629
3630 msgid "Please provide a Text to match"
3631 msgstr ""
3632
3633 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
3634 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
3635
3636 msgid "Please select a playlist to delete..."
3637 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
3638
3639 msgid "Please select a playlist..."
3640 msgstr "Vali esitusloend"
3641
3642 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
3643 msgstr ""
3644
3645 msgid "Please select a subservice to record..."
3646 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
3647
3648 msgid "Please select a subservice..."
3649 msgstr "Vali alamteenus"
3650
3651 msgid "Please select an extension to remove."
3652 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
3653
3654 msgid "Please select an option below."
3655 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
3656
3657 msgid "Please select medium to use as backup location"
3658 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
3659
3660 msgid "Please select tag to filter..."
3661 msgstr "Vali otsingusõna"
3662
3663 msgid "Please select target directory or medium"
3664 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
3665
3666 msgid "Please select the movie path..."
3667 msgstr "Vali salvestise kataloog"
3668
3669 msgid ""
3670 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3671 "connection.\n"
3672 "\n"
3673 "Please press OK to continue."
3674 msgstr ""
3675 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
3676 "\n"
3677 "Vajutage OK jätkamiseks."
3678
3679 msgid ""
3680 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3681 "\n"
3682 "Please press OK to continue."
3683 msgstr ""
3684 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
3685 "\n"
3686 "Jätkamiseks vajutage OK"
3687
3688 msgid "Please set up tuner B"
3689 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
3690
3691 msgid "Please set up tuner C"
3692 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
3693
3694 msgid "Please set up tuner D"
3695 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
3696
3697 msgid ""
3698 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3699 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3700 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3701 msgstr ""
3702 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
3703 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
3704 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
3705
3706 msgid ""
3707 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3708 "the OK button."
3709 msgstr ""
3710 "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
3711 "OK."
3712
3713 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3714 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
3715
3716 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
3717 msgstr ""
3718
3719 msgid "Please wait while removing selected package..."
3720 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
3721
3722 msgid "Please wait while removing your network mount..."
3723 msgstr ""
3724
3725 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3726 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
3727
3728 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3729 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
3730
3731 msgid "Please wait while updating your network mount..."
3732 msgstr ""
3733
3734 msgid "Please wait while we configure your network..."
3735 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
3736
3737 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3738 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
3739
3740 msgid "Please wait while we test your network..."
3741 msgstr "Palun oota, testin võrku"
3742
3743 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3744 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
3745
3746 msgid "Please wait..."
3747 msgstr "Oota"
3748
3749 msgid "Please wait... Loading list..."
3750 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
3751
3752 msgid "Plugin browser"
3753 msgstr "Laienduste sirvija"
3754
3755 msgid "Plugin manager activity information"
3756 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
3757
3758 msgid "Plugin manager help"
3759 msgstr "Laienduste halduri abi"
3760
3761 #, python-format
3762 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
3763 msgstr ""
3764
3765 msgid "Plugins"
3766 msgstr "Laiendused"
3767
3768 msgid "Poland"
3769 msgstr ""
3770
3771 msgid "Polarity"
3772 msgstr "Polaarsus"
3773
3774 msgid "Polarization"
3775 msgstr "Polarisatsioon"
3776
3777 msgid "Polish"
3778 msgstr "Poola"
3779
3780 msgid "Poll Interval (in h)"
3781 msgstr ""
3782
3783 msgid "Poll automatically"
3784 msgstr ""
3785
3786 msgid "Port A"
3787 msgstr "Port A"
3788
3789 msgid "Port B"
3790 msgstr "Port B"
3791
3792 msgid "Port C"
3793 msgstr "Port C"
3794
3795 msgid "Port D"
3796 msgstr "Port D"
3797
3798 msgid "Portuguese"
3799 msgstr "Portugali"
3800
3801 msgid "Positioner"
3802 msgstr "Positsioneer"
3803
3804 msgid "Positioner fine movement"
3805 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
3806
3807 msgid "Positioner movement"
3808 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
3809
3810 msgid "Positioner setup"
3811 msgstr "Positsioneeri seadistus"
3812
3813 msgid "Positioner storage"
3814 msgstr "Positsioneeri mälu"
3815
3816 msgid ""
3817 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3818 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
3819 msgstr ""
3820
3821 msgid ""
3822 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3823 "the default behaviour of enigma2 or values changed by yourself."
3824 msgstr ""
3825
3826 msgid "Power threshold in mA"
3827 msgstr "Tuvastusvool mA"
3828
3829 msgid "Predefined transponder"
3830 msgstr "Eelmääratud transponder"
3831
3832 msgid "Preparing... Please wait"
3833 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
3834
3835 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3836 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
3837
3838 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3839 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
3840
3841 msgid "Press OK to activate the settings."
3842 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
3843
3844 msgid "Press OK to collapse this host"
3845 msgstr ""
3846
3847 msgid "Press OK to edit selected settings."
3848 msgstr ""
3849
3850 msgid "Press OK to edit the settings."
3851 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
3852
3853 msgid "Press OK to expand this host"
3854 msgstr ""
3855
3856 #, python-format
3857 msgid "Press OK to get further details for %s"
3858 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
3859
3860 msgid "Press OK to mount this share!"
3861 msgstr ""
3862
3863 msgid "Press OK to mount!"
3864 msgstr ""
3865
3866 msgid "Press OK to save settings."
3867 msgstr ""
3868
3869 msgid "Press OK to scan"
3870 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
3871
3872 msgid "Press OK to select a Provider."
3873 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
3874
3875 msgid "Press OK to select."
3876 msgstr ""
3877
3878 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3879 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
3880
3881 msgid "Press OK to start the scan"
3882 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
3883
3884 msgid "Press OK to toggle the selection."
3885 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
3886
3887 msgid "Press OK to view full changelog"
3888 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
3889
3890 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3891 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
3892
3893 msgid "Prev"
3894 msgstr "Eelmine"
3895
3896 msgid "Preview"
3897 msgstr ""
3898
3899 msgid "Preview AutoTimer"
3900 msgstr ""
3901
3902 msgid "Preview menu"
3903 msgstr "Eelvaate menüü"
3904
3905 msgid "Primary DNS"
3906 msgstr "Primaarne DNS"
3907
3908 msgid "Priority"
3909 msgstr "Polaarsus"
3910
3911 msgid "Process"
3912 msgstr "Toiming"
3913
3914 msgid "Properties of current title"
3915 msgstr "Muuda seda pealkirja"
3916
3917 msgid "Protect services"
3918 msgstr "Kanalite kaitse"
3919
3920 msgid "Protect setup"
3921 msgstr "Kaitse sätted"
3922
3923 msgid "Provider"
3924 msgstr "Levitaja"
3925
3926 msgid "Provider to scan"
3927 msgstr "Levitaja otsinguks"
3928
3929 msgid "Providers"
3930 msgstr "Levitajad"
3931
3932 msgid "Published"
3933 msgstr ""
3934
3935 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3936 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
3937
3938 msgid "Quick"
3939 msgstr "Kiire kanalivalik"
3940
3941 msgid "Quickzap"
3942 msgstr "Kiire kanalivalik"
3943
3944 msgid "RC Menu"
3945 msgstr "Puldi menüü"
3946
3947 msgid "RF output"
3948 msgstr "RF-väljund"
3949
3950 msgid "RGB"
3951 msgstr "RGB"
3952
3953 msgid "RSS Feed URI"
3954 msgstr "RSS-i URL"
3955
3956 msgid "Radio"
3957 msgstr "Raadio"
3958
3959 msgid "Ram Disk"
3960 msgstr "RAM-ketas"
3961
3962 msgid "Random"
3963 msgstr "Raadio"
3964
3965 msgid "Rating"
3966 msgstr ""
3967
3968 msgid "Ratings: "
3969 msgstr ""
3970
3971 msgid "Really close without saving settings?"
3972 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
3973
3974 msgid "Really delete done timers?"
3975 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
3976
3977 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3978 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
3979
3980 msgid "Really quit MyTube Player?"
3981 msgstr ""
3982
3983 msgid "Really reboot now?"
3984 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
3985
3986 msgid "Really restart now?"
3987 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
3988
3989 msgid "Really shutdown now?"
3990 msgstr "Lülitame välja?"
3991
3992 msgid "Reboot"
3993 msgstr "Taaskäivitus"
3994
3995 msgid "Recently featured"
3996 msgstr ""
3997
3998 msgid "Reception Settings"
3999 msgstr "Vastuvõtu seaded"
4000
4001 msgid "Record"
4002 msgstr "Salvesta"
4003
4004 msgid "Record a maximum of x times"
4005 msgstr ""
4006
4007 msgid "Record on"
4008 msgstr ""
4009
4010 #, python-format
4011 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4012 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
4013
4014 msgid "Recorded files..."
4015 msgstr "Salvestised"
4016
4017 msgid "Recording"
4018 msgstr "Salvestab"
4019
4020 msgid "Recording paths"
4021 msgstr ""
4022
4023 msgid "Recording paths..."
4024 msgstr ""
4025
4026 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4027 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
4028
4029 msgid "Recordings"
4030 msgstr "Salvestab"
4031
4032 msgid "Recordings always have priority"
4033 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
4034
4035 msgid "Reenter new pin"
4036 msgstr "Korda koodi"
4037
4038 msgid "Refresh"
4039 msgstr ""
4040
4041 msgid "Refresh Rate"
4042 msgstr "Värskendussagedus"
4043
4044 msgid "Refresh rate selection."
4045 msgstr "Värskendussageduse valik"
4046
4047 msgid "Related video entries."
4048 msgstr ""
4049
4050 msgid "Relevance"
4051 msgstr ""
4052
4053 msgid "Reload"
4054 msgstr "Salvesta"
4055
4056 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4057 msgstr ""
4058
4059 msgid "Remember service pin"
4060 msgstr ""
4061
4062 msgid "Remember service pin cancel"
4063 msgstr ""
4064
4065 msgid "Remove"
4066 msgstr "Eemalda pealkiri"
4067
4068 msgid "Remove Bookmark"
4069 msgstr "Eemalda tähis"
4070
4071 msgid "Remove Plugins"
4072 msgstr "Kustuta laiendus"
4073
4074 msgid "Remove a mark"
4075 msgstr "Kustuta märk"
4076
4077 msgid "Remove currently selected title"
4078 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
4079
4080 msgid "Remove failed."
4081 msgstr "Eemaldamine nurjus."
4082
4083 msgid "Remove finished."
4084 msgstr "Kustuta laiendus."
4085
4086 msgid "Remove plugins"
4087 msgstr "Kustuta laiendus"
4088
4089 msgid "Remove selected AutoTimer"
4090 msgstr ""
4091
4092 msgid "Remove the broken .NFI file?"
4093 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
4094
4095 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
4096 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
4097
4098 msgid "Remove timer"
4099 msgstr "Eemalda pealkiri"
4100
4101 msgid "Remove title"
4102 msgstr "Eemalda pealkiri"
4103
4104 msgid "Removed successfully."
4105 msgstr "Eemaldatud"
4106
4107 msgid "Removing"
4108 msgstr "Salvestab"
4109
4110 #, python-format
4111 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4112 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
4113
4114 msgid "Rename"
4115 msgstr "Muuda nimi"
4116
4117 msgid "Rename crashlogs"
4118 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
4119
4120 msgid "Repeat"
4121 msgstr "Korda"
4122
4123 msgid "Repeat Type"
4124 msgstr "Kordamise liik"
4125
4126 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4127 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
4128
4129 msgid "Repeats"
4130 msgstr "Kordused"
4131
4132 msgid "Require description to be unique"
4133 msgstr ""
4134
4135 msgid "Rescan"
4136 msgstr ""
4137
4138 msgid "Rescan network"
4139 msgstr ""
4140
4141 msgid "Reset"
4142 msgstr "Reset"
4143
4144 msgid "Reset and renumerate title names"
4145 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
4146
4147 msgid "Reset count"
4148 msgstr ""
4149
4150 msgid "Reset saved position"
4151 msgstr ""
4152
4153 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4154 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
4155
4156 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4157 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
4158
4159 msgid "Resolution"
4160 msgstr "Resolutsioon"
4161
4162 msgid "Response video entries."
4163 msgstr ""
4164
4165 msgid "Restart"
4166 msgstr "Taaskäivita"
4167
4168 msgid "Restart GUI"
4169 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
4170
4171 msgid "Restart GUI now?"
4172 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
4173
4174 msgid "Restart network"
4175 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
4176
4177 msgid "Restart test"
4178 msgstr "Taaskäivituse test"
4179
4180 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4181 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
4182
4183 msgid "Restore"
4184 msgstr "Taasta"
4185
4186 msgid "Restore backups"
4187 msgstr "Taasta varukoopia"
4188
4189 msgid "Restore is running..."
4190 msgstr "Taastamine..."
4191
4192 msgid "Restore running"
4193 msgstr "Taasta"
4194
4195 msgid "Restore system settings"
4196 msgstr "Taasta seaded"
4197
4198 msgid ""
4199 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
4200 "settings now."
4201 msgstr ""
4202 "Seadete taastamine tehtud. Vajuta OK taastatud seadete aktiveerimiseks."
4203
4204 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4205 msgstr ""
4206
4207 msgid "Resume from last position"
4208 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
4209
4210 #, python-format
4211 msgid "Resume position at %s"
4212 msgstr ""
4213
4214 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4215 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4216 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4217 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4218 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4219 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4220 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4221 msgid "Resuming playback"
4222 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
4223
4224 msgid "Retrieving network information. Please wait..."
4225 msgstr ""
4226
4227 msgid "Return to file browser"
4228 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
4229
4230 msgid "Return to movie list"
4231 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
4232
4233 msgid "Return to previous service"
4234 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
4235
4236 msgid "Rewind speeds"
4237 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
4238
4239 msgid "Right"
4240 msgstr "Parem"
4241
4242 msgid "Rolloff"
4243 msgstr "Rolloff"
4244
4245 msgid "Rotor turning speed"
4246 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
4247
4248 msgid "Running"
4249 msgstr "Kasutusel"
4250
4251 msgid "Running in testmode"
4252 msgstr ""
4253
4254 msgid "Russia"
4255 msgstr ""
4256
4257 msgid "Russian"
4258 msgstr "Vene"
4259
4260 msgid "S-Video"
4261 msgstr "S-video (Y/C)"
4262
4263 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
4264 msgstr ""
4265
4266 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
4267 msgstr ""
4268
4269 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
4270 msgstr ""
4271
4272 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
4273 msgstr ""
4274
4275 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4276 msgstr ""
4277
4278 msgid "SNR"
4279 msgstr "SNR"
4280
4281 msgid "SNR:"
4282 msgstr "SNR:"
4283
4284 msgid "SSID:"
4285 msgstr "SSID:"
4286
4287 msgid "Sat"
4288 msgstr "L"
4289
4290 msgid "Sat / Dish Setup"
4291 msgstr "Antenni seaded"
4292
4293 msgid "Satellite"
4294 msgstr "Satelliit"
4295
4296 msgid "Satellite Equipment Setup"
4297 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
4298
4299 msgid "Satellite equipment"
4300 msgstr ""
4301
4302 msgid "Satellites"
4303 msgstr "Satelliidid"
4304
4305 msgid "Satfinder"
4306 msgstr "Satelliidiotsija"
4307
4308 msgid "Sats"
4309 msgstr "satelliidid"
4310
4311 msgid "Satteliteequipment"
4312 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
4313
4314 msgid "Saturation"
4315 msgstr "Küllastus"
4316
4317 msgid "Saturday"
4318 msgstr "Laupäev"
4319
4320 msgid "Save"
4321 msgstr "Salvesta"
4322
4323 msgid "Save Playlist"
4324 msgstr "Salvesta Esitusloend"
4325
4326 msgid "Save current delay to key"
4327 msgstr ""
4328
4329 msgid "Save to key"
4330 msgstr ""
4331
4332 msgid "Save values and close plugin"
4333 msgstr ""
4334
4335 msgid "Save values and close screen"
4336 msgstr ""
4337
4338 msgid "Scaler sharpness"
4339 msgstr "Skaleerija teravus "
4340
4341 msgid "Scaling Mode"
4342 msgstr "Skaleerimise valikud"
4343
4344 msgid "Scan "
4345 msgstr "Otsi"
4346
4347 msgid "Scan Files..."
4348 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
4349
4350 msgid "Scan NFS share"
4351 msgstr ""
4352
4353 msgid "Scan QAM128"
4354 msgstr "Otsi QAM128"
4355
4356 msgid "Scan QAM16"
4357 msgstr "Otsi QAM16"
4358
4359 msgid "Scan QAM256"
4360 msgstr "Otsi QAM256"
4361
4362 msgid "Scan QAM32"
4363 msgstr "Otsi QAM32"
4364
4365 msgid "Scan QAM64"
4366 msgstr "Otsi QAM64"
4367
4368 msgid "Scan SR6875"
4369 msgstr "Otsi SR6875"
4370
4371 msgid "Scan SR6900"
4372 msgstr "Otsi SR6900"
4373
4374 msgid "Scan Wireless Networks"
4375 msgstr "Otsi WiFi võrke"
4376
4377 msgid "Scan additional SR"
4378 msgstr "Otsi lisa SR"
4379
4380 msgid "Scan band EU HYPER"
4381 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
4382
4383 msgid "Scan band EU MID"
4384 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
4385
4386 msgid "Scan band EU SUPER"
4387 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
4388
4389 msgid "Scan band EU UHF IV"
4390 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
4391
4392 msgid "Scan band EU UHF V"
4393 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
4394
4395 msgid "Scan band EU VHF I"
4396 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
4397
4398 msgid "Scan band EU VHF III"
4399 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
4400
4401 msgid "Scan band US HIGH"
4402 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
4403
4404 msgid "Scan band US HYPER"
4405 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
4406
4407 msgid "Scan band US LOW"
4408 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
4409
4410 msgid "Scan band US MID"
4411 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
4412
4413 msgid "Scan band US SUPER"
4414 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
4415
4416 msgid "Scan range"
4417 msgstr ""
4418
4419 msgid ""
4420 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4421 "WLAN USB Stick\n"
4422 msgstr ""
4423 "Otsi WiFi-t ja püüa ühendada, kasutades vastuvõtjaga ühendatud USB WiFi "
4424 "adapterit\n"
4425
4426 msgid ""
4427 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4428 "selected wireless device.\n"
4429 msgstr ""
4430 "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN "
4431 "seadet.\n"
4432
4433 msgid ""
4434 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4435 msgstr ""
4436 "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
4437 "positsioneeriga"
4438
4439 msgid "Science & Technology"
4440 msgstr ""
4441
4442 msgid "Search Term(s)"
4443 msgstr ""
4444
4445 msgid "Search category:"
4446 msgstr ""
4447
4448 msgid "Search east"
4449 msgstr "Otsi itta"
4450
4451 msgid "Search for network shares"
4452 msgstr ""
4453
4454 msgid "Search for network shares..."
4455 msgstr ""
4456
4457 msgid "Search region:"
4458 msgstr ""
4459
4460 msgid "Search restricted content:"
4461 msgstr ""
4462
4463 msgid "Search strictness"
4464 msgstr ""
4465
4466 msgid "Search type"
4467 msgstr ""
4468
4469 msgid "Search west"
4470 msgstr "Otsi läände"
4471
4472 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4473 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
4474
4475 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4476 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
4477
4478 msgid "Searching your network. Please wait..."
4479 msgstr ""
4480
4481 msgid "Secondary DNS"
4482 msgstr "Sekundaarne DNS"
4483
4484 msgid "Seek"
4485 msgstr "Otsi"
4486
4487 msgid "Select"
4488 msgstr "Vali"
4489
4490 msgid ""
4491 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
4492 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
4493 msgstr ""
4494
4495 msgid "Select HDD"
4496 msgstr "Vali kõvaketas"
4497
4498 msgid "Select Location"
4499 msgstr "Vali kataloog"
4500
4501 msgid "Select Network Adapter"
4502 msgstr "Vali võrguadapter"
4503
4504 msgid "Select a movie"
4505 msgstr "Vali salvestis"
4506
4507 msgid "Select a timer to import"
4508 msgstr ""
4509
4510 msgid "Select audio mode"
4511 msgstr "Vali heli väljund"
4512
4513 msgid "Select audio track"
4514 msgstr "Vali helikanal"
4515
4516 msgid "Select bouquet to record on"
4517 msgstr ""
4518
4519 msgid "Select channel audio"
4520 msgstr ""
4521
4522 msgid "Select channel to record from"
4523 msgstr "Vali salvestatav kanal"
4524
4525 msgid "Select channel to record on"
4526 msgstr ""
4527
4528 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
4529 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
4530
4531 msgid "Select files/folders to backup"
4532 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
4533
4534 msgid "Select image"
4535 msgstr "Vali pilt"
4536
4537 msgid "Select interface"
4538 msgstr "Vali liides"
4539
4540 msgid "Select new feed to view."
4541 msgstr ""
4542
4543 msgid "Select package"
4544 msgstr "Vali pakett"
4545
4546 msgid "Select provider to add..."
4547 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
4548
4549 msgid "Select refresh rate"
4550 msgstr "Vali värskendussagedus"
4551
4552 msgid "Select service to add..."
4553 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
4554
4555 #, python-format
4556 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
4557 msgstr ""
4558
4559 msgid "Select the location to save the recording to."
4560 msgstr ""
4561
4562 msgid "Select type of Filter"
4563 msgstr ""
4564
4565 msgid "Select upgrade source to edit."
4566 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
4567
4568 msgid "Select video input"
4569 msgstr "Vali video sisend"
4570
4571 msgid "Select video input with up/down buttons"
4572 msgstr "Vali video sisend"
4573
4574 msgid "Select video mode"
4575 msgstr "Vali video töörežiim"
4576
4577 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
4578 msgstr ""
4579
4580 msgid "Select wireless network"
4581 msgstr "Vali WiFi võrk"
4582
4583 msgid "Select your choice."
4584 msgstr ""
4585
4586 msgid "Selected source image"
4587 msgstr "Valitud tarkvara"
4588
4589 msgid "Send DiSEqC"
4590 msgstr "DiSEqC"
4591
4592 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4593 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
4594
4595 msgid "Seperate titles with a main menu"
4596 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
4597
4598 msgid "Sequence repeat"
4599 msgstr "Järjekorra kordus"
4600
4601 msgid "Serbian"
4602 msgstr "Serbia"
4603
4604 msgid "Server IP"
4605 msgstr ""
4606
4607 msgid "Server share"
4608 msgstr ""
4609
4610 msgid "Service"
4611 msgstr "Kanaliinfo"
4612
4613 msgid "Service Scan"
4614 msgstr "Kanaliotsing"
4615
4616 msgid "Service Searching"
4617 msgstr "Kanaliotsing"
4618
4619 msgid "Service delay"
4620 msgstr ""
4621
4622 msgid "Service has been added to the favourites."
4623 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
4624
4625 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4626 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
4627
4628 msgid ""
4629 "Service invalid!\n"
4630 "(Timeout reading PMT)"
4631 msgstr ""
4632 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
4633 "(Timeout PMT lugemisel)"
4634
4635 msgid ""
4636 "Service not found!\n"
4637 "(SID not found in PAT)"
4638 msgstr ""
4639 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
4640 "(SID ei leitud PAT-st)"
4641
4642 msgid "Service scan"
4643 msgstr "Kanali otsing"
4644
4645 msgid ""
4646 "Service unavailable!\n"
4647 "Check tuner configuration!"
4648 msgstr ""
4649 "Pole kanalit!\n"
4650 "Kontrolli tüüneri seadeid"
4651
4652 msgid "Serviceinfo"
4653 msgstr "Kanaliinfo"
4654
4655 msgid "Services"
4656 msgstr "Kanalid"
4657
4658 msgid "Set End Time"
4659 msgstr ""
4660
4661 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4662 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
4663
4664 msgid "Set as default Interface"
4665 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
4666
4667 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4668 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
4669
4670 #, python-format
4671 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
4672 msgstr ""
4673
4674 msgid "Set interface as default Interface"
4675 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
4676
4677 msgid "Set limits"
4678 msgstr "Seadista limiidid"
4679
4680 msgid "Set maximum duration"
4681 msgstr ""
4682
4683 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
4684 msgstr ""
4685
4686 msgid "Setting key canceled"
4687 msgstr ""
4688
4689 msgid "Settings"
4690 msgstr "Seaded"
4691
4692 msgid "Setup"
4693 msgstr "Seadistamine"
4694
4695 msgid "Setup Mode"
4696 msgstr "Seadistamise valik"
4697
4698 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
4699 msgstr ""
4700
4701 msgid "Sharpness"
4702 msgstr "Teravus"
4703
4704 msgid "Short Movies"
4705 msgstr ""
4706
4707 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
4708 msgstr ""
4709
4710 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
4711 msgstr ""
4712
4713 msgid ""
4714 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
4715 msgstr ""
4716
4717 msgid "Show Info"
4718 msgstr "Näita Infot"
4719
4720 msgid "Show Message when Recording starts"
4721 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
4722
4723 msgid "Show WLAN Status"
4724 msgstr "Näita WiFi Olekut"
4725
4726 msgid "Show blinking clock in display during recording"
4727 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
4728
4729 msgid "Show event-progress in channel selection"
4730 msgstr ""
4731
4732 msgid "Show in extension menu"
4733 msgstr ""
4734
4735 msgid "Show info screen"
4736 msgstr ""
4737
4738 msgid "Show infobar on channel change"
4739 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
4740
4741 msgid "Show infobar on event change"
4742 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
4743
4744 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4745 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
4746
4747 msgid "Show positioner movement"
4748 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
4749
4750 msgid "Show services beginning with"
4751 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
4752
4753 msgid "Show the radio player..."
4754 msgstr "Kuula raadiot"
4755
4756 msgid "Show the tv player..."
4757 msgstr "Näita TV-d"
4758
4759 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4760 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
4761
4762 msgid "Shutdown"
4763 msgstr "Lülita välja"
4764
4765 msgid "Shutdown Dreambox after"
4766 msgstr "Lülita välja peale"
4767
4768 msgid "Signal Strength:"
4769 msgstr "Signaali tugevus:"
4770
4771 msgid "Signal: "
4772 msgstr "Signaal"
4773
4774 msgid "Similar"
4775 msgstr "Sarnased"
4776
4777 msgid "Similar broadcasts:"
4778 msgstr "Sarnased saated:"
4779
4780 msgid "Simple"
4781 msgstr "Lihtne"
4782
4783 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4784 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
4785
4786 msgid "Single"
4787 msgstr "Üksik"
4788
4789 msgid "Single EPG"
4790 msgstr "Kanali saatekava"
4791
4792 msgid "Single satellite"
4793 msgstr "Üksik satelliit"
4794
4795 msgid "Single transponder"
4796 msgstr "Üksik transponder"
4797
4798 msgid "Singlestep (GOP)"
4799 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
4800
4801 msgid "Skin"
4802 msgstr "Välimus"
4803
4804 msgid "Skin..."
4805 msgstr "Välimus"
4806
4807 msgid "Skins"
4808 msgstr "Välimus"
4809
4810 msgid "Sleep Timer"
4811 msgstr "Unetaimer"
4812
4813 msgid "Sleep timer action:"
4814 msgstr "Unetaimeri seaded:"
4815
4816 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4817 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
4818
4819 #, python-format
4820 msgid "Slot %d"
4821 msgstr "Pesa %d"
4822
4823 msgid "Slovakian"
4824 msgstr "Slovakkia"
4825
4826 msgid "Slovenian"
4827 msgstr "Sloveenia"
4828
4829 msgid "Slow"
4830 msgstr "Aeglane"
4831
4832 msgid "Slow Motion speeds"
4833 msgstr "Aeglustuskiirused"
4834
4835 msgid "Software"
4836 msgstr "Alusta"
4837
4838 msgid "Software management"
4839 msgstr "Tarkvara haldamine"
4840
4841 msgid "Software restore"
4842 msgstr "Tarkvara taaste"
4843
4844 msgid "Software update"
4845 msgstr "Tarkvara uuendamine"
4846
4847 msgid "Some plugins are not available:\n"
4848 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
4849
4850 msgid "Somewhere else"
4851 msgstr "Kusagil mujal"
4852
4853 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4854 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
4855
4856 msgid "Sorry no backups found!"
4857 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
4858
4859 msgid ""
4860 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
4861 "\n"
4862 "Please choose an other one."
4863 msgstr ""
4864 "Varukoopia asukohta ei leidunud\n"
4865 "\n"
4866 "Vali uus asukoht."
4867
4868 msgid ""
4869 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4870 "Please choose an other one."
4871 msgstr ""
4872 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
4873 "Vali uus asukoht."
4874
4875 msgid "Sorry, no Details available!"
4876 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
4877
4878 msgid "Sorry, video is not available!"
4879 msgstr ""
4880
4881 msgid ""
4882 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4883 "\n"
4884 "Please choose another one."
4885 msgstr ""
4886 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
4887 "\n"
4888 "Vali uus asukoht."
4889
4890 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4891 msgid "Sort A-Z"
4892 msgstr "Tähestikujärj."
4893
4894 msgid "Sort AutoTimer"
4895 msgstr ""
4896
4897 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4898 msgid "Sort Time"
4899 msgstr "Ajajärj."
4900
4901 msgid "Sound"
4902 msgstr "Heli"
4903
4904 msgid "Soundcarrier"
4905 msgstr "Heli kandevsagedus"
4906
4907 msgid "South"
4908 msgstr "Lõuna"
4909
4910 msgid "South Korea"
4911 msgstr ""
4912
4913 msgid "Spain"
4914 msgstr ""
4915
4916 msgid "Spanish"
4917 msgstr "Hispaania"
4918
4919 msgid "Split preview mode"
4920 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
4921
4922 msgid "Sports"
4923 msgstr ""
4924
4925 msgid "Standby"
4926 msgstr "Ootele"
4927
4928 msgid "Standby / Restart"
4929 msgstr "Välja lülitamine"
4930
4931 #, python-format
4932 msgid "Standby Fan %d PWM"
4933 msgstr ""
4934
4935 #, python-format
4936 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4937 msgstr ""
4938
4939 msgid "Start Webinterface"
4940 msgstr ""
4941
4942 msgid "Start from the beginning"
4943 msgstr "Alusta algusest"
4944
4945 msgid "Start recording?"
4946 msgstr "Kas alustan salvestust?"
4947
4948 msgid "Start test"
4949 msgstr "Käivita test"
4950
4951 msgid "Start with following feed:"
4952 msgstr ""
4953
4954 msgid "StartTime"
4955 msgstr "Alustamise aeg"
4956
4957 msgid "Starting on"
4958 msgstr "Alates"
4959
4960 msgid "Std. Feeds"
4961 msgstr ""
4962
4963 msgid "Step east"
4964 msgstr "Samm itta"
4965
4966 msgid "Step in ms for arrow keys"
4967 msgstr ""
4968
4969 #, python-format
4970 msgid "Step in ms for key %i"
4971 msgstr ""
4972
4973 #, python-format
4974 msgid "Step in ms for keys '%s'"
4975 msgstr ""
4976
4977 msgid "Step west"
4978 msgstr "Samm läände"
4979
4980 msgid "Stereo"
4981 msgstr "Stereo"
4982
4983 msgid "Stop"
4984 msgstr "Peata"
4985
4986 msgid "Stop Timeshift?"
4987 msgstr "Peatan ajanihkega salvestuse?"
4988
4989 msgid "Stop current event and disable coming events"
4990 msgstr "Peata salvestus ja keela tulevad taimerid"
4991
4992 msgid "Stop current event but not coming events"
4993 msgstr "Peata salvestus, aga ära keela tulevaid taimereid"
4994
4995 msgid "Stop playing this movie?"
4996 msgstr "Kas lõpetan taasesituse?"
4997
4998 msgid "Stop test"
4999 msgstr "Peata test"
5000
5001 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
5002 msgstr "Peata testimine pärast # ebaõnnestunud transponderit"
5003
5004 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
5005 msgstr "Peata testimine pärast # leitud transponderit"
5006
5007 msgid "Store position"
5008 msgstr "Salvesta asukoht"
5009
5010 msgid "Stored position"
5011 msgstr "Salvestatud asukoht"
5012
5013 msgid "Subservice list..."
5014 msgstr "Alamteenuste nimekiri"
5015
5016 msgid "Subservices"
5017 msgstr "Alamteenused"
5018
5019 msgid "Subtitle selection"
5020 msgstr "Subtiitrite valik"
5021
5022 msgid "Subtitles"
5023 msgstr "Subtiitrid"
5024
5025 msgid "Sun"
5026 msgstr "P"
5027
5028 msgid "Sunday"
5029 msgstr "Pühapäev"
5030
5031 msgid "Swap Services"
5032 msgstr "Vaheta PiP- ja peapilt omavahel"
5033
5034 msgid "Sweden"
5035 msgstr ""
5036
5037 msgid "Swedish"
5038 msgstr "Rootsi"
5039
5040 msgid "Switch audio"
5041 msgstr ""
5042
5043 msgid "Switch to next subservice"
5044 msgstr "Vaheta järgmisele alamteenusele"
5045
5046 msgid "Switch to previous subservice"
5047 msgstr "Vaheta eelmisele alamteenusele"
5048
5049 msgid "Switchable tuner types:"
5050 msgstr ""
5051
5052 msgid "Symbol Rate"
5053 msgstr "SR"
5054
5055 msgid "Symbolrate"
5056 msgstr "Symbolrate"
5057
5058 msgid "System"
5059 msgstr "Seaded"
5060
5061 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
5062 #. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
5063 msgid "TRANSLATOR_INFO"
5064 msgstr "TÕLKE_INFO"
5065
5066 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
5067 msgstr "TS fail on liiga suur ISO9660/1-le!"
5068
5069 msgid "TV System"
5070 msgstr "TV-süsteem"
5071
5072 msgid "Table of content for collection"
5073 msgstr "Sisutabel kogumiseks"
5074
5075 msgid "Tag 1"
5076 msgstr "Võtmesõna 1"
5077
5078 msgid "Tag 2"
5079 msgstr "Võtmesõna 2"
5080
5081 msgid "Tags"
5082 msgstr "Võtmesõnad"
5083
5084 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
5085 msgstr ""
5086
5087 msgid "Tags: "
5088 msgstr ""
5089
5090 msgid "Taiwan"
5091 msgstr ""
5092
5093 msgid "Temperature and Fan control"
5094 msgstr "Temp. ja ventilaatori kontroll"
5095
5096 msgid "Terrestrial"
5097 msgstr "Digitaalne TV (DVB-T)"
5098
5099 msgid "Terrestrial provider"
5100 msgstr "DVB-T Levitaja"
5101
5102 msgid "Test DiSEqC settings"
5103 msgstr "Valiku seaded"
5104
5105 msgid "Test Type"
5106 msgstr "Taimeri tüüp"
5107
5108 msgid "Test mode"
5109 msgstr "Testpilt"
5110
5111 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
5112 msgstr "Testi vastuvõtja kohtvõrgu seadeid.\n"
5113
5114 msgid "Test-Messagebox?"
5115 msgstr "testsõnum ?"
5116
5117 msgid ""
5118 "Thank you for using the wizard.\n"
5119 "Please press OK to continue."
5120 msgstr ""
5121 "Täname, et kasutasite abilist.\n"
5122 "Jätkamiseks vajutage OK"
5123
5124 msgid ""
5125 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
5126 "Please press OK to start using your Dreambox."
5127 msgstr ""
5128 "Tänan, vastuvõtja on nüüd valmis kasutuseks.\n"
5129 "Vajuta OK vastuvõtja kasutuse alustamiseks."
5130
5131 msgid ""
5132 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
5133 "List.\n"
5134 "Please press OK to continue."
5135 msgstr ""
5136
5137 msgid ""
5138 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
5139 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
5140 "players) instead?"
5141 msgstr ""
5142 "DVD standard ei toeta H.264 (HDTV) video voogesitust.Kas soovite luua "
5143 "Dreambox formaadis andmete (data) DVD, mida teised DVD mängijad ei mängi?"
5144
5145 msgid ""
5146 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
5147 "Please install it."
5148 msgstr ""
5149
5150 msgid ""
5151 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
5152 "Please install it."
5153 msgstr ""
5154
5155 msgid ""
5156 "The Timer will not be added to the List.\n"
5157 "Please press OK to close this Wizard."
5158 msgstr ""
5159
5160 msgid ""
5161 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
5162 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
5163 "inside of this timespan."
5164 msgstr ""
5165
5166 msgid ""
5167 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
5168 "the feed server and save it on the stick?"
5169 msgstr ""
5170 "USB pulk on nüüd alglaetav.Kas Te soovite alla laadida serverist vastuvõtja "
5171 "tarkvara ja paigaldada seda USB pulgale?"
5172
5173 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
5174 msgstr "Varukoopia tegemine nurjus. Vali uus varukoopia asukoht."
5175
5176 msgid ""
5177 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
5178 msgstr ""
5179
5180 #, python-format
5181 msgid ""
5182 "The directory %s is not writable.\n"
5183 "Make sure you select a writable directory instead."
5184 msgstr ""
5185 "Kataloog %s ei ole salvestatav \n"
5186 "Vali kindlasti selle asemel salvestatav kataloog"
5187
5188 msgid ""
5189 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
5190 "the classic editor."
5191 msgstr ""
5192
5193 #, python-format
5194 msgid ""
5195 "The following device was found:\n"
5196 "\n"
5197 "%s\n"
5198 "\n"
5199 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
5200 msgstr ""
5201 "Leitud USB pulk:\n"
5202 "\n"
5203 "%s\n"
5204 "\n"
5205 "Kas Te soovite USB pulka alglaetavaks?"
5206
5207 msgid "The following files were found..."
5208 msgstr "Leitud järgmised failid"
5209
5210 msgid ""
5211 "The input port should be configured now.\n"
5212 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
5213 "want to do that now?"
5214 msgstr ""
5215 "Sisendport tuleks nüüd seadistada.\n"
5216 "Saad ekraani seadistada mõne testpildi abil.Kas soovid seda teha?"
5217
5218 msgid "The installation of the default services lists is finished."
5219 msgstr "Vaikimisi saatjate nimekirja install lõpetatud."
5220
5221 msgid ""
5222 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
5223 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
5224 msgstr ""
5225 "Vaikimisi seadete instalatsioon on valmis. Saad jätkata seadete sisestamist "
5226 "oma vastuvõtjasse vajutades OK puldilt."
5227
5228 msgid "The match attribute is mandatory."
5229 msgstr ""
5230
5231 msgid ""
5232 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
5233 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
5234 "risk!"
5235 msgstr ""
5236 "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi "
5237 "tarkvara fläsh mällu installida?Ära hiljem süüdista kedagi ebaõnnestumises!!"
5238
5239 msgid ""
5240 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
5241 "corrupted!"
5242 msgstr ""
5243 "MD5 faili kontroll nurjus.Fail on kas vigane või poolikult allalaetud!!!"
5244
5245 msgid "The package doesn't contain anything."
5246 msgstr "See valik ei sisalda midagi."
5247
5248 msgid "The package:"
5249 msgstr "Pakett:"
5250
5251 #, python-format
5252 msgid "The path %s already exists."
5253 msgstr "Kaust %s on juba olemas."
5254
5255 msgid "The pin code has been changed successfully."
5256 msgstr "Kood vahetatud."
5257
5258 msgid "The pin code you entered is wrong."
5259 msgstr "Vale kood."
5260
5261 msgid "The pin codes you entered are different."
5262 msgstr "Koodid on erinevad."
5263
5264 #, python-format
5265 msgid "The results have been written to %s."
5266 msgstr "Tulemused on salvestatud %s."
5267
5268 msgid "The sleep timer has been activated."
5269 msgstr "Unetaimer on aktiveeritud"
5270
5271 msgid "The sleep timer has been disabled."
5272 msgstr "Unetaimer välja lülitatud."
5273
5274 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
5275 msgstr "Taimerite fail (timers.xml) on katki ja seda ei saa laadida."
5276
5277 msgid ""
5278 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5279 "Please install it and choose what you want to do next."
5280 msgstr ""
5281 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
5282 "Palun installi see ja vali mida soovid teha järgmiseks."
5283
5284 msgid ""
5285 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5286 "Please install it."
5287 msgstr ""
5288 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
5289 "Palun installi see."
5290
5291 msgid ""
5292 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
5293 msgstr "Praegustest seadetest saab teha varukoopia. Kas teha seda nüüd?"
5294
5295 msgid "The wizard is finished now."
5296 msgstr "Toiming on nüüd lõpetatud. Vajuta OK"
5297
5298 msgid "There are at least "
5299 msgstr "Seal on vähemalt"
5300
5301 msgid "There are currently no outstanding actions."
5302 msgstr "Praegu ei ole täitmata tegevusi."
5303
5304 msgid "There are no default services lists in your image."
5305 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi saatjate nimekirja."
5306
5307 msgid "There are no default settings in your image."
5308 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi seadeid"
5309
5310 msgid "There are&