po/et.po: * update Estonian locale. Thx Arvo Järve
[vuplus_dvbapp] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-09-11 18:28+0200\n"
11 "Last-Translator: Hendrik Gross <h_gross@neti.ee> ja Arvo Järve <arvo@softshark.ee>. Tõlkel abiks oli Raivo\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Advanced options and settings."
21 msgstr ""
22 "\n"
23 "Vastuvõtu sätted"
24
25 msgid ""
26 "\n"
27 "After pressing OK, please wait!"
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Vajuta OK ja oota!"
31
32 msgid ""
33 "\n"
34 "Backup your Dreambox settings."
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Tee sätetest varukoopia."
38
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Edit the upgrade source address."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Muuda uuenduste allika aadressi."
45
46 msgid ""
47 "\n"
48 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
49 msgstr ""
50 "\n"
51 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
52
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Online update of your Dreambox software."
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
59
60 msgid ""
61 "\n"
62 "Press OK on your remote control to continue."
63 msgstr ""
64 "\n"
65 "Jätkamiseks vajuta OK"
66
67 msgid ""
68 "\n"
69 "Restore your Dreambox settings."
70 msgstr ""
71 "\n"
72 "Vastuvõtja sätete taastamine."
73
74 msgid ""
75 "\n"
76 "Restore your Dreambox with a new firmware."
77 msgstr ""
78 "\n"
79 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
80
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your backups by date."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
87
88 msgid ""
89 "\n"
90 "Scan for local extensions and install them."
91 msgstr ""
92 "\n"
93 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
94
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Select your backup device.\n"
98 "Current device: "
99 msgstr ""
100 "\n"
101 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
102 "Hetke säte: "
103
104 msgid ""
105 "\n"
106 "System will restart after the restore!"
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
110
111 msgid " "
112 msgstr ""
113
114 msgid " extensions."
115 msgstr "Laiendused"
116
117 msgid " packages selected."
118 msgstr " paketti valitud"
119
120 msgid " updates available."
121 msgstr " uuendust saadaval."
122
123 msgid " wireless networks found!"
124 msgstr "leitud WiFi võrk!"
125
126 msgid "#000000"
127 msgstr ""
128
129 msgid "#0064c7"
130 msgstr ""
131
132 msgid "#25062748"
133 msgstr ""
134
135 msgid "#389416"
136 msgstr ""
137
138 msgid "#80000000"
139 msgstr ""
140
141 msgid "#80ffffff"
142 msgstr ""
143
144 msgid "#bab329"
145 msgstr ""
146
147 msgid "#f23d21"
148 msgstr ""
149
150 msgid "#ffffff"
151 msgstr ""
152
153 msgid "#ffffffff"
154 msgstr ""
155
156 msgid "%H:%M"
157 msgstr "%H:%M"
158
159 #, python-format
160 msgid "%d jobs are running in the background!"
161 msgstr "%d protsessi käib taustal"
162
163 #, python-format
164 msgid "%d min"
165 msgstr "%d min"
166
167 #, python-format
168 msgid "%d services found!"
169 msgstr "%d kanalit leitud!"
170
171 msgid "%d.%B %Y"
172 msgstr "%d.%B %Y"
173
174 #, python-format
175 msgid ""
176 "%s\n"
177 "(%s, %d MB free)"
178 msgstr ""
179 "%s\n"
180 "(%s, %d MB vaba)"
181
182 #, python-format
183 msgid "%s (%s)\n"
184 msgstr "%s (%s)\n"
185
186 msgid "(ZAP)"
187 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
188
189 msgid "(empty)"
190 msgstr "(tühi)"
191
192 msgid "(show optional DVD audio menu)"
193 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
194
195 msgid "* Only available if more than one interface is active."
196 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
197
198 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
199 msgstr "* Ainult SSID ja võrguvõtme sisestamiseks"
200
201 msgid ".NFI Download failed:"
202 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
203
204 msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
205 msgstr ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara paigaldada!"
206
207 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
208 msgstr "/usr/share/enigma2 kaust"
209
210 msgid "/var directory"
211 msgstr "/var kaust"
212
213 msgid "0"
214 msgstr "0"
215
216 msgid "1"
217 msgstr "1"
218
219 msgid "1 wireless network found!"
220 msgstr "1 traadita võrk leitud!"
221
222 msgid "1.0"
223 msgstr "1.0"
224
225 msgid "1.1"
226 msgstr "1.1"
227
228 msgid "1.2"
229 msgstr "1.2"
230
231 msgid "12V output"
232 msgstr "12V väljund"
233
234 msgid "13 V"
235 msgstr "13 V"
236
237 msgid "16:10"
238 msgstr "16:10"
239
240 msgid "16:10 Letterbox"
241 msgstr "16:10 Letterbox"
242
243 msgid "16:10 PanScan"
244 msgstr "16:10 PanScan"
245
246 msgid "16:9"
247 msgstr "16:9"
248
249 msgid "16:9 Letterbox"
250 msgstr "16:9 Letterbox"
251
252 msgid "16:9 always"
253 msgstr "16:9 alati"
254
255 msgid "18 V"
256 msgstr "18 V"
257
258 msgid "2"
259 msgstr "2"
260
261 msgid "3"
262 msgstr "3"
263
264 msgid "30 minutes"
265 msgstr "30 minutit"
266
267 msgid "4"
268 msgstr "4"
269
270 msgid "4:3"
271 msgstr "4:3"
272
273 msgid "4:3 Letterbox"
274 msgstr "4:3 Letterbox"
275
276 msgid "4:3 PanScan"
277 msgstr "4:3 PanScan"
278
279 msgid "5"
280 msgstr "5"
281
282 msgid "5 minutes"
283 msgstr "5 minutit"
284
285 msgid "50 Hz"
286 msgstr "50 Hz"
287
288 msgid "6"
289 msgstr "6"
290
291 msgid "60 minutes"
292 msgstr "60 minutit"
293
294 msgid "7"
295 msgstr "7"
296
297 msgid "8"
298 msgstr "8"
299
300 msgid "9"
301 msgstr "9"
302
303 msgid "<Current movielist location>"
304 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
305
306 msgid "<Default movie location>"
307 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
308
309 msgid "<Last timer location>"
310 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
311
312 msgid "<unknown>"
313 msgstr "<tundmatu>"
314
315 msgid "??"
316 msgstr "??"
317
318 msgid "A"
319 msgstr "A"
320
321 #, python-format
322 msgid ""
323 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
324 "Do you want to keep your version?"
325 msgstr ""
326 "Konfiguratsioonifaili  (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
327 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
328
329 msgid ""
330 "A finished record timer wants to set your\n"
331 "Dreambox to standby. Do that now?"
332 msgstr ""
333 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
334 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
335
336 msgid ""
337 "A finished record timer wants to shut down\n"
338 "your Dreambox. Shutdown now?"
339 msgstr ""
340 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
341 "välja lülitada. Kas lülitab?"
342
343 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
344 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
345
346 #, python-format
347 msgid ""
348 "A record has been started:\n"
349 "%s"
350 msgstr ""
351 "Salvestus on alanud:\n"
352 "%s"
353
354 msgid ""
355 "A recording is currently running.\n"
356 "What do you want to do?"
357 msgstr ""
358 "Hetkel salvestatakse.\n"
359 "Mida soovid teha?"
360
361 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
362 msgstr ""
363 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
364 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
365
366 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
367 msgstr ""
368 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
369 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
370
371 #, python-format
372 msgid "A required tool (%s) was not found."
373 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
374
375 msgid "A search for available updates is currently in progress."
376 msgstr "Otsime uuendusi..."
377
378 msgid ""
379 "A second configured interface has been found.\n"
380 "\n"
381 "Do you want to disable the second network interface?"
382 msgstr ""
383 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
384 "\n"
385 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
386
387 msgid ""
388 "A sleep timer wants to set your\n"
389 "Dreambox to standby. Do that now?"
390 msgstr ""
391 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
392 "standby-sse. Kas panna?"
393
394 msgid ""
395 "A sleep timer wants to shut down\n"
396 "your Dreambox. Shutdown now?"
397 msgstr ""
398 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
399 "lülitada. Kas lülitab?"
400
401 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
402 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
403
404 msgid ""
405 "A timer failed to record!\n"
406 "Disable TV and try again?\n"
407 msgstr ""
408 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
409 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
410
411 msgid "A/V Settings"
412 msgstr "Heli- ja pildisätted"
413
414 msgid "AA"
415 msgstr "AA"
416
417 msgid "AB"
418 msgstr "AB"
419
420 msgid "AC3 default"
421 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
422
423 msgid "AC3 downmix"
424 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
425
426 msgid "Abort"
427 msgstr "Katkesta"
428
429 msgid "About"
430 msgstr "Süstemiinfo"
431
432 msgid "About..."
433 msgstr "Süsteemiinfo"
434
435 msgid "Accesspoint:"
436 msgstr "WiFi Ruuter:"
437
438 msgid "Action on long powerbutton press"
439 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
440
441 msgid "Action:"
442 msgstr "Tegutse:"
443
444 msgid "Activate Picture in Picture"
445 msgstr "Ava pilt-pildis"
446
447 msgid "Activate network settings"
448 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
449
450 msgid "Adapter settings"
451 msgstr "Adapteri sätted"
452
453 msgid "Add"
454 msgstr "Lisa"
455
456 msgid "Add Bookmark"
457 msgstr "Lisa lemmik"
458
459 msgid "Add WLAN configuration?"
460 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
461
462 msgid "Add a mark"
463 msgstr "Lisa marker"
464
465 msgid "Add a new title"
466 msgstr "Lisa uus pealkiri"
467
468 msgid "Add network configuration?"
469 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
470
471 msgid "Add timer"
472 msgstr "Lisa taimer"
473
474 msgid "Add title"
475 msgstr "Lisa pealkiri"
476
477 msgid "Add to bouquet"
478 msgstr "Lisa valikutesse"
479
480 msgid "Add to favourites"
481 msgstr "Lisa lemmikutesse"
482
483 msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
484 msgstr "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on lubatud"
485
486 msgid "Adds network configuration if enabled."
487 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
488
489 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
490 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
491
492 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
493 msgstr "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide valikuks."
494
495 msgid "Advanced"
496 msgstr "Lisavalikud"
497
498 msgid "Advanced Options"
499 msgstr "Lisavalikud"
500
501 msgid "Advanced Software"
502 msgstr "Laiendatud tarkvara"
503
504 msgid "Advanced Software Plugin"
505 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
506
507 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
508 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
509
510 msgid "Advanced Video Setup"
511 msgstr "Laiendatud video sätted"
512
513 msgid "Advanced restore"
514 msgstr "Laiendatud taastamine"
515
516 msgid "After event"
517 msgstr "Peale salvestust"
518
519 msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
520 msgstr "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata juhendist, kuidas seda teha."
521
522 msgid "Album"
523 msgstr "Album"
524
525 msgid "All"
526 msgstr "Kõik kanalid"
527
528 msgid "All Satellites"
529 msgstr "Kõik satelliidid"
530
531 msgid "Alpha"
532 msgstr "Alfa"
533
534 msgid "Alternative radio mode"
535 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
536
537 msgid "Alternative services tuner priority"
538 msgstr "Tüüneri prioriteet"
539
540 msgid "Always ask before sending"
541 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
542
543 msgid "An empty filename is illegal."
544 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
545
546 msgid "An unknown error occured!"
547 msgstr "Tundmatu viga"
548
549 msgid "Anonymize crashlog?"
550 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
551
552 msgid "Arabic"
553 msgstr "Araabia"
554
555 msgid ""
556 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
557 "\n"
558 msgstr ""
559 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
560 "\n"
561
562 msgid ""
563 "Are you sure you want to delete\n"
564 "following backup:\n"
565 msgstr ""
566 "kas soovid taastada\n"
567 "seda varukoopiat:\n"
568
569 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
570 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
571
572 msgid ""
573 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
574 "\n"
575 msgstr ""
576 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
577 "\n"
578
579 msgid ""
580 "Are you sure you want to restore\n"
581 "following backup:\n"
582 msgstr ""
583 "kas soovid taastada\n"
584 "seda varukoopiat:\n"
585
586 msgid ""
587 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
588 "Enigma2 will restart after the restore"
589 msgstr ""
590 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
591 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
592
593 msgid "Artist"
594 msgstr "Esitaja"
595
596 msgid "Ask before shutdown:"
597 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
598
599 msgid "Ask user"
600 msgstr "Küsi kasutajalt"
601
602 msgid "Aspect Ratio"
603 msgstr "Pildisuhe"
604
605 msgid "Audio"
606 msgstr "Heli"
607
608 msgid "Audio Options..."
609 msgstr "Helisätted"
610
611 msgid "Author: "
612 msgstr "Automaatne"
613
614 msgid "Authoring mode"
615 msgstr "Autoriseerimismoodus"
616
617 msgid "Auto"
618 msgstr "Automaatne"
619
620 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
621 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
622
623 msgid "Auto flesh"
624 msgstr ""
625
626 msgid "Auto scart switching"
627 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
628
629 msgid "Automatic"
630 msgstr "Automaatne"
631
632 msgid "Automatic Scan"
633 msgstr "Automaatotsing"
634
635 msgid "Available format variables"
636 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
637
638 msgid "B"
639 msgstr "B"
640
641 msgid "BA"
642 msgstr "BA"
643
644 msgid "BB"
645 msgstr "BB"
646
647 msgid "BER"
648 msgstr "BER"
649
650 msgid "BER:"
651 msgstr "BER:"
652
653 msgid "Back"
654 msgstr "Tagasi"
655
656 msgid "Background"
657 msgstr "Taust"
658
659 msgid "Backup"
660 msgstr "Varukoopia"
661
662 msgid "Backup Location"
663 msgstr "Varukoopia asukoht"
664
665 msgid "Backup Mode"
666 msgstr "Varukoopia sätted"
667
668 msgid "Backup done."
669 msgstr "Varukoopia valmis."
670
671 msgid "Backup failed."
672 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
673
674 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
675 msgstr "Varukoopia valmis. Vajuta OK tulemuse vaatamiseks."
676
677 msgid "Backup is running..."
678 msgstr "Varukoopia loomine..."
679
680 msgid "Backup system settings"
681 msgstr "Loo varukoopia"
682
683 msgid "Band"
684 msgstr "Sagedusala"
685
686 msgid "Bandwidth"
687 msgstr "Ribalaius"
688
689 msgid "Begin time"
690 msgstr "Algusaeg"
691
692 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
693 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
694
695 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
696 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
697
698 msgid "Behavior when a movie is started"
699 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
700
701 msgid "Behavior when a movie is stopped"
702 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
703
704 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
705 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
706
707 msgid "Bitrate:"
708 msgstr "Bitrate:"
709
710 msgid "Block noise reduction"
711 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
712
713 msgid "Blue boost"
714 msgstr ""
715
716 msgid "Bookmarks"
717 msgstr "Lemmikud"
718
719 msgid "Brightness"
720 msgstr "Heledus"
721
722 msgid "Burn DVD"
723 msgstr "Kirjuta DVD"
724
725 msgid "Burn existing image to DVD"
726 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
727
728 msgid "Burn to DVD..."
729 msgstr "Kirjuta DVD-le"
730
731 msgid "Bus: "
732 msgstr "Siin:"
733
734 msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
735 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
736
737 msgid "C"
738 msgstr "C"
739
740 msgid "C-Band"
741 msgstr "C-sagedusala"
742
743 msgid "CF Drive"
744 msgstr "CompactFlash-kaart"
745
746 msgid "CI assignment"
747 msgstr "CI määrangud"
748
749 msgid "CVBS"
750 msgstr "Komposiit (CVBS)"
751
752 msgid "Cable"
753 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
754
755 msgid "Cache Thumbnails"
756 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
757
758 msgid "Call monitoring"
759 msgstr "Kõne jälgimine"
760
761 msgid "Cancel"
762 msgstr "Tühista"
763
764 msgid "Cannot parse feed directory"
765 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
766
767 msgid "Capacity: "
768 msgstr "Maht:"
769
770 msgid "Card"
771 msgstr "Kaart"
772
773 msgid "Catalan"
774 msgstr "Katalaani"
775
776 msgid "Change bouquets in quickzap"
777 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
778
779 msgid "Change dir."
780 msgstr "Vaheta kausta."
781
782 msgid "Change pin code"
783 msgstr "Vaheta parool"
784
785 msgid "Change service pin"
786 msgstr "Vaheta kanali kood"
787
788 msgid "Change service pins"
789 msgstr "Vaheta kanali koodid"
790
791 msgid "Change setup pin"
792 msgstr "Vaheta seadete kood"
793
794 msgid "Change step size"
795 msgstr "Muuda sammu suurust"
796
797 msgid "Channel"
798 msgstr "Kanal"
799
800 msgid "Channel Selection"
801 msgstr "Kanalite valik"
802
803 msgid "Channel not in services list"
804 msgstr "Vaheta kanali koodid"
805
806 msgid "Channel:"
807 msgstr "Kanal:"
808
809 msgid "Channellist menu"
810 msgstr "Kanalilisti menüü"
811
812 msgid "Chap."
813 msgstr "Peatükk"
814
815 msgid "Chapter"
816 msgstr "Peatükk"
817
818 msgid "Chapter:"
819 msgstr "Peatükk:"
820
821 msgid "Check"
822 msgstr "Kontrolli"
823
824 msgid "Checking Filesystem..."
825 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
826
827 msgid "Choose Tuner"
828 msgstr "Vali tüüner"
829
830 msgid "Choose a wireless network"
831 msgstr "Vali WiFi võrk "
832
833 msgid "Choose backup files"
834 msgstr "Vali failid"
835
836 msgid "Choose backup location"
837 msgstr "Varukoopia asukoht"
838
839 msgid "Choose bouquet"
840 msgstr "Vali nimekiri"
841
842 msgid "Choose source"
843 msgstr "Vali allikas"
844
845 msgid "Choose target folder"
846 msgstr "Vali kataloog"
847
848 msgid "Choose upgrade source"
849 msgstr "Vali allikas"
850
851 msgid "Choose your Skin"
852 msgstr "Vali uus Välimus"
853
854 msgid "Circular left"
855 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
856
857 msgid "Circular right"
858 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
859
860 msgid "Cleanup"
861 msgstr "Kustuta vanad"
862
863 msgid "Cleanup Wizard"
864 msgstr "Puhastusabiline"
865
866 msgid "Cleanup Wizard settings"
867 msgstr "Puhastusabilise seaded"
868
869 msgid "CleanupWizard"
870 msgstr "Puhastusabiline"
871
872 msgid "Clear before scan"
873 msgstr "Kustuta kanalid"
874
875 msgid "Clear log"
876 msgstr "Kustuta log"
877
878 msgid "Close"
879 msgstr "Sulge"
880
881 msgid "Close title selection"
882 msgstr "Sulge pealkirja valik"
883
884 msgid "Code rate high"
885 msgstr "Code rate (kõrge)"
886
887 msgid "Code rate low"
888 msgstr "Code rate (madal)"
889
890 msgid "Coderate HP"
891 msgstr "Code rate (HP)"
892
893 msgid "Coderate LP"
894 msgstr "Code rate (LP)"
895
896 msgid "Collection name"
897 msgstr "Valiku nimi"
898
899 msgid "Collection settings"
900 msgstr "Valiku sätted"
901
902 msgid "Color Format"
903 msgstr "Värvuse formaat"
904
905 msgid "Command execution..."
906 msgstr "Käskude täitmine..."
907
908 msgid "Command order"
909 msgstr "Käskude järjekord"
910
911 msgid "Committed DiSEqC command"
912 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
913
914 msgid "Common Interface"
915 msgstr "CI liides"
916
917 msgid "Common Interface Assignment"
918 msgstr "CI määrangud"
919
920 msgid "CommonInterface"
921 msgstr "CI liides"
922
923 msgid "Communication"
924 msgstr "Salvestuskoht"
925
926 msgid "Compact Flash"
927 msgstr "CompactFlash"
928
929 msgid "Compact flash card"
930 msgstr "CompactFlash-kaart"
931
932 msgid "Complete"
933 msgstr "Valmis"
934
935 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
936 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
937
938 msgid "Config"
939 msgstr "Seadistan"
940
941 msgid "Configuration Mode"
942 msgstr "Häälestamine"
943
944 msgid "Configure interface"
945 msgstr "Seadista liides"
946
947 msgid "Configure nameservers"
948 msgstr "Seadista nimeserverid"
949
950 msgid "Configure your internal LAN"
951 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
952
953 msgid "Configure your network again"
954 msgstr "Seadista võrk uuesti"
955
956 msgid "Configure your wireless LAN again"
957 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
958
959 msgid "Configuring"
960 msgstr "Seadistan"
961
962 msgid "Conflicting timer"
963 msgstr "Vastuolud taimeris"
964
965 msgid "Connect"
966 msgstr "Ühenda"
967
968 msgid "Connect to a Wireless Network"
969 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
970
971 msgid "Connected to"
972 msgstr "Ühendatud"
973
974 msgid "Connected to Fritz!Box!"
975 msgstr "Ühendatud Fritz!Boxiga!"
976
977 msgid "Connected!"
978 msgstr "Ühendatud"
979
980 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
981 msgstr "Ühendamas Fritz!Boxiga..."
982
983 #, python-format
984 msgid ""
985 "Connection to Fritz!Box\n"
986 "failed! (%s)\n"
987 "retrying..."
988 msgstr ""
989 "Ühendus Fritz!Boxiga\n"
990 "nurjus! (%s)\n"
991 "uus katse..."
992
993 msgid "Constellation"
994 msgstr "konstellatsioon"
995
996 msgid "Content does not fit on DVD!"
997 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
998
999 msgid "Continue in background"
1000 msgstr "Jätka taustal"
1001
1002 msgid "Continue playing"
1003 msgstr "Jätka taasesitust"
1004
1005 msgid "Contrast"
1006 msgstr "Kontrast"
1007
1008 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1009 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1010
1011 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1012 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1013
1014 msgid "Could not open Picture in Picture"
1015 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1016
1017 #, python-format
1018 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1019 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1020
1021 msgid "Crashlog settings"
1022 msgstr "Vealogi seaded"
1023
1024 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1025 msgstr "Vealogi iselähetus"
1026
1027 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1028 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1029
1030 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1031 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1032
1033 msgid ""
1034 "Crashlogs found!\n"
1035 "Send them to Dream Multimedia ?"
1036 msgstr ""
1037 "Vealogid leitud!\n"
1038 "Kas saadan ära"
1039
1040 msgid ""
1041 "Crashlogs found!\n"
1042 "Send them to Dream Multimedia?"
1043 msgstr ""
1044 "Leitud vealogi!\n"
1045 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1046
1047 msgid "Create DVD-ISO"
1048 msgstr "Loo DVD-ISO"
1049
1050 msgid "Create movie folder failed"
1051 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1052
1053 #, python-format
1054 msgid "Creating directory %s failed."
1055 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1056
1057 msgid "Creating partition failed"
1058 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1059
1060 msgid "Croatian"
1061 msgstr "Horvaatia"
1062
1063 msgid "Current Transponder"
1064 msgstr "Hetke transponder"
1065
1066 msgid "Current settings:"
1067 msgstr "Hetke sätted"
1068
1069 msgid "Current value: "
1070 msgstr "Praegune väärtus:"
1071
1072 msgid "Current version:"
1073 msgstr "Hetke versioon:"
1074
1075 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1076 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1077
1078 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1079 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1080
1081 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1082 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1083
1084 msgid "Customize"
1085 msgstr "Seadista"
1086
1087 msgid "Cut"
1088 msgstr "Lõika"
1089
1090 msgid "Cutlist editor..."
1091 msgstr "Määra lõikekohad"
1092
1093 msgid "Czech"
1094 msgstr "Tšehhi"
1095
1096 msgid "D"
1097 msgstr "D"
1098
1099 msgid "DHCP"
1100 msgstr "DHCP"
1101
1102 msgid "DVB-S"
1103 msgstr "DVB-S"
1104
1105 msgid "DVB-S2"
1106 msgstr "DVB-S2"
1107
1108 msgid "DVD File Browser"
1109 msgstr "DVD failibrauser"
1110
1111 msgid "DVD Player"
1112 msgstr "DVD-mängija"
1113
1114 msgid "DVD Titlelist"
1115 msgstr "DVD nimekiri "
1116
1117 msgid "DVD media toolbox"
1118 msgstr "DVD Tööriistad"
1119
1120 msgid "Danish"
1121 msgstr "Taani"
1122
1123 msgid "Date"
1124 msgstr "Kuupäev"
1125
1126 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1127 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1128
1129 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1130 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1131
1132 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1133 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1134
1135 msgid "Deep Standby"
1136 msgstr "Sügavootele"
1137
1138 msgid "Default"
1139 msgstr "Vaikimisi"
1140
1141 msgid "Default Settings"
1142 msgstr "Vaikimisi sätted"
1143
1144 msgid "Default movie location"
1145 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1146
1147 msgid "Default services lists"
1148 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1149
1150 msgid "Default settings"
1151 msgstr "Vaikimisi sätted"
1152
1153 msgid "Delay"
1154 msgstr "Viide"
1155
1156 msgid "Delete"
1157 msgstr "Kustuta"
1158
1159 msgid "Delete crashlogs"
1160 msgstr "Kustuta vealogid"
1161
1162 msgid "Delete entry"
1163 msgstr "Kustuta valik"
1164
1165 msgid "Delete failed!"
1166 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1167
1168 #, python-format
1169 msgid ""
1170 "Delete no more configured satellite\n"
1171 "%s?"
1172 msgstr ""
1173 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1174 "%s?"
1175
1176 msgid "Description"
1177 msgstr "Kirjeldus"
1178
1179 msgid "Deselect"
1180 msgstr "Tühista valik"
1181
1182 msgid "Destination directory"
1183 msgstr "Sihtkataloog"
1184
1185 msgid "Details for extension: "
1186 msgstr "Laienduse detailid"
1187
1188 msgid "Detected HDD:"
1189 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1190
1191 msgid "Detected NIMs:"
1192 msgstr "Leitud tüünerid:"
1193
1194 msgid "DiSEqC"
1195 msgstr "DiSEqC"
1196
1197 msgid "DiSEqC A/B"
1198 msgstr "DiSEqC A/B"
1199
1200 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1201 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1202
1203 msgid "DiSEqC mode"
1204 msgstr "DiSEqC-olek"
1205
1206 msgid "DiSEqC repeats"
1207 msgstr "DiSEqC-kordused"
1208
1209 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1210 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1211
1212 msgid "Dialing:"
1213 msgstr "Valin numbrit:"
1214
1215 msgid "Digital contour removal"
1216 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1217
1218 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1219 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1220
1221 #, python-format
1222 msgid "Directory %s nonexistent."
1223 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1224
1225 msgid "Directory browser"
1226 msgstr "Kausta brauser"
1227
1228 msgid "Disable"
1229 msgstr "Keela"
1230
1231 msgid "Disable Picture in Picture"
1232 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1233
1234 msgid "Disable Subtitles"
1235 msgstr "Peida subtiitrid"
1236
1237 msgid "Disable crashlog reporting"
1238 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1239
1240 msgid "Disable timer"
1241 msgstr "Keela taimer"
1242
1243 msgid "Disabled"
1244 msgstr "Keelatud"
1245
1246 msgid "Disconnect"
1247 msgstr "Katkesta ühendus"
1248
1249 #, python-format
1250 msgid ""
1251 "Disconnected from\n"
1252 "Fritz!Box! (%s)\n"
1253 "retrying..."
1254 msgstr ""
1255 "Ühendus katkenud \n"
1256 "Fritz!Boxiga! (%s)\n"
1257 "uus katse..."
1258
1259 msgid "Dish"
1260 msgstr "Antenn"
1261
1262 msgid "Display 16:9 content as"
1263 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1264
1265 msgid "Display 4:3 content as"
1266 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1267
1268 msgid "Display >16:9 content as"
1269 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1270
1271 msgid "Display Setup"
1272 msgstr "Esipaneeli sätted"
1273
1274 msgid "Display and Userinterface"
1275 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1276
1277 #, python-format
1278 msgid ""
1279 "Do you really want to REMOVE\n"
1280 "the plugin \"%s\"?"
1281 msgstr ""
1282 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1283 "laiendust \"%s\"? "
1284
1285 msgid ""
1286 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1287 "This could take lots of time!"
1288 msgstr ""
1289 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1290 "Selleks kulub palju aega!!!"
1291
1292 #, python-format
1293 msgid "Do you really want to delete %s?"
1294 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1295
1296 #, python-format
1297 msgid ""
1298 "Do you really want to download\n"
1299 "the plugin \"%s\"?"
1300 msgstr ""
1301 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1302 "seda laiendust \"%s\"? "
1303
1304 msgid ""
1305 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1306 "All data on the disk will be lost!"
1307 msgstr ""
1308 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1309 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1310
1311 #, python-format
1312 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1313 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1314
1315 #, python-format
1316 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1317 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1318
1319 msgid ""
1320 "Do you want to backup now?\n"
1321 "After pressing OK, please wait!"
1322 msgstr ""
1323 "Kas tahad teha varukoopiat?\n"
1324 "Vajuta OK ja oota!"
1325
1326 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1327 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1328
1329 msgid "Do you want to do a service scan?"
1330 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1331
1332 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1333 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1334
1335 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1336 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1337
1338 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1339 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1340
1341 msgid "Do you want to install the package:\n"
1342 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1343
1344 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1345 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1346
1347 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1348 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1349
1350 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1351 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1352
1353 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1354 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1355
1356 msgid "Do you want to restore your settings?"
1357 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1358
1359 msgid "Do you want to resume this playback?"
1360 msgstr ""
1361 "Kas soovid jätkata\n"
1362 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1363
1364 msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
1365 msgstr "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust võtta?"
1366
1367 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1368 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
1369
1370 msgid ""
1371 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1372 "After pressing OK, please wait!"
1373 msgstr ""
1374 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
1375 "Vajuta OK ja oota!"
1376
1377 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1378 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
1379
1380 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1381 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
1382
1383 msgid "Don't ask, just send"
1384 msgstr "Ära küsi, saada ära"
1385
1386 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1387 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
1388
1389 #, python-format
1390 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1391 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
1392
1393 #, python-format
1394 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1395 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
1396
1397 #, python-format
1398 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1399 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
1400
1401 msgid "Download"
1402 msgstr "Allalaadimine"
1403
1404 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1405 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
1406
1407 msgid "Download Plugins"
1408 msgstr "Laienduse allalaadimine"
1409
1410 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1411 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
1412
1413 msgid "Downloadable new plugins"
1414 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
1415
1416 msgid "Downloadable plugins"
1417 msgstr "Allalaetavad laiendused"
1418
1419 msgid "Downloading"
1420 msgstr "Laetakse alla"
1421
1422 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1423 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
1424
1425 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1426 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
1427
1428 msgid "Dreambox software because updates are available."
1429 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
1430
1431 msgid "Dutch"
1432 msgstr "Holland"
1433
1434 msgid "Dynamic contrast"
1435 msgstr "Dünaamiline kontrast"
1436
1437 msgid "E"
1438 msgstr "E"
1439
1440 msgid "EPG Selection"
1441 msgstr "EPG Valik"
1442
1443 #, python-format
1444 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1445 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
1446
1447 msgid "East"
1448 msgstr "Ida"
1449
1450 msgid "Edit"
1451 msgstr "Välju"
1452
1453 msgid "Edit DNS"
1454 msgstr "Muuda DNS"
1455
1456 msgid "Edit Title"
1457 msgstr "Muuda pealkirja"
1458
1459 msgid "Edit chapters of current title"
1460 msgstr "Muuda seda pealkirja"
1461
1462 msgid "Edit services list"
1463 msgstr "Muuda kanalite listi"
1464
1465 msgid "Edit settings"
1466 msgstr "Muuda seadeid"
1467
1468 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1469 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
1470
1471 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1472 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
1473
1474 msgid "Edit title"
1475 msgstr "Muuda pealkirja"
1476
1477 msgid "Edit upgrade source url."
1478 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
1479
1480 msgid "Electronic Program Guide"
1481 msgstr "EPG"
1482
1483 msgid "Enable"
1484 msgstr "Luba"
1485
1486 msgid "Enable 5V for active antenna"
1487 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
1488
1489 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1490 msgstr "Luba puhastusabiline?"
1491
1492 msgid "Enable multiple bouquets"
1493 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
1494
1495 msgid "Enable parental control"
1496 msgstr "Luba lapselukk"
1497
1498 msgid "Enable timer"
1499 msgstr "Luba taimer"
1500
1501 msgid "Enabled"
1502 msgstr "Kasutusel"
1503
1504 msgid "Encrypted: "
1505 msgstr "Kodeeritud:"
1506
1507 msgid "Encryption"
1508 msgstr "Kodeering"
1509
1510 msgid "Encryption Key"
1511 msgstr "Kodeeringu võti"
1512
1513 msgid "Encryption Keytype"
1514 msgstr "Kodeeringu võti"
1515
1516 msgid "Encryption Type"
1517 msgstr "Kodeeringu tüüp"
1518
1519 msgid "Encryption:"
1520 msgstr "Kodeering:"
1521
1522 msgid "End time"
1523 msgstr "Lõpetamise aeg"
1524
1525 msgid "EndTime"
1526 msgstr "Lõpetamise aeg"
1527
1528 msgid "English"
1529 msgstr "Inglise"
1530
1531 msgid ""
1532 "Enigma2 Skinselector\n"
1533 "\n"
1534 "If you experience any problems please contact\n"
1535 "stephan@reichholf.net\n"
1536 "\n"
1537 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1538 msgstr ""
1539
1540 msgid ""
1541 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1542 "\n"
1543 "If you experience any problems please contact\n"
1544 "stephan@reichholf.net\n"
1545 "\n"
1546 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1547 msgstr ""
1548 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1549 "\n"
1550 "Kui Teil on probleeme rüüvahetajaga, kirjutage\n"
1551 "stephan@reichholf.net\n"
1552 "\n"
1553 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1554
1555 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1556 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
1557
1558 msgid "Enter Rewind at speed"
1559 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
1560
1561 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1562 msgstr "Sisesta WLAN võrgu nimi/SSID:"
1563
1564 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1565 msgstr "Sisesta WLAN võtmesõna/võti:"
1566
1567 msgid "Enter main menu..."
1568 msgstr "Mine peamenüüsse"
1569
1570 msgid "Enter the service pin"
1571 msgstr "Sisesta kood"
1572
1573 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1574 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
1575
1576 msgid "Error"
1577 msgstr "Viga"
1578
1579 msgid "Error executing plugin"
1580 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
1581
1582 #, python-format
1583 msgid ""
1584 "Error: %s\n"
1585 "Retry?"
1586 msgstr ""
1587 "Viga: %s\n"
1588 "Uuesti?"
1589
1590 msgid "Estonian"
1591 msgstr "Eesti"
1592
1593 msgid "Eventview"
1594 msgstr "Telekava"
1595
1596 msgid "Everything is fine"
1597 msgstr "Kõik on korras"
1598
1599 msgid "Execution Progress:"
1600 msgstr "Käivituse progress:"
1601
1602 msgid "Execution finished!!"
1603 msgstr "Käivitus lõppenud!"
1604
1605 msgid "Exif"
1606 msgstr "Välju"
1607
1608 msgid "Exit"
1609 msgstr "Välju"
1610
1611 msgid "Exit editor"
1612 msgstr "Välju redaktorist"
1613
1614 msgid "Exit network wizard"
1615 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
1616
1617 msgid "Exit the cleanup wizard"
1618 msgstr "Välju puhastusabilisest"
1619
1620 msgid "Exit the wizard"
1621 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
1622
1623 msgid "Exit wizard"
1624 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
1625
1626 msgid "Expert"
1627 msgstr "Ekspert"
1628
1629 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1630 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
1631
1632 msgid "Extended Setup..."
1633 msgstr "Laiendatud seaded"
1634
1635 msgid "Extended Software"
1636 msgstr "Laiendatud tarkvara"
1637
1638 msgid "Extended Software Plugin"
1639 msgstr "Laiendatud tarkvara"
1640
1641 msgid "Extensions"
1642 msgstr "Laiendused"
1643
1644 msgid "Extensions management"
1645 msgstr "Laienduste haldamine"
1646
1647 msgid "FEC"
1648 msgstr "FEC"
1649
1650 msgid "Factory reset"
1651 msgstr "Algseadistuse taaste"
1652
1653 msgid "Failed"
1654 msgstr "Nurjus"
1655
1656 #, python-format
1657 msgid "Fan %d"
1658 msgstr "Ventilaator %d"
1659
1660 #, python-format
1661 msgid "Fan %d PWM"
1662 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
1663
1664 #, python-format
1665 msgid "Fan %d Voltage"
1666 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
1667
1668 msgid "Fast"
1669 msgstr "Kiire"
1670
1671 msgid "Fast DiSEqC"
1672 msgstr "Kiire DiSEqC"
1673
1674 msgid "Fast Forward speeds"
1675 msgstr "Edasikerimise kiirused"
1676
1677 msgid "Fast epoch"
1678 msgstr "kiire kerimine"
1679
1680 msgid "Favourites"
1681 msgstr "Lemmikud"
1682
1683 msgid "Filesystem Check..."
1684 msgstr "Failisüsteemi kontroll"
1685
1686 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1687 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
1688
1689 msgid "Finetune"
1690 msgstr "Peenhäälestus"
1691
1692 msgid "Finished"
1693 msgstr "Lõppenud"
1694
1695 msgid "Finished configuring your network"
1696 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
1697
1698 msgid "Finished restarting your network"
1699 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
1700
1701 msgid "Finnish"
1702 msgstr "Soome"
1703
1704 msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1705 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
1706
1707 msgid "Flash"
1708 msgstr "Flash"
1709
1710 msgid "Flashing failed"
1711 msgstr "Flashimine nurjus"
1712
1713 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1714 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
1715
1716 msgid "Format"
1717 msgstr "Formaadi"
1718
1719 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1720 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
1721
1722 msgid "Frame size in full view"
1723 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
1724
1725 msgid "French"
1726 msgstr "Prantsuse"
1727
1728 msgid "Frequency"
1729 msgstr "Sagedus"
1730
1731 msgid "Frequency bands"
1732 msgstr "Sagedusalad"
1733
1734 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1735 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
1736
1737 msgid "Frequency steps"
1738 msgstr "Sageduse samm"
1739
1740 msgid "Fri"
1741 msgstr "R"
1742
1743 msgid "Friday"
1744 msgstr "Reede"
1745
1746 msgid "Frisian"
1747 msgstr "Reede"
1748
1749 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1750 msgstr "Fritz!Box FON IP aadress"
1751
1752 #, python-format
1753 msgid "Frontprocessor version: %d"
1754 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
1755
1756 msgid "Fsck failed"
1757 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
1758
1759 msgid "Function not yet implemented"
1760 msgstr "Tegevus on veel loomata"
1761
1762 msgid ""
1763 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1764 "Do you want to Restart the GUI now?"
1765 msgstr ""
1766 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
1767 "liidese uuesti käivitamist\n"
1768 "Kas käivitan uuesti?"
1769
1770 msgid "Gateway"
1771 msgstr "Gateway"
1772
1773 msgid "General AC3 Delay"
1774 msgstr "Üldine AC3 viide"
1775
1776 msgid "General AC3 delay (ms)"
1777 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
1778
1779 msgid "General PCM Delay"
1780 msgstr "Üldine PCM viide"
1781
1782 msgid "General PCM delay (ms)"
1783 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
1784
1785 msgid "Genre"
1786 msgstr "Zanr:"
1787
1788 msgid "German"
1789 msgstr "Saksa"
1790
1791 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1792 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
1793
1794 msgid "Goto 0"
1795 msgstr "Goto 0"
1796
1797 msgid "Goto position"
1798 msgstr "Mine kohale"
1799
1800 msgid "Graphical Multi EPG"
1801 msgstr "Graafiline Multi EPG"
1802
1803 msgid "Greek"
1804 msgstr "Kreeka"
1805
1806 msgid "Green boost"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "Guard Interval"
1810 msgstr "Kaitsevahemik"
1811
1812 msgid "Guard interval mode"
1813 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
1814
1815 msgid "Harddisk"
1816 msgstr "Kõvaketas"
1817
1818 msgid "Harddisk setup"
1819 msgstr "Kõvaketta seaded"
1820
1821 msgid "Harddisk standby after"
1822 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
1823
1824 msgid "Hidden network SSID"
1825 msgstr "Võrgu SSID"
1826
1827 msgid "Hidden networkname"
1828 msgstr "Varjatud võrgunimi"
1829
1830 msgid "Hierarchy Information"
1831 msgstr "Hierarhia teave"
1832
1833 msgid "Hierarchy mode"
1834 msgstr "Hierarhia olek"
1835
1836 msgid "High bitrate support"
1837 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
1838
1839 msgid "Horizontal"
1840 msgstr "horisontaal"
1841
1842 msgid "How many minutes do you want to record?"
1843 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
1844
1845 msgid "How to handle found crashlogs?"
1846 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
1847
1848 msgid "Hue"
1849 msgstr "Värvitoon"
1850
1851 msgid "Hungarian"
1852 msgstr "Ungari"
1853
1854 msgid "IP Address"
1855 msgstr "IP Address"
1856
1857 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1858 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
1859
1860 msgid "ISO path"
1861 msgstr "ISO kataloog"
1862
1863 msgid "Icelandic"
1864 msgstr "Island"
1865
1866 msgid "If you can see this page, please press OK."
1867 msgstr "Kui sa näed seda lehte, vajuta OK."
1868
1869 msgid ""
1870 "If you see this, something is wrong with\n"
1871 "your scart connection. Press OK to return."
1872 msgstr ""
1873 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
1874 "Vajuta OK, et minna tagasi."
1875
1876 msgid ""
1877 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
1878 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1879 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
1880 "If you are happy with the result, press OK."
1881 msgstr ""
1882 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
1883 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli varjundit jäävad eristatavaks. \n"
1884 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
1885 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
1886
1887 msgid "Image flash utility"
1888 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
1889
1890 msgid "Image-Upgrade"
1891 msgstr "Image-uuendus"
1892
1893 msgid "In Progress"
1894 msgstr "Toimumas"
1895
1896 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1897 msgstr "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda tüünerit.\n"
1898
1899 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1900 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
1901
1902 msgid "Increased voltage"
1903 msgstr "Suurendatud pinge"
1904
1905 msgid "Index"
1906 msgstr "Indeks"
1907
1908 msgid "Info"
1909 msgstr "Info"
1910
1911 msgid "InfoBar"
1912 msgstr "Inforiba"
1913
1914 msgid "Infobar timeout"
1915 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
1916
1917 msgid "Information"
1918 msgstr "Info"
1919
1920 msgid "Init"
1921 msgstr "Algseaded"
1922
1923 msgid "Initial location in new timers"
1924 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
1925
1926 msgid "Initialization..."
1927 msgstr "Algseadistus..."
1928
1929 msgid "Initialize"
1930 msgstr "Formaadi"
1931
1932 msgid "Initializing Harddisk..."
1933 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
1934
1935 msgid "Input"
1936 msgstr "Tee valik"
1937
1938 msgid "Install"
1939 msgstr "Installin"
1940
1941 msgid "Install a new image with a USB stick"
1942 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
1943
1944 msgid "Install a new image with your web browser"
1945 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
1946
1947 msgid "Install extensions."
1948 msgstr "Installi laiendused."
1949
1950 msgid "Install local extension"
1951 msgstr "Installi kohalik laiendus"
1952
1953 msgid "Install or remove finished."
1954 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
1955
1956 msgid "Install settings, skins, software..."
1957 msgstr "Installin tarkvara..."
1958
1959 msgid "Installation finished."
1960 msgstr "Käivitus lõppenud!"
1961
1962 msgid "Installing"
1963 msgstr "Installin"
1964
1965 msgid "Installing Software..."
1966 msgstr "Installin tarkvara..."
1967
1968 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1969 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
1970
1971 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1972 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
1973
1974 msgid "Installing package content... Please wait..."
1975 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
1976
1977 msgid "Instant Record..."
1978 msgstr "Kohene salvestus"
1979
1980 msgid "Instant record location"
1981 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
1982
1983 msgid "Integrated Ethernet"
1984 msgstr "Sisemine võrgukaart"
1985
1986 msgid "Integrated Wireless"
1987 msgstr "Sisemine WiFi"
1988
1989 msgid "Interface: "
1990 msgstr "Liides:"
1991
1992 msgid "Intermediate"
1993 msgstr "Keskmine"
1994
1995 msgid "Internal Flash"
1996 msgstr "Sisemine flash-mälu"
1997
1998 msgid "Invalid Location"
1999 msgstr "Vale asukoht"
2000
2001 #, python-format
2002 msgid "Invalid directory selected: %s"
2003 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
2004
2005 msgid "Inversion"
2006 msgstr "Inversioon"
2007
2008 msgid "Invert display"
2009 msgstr "Negatiiv"
2010
2011 msgid "Ipkg"
2012 msgstr "Ipkg"
2013
2014 msgid "Is this videomode ok?"
2015 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
2016
2017 msgid "Italian"
2018 msgstr "Itaalia"
2019
2020 msgid "Job View"
2021 msgstr "Töövaade"
2022
2023 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
2024 #. breaks the aspect)
2025 msgid "Just Scale"
2026 msgstr "Alati kogu ekraan"
2027
2028 msgid "Keyboard"
2029 msgstr "Klaviatuur"
2030
2031 msgid "Keyboard Map"
2032 msgstr "Klaviatuur"
2033
2034 msgid "Keyboard Setup"
2035 msgstr "Klaviatuuri valimine"
2036
2037 msgid "Keymap"
2038 msgstr "Klahvide asetus"
2039
2040 msgid "LAN Adapter"
2041 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
2042
2043 msgid "LNB"
2044 msgstr "LNB"
2045
2046 msgid "LOF"
2047 msgstr "LOF"
2048
2049 msgid "LOF/H"
2050 msgstr "LOF/H"
2051
2052 msgid "LOF/L"
2053 msgstr "LOF/L"
2054
2055 msgid "Language selection"
2056 msgstr "Keele valik"
2057
2058 msgid "Language..."
2059 msgstr "Keel"
2060
2061 msgid "Last config"
2062 msgstr "Viimane seadistus"
2063
2064 msgid "Last speed"
2065 msgstr "Eelmine kiirus"
2066
2067 msgid "Latitude"
2068 msgstr "Laiuskraad"
2069
2070 msgid "Latvian"
2071 msgstr "Läti"
2072
2073 msgid "Leave DVD Player?"
2074 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
2075
2076 msgid "Left"
2077 msgstr "Vasak"
2078
2079 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
2080 #. english term.
2081 msgid "Letterbox"
2082 msgstr "Letterbox"
2083
2084 msgid "Limit east"
2085 msgstr "Ida piir"
2086
2087 msgid "Limit west"
2088 msgstr "Lääne piir"
2089
2090 msgid "Limited character set for recording filenames"
2091 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
2092
2093 msgid "Limits off"
2094 msgstr "Piirid pole kasutusel"
2095
2096 msgid "Limits on"
2097 msgstr "Piirid kasutusel"
2098
2099 msgid "Link Quality:"
2100 msgstr "Lingi kvaliteet:"
2101
2102 msgid "Link:"
2103 msgstr "Link:"
2104
2105 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2106 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
2107
2108 msgid "List of Storage Devices"
2109 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
2110
2111 msgid "Lithuanian"
2112 msgstr "Leedu"
2113
2114 msgid "Load"
2115 msgstr "Laadi"
2116
2117 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2118 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
2119
2120 msgid "Local Network"
2121 msgstr "Kohalik võrk"
2122
2123 msgid "Location"
2124 msgstr "Salvestuskoht"
2125
2126 msgid "Location for instant recordings"
2127 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
2128
2129 msgid "Lock:"
2130 msgstr "Lukus:"
2131
2132 msgid "Log results to harddisk"
2133 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
2134
2135 msgid "Long Keypress"
2136 msgstr "Pikk klahvivajutus"
2137
2138 msgid "Longitude"
2139 msgstr "Pikkuskraad"
2140
2141 msgid "MMC Card"
2142 msgstr "MMC-kaart"
2143
2144 msgid "MORE"
2145 msgstr "VEEL"
2146
2147 msgid "Main menu"
2148 msgstr "Peamenüü"
2149
2150 msgid "Mainmenu"
2151 msgstr "Peamenüü"
2152
2153 msgid "Make this mark an 'in' point"
2154 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
2155
2156 msgid "Make this mark an 'out' point"
2157 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
2158
2159 msgid "Make this mark just a mark"
2160 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
2161
2162 msgid "Manage extensions"
2163 msgstr "Halda laiendusi"
2164
2165 msgid "Manage your receiver's software"
2166 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
2167
2168 msgid "Manual Scan"
2169 msgstr "Käsiotsing"
2170
2171 msgid "Manual transponder"
2172 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
2173
2174 msgid "Manufacturer"
2175 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
2176
2177 msgid "Margin after record"
2178 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
2179
2180 msgid "Margin before record (minutes)"
2181 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
2182
2183 msgid "Max. Bitrate: "
2184 msgstr "Max.Bitikiirus:"
2185
2186 msgid "Media player"
2187 msgstr "Meediamängija"
2188
2189 msgid "MediaPlayer"
2190 msgstr "Meediamängija"
2191
2192 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2193 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
2194
2195 msgid "Medium is not empty!"
2196 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
2197
2198 msgid "Menu"
2199 msgstr "Menüü"
2200
2201 msgid "Message"
2202 msgstr "Teade"
2203
2204 msgid "Message..."
2205 msgstr "Teade"
2206
2207 msgid "Mkfs failed"
2208 msgstr "Formaatimine nurjus"
2209
2210 msgid "Mode"
2211 msgstr "Režiim"
2212
2213 msgid "Model: "
2214 msgstr "Tüüp:"
2215
2216 msgid "Modulation"
2217 msgstr "Modulatsioon"
2218
2219 msgid "Modulator"
2220 msgstr "Modulaator"
2221
2222 msgid "Mon"
2223 msgstr "E"
2224
2225 msgid "Mon-Fri"
2226 msgstr "E-R"
2227
2228 msgid "Monday"
2229 msgstr "Esmaspäev"
2230
2231 msgid "Mosquito noise reduction"
2232 msgstr "Müra tasandus"
2233
2234 msgid "Mount failed"
2235 msgstr "Ühendamine nurjus"
2236
2237 msgid "Move Picture in Picture"
2238 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
2239
2240 msgid "Move east"
2241 msgstr "Liiguta itta"
2242
2243 msgid "Move west"
2244 msgstr "Liiguta läände"
2245
2246 msgid "Movie location"
2247 msgstr "Filmi asukoht"
2248
2249 msgid "Movielist menu"
2250 msgstr "Salvestiste menüü"
2251
2252 msgid "Multi EPG"
2253 msgstr "Kanalite saatekava"
2254
2255 msgid "Multimedia"
2256 msgstr "Mitu satelliiti"
2257
2258 msgid "Multiple service support"
2259 msgstr "Mitme programmi tugi"
2260
2261 msgid "Multisat"
2262 msgstr "Mitu satelliiti"
2263
2264 msgid "Mute"
2265 msgstr "Vaikus"
2266
2267 msgid "N/A"
2268 msgstr "Ei ole kasutusel"
2269
2270 msgid "NEXT"
2271 msgstr "JÄRGMINE"
2272
2273 msgid "NFI Image Flashing"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2277 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
2278
2279 msgid "NOW"
2280 msgstr "PRAEGU"
2281
2282 msgid "NTSC"
2283 msgstr "NTSC"
2284
2285 msgid "Name"
2286 msgstr "Nimi"
2287
2288 msgid "Nameserver"
2289 msgstr "Nimeserver"
2290
2291 #, python-format
2292 msgid "Nameserver %d"
2293 msgstr "Nimeserver %d"
2294
2295 msgid "Nameserver Setup"
2296 msgstr "Nimeserveri seaded"
2297
2298 msgid "Nameserver settings"
2299 msgstr "Nimeserveri seaded"
2300
2301 msgid "Netmask"
2302 msgstr "Netmask"
2303
2304 msgid "Network"
2305 msgstr "Võrk:"
2306
2307 msgid "Network Configuration..."
2308 msgstr "Võrgu häälestamine"
2309
2310 msgid "Network Mount"
2311 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
2312
2313 msgid "Network SSID"
2314 msgstr "Võrgu SSID"
2315
2316 msgid "Network Setup"
2317 msgstr "Võrgu häälestamine"
2318
2319 msgid "Network Wizard"
2320 msgstr "Võrgu häälestus"
2321
2322 msgid "Network scan"
2323 msgstr "Võrguotsing"
2324
2325 msgid "Network setup"
2326 msgstr "Võrgu häälestamine"
2327
2328 msgid "Network test"
2329 msgstr "Võrgu ühenduse test"
2330
2331 msgid "Network test..."
2332 msgstr "Võrgu ühenduse test"
2333
2334 msgid "Network..."
2335 msgstr "Võrk"
2336
2337 msgid "Network:"
2338 msgstr "Võrk:"
2339
2340 msgid "NetworkWizard"
2341 msgstr "Võrguhäälestus "
2342
2343 msgid "New"
2344 msgstr "Uus"
2345
2346 msgid "New pin"
2347 msgstr "Uus kood"
2348
2349 msgid "New version:"
2350 msgstr "Uus versioon:"
2351
2352 msgid "Next"
2353 msgstr "Järgmine"
2354
2355 msgid "No"
2356 msgstr "Ei"
2357
2358 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2359 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
2360
2361 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2362 msgstr "Mitte 50 Hz, kahjuks. :("
2363
2364 msgid "No Connection"
2365 msgstr "Pole ühendust"
2366
2367 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2368 msgstr ""
2369 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
2370 "formaaditud."
2371
2372 msgid "No Networks found"
2373 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
2374
2375 msgid "No backup needed"
2376 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
2377
2378 msgid ""
2379 "No data on transponder!\n"
2380 "(Timeout reading PAT)"
2381 msgstr ""
2382 "Pole andmeid transponderil!\n"
2383 "(Timeout PAT lugemisel)"
2384
2385 msgid "No description available."
2386 msgstr "Kirjeldust ei ole."
2387
2388 msgid "No details for this image file"
2389 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
2390
2391 msgid "No displayable files on this medium found!"
2392 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
2393
2394 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2395 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
2396
2397 msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
2398 msgstr "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi hüppamiseks "
2399
2400 msgid "No free tuner!"
2401 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
2402
2403 msgid "No network connection available."
2404 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
2405
2406 msgid "No networks found"
2407 msgstr "Võrke ei leidnud"
2408
2409 msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2410 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
2411
2412 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2413 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
2414
2415 msgid "No positioner capable frontend found."
2416 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
2417
2418 msgid "No satellite frontend found!!"
2419 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
2420
2421 msgid "No tags are set on these movies."
2422 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
2423
2424 msgid "No to all"
2425 msgstr "EI kõigile"
2426
2427 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2428 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
2429
2430 msgid ""
2431 "No tuner is enabled!\n"
2432 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2433 msgstr ""
2434 "Tüüner määramata!\n"
2435 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
2436
2437 msgid "No useable USB stick found"
2438 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
2439
2440 msgid ""
2441 "No valid service PIN found!\n"
2442 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2443 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2444 msgstr ""
2445 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
2446 "Kas soovid määrata koodi?\n"
2447 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
2448
2449 msgid ""
2450 "No valid setup PIN found!\n"
2451 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2452 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2453 msgstr ""
2454 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
2455 "Kas soovid määrata koodi?\n"
2456 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
2457
2458 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2459 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
2460
2461 msgid ""
2462 "No working local network adapter found.\n"
2463 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
2464 msgstr ""
2465 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
2466 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud õigesti."
2467
2468 msgid ""
2469 "No working wireless network adapter found.\n"
2470 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
2471 msgstr ""
2472 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
2473 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk on seadistatud õigesti."
2474
2475 msgid ""
2476 "No working wireless network interface found.\n"
2477 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
2478 msgstr ""
2479 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
2480 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik võrk töötab."
2481
2482 msgid "No, but restart from begin"
2483 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
2484
2485 msgid "No, do nothing."
2486 msgstr "Ei, ära tee midagi."
2487
2488 msgid "No, just start my dreambox"
2489 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
2490
2491 msgid "No, not now"
2492 msgstr "Ei, mitte nüüd"
2493
2494 msgid "No, scan later manually"
2495 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
2496
2497 msgid "No, send them never"
2498 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
2499
2500 msgid "None"
2501 msgstr "Pole"
2502
2503 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
2504 #. the left/right)
2505 msgid "Nonlinear"
2506 msgstr "Ebalineaarne"
2507
2508 msgid "North"
2509 msgstr "Põhi"
2510
2511 msgid "Norwegian"
2512 msgstr "Norra"
2513
2514 #, python-format
2515 msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
2516 msgstr "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB vaja, %d MB vaba)"
2517
2518 msgid ""
2519 "Nothing to scan!\n"
2520 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2521 msgstr ""
2522 "Pole midagi otsida!\n"
2523 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
2524
2525 msgid "Now Playing"
2526 msgstr "Taasesitus käib"
2527
2528 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2529 msgstr "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
2530
2531 msgid "OK"
2532 msgstr "OK"
2533
2534 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2535 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
2536
2537 msgid "OK, remove another extensions"
2538 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
2539
2540 msgid "OK, remove some extensions"
2541 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
2542
2543 msgid "OSD Settings"
2544 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
2545
2546 msgid "OSD visibility"
2547 msgstr "OSD nähtavus"
2548
2549 msgid "Off"
2550 msgstr "Väljas"
2551
2552 msgid "On"
2553 msgstr "Sees"
2554
2555 msgid "One"
2556 msgstr "Üks"
2557
2558 msgid "Online-Upgrade"
2559 msgstr "Online-uuendus"
2560
2561 msgid "Only Free scan"
2562 msgstr "Ainult vabade otsimine"
2563
2564 msgid "Only extensions."
2565 msgstr "Ainult laiendused"
2566
2567 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2568 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
2569
2570 msgid "Orbital Position"
2571 msgstr "Orbitaalpositsioon"
2572
2573 msgid "PAL"
2574 msgstr "PAL"
2575
2576 msgid "PIDs"
2577 msgstr "PIDs"
2578
2579 msgid "Package list update"
2580 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
2581
2582 msgid "Package removal failed.\n"
2583 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
2584
2585 msgid "Package removed successfully.\n"
2586 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
2587
2588 msgid "Packet management"
2589 msgstr "Pakkide haldamine"
2590
2591 msgid "Packet manager"
2592 msgstr "Paketi haldur"
2593
2594 msgid "Page"
2595 msgstr "Lehekülg"
2596
2597 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
2598 #. keep english term
2599 msgid "Pan&Scan"
2600 msgstr "Pan&Scan"
2601
2602 msgid "Parent Directory"
2603 msgstr "Ülemkataloog"
2604
2605 msgid "Parental control"
2606 msgstr "Lapselukk"
2607
2608 msgid "Parental control services Editor"
2609 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
2610
2611 msgid "Parental control setup"
2612 msgstr "Lapseluku seaded"
2613
2614 msgid "Parental control type"
2615 msgstr "Lapseluku tüüp"
2616
2617 msgid "Password"
2618 msgstr "Salasõna"
2619
2620 msgid "Pause movie at end"
2621 msgstr "Pane film lõpus seisma"
2622
2623 msgid "Phone number"
2624 msgstr "Telefoni number"
2625
2626 msgid "PiPSetup"
2627 msgstr "PiP-pildi seaded"
2628
2629 msgid "PicturePlayer"
2630 msgstr "PildiMängija"
2631
2632 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
2633 #. english term.
2634 msgid "Pillarbox"
2635 msgstr "Pillarbox"
2636
2637 msgid "Pilot"
2638 msgstr "Pilot"
2639
2640 msgid "Pin code needed"
2641 msgstr "Kood on vajalik"
2642
2643 msgid "Play"
2644 msgstr "Taasesita"
2645
2646 msgid "Play Audio-CD..."
2647 msgstr "Mängi Audio-CD"
2648
2649 msgid "Play DVD"
2650 msgstr "Taasesita"
2651
2652 msgid "Play Music..."
2653 msgstr "Mängi Audio-CD"
2654
2655 msgid "Play recorded movies..."
2656 msgstr "Näita salvestisi"
2657
2658 msgid "Please Reboot"
2659 msgstr "Palun tee algkäivitus"
2660
2661 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2662 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
2663
2664 msgid "Please change recording endtime"
2665 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
2666
2667 msgid "Please check your network settings!"
2668 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
2669
2670 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2671 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
2672
2673 msgid "Please choose an extension..."
2674 msgstr "Vali laiendus"
2675
2676 msgid "Please choose he package..."
2677 msgstr "Palun vali ta paketi"
2678
2679 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2680 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
2681
2682 msgid ""
2683 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
2684 "When you are ready press OK to continue."
2685 msgstr ""
2686 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
2687 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
2688
2689 msgid ""
2690 "Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
2691 "When you are ready press OK to continue."
2692 msgstr ""
2693 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
2694 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
2695
2696 msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2697 msgstr "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB pulk (min suurus 64mb) !  "
2698
2699 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2700 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
2701
2702 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2703 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
2704
2705 msgid "Please enter a name for the new marker"
2706 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
2707
2708 msgid "Please enter a new filename"
2709 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
2710
2711 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2712 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
2713
2714 msgid "Please enter name of the new directory"
2715 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
2716
2717 msgid "Please enter the correct pin code"
2718 msgstr "Sisesta õige kood"
2719
2720 msgid "Please enter the old pin code"
2721 msgstr "Sisesta vana kood"
2722
2723 msgid "Please enter your email address here:"
2724 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
2725
2726 msgid "Please enter your name here (optional):"
2727 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
2728
2729 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2730 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
2731
2732 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
2733 msgstr "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse vaikimisi määratud kataloogi"
2734
2735 msgid "Please press OK to continue."
2736 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
2737
2738 msgid "Please press OK!"
2739 msgstr "Vajuta OK!"
2740
2741 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2742 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
2743
2744 msgid "Please select a playlist to delete..."
2745 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
2746
2747 msgid "Please select a playlist..."
2748 msgstr "Vali esitusloend"
2749
2750 msgid "Please select a subservice to record..."
2751 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
2752
2753 msgid "Please select a subservice..."
2754 msgstr "Vali alamteenus"
2755
2756 msgid "Please select an extension to remove."
2757 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
2758
2759 msgid "Please select an option below."
2760 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
2761
2762 msgid "Please select medium to use as backup location"
2763 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
2764
2765 msgid "Please select tag to filter..."
2766 msgstr "Vali otsingusõna"
2767
2768 msgid "Please select target directory or medium"
2769 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
2770
2771 msgid "Please select the movie path..."
2772 msgstr "Vali salvestise kataloog"
2773
2774 msgid ""
2775 "Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
2776 "\n"
2777 "Please press OK to continue."
2778 msgstr ""
2779 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
2780 "\n"
2781 "Vajutage OK jätkamiseks."
2782
2783 msgid ""
2784 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2785 "\n"
2786 "Please press OK to continue."
2787 msgstr ""
2788 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
2789 "\n"
2790 "Jätkamiseks vajutage OK"
2791
2792 msgid "Please set up tuner B"
2793 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
2794
2795 msgid "Please set up tuner C"
2796 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
2797
2798 msgid "Please set up tuner D"
2799 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
2800
2801 msgid ""
2802 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2803 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2804 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2805 msgstr ""
2806 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
2807 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
2808 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
2809
2810 msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
2811 msgstr "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta OK."
2812
2813 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2814 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
2815
2816 msgid "Please wait while removing selected package..."
2817 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
2818
2819 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2820 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
2821
2822 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2823 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
2824
2825 msgid "Please wait while we configure your network..."
2826 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
2827
2828 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2829 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
2830
2831 msgid "Please wait while we test your network..."
2832 msgstr "Palun oota, testin võrku"
2833
2834 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2835 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
2836
2837 msgid "Please wait..."
2838 msgstr "Oota"
2839
2840 msgid "Please wait... Loading list..."
2841 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
2842
2843 msgid "Plugin browser"
2844 msgstr "Laienduste sirvija"
2845
2846 msgid "Plugin manager activity information"
2847 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
2848
2849 msgid "Plugin manager help"
2850 msgstr "Laienduste halduri abi"
2851
2852 msgid "Plugins"
2853 msgstr "Laiendused"
2854
2855 msgid "Polarity"
2856 msgstr "Polaarsus"
2857
2858 msgid "Polarization"
2859 msgstr "Polarisatsioon"
2860
2861 msgid "Polish"
2862 msgstr "Poola"
2863
2864 msgid "Port A"
2865 msgstr "Port A"
2866
2867 msgid "Port B"
2868 msgstr "Port B"
2869
2870 msgid "Port C"
2871 msgstr "Port C"
2872
2873 msgid "Port D"
2874 msgstr "Port D"
2875
2876 msgid "Portuguese"
2877 msgstr "Portugali"
2878
2879 msgid "Positioner"
2880 msgstr "Positsioneer"
2881
2882 msgid "Positioner fine movement"
2883 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
2884
2885 msgid "Positioner movement"
2886 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
2887
2888 msgid "Positioner setup"
2889 msgstr "Positsioneeri seadistus"
2890
2891 msgid "Positioner storage"
2892 msgstr "Positsioneeri mälu"
2893
2894 msgid "Power threshold in mA"
2895 msgstr "Tuvastusvool mA"
2896
2897 msgid "Predefined transponder"
2898 msgstr "Eelmääratud transponder"
2899
2900 msgid "Preparing... Please wait"
2901 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
2902
2903 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2904 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
2905
2906 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2907 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
2908
2909 msgid "Press OK to activate the settings."
2910 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
2911
2912 msgid "Press OK to edit the settings."
2913 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
2914
2915 #, python-format
2916 msgid "Press OK to get further details for %s"
2917 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
2918
2919 msgid "Press OK to scan"
2920 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
2921
2922 msgid "Press OK to select a Provider."
2923 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
2924
2925 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2926 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
2927
2928 msgid "Press OK to start the scan"
2929 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
2930
2931 msgid "Press OK to toggle the selection."
2932 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
2933
2934 msgid "Press OK to view full changelog"
2935 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
2936
2937 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2938 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
2939
2940 msgid "Prev"
2941 msgstr "Eelmine"
2942
2943 msgid "Preview menu"
2944 msgstr "Eelvaate menüü"
2945
2946 msgid "Primary DNS"
2947 msgstr "Primaarne DNS"
2948
2949 msgid "Priority"
2950 msgstr "Polaarsus"
2951
2952 msgid "Process"
2953 msgstr "Toiming"
2954
2955 msgid "Properties of current title"
2956 msgstr "Muuda seda pealkirja"
2957
2958 msgid "Protect services"
2959 msgstr "Kanalite kaitse"
2960
2961 msgid "Protect setup"
2962 msgstr "Kaitse sätted"
2963
2964 msgid "Provider"
2965 msgstr "Levitaja"
2966
2967 msgid "Provider to scan"
2968 msgstr "Levitaja otsinguks"
2969
2970 msgid "Providers"
2971 msgstr "Levitajad"
2972
2973 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2974 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
2975
2976 msgid "Quick"
2977 msgstr "Kiire kanalivalik"
2978
2979 msgid "Quickzap"
2980 msgstr "Kiire kanalivalik"
2981
2982 msgid "RC Menu"
2983 msgstr "Puldi menüü"
2984
2985 msgid "RF output"
2986 msgstr "RF-väljund"
2987
2988 msgid "RGB"
2989 msgstr "RGB"
2990
2991 msgid "RSS Feed URI"
2992 msgstr "RSS-i URL"
2993
2994 msgid "Radio"
2995 msgstr "Raadio"
2996
2997 msgid "Ram Disk"
2998 msgstr "RAM-ketas"
2999
3000 msgid "Random"
3001 msgstr "Raadio"
3002
3003 msgid "Really close without saving settings?"
3004 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
3005
3006 msgid "Really delete done timers?"
3007 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
3008
3009 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3010 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
3011
3012 msgid "Really reboot now?"
3013 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
3014
3015 msgid "Really restart now?"
3016 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
3017
3018 msgid "Really shutdown now?"
3019 msgstr "Lülitame välja?"
3020
3021 msgid "Reboot"
3022 msgstr "Taaskäivitus"
3023
3024 msgid "Reception Settings"
3025 msgstr "Vastuvõtu seaded"
3026
3027 msgid "Record"
3028 msgstr "Salvesta"
3029
3030 #, python-format
3031 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3032 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
3033
3034 msgid "Recorded files..."
3035 msgstr "Salvestised"
3036
3037 msgid "Recording"
3038 msgstr "Salvestab"
3039
3040 msgid "Recording paths..."
3041 msgstr ""
3042
3043 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3044 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
3045
3046 msgid "Recordings"
3047 msgstr "Salvestab"
3048
3049 msgid "Recordings always have priority"
3050 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
3051
3052 msgid "Reenter new pin"
3053 msgstr "Korda koodi"
3054
3055 msgid "Refresh Rate"
3056 msgstr "Värskendussagedus"
3057
3058 msgid "Refresh rate selection."
3059 msgstr "Värskendussageduse valik"
3060
3061 msgid "Reload"
3062 msgstr "Salvesta"
3063
3064 msgid "Remove"
3065 msgstr "Eemalda pealkiri"
3066
3067 msgid "Remove Bookmark"
3068 msgstr "Eemalda tähis"
3069
3070 msgid "Remove Plugins"
3071 msgstr "Kustuta laiendus"
3072
3073 msgid "Remove a mark"
3074 msgstr "Kustuta märk"
3075
3076 msgid "Remove currently selected title"
3077 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
3078
3079 msgid "Remove failed."
3080 msgstr "Eemaldamine nurjus."
3081
3082 msgid "Remove finished."
3083 msgstr "Kustuta laiendus."
3084
3085 msgid "Remove plugins"
3086 msgstr "Kustuta laiendus"
3087
3088 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3089 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
3090
3091 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3092 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
3093
3094 msgid "Remove timer"
3095 msgstr "Eemalda pealkiri"
3096
3097 msgid "Remove title"
3098 msgstr "Eemalda pealkiri"
3099
3100 msgid "Removed successfully."
3101 msgstr "Eemaldatud"
3102
3103 msgid "Removing"
3104 msgstr "Salvestab"
3105
3106 #, python-format
3107 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3108 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
3109
3110 msgid "Rename"
3111 msgstr "Muuda nimi"
3112
3113 msgid "Rename crashlogs"
3114 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
3115
3116 msgid "Repeat"
3117 msgstr "Korda"
3118
3119 msgid "Repeat Type"
3120 msgstr "Kordamise liik"
3121
3122 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3123 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
3124
3125 msgid "Repeats"
3126 msgstr "Kordused"
3127
3128 msgid "Reset"
3129 msgstr "Reset"
3130
3131 msgid "Reset and renumerate title names"
3132 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
3133
3134 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3135 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
3136
3137 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3138 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
3139
3140 msgid "Resolution"
3141 msgstr "Resolutsioon"
3142
3143 msgid "Restart"
3144 msgstr "Taaskäivita"
3145
3146 msgid "Restart GUI"
3147 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
3148
3149 msgid "Restart GUI now?"
3150 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
3151
3152 msgid "Restart network"
3153 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
3154
3155 msgid "Restart test"
3156 msgstr "Taaskäivituse test"
3157
3158 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3159 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
3160
3161 msgid "Restore"
3162 msgstr "Taasta"
3163
3164 msgid "Restore backups"
3165 msgstr "Taasta varukoopia"
3166
3167 msgid "Restore is running..."
3168 msgstr "Taastamine..."
3169
3170 msgid "Restore running"
3171 msgstr "Taasta"
3172
3173 msgid "Restore system settings"
3174 msgstr "Taasta seaded"
3175
3176 msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
3177 msgstr "Seadete taastamine tehtud. Vajuta OK taastatud seadete aktiveerimiseks."
3178
3179 msgid "Resume from last position"
3180 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
3181
3182 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3183 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3184 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3185 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3186 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3187 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3188 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3189 msgid "Resuming playback"
3190 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
3191
3192 msgid "Return to file browser"
3193 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
3194
3195 msgid "Return to movie list"
3196 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
3197
3198 msgid "Return to previous service"
3199 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
3200
3201 msgid "Rewind speeds"
3202 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
3203
3204 msgid "Right"
3205 msgstr "Parem"
3206
3207 msgid "Rolloff"
3208 msgstr "Rolloff"
3209
3210 msgid "Rotor turning speed"
3211 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
3212
3213 msgid "Running"
3214 msgstr "Kasutusel"
3215
3216 msgid "Russian"
3217 msgstr "Vene"
3218
3219 msgid "S-Video"
3220 msgstr "S-video (Y/C)"
3221
3222 msgid "SNR"
3223 msgstr "SNR"
3224
3225 msgid "SNR:"
3226 msgstr "SNR:"
3227
3228 msgid "SSID:"
3229 msgstr "SSID:"
3230
3231 msgid "Sat"
3232 msgstr "L"
3233
3234 msgid "Sat / Dish Setup"
3235 msgstr "Antenni seaded"
3236
3237 msgid "Satellite"
3238 msgstr "Satelliit"
3239
3240 msgid "Satellite Equipment Setup"
3241 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
3242
3243 msgid "Satellites"
3244 msgstr "Satelliidid"
3245
3246 msgid "Satfinder"
3247 msgstr "Satelliidiotsija"
3248
3249 msgid "Sats"
3250 msgstr "satelliidid"
3251
3252 msgid "Satteliteequipment"
3253 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
3254
3255 msgid "Saturation"
3256 msgstr "Küllastus"
3257
3258 msgid "Saturday"
3259 msgstr "Laupäev"
3260
3261 msgid "Save"
3262 msgstr "Salvesta"
3263
3264 msgid "Save Playlist"
3265 msgstr "Salvesta Esitusloend"
3266
3267 msgid "Scaler sharpness"
3268 msgstr "Skaleerija teravus "
3269
3270 msgid "Scaling Mode"
3271 msgstr "Skaleerimise valikud"
3272
3273 msgid "Scan "
3274 msgstr "Otsi"
3275
3276 msgid "Scan Files..."
3277 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
3278
3279 msgid "Scan QAM128"
3280 msgstr "Otsi QAM128"
3281
3282 msgid "Scan QAM16"
3283 msgstr "Otsi QAM16"
3284
3285 msgid "Scan QAM256"
3286 msgstr "Otsi QAM256"
3287
3288 msgid "Scan QAM32"
3289 msgstr "Otsi QAM32"
3290
3291 msgid "Scan QAM64"
3292 msgstr "Otsi QAM64"
3293
3294 msgid "Scan SR6875"
3295 msgstr "Otsi SR6875"
3296
3297 msgid "Scan SR6900"
3298 msgstr "Otsi SR6900"
3299
3300 msgid "Scan Wireless Networks"
3301 msgstr "Otsi WiFi võrke"
3302
3303 msgid "Scan additional SR"
3304 msgstr "Otsi lisa SR"
3305
3306 msgid "Scan band EU HYPER"
3307 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
3308
3309 msgid "Scan band EU MID"
3310 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
3311
3312 msgid "Scan band EU SUPER"
3313 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
3314
3315 msgid "Scan band EU UHF IV"
3316 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
3317
3318 msgid "Scan band EU UHF V"
3319 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
3320
3321 msgid "Scan band EU VHF I"
3322 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
3323
3324 msgid "Scan band EU VHF III"
3325 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
3326
3327 msgid "Scan band US HIGH"
3328 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
3329
3330 msgid "Scan band US HYPER"
3331 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
3332
3333 msgid "Scan band US LOW"
3334 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
3335
3336 msgid "Scan band US MID"
3337 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
3338
3339 msgid "Scan band US SUPER"
3340 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
3341
3342 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
3343 msgstr "Otsi WiFi-t ja püüa ühendada, kasutades vastuvõtjaga ühendatud USB WiFi adapterit\n"
3344
3345 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
3346 msgstr "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN seadet.\n"
3347
3348 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3349 msgstr "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud positsioneeriga"
3350
3351 msgid "Search east"
3352 msgstr "Otsi itta"
3353
3354 msgid "Search west"
3355 msgstr "Otsi läände"
3356
3357 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3358 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
3359
3360 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3361 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
3362
3363 msgid "Secondary DNS"
3364 msgstr "Sekundaarne DNS"
3365
3366 msgid "Seek"
3367 msgstr "Otsi"
3368
3369 msgid "Select"
3370 msgstr "Vali"
3371
3372 msgid "Select HDD"
3373 msgstr "Vali kõvaketas"
3374
3375 msgid "Select Location"
3376 msgstr "Vali kataloog"
3377
3378 msgid "Select Network Adapter"
3379 msgstr "Vali võrguadapter"
3380
3381 msgid "Select a movie"
3382 msgstr "Vali salvestis"
3383
3384 msgid "Select audio mode"
3385 msgstr "Vali heli väljund"
3386
3387 msgid "Select audio track"
3388 msgstr "Vali helikanal"
3389
3390 msgid "Select channel to record from"
3391 msgstr "Vali salvestatav kanal"
3392
3393 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3394 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
3395
3396 msgid "Select files/folders to backup"
3397 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
3398
3399 msgid "Select image"
3400 msgstr "Vali pilt"
3401
3402 msgid "Select interface"
3403 msgstr "Vali liides"
3404
3405 msgid "Select package"
3406 msgstr "Vali pakett"
3407
3408 msgid "Select provider to add..."
3409 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
3410
3411 msgid "Select refresh rate"
3412 msgstr "Vali värskendussagedus"
3413
3414 msgid "Select service to add..."
3415 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
3416
3417 msgid "Select upgrade source to edit."
3418 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
3419
3420 msgid "Select video input"
3421 msgstr "Vali video sisend"
3422
3423 msgid "Select video input with up/down buttons"
3424 msgstr "Vali video sisend"
3425
3426 msgid "Select video mode"
3427 msgstr "Vali video töörežiim"
3428
3429 msgid "Select wireless network"
3430 msgstr "Vali WiFi võrk"
3431
3432 msgid "Selected source image"
3433 msgstr "Valitud tarkvara"
3434
3435 msgid "Send DiSEqC"
3436 msgstr "DiSEqC"
3437
3438 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3439 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
3440
3441 msgid "Seperate titles with a main menu"
3442 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
3443
3444 msgid "Sequence repeat"
3445 msgstr "Järjekorra kordus"
3446
3447 msgid "Serbian"
3448 msgstr "Serbia"
3449
3450 msgid "Service"
3451 msgstr "Kanaliinfo"
3452
3453 msgid "Service Scan"
3454 msgstr "Kanaliotsing"
3455
3456 msgid "Service Searching"
3457 msgstr "Kanaliotsing"
3458
3459 msgid "Service has been added to the favourites."
3460 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
3461
3462 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3463 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
3464
3465 msgid ""
3466 "Service invalid!\n"
3467 "(Timeout reading PMT)"
3468 msgstr ""
3469 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
3470 "(Timeout PMT lugemisel)"
3471
3472 msgid ""
3473 "Service not found!\n"
3474 "(SID not found in PAT)"
3475 msgstr ""
3476 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
3477 "(SID ei leitud PAT-st)"
3478
3479 msgid "Service scan"
3480 msgstr "Kanali otsing"
3481
3482 msgid ""
3483 "Service unavailable!\n"
3484 "Check tuner configuration!"
3485 msgstr ""
3486 "Pole kanalit!\n"
3487 "Kontrolli tüüneri seadeid"
3488
3489 msgid "Serviceinfo"
3490 msgstr "Kanaliinfo"
3491
3492 msgid "Services"
3493 msgstr "Kanalid"
3494
3495 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3496 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
3497
3498 msgid "Set as default Interface"
3499 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
3500
3501 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3502 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
3503
3504 msgid "Set interface as default Interface"
3505 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
3506
3507 msgid "Set limits"
3508 msgstr "Seadista limiidid"
3509
3510 msgid "Settings"
3511 msgstr "Seaded"
3512
3513 msgid "Setup"
3514 msgstr "Seadistamine"
3515
3516 msgid "Setup Mode"
3517 msgstr "Seadistamise valik"
3518
3519 msgid "Sharpness"
3520 msgstr "Teravus"
3521
3522 msgid "Show Info"
3523 msgstr "Näita Infot"
3524
3525 msgid "Show Message when Recording starts"
3526 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
3527
3528 msgid "Show WLAN Status"
3529 msgstr "Näita WiFi Olekut"
3530
3531 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3532 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
3533
3534 msgid "Show infobar on channel change"
3535 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
3536
3537 msgid "Show infobar on event change"
3538 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
3539
3540 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3541 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
3542
3543 msgid "Show positioner movement"
3544 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
3545
3546 msgid "Show services beginning with"
3547 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
3548
3549 msgid "Show the radio player..."
3550 msgstr "Kuula raadiot"
3551
3552 msgid "Show the tv player..."
3553 msgstr "Näita TV-d"
3554
3555 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3556 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
3557
3558 msgid "Shutdown"
3559 msgstr "Lülita välja"
3560
3561 msgid "Shutdown Dreambox after"
3562 msgstr "Lülita välja peale"
3563
3564 msgid "Signal Strength:"
3565 msgstr "Signaali tugevus:"
3566
3567 msgid "Signal: "
3568 msgstr "Signaal"
3569
3570 msgid "Similar"
3571 msgstr "Sarnased"
3572
3573 msgid "Similar broadcasts:"
3574 msgstr "Sarnased saated:"
3575
3576 msgid "Simple"
3577 msgstr "Lihtne"
3578
3579 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3580 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
3581
3582 msgid "Single"
3583 msgstr "Üksik"
3584
3585 msgid "Single EPG"
3586 msgstr "Kanali saatekava"
3587
3588 msgid "Single satellite"
3589 msgstr "Üksik satelliit"
3590
3591 msgid "Single transponder"
3592 msgstr "Üksik transponder"
3593
3594 msgid "Singlestep (GOP)"
3595 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
3596
3597 msgid "Skin"
3598 msgstr "Välimus"
3599
3600 msgid "Skin..."
3601 msgstr "Välimus"
3602
3603 msgid "Skins"
3604 msgstr "Välimus"
3605
3606 msgid "Sleep Timer"
3607 msgstr "Unetaimer"
3608
3609 msgid "Sleep timer action:"
3610 msgstr "Unetaimeri seaded:"
3611
3612 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3613 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
3614
3615 #, python-format
3616 msgid "Slot %d"
3617 msgstr "Pesa %d"
3618
3619 msgid "Slovakian"
3620 msgstr "Slovakkia"
3621
3622 msgid "Slovenian"
3623 msgstr "Sloveenia"
3624
3625 msgid "Slow"
3626 msgstr "Aeglane"
3627
3628 msgid "Slow Motion speeds"
3629 msgstr "Aeglustuskiirused"
3630
3631 msgid "Software"
3632 msgstr "Alusta"
3633
3634 msgid "Software management"
3635 msgstr "Tarkvara haldamine"
3636
3637 msgid "Software restore"
3638 msgstr "Tarkvara taaste"
3639
3640 msgid "Software update"
3641 msgstr "Tarkvara uuendamine"
3642
3643 msgid "Some plugins are not available:\n"
3644 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
3645
3646 msgid "Somewhere else"
3647 msgstr "Kusagil mujal"
3648
3649 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3650 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
3651
3652 msgid "Sorry no backups found!"
3653 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
3654
3655 msgid ""
3656 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3657 "\n"
3658 "Please choose an other one."
3659 msgstr ""
3660 "Varukoopia asukohta ei leidunud\n"
3661 "\n"
3662 "Vali uus asukoht."
3663
3664 msgid ""
3665 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3666 "Please choose an other one."
3667 msgstr ""
3668 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
3669 "Vali uus asukoht."
3670
3671 msgid "Sorry, no Details available!"
3672 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
3673
3674 msgid ""
3675 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3676 "\n"
3677 "Please choose another one."
3678 msgstr ""
3679 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
3680 "\n"
3681 "Vali uus asukoht."
3682
3683 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3684 msgid "Sort A-Z"
3685 msgstr "Tähestikujärj."
3686
3687 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3688 msgid "Sort Time"
3689 msgstr "Ajajärj."
3690
3691 msgid "Sound"
3692 msgstr "Heli"
3693
3694 msgid "Soundcarrier"
3695 msgstr "Heli kandevsagedus"
3696
3697 msgid "South"
3698 msgstr "Lõuna"
3699
3700 msgid "Spanish"
3701 msgstr "Hispaania"
3702
3703 msgid "Split preview mode"
3704 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
3705
3706 msgid "Standby"
3707 msgstr "Ootele"
3708
3709 msgid "Standby / Restart"
3710 msgstr "Välja lülitamine"
3711
3712 msgid "Start from the beginning"
3713 msgstr "Alusta algusest"
3714
3715 msgid "Start recording?"
3716 msgstr "Kas alustan salvestust?"
3717
3718 msgid "Start test"
3719 msgstr "Käivita test"
3720
3721 msgid "StartTime"
3722 msgstr "Alustamise aeg"
3723
3724 msgid "Starting on"
3725 msgstr "Alates"
3726
3727 msgid "Step east"
3728 msgstr "Samm itta"
3729
3730 msgid "Step west"
3731 msgstr "Samm läände"
3732
3733 msgid "Stereo"
3734 msgstr "Stereo"
3735
3736 msgid "Stop"
3737 msgstr "Peata"
3738
3739 msgid "Stop Timeshift?"
3740 msgstr "Peatan ajanihkega salvestuse?"
3741
3742 msgid "Stop current event and disable coming events"
3743 msgstr "Peata salvestus ja keela tulevad taimerid"
3744
3745 msgid "Stop current event but not coming events"
3746 msgstr "Peata salvestus, aga ära keela tulevaid taimereid"
3747
3748 msgid "Stop playing this movie?"
3749 msgstr "Kas lõpetan taasesituse?"
3750
3751 msgid "Stop test"
3752 msgstr "Peata test"
3753
3754 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3755 msgstr "Peata testimine pärast # ebaõnnestunud transponderit"
3756
3757 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3758 msgstr "Peata testimine pärast # leitud transponderit"
3759
3760 msgid "Store position"
3761 msgstr "Salvesta asukoht"
3762
3763 msgid "Stored position"
3764 msgstr "Salvestatud asukoht"
3765
3766 msgid "Subservice list..."
3767 msgstr "Alamteenuste nimekiri"
3768
3769 msgid "Subservices"
3770 msgstr "Alamteenused"
3771
3772 msgid "Subtitle selection"
3773 msgstr "Subtiitrite valik"
3774
3775 msgid "Subtitles"
3776 msgstr "Subtiitrid"
3777
3778 msgid "Sun"
3779 msgstr "P"
3780
3781 msgid "Sunday"
3782 msgstr "Pühapäev"
3783
3784 msgid "Swap Services"
3785 msgstr "Vaheta PiP- ja peapilt omavahel"
3786
3787 msgid "Swedish"
3788 msgstr "Rootsi"
3789
3790 msgid "Switch to next subservice"
3791 msgstr "Vaheta järgmisele alamteenusele"
3792
3793 msgid "Switch to previous subservice"
3794 msgstr "Vaheta eelmisele alamteenusele"
3795
3796 msgid "Symbol Rate"
3797 msgstr "SR"
3798
3799 msgid "Symbolrate"
3800 msgstr "Symbolrate"
3801
3802 msgid "System"
3803 msgstr "Seaded"
3804
3805 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
3806 #. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3807 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3808 msgstr "TÕLKE_INFO"
3809
3810 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3811 msgstr "TS fail on liiga suur ISO9660/1-le!"
3812
3813 msgid "TV System"
3814 msgstr "TV-süsteem"
3815
3816 msgid "Table of content for collection"
3817 msgstr "Sisutabel kogumiseks"
3818
3819 msgid "Tag 1"
3820 msgstr "Võtmesõna 1"
3821
3822 msgid "Tag 2"
3823 msgstr "Võtmesõna 2"
3824
3825 msgid "Tags"
3826 msgstr "Võtmesõnad"
3827
3828 msgid "Temperature and Fan control"
3829 msgstr "Temp. ja ventilaatori kontroll"
3830
3831 msgid "Terrestrial"
3832 msgstr "Digitaalne TV (DVB-T)"
3833
3834 msgid "Terrestrial provider"
3835 msgstr "DVB-T Levitaja"
3836
3837 msgid "Test DiSEqC settings"
3838 msgstr "Valiku seaded"
3839
3840 msgid "Test Type"
3841 msgstr "Taimeri tüüp"
3842
3843 msgid "Test mode"
3844 msgstr "Testpilt"
3845
3846 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3847 msgstr "Testi vastuvõtja kohtvõrgu seadeid.\n"
3848
3849 msgid "Test-Messagebox?"
3850 msgstr "testsõnum ?"
3851
3852 msgid ""
3853 "Thank you for using the wizard.\n"
3854 "Please press OK to continue."
3855 msgstr ""
3856 "Täname, et kasutasite abilist.\n"
3857 "Jätkamiseks vajutage OK"
3858
3859 msgid ""
3860 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3861 "Please press OK to start using your Dreambox."
3862 msgstr ""
3863 "Tänan, vastuvõtja on nüüd valmis kasutuseks.\n"
3864 "Vajuta OK vastuvõtja kasutuse alustamiseks."
3865
3866 msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
3867 msgstr "DVD standard ei toeta H.264 (HDTV) video voogesitust.Kas soovite luua Dreambox formaadis andmete (data) DVD, mida teised DVD mängijad ei mängi?"
3868
3869 msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
3870 msgstr "USB pulk on nüüd alglaetav.Kas Te soovite alla laadida serverist vastuvõtja tarkvara ja paigaldada seda USB pulgale?"
3871
3872 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3873 msgstr "Varukoopia tegemine nurjus. Vali uus varukoopia asukoht."
3874
3875 #, python-format
3876 msgid ""
3877 "The directory %s is not writable.\n"
3878 "Make sure you select a writable directory instead."
3879 msgstr ""
3880 "Kataloog %s ei ole salvestatav \n"
3881 "Vali kindlasti selle asemel salvestatav kataloog"
3882
3883 #, python-format
3884 msgid ""
3885 "The following device was found:\n"
3886 "\n"
3887 "%s\n"
3888 "\n"
3889 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3890 msgstr ""
3891 "Leitud USB pulk:\n"
3892 "\n"
3893 "%s\n"
3894 "\n"
3895 "Kas Te soovite USB pulka alglaetavaks?"
3896
3897 msgid "The following files were found..."
3898 msgstr "Leitud järgmised failid"
3899
3900 msgid ""
3901 "The input port should be configured now.\n"
3902 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
3903 msgstr ""
3904 "Sisendport tuleks nüüd seadistada.\n"
3905 "Saad ekraani seadistada mõne testpildi abil.Kas soovid seda teha?"
3906
3907 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3908 msgstr "Vaikimisi saatjate nimekirja install lõpetatud."
3909
3910 msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3911 msgstr "Vaikimisi seadete instalatsioon on valmis. Saad jätkata seadete sisestamist oma vastuvõtjasse vajutades OK puldilt."
3912
3913 msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
3914 msgstr "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi tarkvara fläsh mällu installida?Ära hiljem süüdista kedagi ebaõnnestumises!!"
3915
3916 msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
3917 msgstr "MD5 faili kontroll nurjus.Fail on kas vigane või poolikult allalaetud!!!"
3918
3919 msgid "The package doesn't contain anything."
3920 msgstr "See valik ei sisalda midagi."
3921
3922 msgid "The package:"
3923 msgstr "Pakett:"
3924
3925 #, python-format
3926 msgid "The path %s already exists."
3927 msgstr "Kaust %s on juba olemas."
3928
3929 msgid "The pin code has been changed successfully."
3930 msgstr "Kood vahetatud."
3931
3932 msgid "The pin code you entered is wrong."
3933 msgstr "Vale kood."
3934
3935 msgid "The pin codes you entered are different."
3936 msgstr "Koodid on erinevad."
3937
3938 #, python-format
3939 msgid "The results have been written to %s."
3940 msgstr "Tulemused on salvestatud %s."
3941
3942 msgid "The sleep timer has been activated."
3943 msgstr "Unetaimer on aktiveeritud"
3944
3945 msgid "The sleep timer has been disabled."
3946 msgstr "Unetaimer välja lülitatud."
3947
3948 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3949 msgstr "Taimerite fail (timers.xml) on katki ja seda ei saa laadida."
3950
3951 msgid ""
3952 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3953 "Please install it and choose what you want to do next."
3954 msgstr ""
3955 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
3956 "Palun installi see ja vali mida soovid teha järgmiseks."
3957
3958 msgid ""
3959 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3960 "Please install it."
3961 msgstr ""
3962 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
3963 "Palun installi see."
3964
3965 msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3966 msgstr "Praegustest seadetest saab teha varukoopia. Kas teha seda nüüd?"
3967
3968 msgid "The wizard is finished now."
3969 msgstr "Toiming on nüüd lõpetatud. Vajuta OK"
3970
3971 msgid "There are at least "
3972 msgstr "Seal on vähemalt"
3973
3974 msgid "There are currently no outstanding actions."
3975 msgstr "Praegu ei ole täitmata tegevusi."
3976
3977 msgid "There are no default services lists in your image."
3978 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi saatjate nimekirja."
3979
3980 msgid "There are no default settings in your image."
3981 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi seadeid"
3982
3983 msgid "There are no updates available."
3984 msgstr "Uuendusi ei ole saadaval."
3985
3986 msgid "There are now "
3987 msgstr "Seal on nüüd"
3988
3989 msgid ""
3990 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3991 "Do you really want to continue?"
3992 msgstr ""
3993 "Kõvakettal pole piisavalt vaba ruumi.\n"
3994 "Kas soovid kindlasti jätkata?"
3995
3996 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3997 msgstr "Viga nimekirja allalaadimisel.Palun proovi uuesti."
3998
3999 msgid "There was an error. The package:"
4000 msgstr "Juhtus viga. Pakett:"
4001
4002 #, python-format
4003 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4004 msgstr "See .NFI fail ei sisalda sobivat %s tarkvara!"
4005
4006 msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4007 msgstr "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi seda tarkvara fläsh mällu installida?"
4008
4009 msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
4010 msgstr "Tarkvara MD5 kontroll korras.Soovid jätkata tarkvara installimist vastuvõtja fläsh mällu?"
4011
4012 msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
4013 msgstr "DVD RW ketas on formaaditud.Uuesti formaatimisel kustutatakse kõik, mis plaadile kirjutatud."
4014
4015 #, python-format
4016 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4017 msgstr "Vastuvõtja ei suuda dekodeerida %s video voogesitust!"
4018
4019 #, python-format
4020 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4021 msgstr "Vastuvõtja ei suuda dekodeerida %s video voogesitust!"
4022
4023 msgid "This is step number 2."
4024 msgstr "See on 2. samm"
4025
4026 msgid "This is unsupported at the moment."
4027 msgstr "Seda hetkel ei toetata."
4028
4029 msgid "This plugin is installed."
4030 msgstr "Laiendus on paigaldatud"
4031
4032 msgid "This plugin is not installed."
4033 msgstr "See laiendus pole paigaldatud"
4034
4035 msgid "This plugin will be installed."
4036 msgstr "See laiendus paigaldatakse"
4037
4038 msgid "This plugin will be removed."
4039 msgstr "See laiendus eemaldatakse"
4040
4041 msgid ""
4042 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4043 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4044 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4045 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
4046 msgstr ""
4047 "Test kontrollib nimeserveri sätteid.\n"
4048 "Kui tekib \"kinnitamata\" kiri:\n"
4049 "- kontrolli oma DHCP-d, kaableid ja adapteri seadeid \n"
4050 "Kui seadistasid oma nimeserverid käsitsi, siis kontrolli üle \"nimeserver\" seaded"
4051
4052 msgid ""
4053 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4054 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4055 "- verify that a network cable is attached\n"
4056 "- verify that the cable is not broken"
4057 msgstr ""
4058 "See test kontrollib, kas LAN võrgukaabel on ühendatud LAN adapteriga.\n"
4059 "Kui näed \"disconnected\" teadet:\n"
4060 "- veendu, et võrgukaabel on ühendatud\n"
4061 "- veendu, et kaablis ei ole katkestust"
4062
4063 msgid ""
4064 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4065 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4066 "- no valid IP Address was found\n"
4067 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4068 msgstr ""
4069 "See test kontrollib kehtiva IP aadressi olemasolu LAN adapteri jaoks.\n"
4070 "Kui näed \"unconfirmed\" teadet:\n"
4071 "- pole leitud kehtivat IP aadressi\n"
4072 "- kontrolli DHCP ja adapteri seadeid ning kaabeldust"
4073
4074 msgid ""
4075 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
4076 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4077 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4078 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
4079 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4080 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4081 msgstr ""
4082 "See test kontrollib,kas LAN adapter on seadistatud automaatse IP aadressi jaoks DHCP-d kasutades.\n"
4083 "Kui näed \"disabled\" teadet:\n"
4084 "- siis LAN adapter on seadistatud IP määramisele käsitsi\n"
4085 "- kontrolli, et õige IP info on salvestatud AdapterSetup dialoogis.\n"
4086 "Kui näed \"enabled\" teadet:\n"
4087 "kontrolli, et võrgus on seadistatud ja töötav DHCP server."
4088
4089 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4090 msgstr "See test kontrollib seadistatud kohtvõrku."
4091
4092 msgid "Three"
4093 msgstr "Kolm"
4094
4095 msgid "Threshold"
4096 msgstr "Lävi"
4097
4098 msgid "Thu"
4099 msgstr "N"
4100
4101 msgid "Thumbnails"
4102 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
4103
4104 msgid "Thursday"
4105 msgstr "Neljapäev"
4106
4107 msgid "Time"
4108 msgstr "Aeg"
4109
4110 msgid "Time/Date Input"
4111 msgstr "Aeg/Kuupäev"
4112
4113 msgid "Timer"
4114 msgstr "Taimer"
4115
4116 msgid "Timer Edit"
4117 msgstr "Taimeri muutmine"
4118
4119 msgid "Timer Editor"
4120 msgstr "Taimeri muutja"
4121
4122 msgid "Timer Type"
4123 msgstr "Taimeri tüüp"
4124
4125 msgid "Timer entry"
4126 msgstr "Taimeri sisestus"
4127
4128 msgid "Timer log"
4129 msgstr "Taimeri logi"
4130
4131 msgid ""
4132 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4133 "Please recheck it!"
4134 msgstr ""
4135 "Taimerite ajad kattuvad!\n"
4136 "Palun kontrolli ajad üle!"
4137
4138 msgid "Timer record location"
4139 msgstr "Taimeri salvestuse asukoht"
4140
4141 msgid "Timer sanity error"
4142 msgstr "Taimeri viga"
4143
4144 msgid "Timer selection"
4145 msgstr "Taimeri valik"
4146
4147 msgid "Timer status:"
4148 msgstr "Taimeri olek:"
4149
4150 msgid "Timeshift"
4151 msgstr "Ajanihe"
4152
4153 msgid "Timeshift location"
4154 msgstr "Ajanihke asukoht"
4155
4156 msgid "Timeshift not possible!"
4157 msgstr "Ajanihke kasutamine pole võimalik."
4158
4159 msgid "Timeshift path..."
4160 msgstr "Ajanihe"
4161
4162 msgid "Timezone"
4163 msgstr "Ajavöönd"
4164
4165 msgid "Title"
4166 msgstr "Pealkiri"
4167
4168 msgid "Title properties"
4169 msgstr "Pealkirja atribuudid"
4170
4171 msgid "Titleset mode"
4172 msgstr "Testpilt"
4173
4174 msgid ""
4175 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4176 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
4177 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
4178 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4179 msgstr ""
4180 "Vastuvõtja tarkvara uuendamiseks, tee palun järgmist:\n"
4181 "1) Lülita vastuvõtja vooluvõrgust välja ja ühenda vastuvõtjaga alglaetav USB pulk.\n"
4182 "2) Lülita vastuvõtja uuesti vooluvõrku ja hoia all DOWN nuppu esipaneelil 10 sekundit.\n"
4183 "3) Oota kuni vastuvõtja teeb alglaadimist ja täida edasisi vastuvõtja juhiseid."
4184
4185 msgid "Today"
4186 msgstr "Täna"
4187
4188 msgid "Tone Amplitude"
4189 msgstr "Toon Amplituud"
4190
4191 msgid "Tone mode"
4192 msgstr "22KHz-toon"
4193
4194 msgid "Toneburst"
4195 msgstr "Toonvalimine"
4196
4197 msgid "Toneburst A/B"
4198 msgstr "Toonvalimine A/B"
4199
4200 msgid "Track"
4201 msgstr "Rada"
4202
4203 msgid "Translation"
4204 msgstr "Tõlge"
4205
4206 msgid "Translation:"
4207 msgstr "Tõlge:"
4208
4209 msgid "Transmission Mode"
4210 msgstr "Edastamise moodus"
4211
4212 msgid "Transmission mode"
4213 msgstr "Edastamise moodus"
4214
4215 msgid "Transponder"
4216 msgstr "Transponder"
4217
4218 msgid "Transponder Type"
4219 msgstr "Transponderi tüüp"
4220
4221 msgid "Tries left:"
4222 msgstr "Katseid järel:"
4223
4224 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4225 msgstr "Otsin kaabelvõrgu sagedusi.Oota..."
4226
4227 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4228 msgstr "Otsin kaabelvõrgu sagedusi.Oota..."
4229
4230 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4231 msgstr "Üritan laadida alla uut nimekirja.Palun oota..."
4232
4233 msgid "Tue"
4234 msgstr "T"
4235
4236 msgid "Tuesday"
4237 msgstr "Teisipäev"
4238
4239 msgid "Tune"
4240 msgstr "Häälesta"
4241
4242 msgid "Tune failed!"
4243 msgstr "Häälestus nurjus!"
4244
4245 msgid "Tuner"
4246 msgstr "Tüüner"
4247
4248 msgid "Tuner "
4249 msgstr "Tüüner"
4250
4251 msgid "Tuner Slot"
4252 msgstr "Tüüneri pesa"
4253
4254 msgid "Tuner configuration"
4255 msgstr "Tüüneri seaded"
4256
4257 msgid "Tuner status"
4258 msgstr "Tüüneri olek"
4259
4260 msgid "Turkish"
4261 msgstr "Türgi"
4262
4263 msgid "Two"
4264 msgstr "Kaks"
4265
4266 msgid "Type"
4267 msgstr "Tippi"
4268
4269 msgid "Type of scan"
4270 msgstr "Otsingu tüüp"
4271
4272 msgid "USALS"
4273 msgstr "USALS"
4274
4275 msgid "USB"
4276 msgstr "USB"
4277
4278 msgid "USB Stick"
4279 msgstr "USB-mälupulk"
4280
4281 msgid "USB stick wizard"
4282 msgstr "USB-mälupulk"
4283
4284 msgid "Ukrainian"
4285 msgstr "Ukraina"
4286
4287 msgid ""
4288 "Unable to complete filesystem check.\n"
4289 "Error: "
4290 msgstr ""
4291 "Failisüsteemi kontroll nurjus.\n"
4292 "Viga:"
4293
4294 msgid ""
4295 "Unable to initialize harddisk.\n"
4296 "Error: "
4297 msgstr ""
4298 "Kõvaketta formaatimine nurjus.\n"
4299 "Viga:"
4300
4301 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4302 msgstr "Uncommitted DiSEqC-käsk"
4303
4304 msgid "Undo install"
4305 msgstr "Tühista install"
4306
4307 msgid "Undo uninstall"
4308 msgstr "Tühista uninstall"
4309
4310 msgid "Unicable"
4311 msgstr "Luba"
4312
4313 msgid "Unicable LNB"
4314 msgstr "Universaal LNB"
4315
4316 msgid "Unicable Martix"
4317 msgstr "Unicable Martix"
4318
4319 msgid "Uninstall"
4320 msgstr "Eemalda"
4321
4322 msgid "Universal LNB"
4323 msgstr "Universaal LNB"
4324
4325 msgid "Unmount failed"
4326 msgstr "Lahtiühendamine nurjus"
4327
4328 msgid "Unsupported"
4329 msgstr "Pole toetatud"
4330
4331 msgid "Update"
4332 msgstr "Uuendus"
4333
4334 msgid "Updates your receiver's software"
4335 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
4336
4337 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4338 msgstr "Uuendamine lõppenud. Tulemus:"
4339
4340 msgid "Updating software catalog"
4341 msgstr "Uuendan tarkvara kausta"
4342
4343 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4344 msgstr "Uuendan. Oota...See võib kesta mõne minuti."
4345
4346 msgid "Upgrade finished."
4347 msgstr "Uuendus valmis"
4348
4349 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4350 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
4351
4352 msgid "Upgrading"
4353 msgstr "Uuendan"
4354
4355 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4356 msgstr "Uuendan vastuvõtja tarkvara... Oota"
4357
4358 msgid "Use"
4359 msgstr "Kasuta"
4360
4361 msgid "Use DHCP"
4362 msgstr "Kasuta DHCP:d"
4363
4364 msgid "Use Interface"
4365 msgstr "Kasuta kasutajaliidest"
4366
4367 msgid "Use Power Measurement"
4368 msgstr "Kasuta võimsuse mõõtmist"
4369
4370 msgid "Use a gateway"
4371 msgstr "Kasuta gateway-d"
4372
4373 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4374 msgstr "Kasutage mittesujuvat kerimist kiirustel"
4375
4376 msgid "Use power measurement"
4377 msgstr "Kasuta võimsuse mõõtmist"
4378
4379 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4380 msgstr "Kasuta seadistusabilist oma võrgu seadistamiseks\n"
4381
4382 msgid ""
4383 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4384 "\n"
4385 "Please set up tuner A"
4386 msgstr ""
4387 "Kasuta vasakut ja paremat nuppu valimiseks.\n"
4388 "\n"
4389 "Häälesta tüüner A"
4390
4391 msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
4392 msgstr "Kasuta valimiseks üles/alla nuppu puldil, siis vajuta OK."
4393
4394 msgid "Use this video enhancement settings?"
4395 msgstr "Kasuta neid pildiparanduse seadeid?"
4396
4397 msgid "Use time of currently running service"
4398 msgstr "Kasuta hetkel jooksva kanali aega"
4399
4400 msgid "Use usals for this sat"
4401 msgstr "Kasuta USALS sellel satelliidil"
4402
4403 msgid "Use wizard to set up basic features"
4404 msgstr "Kasuta toimingut põhiomaduste seadmiseks"
4405
4406 msgid "Used service scan type"
4407 msgstr "Kasutatud skaneerimise tüüp"
4408
4409 msgid "User defined"
4410 msgstr "Kasutaja määratud"
4411
4412 msgid "Username"
4413 msgstr "Kasutajatunnus"
4414
4415 msgid "VCR scart"
4416 msgstr "VCR SCART"
4417
4418 msgid "VMGM (intro trailer)"
4419 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4420
4421 msgid "Vertical"
4422 msgstr "vertikaal"
4423
4424 msgid "Video Fine-Tuning"
4425 msgstr "Video peenhäälestus"
4426
4427 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4428 msgstr "Video peenhäälestuse toiming"
4429
4430 msgid "Video Output"
4431 msgstr "Video-väljund"
4432
4433 msgid "Video Setup"
4434 msgstr "Video-seaded"
4435
4436 msgid "Video Wizard"
4437 msgstr "Video Toiming"
4438
4439 msgid "Video enhancement preview"
4440 msgstr "Pildi paranduste eelvaade"
4441
4442 msgid "Video enhancement settings"
4443 msgstr "Pildi paranduste seaded"
4444
4445 msgid "Video enhancement setup"
4446 msgstr "Pildi paranduste sätted"
4447
4448 msgid ""
4449 "Video input selection\n"
4450 "\n"
4451 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
4452 "\n"
4453 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4454 msgstr ""
4455 "Video sisendi valik\n"
4456 "\n"
4457 "Vajuta OK, kui näed seda lehekülge TV ekraanil(või vali teine sisend).\n"
4458 "\n"
4459 "Järgmist sisendit proovitakse automaatselt 30 sekundi möödudes."
4460
4461 msgid "Video mode selection."
4462 msgstr "Video valik."
4463
4464 msgid "Videoenhancement Setup"
4465 msgstr "Pildiparanduse Sätted"
4466
4467 msgid "View Movies..."
4468 msgstr "Näita salvestisi"
4469
4470 msgid "View Photos..."
4471 msgstr "Vaata pilte..."
4472
4473 msgid "View Rass interactive..."
4474 msgstr "Vaata Rass interactive"
4475
4476 msgid "View Video CD..."
4477 msgstr "Vaata Vido CD"
4478
4479 msgid "View details"
4480 msgstr "Vaata detaile"
4481
4482 msgid "View list of available "
4483 msgstr "Vaata saadaval olevat nimekirja"
4484
4485 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4486 msgstr "Vaata CI laienduste nimekirja"
4487
4488 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4489 msgstr "Vaata kuvamis ja kasutajaliidese laienduste nimekirja."
4490
4491 msgid "View list of available EPG extensions."
4492 msgstr "Vaata EPG laienduste nimekirja."
4493
4494 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4495 msgstr "Vaata satelliidiseadmete laienduste nimekirja."
4496
4497 msgid "View list of available communication extensions."
4498 msgstr "Vaata infovahetus laienduste nimekirja"
4499
4500 msgid "View list of available default settings"
4501 msgstr "Vaata vaikimisi seadete nimekirja"
4502
4503 msgid "View list of available multimedia extensions."
4504 msgstr "Vaata multimeedia laienduste nimekirja."
4505
4506 msgid "View list of available networking extensions"
4507 msgstr "Vaata võrgu laienduste nimekirja"
4508
4509 msgid "View list of available recording extensions"
4510 msgstr "Vaata salvestuseks vajalike laienduste nimekirja"
4511
4512 msgid "View list of available skins"
4513 msgstr "Vaata välimuste nimekirja"
4514
4515 msgid "View list of available software extensions"
4516 msgstr "Vaata tarkvara laienduste nimekirja"
4517
4518 msgid "View list of available system extensions"
4519 msgstr "Vaata süsteemi laienduste nimekirja"
4520
4521 msgid "View teletext..."
4522 msgstr "Kuva teksti-TV"
4523
4524 msgid "Virtual KeyBoard"
4525 msgstr "Virtuaalklahvistik"
4526
4527 msgid "Voltage mode"
4528 msgstr "Pinge valik"
4529
4530 msgid "Volume"
4531 msgstr "Helitugevus"
4532
4533 msgid "W"
4534 msgstr "W"
4535
4536 msgid "WEP"
4537 msgstr "WEP"
4538
4539 msgid "WPA"
4540 msgstr "WPA"
4541
4542 msgid "WPA or WPA2"
4543 msgstr "WPA või WPA2"
4544
4545 msgid "WPA2"
4546 msgstr "WPA2"
4547
4548 msgid "WSS on 4:3"
4549 msgstr "WSS 4:3 -ga"
4550
4551 msgid "Waiting"
4552 msgstr "Ootan"
4553
4554 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4555 msgstr "Hoiata, kui vaba ruumi alla  (kB):"
4556
4557 msgid ""
4558 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4559 "Please press OK to begin."
4560 msgstr ""
4561 "Nüüd proovime, kas TV näitab seda eraldust 50 Hz juures. Kui ekraan läheb mustaks, oota 20 sekundit ja TV lülitub tagasi 60 Hz peale.\n"
4562 "Vajuta alustamiseks OK."
4563
4564 msgid "Wed"
4565 msgstr "K"
4566
4567 msgid "Wednesday"
4568 msgstr "Kolmapäev"
4569
4570 msgid "Weekday"
4571 msgstr "Nädalapäev"
4572
4573 msgid ""
4574 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4575 "\n"
4576 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
4577 "\n"
4578 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4579 msgstr ""
4580 "Tere tulemast salvestise editorisse.\n"
4581 "\n"
4582 "Keri lõike koha algusesse.Vajuta OK, 'lõike algus'.\n"
4583 "Edasi otsi lõike lõpp, vajuta OK.Tehtud."
4584
4585 msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4586 msgstr "Tere tulemast tarkvara uuendamise seadistusabilisse. Seadistusabiline aitab Teid seadete varundamisel ja tarkvara uuendamisel."
4587
4588 msgid ""
4589 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4590 "\n"
4591 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4592 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
4593 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4594 msgstr ""
4595 "Vastuvõtjas kasutatav vaba sisemälu maht on langenud alla 2 MB.\n"
4596 "Oma vastuvõtja stabiilse töö kindlustamiseks oleks vaja sisemälu puhastada \n"
4597 "Saad kasutada seda puhastusabilist mõnede laienduste eemaldamiseks.\n"
4598
4599 msgid ""
4600 "Welcome.\n"
4601 "\n"
4602 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4603 "\n"
4604 "Press OK to start configuring your network"
4605 msgstr ""
4606 "Tere tulemast.\n"
4607 "\n"
4608 "Kui Te tahate ühendada oma vastuvõtja interneti, siis see abiline juhendab Teid vastuvõtja võrguseadistamisel.\n"
4609 "Vajutage OK võrguseadistamise alustamiseks"
4610
4611 msgid ""
4612 "Welcome.\n"
4613 "\n"
4614 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4615 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4616 msgstr ""
4617 "Tere.\n"
4618 "\n"
4619 "See stardiabiline juhendab vastuvõtja põhiseadete tegemisel.\n"
4620 "Vajuta puldil OK nuppu järgmise sammu juurde minekuks."
4621
4622 msgid "Welcome..."
4623 msgstr "Tere tulemast"
4624
4625 msgid "West"
4626 msgstr "Lääs"
4627
4628 msgid "What do you want to scan?"
4629 msgstr "Mida soovid otsida?"
4630
4631 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4632 msgstr "Mida teha saadud vealogidega?"
4633
4634 msgid ""
4635 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4636 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4637 "After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
4638 "\n"
4639 "Really do a factory reset?"
4640 msgstr ""
4641 "Kui Te taastate algseadistuse, kaovad kõik TEIE isiklikud seaded\n"
4642 "(ka lemmikud, kanalid, satelliidid, konf.failid  jne...)\n"
4643 "Pärast algseadistuse taastamist, teeb vastuvõtja automaatselt alglaadimise!\n"
4644 "\n"
4645 "Soovite ikka kindlasti taastada algseadistuse?"
4646
4647 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4648 msgstr "Kuhu teha seadete varukoopia?"
4649
4650 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4651 msgstr "Kuhu salvestada ajanihke sisu?"
4652
4653 msgid "Wireless"
4654 msgstr "Wifi"
4655
4656 msgid "Wireless LAN"
4657 msgstr "Traadita LAN"
4658
4659 msgid "Wireless Network"
4660 msgstr "Traadita võrk"
4661
4662 msgid "Wireless Network State"
4663 msgstr "WiFi võrgu olek"
4664
4665 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4666 msgstr "Kirjutamise viga. Kõvaketas täis?\n"
4667
4668 msgid "Write failed!"
4669 msgstr "Kirjutamine nurjus!"
4670
4671 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4672 msgstr ".NFI tarkvara on fläsh mällu saadetud"
4673
4674 msgid "YPbPr"
4675 msgstr "YPbPr"
4676
4677 msgid "Year"
4678 msgstr "Aasta"
4679
4680 msgid "Yes"
4681 msgstr "Jah"
4682
4683 msgid "Yes to all"
4684 msgstr "Kõigile JAH"
4685
4686 msgid "Yes, and delete this movie"
4687 msgstr "Jah, kustuta see salvestis"
4688
4689 msgid "Yes, and don't ask again"
4690 msgstr "Jah, ja ära uuesti küsi"
4691
4692 msgid "Yes, backup my settings!"
4693 msgstr "Jah, tee seadetest varukoopia!"
4694
4695 msgid "Yes, do a manual scan now"
4696 msgstr "Jah, tee nüüd käsiotsing"
4697
4698 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4699 msgstr "Jah, tee nüüd automaatotsing"
4700
4701 msgid "Yes, do another manual scan now"
4702 msgstr "Jah, tee nüüd uus käsiotsing"
4703
4704 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4705 msgstr "Jah, lülita välja."
4706
4707 msgid "Yes, restore the settings now"
4708 msgstr "Jah, taasta nüüd seaded"
4709
4710 msgid "Yes, returning to movie list"
4711 msgstr "Jah, tagasi salvestiste nimekirja"
4712
4713 msgid "Yes, view the tutorial"
4714 msgstr "Jah, vaata juhendit"
4715
4716 msgid "You can cancel the installation."
4717 msgstr "Te saate paigaldust tühistada."
4718
4719 msgid "You can cancel the removal."
4720 msgstr "Te saate tühistada eemaldamise."
4721
4722 msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
4723 msgstr "Saad valida nüüd mõningaid vaikimisi seadeid.Palun vali seaded, mida soovid installida."
4724
4725 msgid "You can choose, what you want to install..."
4726 msgstr "Saad valida, mida tahad installida"
4727
4728 msgid "You can install this plugin."
4729 msgstr "Te saate paigaldada selle laienduse."
4730
4731 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4732 msgstr "Te saate plaadile kirjutada ainult vastuvõtja salvestusi!"
4733
4734 msgid "You can remove this plugin."
4735 msgstr "Te saate eemaldada selle laienduse."
4736
4737 msgid "You cannot delete this!"
4738 msgstr "Seda ei saa kustutada!"
4739
4740 msgid "You chose not to install any default services lists."
4741 msgstr "Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi teenuste nimekirja."
4742
4743 msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
4744 msgstr "Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi seadet.Siiski saab ka hiljem vaikimisi seadeid installida seadete menüüst."
4745
4746 msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4747 msgstr "Ei soovinud installida midagi.Vajuta OK väljumiseks."
4748
4749 msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
4750 msgstr "Seadmes ei ole kõvaketast, seega ei saa teha varukoopiat kõvakettale"
4751
4752 msgid ""
4753 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
4754 "Please press OK to start the backup now."
4755 msgstr "Oled valinud turvakoopia mälukaardile. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4756
4757 msgid ""
4758 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4759 "Please press OK to start the backup now."
4760 msgstr "Oled valinud turvakoopia USB-le. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4761
4762 msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
4763 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4764
4765 msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
4766 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4767
4768 msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4769 msgstr "Te soovite luua uue alglaetava USB-pulga tarkvarale.Kõik vana info USB pulgal läheb kaduma !!!"
4770
4771 msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
4772 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
4773
4774 #, python-format
4775 msgid "You have to wait %s!"
4776 msgstr "Tuleb oodata %s!"
4777
4778 msgid ""
4779 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4780 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
4781 msgstr ""
4782 "Nüüd on vaja ühendada vastuvõtja arvutiga.Kui on vaja abi, siis palun vaata : http://www.dm7025.de.\n"
4783 "Vastuvõtja on nüüd peatatud.Kui on täidetud uuendamise juhised veebilehelt, siis uus tarkvara palub taastada seadeid."
4784
4785 msgid ""
4786 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4787 "\n"
4788 "Do you want to set the pin now?"
4789 msgstr ""
4790 "Sa pead määrama koodi ja peitma selle laste eest.\n"
4791 "\n"
4792 "Kas tahad määrata koodi nüüd?"
4793
4794 msgid ""
4795 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4796 "\n"
4797 "Your internet connection is working now.\n"
4798 "\n"
4799 msgstr ""
4800 "Teie vastuvõtja on kasutamiseks valmis.\n"
4801 "\n"
4802 "Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
4803 "\n"
4804
4805 msgid ""
4806 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4807 "\n"
4808 "Your internet connection is working now.\n"
4809 "\n"
4810 "Please press OK to continue."
4811 msgstr ""
4812 "Teie vastuvõtja on kasutamiseks valmis.\n"
4813 "\n"
4814 "Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
4815 "\n"
4816 "Vajutage OK jätkamiseks"
4817
4818 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4819 msgstr "Teie vastuvõtja teeb pärast puldilt OK vajutamist taaskäivituse."
4820
4821 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4822 msgstr "TV töötab 50 Hz korral. Tore!"
4823
4824 msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
4825 msgstr "Turvakoopia valmis. Me informeerime edasistest uuenduste käigust"
4826
4827 msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
4828 msgstr "Teie salvestiste kollektsioon ei mahu ühekihilisele plaadile, vaja on tühja kahekihilist DVD plaati!"
4829
4830 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4831 msgstr "Lülitan välja. Palun oota"
4832
4833 msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
4834 msgstr "Internetiühendust pole. Kontrolli võrguseadeid ja ürita uuesti."
4835
4836 msgid "Your email address:"
4837 msgstr "Teie emaili aadress"
4838
4839 msgid ""
4840 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4841 "Press OK to start upgrade."
4842 msgstr ""
4843 "Teie frontprotsessori tarkvara tuleb uuendada.\n"
4844 "Vajuta OK uuendamiseks."
4845
4846 msgid ""
4847 "Your internet connection is not working!\n"
4848 "Please choose what you want to do next."
4849 msgstr ""
4850 "Teie interneti ühendus ei tööta!\n"
4851 "Palun valige mida soovite teha edasi."
4852
4853 msgid "Your name (optional):"
4854 msgstr "Teie nimi (soovi korral):"
4855
4856 msgid "Your network configuration has been activated."
4857 msgstr "Võrguseadistus on aktiveeritud"
4858
4859 msgid ""
4860 "Your network configuration has been activated.\n"
4861 "A second configured interface has been found.\n"
4862 "\n"
4863 "Do you want to disable the second network interface?"
4864 msgstr ""
4865 "Võrguseaded on aktiveeritud.\n"
4866 "Leitud on ka teine seadistatud liides.\n"
4867 "\n"
4868 "Kas lülitada teine seadistatud liides välja?"
4869
4870 msgid ""
4871 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4872 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4873 "\n"
4874 "Please choose what you want to do next."
4875 msgstr ""
4876 "Teie WLAN ühendust ei saa tööle!\n"
4877 "Kas WLAN USB pulk on ühendatud?\n"
4878 "\n"
4879 "Palun valige mida soovite teha edasi."
4880
4881 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4882 msgstr "Taastan varem häälestatud kanalile?"
4883
4884 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4885 msgstr "Taastan varem häälestatud kanalile?"
4886
4887 msgid "[alternative edit]"
4888 msgstr "[Lisavõimaluste lisamine ja kustutamine]"
4889
4890 msgid "[bouquet edit]"
4891 msgstr "[Nimekirjade lisamine ja kustutamine]"
4892
4893 msgid "[favourite edit]"
4894 msgstr "[Lemmikute lisamine ja kustutamine]"
4895
4896 msgid "[move mode]"
4897 msgstr "[Lemmikute häälestamine]"
4898
4899 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4900 msgstr "CI kasutajaliidese määratud kanalid/teenused/levitajad"
4901
4902 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4903 msgstr "CI kasutajaliidese määratud kanalid/levitajad/caids"
4904
4905 msgid "abort alternatives edit"
4906 msgstr "Tühista muudatused"
4907
4908 msgid "abort bouquet edit"
4909 msgstr "Tühista muudatused"
4910
4911 msgid "abort favourites edit"
4912 msgstr "Tühista muudatused"
4913
4914 msgid "about to start"
4915 msgstr "just algab"
4916
4917 msgid "activate current configuration"
4918 msgstr "Aktiveeri muudatused"
4919
4920 msgid "activate network adapter configuration"
4921 msgstr "aktiveeri võrgukaardi seaded"
4922
4923 msgid "add Provider"
4924 msgstr "Lisa levitaja"
4925
4926 msgid "add Service"
4927 msgstr "lisa Kanal"
4928
4929 msgid "add a nameserver entry"
4930 msgstr "Lisa nimeserver"
4931
4932 msgid "add alternatives"
4933 msgstr "Valikute lisamine"
4934
4935 msgid "add bookmark"
4936 msgstr "Lisa uus tähis"
4937
4938 msgid "add bouquet"
4939 msgstr "Lisa nimekiri"
4940
4941 msgid "add directory to playlist"
4942 msgstr "Lisa kataloog esitusloendisse"
4943
4944 msgid "add file to playlist"
4945 msgstr "Lisa fail esitusloendisse"
4946
4947 msgid "add files to playlist"
4948 msgstr "Lisa failid esitusloendisse"
4949
4950 msgid "add marker"
4951 msgstr "Lisa marker"
4952
4953 msgid "add recording (enter recording duration)"
4954 msgstr "Salvesta (sisesta salvestise kestvus)"
4955
4956 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4957 msgstr "Salvesta (sisesta salvestise lõpuaeg)"
4958
4959 msgid "add recording (indefinitely)"
4960 msgstr "Salvesta (pidev salvestus)"
4961
4962 msgid "add recording (stop after current event)"
4963 msgstr "Salvesta (lõpeta peale praegust programmi)"
4964
4965 msgid "add service to bouquet"
4966 msgstr "Lisa kanal nimekirja"
4967
4968 msgid "add service to favourites"
4969 msgstr "Lisa kanal Lemmikutesse"
4970
4971 msgid "add to parental protection"
4972 msgstr "lisa lapselukk"
4973
4974 msgid "advanced"
4975 msgstr "lisavalikud"
4976
4977 msgid "alphabetic sort"
4978 msgstr "tähestikujärjekord"
4979
4980 msgid ""
4981 "are you sure you want to restore\n"
4982 "following backup:\n"
4983 msgstr ""
4984 "kas soovid taastada\n"
4985 "seda varukoopiat:\n"
4986
4987 msgid "assigned CAIds"
4988 msgstr "määratud CAId-d"
4989
4990 msgid "assigned CAIds:"
4991 msgstr "määratud CAId-d:"
4992
4993 msgid "assigned Services/Provider"
4994 msgstr "määratud Kanalid/Levitaja"
4995
4996 msgid "assigned Services/Provider:"
4997 msgstr "määratud kanalid/levitajad:"
4998
4999 #, python-format
5000 msgid "audio track (%s) format"
5001 msgstr "Audio raja (%s) formaat"
5002
5003 #, python-format
5004 msgid "audio track (%s) language"
5005 msgstr "Audio raja (%s) keel"
5006
5007 msgid "audio tracks"
5008 msgstr "Audio rajad"
5009
5010 msgid "auto"
5011 msgstr "Automaatne"
5012
5013 msgid "available"
5014 msgstr "saadaval"
5015
5016 msgid "back"
5017 msgstr "Tagasi"
5018
5019 msgid "background image"
5020 msgstr "Taustapilt"
5021
5022 msgid "backgroundcolor"
5023 msgstr "Taust"
5024
5025 msgid "better"
5026 msgstr "parem"
5027
5028 msgid "black"
5029 msgstr "tagasi"
5030
5031 msgid "blacklist"
5032 msgstr "keelatud"
5033
5034 msgid "blue"
5035 msgstr "sinine"
5036
5037 #, python-format
5038 msgid "burn audio track (%s)"
5039 msgstr "Kirjuta audio rada/rajad (%s)"
5040
5041 msgid "change recording (duration)"
5042 msgstr "Muuda salvestuse kestus"
5043
5044 msgid "change recording (endtime)"
5045 msgstr "Muuda salvestuse lõpuaeg"
5046
5047 msgid "chapters"
5048 msgstr "peatükid"
5049
5050 msgid "choose destination directory"
5051 msgstr "Vali sihtkataloog"
5052
5053 msgid "circular left"
5054 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
5055
5056 msgid "circular right"
5057 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
5058
5059 msgid "clear playlist"
5060 msgstr "Tühjenda esitusloend"
5061
5062 msgid "complex"
5063 msgstr "keeruline"
5064
5065 msgid "config menu"
5066 msgstr "seadete menüü"
5067
5068 msgid "confirmed"
5069 msgstr "Kinnitatud"
5070
5071 msgid "connected"
5072 msgstr "Ühendatud"
5073
5074 msgid "continue"
5075 msgstr "Jätka"
5076
5077 msgid "copy to bouquets"
5078 msgstr "kopeeri nimekirjadesse"
5079
5080 msgid "could not be removed"
5081 msgstr "eemaldamine võimatu"
5082
5083 msgid "create directory"
5084 msgstr "Loo kataloog"
5085
5086 msgid "daily"
5087 msgstr "iga päev"
5088
5089 msgid "day"
5090 msgstr "Päev"
5091
5092 msgid "delete"
5093 msgstr "Kustuta"
5094
5095 msgid "delete cut"
5096 msgstr "kustuta lõige"
5097
5098 msgid "delete file"
5099 msgstr "Kustuta fail"
5100
5101 msgid "delete playlist entry"
5102 msgstr "Kustuta esitusloendi kirje"
5103
5104 msgid "delete saved playlist"
5105 msgstr "Kustuta salvestatud esitusloend"
5106
5107 msgid "delete..."
5108 msgstr "Kustuta"
5109
5110 msgid "disable"
5111 msgstr "keela"
5112
5113 msgid "disable move mode"
5114 msgstr "keela move mode"
5115
5116 msgid "disabled"
5117 msgstr "keelatud"
5118
5119 msgid "disconnected"
5120 msgstr "Lahtiühendatud"
5121
5122 msgid "do not change"
5123 msgstr "ära muuda"
5124
5125 msgid "do nothing"
5126 msgstr "Ära tee midagi"
5127
5128 msgid "don't record"
5129 msgstr "Ära tee midagi"
5130
5131 msgid "done!"
5132 msgstr "valmis"
5133
5134 msgid "edit alternatives"
5135 msgstr "Lisavõimaluste lisamine ja kustutamine"
5136
5137 msgid "empty"
5138 msgstr "tühi"
5139
5140 msgid "enable"
5141 msgstr "luba"
5142
5143 msgid "enable bouquet edit"
5144 msgstr "Luba nimekirjade muutmine"
5145
5146 msgid "enable favourite edit"
5147 msgstr "luba Lemmikute muutmine"
5148
5149 msgid "enable move mode"
5150 msgstr "Luba liigutamine menüüdes"
5151
5152 msgid "enabled"
5153 msgstr "lubatud"
5154
5155 msgid "end alternatives edit"
5156 msgstr "salvesta muudatused ja välju"
5157
5158 msgid "end bouquet edit"
5159 msgstr "salvesta muudatused ja välju"
5160
5161 msgid "end cut here"
5162 msgstr "Lõpeta lõige siin"
5163
5164 msgid "end favourites edit"
5165 msgstr "salvesta muudatused ja välju"
5166
5167 msgid "enigma2 and network"
5168 msgstr "enigma2 ja võrk"
5169
5170 msgid "enter hidden network SSID"
5171 msgstr "sisesta varjatud võrgu SSID"
5172
5173 msgid "equal to"
5174 msgstr "on võrdne"
5175
5176 msgid "exceeds dual layer medium!"
5177 msgstr "liiga suur kahekihilise ketta jaoks!"
5178
5179 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5180 msgstr "Välju DVD-mängijast või mine tagasi failisirvijasse"
5181
5182 msgid "exit mediaplayer"
5183 msgstr "Välju meediamängijast"
5184
5185 msgid "exit movielist"
5186 msgstr "Välju salvestiste loendist"
5187
5188 msgid "exit nameserver configuration"
5189 msgstr "Välju nimeserverite seadistusest"
5190
5191 msgid "exit network adapter configuration"
5192 msgstr "Võrgu häälestamine"
5193
5194 msgid "exit network adapter setup menu"
5195 msgstr "Välju võrguliidese seademenüüst"
5196