dac1b44d207864012d766f74be91babe38c04758
[vuplus_dvbapp] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-09-07 12:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-09 12:33+0200\n"
11 "Last-Translator: Arvo <arvo@softshark.ee>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: et\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
19
20 msgid ""
21 "\n"
22 "Advanced options and settings."
23 msgstr ""
24 "\n"
25 "Vastuvõtu sätted."
26
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Vajuta OK ja oota!"
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your Dreambox settings."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "Tee sätetest varukoopia."
40
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Edit the upgrade source address."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Muuda uuenduste allika aadressi."
47
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Online update of your Dreambox software."
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Press OK on your remote control to continue."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Jätkamiseks vajuta OK"
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Vastuvõtja sätete taastamine."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox with a new firmware."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your backups by date."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Scan for local extensions and install them."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Select your backup device.\n"
106 "Current device: "
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
110 "Hetke säte: "
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "System will restart after the restore!"
116 msgstr ""
117 "\n"
118 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "View, install and remove available or installed packages."
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Vaata, paigalda ja eemalda tarkvara pakette."
127
128 #
129 msgid " "
130 msgstr ""
131
132 msgid " Results"
133 msgstr "Tulemused"
134
135 #
136 msgid " extensions."
137 msgstr "Laiendused"
138
139 msgid " ms"
140 msgstr ""
141
142 #
143 msgid " packages selected."
144 msgstr " paketti valitud"
145
146 #
147 msgid " updates available."
148 msgstr " uuendust saadaval."
149
150 msgid " wireless networks found!"
151 msgstr "WiFi võrku leitud!"
152
153 #
154 msgid "#000000"
155 msgstr ""
156
157 #
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr ""
160
161 #
162 msgid "#25062748"
163 msgstr ""
164
165 #
166 msgid "#389416"
167 msgstr ""
168
169 #
170 msgid "#80000000"
171 msgstr ""
172
173 #
174 msgid "#80ffffff"
175 msgstr ""
176
177 #
178 msgid "#bab329"
179 msgstr ""
180
181 #
182 msgid "#f23d21"
183 msgstr ""
184
185 #
186 msgid "#ffffff"
187 msgstr ""
188
189 #
190 msgid "#ffffffff"
191 msgstr ""
192
193 #
194 msgid "%H:%M"
195 msgstr "%H:%M"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d jobs are running in the background!"
200 msgstr "%d protsessi käib taustal"
201
202 #
203 #, python-format
204 msgid "%d min"
205 msgstr "%d min"
206
207 #
208 #, python-format
209 msgid "%d services found!"
210 msgstr "%d kanalit leitud!"
211
212 #
213 msgid "%d.%B %Y"
214 msgstr "%d.%B %Y"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid "%i ms"
219 msgstr ""
220
221 #
222 #, python-format
223 msgid ""
224 "%s\n"
225 "(%s, %d MB free)"
226 msgstr ""
227 "%s\n"
228 "(%s, %d MB vaba)"
229
230 #
231 #, python-format
232 msgid "%s (%s)\n"
233 msgstr "%s (%s)\n"
234
235 #
236 msgid "(ZAP)"
237 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
238
239 #
240 msgid "(empty)"
241 msgstr "(tühi)"
242
243 #
244 msgid "(show optional DVD audio menu)"
245 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
246
247 #
248 msgid "* Only available if more than one interface is active."
249 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
250
251 #
252 msgid ".NFI Download failed:"
253 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
254
255 #
256 msgid ""
257 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
258 msgstr ""
259 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
260 "paigaldada!"
261
262 #
263 msgid "0"
264 msgstr "0"
265
266 #
267 msgid "1"
268 msgstr "1"
269
270 msgid "1 wireless network found!"
271 msgstr "1 Wifi võrk leitud!"
272
273 #
274 msgid "1.0"
275 msgstr "1.0"
276
277 #
278 msgid "1.1"
279 msgstr "1.1"
280
281 #
282 msgid "1.2"
283 msgstr "1.2"
284
285 #
286 msgid "12V output"
287 msgstr "12V väljund"
288
289 #
290 msgid "13 V"
291 msgstr "13 V"
292
293 #
294 msgid "16:10"
295 msgstr "16:10"
296
297 #
298 msgid "16:10 Letterbox"
299 msgstr "16:10 Letterbox"
300
301 #
302 msgid "16:10 PanScan"
303 msgstr "16:10 PanScan"
304
305 #
306 msgid "16:9"
307 msgstr "16:9"
308
309 #
310 msgid "16:9 Letterbox"
311 msgstr "16:9 Letterbox"
312
313 #
314 msgid "16:9 always"
315 msgstr "16:9 alati"
316
317 #
318 msgid "18 V"
319 msgstr "18 V"
320
321 #
322 msgid "2"
323 msgstr "2"
324
325 #
326 msgid "3"
327 msgstr "3"
328
329 #
330 msgid "30 minutes"
331 msgstr "30 minutit"
332
333 #
334 msgid "4"
335 msgstr "4"
336
337 #
338 msgid "4:3"
339 msgstr "4:3"
340
341 #
342 msgid "4:3 Letterbox"
343 msgstr "4:3 Letterbox"
344
345 #
346 msgid "4:3 PanScan"
347 msgstr "4:3 PanScan"
348
349 #
350 msgid "5"
351 msgstr "5"
352
353 #
354 msgid "5 minutes"
355 msgstr "5 minutit"
356
357 #
358 msgid "6"
359 msgstr "6"
360
361 #
362 msgid "60 minutes"
363 msgstr "60 minutit"
364
365 #
366 msgid "7"
367 msgstr "7"
368
369 #
370 msgid "8"
371 msgstr "8"
372
373 #
374 msgid "9"
375 msgstr "9"
376
377 #
378 msgid "<Current movielist location>"
379 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
380
381 #
382 msgid "<Default movie location>"
383 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
384
385 #
386 msgid "<Last timer location>"
387 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
388
389 #
390 msgid "<unknown>"
391 msgstr "<tundmatu>"
392
393 #
394 msgid "??"
395 msgstr "??"
396
397 #
398 msgid "A"
399 msgstr "A"
400
401 #, python-format
402 msgid ""
403 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
404 "Do you want to keep your version?"
405 msgstr ""
406 "Konfiguratsioonifaili (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
407 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
408
409 msgid "A demo plugin for TPM usage."
410 msgstr "Demo laiendus TPM kasutamiseks"
411
412 #
413 msgid ""
414 "A finished record timer wants to set your\n"
415 "Dreambox to standby. Do that now?"
416 msgstr ""
417 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
418 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
419
420 #
421 msgid ""
422 "A finished record timer wants to shut down\n"
423 "your Dreambox. Shutdown now?"
424 msgstr ""
425 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
426 "välja lülitada. Kas lülitab?"
427
428 #
429 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
430 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
431
432 #
433 msgid ""
434 "A mount entry with this name already exists!\n"
435 "Update existing entry and continue?\n"
436 msgstr ""
437 "Sellise nimega ühenduspunkt on juba olemas!\n"
438 "Muuda olemasolev ja jätka?\n"
439
440 #
441 #, python-format
442 msgid ""
443 "A record has been started:\n"
444 "%s"
445 msgstr ""
446 "Salvestus on alanud:\n"
447 "%s"
448
449 #
450 msgid ""
451 "A recording is currently running.\n"
452 "What do you want to do?"
453 msgstr ""
454 "Hetkel salvestatakse.\n"
455 "Mida soovid teha?"
456
457 #
458 msgid ""
459 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
460 "configure the positioner."
461 msgstr ""
462 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
463 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
464
465 #
466 msgid ""
467 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
468 "start the satfinder."
469 msgstr ""
470 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
471 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
472
473 #
474 #, python-format
475 msgid "A required tool (%s) was not found."
476 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
477
478 #
479 msgid "A search for available updates is currently in progress."
480 msgstr "Otsime uuendusi..."
481
482 #
483 msgid ""
484 "A second configured interface has been found.\n"
485 "\n"
486 "Do you want to disable the second network interface?"
487 msgstr ""
488 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
489 "\n"
490 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
491
492 #
493 msgid ""
494 "A sleep timer wants to set your\n"
495 "Dreambox to standby. Do that now?"
496 msgstr ""
497 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
498 "standby-sse. Kas panna?"
499
500 #
501 msgid ""
502 "A sleep timer wants to shut down\n"
503 "your Dreambox. Shutdown now?"
504 msgstr ""
505 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
506 "lülitada. Kas lülitab?"
507
508 #
509 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
510 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
511
512 #
513 msgid ""
514 "A timer failed to record!\n"
515 "Disable TV and try again?\n"
516 msgstr ""
517 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
518 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
519
520 #
521 msgid "A/V Settings"
522 msgstr "Heli- ja pildisätted"
523
524 #
525 msgid "AA"
526 msgstr "AA"
527
528 #
529 msgid "AB"
530 msgstr "AB"
531
532 #
533 msgid "AC3 default"
534 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
535
536 #
537 msgid "AC3 downmix"
538 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
539
540 #
541 msgid "Abort"
542 msgstr "Katkesta"
543
544 msgid "Abort this Wizard."
545 msgstr "Katkesta seadistusabi."
546
547 #
548 msgid "About"
549 msgstr "Süstemiinfo"
550
551 #
552 msgid "About..."
553 msgstr "Süsteemiinfo"
554
555 #
556 msgid "Accesspoint:"
557 msgstr "WiFi Ruuter:"
558
559 #
560 msgid "Action on long powerbutton press"
561 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
562
563 msgid "Action on short powerbutton press"
564 msgstr "Toitenupu lühikesel vajutusel tee"
565
566 #
567 msgid "Action:"
568 msgstr "Tegutse:"
569
570 #
571 msgid "Activate Picture in Picture"
572 msgstr "Ava pilt-pildis"
573
574 #
575 msgid "Activate network settings"
576 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
577
578 msgid "Active"
579 msgstr "Aktiivne"
580
581 #
582 msgid ""
583 "Active/\n"
584 "Inactive"
585 msgstr ""
586 "Aktiveeritud/\n"
587 "Mitteaktiveeritud"
588
589 #
590 msgid "Adapter settings"
591 msgstr "Adapteri sätted"
592
593 #
594 msgid "Add"
595 msgstr "Lisa"
596
597 #
598 msgid "Add Bookmark"
599 msgstr "Lisa lemmik"
600
601 #
602 msgid "Add WLAN configuration?"
603 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
604
605 #
606 msgid "Add a mark"
607 msgstr "Lisa marker"
608
609 #
610 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
611 msgstr ""
612
613 #
614 msgid "Add a new title"
615 msgstr "Lisa uus pealkiri"
616
617 #
618 msgid "Add network configuration?"
619 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
620
621 msgid "Add new AutoTimer"
622 msgstr "Lisa uus AutoTimer"
623
624 #
625 msgid "Add new network mount point"
626 msgstr ""
627
628 #
629 msgid "Add timer"
630 msgstr "Lisa taimer"
631
632 msgid "Add timer as disabled on conflict"
633 msgstr "Lisa taimer nagu konfliktne"
634
635 #
636 msgid "Add title"
637 msgstr "Lisa pealkiri"
638
639 #
640 msgid "Add to bouquet"
641 msgstr "Lisa valikutesse"
642
643 #
644 msgid "Add to favourites"
645 msgstr "Lisa lemmikutesse"
646
647 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
648 msgstr "Lisan zap taimer savestustimeri asemel?"
649
650 msgid "Added: "
651 msgstr "Lisatud:"
652
653 #
654 msgid ""
655 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
656 "enabled."
657 msgstr ""
658 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
659 "lubatud"
660
661 #
662 msgid "Adds network configuration if enabled."
663 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
664
665 #
666 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
667 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
668
669 #
670 msgid ""
671 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
672 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
673 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
674 "test screens."
675 msgstr ""
676 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
677 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
678 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
679 "valikuks."
680
681 #
682 msgid "Advanced Options"
683 msgstr "Lisavalikud"
684
685 #
686 msgid "Advanced Software"
687 msgstr "Laiendatud tarkvara"
688
689 #
690 msgid "Advanced Software Plugin"
691 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
692
693 #
694 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
695 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
696
697 #
698 msgid "Advanced Video Setup"
699 msgstr "Laiendatud video sätted"
700
701 #
702 msgid "Advanced restore"
703 msgstr "Laiendatud taastamine"
704
705 #
706 msgid "After event"
707 msgstr "Peale salvestust"
708
709 #
710 msgid ""
711 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
712 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
713 msgstr ""
714 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
715 "juhendist, kuidas seda teha."
716
717 #
718 msgid "Album"
719 msgstr "Album"
720
721 #
722 msgid "All"
723 msgstr "Kõik kanalid"
724
725 #
726 msgid "All Satellites"
727 msgstr "Kõik satelliidid"
728
729 msgid "All Time"
730 msgstr "Kogu aeg"
731
732 msgid "All non-repeating timers"
733 msgstr "Kõik mittekorduvad taimerid"
734
735 msgid "Allow zapping via Webinterface"
736 msgstr "Luba zap veebiliidesest"
737
738 #
739 msgid "Alpha"
740 msgstr "Alfa"
741
742 #
743 msgid "Alternative radio mode"
744 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
745
746 #
747 msgid "Alternative services tuner priority"
748 msgstr "Tüüneri prioriteet"
749
750 msgid "Always ask"
751 msgstr "Alati küsi"
752
753 #
754 msgid "Always ask before sending"
755 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
756
757 msgid "Ammount of recordings left"
758 msgstr "Järelejäänud salvestuste arv"
759
760 #
761 msgid "An empty filename is illegal."
762 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
763
764 msgid "An error occured."
765 msgstr "Leidis aset viga"
766
767 #
768 msgid "An unknown error occured!"
769 msgstr "Tundmatu viga"
770
771 #
772 msgid "Anonymize crashlog?"
773 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
774
775 #
776 msgid "Arabic"
777 msgstr "Araabia"
778
779 #
780 msgid ""
781 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
782 "\n"
783 msgstr ""
784 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
785 "\n"
786
787 #
788 msgid ""
789 "Are you sure you want to delete\n"
790 "following backup:\n"
791 msgstr ""
792 "kas soovid taastada\n"
793 "seda varukoopiat:\n"
794
795 #
796 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
797 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
798
799 #
800 msgid ""
801 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
802 "\n"
803 msgstr ""
804 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
805 "\n"
806
807 #
808 msgid ""
809 "Are you sure you want to restore\n"
810 "following backup:\n"
811 msgstr ""
812 "kas soovid taastada\n"
813 "seda varukoopiat:\n"
814
815 #
816 msgid ""
817 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
818 "Enigma2 will restart after the restore"
819 msgstr ""
820 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
821 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
822
823 #
824 msgid ""
825 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
826 "\n"
827 msgstr ""
828
829 #
830 msgid "Artist"
831 msgstr "Esitaja"
832
833 msgid "Ascending"
834 msgstr "Kasvav"
835
836 #
837 msgid "Ask before shutdown:"
838 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
839
840 #
841 msgid "Ask user"
842 msgstr "Küsi kasutajalt"
843
844 #
845 msgid "Aspect Ratio"
846 msgstr "Pildisuhe"
847
848 msgid "Atheros"
849 msgstr ""
850
851 #
852 msgid "Audio"
853 msgstr "Heli"
854
855 #
856 msgid "Audio Options..."
857 msgstr "Helisätted"
858
859 msgid "Audio Sync"
860 msgstr "Heli sünkroniseerimine"
861
862 msgid "Audio Sync Setup"
863 msgstr "Heli sünkroniseerimise seaded"
864
865 #
866 msgid "Australia"
867 msgstr ""
868
869 #
870 msgid "Author: "
871 msgstr "Automaatne"
872
873 #
874 msgid "Authoring mode"
875 msgstr "Autoriseerimismoodus"
876
877 #
878 msgid "Auto"
879 msgstr "Automaatne"
880
881 #
882 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
883 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
884
885 #
886 msgid "Auto flesh"
887 msgstr ""
888
889 #
890 msgid "Auto scart switching"
891 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
892
893 msgid "AutoTimer Editor"
894 msgstr "AutoTaimeri muutja"
895
896 msgid "AutoTimer Filters"
897 msgstr "AutoTaimeri filtrid"
898
899 msgid "AutoTimer Services"
900 msgstr "AutoTaimeri teenused"
901
902 msgid "AutoTimer Settings"
903 msgstr "AutoTaimeri seaded"
904
905 msgid "AutoTimer overview"
906 msgstr "AutoTaimeri ülevaade"
907
908 #
909 msgid "Automatic"
910 msgstr "Automaatne"
911
912 #
913 msgid "Automatic Scan"
914 msgstr "Automaatotsing"
915
916 msgid "Autos & Vehicles"
917 msgstr "Autod"
918
919 msgid "Autowrite timer"
920 msgstr "Isesalvestav taimer"
921
922 #
923 msgid "Available format variables"
924 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
925
926 #
927 msgid "B"
928 msgstr "B"
929
930 #
931 msgid "BA"
932 msgstr "BA"
933
934 #
935 msgid "BB"
936 msgstr "BB"
937
938 #
939 msgid "BER"
940 msgstr "BER"
941
942 #
943 msgid "BER:"
944 msgstr "BER:"
945
946 #
947 msgid "Back"
948 msgstr "Tagasi"
949
950 #
951 msgid "Background"
952 msgstr "Taust"
953
954 #
955 msgid "Backup done."
956 msgstr "Varukoopia valmis."
957
958 #
959 msgid "Backup failed."
960 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
961
962 #
963 msgid "Backup is running..."
964 msgstr "Varukoopia loomine..."
965
966 #
967 msgid "Backup system settings"
968 msgstr "Loo varukoopia"
969
970 #
971 msgid "Band"
972 msgstr "Sagedusala"
973
974 #
975 msgid "Bandwidth"
976 msgstr "Ribalaius"
977
978 #
979 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
980 msgstr ""
981
982 #
983 msgid "Begin of timespan"
984 msgstr ""
985
986 #
987 msgid "Begin time"
988 msgstr "Algusaeg"
989
990 #
991 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
992 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
993
994 #
995 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
996 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
997
998 #
999 msgid "Behavior when a movie is started"
1000 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
1001
1002 #
1003 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1004 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
1005
1006 #
1007 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1008 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
1009
1010 #
1011 msgid "Bitrate:"
1012 msgstr "Bitrate:"
1013
1014 #
1015 msgid "Block noise reduction"
1016 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
1017
1018 msgid "Blue boost"
1019 msgstr "Sinine boost"
1020
1021 #
1022 msgid "Bookmarks"
1023 msgstr "Lemmikud"
1024
1025 #
1026 msgid "Bouquets"
1027 msgstr ""
1028
1029 #
1030 msgid "Brazil"
1031 msgstr ""
1032
1033 #
1034 msgid "Brightness"
1035 msgstr "Heledus"
1036
1037 #
1038 msgid "Browse network neighbourhood"
1039 msgstr ""
1040
1041 #
1042 msgid "Burn DVD"
1043 msgstr "Kirjuta DVD"
1044
1045 #
1046 msgid "Burn existing image to DVD"
1047 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
1048
1049 msgid "Burn to DVD"
1050 msgstr "Kirjuta DVD-le"
1051
1052 #
1053 msgid "Bus: "
1054 msgstr "Siin:"
1055
1056 #
1057 msgid ""
1058 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1059 "displayed."
1060 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
1061
1062 #
1063 msgid "C"
1064 msgstr "C"
1065
1066 #
1067 msgid "C-Band"
1068 msgstr "C-sagedusala"
1069
1070 msgid "CDInfo"
1071 msgstr "Info"
1072
1073 #
1074 msgid "CI assignment"
1075 msgstr "CI määrangud"
1076
1077 #
1078 msgid "CIFS share"
1079 msgstr ""
1080
1081 #
1082 msgid "CVBS"
1083 msgstr "Komposiit (CVBS)"
1084
1085 #
1086 msgid "Cable"
1087 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
1088
1089 #
1090 msgid "Cache Thumbnails"
1091 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
1092
1093 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1094 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
1095
1096 #
1097 msgid "Canada"
1098 msgstr ""
1099
1100 #
1101 msgid "Cancel"
1102 msgstr "Tühista"
1103
1104 #
1105 msgid "Cannot parse feed directory"
1106 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
1107
1108 #
1109 msgid "Capacity: "
1110 msgstr "Maht:"
1111
1112 #
1113 msgid "Card"
1114 msgstr "Kaart"
1115
1116 #
1117 msgid "Catalan"
1118 msgstr "Katalaani"
1119
1120 msgid "Center screen at the lower border"
1121 msgstr "Tsentreeri alumisel piirjoonel"
1122
1123 msgid "Center screen at the upper border"
1124 msgstr "Tsentreeri ülemisel piirjoonel"
1125
1126 msgid "Change active delay"
1127 msgstr "Muuda hilistust"
1128
1129 #
1130 msgid "Change bouquets in quickzap"
1131 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
1132
1133 msgid "Change default recording offset?"
1134 msgstr "Muuda salvestuse vaikimisi offsetti"
1135
1136 #
1137 msgid "Change dir."
1138 msgstr "Vaheta kausta."
1139
1140 msgid "Change hostname"
1141 msgstr "Muuda nime"
1142
1143 #
1144 msgid "Change pin code"
1145 msgstr "Vaheta parool"
1146
1147 #
1148 msgid "Change service pin"
1149 msgstr "Vaheta kanali kood"
1150
1151 #
1152 msgid "Change service pins"
1153 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1154
1155 #
1156 msgid "Change setup pin"
1157 msgstr "Vaheta seadete kood"
1158
1159 #
1160 msgid "Change step size"
1161 msgstr "Muuda sammu suurust"
1162
1163 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1164 msgstr "Muuda oma tuuneri nime"
1165
1166 msgid "Changelog"
1167 msgstr ""
1168
1169 #
1170 msgid "Channel"
1171 msgstr "Kanal"
1172
1173 #
1174 msgid "Channel Selection"
1175 msgstr "Kanalite valik"
1176
1177 msgid "Channel audio:"
1178 msgstr "Helikanal:"
1179
1180 #
1181 msgid "Channel not in services list"
1182 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1183
1184 #
1185 msgid "Channel:"
1186 msgstr "Kanal:"
1187
1188 #
1189 msgid "Channellist menu"
1190 msgstr "Kanalilisti menüü"
1191
1192 msgid "Channels"
1193 msgstr "Kanalid"
1194
1195 #
1196 msgid "Chap."
1197 msgstr "Peatükk"
1198
1199 #
1200 msgid "Chapter"
1201 msgstr "Peatükk"
1202
1203 #
1204 msgid "Chapter:"
1205 msgstr "Peatükk:"
1206
1207 #
1208 msgid "Check"
1209 msgstr "Kontrolli"
1210
1211 #
1212 msgid "Checking Filesystem..."
1213 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
1214
1215 #
1216 msgid "Choose Tuner"
1217 msgstr "Vali tüüner"
1218
1219 #
1220 msgid "Choose a wireless network"
1221 msgstr "Vali WiFi võrk "
1222
1223 #
1224 msgid "Choose backup files"
1225 msgstr "Vali failid"
1226
1227 #
1228 msgid "Choose backup location"
1229 msgstr "Varukoopia asukoht"
1230
1231 #
1232 msgid "Choose bouquet"
1233 msgstr "Vali nimekiri"
1234
1235 msgid "Choose image to download"
1236 msgstr ""
1237
1238 #
1239 msgid "Choose target folder"
1240 msgstr "Vali kataloog"
1241
1242 #
1243 msgid "Choose upgrade source"
1244 msgstr "Vali allikas"
1245
1246 #
1247 msgid "Choose your Skin"
1248 msgstr "Vali uus Välimus"
1249
1250 #
1251 msgid "Circular left"
1252 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
1253
1254 #
1255 msgid "Circular right"
1256 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
1257
1258 #
1259 msgid "Classic"
1260 msgstr ""
1261
1262 #
1263 msgid "Cleanup"
1264 msgstr "Kustuta vanad"
1265
1266 #
1267 msgid "Cleanup Wizard"
1268 msgstr "Puhastusabiline"
1269
1270 #
1271 msgid "Cleanup Wizard settings"
1272 msgstr "Puhastusabilise seaded"
1273
1274 #
1275 msgid "CleanupWizard"
1276 msgstr "Puhastusabiline"
1277
1278 #
1279 msgid "Clear before scan"
1280 msgstr "Kustuta kanalid"
1281
1282 msgid "Clear history on Exit:"
1283 msgstr "Kustuta väljudes ajalugu"
1284
1285 #
1286 msgid "Clear log"
1287 msgstr "Kustuta log"
1288
1289 #
1290 msgid "Close"
1291 msgstr "Sulge"
1292
1293 msgid "Close and forget changes"
1294 msgstr "Sulge ja unusta muudatused"
1295
1296 msgid "Close and save changes"
1297 msgstr "Sulge ja salvesta muudatused"
1298
1299 #
1300 msgid "Close title selection"
1301 msgstr "Sulge pealkirja valik"
1302
1303 #
1304 msgid "Code rate high"
1305 msgstr "Code rate (kõrge)"
1306
1307 #
1308 msgid "Code rate low"
1309 msgstr "Code rate (madal)"
1310
1311 #
1312 msgid "Coderate HP"
1313 msgstr "Code rate (HP)"
1314
1315 #
1316 msgid "Coderate LP"
1317 msgstr "Code rate (LP)"
1318
1319 #
1320 msgid "Collection name"
1321 msgstr "Valiku nimi"
1322
1323 #
1324 msgid "Collection settings"
1325 msgstr "Valiku sätted"
1326
1327 #
1328 msgid "Color Format"
1329 msgstr "Värvuse formaat"
1330
1331 #
1332 msgid "Comedy"
1333 msgstr ""
1334
1335 #
1336 msgid "Command execution..."
1337 msgstr "Käskude täitmine..."
1338
1339 #
1340 msgid "Command order"
1341 msgstr "Käskude järjekord"
1342
1343 #
1344 msgid "Committed DiSEqC command"
1345 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
1346
1347 #
1348 msgid "Common Interface"
1349 msgstr "CI liides"
1350
1351 #
1352 msgid "Common Interface Assignment"
1353 msgstr "CI määrangud"
1354
1355 #
1356 msgid "CommonInterface"
1357 msgstr "CI liides"
1358
1359 #
1360 msgid "Communication"
1361 msgstr "Salvestuskoht"
1362
1363 #
1364 msgid "Compact Flash"
1365 msgstr "CompactFlash"
1366
1367 #
1368 msgid "Complete"
1369 msgstr "Valmis"
1370
1371 #
1372 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1373 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
1374
1375 msgid "Composition of the recording filenames"
1376 msgstr "Salvestuse nimede komponeerimine"
1377
1378 #
1379 msgid "Configuration Mode"
1380 msgstr "Häälestamine"
1381
1382 msgid "Configuration for the Webinterface"
1383 msgstr "Veebiinterfeisi seadistamine"
1384
1385 #
1386 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1387 msgstr ""
1388
1389 #
1390 msgid "Configure interface"
1391 msgstr "Seadista liides"
1392
1393 #
1394 msgid "Configure nameservers"
1395 msgstr "Seadista nimeserverid"
1396
1397 #
1398 msgid "Configure your internal LAN"
1399 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
1400
1401 #
1402 msgid "Configure your network again"
1403 msgstr "Seadista võrk uuesti"
1404
1405 #
1406 msgid "Configure your wireless LAN again"
1407 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
1408
1409 #
1410 msgid "Configuring"
1411 msgstr "Seadistan"
1412
1413 #
1414 msgid "Conflicting timer"
1415 msgstr "Vastuolud taimeris"
1416
1417 #
1418 msgid "Connect"
1419 msgstr "Ühenda"
1420
1421 #
1422 msgid "Connect to a Wireless Network"
1423 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
1424
1425 #
1426 msgid "Connected to"
1427 msgstr "Ühendatud"
1428
1429 #
1430 msgid "Connected!"
1431 msgstr "Ühendatud"
1432
1433 #
1434 msgid "Constellation"
1435 msgstr "konstellatsioon"
1436
1437 #
1438 msgid "Content does not fit on DVD!"
1439 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1440
1441 #
1442 msgid "Continue in background"
1443 msgstr "Jätka taustal"
1444
1445 #
1446 msgid "Continue playing"
1447 msgstr "Jätka taasesitust"
1448
1449 #
1450 msgid "Contrast"
1451 msgstr "Kontrast"
1452
1453 #
1454 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1455 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1456
1457 #
1458 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1459 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1460
1461 #
1462 msgid "Could not open Picture in Picture"
1463 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1464
1465 #
1466 #, python-format
1467 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1468 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1469
1470 #
1471 msgid "Crashlog settings"
1472 msgstr "Vealogi seaded"
1473
1474 #
1475 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1476 msgstr "Vealogi iselähetus"
1477
1478 #
1479 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1480 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1481
1482 #
1483 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1484 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1485
1486 #
1487 msgid ""
1488 "Crashlogs found!\n"
1489 "Send them to Dream Multimedia?"
1490 msgstr ""
1491 "Leitud vealogi!\n"
1492 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1493
1494 #
1495 msgid "Create DVD-ISO"
1496 msgstr "Loo DVD-ISO"
1497
1498 msgid "Create a new AutoTimer."
1499 msgstr "Loo uus AutoTaimer"
1500
1501 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1502 msgstr "Loo uus taimer tavaeditoriga"
1503
1504 msgid "Create a new timer using the wizard"
1505 msgstr "Loo uus taimer abilisega"
1506
1507 #
1508 msgid "Create movie folder failed"
1509 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1510
1511 #
1512 #, python-format
1513 msgid "Creating directory %s failed."
1514 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1515
1516 #
1517 msgid "Creating partition failed"
1518 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1519
1520 #
1521 msgid "Croatian"
1522 msgstr "Horvaatia"
1523
1524 #
1525 msgid "Current Transponder"
1526 msgstr "Hetke transponder"
1527
1528 msgid "Current device: "
1529 msgstr ""
1530
1531 #
1532 msgid "Current settings:"
1533 msgstr "Hetke sätted"
1534
1535 #
1536 msgid "Current value: "
1537 msgstr "Praegune väärtus:"
1538
1539 #
1540 msgid "Current version:"
1541 msgstr "Hetke versioon:"
1542
1543 msgid "Currently installed image"
1544 msgstr ""
1545
1546 #
1547 #, python-format
1548 msgid "Custom (%s)"
1549 msgstr ""
1550
1551 #
1552 msgid "Custom location"
1553 msgstr ""
1554
1555 #
1556 msgid "Custom offset"
1557 msgstr ""
1558
1559 #
1560 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1561 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1562
1563 #
1564 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1565 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1566
1567 #
1568 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1569 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1570
1571 #
1572 msgid "Customize"
1573 msgstr "Seadista"
1574
1575 #
1576 msgid "Cut"
1577 msgstr "Lõika"
1578
1579 #
1580 msgid "Cutlist editor..."
1581 msgstr "Määra lõikekohad"
1582
1583 #
1584 msgid "Czech"
1585 msgstr "Tšehhi"
1586
1587 #
1588 msgid "Czech Republic"
1589 msgstr ""
1590
1591 #
1592 msgid "D"
1593 msgstr "D"
1594
1595 #
1596 msgid "DHCP"
1597 msgstr "DHCP"
1598
1599 msgid "DUAL LAYER DVD"
1600 msgstr "Kahekihiline DVD"
1601
1602 #
1603 msgid "DVB-S"
1604 msgstr "DVB-S"
1605
1606 #
1607 msgid "DVB-S2"
1608 msgstr "DVB-S2"
1609
1610 #
1611 msgid "DVD File Browser"
1612 msgstr "DVD failibrauser"
1613
1614 #
1615 msgid "DVD Player"
1616 msgstr "DVD-mängija"
1617
1618 #
1619 msgid "DVD Titlelist"
1620 msgstr "DVD nimekiri "
1621
1622 #
1623 msgid "DVD media toolbox"
1624 msgstr "DVD Tööriistad"
1625
1626 #
1627 msgid "Danish"
1628 msgstr "Taani"
1629
1630 #
1631 msgid "Date"
1632 msgstr "Kuupäev"
1633
1634 #
1635 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1636 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1637
1638 #
1639 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1640 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1641
1642 #
1643 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1644 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1645
1646 msgid "Decrease delay"
1647 msgstr "Vähenda viidet"
1648
1649 #, python-format
1650 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1651 msgstr "Vähenda viidet %i ms"
1652
1653 #
1654 msgid "Deep Standby"
1655 msgstr "Sügavootele"
1656
1657 #
1658 msgid "Default"
1659 msgstr "Vaikimisi"
1660
1661 #
1662 msgid "Default Settings"
1663 msgstr "Vaikimisi sätted"
1664
1665 #
1666 msgid "Default movie location"
1667 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1668
1669 #
1670 msgid "Default services lists"
1671 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1672
1673 msgid "Defaults"
1674 msgstr "Vaikimisi"
1675
1676 #
1677 msgid "Delay"
1678 msgstr "Viide"
1679
1680 #
1681 msgid "Delete"
1682 msgstr "Kustuta"
1683
1684 #
1685 msgid "Delete crashlogs"
1686 msgstr "Kustuta vealogid"
1687
1688 #
1689 msgid "Delete entry"
1690 msgstr "Kustuta valik"
1691
1692 #
1693 msgid "Delete failed!"
1694 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1695
1696 #
1697 msgid "Delete mount"
1698 msgstr ""
1699
1700 #
1701 #, python-format
1702 msgid ""
1703 "Delete no more configured satellite\n"
1704 "%s?"
1705 msgstr ""
1706 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1707 "%s?"
1708
1709 msgid "Descending"
1710 msgstr "Kahanev"
1711
1712 #
1713 msgid "Description"
1714 msgstr "Kirjeldus"
1715
1716 #
1717 msgid "Deselect"
1718 msgstr "Tühista valik"
1719
1720 #
1721 msgid "Destination directory"
1722 msgstr "Sihtkataloog"
1723
1724 #
1725 msgid "Details for extension: "
1726 msgstr "Laienduse detailid"
1727
1728 #
1729 msgid "Detected HDD:"
1730 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1731
1732 #
1733 msgid "Detected NIMs:"
1734 msgstr "Leitud tüünerid:"
1735
1736 #
1737 msgid "DiSEqC"
1738 msgstr "DiSEqC"
1739
1740 #
1741 msgid "DiSEqC A/B"
1742 msgstr "DiSEqC A/B"
1743
1744 #
1745 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1746 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1747
1748 #
1749 msgid "DiSEqC mode"
1750 msgstr "DiSEqC-olek"
1751
1752 #
1753 msgid "DiSEqC repeats"
1754 msgstr "DiSEqC-kordused"
1755
1756 #
1757 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1758 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1759
1760 #
1761 msgid "Dialing:"
1762 msgstr "Valin numbrit:"
1763
1764 #
1765 msgid "Digital contour removal"
1766 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1767
1768 msgid "Dir:"
1769 msgstr "Kaust:"
1770
1771 #
1772 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1773 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1774
1775 #
1776 #, python-format
1777 msgid "Directory %s nonexistent."
1778 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1779
1780 #
1781 msgid "Directory browser"
1782 msgstr "Kausta brauser"
1783
1784 #
1785 msgid "Disable"
1786 msgstr "Keela"
1787
1788 #
1789 msgid "Disable Picture in Picture"
1790 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1791
1792 #
1793 msgid "Disable Subtitles"
1794 msgstr "Peida subtiitrid"
1795
1796 #
1797 msgid "Disable crashlog reporting"
1798 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1799
1800 #
1801 msgid "Disable timer"
1802 msgstr "Keela taimer"
1803
1804 #
1805 msgid "Disabled"
1806 msgstr "Keelatud"
1807
1808 msgid "Discard changes and close plugin"
1809 msgstr "Tühista muudatused ja sulge laiendus"
1810
1811 msgid "Discard changes and close screen"
1812 msgstr "Tühista muudatused ja sulge aken"
1813
1814 #
1815 msgid "Disconnect"
1816 msgstr "Katkesta ühendus"
1817
1818 #
1819 msgid "Dish"
1820 msgstr "Antenn"
1821
1822 #
1823 msgid "Display 16:9 content as"
1824 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1825
1826 #
1827 msgid "Display 4:3 content as"
1828 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1829
1830 #
1831 msgid "Display >16:9 content as"
1832 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1833
1834 #
1835 msgid "Display Setup"
1836 msgstr "Esipaneeli sätted"
1837
1838 #
1839 msgid "Display and Userinterface"
1840 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1841
1842 msgid "Display search results by:"
1843 msgstr "Näita otsingu tulemust:"
1844
1845 #
1846 #, python-format
1847 msgid ""
1848 "Do you really want to REMOVE\n"
1849 "the plugin \"%s\"?"
1850 msgstr ""
1851 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1852 "laiendust \"%s\"? "
1853
1854 #
1855 msgid ""
1856 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1857 "This could take lots of time!"
1858 msgstr ""
1859 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1860 "Selleks kulub palju aega!!!"
1861
1862 #
1863 #, python-format
1864 msgid "Do you really want to delete %s?"
1865 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1866
1867 #
1868 #, python-format
1869 msgid ""
1870 "Do you really want to download\n"
1871 "the plugin \"%s\"?"
1872 msgstr ""
1873 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1874 "seda laiendust \"%s\"? "
1875
1876 msgid "Do you really want to exit?"
1877 msgstr "Kas tõesti soovid väljuda?"
1878
1879 #
1880 msgid ""
1881 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1882 "All data on the disk will be lost!"
1883 msgstr ""
1884 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1885 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1886
1887 #
1888 #, python-format
1889 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1890 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1891
1892 #
1893 #, python-format
1894 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1895 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1896
1897 #
1898 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1899 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1900
1901 #
1902 msgid "Do you want to do a service scan?"
1903 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1904
1905 #
1906 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1907 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1908
1909 #, python-format
1910 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1911 msgstr ""
1912
1913 #
1914 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1915 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1916
1917 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1918 msgstr "Kas soovid seada kasutajanime ja parooli sellele seadmele?\n"
1919
1920 #
1921 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1922 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1923
1924 #
1925 msgid "Do you want to install the package:\n"
1926 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1927
1928 #
1929 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1930 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1931
1932 #
1933 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1934 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1935
1936 #
1937 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1938 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1942 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to restore your settings?"
1946 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to resume this playback?"
1950 msgstr ""
1951 "Kas soovid jätkata\n"
1952 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1953
1954 msgid "Do you want to see more entries?"
1955 msgstr "Kas soovid näha veel ridu?"
1956
1957 #
1958 msgid ""
1959 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1960 "if needed?"
1961 msgstr ""
1962 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
1963 "võtta?"
1964
1965 #
1966 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1967 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
1968
1969 #
1970 msgid ""
1971 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1972 "After pressing OK, please wait!"
1973 msgstr ""
1974 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
1975 "Vajuta OK ja oota!"
1976
1977 #
1978 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1979 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
1980
1981 #
1982 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1983 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
1984
1985 #
1986 msgid "Don't ask, just send"
1987 msgstr "Ära küsi, saada ära"
1988
1989 #
1990 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1991 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
1992
1993 #
1994 #, python-format
1995 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1996 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
1997
1998 #
1999 #, python-format
2000 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2001 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
2002
2003 #
2004 msgid "Download"
2005 msgstr "Allalaadimine"
2006
2007 #, python-format
2008 msgid "Download %s from Server"
2009 msgstr ""
2010
2011 #
2012 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2013 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
2014
2015 #
2016 msgid "Download Plugins"
2017 msgstr "Laienduse allalaadimine"
2018
2019 msgid "Download Video"
2020 msgstr "Lae video alla"
2021
2022 msgid "Download location"
2023 msgstr "Allalaadimise koht"
2024
2025 #
2026 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2027 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
2028
2029 #
2030 msgid "Downloadable new plugins"
2031 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
2032
2033 #
2034 msgid "Downloadable plugins"
2035 msgstr "Allalaetavad laiendused"
2036
2037 #
2038 msgid "Downloading"
2039 msgstr "Laetakse alla"
2040
2041 #
2042 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2043 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
2044
2045 #
2046 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2047 msgstr ""
2048
2049 #
2050 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2051 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
2052
2053 #
2054 msgid "Dreambox software because updates are available."
2055 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
2056
2057 msgid "Duration: "
2058 msgstr "Kestus:"
2059
2060 #
2061 msgid "Dutch"
2062 msgstr "Holland"
2063
2064 #
2065 msgid "Dynamic contrast"
2066 msgstr "Dünaamiline kontrast"
2067
2068 #
2069 msgid "E"
2070 msgstr "E"
2071
2072 #
2073 msgid "EPG Selection"
2074 msgstr "EPG Valik"
2075
2076 msgid "EPG encoding"
2077 msgstr "EPG kodeering"
2078
2079 #
2080 #, python-format
2081 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2082 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
2083
2084 #
2085 msgid "East"
2086 msgstr "Ida"
2087
2088 #
2089 msgid "Edit"
2090 msgstr "Välju"
2091
2092 msgid "Edit AutoTimer"
2093 msgstr "Muuda AutoTaimer"
2094
2095 msgid "Edit AutoTimer filters"
2096 msgstr "Muuda AutoTaimeri filtreid"
2097
2098 msgid "Edit AutoTimer services"
2099 msgstr "Muuda AutoTaimeri teenuseid"
2100
2101 #
2102 msgid "Edit DNS"
2103 msgstr "Muuda DNS"
2104
2105 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2106 msgstr "Muuda taimereid ja otsi uusi saateid"
2107
2108 #
2109 msgid "Edit Title"
2110 msgstr "Muuda pealkirja"
2111
2112 #
2113 msgid "Edit bouquets list"
2114 msgstr ""
2115
2116 #
2117 msgid "Edit chapters of current title"
2118 msgstr "Muuda seda pealkirja"
2119
2120 msgid "Edit new timer defaults"
2121 msgstr "Muuda uute taimerite vaikeväärtuseid"
2122
2123 msgid "Edit selected AutoTimer"
2124 msgstr "Muuda valitud AutoTaimerit"
2125
2126 #
2127 msgid "Edit services list"
2128 msgstr "Muuda kanalite listi"
2129
2130 #
2131 msgid "Edit settings"
2132 msgstr "Muuda seadeid"
2133
2134 #
2135 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2136 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
2137
2138 #
2139 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2140 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
2141
2142 #
2143 msgid "Edit title"
2144 msgstr "Muuda pealkirja"
2145
2146 #
2147 msgid "Edit upgrade source url."
2148 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
2149
2150 msgid "Editing"
2151 msgstr "Muudan"
2152
2153 msgid "Editor for new AutoTimers"
2154 msgstr "Editor uuele AutoTaimerile"
2155
2156 msgid "Education"
2157 msgstr "Haridus"
2158
2159 #
2160 msgid "Electronic Program Guide"
2161 msgstr "EPG"
2162
2163 #
2164 msgid "Enable"
2165 msgstr "Luba"
2166
2167 msgid "Enable /media"
2168 msgstr "Luba /media"
2169
2170 #
2171 msgid "Enable 5V for active antenna"
2172 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
2173
2174 #
2175 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2176 msgstr "Luba puhastusabiline?"
2177
2178 msgid "Enable Filtering"
2179 msgstr "Luba filtreerimine"
2180
2181 msgid "Enable HTTP Access"
2182 msgstr "Luba HTTP Access"
2183
2184 msgid "Enable HTTP Authentication"
2185 msgstr "Luba HTTP autoriseerimine"
2186
2187 msgid "Enable HTTPS Access"
2188 msgstr "Luba HTTPS Access"
2189
2190 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2191 msgstr "Luba HTTPS autoriseerimine"
2192
2193 msgid "Enable Service Restriction"
2194 msgstr "Luba teenuse piirangud"
2195
2196 #
2197 msgid "Enable Streaming Authentication"
2198 msgstr ""
2199
2200 #
2201 msgid "Enable multiple bouquets"
2202 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
2203
2204 #
2205 msgid "Enable parental control"
2206 msgstr "Luba lapselukk"
2207
2208 msgid ""
2209 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2210 "extension menu."
2211 msgstr "Luba see, et tagada AutoTimeri ülevaade laienduste menüüst"
2212
2213 #
2214 msgid "Enable timer"
2215 msgstr "Luba taimer"
2216
2217 #
2218 msgid "Enabled"
2219 msgstr "Kasutusel"
2220
2221 msgid ""
2222 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2223 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2224 msgstr ""
2225 "Kodeeringut kasutatakse EPG andmetes. Seda vaja muuta ainult kui soovite "
2226 "täpitähti õieti näha."
2227
2228 #
2229 msgid "Encrypted: "
2230 msgstr "Kodeeritud:"
2231
2232 #
2233 msgid "Encryption"
2234 msgstr "Kodeering"
2235
2236 #
2237 msgid "Encryption Key"
2238 msgstr "Kodeeringu võti"
2239
2240 #
2241 msgid "Encryption Keytype"
2242 msgstr "Kodeeringu võti"
2243
2244 #
2245 msgid "Encryption Type"
2246 msgstr "Kodeeringu tüüp"
2247
2248 #
2249 msgid "Encryption:"
2250 msgstr "Kodeering:"
2251
2252 #
2253 msgid "End of \"after event\" timespan"
2254 msgstr ""
2255
2256 #
2257 msgid "End of timespan"
2258 msgstr ""
2259
2260 #
2261 msgid "End time"
2262 msgstr "Lõpetamise aeg"
2263
2264 #
2265 msgid "EndTime"
2266 msgstr "Lõpetamise aeg"
2267
2268 #
2269 msgid "English"
2270 msgstr "Inglise"
2271
2272 msgid ""
2273 "Enigma2 Skinselector\n"
2274 "\n"
2275 "If you experience any problems please contact\n"
2276 "stephan@reichholf.net\n"
2277 "\n"
2278 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2279 msgstr ""
2280 "Enigma2 Välimuse valija\n"
2281 "\n"
2282 "Kui on probleeme, kontakteeru\n"
2283 "stephan@reichholf.net\n"
2284 "\n"
2285 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2286
2287 #
2288 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2289 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
2290
2291 msgid "Enter IP to scan..."
2292 msgstr "Sisesta IP..."
2293
2294 #
2295 msgid "Enter Rewind at speed"
2296 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
2297
2298 #
2299 msgid "Enter main menu..."
2300 msgstr "Mine peamenüüsse"
2301
2302 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2303 msgstr "Sisesta uus nimi oma tuunerile"
2304
2305 #
2306 msgid "Enter options:"
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "Enter password:"
2310 msgstr "Sisesta parool"
2311
2312 msgid "Enter pin code"
2313 msgstr "Sisesta pin kood"
2314
2315 #
2316 msgid "Enter share directory:"
2317 msgstr ""
2318
2319 #
2320 msgid "Enter share name:"
2321 msgstr ""
2322
2323 #
2324 msgid "Enter the service pin"
2325 msgstr "Sisesta kood"
2326
2327 msgid "Enter user and password for host: "
2328 msgstr "Sisesta kasutajanimi ja parool seadmele:"
2329
2330 msgid "Enter username:"
2331 msgstr "Sisesta kasutajanimi:"
2332
2333 #
2334 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2335 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
2336
2337 msgid "Enter your search term(s)"
2338 msgstr "Sisesta otsingu tingimused:"
2339
2340 #
2341 msgid "Entertainment"
2342 msgstr ""
2343
2344 #
2345 msgid "Error"
2346 msgstr "Viga"
2347
2348 #
2349 msgid "Error executing plugin"
2350 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
2351
2352 #
2353 #, python-format
2354 msgid ""
2355 "Error: %s\n"
2356 "Retry?"
2357 msgstr ""
2358 "Viga: %s\n"
2359 "Uuesti?"
2360
2361 #
2362 msgid "Estonian"
2363 msgstr "Eesti"
2364
2365 #
2366 msgid "Eventview"
2367 msgstr "Telekava"
2368
2369 #
2370 msgid "Everything is fine"
2371 msgstr "Kõik on korras"
2372
2373 msgid "Exact match"
2374 msgstr "Täpne vaste"
2375
2376 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2377 msgstr "liiga suur kahekihilise ketta jaoks!"
2378
2379 #
2380 msgid "Exclude"
2381 msgstr ""
2382
2383 #
2384 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2385 msgstr ""
2386
2387 #
2388 msgid "Execution Progress:"
2389 msgstr "Käivituse progress:"
2390
2391 #
2392 msgid "Execution finished!!"
2393 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2394
2395 #
2396 msgid "Exif"
2397 msgstr "Välju"
2398
2399 #
2400 msgid "Exit"
2401 msgstr "Välju"
2402
2403 #
2404 msgid "Exit editor"
2405 msgstr "Välju redaktorist"
2406
2407 msgid "Exit input device selection."
2408 msgstr ""
2409
2410 #
2411 msgid "Exit network wizard"
2412 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
2413
2414 #
2415 msgid "Exit the cleanup wizard"
2416 msgstr "Välju puhastusabilisest"
2417
2418 #
2419 msgid "Exit the wizard"
2420 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
2421
2422 #
2423 msgid "Exit wizard"
2424 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
2425
2426 #
2427 msgid "Expert"
2428 msgstr "Ekspert"
2429
2430 #
2431 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2432 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
2433
2434 #
2435 msgid "Extended Setup..."
2436 msgstr "Laiendatud seaded"
2437
2438 #
2439 msgid "Extended Software"
2440 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2441
2442 #
2443 msgid "Extended Software Plugin"
2444 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2445
2446 #
2447 msgid "Extensions"
2448 msgstr "Laiendused"
2449
2450 #
2451 msgid "Extensions management"
2452 msgstr "Laienduste haldamine"
2453
2454 #
2455 msgid "FEC"
2456 msgstr "FEC"
2457
2458 #
2459 msgid "Factory reset"
2460 msgstr "Algseadistuse taaste"
2461
2462 #
2463 msgid "Failed"
2464 msgstr "Nurjus"
2465
2466 #
2467 #, python-format
2468 msgid "Fan %d"
2469 msgstr "Ventilaator %d"
2470
2471 #
2472 #, python-format
2473 msgid "Fan %d PWM"
2474 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
2475
2476 #
2477 #, python-format
2478 msgid "Fan %d Voltage"
2479 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
2480
2481 #
2482 msgid "Fast"
2483 msgstr "Kiire"
2484
2485 #
2486 msgid "Fast DiSEqC"
2487 msgstr "Kiire DiSEqC"
2488
2489 #
2490 msgid "Fast Forward speeds"
2491 msgstr "Edasikerimise kiirused"
2492
2493 #
2494 msgid "Fast epoch"
2495 msgstr "kiire kerimine"
2496
2497 #
2498 msgid "Favourites"
2499 msgstr "Lemmikud"
2500
2501 #
2502 msgid "Fetching feed entries"
2503 msgstr ""
2504
2505 #
2506 msgid "Fetching search entries"
2507 msgstr ""
2508
2509 msgid "Filesystem Check"
2510 msgstr "Failisüsteemi kontroll"
2511
2512 #
2513 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2514 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
2515
2516 #
2517 msgid "Film & Animation"
2518 msgstr ""
2519
2520 #
2521 msgid "Filter"
2522 msgstr ""
2523
2524 #
2525 msgid ""
2526 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2527 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2528 "it's Description.\n"
2529 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2530 msgstr ""
2531
2532 #
2533 msgid "Finetune"
2534 msgstr "Peenhäälestus"
2535
2536 #
2537 msgid "Finished"
2538 msgstr "Lõppenud"
2539
2540 #
2541 msgid "Finished configuring your network"
2542 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
2543
2544 #
2545 msgid "Finished restarting your network"
2546 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
2547
2548 #
2549 msgid "Finnish"
2550 msgstr "Soome"
2551
2552 #
2553 msgid ""
2554 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2555 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
2556
2557 #
2558 msgid "Flash"
2559 msgstr "Flash"
2560
2561 #
2562 msgid "Flashing failed"
2563 msgstr "Flashimine nurjus"
2564
2565 #
2566 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2567 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
2568
2569 #
2570 msgid "Format"
2571 msgstr "Formaadi"
2572
2573 #, python-format
2574 msgid ""
2575 "Found a total of %d matching Events.\n"
2576 "%d Timer were added and %d modified."
2577 msgstr ""
2578 "Leidus kokku %d vastet.\n"
2579 "%d Timerit lisati ja %d muudeti."
2580
2581 #
2582 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2583 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
2584
2585 #
2586 msgid "Frame size in full view"
2587 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
2588
2589 #
2590 msgid "France"
2591 msgstr ""
2592
2593 #
2594 msgid "French"
2595 msgstr "Prantsuse"
2596
2597 #
2598 msgid "Frequency"
2599 msgstr "Sagedus"
2600
2601 #
2602 msgid "Frequency bands"
2603 msgstr "Sagedusalad"
2604
2605 #
2606 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2607 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
2608
2609 #
2610 msgid "Frequency steps"
2611 msgstr "Sageduse samm"
2612
2613 #
2614 msgid "Fri"
2615 msgstr "R"
2616
2617 #
2618 msgid "Friday"
2619 msgstr "Reede"
2620
2621 #
2622 msgid "Frisian"
2623 msgstr "Reede"
2624
2625 #
2626 #, python-format
2627 msgid "Frontprocessor version: %d"
2628 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
2629
2630 #
2631 msgid "Fsck failed"
2632 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
2633
2634 #
2635 msgid ""
2636 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2637 "Do you want to Restart the GUI now?"
2638 msgstr ""
2639 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
2640 "liidese uuesti käivitamist\n"
2641 "Kas käivitan uuesti?"
2642
2643 #
2644 msgid "Gaming"
2645 msgstr ""
2646
2647 #
2648 msgid "Gateway"
2649 msgstr "Gateway"
2650
2651 #
2652 msgid "General AC3 Delay"
2653 msgstr "Üldine AC3 viide"
2654
2655 #
2656 msgid "General AC3 delay (ms)"
2657 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
2658
2659 #
2660 msgid "General PCM Delay"
2661 msgstr "Üldine PCM viide"
2662
2663 #
2664 msgid "General PCM delay (ms)"
2665 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
2666
2667 #
2668 msgid "Genre"
2669 msgstr "Zanr:"
2670
2671 #
2672 msgid "Genuine Dreambox"
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2676 msgstr ""
2677
2678 #
2679 msgid "German"
2680 msgstr "Saksa"
2681
2682 msgid "Germany"
2683 msgstr "Saksamaa"
2684
2685 msgid "Get latest experimental image"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "Get latest release image"
2689 msgstr ""
2690
2691 #
2692 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2693 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
2694
2695 msgid "Global delay"
2696 msgstr "Globaalne viide"
2697
2698 #
2699 msgid "Goto 0"
2700 msgstr "Goto 0"
2701
2702 #
2703 msgid "Goto position"
2704 msgstr "Mine kohale"
2705
2706 #
2707 msgid "Graphical Multi EPG"
2708 msgstr "Graafiline Multi EPG"
2709
2710 msgid "Great Britain"
2711 msgstr "Suurbritannia"
2712
2713 #
2714 msgid "Greek"
2715 msgstr "Kreeka"
2716
2717 msgid "Green boost"
2718 msgstr "Roheline boost"
2719
2720 #
2721 msgid "Guard Interval"
2722 msgstr "Kaitsevahemik"
2723
2724 #
2725 msgid "Guard interval mode"
2726 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
2727
2728 #
2729 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2730 msgstr ""
2731
2732 msgid "HD videos"
2733 msgstr "HD videod"
2734
2735 msgid "HTTP Port"
2736 msgstr ""
2737
2738 msgid "HTTPS Port"
2739 msgstr ""
2740
2741 #
2742 msgid "Harddisk"
2743 msgstr "Kõvaketas"
2744
2745 #
2746 msgid "Harddisk setup"
2747 msgstr "Kõvaketta seaded"
2748
2749 #
2750 msgid "Harddisk standby after"
2751 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
2752
2753 msgid "Help"
2754 msgstr "Abi"
2755
2756 #
2757 msgid "Hidden network SSID"
2758 msgstr "Võrgu SSID"
2759
2760 #
2761 msgid "Hidden networkname"
2762 msgstr "Varjatud võrgunimi"
2763
2764 #
2765 msgid "Hierarchy Information"
2766 msgstr "Hierarhia teave"
2767
2768 #
2769 msgid "Hierarchy mode"
2770 msgstr "Hierarhia olek"
2771
2772 #
2773 msgid "High bitrate support"
2774 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
2775
2776 msgid "History"
2777 msgstr "Ajalugu"
2778
2779 #
2780 msgid "Holland"
2781 msgstr ""
2782
2783 #
2784 msgid "Hong Kong"
2785 msgstr ""
2786
2787 #
2788 msgid "Horizontal"
2789 msgstr "horisontaal"
2790
2791 #
2792 msgid "How many minutes do you want to record?"
2793 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
2794
2795 #
2796 msgid "How to handle found crashlogs?"
2797 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
2798
2799 #
2800 msgid "Howto & Style"
2801 msgstr ""
2802
2803 #
2804 msgid "Hue"
2805 msgstr "Värvitoon"
2806
2807 #
2808 msgid "Hungarian"
2809 msgstr "Ungari"
2810
2811 #
2812 msgid "IP Address"
2813 msgstr "IP Address"
2814
2815 #
2816 msgid "IP:"
2817 msgstr ""
2818
2819 #
2820 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2821 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
2822
2823 #
2824 msgid "ISO path"
2825 msgstr "ISO kataloog"
2826
2827 #
2828 msgid "Icelandic"
2829 msgstr "Island"
2830
2831 #, python-format
2832 msgid ""
2833 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2834 "event if it records at least 80% of the it."
2835 msgstr ""
2836 "Kui see on lubatud, siis taimer loetakse salvestavaks , kui ta salvestab 80% "
2837 "enda ajast."
2838
2839 #
2840 msgid ""
2841 "If you see this, something is wrong with\n"
2842 "your scart connection. Press OK to return."
2843 msgstr ""
2844 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
2845 "Vajuta OK, et minna tagasi."
2846
2847 #
2848 msgid ""
2849 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2850 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2851 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2852 "possible.\n"
2853 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2854 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2855 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2856 "step.\n"
2857 "If you are happy with the result, press OK."
2858 msgstr ""
2859 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
2860 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
2861 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
2862 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
2863 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
2864 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
2865 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
2866
2867 #
2868 msgid "Image flash utility"
2869 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
2870
2871 #
2872 msgid "Import AutoTimer"
2873 msgstr ""
2874
2875 #
2876 msgid "Import existing Timer"
2877 msgstr ""
2878
2879 #
2880 msgid "Import from EPG"
2881 msgstr ""
2882
2883 #
2884 msgid "In Progress"
2885 msgstr "Toimumas"
2886
2887 #
2888 msgid ""
2889 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2890 msgstr ""
2891 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
2892 "tüünerit.\n"
2893
2894 #
2895 msgid "Include"
2896 msgstr ""
2897
2898 #
2899 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2900 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
2901
2902 #
2903 msgid "Increase delay"
2904 msgstr ""
2905
2906 #
2907 #, python-format
2908 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2909 msgstr ""
2910
2911 #
2912 msgid "Increased voltage"
2913 msgstr "Suurendatud pinge"
2914
2915 #
2916 msgid "Index"
2917 msgstr "Indeks"
2918
2919 #
2920 msgid "India"
2921 msgstr ""
2922
2923 #
2924 msgid "Info"
2925 msgstr "Info"
2926
2927 #
2928 msgid "InfoBar"
2929 msgstr "Inforiba"
2930
2931 #
2932 msgid "Infobar timeout"
2933 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
2934
2935 #
2936 msgid "Information"
2937 msgstr "Info"
2938
2939 #
2940 msgid "Init"
2941 msgstr "Algseaded"
2942
2943 #
2944 msgid "Initial location in new timers"
2945 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
2946
2947 #
2948 msgid "Initialization"
2949 msgstr ""
2950
2951 #
2952 msgid "Initialize"
2953 msgstr "Formaadi"
2954
2955 #
2956 msgid "Initializing Harddisk..."
2957 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
2958
2959 #
2960 msgid "Input"
2961 msgstr "Tee valik"
2962
2963 msgid "Input device setup"
2964 msgstr ""
2965
2966 msgid "Input devices"
2967 msgstr ""
2968
2969 #
2970 msgid "Install"
2971 msgstr "Installin"
2972
2973 #
2974 msgid "Install a new image with a USB stick"
2975 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
2976
2977 #
2978 msgid "Install a new image with your web browser"
2979 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
2980
2981 #
2982 msgid "Install extensions."
2983 msgstr "Installi laiendused."
2984
2985 #
2986 msgid "Install local extension"
2987 msgstr "Installi kohalik laiendus"
2988
2989 #
2990 msgid "Install or remove finished."
2991 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
2992
2993 #
2994 msgid "Install settings, skins, software..."
2995 msgstr "Installin tarkvara..."
2996
2997 #
2998 msgid "Installation finished."
2999 msgstr "Käivitus lõppenud!"
3000
3001 #
3002 msgid "Installing"
3003 msgstr "Installin"
3004
3005 #
3006 msgid "Installing Software..."
3007 msgstr "Installin tarkvara..."
3008
3009 #
3010 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3011 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
3012
3013 #
3014 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3015 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
3016
3017 #
3018 msgid "Installing package content... Please wait..."
3019 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
3020
3021 #
3022 msgid "Instant Record..."
3023 msgstr "Kohene salvestus"
3024
3025 #
3026 msgid "Instant record location"
3027 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3028
3029 #
3030 msgid "Integrated Ethernet"
3031 msgstr "Sisemine võrgukaart"
3032
3033 #
3034 msgid "Integrated Wireless"
3035 msgstr "Sisemine WiFi"
3036
3037 #
3038 msgid "Interface: "
3039 msgstr "Liides:"
3040
3041 #
3042 msgid "Intermediate"
3043 msgstr "Keskmine"
3044
3045 #
3046 msgid "Internal Flash"
3047 msgstr "Sisemine flash-mälu"
3048
3049 msgid "Internal LAN adapter."
3050 msgstr ""
3051
3052 #
3053 msgid "Invalid Location"
3054 msgstr "Vale asukoht"
3055
3056 #
3057 #, python-format
3058 msgid "Invalid directory selected: %s"
3059 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
3060
3061 #
3062 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3063 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3064 msgstr ""
3065
3066 #
3067 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3068 msgid "Invalid response from server."
3069 msgstr ""
3070
3071 #
3072 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3073 #, python-format
3074 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3075 msgstr ""
3076
3077 #
3078 msgid "Invalid selection"
3079 msgstr ""
3080
3081 #
3082 msgid "Inversion"
3083 msgstr "Inversioon"
3084
3085 #
3086 msgid "Ipkg"
3087 msgstr "Ipkg"
3088
3089 #
3090 msgid "Ireland"
3091 msgstr ""
3092
3093 #
3094 msgid "Is this videomode ok?"
3095 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
3096
3097 #
3098 msgid "Israel"
3099 msgstr ""
3100
3101 #
3102 msgid ""
3103 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3104 "deny specific ones.\n"
3105 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3106 "Service (inside a Bouquet).\n"
3107 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3108 msgstr ""
3109
3110 #
3111 msgid "Italian"
3112 msgstr "Itaalia"
3113
3114 #
3115 msgid "Italy"
3116 msgstr ""
3117
3118 #
3119 msgid "Japan"
3120 msgstr ""
3121
3122 #
3123 msgid "Job View"
3124 msgstr "Töövaade"
3125
3126 #
3127 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3128 msgid "Just Scale"
3129 msgstr "Alati kogu ekraan"
3130
3131 #
3132 #, python-format
3133 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3134 msgstr ""
3135
3136 #
3137 #, python-format
3138 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3139 msgstr ""
3140
3141 #
3142 msgid "Keyboard"
3143 msgstr "Klaviatuur"
3144
3145 #
3146 msgid "Keyboard Map"
3147 msgstr "Klaviatuur"
3148
3149 #
3150 msgid "Keyboard Setup"
3151 msgstr "Klaviatuuri valimine"
3152
3153 #
3154 msgid "Keymap"
3155 msgstr "Klahvide asetus"
3156
3157 #
3158 msgid "LAN Adapter"
3159 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
3160
3161 msgid "LAN connection"
3162 msgstr ""
3163
3164 #
3165 msgid "LNB"
3166 msgstr "LNB"
3167
3168 #
3169 msgid "LOF"
3170 msgstr "LOF"
3171
3172 #
3173 msgid "LOF/H"
3174 msgstr "LOF/H"
3175
3176 #
3177 msgid "LOF/L"
3178 msgstr "LOF/L"
3179
3180 #
3181 msgid "Language"
3182 msgstr "Keel"
3183
3184 #
3185 msgid "Language selection"
3186 msgstr "Keele valik"
3187
3188 #
3189 msgid "Last config"
3190 msgstr "Viimane seadistus"
3191
3192 #
3193 msgid "Last speed"
3194 msgstr "Eelmine kiirus"
3195
3196 #
3197 msgid "Latitude"
3198 msgstr "Laiuskraad"
3199
3200 #
3201 msgid "Latvian"
3202 msgstr "Läti"
3203
3204 #
3205 msgid "Leave DVD Player?"
3206 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
3207
3208 #
3209 msgid "Left"
3210 msgstr "Vasak"
3211
3212 #
3213 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3214 msgid "Letterbox"
3215 msgstr "Letterbox"
3216
3217 #
3218 msgid "Limit east"
3219 msgstr "Ida piir"
3220
3221 #
3222 msgid "Limit west"
3223 msgstr "Lääne piir"
3224
3225 #
3226 msgid "Limited character set for recording filenames"
3227 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
3228
3229 #
3230 msgid "Limits off"
3231 msgstr "Piirid pole kasutusel"
3232
3233 #
3234 msgid "Limits on"
3235 msgstr "Piirid kasutusel"
3236
3237 #
3238 msgid "Link Quality:"
3239 msgstr "Lingi kvaliteet:"
3240
3241 #
3242 msgid "Link:"
3243 msgstr "Link:"
3244
3245 #
3246 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3247 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
3248
3249 #
3250 msgid "List of Storage Devices"
3251 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
3252
3253 #
3254 msgid "Lithuanian"
3255 msgstr "Leedu"
3256
3257 #
3258 msgid "Load"
3259 msgstr "Laadi"
3260
3261 #
3262 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3263 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
3264
3265 #
3266 msgid "Load feed on startup:"
3267 msgstr ""
3268
3269 #
3270 msgid "Load movie-length"
3271 msgstr ""
3272
3273 #
3274 msgid "Local Network"
3275 msgstr "Kohalik võrk"
3276
3277 #
3278 msgid "Local share name"
3279 msgstr ""
3280
3281 #
3282 msgid "Location"
3283 msgstr "Salvestuskoht"
3284
3285 #
3286 msgid "Location for instant recordings"
3287 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3288
3289 #
3290 msgid "Lock:"
3291 msgstr "Lukus:"
3292
3293 #
3294 msgid "Log results to harddisk"
3295 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
3296
3297 #
3298 msgid "Long Keypress"
3299 msgstr "Pikk klahvivajutus"
3300
3301 msgid "Long filenames"
3302 msgstr ""
3303
3304 #
3305 msgid "Longitude"
3306 msgstr "Pikkuskraad"
3307
3308 #
3309 msgid "Lower bound of timespan."
3310 msgstr ""
3311
3312 #
3313 msgid ""
3314 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3315 "are not taken into account!"
3316 msgstr ""
3317
3318 #
3319 msgid "MMC Card"
3320 msgstr "MMC-kaart"
3321
3322 #
3323 msgid "MORE"
3324 msgstr "VEEL"
3325
3326 #
3327 msgid "Main menu"
3328 msgstr "Peamenüü"
3329
3330 #
3331 msgid "Mainmenu"
3332 msgstr "Peamenüü"
3333
3334 #
3335 msgid "Make this mark an 'in' point"
3336 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
3337
3338 #
3339 msgid "Make this mark an 'out' point"
3340 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
3341
3342 #
3343 msgid "Make this mark just a mark"
3344 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
3345
3346 #
3347 msgid "Manage extensions"
3348 msgstr "Halda laiendusi"
3349
3350 #
3351 msgid "Manage network shares"
3352 msgstr ""
3353
3354 #
3355 msgid "Manage your network shares..."
3356 msgstr ""
3357
3358 #
3359 msgid "Manage your receiver's software"
3360 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
3361
3362 #
3363 msgid "Manual Scan"
3364 msgstr "Käsiotsing"
3365
3366 #
3367 msgid "Manual transponder"
3368 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3369
3370 #
3371 msgid "Manufacturer"
3372 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3373
3374 #
3375 msgid "Margin after record"
3376 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
3377
3378 #
3379 msgid "Margin before record (minutes)"
3380 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
3381
3382 #
3383 #, python-format
3384 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3385 msgstr ""
3386
3387 #
3388 msgid "Match title"
3389 msgstr ""
3390
3391 #
3392 #, python-format
3393 msgid "Match title: %s"
3394 msgstr ""
3395
3396 #
3397 msgid "Max. Bitrate: "
3398 msgstr "Max.Bitikiirus:"
3399
3400 #
3401 msgid "Maximum duration (in m)"
3402 msgstr ""
3403
3404 #
3405 msgid ""
3406 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3407 "time (without offset) it won't be matched."
3408 msgstr ""
3409
3410 #
3411 msgid "Media player"
3412 msgstr "Meediamängija"
3413
3414 #
3415 msgid "MediaPlayer"
3416 msgstr "Meediamängija"
3417
3418 #
3419 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3420 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
3421
3422 #
3423 msgid "Medium is not empty!"
3424 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
3425
3426 #
3427 msgid "Menu"
3428 msgstr "Menüü"
3429
3430 #
3431 msgid "Message"
3432 msgstr "Teade"
3433
3434 #
3435 msgid "Message..."
3436 msgstr "Teade"
3437
3438 #
3439 msgid "Mexico"
3440 msgstr ""
3441
3442 #
3443 msgid "Mkfs failed"
3444 msgstr "Formaatimine nurjus"
3445
3446 #
3447 msgid "Mode"
3448 msgstr "Režiim"
3449
3450 #
3451 msgid "Model: "
3452 msgstr "Tüüp:"
3453
3454 #
3455 msgid "Modify existing timers"
3456 msgstr ""
3457
3458 #
3459 msgid "Modulation"
3460 msgstr "Modulatsioon"
3461
3462 #
3463 msgid "Modulator"
3464 msgstr "Modulaator"
3465
3466 #
3467 msgid "Mon"
3468 msgstr "E"
3469
3470 #
3471 msgid "Mon-Fri"
3472 msgstr "E-R"
3473
3474 #
3475 msgid "Monday"
3476 msgstr "Esmaspäev"
3477
3478 #
3479 msgid "Monthly"
3480 msgstr ""
3481
3482 #
3483 msgid "More video entries."
3484 msgstr ""
3485
3486 #
3487 msgid "Mosquito noise reduction"
3488 msgstr "Müra tasandus"
3489
3490 #
3491 msgid "Most discussed"
3492 msgstr ""
3493
3494 #
3495 msgid "Most linked"
3496 msgstr ""
3497
3498 #
3499 msgid "Most popular"
3500 msgstr ""
3501
3502 #
3503 msgid "Most recent"
3504 msgstr ""
3505
3506 #
3507 msgid "Most responded"
3508 msgstr ""
3509
3510 #
3511 msgid "Most viewed"
3512 msgstr ""
3513
3514 #
3515 msgid "Mount failed"
3516 msgstr "Ühendamine nurjus"
3517
3518 #
3519 msgid "Mount informations"
3520 msgstr ""
3521
3522 #
3523 msgid "Mount options"
3524 msgstr ""
3525
3526 #
3527 msgid "Mount type"
3528 msgstr ""
3529
3530 #
3531 msgid "MountManager"
3532 msgstr ""
3533
3534 #
3535 msgid ""
3536 "Mounted/\n"
3537 "Unmounted"
3538 msgstr ""
3539
3540 #
3541 msgid "Mountpoints management"
3542 msgstr ""
3543
3544 #
3545 msgid "Mounts editor"
3546 msgstr ""
3547
3548 #
3549 msgid "Mounts management"
3550 msgstr ""
3551
3552 #
3553 msgid "Move Picture in Picture"
3554 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
3555
3556 #
3557 msgid "Move east"
3558 msgstr "Liiguta itta"
3559
3560 #
3561 msgid "Move plugin screen"
3562 msgstr ""
3563
3564 #
3565 msgid "Move screen down"
3566 msgstr ""
3567
3568 #
3569 msgid "Move screen to the center of your TV"
3570 msgstr ""
3571
3572 #
3573 msgid "Move screen to the left"
3574 msgstr ""
3575
3576 #
3577 msgid "Move screen to the lower left corner"
3578 msgstr ""
3579
3580 #
3581 msgid "Move screen to the lower right corner"
3582 msgstr ""
3583
3584 #
3585 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3586 msgstr ""
3587
3588 #
3589 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3590 msgstr ""
3591
3592 #
3593 msgid "Move screen to the right"
3594 msgstr ""
3595
3596 #
3597 msgid "Move screen to the upper left corner"
3598 msgstr ""
3599
3600 #
3601 msgid "Move screen to the upper right corner"
3602 msgstr ""
3603
3604 #
3605 msgid "Move screen up"
3606 msgstr ""
3607
3608 #
3609 msgid "Move west"
3610 msgstr "Liiguta läände"
3611
3612 #
3613 msgid "Movie location"
3614 msgstr "Filmi asukoht"
3615
3616 #
3617 msgid "Movielist menu"
3618 msgstr "Salvestiste menüü"
3619
3620 #
3621 msgid "Multi EPG"
3622 msgstr "Kanalite saatekava"
3623
3624 #
3625 msgid "Multimedia"
3626 msgstr "Mitu satelliiti"
3627
3628 #
3629 msgid "Multiple service support"
3630 msgstr "Mitme programmi tugi"
3631
3632 #
3633 msgid "Multisat"
3634 msgstr "Mitu satelliiti"
3635
3636 #
3637 msgid "Music"
3638 msgstr ""
3639
3640 #
3641 msgid "Mute"
3642 msgstr "Vaikus"
3643
3644 #
3645 msgid "My TubePlayer"
3646 msgstr ""
3647
3648 #
3649 msgid "MyTube Settings"
3650 msgstr ""
3651
3652 #
3653 msgid "MyTubePlayer"
3654 msgstr ""
3655
3656 #
3657 msgid "MyTubePlayer Help"
3658 msgstr ""
3659
3660 #
3661 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3662 msgstr ""
3663
3664 #
3665 msgid "MyTubePlayer settings"
3666 msgstr ""
3667
3668 #
3669 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3670 msgstr ""
3671
3672 #
3673 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3674 msgstr ""
3675
3676 #
3677 msgid "N/A"
3678 msgstr "Ei ole kasutusel"
3679
3680 #
3681 msgid "NEXT"
3682 msgstr "JÄRGMINE"
3683
3684 #
3685 msgid "NFI Image Flashing"
3686 msgstr ""
3687
3688 #
3689 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3690 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
3691
3692 #
3693 msgid "NFS share"
3694 msgstr ""
3695
3696 #
3697 msgid "NOW"
3698 msgstr "PRAEGU"
3699
3700 #
3701 msgid "NTSC"
3702 msgstr "NTSC"
3703
3704 #
3705 msgid "Name"
3706 msgstr "Nimi"
3707
3708 #
3709 msgid "Nameserver"
3710 msgstr "Nimeserver"
3711
3712 #
3713 #, python-format
3714 msgid "Nameserver %d"
3715 msgstr "Nimeserver %d"
3716
3717 #
3718 msgid "Nameserver Setup"
3719 msgstr "Nimeserveri seaded"
3720
3721 #
3722 msgid "Nameserver settings"
3723 msgstr "Nimeserveri seaded"
3724
3725 #
3726 msgid "Netmask"
3727 msgstr "Netmask"
3728
3729 #
3730 msgid "Network"
3731 msgstr "Võrk:"
3732
3733 #
3734 msgid "Network Configuration..."
3735 msgstr "Võrgu häälestamine"
3736
3737 #
3738 msgid "Network Mount"
3739 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3740
3741 #
3742 msgid "Network SSID"
3743 msgstr "Võrgu SSID"
3744
3745 #
3746 msgid "Network Setup"
3747 msgstr "Võrgu häälestamine"
3748
3749 #
3750 msgid "Network Wizard"
3751 msgstr "Võrgu häälestus"
3752
3753 #
3754 msgid "Network scan"
3755 msgstr "Võrguotsing"
3756
3757 #
3758 msgid "Network setup"
3759 msgstr "Võrgu häälestamine"
3760
3761 #
3762 msgid "Network test"
3763 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3764
3765 #
3766 msgid "Network test..."
3767 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3768
3769 msgid "Network test: "
3770 msgstr ""
3771
3772 #
3773 msgid "Network:"
3774 msgstr "Võrk:"
3775
3776 #
3777 msgid "NetworkBrowser"
3778 msgstr ""
3779
3780 #
3781 msgid "NetworkWizard"
3782 msgstr "Võrguhäälestus "
3783
3784 #
3785 msgid "Never"
3786 msgstr ""
3787
3788 #
3789 msgid "New"
3790 msgstr "Uus"
3791
3792 #
3793 msgid "New Zealand"
3794 msgstr ""
3795
3796 #
3797 msgid "New pin"
3798 msgstr "Uus kood"
3799
3800 #
3801 msgid "New version:"
3802 msgstr "Uus versioon:"
3803
3804 #
3805 msgid "News & Politics"
3806 msgstr ""
3807
3808 #
3809 msgid "Next"
3810 msgstr "Järgmine"
3811
3812 #
3813 msgid "No"
3814 msgstr "Ei"
3815
3816 #
3817 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3818 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
3819
3820 #
3821 msgid "No Connection"
3822 msgstr "Pole ühendust"
3823
3824 #
3825 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3826 msgstr ""
3827 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
3828 "formaaditud."
3829
3830 #
3831 msgid "No Networks found"
3832 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3833
3834 #
3835 msgid "No backup needed"
3836 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
3837
3838 #
3839 msgid ""
3840 "No data on transponder!\n"
3841 "(Timeout reading PAT)"
3842 msgstr ""
3843 "Pole andmeid transponderil!\n"
3844 "(Timeout PAT lugemisel)"
3845
3846 #
3847 msgid "No description available."
3848 msgstr "Kirjeldust ei ole."
3849
3850 #
3851 msgid "No details for this image file"
3852 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
3853
3854 #
3855 msgid "No displayable files on this medium found!"
3856 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
3857
3858 #
3859 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3860 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
3861
3862 #
3863 msgid ""
3864 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3865 "forward/backward!"
3866 msgstr ""
3867 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
3868 "hüppamiseks "
3869
3870 #
3871 msgid "No free tuner!"
3872 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
3873
3874 #
3875 msgid "No network connection available."
3876 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
3877
3878 #
3879 msgid "No network devices found!"
3880 msgstr ""
3881
3882 #
3883 msgid "No networks found"
3884 msgstr "Võrke ei leidnud"
3885
3886 #
3887 msgid ""
3888 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3889 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
3890
3891 #
3892 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3893 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
3894
3895 #
3896 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3897 msgstr ""
3898
3899 #
3900 msgid "No positioner capable frontend found."
3901 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
3902
3903 #
3904 msgid "No satellite frontend found!!"
3905 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
3906
3907 #
3908 msgid "No tags are set on these movies."
3909 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
3910
3911 #
3912 msgid "No to all"
3913 msgstr "EI kõigile"
3914
3915 #
3916 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3917 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
3918
3919 #
3920 msgid ""
3921 "No tuner is enabled!\n"
3922 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3923 msgstr ""
3924 "Tüüner määramata!\n"
3925 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
3926
3927 #
3928 msgid "No useable USB stick found"
3929 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
3930
3931 #
3932 msgid ""
3933 "No valid service PIN found!\n"
3934 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3935 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3936 msgstr ""
3937 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3938 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3939 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3940
3941 #
3942 msgid ""
3943 "No valid setup PIN found!\n"
3944 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3945 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3946 msgstr ""
3947 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3948 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3949 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3950
3951 #
3952 msgid "No videos to display"
3953 msgstr ""
3954
3955 #
3956 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3957 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
3958
3959 #
3960 msgid ""
3961 "No working local network adapter found.\n"
3962 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3963 "configured correctly."
3964 msgstr ""
3965 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
3966 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
3967 "õigesti."
3968
3969 #
3970 msgid ""
3971 "No working wireless network adapter found.\n"
3972 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3973 "network is configured correctly."
3974 msgstr ""
3975 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
3976 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
3977 "on seadistatud õigesti."
3978
3979 #
3980 msgid ""
3981 "No working wireless network interface found.\n"
3982 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3983 "your local network interface."
3984 msgstr ""
3985 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
3986 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
3987 "võrk töötab."
3988
3989 #
3990 msgid "No, but play video again"
3991 msgstr ""
3992
3993 #
3994 msgid "No, but restart from begin"
3995 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
3996
3997 #
3998 msgid "No, but switch to video entries."
3999 msgstr ""
4000
4001 #
4002 msgid "No, but switch to video search."
4003 msgstr ""
4004
4005 #
4006 msgid "No, do nothing."
4007 msgstr "Ei, ära tee midagi."
4008
4009 #
4010 msgid "No, just start my dreambox"
4011 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
4012
4013 msgid "No, never"
4014 msgstr ""
4015
4016 #
4017 msgid "No, not now"
4018 msgstr "Ei, mitte nüüd"
4019
4020 #
4021 msgid "No, remove them."
4022 msgstr ""
4023
4024 #
4025 msgid "No, scan later manually"
4026 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
4027
4028 #
4029 msgid "No, send them never"
4030 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
4031
4032 #
4033 msgid "None"
4034 msgstr "Pole"
4035
4036 #
4037 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4038 msgid "Nonlinear"
4039 msgstr "Ebalineaarne"
4040
4041 #
4042 msgid "Nonprofits & Activism"
4043 msgstr ""
4044
4045 #
4046 msgid "North"
4047 msgstr "Põhi"
4048
4049 #
4050 msgid "Norwegian"
4051 msgstr "Norra"
4052
4053 #
4054 #, python-format
4055 msgid ""
4056 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4057 "required, %d MB available)"
4058 msgstr ""
4059 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
4060 "vaja, %d MB vaba)"
4061
4062 #
4063 msgid "Not fetching feed entries"
4064 msgstr ""
4065
4066 #
4067 msgid ""
4068 "Nothing to scan!\n"
4069 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4070 msgstr ""
4071 "Pole midagi otsida!\n"
4072 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
4073
4074 #
4075 msgid "Now Playing"
4076 msgstr "Taasesitus käib"
4077
4078 #
4079 msgid ""
4080 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4081 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4082 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4083 msgstr ""
4084 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
4085 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
4086 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
4087
4088 #
4089 msgid "Number of scheduled recordings left."
4090 msgstr ""
4091
4092 #
4093 msgid "OK"
4094 msgstr "OK"
4095
4096 #
4097 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4098 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
4099
4100 #
4101 msgid "OK, remove another extensions"
4102 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
4103
4104 #
4105 msgid "OK, remove some extensions"
4106 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
4107
4108 #
4109 msgid "OSD Settings"
4110 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
4111
4112 #
4113 msgid "OSD visibility"
4114 msgstr "OSD nähtavus"
4115
4116 #
4117 msgid "Off"
4118 msgstr "Väljas"
4119
4120 #
4121 msgid "Offset after recording (in m)"
4122 msgstr ""
4123
4124 #
4125 msgid "Offset before recording (in m)"
4126 msgstr ""
4127
4128 #
4129 msgid "On"
4130 msgstr "Sees"
4131
4132 #
4133 msgid "On any service"
4134 msgstr ""
4135
4136 #
4137 msgid "On same service"
4138 msgstr ""
4139
4140 #
4141 msgid "One"
4142 msgstr "Üks"
4143
4144 #
4145 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4146 msgstr ""
4147
4148 #
4149 msgid "Only Free scan"
4150 msgstr "Ainult vabade otsimine"
4151
4152 #
4153 msgid "Only extensions."
4154 msgstr "Ainult laiendused"
4155
4156 #
4157 msgid "Only match during timespan"
4158 msgstr ""
4159
4160 #
4161 #, python-format
4162 msgid "Only on Service: %s"
4163 msgstr ""
4164
4165 #
4166 msgid "Open Context Menu"
4167 msgstr ""
4168
4169 #
4170 msgid "Open plugin menu"
4171 msgstr ""
4172
4173 #
4174 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4175 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
4176
4177 #
4178 msgid "Orbital Position"
4179 msgstr "Orbitaalpositsioon"
4180
4181 #
4182 msgid "Outer Bound (+/-)"
4183 msgstr ""
4184
4185 #
4186 msgid "Override found with alternative service"
4187 msgstr ""
4188
4189 msgid "Overwrite configuration files ?"
4190 msgstr ""
4191
4192 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4193 msgstr ""
4194
4195 #
4196 msgid "PAL"
4197 msgstr "PAL"
4198
4199 #
4200 msgid "PIDs"
4201 msgstr "PIDs"
4202
4203 #
4204 msgid "Package list update"
4205 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
4206
4207 #
4208 msgid "Package removal failed.\n"
4209 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
4210
4211 #
4212 msgid "Package removed successfully.\n"
4213 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
4214
4215 #
4216 msgid "Packet management"
4217 msgstr "Pakkide haldamine"
4218
4219 #
4220 msgid "Packet manager"
4221 msgstr "Paketi haldur"
4222
4223 #
4224 msgid "Page"
4225 msgstr "Lehekülg"
4226
4227 #
4228 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4229 msgid "Pan&Scan"
4230 msgstr "Pan&Scan"
4231
4232 #
4233 msgid "Parent Directory"
4234 msgstr "Ülemkataloog"
4235
4236 #
4237 msgid "Parental control"
4238 msgstr "Lapselukk"
4239
4240 #
4241 msgid "Parental control services Editor"
4242 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
4243
4244 #
4245 msgid "Parental control setup"
4246 msgstr "Lapseluku seaded"
4247
4248 #
4249 msgid "Parental control type"
4250 msgstr "Lapseluku tüüp"
4251
4252 #
4253 msgid "Password"
4254 msgstr "Salasõna"
4255
4256 #
4257 msgid "Pause movie at end"
4258 msgstr "Pane film lõpus seisma"
4259
4260 #
4261 msgid "People & Blogs"
4262 msgstr ""
4263
4264 #
4265 msgid "Pets & Animals"
4266 msgstr ""
4267
4268 #
4269 msgid "Phone number"
4270 msgstr "Telefoni number"
4271
4272 #
4273 msgid "PiPSetup"
4274 msgstr "PiP-pildi seaded"
4275
4276 #
4277 msgid "PicturePlayer"
4278 msgstr "PildiMängija"
4279
4280 #
4281 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4282 msgid "Pillarbox"
4283 msgstr "Pillarbox"
4284
4285 #
4286 msgid "Pilot"
4287 msgstr "Pilot"
4288
4289 #
4290 msgid "Pin code needed"
4291 msgstr "Kood on vajalik"
4292
4293 #
4294 msgid "Play"
4295 msgstr "Taasesita"
4296
4297 #
4298 msgid "Play Audio-CD..."
4299 msgstr "Mängi Audio-CD"
4300
4301 #
4302 msgid "Play DVD"
4303 msgstr "Taasesita"
4304
4305 #
4306 msgid "Play Music..."
4307 msgstr "Mängi Audio-CD"
4308
4309 #
4310 msgid "Play YouTube movies"
4311 msgstr ""
4312
4313 #
4314 msgid "Play next video"
4315 msgstr ""
4316
4317 #
4318 msgid "Play recorded movies..."
4319 msgstr "Näita salvestisi"
4320
4321 #
4322 msgid "Play video again"
4323 msgstr ""
4324
4325 #
4326 msgid "Please Reboot"
4327 msgstr "Palun tee algkäivitus"
4328
4329 #
4330 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4331 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
4332
4333 #
4334 msgid "Please add titles to the compilation."
4335 msgstr ""
4336
4337 #
4338 msgid "Please change recording endtime"
4339 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
4340
4341 #
4342 msgid "Please check your network settings!"
4343 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
4344
4345 #
4346 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4347 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
4348
4349 #
4350 msgid "Please choose an extension..."
4351 msgstr "Vali laiendus"
4352
4353 #
4354 msgid "Please choose he package..."
4355 msgstr "Palun vali ta paketi"
4356
4357 #
4358 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4359 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
4360
4361 #
4362 msgid ""
4363 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4364 "values.\n"
4365 "When you are ready press OK to continue."
4366 msgstr ""
4367 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
4368 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
4369
4370 #
4371 msgid ""
4372 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4373 "values.\n"
4374 "When you are ready press OK to continue."
4375 msgstr ""
4376 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
4377 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
4378
4379 #
4380 msgid ""
4381 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4382 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4383 msgstr ""
4384 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
4385 "pulk (min suurus 64mb) !  "
4386
4387 #
4388 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4389 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
4390
4391 #
4392 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4393 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
4394
4395 #
4396 msgid "Please enter a name for the new marker"
4397 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
4398
4399 #
4400 msgid "Please enter a new filename"
4401 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
4402
4403 #
4404 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4405 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
4406
4407 #
4408 msgid "Please enter name of the new directory"
4409 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
4410
4411 #
4412 msgid "Please enter the correct pin code"
4413 msgstr "Sisesta õige kood"
4414
4415 #
4416 msgid "Please enter the old pin code"
4417 msgstr "Sisesta vana kood"
4418
4419 #
4420 msgid "Please enter your email address here:"
4421 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
4422
4423 #
4424 msgid "Please enter your name here (optional):"
4425 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
4426
4427 #
4428 msgid "Please enter your search term."
4429 msgstr ""
4430
4431 #
4432 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4433 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
4434
4435 #
4436 msgid ""
4437 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4438 "therefore the default directory is being used instead."
4439 msgstr ""
4440 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
4441 "vaikimisi määratud kataloogi"
4442
4443 #
4444 msgid "Please press OK to continue."
4445 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
4446
4447 #
4448 msgid "Please press OK!"
4449 msgstr "Vajuta OK!"
4450
4451 #
4452 msgid "Please provide a Text to match"
4453 msgstr ""
4454
4455 #
4456 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4457 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
4458
4459 #
4460 msgid "Please select a playlist to delete..."
4461 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
4462
4463 #
4464 msgid "Please select a playlist..."
4465 msgstr "Vali esitusloend"
4466
4467 #
4468 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4469 msgstr ""
4470
4471 #
4472 msgid "Please select a subservice to record..."
4473 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
4474
4475 #
4476 msgid "Please select a subservice..."
4477 msgstr "Vali alamteenus"
4478
4479 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4480 msgstr ""
4481
4482 #
4483 msgid "Please select an extension to remove."
4484 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
4485
4486 #
4487 msgid "Please select an option below."
4488 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
4489
4490 #
4491 msgid "Please select medium to use as backup location"
4492 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"